Mẫu báo giá sản phẩm các lĩnh vực

Mẫu báo giá sản phẩm – Download bảng báo giá mẫu miễn phí 2017

Mẫu báo giá sản phẩm – Kính gửi bạn đọc trong chúng ta nếu ai đã từng kinh doanh thì không thể thiếu bảng báo giá mẫu. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa thể tạo cho mình bảng mẫu, form mẫu. Dẫn đến việc báo giá trì trệ khi có nhiều người yêu cầu báo giá.

Trong bài viết này beiqthatgioi.com sẽ chia sẻ các bạn form báo giá mẫu chuẩn nhất 2017. Mẫu báo giá được đa số các bạn kinh doanh, giám đốc kinh doanh sử dụng.

mẫu báo giá sản phẩm

Dưới đây là mẫu báo giá sản phẩm bạn có thể sử dụng

Nội dung cơ bản của mẫu bảng báo giá như sau:

LOGO CÔNG TY CÔNG TY ………………………………………
Số: ……………………… Địa chỉ: …………………………………………..

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: ……………………………………

Công ty ………………………………….. xin trân trọng báo giá ……………………. như sau:

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ
(VNĐ)
THÀNH TIỀN
(VNĐ)
1          
2          
3          
4          
5          
TỔNG CỘNG:  

(Bằng chữ: ………………………………………. đồng)

Ghi chú:

– Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT

Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ:

Mr …………………….. Di động …………………………. Email …………………………………….

Trân trọng kính chào!

                                               …………, ngày…tháng….năm…
  CÔNG TY …………….

 

Bảng báo giá sản dịch vụ bằng tiếng anh

Nội dung của mẫu báo giá sản phẩm, dịch vụ bằng tiếng Anh như sau. Mời bạn đọc tham khảo chi tiết:

Nonservice Price Quote

Here is the computation to find a price quote using markup:

(Desired Markup x Total Variable Costs) + Total Variable Costs = Price Quote

Let’s use ABC Clothing as an example. ABC has been asked to quote on a job to produce 100 shirts. Based on prior experience, the owner estimates the job will require 100 labor hours of direct labor and five hours of supervision from the plant manager. The total material costs based on quotes from suppliers will be $40 per dozen. If ABC Clothing seeks a markup of 42.9 percent on all orders, it would use a markup table (like the one below) to calculate the price quote.

 

Hours/

Dozen

Cost/

Hour

Cost/

Dozen

No. of

Dozens

Total

Cost

Labor

1.00

$7.00

 

100

$700.00

Supervision

0.05

$20.00

 

100

$100.00

Total labor cost

       

$800.00

Fabric

   

$35.00

100

$3,500.00

Sewing thread

   

$2.50

100

$250.00

Buttons

   

$2.50

100

$250.00

Total materials cost

   

$40.00

100

$4,000.00

Total labor & material costs

       

$4,800.00

Desire markup

       

0.429

Price quote to customer

       

$6,859.20

 Mẫu báo giá sản phẩm bằng tiếng Anh

What if you are a new business owner and don’t have any experience to base an estimate on? Then you need to research material costs by getting quotes from suppliers as well as study the labor rates and manufacturing prices in the area. Below is a price quote work sheet you can use in your own business.

 

Hours/

Dozen

Cost/

Hour

Cost/

Dozen

No. of

Dozens

Total

Cost

Labor

         

Supervision

         

Total labor cost1

         

Material items 1

         

Material items 2

         

Material items 3

         

Total materials cost2

         

Total labor, material & other 

Variable Production costs3

         

Desire markup4

       

                %

Price quote to customer5

         

1 Depending on the type of service business, there may be many more labor contributions. All should be considered.

2 Depending on the type of company, there may be many types of materials used to produce a product. All should be considered.

3 Derived by adding together Total Labor Costs & Other Variable Costs.

4 Stated as a percentage markup on the production costs. In some businesses, this may be as low as 5% (0.05); in others it might be 100% (1.0) or higher.

5 Price Quote computed as follows:

Total Labor Costs + Total Materials Costs + Other Variable Production Costs + ([Total Labor Costs + Total Materials Costs + Other Variable Production Costs] x Desired Markup)

Hi vọng bài viết trên đây có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn trong quá trình kinh doanh,báo giá sản phẩm.  

Xem báo giá cát xây dựng mới nhất