Đề Xuất 2/2023 # Cách Sử Dụng Hàm Date Và Cách Kết Hợp Với Các Hàm Khác Trong Excel # Top 8 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 2/2023 # Cách Sử Dụng Hàm Date Và Cách Kết Hợp Với Các Hàm Khác Trong Excel # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Sử Dụng Hàm Date Và Cách Kết Hợp Với Các Hàm Khác Trong Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Excel không lưu trữ ngày, tháng dưới định dạng ngày. Thay vào đó, Excel lưu trữ ngày như một dãy số và đây là chính là nguyên ngân chính gây nhầm lẫn. Do đó khi cần tính toán ngày trong Excel, DATE là hàm cơ bản nhất. Hàm DATE được sử dụng để tạo thành một ngày từ ba giá trị ngày, tháng, năm riêng biệt. Hãy theo dõi bài viết sau đây để biết cách sử dụng hàm DATE trong Excel.

1. Cấu trúc hàm DATE

Cú pháp hàm: =DATE(year; month; day)

year: đối số bắt buộc, là năm sử dụng khi tạo ngày. Đối số year có thể bao gồm từ một đến bốn chữ số. Theo mặc định, Excel sử dụng hệ thống ngày tháng 1900, tức là ngày đầu tiên là 01/01/1900.

month: đối số bắt buộc, là tháng sử dụng khi tạo ngày. Phải là số nguyên dương hoặc âm.

day: đối số bắt buộc, là ngày sử dụng khi tạo ngày. Phải là số nguyên dương hoặc âm.

Nếu year từ 0 đến 1899 (gồm cả 0 và 1899), hàm sẽ cộng thêm 1900 vào giá trị đó để tính năm.

Nếu year từ 1900 đến 9999 (gồm cả 1990 và 999), hàm sẽ dùng giá trị đó làm năm.

Nếu year nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 10000, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM!.

Nếu month lớn hơn 12, hàm sẽ thêm số tháng lớn hơn vào tháng đầu tiên trong năm tiếp theo.

Nếu month âm, hàm sẽ trừ số tháng ngược lại vào năm trước.

Nếu day lớn hơn số ngày trong tháng đã xác định, hàm sẽ thêm số ngày lớn đó vào tháng tiếp theo.

Nếu day nhỏ hơn 1,hàm sẽ trừ số ngày lớn hơn đó vào tháng trước.

2. Cách sử dụng hàm DATE

a. Sử dụng hàm DATE để gộp ngày, tháng, năm

Ví dụ ta cần ghép các ngày, tháng, năm sau đây vào thành 1:

Áp dụng cấu trúc hàm như trên ta có công thức cho ô D2 như sau: =DATE(C2;B2;A2)

Hoặc ta cũng có thể viết thẳng số ngày, tháng, năm vào hàm như sau: =DATE(20;02;2020)

Sao chép công thức trên cho các ô bên dưới ta thu được kết quả:

Như kết quả thu được ta có thể thấy:

Tại ô D3: do năm tại ô C3 là 82 < 1900 nên hàm đã tự động cộng thêm 1900 vào để thành số năm là 1982

Tại ô D6: do tháng là -4 là số âm nên hàm đã trừ ngược số tháng lại năm trước 2009 là 2008

Tại ô D7: do ngày là 33 lớn hơn số ngày trong tháng 05 nên hàm đã cộng số ngày lớn hơn vào tháng tiếp theo

Tại ô D8: do số ngày là -3 là số âm nên hàm đã trừ ngược số ngày lại tháng trước đó.

b. Sử dụng hàm DATE kết hợp với các hàm DAY, MONTH, YEAR

Ví dụ ta có ngày ban đầu, sau đó cần tính 4 ngày sau ngày đó, 5 tháng sau ngày đó, 3 năm sau ngày đó.

Bằng cách kết hợp với các hàm YEAR, MONTH, DAY. Ta có công thức tính 4 ngày sau ngày ban đầu cho ô B2 như sau:

Copy công thức cho các ô còn lại trong cột B ta thu được kết quả:

=DATE(YEAR(A2);MONTH(A2);DAY(A2)+4)

Tương tự để tính 5 tháng sau ngày ban đầu ta có công thức cho ô C2:

Công thức để tính 3 năm sau ngày ban đầu cho ô D2:

Cách Kết Hợp Hàm If Với Hàm And Và Hàm Or Trong Excel

Hàm IF, AND và OR đều là những hàm cơ bản trong Excel nhưng để kết hợp hàm IF với hàm AND và hàm OR trong Excel thì đòi hỏi người dùng phải nắm vững được các kiến thức cơ bản cũng như thực hành thật nhiều về 3 hàm này.

Cách kết hợp hàm IF với hàm AND và hàm OR trong Excel

Hàm OR cũng giống như hàm AND khi nó có nhiệm vụ kiểm tra điều kiện của các giá trị nhưng khác ở chỗ chỉ cần một trong hai hoặc nhiều điều kiện là đúng thì giá trị hiển nhiên là True. Còn tất cả sai thì hiển nhiên là False rồi.

* Với E5 là vị trí cột điểm số đầu tiên.

* D5 là cột giới tính sử dụng để xác định sau khi thỏa mãn IF.

Bước 2: Sau đó nhấn Enter bạn sẽ thấy được kết quả đầu tiên có giới tính Nam và điểm là 8 nên được nhận thưởng 500.000 thỏa mãn theo đề bài.

Bước 3: Áp dụng với các giá trị còn lại chúng ta sẽ có 3 kết quả Nam nhận 500.000 đồng và 2 kết quả Nữ nhận 600.000 đồng.

Kết hợp hàm IF và OR

Vẫn lấy ví dụ về công ty trên nhưng ở đây chúng ta sẽ chỉ xét điều kiện nhân viên đó được đánh giá loại gì, điểm đánh giá là bao nhiêu và có được thưởng hay không.

Bước 1: Ở đây chúng ta sẽ sử dụng kết hợp hàm IF và hàm OR với hàm IF sử dụng để tìm các điều kiện thỏa mãn yêu cầu của hàm OR còn hàm OR sẽ phải tìm kiếm giá trị đúng trong 2 điều kiện của chuỗi.

* Với E5 là vị trí cột điểm số đầu tiên.

* D5 là đánh giá sử dụng là cột đánh giá, 1 trong 2 điều kiện của đề bài.

Bước 3: Áp dụng cho các giá trị sau bạn sẽ thấy, với hàm OR chỉ cần thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện là sẽ được trả về kết quả True, tương ứng được thưởng.

Kết hợp hàm IF với hàm AND và hàm OR trong Excel

Ở ví dụ thứ 3 chúng ta sẽ tìm ra nhân viên được thưởng 500.000 đồng khi phải đáp đủ 45 giờ làm việc trong đó phải đạt lớn hơn 45 giờ trong 5 ngày mới được thưởng.

Công thức của chúng ta sẽ là: Công thức =IF(OR(giá trị đúng), AND(giá trị 1 đúng, giá trị 2 đúng)), Giá trị trả về là TRUE, giá trị trả về là FALSE)

Trong đó D5 là số giờ làm việc của nhân viên đó và E5 là số ngày làm việc.

Bước 2: Ngay lập tức hệ thống sẽ thực thi hàm và thấy nhân viên đầu tiên đạt 45 giờ và làm trong 5 ngày nên sẽ được thưởng 500.000 đồng.

Kết quả như bạn đã thấy khi kết hợp hàm IF với hàm AND và hàm OR trong Excel sẽ bắt buộc phải thỏa mãn cả AND và OR, tất nhiên trong ví dụ này là OR trong AND tức là phải thỏa mãn OR trước.

Bước 3: Áp dụng cho các đối tượng còn lại bạn sẽ thấy có 2 đối tượng không thảo mãn điều kiện.

Hàm If Kết Hợp Hàm Or, Cách Kết Hợp Hàm If Với Hàm Or.

1.Chức năng của hàm IF trong Excel.

Hàm IF là một trong những hàm logic giúp người dùng kiểm tra một điều kiện nhất định và trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện là FALSE.

Hàm IF kết hợp hàm OR trong excel giúp ta tính toán, kiểm tra và đối chiếu nhiều điều kiện khác nhau trả về kết quả tương ứng.

2.Cú pháp của hàm IF trong Excel.

Trong đó:

Logical_test (bắt buộc): Là một giá trị hay biểu thức logic trả về giá trị (đúng) hoặc (sai). Bắt buộc phải có. Đối với tham số này, bạn có thể chỉ rõ đó là ký tự, ngày tháng, con số hay bất cứ biểu thức so sánh nào.

Value_if_true (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị hay nói cách khác là điều kiện thỏa mãn.

Value_if_false (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị hay nói cách khác là điều kiện không thỏa mãn.

Trong một số trường hợp bài toán chứa nhiều điều kiện bạn cần sử dụng thêm hàm AND, OR để kết hợp nhiều điều kiện.

Bài toán có nhiều điều kiện, giá trị trả về chỉ cần thỏa mãn 1 trong các điều kiện bạn sử dụng thêm hàm OR trong biểu thức điều kiện. Cú pháp hàm OR: OR(logical1, logical2,..).Trong đó logical là các biểu thức điều kiện.

3.Hướng dẫn sử dụng hàm IF nhiều điều kiện.

3.1. Sử dụng hàm IF chỉ chứa 1 điều kiện cần xét.

Ví dụ: Đưa ra kết quả thi tuyển vào lớp 10 dựa vào kết quả thi 3 môn, nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì học sinh thi đỗ, ngược lại thí sinh thi trượt.

Hình 1: Kiểm tra nhiều điều kiện trong Excel.

Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng hàm IF với điều kiện cơ bản nhất là nếu không đúng thì sai. Ở đây chúng ta sẽ gán cho hàm IF điều kiện là nếu tổng điểm lớn hơn hoặc bằng 24 thì “Đỗ” còn tổng điểm nhỏ hơn 24 thì “Trượt”.

Trong đó:

“Đỗ”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

“Trượt”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô I4, ta kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hình 2: Hàm IF kết hợp hàm OR.

3.3. Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm OR.

Cú pháp của hàm OR trong Excel: OR(logical1, logical2,…)

Trong đó logical1 và logical2 là 2 mệnh đề logic.

Kết quả trả về của hàm OR:.

TRUE: Khi có một mệnh đề logic bất kì trong hàm OR là đúng.

FALSE: Khi tất cả các mệnh đề bên trong hàm OR đều sai.

Bạn sử dụng kết hợp các hàm IF và hàm OR theo cách tương tự như với hàm AND ở trên.

Trong đó:

“Đỗ”: Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

“Trượt”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô E4, ta kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hình 4: Hàm IF kết hợp hàm OR.

3.4. Hàm IF nhiều điều kiện kết hợp hàm AND và hàm OR.

Trong trường hợp bạn phải đánh giá dữ liệu của mình dựa trên nhiều điều kiện, chúng ta sẽ phải sử dụng cả hai hàm AND và OR cùng một lúc.

Ở những ví dụ trên chúng ta đã nắm được cách sử dụng hàm IF kết hợp với hàm AND và hàm IF kết hợp với hàm OR. Nên ở phần này chúng ta chỉ cần kết hợp 2 hàm này lại để đặt điều kiện cho biểu thức logic sao cho khoa học phù hợp với yếu cầu thực tế của bài toán.

Hình 5: Kiểm tra nhiều điều kiện trong Excel.

Với điều kiện trên, ta có thể phân tích thành 2 điều kiện nhỏ:

Điều kiện 1 và điều kiện 2 ta viết bằng hàm AND, cuối cùng sử dụng hàm OR kết hợp 2 kiều kiện trên làm điều kiện kiểm tra logic trong hàm IF và cung cấp các đối số TRUE (Đúng) và FALSE (Sai). Kết quả là bạn sẽ nhận được công thức IF sau với nhiều điều kiện AND/OR:

Trong đó:

“Đỗ”: Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

“Trượt”: Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khi nhập công thức cho ô E4, ta kéo xuống copy công thức cho những học sinh còn lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hình 6: Hàm IF kết hợp hàm OR. 4. Lưu ý khi sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel.

Như bạn vừa thấy, dùng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel không đòi hỏi phương pháp, công thức cao siêu. Để cải thiện công thức hàm IF lồng nhau và tránh những lỗi thông thường, hãy luôn nhớ điều cơ bản sau:

Hàm IF không phân biệt chữ hoa và chữ thường. Cũng giống như phần lớn những hàm khác, hàm IF được mặc định không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Điều này có nghĩa rằng các biểu thức logic có chứa ký tự không thể phân biệt được kiểu chữ hoa hay thường trong công thức hàm IF. Ví dụ khi so sánh một ô nào đó với “Hà Nội” thì hàm IF sẽ hiểu Hà Nội, hà nội, HÀ NỘI, … là như nhau.

Video hướng dẫn. Gợi ý học tập mở rộng.

Trọn bộ khoá học Excel cơ bản miễn phí: Học Excel cơ bản

Cách Sử Dụng If Kết Hợp Hàm Left Trong Excel

Hàm Left thường được kết hợp với hàm If khi điều kiện sử dụng trong hàm được lấy từ một hoặc một vài kí tự của một chuổi text tính từ bên trái ví dụ như mã phiếu chi chẵng hạn PC01001-PC đại diện cho tháng phát sinh, 001- Phiếu chi số 001 của tháng. 1. Ví dụ

Yêu Cầu Tìm tên mặt hàng cho từng lần bán hàng căn cứ vào mã hóa đơn biết rằng;

Nếu kí tự đầu tiên của mả hóa đơn là J thì tên mặt hàng là jean, tương tự nếu K thì là kali

Phân tích bãng dữ liệu trên:

Mỗi một nghiệp vụ bán hàng đều có một mã hóa đơn riêng, mả hóa dơn trong ví dụ được cấu tạo bởi;

– Ký tự đầu tiên là mã của từng mặt hàng

– Ký tự tiếp theo là mã giảm giá

-3 ký tự cuối cùng là mã số của nghiệp vụ

2. Phân tích xem cần sử dụng hàm gì và kết hợp hàm như thế nào.

ĐỂ hoàn thành yêu cầu trên chúng ta cần phải dùng hàm IF để tìm mặt hàng với diển giải như sau;

=IF ( Ký tự đầu tiên của mã hóa đơn =J, “jean”, “kaki”)

Hàm IF ở đây chỉ có 3 thành tố không cần phải lồng thêm hàm IF nào nữa đó là vì chúng ta chỉ có 2 mặt hàng ở đây là jean và kali.

Do đó khi so sánh dấu hiệu đầu tiên của mã hóa đơn với “j”nếu nó thỏa mản thì tên mặt hàng sẽ là jean, còn lại nếu không thỏa mản thì mặt hàng sẽ là kaki.

Vấn đề là làm thế nào để tách được kí tụ đầu tiên từ mã hóa đơn;

Để làm được điều này ta sẻ sử dụng hàm Left

=Left ( mã HĐ,1)

Số 1 trong hàm Left có nghĩa là chúng ta chỉ lấy 1 ký tự tính từ bên trái của mã hóa đơn

=if (left (B3,1)=”J”,”Jean”,”Kaki”)

Bạn cần nhập công thức trên vào ô đầu tiên trong cột mặt hàng, sau đó copy công thức cho các dòng còn lại trong cột mặt hàng.

Như vậy là với việc dùng hàm trong excel bạn đả dể dàng tìm thấy tên một danh sách hàng nghìn dòng mặt hàng.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Sử Dụng Hàm Date Và Cách Kết Hợp Với Các Hàm Khác Trong Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!