Đề Xuất 12/2022 # Cách Dùng Hàm Date Trong Excel Để Tính Toán Ngày Tháng Hiệu Quả / 2023 # Top 14 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 12/2022 # Cách Dùng Hàm Date Trong Excel Để Tính Toán Ngày Tháng Hiệu Quả / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Dùng Hàm Date Trong Excel Để Tính Toán Ngày Tháng Hiệu Quả / 2023 mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Mô tả về hàm

Hàm Microsoft Excel DATE trả về giá trị ngày cụ thể. Hàm DATE là một hàm tích hợp trong Excel được phân loại là Hàm Ngày / Giờ . Nó có thể được sử dụng như một hàm bảng tính (WS) trong Excel.

Mô tả về hàm Date – hàm tính ngày

2. Công thức tính hàm ngày

Cú pháp của hàm:

=DATE(year, month, day)

Trong đó:– Year: Đại diện cho năm– Month: Chỉ số tháng trong năm (12 tháng trong năm). Nếu giá trị tháng lớn hơn 12, thì cứ sau 12 tháng sẽ thêm 1 năm vào giá trị năm . Các bạn hiểu đơn giản, ví dụ DATE (2019,13,1) bằng DATE (2020,1,1), nghĩa là tháng 13 của năm 2019 là tháng 1 của năm 2020…– Day: Chỉ ngày có giá trị từ 1 đến 31 và bắt buộc phải là số dương.

Nếu giá trị day lớn hơn số ngày trong tháng quy định thì sẽ cộng vào tháng tiếp và số tháng sẽ được tăng lên theo quy luật của giá trị month, nếu tháng nhiều lên quá so với quy định thì sẽ đẩy năm lên theo quy luật của giá trị year.

Hàm DATE trả về giá trị ngày nối tiếp. Theo mặc định trong Excel bắt đầu với ngày thứ nhất là ngày 1 tháng 1 năm 1900, ngày thứ hai là ngày 2 tháng 1 năm 1900, và tiếp là các ngày sau đó.– Nếu năm lớn hơn 9999, hàm DATE sẽ trả về #NUM! lỗi. – Nếu năm nằm trong khoảng từ 0 đến 1899, giá trị năm được thêm vào 1900 để xác định năm. – Nếu năm nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999, hàmDATE sử dụng giá trị năm làm năm.

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm DATE

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm DATE

Cộng trừ ngày tháng

Trong Excel ta có thể dùng hàm DATE để tính toán ngày tháng năm trong 1 ô dựa trên ngày tháng năm ở 1 ô khác. Ví dụ sau:

Ví dụ cách cộng trừ ngày tháng

Tại ô cần điền kết quả bạn nhập =DATE(YEAR(B4)+5,MONTH(B4),DAY(B4))Trong đó: – Cú pháp hàm DATE: =DATE(year,month,day) – Giá trị year sẽ là YEAR(B4)+5. Ở đây sẽ là giá trị năm ở ô D4 là 2019+5=2024 – Giá trị month là MONTH(B4). Kết quả là tháng ở ô B4 là tháng 2 – Giá trị day là DAY(B4). Kết quả trả về là ngày ở ô B4 là ngày 14

Ngoài ra để có thể nâng cao kỹ năng tin học văn phòng nói chung và kỹ năng xử lý thông tin và hệ thống công việc bằng Excel nói riêng Unica còn có những lộ trình học tập bài bản dành cho mọi đối tượng, từ người mới bắt đầu học tập cho đến người đã có kinh nghiệm lâu năm muốn học cao hơn để tạo bước đệm cho việc thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Chi tiết về khóa học “Trở thành cao thủ Excel trong 10 giờ”

Thứ 2, khóa học ” Trở thành cao thủ Excel trong 10 giờ” giúp bạn nắm trọn bộ công thức Excel trong 10 giờ. Thật bật ngờ phải không? Tại sao bạn không đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi!

Cách Dùng Hàm Nhân (Hàm Product) Trong Excel Để Tính Toán Số Liệu / 2023

Bạn có một số tùy chọn nếu như muốn tính tích các dữ liệu khác nhau khi đang làm việc trong Microsoft Excel. Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh nhân trong Excel để làm điều này. Khi bạn muốn nhân nhiều ô trong Excel, bạn hãy sử dụng hàm PRODUCT.

Ghi chú: Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Excel 2019, 2016, 2013, 2010; Excel của Mac, Excel của Microsoft 365 và Excel Online.

Công thức hàm PRODUCT

Bạn có thể xem qua công thức của hàm Product cùng các đối số của nó:

=PRODUCT(Number1,Number2,...,Number255 )

Number1 (bắt buộc): là số hoặc mảng dữ liệu đầu tiên mà bạn muốn nhân. Đối số này có thể là số thực tế, tham chiếu ô hoặc phạm vi vị trí của dữ liệu trong bảng tính.

Number2, Number3,…,Number255 (tùy chọn): là các số, mảng dữ liệu hoặc phạm vi dữ liệu bổ sung (tối đa 255 đối số).

Cách sử dụng hàm Product trong Excel

Bạn có thể dùng hàm Product để tính tích các dữ liệu, mảng và phạm vi giá trị trong Excel.

Lấy ví dụ, các số được hiển thị từ ô A1 đến A3 trong hình ảnh bên dưới có thể được nhân với nhau bằng một trong hai phương pháp:

Sử dụng công thức chứa toán tử (*) (Hàng số 5 của hình),

Sử dụng hàm Product như kết quả hiển thị ở hàng số 6.

=PRODUCT(A1:A3,B1:B3)

Nó sẽ tương đương với công thức:

=A1*A2*A3*B1*B2*B3

Ví dụ về hàm PRODUCT trong Excel

Hàm Product được nhập vào bảng tính Excel bằng cách nhập hàm hoàn chỉnh vào Thanh công thức (Formula Bar) hoặc bằng cách sử dụng hộp thoại Function Arguments.

Để hiểu rõ hơn, bạn hãy mở một bảng tính Excel mới và nhập vào dữ liệu sau:

=PRODUCT(A1:A3)

Sau đó nhấn Enter để hiển thị kết quả cuối cùng.

Mặc dù bạn có thể sử dụng hàm Product để biểu thị phép nhân trong Excel theo cách thủ công, nhưng một số người dùng khác lại cảm thấy việc sử dụng hộp thoại Đối số chức năng (Function Arguments) lại dễ dàng hơn rất nhiều vì nó không cần bạn phải nhập đúng cấu trúc của hàm, chẳng hạn như dấu ngoặc đơn, dấu phẩy ngăn cách giữa các đối số.

Bước 1: Chọn ô A4 để biến nó thành ô hoạt động có thể nhập công thức vào đó.

Bước 2: Trên thanh Menu chính, bạn đi đến mục Formulas.

Bước 3: Lựa chọn Math & Trig.

Ghi chú: Nếu ô hiện hoạt nằm ngay bên dưới một nhóm ô, Excel có thể tự động thêm các tham chiếu ô. Do đó, nếu như bạn không muốn sử dụng những tham chiếu ô này, hãy xóa các ô tham chiếu đó.

Bước 6: Trong trang tính Excel, bạn hãy tô sáng các ô từ A1 đến A3 để thêm phạm vi này vào ô Number1.

Bước 8: Kết quả 750 sẽ được xuất hiện trong ô A4 vì 5 nhân 10 nhân 15 bằng 750.

Cách Dùng Hàm Month Trong Excel Để Tìm Số Tháng / 2023

Khi làm việc với các đối tượng thời gian như Ngày, Tháng, Năm trong Excel thì chúng ta cần phải có những hàm xử lý riêng. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hàm MONTH. Một trong những hàm tiêu biểu khi làm việc với giá trị Tháng. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ dùng hàm MONTH để tìm số tháng trong 1 giá trị thời gian.

Cấu trúc hàm MONTH

Cấu trúc của hàm khá đơn giản:

=MONTH(serial_number)

Trong đó serial_number là một giá trị thời gian.

Ví dụ:

Muốn biết tháng hiện tại là tháng mấy, chúng ta dùng hàm:

=MONTH(TODAY())

Hàm TODAY() sẽ trả về ngày-tháng-năm hiện tại

Hàm MONTH(TODAY()) sẽ lấy ra giá trị số tháng trong kết quả của hàm TODAY()

Ứng dụng hàm MONTH trong lập báo cáo theo tháng

Trong bảng A1:C10, chúng ta có dữ liệu chỉ có các cột Ngày, Sản phẩm và Số tiền. Trong khi đó yêu cầu tính số tiền bán được trong tháng 6. Vậy làm thế nào để xác định sản phẩm nào bán được trong tháng 6?

Cách 1: Dùng cột phụ xác định số tháng bằng hàm MONTH và kết hợp hàm SUMIF

Tại cột D, chúng ta sẽ dùng hàm MONTH để xét số tháng trong dữ liệu Ngày ở cột A, bắt đầu từ ô A2

Dựa vào kết quả ở cột D, chúng ta sử dụng hàm SUMIF để tính như sau:

=SUMIF(D2:D10,G2,C2:C10)

Trong đó:

D2:D10 là vùng chứa giá trị các tháng, chính là nơi để xét giá trị nào thỏa mãn điều kiện

G2 là giá trị tháng được chọn làm điều kiện để tính

C2:C10 là vùng chứa kết quả cần tính (số tiền)

Hàm SUMIF cho ra kết quả là 168.

Khi sử dụng hàm SUMIF, chúng ta không thể tính trực tiếp bằng cách so sánh giá trị ở ô G2 với vùng A2:A10 bởi vì bản chất dữ liệu là khác nhau. Muốn so sánh giá trị số tháng, chúng ta phải gọi ra được giá trị Tháng trong chuỗi Ngày/tháng/năm.

Cách 2: Sử dụng hàm SUMPRODUCT kết hợp hàm MONTH

Có 1 cách làm khác không cần sử dụng cột phụ (cột D), đó là sử dụng hàm SUMPRODUCT. Cách làm như sau:

=SUMPRODUCT((MONTH(A2:A10)=G2)*C2:C10)

Trong đó:

Hàm MONTH(A2:A10) tạo ra 1 mảng là giá trị số tháng của mỗi ô trong vùng A2:A10, điều này giống với việc tạo cột phụ xét tháng

Với các giá trị số tháng thỏa mãn điều kiện bằng ô G2, sẽ lấy tương ứng theo giá trị ở cột C theo dòng.

Lưu ý: Chỉ làm được cách này khi sử dụng hàm SUMPRODUCT.

Như vậy khi điều kiện cần tính không có sẵn, chúng ta có thể sử dụng các hàm như hàm MONTH để gọi ra các giá trị đó. Sau đó chỉ cần kết hợp trong các hàm tính toán theo điều kiện như SUMIF, COUNTIF, SUMPRODUCT là chúng ta đã có thể tính ra đúng kết quả theo yêu cầu.

Hướng dẫn sử dụng hàm SUMPRODUCT nâng cao trong Excel Cách lập báo cáo tổng hợp theo từng tháng với hàm SUMIFS Hướng dẫn cách dùng hàm SUMPRODUCT để đếm theo nhiều điều kiện Hướng dẫn cách sử dụng hàm Sumif kết hợp hàm vlookup trong Excel

Cách Dùng Hàm Weekday Để Tính Thứ Của Một Ngày Bất Kỳ Trong Excel / 2023

Bạn đã bao giờ gặp khó khăn trong việc xác định một ngày bất kỳ là ngày thứ mấy trong tuần chưa? Với những người cần quản lý và xác định ngày tháng chính xác thì việc tính toán xem một hay nhiều ngày ngẫu nhiên trong bảng dữ liệu là ngày thứ mấy của tuần là một việc khá mất thời gian. Vì vậy, để giúp bạn giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn hàm WEEKDAY trong Excel.

Tham gia ngay khóa học Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Hàm WEEKDAY và cách hoạt động

Hàm WEEKDAY là một hàm thuộc nhóm ngày giờ (Date and Time), dùng để tính toán ngày tháng năm. Khi sử dụng hàm WEEKDAY, hàm sẽ tính toán một ngày/tháng/năm bất kỳ và trả về kết quả là một số nguyên cho biết ngày đó là ngày thứ mấy trong tuần.

Hàm WEEKDAY thường được áp dụng nhiều nhất trong các bảng tính toán của nhân sự và bảng thời gian biểu, để xác định được một dữ liệu ngày tháng năm là ngày thứ mấy trong tuần. Hàm WEEKDAY cũng cho phép bạn tự thiết lập cách đếm ngày trong tuần theo ý muốn của mình, ví dụ thay vì mặc định thứ 2 là ngày đầu tiên trong tuần, bạn có thể chọn thứ 4 là ngày đầu tiên, thứ 5 sẽ là ngày số 2,…

Cú pháp hàm WEEKDAY

Hàm WEEKDAY có cú pháp như sau:

=WEEKDAY(serial_number;[return_type])

Phân tích công thức này như sau:Serial_number: Đây là tham số bắt buộc, có thể là biểu thức ngày tháng như “24/02/1997″ hoặc một con số biểu thị ngày tháng như 3746,…Return_type: Tham số xác định kết quả trả về. Sẽ có rất nhiều tham số tùy chọn cho bạn, để bạn có thể thiết lập được kết quả trả về.

Mô tả hàm WEEKDAY

Theo bảng trên, với tham số Return_type bạn có thể xác định bạn muốn Excel đếm số bắt đầu từ 0 hay 1, và ngày đầu tiên sẽ là ngày thứ mấy của tuần, từ đó lựa chọn tham số phù hợp trong bảng trên để có thể trả ra kết quả như mong muốn. Ví dụ nếu bạn muốn bắt đầu đếm từ số 1 và ngày số 1 này là ngày thứ 3 trong tuần, bạn sẽ điền số 12 vào tham số Return_type.

Các lỗi thường gặp khi dùng hàm WEEKDAY

Trong quá trình sử dụng hàm WEEKDAY để xác định ngày tháng, bạn có thể sẽ gặp phải những lỗi sau đây

: Lỗi này xảy ra khi Serial_number hoặc Return_type không phải là số.#NUM! : Lỗi này xảy ra khi tham số Serial_number nằm ngoài phạm vi giá trị cơ bản (ngoài khoảng ngày tháng 01/01/1900 – 31/12/9999) hoặc tham số Return_type nằm ngoài phạm vi đã xác định của bảng phía trên.

Bài tập ứng dụng với hàm WEEKDAY

Bước 1: Các bạn xác định kiểu giá trị trả về mà các bạn muốn, ví dụ ở đây mình sẽ chọn giá trị trả về với ngày bắt đầu là ngày số 1, và ngày đầu tuần là Thứ 2, đối chiếu với bảng tham số phía trên, chúng ta sẽ thấy ngày bắt đầu bằng số 1 và Thứ 2 có tham số là 2. Vậy tham số Return_type chúng ta sẽ điền số 2. Ngày chúng ta cần đổi ra thứ là ngày 24/02/1997 ở ô A3.

Bước 2: Áp dụng các tham số đã xác định vào công thức trên, ta sẽ có công thức đổi ngày sang thứ của ô A3 như sau: =WEEKDAY(A3;2)

Như vậy. kết quả trả về là 1, nghĩa là ngày 24/02/1997 là ngày số 1 của tuần với ngày bắt đầu tuần là Thứ 2, vậy ngày 24/02/1997 sẽ là Thứ 2.

Chúng ta sẽ thử tiếp một tham số Return_type khác để thấy sự khác nhau. Ở ngày 15/08/202 tại ô A4, hãy thử thay tham số 13, tương ứng với cách đếm từ 1 đến 7 và ngày đầu tuần là Thứ 4, cuối tuần là Thứ 3. Chúng ta sẽ có công thức như sau: =WEEKDAY(A4;13)

Kết quả trả ra là số 4, nghĩa là ngày thứ 4 trong tuần, và tuần này bắt đầu bằng Thứ 4, suy ra ngày thứ 4 của tuần này sẽ là Thứ 7.

Bây giờ chúng ta sẽ thử áp dụng công thức đầu tiên ở ô B3 và kéo xuống hết tất cả các dữ liệu bên dưới. Chúng ta sẽ được bảng sau:

Với tham số Return_type bằng 2, ngày bắt đầu là ngày số 1, Thứ 2, ta được những số tương ứng như trên. Với ngày 32/09/1999, bởi ngày này không tồn tại, vượt quá phạm vi giá trị ngày tháng của Excel, vì vậy kết quả trả về báo lỗi #VALUE!

Vừa rồi là những kiến thức cơ bản về cách sử dụng hàm WEEKDAY trong tính toán thứ trong tuần tương ứng với một ngày bất kỳ. chúng tôi mong rằng các bạn có thể áp dụng hàm WEEKDAY thành công vào hiệu quả trong việc quản lý thời gian, bảng biểu của mình một cách nhanh chóng và đơn giản nhất.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Dùng Hàm Date Trong Excel Để Tính Toán Ngày Tháng Hiệu Quả / 2023 trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!