Đề Xuất 12/2022 # Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba / 2023 # Top 20 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 12/2022 # Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba / 2023 mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Để tách ký tự đầu, cuối hay chỉ định trong Excel, chúng ta hay sử dụng các hàm có sẵn như Left, Right, Mid. Vậy khi thao tác dữ liệu bằng VBA, làm sao bạn có thể tách được chuỗi?.

Thực ra, VBA cũng có các hàm như Left, Right, Mid với chức năng tương tự và bạn có thể tùy biến tách chuỗi theo nhiều cách. Và trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn.

Cú pháp:

Left(String, Length As Long)

Trong đó:

*Vị trí ký tự đầu tiên trong VBA là 1.

Ví dụ:

Sub ham_Left() Dim chuoi As String chuoi="VBA Excel 2013" MsgBox Left(chuoi, 3) End Sub

Kết quả: chạy hàm sẽ tách được “VBA” ra khỏi chuỗi.

Được dùng để tách chuỗi từ bên phải qua trái theo số lượng ký tự được chỉ định.

Cú pháp:

Right(String, Length As Long)

Ví dụ:

Sub ham_Right() Dim chuoi As String chuoi="VBA Excel 2013" MsgBox Right(chuoi, 4) End Sub

Kết quả: chạy hàm sẽ tách được “2013” ra khỏi chuỗi.

Được dùng để tách chuỗi từ một vị trí bất kỳ theo số lượng được chỉ định.

Cú pháp:

Mid(String, Start As Long,[Length])

Trong đó:

Start As Long: vị trí bắt đầu tách chuỗi.

Length: độ dài chuỗi cần tách.

Ví dụ:

Sub ham_Mid() Dim chuoi As String chuoi="VBA Excel 2013" MsgBox Mid(chuoi, 5,5) End Sub

Kết quả: chạy hàm sẽ tách được “Excel” ra khỏi chuỗi.

Cách sử dụng hàm Len với các hàm Left, Right, Mid

Hàm Len là hàm lấy độ dài (số ký tự, bao gồm cả khoảng trắng) của chuỗi. Được sử dụng khá nhiều với các hàm kể trên, vì nó giúp linh động xác định được độ dài chuỗi cũng như vị trí bắt đầu.

Cú pháp:

Len(Expression)

Trong đó:

Expression là một chuỗi, định dạng kiểu String hay Var.

Ví dụ 1: Tách “Microsoft” từ chuỗi “Microsoft Excel 2013”

Sub tachchuoi1() Dim chuoi as String chuoi = "Microsoft Excel 2013" MsgBox Left(chuoi, Len("Microsoft")) End Sub

Kết quả trả về là “Microsoft”.

*Vậy lợi ích của hàm Len chính là tự động xác định được chuỗi cần tách mà bạn không cần phải biết trước số ký tự của một chuỗi.

Ví dụ 2: Tách “Excel” từ chuỗi “Microsoft Excel 2013”

Sub tachchuoi2() Dim chuoi As String chuoi = "Microsoft Excel 2013" MsgBox Mid(chuoi, Len("Microsoft") + 2, Len("excel")) End Sub

Phân tích: trong hàm Mid(chuoi, Len(“Microsoft”) + 2, Len(“excel”)) bạn để ý: Len(“Microsoft”) = 9, vì vậy để bắt đầu tại vị trí ký tự của chữ tiếp theo bạn cần cộng thêm 2.

Kết quả trả về là “Excel”.

Ví dụ 3: Tách “2013” bằng hàm Mid từ chuỗi “Microsoft Excel 2013”

Sub tachchuoi3() Dim chuoi As String chuoi = "Microsoft Excel 2013" MsgBox Mid(chuoi, Len("Microsoft Excel") + 2) End Sub

Phân tích: hàm Mid trên không khai báo số ký tự cần tách, như vậy nó sẽ tách chuỗi từ vị trí chỉ định đến cuối chuỗi. Với cách này bạn có thể áp dụng thay cho hàm Right.

Kết quả trả về là “2013”.

Như vậy, bạn đã tìm hiểu qua cách sử dụng các hàm tách chuỗi như Left, Mid, Right và sử dụng Len để linh động xác định vị trí chuỗi cần tách.

Cách Sử Dụng Hàm Mid, Left, Right Trong Excel / 2023

Trong Excel, 3 hàm LEFT, hàm RIGHT và hàm MID là những hàm Excel quan trọng và cơ bản để tiến hành xử lý ký tự có trong chuỗi ký tự ở trên bảng dữ liệu. Với hàm LEFT, khi tiến hành nhập hàm thì Excel sẽ lấy các ký tự ở bên trái. Hàm RIGHT sẽ lấy những ký tự ở bên phải. Còn lại là hàm MID sẽ tiến hành lấy chuỗi ký tự ở giữa tương đương với yêu cầu của người dùng. Cách thực hiện của các hàm này tương đối giống nhau, nhập lệnh, sau đó lựa chọn số ký tự muốn lấy ở trong bảng số liệu là xong.

Hàm MID sẽ cắt ra n ký tự trong chuỗi ký tự từ vị trí ban đầu m.

Cú pháp thực hiện của hàm MID sẽ là =MID(text,m,n).

text: chuỗi ký tự cần cắt.

m: Vị trí bắt đầu cần cắt của chuỗi ký tự.

n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự.

Tại ô D3, chúng ta sẽ nhập công thức =MID(C3,5,2) rồi nhấn Enter. Nghĩa là sẽ lấy 2 ký tự bắt đầu từ ký tự thứ 5 trong ô C3 và điền ký tự kết quả vào ô D3.

Để thực hiện với những ô còn lại, chúng ta chỉ cần kéo xuống các ô còn lại để cho ra kết quả tương tự.

Ngoài ra, cách thực hiện hàm LEFT và RIGHT cũng là hai hàm lấy ký tự tương ứng với bên trái và bên phải trong chuỗi ký tự. Bạn thực hiện tương tự như với hàm MID.

Cú pháp của hàm LEFT là =LEFT(text,n).

Trong đó text là chuỗi ký tự cần lấy và n là số ký tự cần cắt. Nếu không có tham số n, Excel sẽ tự động lấy từ giá trị đầu tiên trong chuỗi.

Chẳng hạn cần lấy số hiệu lớp trong tên lớp với 4 ký tự tính từ ký tự đầu tiên. Bạn sẽ nhập hàm =LEFT(C3,4).

Cú pháp hàm RIGHT là =RIGHT(text,n).

Nguồn: https://quantrimang.com

Cách Sử Dụng Hàm Left, Hàm Right Trong Excel / 2023

Hàm LEFT, Hàm RIGHT là 2 hàm thuộc các hàm xử lý chuỗi rất hay dùng đối với người sử dụng Excel.

– Trước tiên ta cần phải biết hàm LEFT được dùng để làm gì. Câu trả lời như sau: Hàm LEFT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên trái. – Cấu trúc của hàm Left như sau:

n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 6 ký tự trong chuỗi “ketoanthienung.vn” từ phía bên trái.

Ta sẽ có công thức như sau: LEFT(“ketoanthienung.vn”,6) = ketoan

Các tham số trong hàm LEFT ở công thức này:

Text= “ketoanthienung.vn” (Vì ở dạng Text nên chuỗi phải đặt trong dấu ngoặc kép)

n = 6: Số ký tự sẽ trích ra Nếu trích ra 2 ký tự từ chuỗi đó ta sẽ được như sau: LEFT(“ketoanthienung.vn”,2) = ke Ví dụ từ công việc cụ thể: Dựa vào bảng Danh sách nhân viên của Công ty X, yêu cầu điền kết quả vào cột (Phân loại theo chức vụ) biết rằng cột này nhận 2 ký tự đầu của Mã số Nhân Viên.

Vì cột Phân loại theo Chức vụ nhận 2 chữ cái đầu của Mã số Nhân viên, nên áp dụng hàm xử lý chuỗi LEFT trong EXCEL, kết quả cho ô D3 như sau: D3 =LEFT(C3,2) Sao chép công thức xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

2. Cách sử dụng hàm Right trong Excel

Tương tự như hàm LEFT hàm RIGHT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên phải. – Cấu trúc của hàm Right như sau:

n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 2 ký tự trong chuỗi “ketoanthienung.vn” từ phía bên phải.

Sao chép công thức bằng cách kéo xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

Cách Tính Lương Trong Excel Dùng Hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid Và If / 2023

Tiếp tục các bài tập trong Excel, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập tính lương trong Excel sử dụng hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid và If. Mời các bạn tham khảo.

Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tính lương trong Excel sử dụng hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid và If. Mời các bạn tham khảo.

CÁCH TÍNH LƯƠNG TRONG EXCEL SỬ DỤNG HÀM VLOOKUP, HLOOKUP, LEFT, RIGHT, MID VÀ IF

Bài tập tính lương trong Excel sẽ giúp các bạn làm quen và sử dụng các hàm Vlookup, Hlookup, Left, Right, Mid và If một cách thuần thục qua đó các bạn có thể áp dụng các hàm này vào các tình huống một cách hợp lý.

Mã nhân viên được kết hợp bởi 3 yếu tố sau: Xếp loại (A, B, C, D), Số năm công tác và Mã phòng ban.

Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng hàm Right và Hlookup để điền đủ Phòng ban.

Bước 1: Nhập vào ô D6 công thức như sau: =HLOOKUP(RIGHT(B6,2),$A$16:$D$17,2,0).

.

Bước 2: Sau khi nhập công thức xong thì ấn Enter để hoàn thành. Sau đó bạn giữ và kéo ôD6 xuống dưới để hệ thống tự điền các ô còn lại.

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng hàm Left để điền mã Xếp loại của nhân viên đó

Bước 3: Nhập vào ô G6 công thức: =LEFT(B6,1).

Bước 4: Các bạn ấn Enter để hoàn thành sau đó giữ và kéo ô G6 xuống để điền các ô còn lại

Để điền Số năm công tác, chúng ta sẽ sử dụng hàm Mid để lấy 2 ký tự ở giữa của Mã nhân viên.

Bước 6: Các bạn ấn Enter để hoàn thành sau đó kéo xuống để điền các ô còn lại

Hệ số lương sẽ phải phụ thuộc vào mã Xếp loại và Số năm công tác đã có trong Bảng hệ số. Ở đây chúng ta sẽ kết hợp hàng If với hàm Vlookup để tính toán.

Bước 7: Nhập vào ô I6 công thức: =VLOOKUP(G6,$F$18:$J$21,IF(H6gt;=16,5,IF(H6gt;=9,4,IF(H6gt;=4,3,2)))).

Bước 8: Các bạn ấn Enter để hoàn thành sau đó kéo xuống để điền các ô còn lại

Cuối cùng, chúng ta sẽ tính Tổng lương bằng cách lấy Lương cơ bản * Ngày công * Hệ số lương.

Bước 9: Các bạn điền vào ô J6 công thức: =E6*F6*I6 sau đó ấn Enter để hoàn thành và kéo xuống để điền nốt các ô còn lại

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba / 2023 trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!