Đề Xuất 4/2023 # Cách Sử Dụng Hàm Index Để Lấy Mảng Tham Chiếu Trong Excel # Top 11 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 4/2023 # Cách Sử Dụng Hàm Index Để Lấy Mảng Tham Chiếu Trong Excel # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Sử Dụng Hàm Index Để Lấy Mảng Tham Chiếu Trong Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hàm INDEX sẽ trả về kết quả được tham chiếu đến một phần tử của một hoặc nhiều mảng. Và khi nhìn vào hàm INDEX thì bạn sẽ biết vị trí của phần tử trong mảng được sử dụng.

Cách sử dụng hàm INDEX trong Excel

Bây giờ bạn có thể mở Excel lên và sử dụng lệnh =INDEX( thì bạn sẽ thấy 2 cú pháp được hiển thị. Như vậy, trong Excel hàm INDEX có 2 cách sử dụng sau đây:

Cú pháp

=INDEX(array; row_num; [column_num])

👉Trong đó:

array: là một mảng giá trị hay một Range các Cells liên tiếp nhau bao gồm hàng và cột.

row_num: là vị trí hàng trong array.

[column_num]: là vị trí cột trong array

Mô tả

Khi sử dụng dạng mảng thì hàm INDEX sẽ trả về một phần tử trong mảng, kết quả trả về là của giao điểm row_num và [column_num].

Ví dụ

👉Kết quả của hàm trên, mình sẽ có giá trị của giao điểm hàng thứ 2 và cột thứ 6 là Cells F3 trong Range A2:F6.

Cú pháp:

=INDEX(reference; row_num; [column_num]; area_num)

👉Trong đó:

reference: tham chiếu đến một hay nhiều Range giá trị.

row_num: là vị trí hàng trong reference.

[column_num]: là vị trí cột trong reference

area_num: vị trị của vùng giá trị trong reference. Nếu trong reference sử dụng nhiều Range thì giá trị area_num sẽ qui định row_num và [column_num] thuộc Range nào.

Mô tả:

Dạng tham chiếu của hàm INDEX cho phép chọn nhiều Range nếu các Range đó không liền kề nhau. Kết quả trả về là giao điểm row_num và [column_num] và nằm trong Range số area_num của reference.

1) Sử dụng hàm =INDEX((A2:F4;A7:F8);2;6;2) thì:

reference là (A2:F4;A7:F8)

row_num = 2 (các bạn lưu ý, ở đâu mình lấy area_num = 2 nên row_num = 2 là vị trí hàng thứ 2 trong Range A7:F8.

[column_num] = 6

area_num = 2, tức là Range A7:F8. Trong reference bạn có thể thêm nhiều Range giá trị và Range đầu tiên là 1.

👉Kết quả là giao điểm hàng thứ 2 và cột thứ 6 trong Range A7:F8

2) Ngoài ra bạn có thể kết hợp hàm INDEX với các hàm khác để tính toán trong các Range riêng. Ví dụ: sử dụng hàm =SUM(INDEX((A2:F4;A7:F8);0;6;1)) sẽ tính được tổng giá Range thứ nhất của reference hoặc =SUM(INDEX((A2:F4;A7:F8);0;6;2)) để tính tổng giá Range thứ 2 của reference.

✅ Trong cả 2 dạng của hàm INDEX thì nếu row_num =0 hoặc [column_num]=0 thì hàm INDEX sẽ trả về mảng là toàn bộ mảng của cột hoặc hàng tương ứng. Và nếu sử dụng với hàm SUM() như ví dụ ở trên thì kết quả sẽ là tổng các giá trị trong mảng của cột hoặc hàng.

👉Thông thường nếu bạn sử dụng hàm INDEX mà để đối số row_num =0 hoặc [column_num]=0 thì hàm sẽ trả về kết quả là #VALUE!. Vì vậy sau khi nhập hàm xong bạn sử dụng tổ hợp phím[CTRL + SHIFT + ENTER] thì hàm sẽ trả về giá trị đầu tiên trong mảng.

OK! Qua bài viết về cách sử dụng hàm INDEX thì mình hy vọng sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề đang gặp phải.

Cách Sử Dụng Hàm Index Trong Excel

Lượt Xem:11656

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel INDEX với cú pháp và các ví dụ.

Hàm Microsoft Excel INDEX trả về một giá trị trong một bảng dựa trên giao điểm của một hàng và vị trí cột trong bảng đó. Hàng đầu tiên trong bảng là hàng 1 và cột đầu tiên trong bảng là cột 1.

Hàm INDEX là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm INDEX có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.

Cú pháp cho hàm INDEX trong Microsoft Excel là:

INDEX( table, row_number, column_number )

Một dải ô chứa bảng dữ liệu.

Vị trí hàng trong bảng nơi có giá trị mà bạn muốn tra cứu. Đây là vị trí hàng tương đối trong bảng chứ không phải số hàng thực tế trong trang tính.

Vị trí cột trong bảng nơi có giá trị mà bạn muốn tra cứu. Đây là vị trí cột tương đối trong bảng chứ không phải số cột thực tế trong trang tính.

Hàm INDEX trả về bất kỳ kiểu dữ liệu nào như một chuỗi, số, ngày tháng, v.v.

Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000

Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)

Hãy khám phá cách sử dụng INDEX như một hàm trang tính trong Microsoft Excel.

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ INDEX sau đây sẽ trả về:

Result: 10247 ‘Intersection of row1 and col1 (cell A2)

Result: “Apples” ‘Intersection of row1 and col2 (cell B2)

Result: $14.00 ‘Intersection of row1 and col3 (cell C2)

Result: 12 ‘Intersection of row1 and col4 (cell D2)

Result: 10249 ‘Intersection of row2 and col1 (cell A3)

Result: Grapes ‘Intersection of row5 and col2 (cell B6)

Bây giờ, hãy xem ví dụ =INDEX(A2:D6,1,1)t rả về giá trị 10247 và xem xét kỹ hơn tại sao.

Tham số đầu tiên trong hàm INDEX là bảng hoặc nguồn dữ liệu nơi tra cứu sẽ được thực hiện.

Trong ví dụ này, tham số đầu tiên là A2: D6 xác định phạm vi ô chứa dữ liệu.

Tham số thứ hai là số hàng được sử dụng để xác định vị trí giao nhau trong bảng. Giá trị 1 cho biết hàng đầu tiên trong bảng, giá trị là 2 là hàng thứ hai, v.v.

Trong ví dụ này, tham số thứ hai là 1 vì vậy chúng ta biết rằng giao lộ của chúng ta sẽ xuất hiện ở hàng đầu tiên trong bảng.

Tham số thứ ba là số cột được sử dụng để xác định vị trí giao nhau trong bảng. Giá trị 1 cho biết cột đầu tiên trong bảng, giá trị của 2 là cột thứ hai, v.v.

Trong ví dụ này, tham số thứ ba là 1 vì vậy chúng ta biết rằng giao lộ của chúng ta sẽ xuất hiện trong cột đầu tiên trong bảng.

Vì bây giờ chúng ta có các giá trị hàng và cột, chúng ta biết rằng chúng ta đang tìm kiếm giao điểm của row1 và col1 trong bảng dữ liệu. Điều này làm cho điểm giao nhau xảy ra tại ô A2 trong bảng để hàm INDEX trả về giá trị 10247.

Tags: Chua co du lieu

Hàm Index Là Gì Và Cách Sử Dụng Trong Excel

Hiện nay hàm index trong excel được mọi người sử dụng nhiều để tính toán số liệu nhanh hơn. Vậy bạn đã biết hàm index là gì và cách sử dụng ra sao hay chưa? Nếu chưa thì VOH sẽ giới thiệu thông tin chi tiết cho bạn tham khảo trong bài viết này.

Hàm index trong excel là hàm gì?

Để thực hiện tính toán dữ liệu trong excel nhanh và đúng, bảng thống kê hiệu quả thì người da hay dùng tới các hàm công thức. Hàm index thực hiện công thức tính toán hỗ trợ người dùng.

Hàm này là hàm excel sẽ trả về giá trị hay tham chiếu của 1 ô trong bảng là nơi giao nhau của cột và dòng. Đó sẽ xác định giá trị bởi các thông số được cho trước như Điểm tham chiếu, Số lượng dòng, Số lượng cột, Vùng ô.

Chức năng của hàm index trong excel và ưu điểm

Hàm index giúp người dùng tính toán ra giá trị của cột và dòng giao nhau ra kết quả mong đợi. Sử dụng hàm này nhanh chóng, đơn giản chỉ cần nhập đúng công thức là tự động ra, bạn không lo sai lệch.

Cách dùng hàm index trong excel

Hàm index dạng mảng trong excel

Bạn có thể dùng 2 cách để sử dụng hàm index bao gồm

Hàm Index dạng mảng với cú pháp ( Array,Row_num,[Column_num])

Trong đó:

Array: Phạm vi của ô hay một hằng số mảng bắt buộc

Row_num: Bạn lựa hàng trong mảng sẽ trả về một giá trị

Column_num: Bạn lựa cột trong mảng sẽ trả về một giá trị

Hàm Index dạng tham chiếu có cú pháp:

INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong đó:

Reference: Vùng tham chiếu bắt buộc có

Row_num: Chỉ số của hàng sẽ trả về một tham chiếu

Column_num: Chỉ số của cột sẽ trả về một tham chiếu

Area_num: Số vùng ô đưa về giá trị trong reference

Cấu trúc hàm index trong excel

Cấu trúc của hàm index có 2 cú pháp cho bạn sử dụng tùy từng trường hợp

= Index(Array, Row_Num, [Column_num]) Dùng khi bạn tìm ra giá trị nào đó theo 1 điều kiện

= Index (Reference, Row_Num, [Column_num], [Area_num]) Dùng khi bạn sử dụng hàm mảng hay kết hợp với hàm khác như sum.

Cách dùng hàm index kết hợp hàm match

Sử dụng kết hợp hàm index và hàm match cho kết quả mà bạn mong muốn nhanh tùy từng trường hợp vận dụng.

Bước 1: Ở ô cần tính thì bạn nhập công thức:

=INDEX(C10:D15,MATCH(D4,D10:D15,0),1)

Trong đó hàm match sẽ xác định hàng dữ liệu cần tìm, cột dữ liệu trả về nằm ở cột đầu tiên.

Bước 3: Bạn viết công thức thì sẽ cho kết quả các size còn lại

Nguồn ảnh: Internet

Hàm Index Trong Excel Là Gì? Cách Sử Dụng Chính Xác

Hàm Index trong Excel là gì?

Nhằm giúp bạn thực hiện tính toán các dữ liệu trong Excel một cách nhanh chóng và chính xác, hàm Index chính là một trong các hàm cơ bản giúp thực hiện công thức tính toán đó.

Hàm Index sẽ giúp bạn tính toán giá trị của cột và dòng giao nhau một cách nhanh chóng và đơn giản, bạn chỉ cần nhập đúng công thức là đã có kết quả chính xác, không lo bị sai lệch.

Cách sử dụng hàm Index trong Excel

Để sử dụng hàm này làm sao cho chính xác, bạn cần nắm được các dạng của hàm Index từ đó vận dụng vào trang tính Excel của bạn.

Dạng Mảng

Dạng mảng có công thức là

=INDEX(array; row_num; [column_num])

Trong đó:

array là một mảng giá trị hay một range các cells liên tiếp gồm hàng và cột,

row_num là vị trí hàng trong array và [column_num] là vị trí cột trong array.

Hàm Index dạng Mảng sử dụng để trả về một phần từ trong mảng và kết quả của hàm Index chính là giao điểm của row_num với [cloumn_num]. Chính vì vậy khi sử dụng hàm Index dạng Mảng bạn cần lưu ý phải có ít nhất một trong 2 số liệu của row_num và [column_num].

Với array là A2:F6, row_num là 2 và [column_num] là 6 cho kết quả Cells F3 là giao điểm của hàng thứ 2 và cột thứ 6 trong mảng A2:F6.

Dạng tham chiếu

Bên cạnh hàm Index dạng Mảng thì còn có dạng tham chiếu với chức năng trả về tham chiếu của ô nằm ở giao của một hàng và một cột cụ thể.

Công thức của hàm tham chiếu là:

=INDEX(Reference, row_num, [column_num]; area_num)

Trong đó:

Reference là tham chiếu đến một giá trị hay nhiều Range giá trị

row_num là vị trí hàng trong Reference

[column_num] là vị trí cột

area_num là vị trí vùng giá trị.

Nếu sử dụng nhiều Range, area_num sẽ quy định row_num và [column_num] thuộc vị trí Range nào.

Công thức trên với area_num là 2 tức là chọn vị trí Range thứ 2 A7:F8 trong Reference. Tùy giá trị cần tính mà bạn có thể thêm nhiều Range nhưng Range đầu tiên sẽ luôn có giá trị là 1. Kết quả tính được chính là giao điểm hàng thứ 2 và cột thứ 6 trong Range A7:F8.

Sử dụng kết hợp với hàm Match thay cho hàm Vlookup

Hàm Vlookup dùng để tìm kiếm mọi thứ trong bảng tính Excel và đây cũng là cách giúp người dùng tìm kiếm thông tin đơn giản và hiệu quả. Tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng hàm này thay Vlookup để có thể tránh được những sai lầm mà hàm Vlookup có thể gây ra.

Index và hàm Match còn được hiểu là hàm Index 2 điều kiện, dùng để thay cho Vlookup với Index dùng để chỉ định một Range cụ thể, hàm Match để tìm đúng ô trong Range đó.

Hàm MATCH với E3 là giá trị dò tìm, vùng tìm kiếm là $A$1:$A$8 và luôn luôn tìm chính xác là 0 hoặc FALSE. Như vậy, kết quả tìm được sẽ trả về giá trị là 2 tương ứng dòng tìm thấy từ trên xuống cho kết quả bằng 7.

Dùng hàm Index/Match để thay cho Vlookup sẽ giúp bạn tìm kiếm giá tị chính xác hơn, chỉ cần quét vùng chọn cột kết quả, tìm trong cột đó giá trị cần tìm và bạn đã có ngay kết quả chính xác.

Qua các thủ thuật excel cơ bản trên, hi vọng bạn đã hiểu thêm được tính chất của hàm Index trong Excel cũng như cách ứng dụng, sử dụng để thay cho Vlookup,… giúp bạn làm việc với Excel hiệu quả hơn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Sử Dụng Hàm Index Để Lấy Mảng Tham Chiếu Trong Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!