Đề Xuất 3/2023 # 9 Ways To Copy And Paste As Values In Excel # Top 7 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 3/2023 # 9 Ways To Copy And Paste As Values In Excel # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 9 Ways To Copy And Paste As Values In Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Copying and pasting is a very frequently performed action when working on a computer. This is also true in Excel.

It’s so common that almost everyone knows the keyboard shortcuts to copy Ctrl + C and to paste Ctrl + V.

This can be frustrating as sometimes you’ll only want the values to copy and not any of the other stuff in the cells.

In this post, you’ll learn 8 ways to copy and paste only the values from your Excel data.

Example Data

Cell formatting including font colour, fill colour, number formatting and borders.

Notes.

SUM formula.

A data validation dropdown list.

Paste Special Keyboard Shortcut

If you want to copy and paste anything other than an exact copy, then you’re going to need to become familiar with paste special.

My favourite method to use this is with a keyboard shortcut.

Copy the data you want to paste as values into your clipboard.

Choose a new location in your workbook to paste the values into.

Press Ctrl + Alt + V on your keyboard to open up the Paste Special menu.

Select Values from the Paste option or press V on your keyboard.

Press the OK button.

Paste Special Legacy Keyboard Shortcut

This keyboard shortcut is a legacy shortcut from before the Excel ribbon command existed and it’s still usable.

Once the Paste Special menu is open you can then press V for Values.

Paste Special from the Home Tab

If you’re not a keyboard person and prefer using the mouse, then you can access the Paste Values command from the ribbon commands.

Select and copy the data you want to paste into your clipboard.

Select the cell you want to copy the values into.

Go to the Home tab.

Select the Values clipboard icon from the paste options.

Paste Values with Hotkey Shortcuts

Since the paste values command is in the ribbon, that also means you can access it with the Alt hotkeys.

Notice when you press the Alt key, the ribbon lights up with all the accelerator keys available.

Paste Values with Quick Access Toolbar Command

If it’s a command you use quite frequently, then why not put it in the quick access toolbar?

Depending where in the quick access toolbar you place it, it will also get it’s own easy to use Alt hotkey shortcut too.

Check out this post for details on how to add commands to the quick access toolbar, or this post on other interesting commands you can add to the quick access toolbar.

Select All Commands from the drop down list.

Locate and select Paste Values from the options. You can press P on your keyboard to quickly navigate to commands starting with P.

Press the Add button.

Use the Up and Down arrows to change the ordering of commands in your toolbar.

Press the OK button.

If you place it in the 4th position like in this Example, then you can you Alt + 4 to access it with a keyboard shortcut.

Paste Values Mouse Trick

Select the range of cells to copy.

Hover the mouse over the active range border until the cursor turns into a four directional arrow.

Select Copy Here as Values Only from the menu.

This is such a neat way, and there are a few other options in this hidden menu that are worth exploring.

Paste Values with Paste Options

There’s another sneaky method to paste values.

Paste Values and Formulas with Text to Columns

I don’t really recommend using this method, but I’m going add it just for fun.

A few caveats with this method.

You can only copy and paste one column of data.

It will keep any formulas.

If that’s exactly what you’re looking for, then this method might be of interest.

Select a single column of data ➜ go to the Data tab ➜ select the Text to Column command.

You can also select Fixed width as we won’t be using the text to column functionality it doesn’t really matter.

Paste Values with Advanced Filters

This one is another not-quite paste values option and is listed for fun as well.

With your data selected go to the Data tab then select the Advanced command in the Sort and Filter section.

Select Copy to another location.

Leave the Criteria range empty.

Select a location to place the copied data.

Press the OK button.

You can then remove the cell formatting that’s left by going to the Home tab ➜ Clear ➜ and selecting the Clear Formats option.

Conclusions

Wow! That’s a lot of different ways to paste data as values in Excel.

It’s understandable there are so many options given it’s an essential action to avoid carrying over unwanted formatting.

You’re eventually going to need to do this and there are quite a few ways to get this done.

What’s your favourite way? Did I miss any methods you use?

5 Keyboard Shortcuts To Paste Values In Excel

Bottom line: Learn 5 different ways to copy and paste values to remove all formulas and formatting.

Skill level: Beginner

Video Tutorial

What is Paste Values?

Copying and pasting values is probably one of the most common tasks we do in Excel.

Paste Values will paste the values ONLY of the copied range WITHOUT formulas and formatting. This allows us to extract the numbers or text from cells.

There are a TON of reasons to paste values.

One common use is for scenario analysis where we want to “freeze” numbers that are results of formulas and place them in some blank cells.

Another common use is when we want to paste numbers or text into a range that already contains formatting. Pasting values will not change any existing formatting that is applied to the cell/range.

In the image above, the Scenario 1 column already contained both cell formatting (colors) and number formatting. When we paste values, any existing formatting in the paste range will NOT change.

In the first example above, the blank cells have the default General format, and that is why there is no number formatting applied when we paste values.

The Paste Special Menu

Paste Values is one of the many pasting options on the Paste Special menu.

The Paste Special… button on those menus opens the full Paste Special Menu.

Keyboard Shortcuts for Paste Values

There are keyboard shortcuts for all of the Paste Special commands. As I mentioned before, the most common we use is Paste Values.

In the video above I share 5 keyboard shortcuts (plus a bonus) to paste values. Here is a list of the shortcuts.

Alt, E, S, V, Enter (Mac: Ctrl+Cmd+V)

Alt, H, V, V

Menu Key + V

Custom Quick Access Toolbar (QAT) Button: Alt+1

Ctrl+V, Ctrl, V

Custom shortcut with The Paste Buddy Add-in.

In the video I also mention my article on the best keyboards for Excel keyboard shortcuts.

If you’re more of a mouse user then checkout my article on my favorite mouse for Excel.

How do you Paste Values?

Thank you! 🙂

Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Lỗi Copy Và Paste Trong Excel

Lỗi Sao Chép Nhiều Lựa Chọn

Đầu tiên, đây là một vấn đề sao chép và dán trong Excel mà bạn có thể gặp phải, nếu bạn chọn nhiều nhóm ô trên một bảng tính và sao chép chúng.

Mọi thứ có thể hoạt động trơn tru trong một thời gian, sau đó đột nhiên Excel hiển thị một thông báo cảnh báo bạn, “tính năng này sẽ không hoạt động trên nhiều lựa chọn.”

Tại Sao Bạn Thấy Lỗi Sao Chép

Excel sẽ hiển thị thông báo lỗi đó nếu bạn đã chọn nhiều phạm vi và các phạm vi đó không “khớp”.

Ví dụ: Excel sẽ hiển thị một thông báo cảnh báo nếu

bạn chọn các ô trong cột A: C

sau đó bạn thực hiện lựa chọn khác trong các cột khác nhau A:B

Sau đó, bạn nhấn Ctrl + C để sao chép (hoặc sử dụng phương pháp khác để sao chép)

Tránh lỗi sao chép

Đây là cách tránh lỗi sao chép và dán đó

Khi bạn đang chọn các ô, hãy chắc chắn chọn các vùng:

Trong cùng một cột

Hoặc trong cùng một hàng chính xác

Thậm chí một ô sai sẽ gây ra thông báo lỗi đó!

Vì vậy, hãy chắc chắn rằng mỗi lựa chọn chính xác các hàng hoặc cột giống nhau. Ví dụ tiếp theo sẽ không gây ra sự cố sao chép và dán Excel, vì cả hai lựa chọn đều nằm trong cột A: C

Vấn đề của Paste khi nhiều lựa chọn

Tiếp theo, đây là một vấn đề khác bạn có thể gặp phải khi có nhiều lựa chọn. Và vấn đề này có thể tồi tệ hơn, vì Excel sẽ không hiện thông báo cảnh báo!

Vì vậy hãy chú ý nếu bạn sao chép nhiều nhóm ô trên một trang tính và dán chúng vào một vị trí khác, Excel có thể thay đổi công thức của bạn thành các giá trị .

Điều đó chắc chắn có thể gây ra vấn đề sau này, nếu bạn không nhận thấy rằng nó đã xảy ra!

Cách dán công thức

Để giữ các công thức, hãy làm theo các bước sau:

Sao chép nhiều lựa chọn

Bấm chuột phải vào ô nơi bạn muốn bắt đầu dán

Trong menu bật lên, nhấp Paste Special

Trong cửa sổ Paste Specia , bấm OK

Bằng cách đó, tất cả các công thức của bạn cũng sẽ được dán và bạn có thể tránh được các lỗi từ bản sao Excel và các vấn đề sau này.

Sửa Lỗi Lệnh Copy Paste Không Hoạt Động Trên Word, Excel (2007, 2010)

1. Sửa lỗi lệnh Copy Paste không hoạt động trên Windows hoặc trên ứng dụng Office

Bước 1: Quét máy tính để loại bỏ virus và malware

Lưu ý:

Trước khi thực hiện các bước tiếp theo, cần đảm bảo 100% máy tính của bạn không có các phần mềm độc hại như rootkirs, malware (phần mềm độc hại), hoặc virus.

Bước 2: Kiểm tra phím tắt Copy và Paste trên các ứng dụng có sẵn

2. Tiếp theo chọn Customize Ribbon ở khung bên trái.

Tại mục Customize Keyboard, chọn:

Bây giờ dưới mục Current keys bạn sẽ nhìn thấy 2 phím tắt mặc định:

Thực hiện các bước tương tự trên lệnh EditCut và EditPaste. Trên lệnh EditCut, bạn sẽ nhìn thấy 2 phím tắt mặc định là:

Trên lệnh EditPaste bạn sẽ nhìn thấy 2 phím tắt mặc định là:

Bước 3: Chạy Word (hoặc Excel) không cần Plugins

Đôi khi trong một số trường hợp, việc thêm plugin có thể gây ra các lỗi nghiêm trọng trên ứng dụng Word. Do đó đê chắc chắn rằng không có bất kỳ plugin nào gây ra lỗi trên Word, bạn có thể chạy Word mà không cần bất kỳ plugin nào. Để làm được điều này:

1. Đóng Word lại.

winword /safe

Lưu ý:

Để chạy Excel ở chế độ Safe Mode (không có plugin), bạn nhập câu lệnh:

Bây giờ ứng dụng Microsoft Word sẽ được mở ở chế độ Safe Mode và không load bất kỳ plugin nào.

5. Tiếp theo chọn Add-ins ở khung bên trái.

8. Đóng và mở lại Word ở chế độ bình thường.

9. Kiểm tra xem lệnh Copy-Cut-Paste đã hoạt động hay chưa.

10. Nếu các lệnh trên hoạt động, bước tiếp theo bạn cần làm là truy cập Add-ins một lần nữa và kích hoạt từng plugin một để tìm ra plugin nào là nguyên nhân gây lỗi.

Bước 4: Gỡ bỏ cài đặt Windows Update KB3057839

Trong một số trường hợp Windows Security Update có thể là nguyên nhân gây ra lỗi trên hệ thống. Bản cập nhật KB3057839 được báo cáo là một trong những nguyên nhân gây ra lỗi các lệnh Copy-Paste.

1. Nhấn tổ hợp phím Windows + R để mở cửa sổ lệnh Run.

5. Sau khi đã gỡ bỏ cài đặt, kiểm tra xem lệnh Copy/Paste đã hoạt động hay chưa. Nếu lệnh đã hoạt động, bạn nên ngăn quá trình cài đặt KB3057839 trong tương lai. Để làm được điều này:

– Chọn link Important Updates.

– Kích chuột phải vào Update KB3057839 rồi chọn Hide update.

Bước 5: Vô hiệu hóa các phần mềm bảo mật

Trong một số trường hợp các ứng dụng bảo mật như Webroot SecureAnywhere có thể là nguyên nhân gây ra lỗi lệnh Copy/Paste không hoạt động. Để khắc phục lỗi, bạn nên tiến hành vô hiệu hóa tạm thời ứng dụng đi.

Để làm được điều này:

1. Kích đúp chuột vào biểu tượng shortcut Webroot trên màn hình Desktop của bạn.

4. Trên cửa sổ Protected Applications, bạn thiết lập ứng dụng là DENY.

2. Một số giải pháp khác

1. Gỡ bỏ cài đặt bất kỳ các phiên bản IE gần đây.

3. Sử dụng công cụ ystem File Checker (SFC) để sửa các file và service Windows bị lỗi. Để làm được điều này:

SFC /SCANNOW

– Chờ để công cụ SFC tool kiểm tra và sửa lỗi các file và service hệ thống bị lỗi.

– Sau khi kết thúc quá trình, khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra xem lệnh Copy/Paste đã hoạt động hay chưa.

4. Nếu sử dụng kết nối từ xa để kết nối với một máy tính khác, và lệnh Copy/Paste không hoạt động sau khi kết nối, khi đó bạn phải kill và chạy lại process “Rdpclip.exe”. trên clipboard máy tính từ xa. Để làm được điều này:

– Kích chuột phải vào thanh Taskbar rồi chọn Task Manager.

– Chọn rdpclip.exe.

– Nhập rdpclip.

5. Sửa chữa cài đặt Office.

6. Kiểm tra các phím khác.

Bạn đang đọc nội dung bài viết 9 Ways To Copy And Paste As Values In Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!