Đề Xuất 3/2023 # Cách Tạo Dãy Số Ngẫu Nhiên Không Trùng Lặp Trong Excel # Top 7 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 3/2023 # Cách Tạo Dãy Số Ngẫu Nhiên Không Trùng Lặp Trong Excel # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Tạo Dãy Số Ngẫu Nhiên Không Trùng Lặp Trong Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Như bạn đã biết, Microsoft Excel có một số hàm để tạo chuỗi số ngẫu nhiên như RAND, RANDBETWEEN và RANDARRAY. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng kết quả của các hàm trên sẽ không bị trùng lặp.

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xây dựng các công thức để tạo ra danh sách các số ngẫu nhiên là duy nhất. Tuy nhiên bạn cần chú ý là có một số hàm chỉ khả dụng tại phiên bản Excel 365 nên nếu bạn sử dụng phiên bản thấp hơn thì sẽ không tìm thấy hàm được áp dụng trong bài viết. Tuy nhiên có giải pháp khác cho những bạn sử dụng phiên bản thấp hơn tại cuối bài viết.

Tạo danh sách các số ngẫu nhiên duy nhất

Để tạo ra danh sách các số ngẫu nhiên duy nhất là kết hợp 3 hàm mảng động mới: SORTBY, SEQUENCE và RANDARRAY:

SORTBY (SEQUENCE (n), RANDARRAY (n))

Trong đó n là số giá trị ngẫu nhiên bạn muốn nhận.

Ví dụ, để tạo một danh sách gồm 5 số ngẫu nhiên, hãy sử dụng 5 cho n:

= SORTBY (SEQUENCE (5), RANDARRAY (5))

Nhập công thức vào ô trên cùng, nhấn phím Enter và kết quả sẽ tự động trả về tại số ô được chỉ định.

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới, công thức này thực sự sắp xếp các số từ 1 đến 5 theo thứ tự ngẫu nhiên.

Trước khi tìm hiểu về công thức trên, bạn nên đọc về hàm SEQUENCE

Trong công thức trên, bạn chỉ xác định có bao nhiêu hàng để điền. Tất cả các đối số khác được để giá trị mặc định của chúng, có nghĩa là danh sách sẽ bắt đầu từ 1 và bước tiến tăng dần là 1. Nếu bạn muốn một số đầu tiên và số tăng khác, thì hãy đặt giá trị của riêng bạn cho đối số thứ 3 (Start) và đối số thứ 4 (Step) của hàm SEQUENCE.

Ví dụ: để bắt đầu (Start) từ 100 và bước tiến (Step) 10, hãy sử dụng công thức sau:

= SORTBY (SEQUENCE (5, 100, 10), RANDARRAY (5))

Công thức này hoạt động như thế nào:

Ta sẽ bổ nhỏ công thức ra như sau:

· Hàm SEQUENCE tạo một mảng số tuần tự dựa trên giá trị bắt đầu (Start) được chỉ định hoặc mặc định và có đối số tăng dần. Chuỗi này chuyển đến đối số mảng của SORTBY.

Hãy nhớ rằng công thức đơn giản này tạo ra một danh sách các số ngẫu nhiên không lặp lại với một bước được xác định trước. Để vượt qua giới hạn này, hãy sử dụng phiên bản nâng cao của công thức được mô tả bên dưới.

Cách khác tạo danh sách các số ngẫu nhiên không trùng lặp

Chỉ hoạt động trong các phiên bản Excel 365 mới nhất hỗ trợ mảng động.

Tạo danh sách số nguyên ngẫu nhiên:

INDEX (UNIQUE (RANDARRAY (n * 2, 1, min, max, TRUE)), SEQUENCE (n))

Tạo danh sách số thập phân ngẫu nhiên:

INDEX (UNIQUE (RANDARRAY (n * 2, 1, min, max, FALSE)), SEQUENCE (n))

Ví dụ: để tạo danh sách 5 số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 100 không có số lặp, hãy sử dụng công thức sau:

= INDEX (UNIQUE (RANDARRAY (10, 1, 1, 100, TRUE)), SEQUENCE (5))

Để tạo 5 số thập phân ngẫu nhiên duy nhất, hãy đặt FALSE trong đối số cuối cùng của RANDARRAY hoặc bỏ qua đối số này:

= INDEX (UNIQUE(RANDARRAY (10, 1, 1, 100)), SEQUENCE (5))

Công thức này hoạt động như thế nào:

Thoạt nhìn, công thức có thể hơi phức tạp, nhưng khi xem xét kỹ hơn, logic của nó rất đơn giản:

· Hàm RANDARRAY tạo một mảng các số ngẫu nhiên dựa trên các giá trị tối thiểu và tối đa mà bạn chỉ định. Để xác định có bao nhiêu giá trị cần tạo, bạn nhân số mong muốn ít nhất với 2 (vì mảng kết quả có thể có trên một mảng biết bao nhiêu bản sao sẽ được xử lý sau này). Trong ví dụ này, chúng ta chỉ cần 5 số ngẫu nhiên duy nhất nhưng buộc RANDARRAY tạo ra 10, sao cho UNIQUE có đủ giá trị để chọn.

Tạo một dải số ngẫu nhiên không lặp lại trong Excel

Chỉ hoạt động trong các phiên bản Excel 365 mới nhất hỗ trợ mảng động.

Để tạo một dải số ngẫu nhiên không có số lặp lại, hãy sửa đổi công thức trên theo cách này:

INDEX (UNIQUE (RANDARRAY (rows * 2, columns, min,max)), SEQUENCE (rows), {1,2,…})

· {1,2,…} là một hằng số mảng bao gồm các số / chỉ số của tất cả các cột được điền các giá trị ngẫu nhiên. Ví dụ, để điền vào 2 cột, hãy sử dụng hằng mảng {1,2}; để điền vào 3 cột, hãy sử dụng {1,2,3}, v.v.

Ví dụ: để điền vào phạm vi 10 hàng và 3 cột với các số ngẫu nhiên duy nhất từ 1 đến 100, hãy sử dụng công thức sau:

= INDEX (DUY NHẤT (RANDARRAY (20, 3, 1, 100)), SEQUENCE (10), {1,2,3})

CHỈ 7 GIỜ HỌC BÀI BẢN, TIẾP KIỆM HÀNG CHỤC NGHÌN GIỜ TRA CỨU

Và nó sẽ tạo ra một mảng các số thập phân ngẫu nhiên không có số lặp lại:

Nếu bạn cần số nguyên, thì hãy đặt đối số cuối cùng của RANDARRAY thành TRUE:

= INDEX (UNIQUE (RANDARRAY (20, 3, 1, 100, TRUE)), SEQUENCE (10), {1,2,3})

Cách ngăn các số ngẫu nhiên thay đổi

1. Chọn tất cả các ô có công thức ngẫu nhiên của bạn và nhấn Ctrl + C để sao chép chúng.

Cách tạo số ngẫu nhiên duy nhất trong phiên bản Excel 2019, 2016 trở về trước

Vì không có phiên bản nào ngoài Excel 365 hỗ trợ mảng động nên không có giải pháp nào ở trên hoạt động trong các phiên bản Excel trước. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có giải pháp nào cả, bạn chỉ cần thực hiện thêm một số bước sau:

1. Tạo một danh sách các số ngẫu nhiên. Dựa trên nhu cầu của bạn, hãy sử dụng:

Đảm bảo tạo nhiều giá trị hơn bạn thực sự cần vì một số giá trị sẽ bị trùng lặp và bạn sẽ xóa chúng sau đó.

Để nhập công thức vào nhiều ô cùng một lúc, hãy chọn tất cả các ô (A2: A15 trong ví dụ của chúng tôi), nhập công thức vào thanh công thức và nhấn Ctrl + Enter. Hoặc bạn có thể nhập công thức vào ô đầu tiên như bình thường, sau đó kéo công thức xuống bao nhiêu ô nếu cần.

Dù sao, kết quả sẽ giống như thế này:

Như bạn có thể nhận thấy, chúng tôi đã nhập công thức vào 14 ô, mặc dù cuối cùng chúng tôi chỉ cần 10 số ngẫu nhiên duy nhất.

Để đảm bảo bạn đã làm đúng, hãy chọn bất kỳ số nào và nhìn vào thanh công thức. Bây giờ nó sẽ hiển thị một giá trị, không phải một công thức:

Làm xong! Tất cả các bản sao đã biến mất và bây giờ bạn có thể xóa các số dư thừa.

Tài liệu kèm theo bài viết

Cách Tạo Số Ngẫu Nhiên Trong Excel Mà Không Bị Lặp

Hướng dẫn này giải thích một số công thức để tạo danh sách các số ngẫu nhiên duy nhất. Xin lưu ý rằng một số công thức chỉ hoạt động trong phiên bản Excel 365 mới nhất trong khi những công thức khác có thể được sử dụng trong bất kỳ phiên bản nào của Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013 và các phiên bản cũ hơn.

Nhận danh sách các số ngẫu nhiên duy nhất với bước xác định trước

Chỉ hoạt động trong các phiên bản Excel 365 mới nhất hỗ trợ mảng động.

Nếu bạn có đăng ký Microsoft 365, cách dễ nhất để bạn có được danh sách các số ngẫu nhiên duy nhất là kết hợp 3 hàm mảng động mới: SORTBY, SEQUENCE và RANDARRAY:

SORTBY (SEQUENCE ( n), RANDARRAY ( n))

Ở đâu n là số giá trị ngẫu nhiên bạn muốn nhận.

Ví dụ: để tạo danh sách gồm 5 số ngẫu nhiên, hãy sử dụng 5 cho n:

=SORTBY(SEQUENCE(5), RANDARRAY(5))

Nhập công thức vào ô trên cùng, nhấn Đi vào và kết quả sẽ tự động tràn qua số ô được chỉ định.

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới, công thức này thực sự sắp xếp các số từ 1 đến 5 theo thứ tự ngẫu nhiên. Nếu bạn cần một trình tạo số ngẫu nhiên cổ điển không có số lặp lại, vui lòng xem các ví dụ khác sau đây.

Trong công thức trên, bạn chỉ xác định có bao nhiêu hàng để điền. Tất cả các đối số khác được để ở giá trị mặc định của chúng, có nghĩa là danh sách sẽ bắt đầu từ 1 và sẽ được tăng dần lên 1. Nếu bạn muốn một số đầu tiên và số gia khác, thì hãy đặt các giá trị của riêng bạn cho 3 rd ( khởi đầu) và 4 thứ tự ( bươc) đối số của hàm SEQUENCE.

Ví dụ: để bắt đầu từ 100 và tăng lên 10, hãy sử dụng công thức sau:

=SORTBY(SEQUENCE(5, , 100, 10), RANDARRAY(5)) Công thức này hoạt động như thế nào:

Làm việc từ trong ra ngoài, đây là những gì công thức thực hiện:

Hàm SEQUENCE tạo một mảng số tuần tự dựa trên giá trị bắt đầu được chỉ định hoặc mặc định và kích thước bước tăng dần. Trình tự này chuyển đến mảng đối số của SORTBY.

Các RANDARRAY hàm tạo một mảng các số ngẫu nhiên có cùng kích thước với chuỗi (5 hàng, 1 cột trong trường hợp của chúng ta). Giá trị tối thiểu và tối đa không thực sự quan trọng, vì vậy chúng ta có thể để các giá trị này thành mặc định. Mảng này chuyển đến by_array đối số của SORTBY.

Các SORTBY hàm sắp xếp các số tuần tự được tạo bởi SEQUENCE bằng cách sử dụng một mảng các số ngẫu nhiên do RANDARRAY tạo ra.

Hãy nhớ rằng công thức đơn giản này tạo ra một danh sách các số ngẫu nhiên không lặp lại với bước xác định trước. Để vượt qua giới hạn này, hãy sử dụng phiên bản nâng cao của công thức được mô tả bên dưới.

Tạo danh sách các số ngẫu nhiên không trùng lặp

Số nguyên ngẫu nhiên:

INDEX (DUY NHẤT (RANDARRAY ( n* 2, 1, min, tối đa, TRUE)), SEQUENCE ( n))

Số thập phân ngẫu nhiên:

INDEX (DUY NHẤT (RANDARRAY ( n* 2, 1, min, tối đa, FALSE)), SEQUENCE ( n))

Ở đâu:

Ví dụ, để tạo danh sách 5 số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 100 không lặp lại, hãy sử dụng công thức này:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(10, 1, 1, 100, TRUE)), SEQUENCE(5))

Để tạo ra 5 ngẫu nhiên duy nhất số thập phân, đặt FALSE trong đối số cuối cùng của RANDARRAY hoặc bỏ qua đối số này:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(10, 1, 1, 100)), SEQUENCE(5))

Thoạt nhìn, công thức có thể hơi phức tạp, nhưng khi xem xét kỹ hơn, logic của nó rất đơn giản:

Hàm RANDARRAY tạo một mảng các số ngẫu nhiên dựa trên các giá trị tối thiểu và tối đa mà bạn chỉ định. Để xác định có bao nhiêu giá trị cần tạo, bạn nhân số mong muốn ít nhất với 2 (vì mảng kết quả có thể có trên một mảng biết bao nhiêu bản sao sẽ được xử lý sau này). Trong ví dụ này, chúng ta chỉ cần 5 số ngẫu nhiên duy nhất nhưng buộc RANDARRAY tạo ra 10, sao cho UNIQUE có đủ giá trị để chọn.

Các ĐỘC NHẤT hàm loại bỏ tất cả các bản sao và “cấp” một mảng không có bản sao thành INDEX.

Từ mảng được truyền bởi UNIQUE, MỤC LỤC chức năng trích xuất đầu tiên n các giá trị như được chỉ định bởi SEQUENCE (5 số trong trường hợp của chúng tôi). Bởi vì các giá trị đã có thứ tự ngẫu nhiên, không thực sự quan trọng là giá trị nào tồn tại.

Công thức này hoạt động như thế nào:

Tạo một dải số ngẫu nhiên không lặp lại trong Excel

Để tạo một dải số ngẫu nhiên không có số lặp lại, hãy sửa đổi công thức trên theo cách này:

INDEX (DUY NHẤT (RANDARRAY ( hàng* 2, cột, min, tối đa)), SỰ NỐI TIẾP( hàng), {1,2,…})

Chỉ hoạt động trong các phiên bản Excel 365 mới nhất hỗ trợ mảng động.

Ở đâu:

Hàng là số hàng cần điền.

Cột là số cột cần điền.

Min là giá trị thấp nhất.

Max là giá trị cao nhất.

{1,2,…} là một hằng số mảng bao gồm các số / chỉ số của tất cả các cột được điền các giá trị ngẫu nhiên. Ví dụ, để điền vào 2 cột, hãy sử dụng hằng mảng {1,2}; để điền vào 3 cột, hãy sử dụng {1,2,3}, v.v.

Ví dụ: để điền vào phạm vi 10 hàng và 3 cột với các số ngẫu nhiên duy nhất từ ​​1 đến 100, hãy sử dụng công thức sau:

Và nó sẽ tạo ra một mảng các số thập phân ngẫu nhiên không có số lặp lại:

Nếu bạn cần số nguyên, thì hãy đặt đối số cuối cùng của RANDARRAY thành TRUE:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(20, 3, 1, 100)), SEQUENCE(10), {1,2,3})

Cách ngăn các số ngẫu nhiên thay đổi

Chọn tất cả các ô với công thức ngẫu nhiên của bạn và nhấn Ctrl + C để sao chép chúng.

Để biết các bước chi tiết, vui lòng xem Cách thay đổi công thức thành giá trị trong Excel.

Cách tạo số ngẫu nhiên duy nhất trong Excel 2019, 2016 trở về trước

Vì không có phiên bản nào ngoài Excel 365 hỗ trợ mảng động nên không có giải pháp nào ở trên hoạt động trong các phiên bản Excel trước. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có giải pháp nào cả, bạn chỉ cần thực hiện thêm một số bước sau:

Tạo một danh sách các số ngẫu nhiên. Dựa trên nhu cầu của bạn, hãy sử dụng:

Các RAND hàm để tạo các số thập phân ngẫu nhiên từ 0 đến 1, hoặc

Các RANDBETWEEN hàm để tạo ra các số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi mà bạn chỉ định.

Đảm bảo tạo nhiều giá trị hơn bạn thực sự cần vì một số giá trị sẽ bị trùng lặp và bạn sẽ xóa chúng sau đó.

=RANDBETWEEN(1,20)

Để nhập công thức vào nhiều ô cùng một lúc, hãy chọn tất cả các ô (A2: A15 trong ví dụ của chúng tôi), nhập công thức vào thanh công thức và nhấn Ctrl + Enter. Hoặc bạn có thể nhập công thức vào ô đầu tiên như bình thường, sau đó kéo công thức xuống bao nhiêu ô nếu cần.

Dù sao, kết quả sẽ giống như thế này:

Như bạn có thể nhận thấy, chúng tôi đã nhập công thức vào 14 ô, mặc dù cuối cùng chúng tôi chỉ cần 10 số ngẫu nhiên duy nhất.

Làm xong! Tất cả các bản sao đã biến mất và bây giờ bạn có thể xóa các số dư thừa.

Trình tạo số ngẫu nhiên cho Excel không có lặp lại

Người dùng của chúng tôi Suite Ultimate không thực sự cần bất kỳ giải pháp nào ở trên vì họ đã có Trình tạo ngẫu nhiên chung trong Excel của họ. Công cụ này có thể dễ dàng tạo ra một danh sách các số nguyên, số thập phân, ngày tháng và mật khẩu duy nhất không lặp lại. Đây là cách thực hiện:

Chọn phạm vi để điền các số ngẫu nhiên.

Trên Máy phát ngẫu nhiên , hãy làm như sau:

Chọn loại giá trị mong muốn: số nguyên, số thực, ngày tháng, Boolean, danh sách tùy chỉnh hoặc chuỗi (lý tưởng để tạo mật khẩu mạnh duy nhất!).

Thiết lập Từ và Đến các giá trị.

Chọn Giá trị duy nhất hộp kiểm.

Nhấp chuột Tạo ra.

Đó là nó! Phạm vi đã chọn được lấp đầy bằng các số ngẫu nhiên không lặp lại cùng một lúc:

Nếu bạn tò mò muốn dùng thử công cụ này và khám phá các tính năng hấp dẫn khác đi kèm với Suite Ultimate, bạn đều được chào đón tải xuống phiên bản dùng thử 14 ngày. Nếu bạn thích các công cụ và quyết định lấy giấy phép, đừng bỏ lỡ mã phiếu giảm giá 15% mà chúng tôi cung cấp riêng cho độc giả blog của mình: AB14-BlogSpo

Làm Thế Nào Để Tạo Số Ngẫu Nhiên Mà Không Có Bản Sao Trong Excel?

Làm thế nào để tạo số ngẫu nhiên mà không có bản sao trong Excel?

Tạo số ngẫu nhiên duy nhất bằng công thức Tạo số ngẫu nhiên duy nhất với Kutools cho Excel’s Chèn dữ liệu ngẫu nhiên (Dễ dàng!)

Tạo số ngẫu nhiên duy nhất bằng công thức

Để tạo các số ngẫu nhiên duy nhất trong Excel, bạn cần sử dụng hai công thức.

1. Giả sử bạn cần tạo các số ngẫu nhiên không trùng lặp vào cột A và cột B, bây giờ hãy chọn ô E1 và nhập công thức này = RAND (), sau đó nhấn Đi vào chính, xem ảnh chụp màn hình:

2. Và chọn toàn bộ cột E bằng cách nhấn Ctrl + Ctrl + D các phím để áp dụng công thức Không gian các phím đồng thời, rồi nhấn = RAND () cho toàn bộ cột E. Xem ảnh chụp màn hình:

3. Sau đó, trong ô D1, nhập số tối đa của số ngẫu nhiên cần thiết của bạn. Trong trường hợp này, tôi muốn chèn các số ngẫu nhiên không lặp lại từ 1 đến 50, vì vậy tôi sẽ nhập 50 vào D1.

Bây giờ, trong phạm vi này, các số ngẫu nhiên bạn cần không bị lặp lại.

Lưu ý:

1. Trong công thức dài ở trên, A1 cho biết ô bạn sử dụng công thức dài, D1 cho biết số lượng tối đa của số ngẫu nhiên, E1 là ô đầu tiên của cột bạn áp dụng công thức = RAND () và 2 cho biết bạn muốn chèn số ngẫu nhiên thành hai cột. Bạn có thể thay đổi chúng theo nhu cầu của bạn.

2. Khi tất cả các số duy nhất được tạo thành phạm vi, các ô thừa sẽ được hiển thị là trống.

3. Với phương pháp này, bạn chỉ có thể tạo số ngẫu nhiên bắt đầu từ số 1. Nhưng với cách thứ hai, bạn có thể dễ dàng chỉ định phạm vi số ngẫu nhiên.

Tạo số ngẫu nhiên duy nhất với Kutools cho Excel’s Chèn dữ liệu ngẫu nhiên

Với các công thức trên, có quá nhiều bất tiện để xử lý. Nhưng vơi Kutools cho Excel‘S Chèn dữ liệu ngẫu nhiên tính năng, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chèn các số ngẫu nhiên duy nhất theo nhu cầu của bạn, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Thời gian ít hơn nhưng năng suất cao hơn

Bao gồm hơn 300 công cụ chuyên nghiệp cho Excel 2019-2003Phiên bản đầu tiên 1.0 được phát hành vào năm 2011, bây giờ là phiên bản 18.0Giải quyết hầu hết các công việc phức tạp hàng ngày của Excel trong vài giây, tiết kiệm thời gian của bạn 30 ngày dùng thử miễn phí không giới hạn Tải xuống miễn phí Chi tiết chức năng

Sau khi cài đặt Kutools cho Excel, vui lòng làm như sau:(Tải xuống miễn phí Kutools cho Excel ngay!)

2. bên trong Chèn dữ liệu ngẫu nhiên hộp thoại, vào Số nguyên , hãy nhập dải số bạn cần vào Từ và Đến hộp văn bản và nhớ kiểm tra Giá trị duy nhất Lựa chọn. Xem ảnh chụp màn hình:

3. nhấp chuột Ok để tạo các số ngẫu nhiên và thoát khỏi hộp thoại.

Lưu ý: Nếu các ô đã chọn của bạn nhiều hơn số ngẫu nhiên, các ô thừa sẽ được hiển thị dưới dạng trống.

Bạn cũng có thể chèn ngày duy nhất ngẫu nhiên, giờ duy nhất ngẫu nhiên bằng cách Chèn dữ liệu ngẫu nhiên. Nếu bạn muốn dùng thử miễn phí Chèn dữ liệu ngẫu nhiên, xin vui lòng downloan nó ngay bây giờ!

Tiền boa.Nếu bạn muốn chọn hoặc sắp xếp dữ liệu ngẫu nhiên, vui lòng thử sử dụng Kutools cho Excel Sắp xếp phạm vi một cách ngẫu nhiên như thể hiện trong ảnh chụp màn hình sau đây. Nó có đầy đủ chức năng không giới hạn trong 30 ngày, vui lòng tải xuống và dùng thử miễn phí ngay bây giờ.

Chèn dữ liệu ngẫu nhiên mà không trùng lặp

Tái sử dụng: Chèn nhanh công thức phức tạp, biểu đồ và bất cứ thứ gì bạn đã sử dụng trước đây; Mã hóa ô với mật khẩu; Tạo danh sách gửi thư và gửi email …

Hơn 300 tính năng mạnh mẽ. Hỗ trợ Office / Excel 2007-2019 và 365. Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ. Dễ dàng triển khai trong doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn. Đầy đủ các tính năng dùng thử miễn phí 30 ngày. Đảm bảo hoàn tiền trong 60 ngày.

Cho phép chỉnh sửa và đọc theo thẻ trong Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio và Project.

Mở và tạo nhiều tài liệu trong các tab mới của cùng một cửa sổ, thay vì trong các cửa sổ mới.

Tăng 50% năng suất của bạn và giảm hàng trăm cú nhấp chuột cho bạn mỗi ngày!

Làm Cách Nào Để Tạo Trình Tạo Số Ngẫu Nhiên Với Các Khối Lệnh Trong Minecraft?

Tôi đã nghĩ ra một trình tạo số ngẫu nhiên khá dễ dàng mà cũng khá nhỏ gọn.Đây là: đầu tiên, bạn xây dựng một nền tảng với càng nhiều khối trên đó là đầu ra ngẫu nhiên mà bạn cần.Trong khi đứng trên mỗi khối của nền tảng, sử dụng lệnh này:

/triệu hồi ArmorStand ~ ~ ~ {Thẻ: [“R”]}

cái này sẽ triệu hồi một chiếc áo giáp trông khá bình thường, nhưng điều quan trọng là thẻ R (hoặc bất cứ thứ gì bạn nhập vào – nó phải giữ nguyên trong suốt quy trình) Đặt 1 giá đỡ cho mỗi khối [nghĩa là đầu ra], sau đó trực tiếp bên dưới nền tảng, với một khoảng cách cao 1 khối, đặt một nền tảng khác, với các tấm áp lực có trọng số trong khoảng trống, 1 cho mỗi giá đỡ.Ở mặt dưới của nền tảng này , đặt một chuỗi các khối lệnh đi xuống dưới, 1 cho mỗi tấm áp lực, với khối đầu tiên là khối xung vô điều kiện với lệnh:

/kill @e [loại = Mục, r = 2]

điều này sẽ ngay lập tức loại bỏ vật phẩm kích hoạt tấm áp lực.Bên dưới khối lệnh này, bây giờ bạn có thể đặt chuỗi khối lệnh để làm bất cứ điều gì bạn muốn cho đầu ra đó.Bạn có thể thấy nơi tôi sẽ đến – bây giờ bạn có thể xây dựng một mạch đá đỏ cho tốc độ đầu ra mong muốn của mình, kích hoạt khối lệnh

/thực hiện @r [type = ArmorStand, tag = R] ~ ~ -2 ~ triệu tập vật phẩm

Đây triệu tập một mục giảm (đá theo mặc định) hai khối dưới một armorstand ngẫu nhiên, gây ra những tấm áp lực trọng ngay bên dưới armorstand, qua đó thiết lập ra chuỗi các khối lệnh trực tiếp bên dưới đó.

Lưu ý: điều quan trọng là đặt các tấm áp suất có trọng lượng lên một lớp đá/vật liệu khác, và không trực tiếp trên các khối lệnh.Đó là bởi vì khối trực tiếp bên dưới tấm áp suất trở thành “cung cấp năng lượng” và cũng kích hoạt tất cả các khối liền kề.Nếu khối được cấp nguồn và các khối được kích hoạt đều là các khối lệnh, điều này có thể đặt ra tối đa 5 đầu ra cùng một lúc!(tất nhiên trừ khi đó là những gì bạn muốn)

Phần yêu thích của tôi trong trình tạo đầu ra ngẫu nhiên này là bạn có thể làm cho nó lớn hoặc nhỏ như bạn muốn.Tôi đã tạo ra máy phát điện với 2 đầu ra và tôi đã tạo ra 400 máy phát.

Tín dụng cho Lorgon111 để dạy tôi lệnh/thực thi.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Tạo Dãy Số Ngẫu Nhiên Không Trùng Lặp Trong Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!