Bản Chất Quan Hệ Của Các Bên Trong Luật Cho Thuê Lao Động

Dịch vụ cho thuê lao động là việc bên cho thuê lao động sẽ cho thuê lại người lao động của mình với bên thuê lại lao động.

Vì thế, bản chất của cho thuê lao động là mối quan hệ ba bên với sự tham gia của: bên cho thuê lao động , người lao động được thuê lại và bên thuê lại lao động. Các mối quan hệ sẽ được nêu rõ ở các mục dưới đây.

Quan hệ giữa bên cho thuê lao động và người lao động được thuê lại:

Theo quy định tại khoản 1 điều 56 Bộ luật lao động 2012, và khoản 1 điều 3 nghị định 55/2013/NĐ-CP thì  doanh nghiệp cho thuê lao động được thành lập và cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật, thuê mướn lao động thông qua hợp đồng lao động, nhưng không trực tiếp sử dụng người lao động tạm thời cho doanh nghiệp khác sử dụng với các điều khoản hợp đồng đã được ký kết. Vì vậy, trong quan hệ này doanh nghiệp cho thuê lại lao động là người sử dụng lao động.

Người lao động tuy không làm việc tại bên cho thuê lao động, nhưng doanh nghiệp cho thuê lao động vẫn có trách nhiệm trả lương và đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

quan hệ giữa bên cho thuê lao động và bên thuê lại lao động:

Theo khoản 2 điều 3 nghị định 55/2013 Trong hoạt động cho thuê lại lao động, bên cung ứng lao động và bên thuê lại lao độn sẽ kí với nhau hợp đồng cho thuê lại lao động. Theo đó, bên cho thuê lao động có trách nhiệm cung cấp cho bên thuê lại lao động số lượng lao động theo yêu cầu, và tiêu chuẩn mà bên thuê lại đặt ra. Đồng thời, bên thuê lại lao động sẽ phải trả cho bên cho thuê lao động một khoản phí dịch vụ.

Khi hết thời hạn hợp đồng, bên thuê lại lao động sẽ hoàn trả lại số lao động đã thuê cho bên cho thuê lao động. Như vậy, có thể thấy mối quan hệ này mang tính dịch vụ, và thương mại.

Quan hệ giữa bên thuê lại lao động và người lao động thuê lại:

Theo Khoản 3 điều 3 nghị định 55/2013 có ghi người lao động thuê lại là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đã ký hợp đồng lao động với bên cho thuê, và được bên thuê lại lao động thuê lại từ bên cho thuê trong một thời gian xác định”. Từ đó ta thấy rằng mối quan hệ giữa người lao động thuê lại và doanh nghiệp thuê lại lao động không phải là hợp đồng lao động trực tiếp, mà trên cơ sở hai hợp đồng gián tiếpnhư ở trên. Bên thuê lại lao động không phải là người sử dụng lao động chính nhưng lại có quyền điều hành, giám sát, quản lý đối với người lao động trong thời gian cho thuê.

Tuy nhiên, nếu người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì bên thuê lại lao động không tiến hành xử lý mà chỉ gửi chứng cứ vi phạm cho bên cho thuê lao động xử lý hoặc trả lại nếu có thỏa thuận.

Kết luận:

như vậy, Quan hệ cho thuê lại lao động là tổng hợp những mối quan hệ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của ba chủ thể: doanh nghiệp CTLLĐ, doanh nghiệp thuê lại lao động và NLĐ thuê lại với nhau. Trong quan hệ này có sự tồn tại của hai hợp đồng là hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp CTLLLĐ với NLĐ thuê lại và hợp đồng cho thuê lại lao động giữa doanh nghiệp CTLLĐ và doanh nghiệp thuê lại lao động. Hai hợp đồng này có sự thống nhất với nhau về nội dung, trong đó có những nội dung quan trọng liên quan đến quyền của NLĐ thuê lại như các quy định về điều kiện lao động, vấn đề sử dụng lao động… Để từ đó quyền lợi của NLĐ thuê lại được đảm bảo và làm cơ sở giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Các bạn có thể xem thêm các tin khác tại chuyên mục lao động.