Đề Xuất 5/2023 # Adjectives That Start With U # Top 8 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 5/2023 # Adjectives That Start With U # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Adjectives That Start With U mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Starting with UB

ubiquitous

Starting with UG

ugandan

ugly

Starting with UK

ukrainian

Starting with UL

ulcerated

ulcerative

ulcerous

ulnar

ult

ulterior

ultimate

ultimo

ultra

ultraconservative

ultramarine

ultramicroscopic

ultramodern

ultramontane

ultranationalistic

ultrasonic

ultraviolet

Starting with UM

umbellar

umbellate

umbelliferous

umbelliform

umber

umbilical

umbilicate

umbrageous

umbrella

umbrellalike

umpteen

umpteenth

umptieth

umteen

umteenth

Starting with UN

unabashed

unabated

unable

unabridged

unabused

unaccented

unacceptable

unaccepted

unaccessible

unaccommodating

unaccompanied

unaccountable

unaccredited

unaccustomed

unachievable

unacknowledged

unacquainted

unacquisitive

unactable

unadaptable

unadapted

unaddicted

unaddressed

unadjustable

unadjusted

unadoptable

unadorned

unadulterated

unaerated

unaesthetic

unaffected

unaffecting

unaffectionate

unaffiliated

unaffixed

unafraid

unaged

unaggressive

unagitated

unaided

unaired

unairworthy

unalarming

unalert

unalienable

unalike

unalloyed

unalterable

unaltered

unambiguous

unambitious

unamended

unanalyzable

unanalyzed

unangry

unanimated

unanimous

unannealed

unannounced

unanswerable

unanswered

unanticipated

unapologetic

unappareled

unapparent

unappealable

unappealing

unappeasable

unappendaged

unappetising

unappetizing

unappreciated

unappreciative

unapprehensive

unapproachable

unarbitrary

unarguable

unargumentative

unarmed

unarmored

unarmoured

unarticulate

unarticulated

unartistic

unary

unascertainable

unascribable

unashamed

unasked

unassailable

unassertive

unassignable

unassigned

unassisted

unassuming

unassured

unasterisked

unattached

unattackable

unattainable

unattended

unattired

unattractive

unattributable

unauthentic

unauthorised

unauthorized

unavailable

unavailing

unavenged

unavoidable

unavowed

unawakened

unaware

unawed

unbacked

unbaffled

unbalanced

unbalconied

unbanded

unbaptised

unbaptized

unbarred

unbarreled

unbarrelled

unbearable

unbeatable

unbeaten

unbecoming

unbefitting

unbeholden

unbeknown

unbeknownst

unbelievable

unbelieving

unbeloved

unbelted

unbendable

unbending

unbeneficed

unbent

unbiased

unbiassed

unbigoted

unbitter

unbleached

unblemished

unblended

unblessed

unblinking

unbloody

unblushing

unbodied

unbolted

unbooked

unbordered

unborn

unbound

unbounded

unbowed

unbraced

unbrainwashed

unbranched

unbranching

unbranded

unbreakable

unbridgeable

unbridled

unbroken

unbrushed

unburdened

unburied

unburnished

unbuttoned

uncamphorated

uncanny

uncapped

uncarbonated

uncaring

uncarpeted

uncarved

uncastrated

uncategorised

uncategorized

uncaulked

uncaused

unceasing

uncensored

unceremonial

unceremonious

uncertain

uncertified

unchained

unchallengeable

unchallenged

unchangeable

unchanged

unchanging

uncharacteristic

uncharged

uncharitable

uncharted

unchartered

unchaste

uncheckable

unchecked

uncheerful

unchewable

unchivalrous

unchristian

unchristianly

unchristlike

uncial

uncivil

uncivilised

uncivilized

unclad

unclaimed

unclassifiable

unclassified

unclean

uncleanly

unclear

uncleared

unclimbable

unclipped

unclogged

unclothed

unclouded

uncluttered

uncoated

uncoiled

uncollected

uncollectible

uncolored

uncoloured

uncolumned

uncombable

uncombed

uncombined

uncomely

uncomfortable

uncommercial

uncommercialised

uncommercialized

uncommitted

uncommon

uncommunicative

uncomparable

uncompartmented

uncompassionate

uncompensated

uncompetitive

uncomplaining

uncomplete

uncompleted

uncomplicated

uncomplimentary

uncompounded

uncomprehended

uncomprehending

uncomprehensible

uncompromising

unconcealed

unconcerned

unconditional

unconditioned

unconfessed

unconfined

unconfirmed

unconformable

unconformist

unconfused

uncongenial

unconnected

unconquerable

unconquered

unconscientious

unconscionable

unconscious

unconsecrated

unconsidered

unconsolable

unconsolidated

unconstipated

unconstitutional

unconstrained

unconstricted

unconstructive

unconsumed

unconsummated

uncontaminated

uncontaminating

uncontested

uncontrived

uncontrollable

uncontrolled

uncontroversial

unconventional

unconverted

unconvertible

unconvinced

unconvincing

uncooked

uncool

uncooperative

uncoordinated

uncordial

uncorrectable

uncorrected

uncorrelated

uncorroborated

uncorrupted

uncounted

uncoupled

uncousinly

uncouth

uncovered

uncrannied

uncreased

uncreative

uncritical

uncropped

uncrossed

uncrowded

uncrowned

uncrystallised

uncrystallized

unctuous

uncultivable

uncultivatable

uncultivated

uncultured

uncurbed

uncured

uncurled

uncurtained

uncurved

uncurving

uncut

undamaged

undatable

undated

undaunted

undeceived

undecided

undecipherable

undeciphered

undeclared

undecomposable

undecomposed

undecorated

undedicated

undefeated

undefendable

undefended

undeferential

undefiled

undefinable

undefined

undelineated

undemanding

undemocratic

undemonstrative

undeniable

undenominational

undependable

undepicted

under

underactive

underage

underarm

underbred

underclass

underclothed

undercoated

undercover

underdeveloped

underdone

underdressed

undereducated

underemployed

underfed

underground

underhand

underhanded

underhung

underivative

underived

underlying

undermanned

undermentioned

undernourished

underpopulated

underprivileged

undersea

undersealed

undersexed

undershot

undersize

undersized

underslung

understaffed

understandable

understanding

understated

understood

underwater

underway

underweight

undescended

undescriptive

undeserved

undeserving

undesigned

undesirable

undesired

undesiring

undesirous

undestroyable

undetectable

undetected

undeterminable

undetermined

undeterred

undeveloped

undeviating

undiagnosable

undiagnosed

undifferentiated

undigested

undignified

undiluted

undiminished

undimmed

undiplomatic

undirected

undiscerning

undischarged

undisciplined

undisclosed

undiscouraged

undiscoverable

undiscovered

undiscriminating

undisguised

undismayed

undisputable

undisputed

undissolved

undistinguishable

undistinguished

undistorted

undistributed

undisturbed

undiversified

undividable

undivided

undoable

undocumented

undogmatic

undogmatical

undomestic

undomesticated

undone

undrained

undramatic

undraped

undrawn

undreamed

undreamt

undressed

undried

undrinkable

undue

undulant

undulate

undulatory

undutiful

undyed

undying

undynamic

uneager

unearned

unearthly

uneasy

uneatable

uneconomic

uneconomical

unedifying

unedited

uneducated

uneffective

unelaborate

unelaborated

unembarrassed

unembellished

unembodied

unemotional

unemphatic

unemployable

unemployed

unenclosed

unencouraging

unencumbered

unended

unending

unendowed

unendurable

unenergetic

unenforceable

unenforced

unengaged

unenlightened

unenlightening

unenlivened

unenterprising

unenthusiastic

unentitled

unenviable

unequal

unequaled

unequalised

unequalized

unequalled

unequipped

unequivocal

unerasable

unerect

unerring

unessential

unestablished

unethical

uneven

uneventful

unexacting

unexampled

unexceeded

unexcelled

unexceptionable

unexceptional

unexchangeable

unexcitable

unexcited

unexciting

unexclusive

unexcused

unexhausted

unexpansive

unexpected

unexpendable

unexpended

unexpired

unexplainable

unexplained

unexploded

unexploited

unexplorative

unexploratory

unexplored

unexportable

unexpressed

unexpressible

unexpressive

unexpurgated

unextended

unfaceted

unfading

unfailing

unfair

unfaithful

unfaltering

unfamiliar

unfashionable

unfastened

unfastidious

unfathomable

unfathomed

unfattened

unfavorable

unfavourable

unfearing

unfeasible

unfeathered

unfed

unfeeling

unfeigned

unfeminine

unfenced

unfermented

unfertile

unfertilised

unfertilized

unfettered

unfilled

unfilmed

unfinished

unfirm

unfit

unfitting

unfixed

unflagging

unflappable

unflattering

unflavored

unflavoured

unflawed

unfledged

unflinching

unfluctuating

unflurried

unflustered

unfocused

unfocussed

unforbearing

unforced

unforceful

unforeseeable

unforeseen

unforesightful

unforested

unforethoughtful

unforfeitable

unforgettable

unforgivable

unforgiving

unformed

unfortunate

unfounded

unframed

unfree

unfrequented

unfretted

unfriendly

unfrightened

unfrosted

unfrozen

unfruitful

unfueled

unfulfilled

unfunctional

unfunded

unfunny

unfurnished

unfurrowed

ungainly

ungallant

ungarbed

ungarmented

ungathered

ungeared

ungenerous

ungentle

ungentlemanlike

ungentlemanly

ungetatable

unglamorous

unglamourous

unglazed

ungodly

ungovernable

ungoverned

ungraceful

ungracious

ungraded

ungrammatical

ungrasped

ungrateful

ungratified

ungratifying

ungreased

ungregarious

ungroomed

ungrudging

ungual

unguaranteed

unguarded

unguiculate

unguiculated

unguided

ungulate

ungulated

ungummed

ungusseted

unhallowed

unhampered

unhappy

unhardened

unharmed

unharmonious

unhatched

unhazardous

unheaded

unhealed

unhealthful

unhealthy

unhearable

unheard

unhearing

unheated

unheeded

unheeding

unhelpful

unheralded

unhesitating

unhewn

unhindered

unhinged

unholy

unhomogenised

unhomogenized

unhoped

unhopeful

unhuman

unhumorous

unhurried

unhurt

unhygienic

uniate

unicameral

unicellular

unicuspid

unidentifiable

unidentified

unidimensional

unidirectional

unifacial

unified

unifilar

unifoliate

uniform

uniformed

unifying

unilateral

unilluminated

unilluminating

unimaginable

unimaginative

unimagined

unimodal

unimpaired

unimpassioned

unimpeachable

unimpeded

unimportant

unimposing

unimpregnated

unimpressed

unimpressionable

unimpressive

unimprisoned

unimproved

unincorporated

unindustrialised

unindustrialized

uninebriated

uninfected

uninflected

uninfluenced

uninfluential

uninformative

uninformed

uninhabitable

uninhabited

uninhibited

uninitiate

uninitiated

uninjectable

uninjured

uninominal

uninquiring

uninquisitive

uninspired

uninspiring

uninstructed

uninstructive

uninsurable

uninsured

unintegrated

unintelligent

unintelligible

unintended

unintentional

uninterested

uninteresting

uninterrupted

unintimidated

unintoxicated

unintrusive

uninucleate

uninventive

uninvited

uninviting

uninvolved

union

unionised

unionized

uniovular

uniovulate

uniparous

unipolar

unique

unironed

unisex

unisexual

unitarian

unitary

united

univalent

univalve

universal

universalist

universalistic

univocal

unjointed

unjust

unjustifiable

unjustified

unkempt

unkept

unkeyed

unkind

unkindled

unkindly

unknowable

unknowing

unknowledgeable

unknown

unlabeled

unlabelled

unlaced

unladylike

unlamented

unlatched

unlaureled

unlaurelled

unlawful

unleaded

unlearned

unleavened

unlettered

unlicenced

unlicensed

unlifelike

unlighted

unlikable

unlike

unlikeable

unlikely

unlimited

unlined

unlipped

unlisted

unlit

unliterary

unlittered

unlivable

unliveable

unliveried

unloaded

unlobed

unlocated

unlocked

unlogical

unlovable

unloved

unlovely

unloving

unlubricated

unlucky

unmade

unmalicious

unmalleable

unmalted

unmanageable

unmanful

unmanlike

unmanly

unmanned

unmannered

unmannerly

unmapped

unmarked

unmarketable

unmarred

unmarried

unmatchable

unmatched

unmated

unmeaning

unmeasurable

unmeasured

unmechanical

unmechanised

unmechanized

unmediated

unmedical

unmedicative

unmedicinal

unmelodic

unmelodious

unmelted

unmemorable

unmentionable

unmercenary

unmerchantable

unmerciful

unmerited

unmeritorious

unmethodical

unmilitary

unmindful

unmined

unmingled

unmistakable

unmitigable

unmitigated

unmixable

unmixed

unmoderated

unmodernised

unmodernized

unmodifiable

unmodified

unmodulated

unmolested

unmortgaged

unmotivated

unmotorised

unmotorized

unmourned

unmovable

unmoved

unmoving

unmown

unmusical

unmutilated

unmyelinated

unnameable

unnamed

unnatural

unnaturalised

unnaturalized

unnavigable

unnecessary

unneeded

unneighborly

unneighbourly

unnerved

unnerving

unneurotic

unnotched

unnoted

unnoticeable

unnoticed

unnourished

unnumberable

unnumbered

unnumerable

unobjectionable

unobjective

unobligated

unobliging

unobservable

unobservant

unobserved

unobstructed

unobtainable

unobtrusive

unobvious

unoccupied

unoffending

unofficial

unoiled

unopen

unopened

unopposable

unopposed

unordered

unorganised

unorganized

unoriented

unoriginal

unornamented

unorthodox

unostentatious

unowned

unoxygenated

unpackaged

unpaid

unpainful

unpaintable

unpainted

unpaired

unpalatable

unparallel

unparalleled

unpardonable

unparented

unparliamentary

unpartitioned

unpassable

unpasteurised

unpasteurized

unpatented

unpatriotic

unpatronised

unpatronized

unpatterned

unpaved

unpeaceable

unpeaceful

unpeopled

unperceivable

unperceived

unperceiving

unperceptive

unperformed

unpermed

unpermissive

unperplexed

unpersuadable

unpersuaded

unpersuasive

unperturbed

unpictured

unpicturesque

unpierced

unpigmented

unpillared

unpitying

unplaced

unplanned

unplanted

unplayable

unplayful

unpleasant

unpleasing

unpledged

unploughed

unplowed

unplumbed

unpointed

unpolished

unpolitical

unpolluted

unpompous

unpopular

unpopulated

unportable

unposed

unpotted

unpowered

unpracticed

unpractised

unprecedented

unpredictable

unpredicted

unpredictive

unprejudiced

unpremeditated

unprepared

unprepossessing

unpresentable

unpresidential

unpressed

unpretending

unpretentious

unpreventable

unpriestly

unprincipled

unprintable

unproblematic

unprocessed

unprocurable

unproductive

unprofessional

unprofitable

unprogressive

unpromised

unpromising

unprompted

unpronounceable

unprophetic

unpropitious

unprotected

unprotective

unprovable

unproved

unproven

unprovocative

unprovoked

unprovoking

unpublishable

unpublished

unpunctual

unpunished

unpurified

unqualified

unquenchable

unquestionable

unquestioned

unquestioning

unquiet

unquotable

unraised

unranked

unratable

unratified

unreachable

unreached

unreactive

unread

unreadable

unready

unreal

unrealised

unrealistic

unrealizable

unrealized

unreasonable

unreasoning

unreassuring

unreceptive

unreciprocated

unrecognisable

unrecognised

unrecognizable

unrecognized

unreconcilable

unreconciled

unreconstructed

unrecorded

unrecoverable

unredeemable

unredeemed

unreduced

unrefined

unreflected

unreflective

unreformable

unreformed

unrefreshed

unregenerate

unregenerated

unregistered

unregretful

unregretting

unregulated

unrehearsed

unrelated

unrelaxed

unreleased

unrelenting

unreliable

unrelieved

unremarkable

unremarked

unremedied

unremitting

unremorseful

unremunerative

unrenewable

unrenewed

unrentable

unrepaired

unrepeatable

unrepentant

unreplaceable

unreportable

unreported

unrepresentative

unrepressed

unreproducible

unrequested

unrequited

unresentful

unreserved

unresistant

unresisting

unresolvable

unresolved

unrespectable

unresponsive

unrested

unrestrained

unrestricted

unrestrictive

unretentive

unretrievable

unrevealed

unreverberant

unrevised

unrevived

unrewarded

unrewarding

unrhetorical

unrhymed

unrhythmic

unrhythmical

unrifled

unrigged

unrighteous

unrimed

unripe

unripened

unrivaled

unrivalled

unromantic

unroofed

unrouged

unruffled

unruly

unsaddled

unsafe

unsaid

unsalable

unsalaried

unsaleable

unsalted

unsanctified

unsanctioned

unsanded

unsanitary

unsaponified

unsarcastic

unsated

unsatiable

unsatiated

unsatisfactory

unsatisfiable

unsatisfied

unsatisfying

unsaturated

unsaved

unsavory

unsavoury

unscalable

unscathed

unscheduled

unscholarly

unschooled

unscientific

unscripted

unscrupulous

unsealed

unseamanlike

unseamed

unseasonable

unseasoned

unseaworthy

unsectarian

unsecured

unseductive

unseeable

unseeded

unseeing

unseemly

unseen

unsegmented

unsegregated

unselected

unselective

unselfconscious

unselfish

unsensational

unsent

unsentimental

unserviceable

unservile

unsettled

unsexed

unsexy

unshackled

unshaded

unshadowed

unshakable

unshaken

unshaped

unshapely

unshapen

unshared

unsharpened

unshaved

unshaven

unsheared

unsheathed

unshelled

unshielded

unshockable

unshod

unshoed

unshorn

unshrinkable

unshrinking

unshuttered

unsighted

unsightly

unsigned

unsilenced

unsinkable

unsized

unskilled

unskillful

unsleeping

unsloped

unsmiling

unsmooth

unsmoothed

unsnarled

unsociable

unsocial

unsoiled

unsold

unsoldierly

unsolicited

unsoluble

unsolvable

unsolved

unsophisticated

unsorted

unsought

unsound

unsoundable

unsounded

unsoured

unsown

unspaced

unsparing

unspeakable

unspecialised

unspecialized

unspecific

unspecified

unspectacular

unspent

unspoiled

unspoilt

unspoken

unsporting

unsportsmanlike

unspotted

unstable

unstaged

unstained

unstarred

unstated

unstatesmanlike

unsteady

unsterilised

unsterilized

unstilted

unstimulating

unstinted

unstinting

unstirred

unstoppable

unstoppered

unstrained

unstratified

unstressed

unstructured

unstrung

unstuck

unstudied

unstudious

unstylish

unsuasible

unsubdivided

unsubduable

unsubdued

unsubmissive

unsubstantial

unsubstantiated

unsubtle

unsuccessful

unsufferable

unsugared

unsuitable

unsuited

unsullied

unsung

unsupervised

unsupportable

unsupported

unsupportive

unsuppressed

unsure

unsurmountable

unsurpassable

unsurpassed

unsurprised

unsurprising

unsusceptible

unsuspected

unsuspecting

unsuspicious

unswayed

unsweet

unsweetened

unswept

unswerving

unsworn

unsyllabic

unsyllabled

unsymbolic

unsymmetric

unsymmetrical

unsympathetic

unsympathising

unsympathizing

unsynchronised

unsynchronized

unsynchronous

unsystematic

untactful

untagged

untainted

untalented

untalkative

untamed

untangled

untanned

untaped

untapped

untarnished

untasted

untaught

untaxed

untechnical

untellable

untempered

untempting

untenable

untenanted

untended

untested

untethered

unthankful

unthawed

untheatrical

unthematic

unthinkable

unthinking

unthought

unthoughtful

unthreatening

untidy

untied

untilled

untimbered

untimely

untipped

untired

untiring

untitled

untoasted

untold

untoothed

untouchable

untouched

untoughened

untoward

untraceable

untracked

untraditional

untrained

untrammeled

untrammelled

untransferable

untranslatable

untransmutable

untraveled

untravelled

untraversable

untraversed

untreated

untried

untrimmed

untrod

untrodden

untroubled

untrue

untrusting

untrustworthy

untrusty

untruthful

untucked

untufted

untuneful

unturned

untutored

untwisted

untypical

ununderstood

unusable

unuseable

unused

unusual

unutterable

unuttered

unvaccinated

unvalued

unvaned

unvanquishable

unvanquished

unvaried

unvarnished

unvarying

unveiled

unvendible

unvented

unventilated

unverbalised

unverbalized

unverifiable

unverified

unversed

unvigilant

unvindictive

unvitrified

unvoiced

unvoluntary

unvulcanised

unvulcanized

unwanted

unwarmed

unwarrantable

unwarranted

unwary

unwashed

unwatchful

unwavering

unwaxed

unweaned

unwearable

unwearied

unweary

unwearying

unweathered

unwebbed

unwed

unwedded

unwelcome

unwell

unwholesome

unwieldy

unwilled

unwilling

unwise

unwished

unwitting

unwomanly

unwonted

unwooded

unworkable

unworkmanlike

unworldly

unworried

unworthy

unwounded

unwoven

unwrapped

unwrinkled

unwritten

unyielding

Starting with UP

up

upbeat

upbound

upcoming

upcountry

upcurved

upended

upfield

upfront

uphill

upland

uplifted

upmarket

upmost

upper

uppercase

uppermost

uppish

uppity

upraised

upright

uproarious

upscale

upset

upsetting

upstage

upstair

upstairs

upstanding

upstart

upstream

uptight

uptown

upturned

upward

upwind

Starting with UR

uraemic

urban

urbane

urbanised

urbanized

urceolate

uremic

urethral

urgent

uric

uricosuric

urinary

urogenital

ursine

uruguayan

Starting with US

usable

useable

used

useful

useless

usual

usufructuary

usurious

Starting with UT

uterine

utile

utilised

utilitarian

utility

utilizable

utilized

utmost

utopian

utter

utterable

uttered

uttermost

Starting with UV

uveal

uveous

uvular

Starting with UX

uxorial

uxorious

Starting with UZ

uzbekistani

Interesting Categories for the Adjectives Starting with U

For the Heroic Adjectives list, the adjectives included are those which are suitable to describe heroic acts or a hero/heroine. Moreover, the Sporty Adjectives category is composed of descriptive words that adequately modify a person who is physically active or is considered athletic.

Aside from the mentioned categories, this article also includes a Romantic Adjectives list, which consists of descriptive words that are used to convey affection or describe a romantic partner. Lastly, the Shortest/ Longest Adjectives lists include adjectives with the least and the most number of characters.

Adjectives that Start with U

Interesting Adjectives

ubiquitous: present, appearing, or found everywhere

–          his ubiquitous influence was felt by all the family

unambiguous: not open to more than one interpretation

–          instructions should be unambiguous

unbidden: without having been commanded or invited

–          unbidden guests

unconscionable: not right or reasonable

–          the unconscionable conduct of his son

unfathomable: incapable of being fully explored or understood

–          her gray eyes were dark with some unfathomable emotion

Positive Adjectives to Describe a Person

unarmed: not equipped with or carrying weapons

–          he was shooting unarmed civilians

unbiased: showing no prejudice for or against something; impartial

–          he remained unbiased 

understanding: sympathetically aware of other people’s feelings; tolerant and forgiving

–          people expect their doctor to be understanding

unhurried: moving, acting, or taking place without haste or urgency

–          her unhurried movements

unimpeachable: not able to be doubted, questioned, or criticized; entirely trustworthy

–          an unimpeachable witness

unruffled: not agitated or disturbed; calm

–          Julius replied in an unruffled tone

upright: strictly honorable or honest

–          an upright member of the community

upbeat: cheerful; optimistic

–          he is always upbeat

Positive Adjectives to Describe an Event

unbroken: not interrupted or disturbed; continuous

–          night of unbroken sleep

unceasing: not coming to an end; continuous

–          the unceasing efforts of the staff

undeniable: unable to be denied or disputed

–          it is an undeniable fact that some dogs are easier to train than others

understandable: to be expected; natural, reasonable, or forgivable

–          such fears are understandable

undisturbed: not disturbed

–          a quiet weekend of undisturbed tranquillity

Positive Adjectives to Describe a Place

ultramodern: incorporating ideas, styles, or techniques only recently developed or available

–          ultramodern facilities

unbelievable: so great or extreme as to be difficult to believe; extraordinary

–          the scenery is unbelievable

uncluttered: not having or impeded by too many objects, details, or elements

–          the rooms were plain and uncluttered

underground:situated beneath the surface of the ground

–          underground parking garages

underwater: situated, occurring, or done beneath the surface of the water

–          there are underwater volcanoes in the region

unique: being the only one of its kind; unlike anything else

–          unique home

Negative Adjectives to Describe a Person

ugly: unpleasant or repulsive, especially in appearance

–          she thought she was ugly and fat

unbecoming: not fitting or appropriate; unseemly

–          unbecoming behavior

uncalled:  undesirable and unnecessary

–          uncalled-for remarks

unchristian: unkind, unfair, or morally wrong

–          he is unchristian

uncivil: discourteous; impolite

–          she apologized to her family for Rusty’s uncivil words

uncommunicative: unwilling to talk or impart information

–          his uncommunicative nature

uneducated: lacking an education; poorly educated

–          uneducated laborers

Negative Adjectives to Describe an Event

unavailing: achieving little or nothing; ineffective

–          their efforts were unavailing

unbearable: not able to be endured or tolerated

–          the heat was getting unbearable

uncomfortable: causing or feeling slight pain or physical discomfort

–          uncomfortable experience

uncompromising: harsh or relentless

–          uncompromising problems

underhanded: acting or done in a secret or dishonest way

–          an underhanded method of snatching clients from rivals

unfortunate: having or marked by bad fortune; unlucky

–      unfortunate incident

Negative Adjectives to Describe a Place

unattractive: not pleasing or appealing to look at

–          unattractive school environment

uncanny: strange or mysterious, especially in an unsettling way

–          uncanny house

unclean: dirty

–          the company was fined for operating in unclean premises

–          underdeveloped countries

undesirable: not wanted or desirable because harmful, objectionable, or unpleasant

–          undesirable place to stay

unproductive: not producing or able to produce large amounts of goods, crops, or other commodities

–          unproductive land must be reforested

untidy: not arranged neatly and in order

–          the place was dreadfully untidy

Heroic Adjectives

undaunted: not intimidated or discouraged by difficulty, danger, or disappointment

–          he is undaunted by the threats

unpretentious: not attempting to impress others with an appearance of greater importance, talent, or culture than is actually possessed

–          he was thoroughly unpretentious

unscathed: without suffering any injury, damage, or harm

–          he remained unscathed

unselfish: willing to put the needs or wishes of others before one’s own

–          his unselfish devotion to the country

unyielding: unlikely to be swayed; resolute

–          his unyielding faith

upstanding: honest; respectable

–          an upstanding commander

Sporty Adjectives

unequaled: superior to all others in performance or extent

–          unequaled champion

unerring: always right or accurate

–      unerring shot

unexpected: not expected or regarded as likely to happen

–      unexpected victory

unmatched: not matched or equaled

–          he has a talent unmatched by any other athlete

unquestionable: not able to be disputed or doubted

–          unquestionable win over the champion

useful: able to be used for a practical purpose or in several ways

–          useful team member

Romantic Adjectives

unadulterated: pure; not mixed or diluted with any different or extra elements; complete and absolute

–          unadulterated love

unconditional: not subject to any conditions

–          unconditional support

undisguised: not disguised or concealed; open

–          she looked at him with undisguised affection

undying: lasting forever

–          promises of undying love

unforgettable: impossible to forget; very memorable

–          that unforgettable first kiss

urbane: suave, courteous, and refined in manner

–          an urbane young man

Shortest Adjectives

up: out of bed

–          up by seven each morning

ult: in or of the month preceding the present one

–          your letter received on the 29th ult

ugly: provoking horror

–          an ugly picture

uric: in or relating to or obtained from urine

–          uric acid

used: previously used or owned by another

–          used car

ulnar: relating to or near the ulna

–          ulnar nerve

ultra: (used of opinions and actions) far beyond the norm

–          ultra political views

umber: of the color of any of various natural brown earth pigments

–          an umber dress

unary: consisting of or involving a single element or component

–          in a unary operation in a mathematical system one element is used to yield a single result

uncut: complete; not cut

–          uncut scenes

Longest Adjectives

ultranationalistic: fanatically patriotic

–          an ultranationalistic country

ultraconservative: extremely conservative

–          ultraconservative group

undistinguishable: not capable of being distinguished or differentiated

–          undistinguishable representation

ultramicroscopic: too small to be seen without an ultramicroscope

–          ultramicroscopic virus

uncharacteristic: distinctive and not typical

–          a book uncharacteristic of its author

uncommercialised: not having been commercialized

–          uncommercialised music

uncommercialized: not having been commercialized

–          uncommercialized art

uncomprehensible: difficult to understand

–          an uncomprehensible concept

unconstitutional: not consistent with or according to a constitution

–          an unconstitutional law

undenominational: not bound or devoted to the promotion of a particular denomination

–          undenominational religious instruction

Please Share

Adjectives That Start With Z

Starting with ZA

zaftig

zairean

zairese

zambian

zany

zapotec

Starting with ZE

zealous

zenithal

zero

zeroth

zestful

zesty

Starting with ZI

zigzag

zillion

zimbabwean

zionist

zippy

Starting with ZO

zodiacal

zoftig

zoic

zolaesque

zonal

zonary

zoological

zoonotic

zoophagous

zoroastrian

Starting with ZY

zygodactyl

zygomatic

zygomorphic

zygomorphous

zygotic

zymoid

zymolytic

zymotic

Interesting Categories for the Adjectives Starting with Z

This article focuses on those which start with the letter Z. Aside from listing out the adjectives, the meaning and an example regarding the proper usage of the adjective are also included. These categories can be of great help to those who want to improve their vocabulary and learn about new adjectives that they can use in their everyday speech or writing.

Adjectives that Start with Z

Interesting Adjectives

zaftig: (of a female body) healthily plump and vigorous

zaftig actresses were popular

zenithal: relating to or located at or near the zenith

a zenithal map

zionist: relating to or characteristic of a supporter of Zionism

the Zionist movement

zoophagous: carnivorous

zoophagous animal

zymotic: relating to or caused by infection

a zymotic disease

Positive Adjectives to Describe a Person

zealous: marked by active interest and enthusiasm

a zealous sports fan

zesty:  lively and pleasing

a zesty young woman

Positive Adjectives to Describe an Event

zestful: marked by spirited enjoyment

zestful performance by the opera

zany: amusingly unconventional and idiosyncratic

his zany humor

Positive Adjectives to Describe a Place

zonal: associated with or divided into zones; relating to or of the nature of a zone

zonal frontier

Negative Adjectives to Describe a Place

zigzag: having short sharp turns or angles

zigzag road

Sporty Adjectives

zippy: marked by lively action

a zippy player

Shortest Adjectives

zany: like a clown

a zany sense of humor

zero: indicating the absence of any or all units under consideration

a zero score

zoic: pertaining to animals or animal life or action

their gods are zoic

zesty: marked by spirited enjoyment; having an agreeably pungent taste

zesty salad dressing

zippy: marked by lively action

zippy performer

zonal: associated with or divided into zones

a zonal pattern of cell structure

zaftig: (of a female body) healthily plump and vigorous

zaftig lady

zeroth: preceding even the first

zeroth approximation

zigzag: having short sharp turns or angles

a zigzag route

zoftig: (of a female body) healthily plump and vigorous

zoftig gospel singer

Longest Adjectives

zygomorphous: capable of division into symmetrical halves by only one longitudinal plane passing through the axis

a zygomorphous flower

zoroastrian: of or pertaining to Zoroaster or the religion he founded

a zoroastrian ritual

zygomorphic: capable of division into symmetrical halves by only one longitudinal plane passing through the axis

zygomorphic plant species

zimbabwean: of or relating to or characteristic of Zimbabwe or its people

Zimbabwean immigrant

zoological: concerning the study of animals and their classification and properties; of or relating to animals or animal groups

a zoological research

zoophagous: (of animals) carnivorous

a zoophagous creature

zygodactyl: (of bird feet) having the first and fourth toes directed backward the second and third forward

a zygodactyl bird

zolaesque: in the manner of Emile Zola

a zolaesque tragedy

zygomatic: of or relating to the cheek region of the face

a zygomatic implant

zymolytic: of or relating to or causing fermentation

a zymolytic factory

Please Share

Adjectives That Start With J

Starting with JA

jacksonian

jacobean

jacobinic

jacobinical

jade

jaded

jagged

jaggy

jailed

jain

jainist

jamaican

jamesian

jammed

jangling

jangly

japanese

jarring

jaundiced

jaunty

javan

javanese

jawed

jawless

jazzy

Starting with JE

jealous

jeering

jeffersonian

jejune

jelled

jellied

jellylike

jerking

jerkwater

jerky

jesting

jesuit

jesuitic

jesuitical

jet

jetting

jeweled

jewelled

jewish

Starting with JI

jiggered

jihadi

jilted

jingling

jingly

jingoistic

jinxed

jittering

jittery

Starting with JO

jobless

jocose

jocular

jocund

joined

joint

jointed

joking

jolly

jolted

jolting

jolty

jordanian

journalistic

jovial

jovian

jowly

joyful

joyless

joyous

Starting with JU

jubilant

judaic

judaical

judgmental

judicable

judicial

judicious

jugular

juiceless

juicy

julian

jumbled

jumbo

jumentous

jumpy

jungian

jungly

junior

junoesque

jural

jurassic

juridic

juridical

jurisdictional

jurisprudential

juristic

just

justifiable

justificative

justificatory

justified

jutting

juvenile

juxtaposed

More Categories for the Adjectives Starting with J

The adjectives in this section all start with the letters J. These adjectives are organized into different categories including, Interesting Adjectives, Positive Adjectives to Describe a Person, Positive Adjectives to Describe an Event, Positive Adjectives to Describe a Place, Negative Adjectives to Describe a Person, Negative Adjectives to Describe an Event, Negative Adjectives to Describe a Place, Heroic Adjectives, Sporty Adjectives, Romantic Adjectives and Shortest/Longest Adjectives.

Interesting Adjectives

jovial: cheerful and friendly

–          she was in a jovial mood

judicial: of, by, or appropriate to a court or judge

–      a judicial inquiry into the allegations

jugular: relating to or located in the region of the neck or throat

–      jugular vein

juvenile: of, for, or relating to young people

–          juvenile crime

juxtaposed: placed side by side often for comparison

–        juxtaposed pictures

Positive Adjectives to Describe a Person

jaunty: having or expressing a lively, cheerful, and self-confident manner

–          her jaunty mood

jocose: playful or humorous

–          a jocose kid

jocular: fond of or characterized by joking

–          she sounded in a jocular mood

jolly: happy and cheerful

–          he was a jolly man full of jokes

judicious: having, showing, or done with good judgment or sense

–        she is judicious with clients

Positive Adjectives to Describe an Event

jocund: cheerful and lighthearted

–          a jocund wedding party

joint: shared, held, or made by two or more people, parties, or organizations together

–          sponsored a joint event

joyful: feeling, expressing, or causing great pleasure and happiness

–          a joyful occasion

joyous: full of happiness and joy

–          scenes of joyous celebration

jubilant: feeling or expressing great happiness and triumph

–          their jubilant victory

Positive Adjectives to Describe a Place

jamaican: of or relating to Jamaica

–          Jamaican island

japanese: of or relating to or characteristic of Japan or its people or their culture or language

–          Japanese restaurant

jesuitical: of or pertaining to the Jesuits, or to their principles and methods

–          Jesuitical monastery

jewish: of or relating to Jews or their culture or religion

–          Jewish temple

joinant: adjoining

–          joinant rooms

Negative Adjectives to Describe a Person

jaded: tired, bored, or lacking enthusiasm, typically after having had too much of something

–          he is jaded with the experience

–          he grew jealous of her success

jittery: nervous or unable to relax

–          caffeine makes me jittery

jobless: unemployed

–          she is jobless for 3 years

jumpy: anxious and uneasy

–          he was tired and jumpy

Negative Adjectives to Describe an Event

jeopardizing: involving potential loss or injury

–     that stupid prank could turn out to be a jeopardizing event in your academic career

jeopardous: perilous; hazardous

–        a jeopardous incident

jerky: characterized by abrupt stops and starts

–          shallow, jerky, irregular breathing

jumbled: confused; mixed together in an messy way

–        jumbled weather forecast

junky: useless or of little value

–        junky debate

Negative Adjectives to Describe a Place

jagged: having a sharply uneven surface or outline

–          jagged cliffs

jammed: : extremely crowed or filled to capacity

–          the stadium is jammed with fans

jerkwater: small and remote and insignificant

–        a jerkwater college

jinxed: causing or accompanied by misfortune

–        jinxed house

jungly: overgrown with tropical vegetation

–        jungly backyard

Heroic Adjectives

judicious: having, showing, or done with good judgment or sense

–          judicious captain

just: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules

–          just stateman

Sporty Adjectives

jaunty: having or expressing a lively, cheerful, and self-confident manner

–          the jaunty champion

jiggish: resembling, or suitable for, a jig , or lively movement

–          jiggish player

Romantic Adjectives

jade: of something having the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green

–          her jade eyes

jazzy: marked by conspicuous display

–        her jazzy appearance

jet: of the blackest black; similar to the color of jet or coal

–          her shiny jet hair

–          a jeweled gown

joyous: full of happiness and joy

–          joyous relationship

Shortest Adjectives

jet: of the blackest black; similar to the color of jet or coal

–        jet hair

jade: of something having the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green

–        the jade bracelet

jain: relating to or characteristic of Jainism

–        jain gods

just: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules

–        just treatment

jaded: tired, bored, or lacking enthusiasm, typically after having had too much of something

–        jaded with the restaurant food

jaggy: having a sharply uneven surface or outline

–        jaggy lines

javan: of or relating to or characteristic of Java or its inhabitants or its language

–        javan dialect

jawed: of animals having jaws of a specified type

–        jawed creature

jazzy: marked by conspicuous display

–        jazzy outfit

jerky: characterized by abrupt stops and starts

–        jerky movement

Longest Adjectives

jurisprudential: relating to the science or philosophy of law or a system of laws

–          jurisprudential model

jurisdictional: restricted to the geographic area under a particular jurisdiction

–          jurisdictionallimits of a state

justificative: attempting to justify or defend in speech or writing

–          justificative documents

justificatory: providing justification

–          a justificatory conception of liberalism

jeffersonian: relating to or characteristic of Thomas Jefferson or his principles or theories

–          Jeffersonian democracy

journalistic: of or relating to or having the characteristics of journalism

–          journalistic writing

jacobinical: of or relating to the Jacobins of the French Revolution

–          Jacobinical terrorism

justifiable: capable of being justified

–          justifiable homicide

jacksonian: of or pertaining to Andrew Jackson or his presidency or his concepts of popular democracy

–          jacksonian economic policy

jesuitical: having qualities characteristic of Jesuits or Jesuitism

–          Jesuitical education

Please Share

Adjectives That Start With S

Starting with SA

sabahan

sabbatarian

sabbatic

sabbatical

sabertoothed

sabine

sable

saccadic

saccharine

sacculate

sacculated

sacerdotal

sacked

saclike

sacral

sacramental

sacred

sacrificeable

sacrificial

sacrilegious

sacrosanct

sad

saddled

sadducean

sadistic

sadomasochistic

safe

sagacious

sage

sagging

sagittal

sagittate

sagittiform

saharan

said

sainted

saintlike

saintly

salable

salacious

salamandriform

salaried

saleable

salient

salientian

saliferous

saline

salivary

sallow

salmon

salt

salted

saltish

saltlike

salty

salubrious

salutary

salvadoran

salvadorean

salvageable

salverform

salvific

salving

same

samoan

sanative

sanctified

sanctimonious

sanctionative

sanctioned

sanctioning

sandaled

sandalled

sandlike

sandpapery

sandy

sane

sanguinary

sanguine

sanguineous

sanious

sanitary

sanitised

sanitized

sapid

sapiens

sapient

sapiential

sapless

saponaceous

saponified

saporous

sapphic

sapphire

sapphirine

sappy

saprobic

saprophagous

saprophytic

saprozoic

sarawakian

sarcastic

sarcoid

sarcolemmal

sarcolemmic

sarcolemnous

sarcosomal

sardinian

sardonic

sartorial

sassy

satanic

satellite

satiable

satiate

satiated

satiny

satiric

satirical

satisfactory

satisfiable

satisfied

satisfying

saturated

saturnine

satyric

satyrical

saucy

saudi

saurian

saute

sauteed

savage

saved

saving

savorless

savory

savourless

savoury

saxatile

saxicoline

saxicolous

saxon

Starting with SC

scabby

scabrous

scalable

scalar

scaled

scaleless

scalelike

scalene

scaley

scalic

scalloped

scaly

scandalmongering

scandalous

scandent

scandinavian

scant

scanty

scaphoid

scapose

scapular

scapulohumeral

scarce

scarecrowish

scared

scarlet

scarred

scary

scathing

scatological

scatterbrained

scattered

scattershot

scatty

scenic

scented

scentless

sceptered

sceptical

sceptred

scheduled

schematic

scheming

schismatic

schismatical

schizoid

schizophrenic

schmaltzy

schmalzy

scholarly

scholastic

schoolboyish

schoolgirlish

schoolwide

sciatic

scientific

scintillant

scintillating

sciolistic

sclerosed

sclerotic

scopal

scorbutic

scorched

scorching

scoreless

scorned

scornful

scotch

scotomatous

scots

scottish

scoundrelly

scoured

scowling

scrabbly

scraggly

scraggy

scrambled

scrappy

scratchy

scrawny

screaky

screaming

screechy

screwball

screwy

scrimpy

scrimy

scripted

scriptural

scrivened

scrofulous

scrotal

scrub

scrubbed

scrubby

scruffy

scrumptious

scrupulous

sculpted

sculptural

sculptured

sculpturesque

scummy

scurfy

scurrilous

scurrying

scurvy

scythian

Starting with SE

seaborne

seafaring

seagirt

seagoing

sealed

seamanlike

seamanly

seamed

seamless

seamy

sear

searching

seared

searing

seasick

seasonable

seasonal

seasoned

seated

seaward

seaworthy

sebaceous

sec

secluded

second

secondary

secondhand

secret

secretarial

secretive

secretory

sectarian

sectional

sectioned

sectorial

secular

secure

sedate

sedative

sedentary

sedgelike

sedgy

sedimentary

seditious

seductive

sedulous

seeable

seeded

seedless

seedy

seeing

seeming

seemly

seeping

seething

segmental

segmented

segregated

seismal

seismic

seismologic

seismological

select

selected

selective

self

selfish

selfless

selfsame

seljuk

sellable

semantic

semestral

semestrial

semiabstract

semiannual

semiaquatic

semiarid

semiautobiographical

semiautomatic

semicentenary

semicentennial

semicircular

semicomatose

semiconducting

semiconductive

semiconscious

semidark

semidetached

semiempirical

semiformal

semihard

semiliquid

semiliterate

semilunar

semimonthly

seminal

seminiferous

seminude

semiofficial

semiopaque

semiotic

semiotical

semiparasitic

semipermanent

semipermeable

semipolitical

semiprecious

semiprivate

semipublic

semirigid

semiskilled

semisoft

semisolid

semisweet

semisynthetic

semite

semiterrestrial

semitic

semitransparent

semitropic

semitropical

semiweekly

sempiternal

senatorial

senecan

senegalese

senescent

senile

senior

sensate

sensational

sensationalistic

sensed

senseless

sensible

sensitised

sensitising

sensitive

sensitized

sensitizing

sensorial

sensorimotor

sensorineural

sensory

sensual

sensuous

sent

sentential

sententious

sentient

sentimental

sepaline

sepaloid

separable

separate

separated

separatist

separative

septal

septate

septic

septicemic

septrional

septuple

sepulchral

sequent

sequential

sequestered

sequined

seraphic

seraphical

serbian

sere

serendipitous

serene

serflike

serial

sericeous

sericultural

seriocomic

seriocomical

serious

serologic

serological

serous

serpentine

serrate

serrated

serried

serrulate

serviceable

servile

servo

servomechanical

sesquipedalian

sessile

set

setaceous

setose

settled

seven

sevenfold

seventeen

seventeenth

seventh

seventieth

seventy

severable

several

severe

severed

sewed

sewn

sexagenarian

sexagesimal

sexed

sexist

sexless

sextuple

sexual

sexy

seychellois

Starting with SH

shabby

shackled

shaded

shadowed

shadowy

shady

shagged

shaggy

shakable

shakeable

shakedown

shaken

shakespearean

shakespearian

shaky

shallow

sham

shamanist

shamanistic

shambolic

shamed

shamefaced

shameful

shameless

shaped

shapeless

shapely

shaping

shared

sharing

sharp

sharpened

shattered

shattering

shatterproof

shaved

shaven

shavian

sheared

sheathed

shed

sheeny

sheepish

sheeplike

sheer

sheetlike

shelflike

shelfy

shelled

shellproof

sheltered

shelvy

shielded

shifting

shiftless

shifty

shimmery

shingly

shining

shinto

shintoist

shintoistic

shiny

shipboard

shipshape

shirty

shivering

shivery

shoaly

shockable

shocked

shocking

shod

shodden

shoddy

shoed

shoeless

shona

shopsoiled

shopworn

shoreward

shorn

short

shortened

shorthand

shortish

shortsighted

shot

shouldered

shouted

showery

showy

shredded

shrewd

shrewish

shrieked

shrill

shrimpy

shrinkable

shriveled

shrivelled

shrubby

shrunken

shuddering

shuddery

shuha

shut

shuttered

shy

Starting with SI

siamese

siberian

sibilant

sibyllic

sibylline

sicilian

sick

sickening

sickish

sickly

side

sidearm

sidelong

sidereal

sidesplitting

sideways

sighted

sightless

sightly

sigmoid

sigmoidal

sign

signal

signed

significant

significative

sikh

silenced

silent

siliceous

silicious

silken

silklike

silky

silly

silty

silvan

silver

silverish

silvern

silvery

simian

similar

simple

simplex

simplistic

simulated

simultaneous

sincere

sinewy

sinful

singable

singaporean

singhalese

singing

single

singsong

singular

sinhala

sinhalese

sinister

sinistral

sinistrorsal

sinistrorse

sinitic

sinkable

sinless

sinning

sintered

sinuate

sinuous

sinusoidal

siouan

sissified

sissy

sissyish

sisterlike

sisterly

sisyphean

sitting

situated

six

sixfold

sixpenny

sixteen

sixteenth

sixth

sixtieth

sixty

sizable

size

sizeable

sized

sizzling

Starting with SK

skanky

skeletal

skeptical

sketchy

skew

skewed

skilful

skilled

skillful

skim

skimmed

skimpy

skinless

skinned

skinnerian

skinny

skint

skintight

skirting

skittish

skyward

Starting with SL

slack

slain

slaked

slanderous

slangy

slanted

slanting

slapdash

slaphappy

slapstick

slashed

slashing

slatey

slatternly

slaty

slaughterous

slav

slaveholding

slaveless

slavelike

slavic

slavish

slavonic

sleazy

sleek

sleeping

sleepless

sleepy

sleepyheaded

sleety

sleeved

sleeveless

slender

sliced

sliding

slight

slighting

slim

slimed

slimy

slippered

slippery

slipping

slippy

slipshod

slithering

slithery

slivery

sloped

sloping

slopped

sloppy

sloshed

slothful

slouchy

sloughy

slovakian

slovenian

slovenly

slow

slowgoing

slubbed

sluggish

sluicing

slumberous

slumbery

slumbrous

slummy

slurred

slushy

sly

Starting with SM

small

smaller

smallish

smarmy

smart

smashed

smashing

smelling

smelly

smiling

smitten

smoggy

smoked

smokeless

smoking

smoky

smoldering

smooth

smoothbore

smoothed

smoothened

smothered

smothering

smouldering

smudgy

smug

smuggled

smutty

Starting with SN

snafu

snakelike

snaky

snappish

snappy

snarky

snarled

snarly

snazzy

sneak

sneaking

sneaky

sneering

sneezy

snide

sniffly

sniffy

snobbish

snobby

snoopy

snooty

snorty

snotty

snowbound

snowy

snub

snuff

snuffling

snuffly

snug

snuggled

Starting with SO

soaked

soapy

soaring

sober

sobering

sobersided

sociable

social

socialised

socialist

socialistic

socialized

societal

sociobiologic

sociobiological

sociocultural

socioeconomic

sociolinguistic

sociological

sociopathic

socratic

sodden

sodding

soft

softened

softening

softheaded

softhearted

softish

soggy

soigne

soignee

soiled

solanaceous

solar

sold

soldierlike

soldierly

sole

soled

soleless

solemn

solicitous

solid

solidified

solitary

solo

solomonic

soluble

solvable

solved

solvent

somali

somalian

somatic

somatogenetic

somatogenic

somatosensory

somber

sombre

some

sometime

somniferous

somnific

somnolent

sonant

songful

songlike

sonic

sonorous

sonsie

sonsy

soothing

sooty

sophistic

sophistical

sophisticated

sophomore

soporiferous

soporific

soppy

sopranino

soprano

sorbed

sorbefacient

sorcerous

sordid

sore

sororal

sorrel

sorrowful

sorrowing

sorry

sorted

soteriological

sotho

sottish

soughing

sought

soulful

soulless

sound

soundable

sounding

soundless

soundproof

soupy

sour

soured

sourish

soused

south

southbound

southeast

southeasterly

southeastern

southeastward

southerly

southern

southernmost

southmost

southward

southwest

southwesterly

southwestern

southwestward

sovereign

soviet

sown

sozzled

Starting with SP

spaced

spacey

spacial

spaciotemporal

spacious

spacy

spangled

spangly

spanish

spanking

spare

sparing

sparkling

sparkly

sparse

spartan

spasmodic

spastic

spatial

spatiotemporal

spattered

spatulate

spavined

spayed

speakable

speaking

special

specialised

specialistic

specialized

specifiable

specific

specified

specious

specked

speckled

speckless

spectacled

spectacular

spectral

spectrographic

spectrometric

spectroscopic

spectroscopical

specular

speculative

speechless

speedy

spellbinding

spellbound

spendable

spendthrift

spent

spermatic

spermicidal

spermous

spheric

spherical

spheroidal

sphingine

spic

spicate

spick

spicy

spiderlike

spiderly

spidery

spiffing

spiffy

spiked

spikelike

spiky

spinal

spindly

spineless

spinnable

spinnbar

spinose

spinous

spiny

spiral

spiraling

spirant

spirited

spiritless

spiritous

spiritual

spiritualist

spiritualistic

spirituous

spiteful

splanchnic

splashed

splashy

splattered

splay

splayfoot

splayfooted

splendid

splendiferous

splenetic

splenic

splinterless

splinterproof

splintery

split

splitting

splotched

spoilable

spoiled

spoilt

spoken

spondaic

spongelike

spongy

spontaneous

spooky

sporadic

sporogenous

sporting

sportive

sportsmanlike

sporty

spotless

spotted

spotty

spousal

spouting

sprawling

sprawly

spread

sprigged

sprightly

springless

springlike

springy

sprouted

spruce

spry

spumy

spunky

spurious

spurned

spurting

Starting with SQ

squab

squabby

squalid

squalling

squally

squamulose

squandered

square

squared

squarish

squashed

squashy

squat

squatty

squawky

squeaking

squeaky

squealing

squeamish

squeezable

squelched

squiffy

squiggly

squinched

squint

squinting

squinty

squirting

squishy

Starting with ST

stabbing

stabile

stabilised

stabilising

stabilized

stabilizing

stable

staccato

stacked

staged

stagey

stagflationary

staggering

stagnant

stagy

staid

stainable

stained

stainless

stale

stalemated

stalinist

stalked

stalkless

stalwart

staminate

standard

standardised

standardized

standby

standing

standoffish

standpat

stannic

stannous

staphylococcal

staple

star

starboard

starchless

starchlike

starchy

staring

stark

starkers

starless

starlike

starlit

starred

starring

starry

starting

startled

startling

starved

starving

statant

stated

stateless

stately

statesmanlike

statesmanly

statewide

static

stationary

statistical

stative

statuary

statuesque

statute

statutory

staunch

steadfast

steadied

steady

steadying

stealthy

steamed

steaming

steamy

stearic

steely

steep

steepish

steerable

stellar

stellate

stemless

stemmatic

stemmed

stenographic

stenographical

stenosed

stenotic

stentorian

stepwise

stereo

stereophonic

stereoscopic

stereotyped

stereotypic

stereotypical

sterile

sterilised

sterilized

sterling

stern

sternal

sternutative

sternutatory

steroidal

stertorous

stewed

sticking

sticky

stiff

stifled

stifling

stigmatic

still

stillborn

stilly

stilted

stimulant

stimulated

stimulating

stimulative

stinging

stingless

stingy

stinking

stinky

stinting

stipendiary

stippled

stipulatory

stirred

stirring

stitched

stochastic

stock

stocked

stockinged

stocky

stodgy

stoic

stoical

stoichiometric

stolid

stoloniferous

stomachal

stomachic

stomatal

stomatous

stone

stoned

stoneless

stonelike

stony

stonyhearted

stooped

stooping

stoppable

stopped

stoppered

storeyed

storied

stormbound

stormproof

stormy

stout

stouthearted

stovepiped

straggling

straggly

straight

straightarrow

straightaway

straightforward

straightlaced

strained

straining

strait

straitlaced

stranded

strange

strangled

strapless

straplike

strapping

strategic

strategical

stratified

stravinskian

stravinskyan

straw

stray

straying

streaked

streaky

streaming

streamlined

streetwise

strengthened

strenuous

strep

streptococcal

streptococcic

stressed

stressful

stretch

stretchable

stretched

stretchy

striate

stricken

strict

strident

strikebound

striking

stringent

stringy

striped

stripped

stripy

strong

stroppy

struck

structural

structured

struggling

strung

stubbled

stubbly

stubborn

stubby

stuck

studded

studied

studious

stuffed

stuffy

stumpy

stung

stunned

stunning

stunted

stupefied

stupefying

stupendous

stupid

stuporous

sturdy

stygian

styleless

stylised

stylish

stylistic

stylized

styptic

Starting with SU

suasible

suave

subacid

subacute

subalpine

subaltern

subaquatic

subaqueous

subarctic

subartesian

subatomic

subclavian

subclinical

subconscious

subcortical

subcutaneous

subduable

subdued

subdural

subfusc

subgross

subhuman

subjacent

subject

subjective

subjugable

subjugated

subjunctive

sublimate

sublimated

sublime

sublimed

subliminal

sublingual

subliterary

sublittoral

sublunar

sublunary

submarine

submerged

submergible

submersed

submersible

submissive

subnormal

subocean

suboceanic

subocular

suborbital

subordinate

subordinating

subordinative

subscribed

subscript

subsequent

subservient

subsidiary

subsidised

subsidized

subsonic

substandard

substantial

substantiating

substantiative

substantival

substantive

substitutable

substitute

subsurface

subterminal

subterranean

subterraneous

subtle

subtractive

subtropic

subtropical

suburban

suburbanised

suburbanized

subversive

succeeding

successful

successive

succinct

succinic

succulent

such

suchlike

suckled

suctorial

sudanese

sudden

sudorific

sudsy

suety

sufferable

suffering

sufficient

suffocating

suffocative

suffrutescent

suffusive

sufi

sugared

sugarless

sugary

suggestible

suggestive

suicidal

suitable

suited

sulcate

sulfuretted

sulfuric

sulfurized

sulfurous

sulky

sullen

sulphuretted

sulphuric

sulphurous

sultry

sumatran

sumerian

summary

summational

summative

summery

sumptuary

sumptuous

sunbaked

sunburned

sunburnt

sundried

sundry

sunk

sunken

sunless

sunlit

sunny

sunrise

sunset

sunstruck

suntanned

super

superable

superabundant

superannuated

superb

supercharged

supercilious

supercritical

supererogatory

superfatted

superficial

superfine

superfluous

superhuman

superimposed

superincumbent

superior

superjacent

superlative

superlunar

superlunary

supernal

supernatant

supernatural

supernaturalist

supernaturalistic

supernormal

supernumerary

superordinate

superpatriotic

superposable

supersaturated

superscript

supersensitised

supersensitive

supersensitized

supersonic

superstitious

supervised

supervisory

supine

supperless

supple

supplemental

supplementary

suppliant

supplicant

supplicatory

supportable

supported

supporting

supportive

supposable

supposed

suppositional

suppositious

supposititious

suppressed

suppressive

suppurative

supranational

supranormal

supraocular

supraorbital

suprasegmental

supreme

surd

sure

surefooted

surface

surficial

surgical

surging

surly

surmisable

surmountable

surmounted

surpassing

surpliced

surplus

surprised

surprising

surreal

surrealistic

surreptitious

surrogate

surrounded

surrounding

surviving

susceptible

suspect

suspected

suspended

suspenseful

suspensive

suspicious

sustainable

sustained

sustentacular

susurrant

susurrous

Starting with SV

svelte

Starting with SW

swagger

swaggering

swampy

swank

swanky

swart

swarthy

swashbuckling

swayback

swaybacked

swazi

swedish

sweeping

sweet

sweetened

sweetheart

sweetish

swell

swelled

sweltering

sweltry

swept

sweptback

sweptwing

swift

swimming

swingeing

swinging

swingy

swinish

swish

swishy

swiss

swollen

swooning

swordlike

sworn

Starting with SY

sybaritic

sycophantic

syllabic

syllabled

syllogistic

sylphic

sylphlike

sylvan

symbiotic

symbolic

symbolical

symmetric

symmetrical

sympathetic

sympathomimetic

sympatric

sympetalous

symphonic

symphonious

symptomatic

symptomless

synaesthetic

synaptic

syncarpous

syncategorematic

synchronal

synchronic

synchronised

synchronized

synchronous

synclinal

syncopated

syncretic

syncretical

syncretistic

syncretistical

syndetic

synecdochic

synecdochical

synergetic

synergistic

synesthetic

synoecious

synoicous

synonymous

synoptic

synoptical

synovial

synsemantic

syntactic

syntactical

syntagmatic

synthetic

synthetical

syphilitic

syrian

syrupy

systematic

systemic

systolic

Interesting Categories for the Adjectives Starting with S

Heroic Adjectives list is also provided which consists of adjectives that appropriately describes a hero/heroine or their heroic deeds. On the other hand, the Sporty Adjectives category includes adjectives that are commonly used to modify an athletic person or a person who loves to engage in physical activities. Moreover, the Romantic Adjectives list is composed of descriptive words that are usually used to convey romantic love or to describe a special someone. Finally, the Shortest/ Longest Adjectives categories are composed of adjectives that have the least and the most number of letters.

Adjectives that Start with S

Interesting Adjectives

sacrosanct:regarded as too important or valuable to be interfered with

–          the individual’s right to work has been upheld as sacrosanct

salacious:  treating sexual matters in an indecent way and typically conveying undue interest in or enjoyment of the subject

–          salacious stories

sallow: (of a person’s face or complexion) of an unhealthy yellow or pale brown color

–          dull and sallow face

salubrious: health-giving; healthy.

–          salubrious weather

sanctimonious: making a show of being morally superior to other people.

–          what happened to all the sanctimonious talk about putting his family first?

svelte: slender and elegant

–          a svelte young woman

Positive Adjectives to Describe a Person

sagacious: having or showing keen mental discernment and good judgment; shrewd.

–          they were sagacious enough to avoid any outright confrontation

sane: of sound mind; not mad or mentally ill

–          hard work kept me sane

scholarly: having or showing knowledge, learning, or devotion to academic pursuits

–          he is a scholarly man

scintillating: brilliantly and excitingly clever or skillful

–          the audience loved his scintillating wit

scrupulous:  diligent, thorough, and extremely attentive to details

–          a scrupulous researcher

supportive: providing encouragement or emotional help

–          the staff are extremely supportive of each other

Positive Adjectives to Describe an Event

salient: most noticeable or important

–          it succinctly covered all the salient points of the case

salutary:  producing good effects; beneficial

–          a salutary reminder of where we came from

satisfactory: fulfilling expectations or needs; acceptable, though not outstanding or perfect

–          the satisfactory performance

scholastic: of or concerning schools and education

–          scholastic achievement

sensational: causing great public interest and excitement

–          a sensational court trial

spectacular: beautiful in a dramatic and eye-catching way

–          a spectacular show

Positive Adjectives to Describe a Place

sacred: connected with God (or the gods) or dedicated to a religious purpose and so deserving veneration

–          sacred mountain

safe:  affording security or protection

–          put it in a safe place

sanitary: hygienic and clean

–          their kitchen is sanitary

scenic: providing or relating to views of impressive or beautiful natural scenery

–          the scenic route to Brussels

significant: sufficiently great or important to be worthy of attention; noteworthy

–          a significant historical site

spacious: having ample space

–          a spacious room

Negative Adjectives to Describe a Person

sarcastic: marked by or given to using irony in order to mock or convey contempt

–          his sarcastic remarks

sardonic: grimly mocking or cynical

–          Starkey attempted a sardonic smile

scornful: feeling or expressing contempt or derision

–          the justices have been scornful of the government’s conduct

scraggly: ragged, thin, or untidy in form or appearance

–          his scraggly appearance

scrawny: unattractively thin and bony

–          she is a scrawny teenager

surly: bad-tempered and unfriendly

–          he left with a surly expression

Negative Adjectives to Describe an Event

sad: causing or characterized by sorrow or regret; unfortunate and regrettable

–          a sad homecoming

scandalous: causing general public outrage by a perceived offense against morality or law

–          a series of scandalous liaisons

scurrilous: making or spreading scandalous claims about someone with the intention of damaging their reputation

–          a scurrilous interview

sinister: giving the impression that something harmful or evil is happening or will happen

–          there was something sinister about that murmuring voice

strenuous: requiring or using great exertion

–          strenuous exercise

stressful: causing mental or emotional stress

–          corporate finance work can be stressful

Negative Adjectives to Describe a Place

scary: frightening; causing fear

–          a scary cemetery

semiarid: characterized by very little annual rainfall; very dry

–          semiarid region

smelly: having a strong or unpleasant smell

–          smelly bathroom

spooky: sinister or ghostly in a way that causes fear and unease

–          a spooky house

stormy: characterized by strong winds and usually rain, thunder, lightning, or snow

–          a stormy sea

strange: unusual or surprising in a way that is unsettling or hard to understand; unfamiliar or alien

–          a strange bazaar

Heroic Adjectives

selfless: concerned more with the needs and wishes of others than with one’s own; unselfish

–          his act of selfless devotion

spirited: full of energy, enthusiasm, and determination

–      a spirited campaigner for women’s rights

spectacular: beautiful in a dramatic and eye-catching way.

–          spectacular mountain scenery

steadfast: resolutely or dutifully firm and unwavering

–          his steadfast loyalty to the country

strong: having the power to move heavy weights or perform other physically demanding tasks

–      a strong knight

superior: higher in rank, status, or quality

–          a superior officer

sympathetic: feeling, showing, or expressing sympathy

–          the sympathetic guardian

Sporty Adjectives

sinewy: lean and muscular

–          the sinewy runner

skillful: having or showing skill

–          a skillful goalkeeper

speedy: moving quickly

–          a speedy midfielder

sprightly: lively; full of energy

–          a sprightly striker

stunning: extremely impressive

–          the boxer’s stunning uppercut

superb: excellent

–      the gymnast’s superb routine

swift: moving or capable of moving at high speed

–          his swift movements

Romantic Adjectives

sassy: lively, bold, and full of spirit; cheeky

–          she’s a sassy girl

scrumptious: very attractive

–      she is a scrumptious honey

seductive: tempting and attractive; enticing.

–          a seductive voice

showy: having a striking appearance or style, typically by being excessively bright or colorful

–          her showy outfit

slender: gracefully thin

–          her slender neck

sweet:  pleasant and kind or thoughtful

–          sweet girlfriend        

Shortest Adjectives

sad:bad; unfortunate

–      a sad decision

sec:(of champagne) moderately dry

–          a sec champagne

set:fixed and unmoving

–          with eyes set in a fixed glassy stare

shy:wary and distrustful; disposed to avoid persons or things

–          shy of strangers

six:denoting a quantity consisting of six items or units

–          six times

sly:marked by skill in deception

–          sly men often pass for wise

safe:free from danger or the risk of harm

–          a safe trip

sage:having wisdom that comes with age and experience

–          a sage old man

said:being the one previously mentioned or spoken of

–          said party has denied the charges

salt: (of speech) painful or bitter

–          a salt apology

Longest Adjectives

semiautobiographical: of or relating to a work that combines autobiography and fiction

–          a semiautobiographical novel

supernaturalistic: of or relating to supernaturalism

–          supernaturalistic beliefs

scandalmongering: typical of tabloids

–          editor of a scandalmongering journal

sensationalistic: typical of tabloids

–          a sensationalistic news feature

syncategorematic: of a term that cannot stand as the subject or (especially) the predicate of a proposition but must be used in conjunction with other terms

–          `or’ is a syncategorematic term

sadomasochistic: of or relating to sadomasochism

–          sadomasochistic sexual practices

semiterrestrial: chiefly but not exclusively terrestrial

–          semiterrestrial organisms

semitransparent: allowing light to pass through diffusely

–          semitransparent curtains at the windows

servomechanical: of or involving servomechanisms

–          a servomechanical device

sociobiological: of or relating to sociobiology

–          sociobiological factors

Please Share

Bạn đang đọc nội dung bài viết Adjectives That Start With U trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!