Đề Xuất 3/2023 # Cách Thay Đổi Kiểu Heading Trên Word # Top 5 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 3/2023 # Cách Thay Đổi Kiểu Heading Trên Word # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Thay Đổi Kiểu Heading Trên Word mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Trong quá trình chỉnh sửa bố cũng như hoàn thiện nội dung Word, chúng ta sẽ cần sử dụng các Heading được cung cấp sẵn. Các kiểu Headung đã được định dạng sẵn phông chữ, kích thước chữ, màu sắc, kiểu chữ,… Người dùng chỉ cần nhấn vào kiểu Heding nào có sẵn để sử dụng là xong.

Hướng dẫn đổi kiểu Heading trên Word

Bước 1:

Tại giao diện trên Word trong phần Styles bạn sẽ thấy 2 kiểu Heading hiển thị sẵn.

Nhấn chuột phải vào kiểu Heading 1, 2 rồi chọn Modify… để thay đổi kiểu bố cục Heading.

Hiển thị cột danh sách Styles, nhấn vào nút Options bên dưới để thay đổi cách hiển thị.

Trong giao diện Style Pane Options phần Select styles to show, nhấn vào mũi tên và chọn All Styles trong danh sách xổ xuống. Nhấn OK.

Quay lại giao diện danh sách Styles chúng ta sẽ thấy 9 kiểu Heading khác nhau trên Word.

Di chuột vào kiểu Heading muốn chỉnh sửa và cũng nhấn Modify….

Bước 2:

Hiển thị giao diện Modify Style để thay đổi kiểu bố cục Heading. Đầu tiên tại mục Name bạn có thể thay đổi tên cho Heading này.

Tiếp đến phần Formatting bạn có thể đổi font chữ, kích cỡ, màu chữ, áp dụng các kiểu định dạng cho chữ như chữ in đậm, chữ nghiêng. Phân bên dưới sẽ căn chỉnh vị trí cho nội dung của Heding.

Nội dung màu trắng sẽ hiển thị toàn bộ bố cục của Heading. Bên dưới là nội dung chi tiết của Heading. Cuối cùng nhấn Ok để lưu lại thay đổi.

Quay lại giao diện nhóm Style chúng ta sẽ nhìn thấy Heading được thay đổi bao gồm tên Heading và các nội dung bố cục bên trong. Cuối cùng chúng ta nhập nội dung như thông thường.

Với 9 kiểu Heading có sẵn trên Word, chúng ta sẽ có thể thay đổi thành 9 kiểu Heading khác nhau. Chúng ta sẽ dựa trên kiểu bố cục có sẵn để thay đổi lại thành kiểu Heading của mình.

Thay Đổi Màu, Kiểu Hoặc Độ Dày Của Đường

Bạn có thể thay đổi hình dạng đường kẻ bằng cách đổi màu, kiểu đường hay độ dày. Nếu bạn dùng Excel, Outlook, Word hoặc PowerPoint, bạn có thể áp dụng Kiểu Nhanh đã xác định trước để thay đổi nhanh cách hiển thị của đường.

Lưu ý: Những tính năng này chỉ sẵn dùng trong các phiên bản trên máy tính của các chương trình được liệt kê ở trên.

Bạn muốn làm gì?

Thêm Kiểu Nhanh cho đường

Thay đổi màu của đường kẻ

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Thay đổi độ dày của một đường

Làm việc với đường trong Project

Định dạng viền ô trong Excel

Thêm Kiểu Nhanh cho đường kẻ

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn chọn các đường khác.

Trên tab Định dạng, bấm Kiểu Nhanh bạn muốn.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

Đầu Trang

Thay đổi màu của đường kẻ

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường, chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Trên tab Định dạng, bấm mũi tên kế bên Viền Hình dạng, rồi bấm màu bạn muốn.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

Đầu Trang

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Trên tab Định dạng, bấm mũi tên kế bên Viền Hình dạng.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

Chỉ đến Gạch nối, rồi bấm kiểu bạn muốn.

Để tạo kiểu tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường kẻ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu Trang

Thay đổi độ dày của một đường

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ Ctrl trong khi bạn chọn các đường khác.

Trên tab Định dạng, bấm mũi tên kế bên Viền Hình dạng.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tab Định dạng, hãy bảo đảm bạn đã chọn đường kẻ.

Trỏ tới Độ dày, rồi bấm độ dày đường bạn muốn.

Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Để vẽ đường kép, hãy vẽ đường đơn, sao chép và dán đường thứ hai kế bên nó, rồi nhóm hai đường.

Đầu Trang

Làm việc với các đường kẻ trong Project

Bạn cần mở biểu đồ Gantt để làm theo những bước này.

Bấm phải chuột vào đường bạn muốn thay đổi và bấm Thuộc tính.

Đầu Trang

Định dạng viền ô trong Excel

Nếu bạn muốn áp dụng kiểu và màu đường cho viền trong bảng tính hoặc bảng Excel, hãy xem các bài viết sau đây:

Đầu Trang

Xem Thêm

Vẽ hoặc xóa một đường hoặc đường kết nối

Định dạng biểu đồ thanh của dạng xem Biểu đồ Gantt trong Project

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Bạn muốn làm gì?

Thêm Kiểu Nhanh cho đường

Thay đổi màu của đường kẻ

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Thay đổi độ dày của đường

Thêm Kiểu Nhanh cho đường kẻ

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường, chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Ví dụ về nhóm Kiểu Hình dạng trên tab Định dạng

Đầu Trang

Thay đổi màu của đường kẻ

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Ví dụ về nhóm Kiểu Hình dạng trên tab Định dạng.

Đầu Trang

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu đường bạn muốn.

Để tạo kiểu tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường kẻ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu Trang

Thay đổi độ dày của một đường

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Trỏ tới Độ dày, rồi bấm độ dày đường bạn muốn.

Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Để vẽ đường kép, hãy vẽ đường đơn, sao chép và dán đường thứ hai kế bên nó, rồi nhóm hai đường.

Đầu Trang

Xem Thêm

Vẽ hoặc xóa một đường hoặc đường kết nối

Bạn muốn làm gì?

Thêm Kiểu Nhanh cho đường

Thay đổi màu của đường kẻ

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Thay đổi độ dày của đường

Làm việc với đường trong Publisher

Thêm Kiểu Nhanh cho đường kẻ

Quan trọng: Kiểu Nhanh chỉ sẵn dùng trong chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 sau: Excel, Outlook, Word và PowerPoint.

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường, chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác. Để biết thêm thông tin về cách chọn đường, hãy xem mục Chọn hình hoặc đối tượng khác.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Đầu Trang

Thay đổi màu của đường kẻ

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường, chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác. Để biết thêm thông tin về cách chọn đường, hãy xem mục Chọn hình hoặc đối tượng khác.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Đặt đường kẻ kiểu gạch nối

Trong Excel, Outlook, PowerPoint và Word

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường, chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác. Để biết thêm thông tin về cách chọn đường, hãy xem mục Chọn hình hoặc đối tượng khác.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Trỏ tới Dấu gạch, rồi bấm vào kiểu đường bạn muốn.

Để tạo kiểu tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường kẻ, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Thay đổi độ dày của một đường

Trong Excel, Outlook, PowerPoint và Word

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường, chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác. Để biết thêm thông tin về cách chọn đường, hãy xem mục Chọn hình hoặc đối tượng khác.

Nếu bạn không thấy tab Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, bấm đúp vào đường để đảm bảo bạn đã chọn đường đó.

Trỏ tới Độ dày, rồi bấm độ dày đường bạn muốn.

Để tạo độ dày đường tùy chỉnh, hãy bấm Thêm Đường, rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Đầu Trang

Làm việc với đường trong Publisher

Chọn đường bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi nhiều đường kẻ, hãy chọn đường đầu tiên, rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các đường khác.

Trên Vẽ thanh công cụ, bấm vào Kiểu Nét , Kiểu Đường/Viền ngoài hoặc mũi tên bên cạnh Màu Đường , rồi bấm vào kiểu bạn muốn.

Đầu Trang

Xem Thêm

Vẽ hoặc xóa một đường hoặc đường kết nối

Theo Dõi Thay Đổi Trong Word

Việc bật Theo dõi thay đổi sẽ mang lại cho bạn và đồng nghiệp phương pháp phát hiện các thay đổi một cách dễ dàng. Các thay đổi cũng giống như đề xuất để bạn có thể xem lại, rồi loại bỏ hoặc áp dụng vĩnh viễn các thay đổi đó.

Mẹo: Video không ở ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết .

Bật và tắt Theo dõi Thay đổi

Hiển thị hoặc ẩn chú thích hay thay đổi được theo dõi

Hiển thị tất cả thay đổi cùng dòng

Mặc định trong Word là hiển thị các xóa và chú thích trong bóng chú thích trong lề của tài liệu. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi hiển thị để hiện chú thích tại chỗ và mọi phần xóa với đường gạch ngang chữ thay vì bóng chú thích bên trong.

Chọn hiện đánh dấu.

Xem chú thích nội tuyến dưới dạng Mẹo màn hình.

Hiển thị thay đổi theo loại chỉnh sửa hoặc theo người đánh giá

Trên tab xem lại , đi tới theo dõi và chọn hiện đánh dấu.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Chọn loại thay đổi bạn muốn hiển thị.

Ví dụ, chọn chúthích, insertions và xóa, hoặc định dạng. Dấu kiểm nằm cạnh mục biểu thị mục đã được chọn.

Quan trọng: Ngay cả khi bạn ẩn một kiểu đánh dấu bằng cách xóa kiểu đánh dấu trên menu Hiện đánh dấu, đánh dấu vẫn sẽ tự động xuất hiện mỗi khi bạn hoặc người đánh giá mở tài liệu.

Trỏ tới những người cụ thể, sau đó xóa tất cả các hộp kiểm ngoại trừ những người bên cạnh tên của người đánh giá có thay đổi và chú thích mà bạn muốn hiển thị.

Lưu ý: Để chọn hoặc xóa tất cả các hộp kiểm cho tất cả các khách đánh giá trong danh sách, hãy chọn tất cả người đánh giá.

Hiển thị thay đổi và chú thích cho người đánh giá cụ thể

Người chỉnh sửa hoặc người đánh giá thường muốn xem một tài liệu sẽ xuất hiện sau khi các thay đổi đã được hợp nhất. Quy trình này giúp cho người chỉnh sửa hoặc người đánh giá có cơ hội xem cách tài liệu sẽ hiển thị cùng với các thay đổi.

Chọn tùy chọn bạn muốn:

Để xem lại các thay đổi được biểu thị bằng đường màu đỏ ở lề, hãy chọn Đánh dấu đơn giản.

Đối với bản xem trước về cách tài liệu được hiển thị nếu bạn áp dụng vĩnh viễn mọi thay đổi được đề xuất, hãy chọn Không đánh dấu.

Để xem tài liệu gốc dưới dạng đã loại bỏ mọi thay đổi được đề xuất, hãy chọn Gốc.

Ẩn thay đổi được theo dõi và chú thích khi in

Hoạt động ẩn thay đổi sẽ không loại bỏ thay đổi từ tài liệu. Để loại bỏ đánh dấu khỏi tài liệu của bạn, hãy sử dụng các lệnh chấp nhận và từ chối trong nhóm thay đổi .

Bên dưới thông tin tài liệu, chọn in đánh dấu để xóa dấu kiểm.

Xem lại, chấp nhận, từ chối và ẩn các thay đổi được theo dõi

Xem lại tóm tắt các thay đổi được theo dõi

Sử dụng ngăn xem lại bạn có thể nhanh chóng đảm bảo rằng tất cả các thay đổi được theo dõi đã bị loại bỏ khỏi tài liệu của bạn. Mục tóm tắt ở đầu Ngăn xem lại sẽ hiển thị chính xác số lượng thay đổi được theo dõi và chú thích được duy trì trong tài liệu của bạn.

Ngăn xem lại cũng cho phép bạn đọc những chú thích dài không khớp bên trong bong bóng chú thích.

Lưu ý: Ngăn xem lại, không giống như tài liệu hoặc bong bóng chú thích, không phải là công cụ tốt nhất để thực hiện thay đổi cho tài liệu của bạn. Thay vì xóa văn bản hoặc chú thích hay thực hiện thay đổi khác trong Ngăn xem lại, hãy thực hiện tất cả các thay đổi có thể chỉnh sửa trong tài liệu. Các thay đổi sau đó sẽ hiển thị trong Ngăn xem lại.

Trên tab xem lại , đi tới theo dõi và chọn xem lại ngăn.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để xem tóm tắt ở bên màn hình của bạn, hãy chọn xem lại ngăn theo chiều dọc.

Để xem tóm tắt ở cuối màn hình, hãy chọn xem lại ngăn ngang.

Theo mặc định, ngăn xem lại Hiển thị ở đầu có bao nhiêu bản sửa đổi tổng trong tài liệu. Để xem số và kiểu của các thay đổi, hãy chọn carat bên cạnh số lượng chỉnh sửa.

Xem lại từng thay đổi được theo dõi trong trình tự

Bấm hoặc gõ nhẹ vào đầu tài liệu.

Chọn chấp nhận hoặc từ chối. Khi bạn chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi, Word sẽ di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Lặp lại cho đến khi không có thay đổi nào được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu của bạn.

Mẹo: Để xem lại các thay đổi trong tài liệu mà không chấp nhận hoặc từ chối chúng, chọn tiếp theo hoặc trước đó.

Chấp nhận hoặc từ chối một thay đổi đơn lẻ

Thay vì di chuyển qua các thay đổi theo trình tự, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối một thay đổi duy nhất. Khi bạn chấp nhận hoặc từ chối thay đổi, Word sẽ không di chuyển đến thay đổi tiếp theo trong tài liệu.

Xem lại thay đổi theo loại chỉnh sửa hoặc theo người đánh giá cụ thể

Bấm hoặc gõ nhẹ vào đầu tài liệu.

Trên tab xem lại , đi tới theo dõi.

Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Xóa tất cả các hộp kiểm ngoại trừ những người bên cạnh các loại thay đổi mà bạn muốn xem lại.

Trỏ tới những người cụ thể, rồi xóa tất cả các hộp kiểm ngoại trừ những người bên cạnh tên của người đánh giá có những thay đổi mà bạn muốn xem hoặc chọn tất cả người đánh giá để chọn hoặc xóa các hộp kiểm cho tất cả người đánh giá trong danh sách.

Chọn chấp nhận hoặc từ chối. Khi bạn chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi, Word sẽ di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Lặp lại cho đến khi bạn đã xem xét tất cả các thay đổi trong tài liệu của mình.

Chấp nhận tất cả thay đổi cùng một lúc

Trong danh sách chấp nhận , chọn chấp nhận tất cả thay đổi hoặc chấp nhận tất cả thay đổi và dừng theo dõi.

Chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Trong danh sách thả xuống chấp nhận , chọn chấp nhận tất cả thay đổi.

Trong danh sách thả xuống từ chối , chọn từ chối tất cả thay đổi.

Xóa chú thích

Chọn một chú thích.

Trên tab xem lại , đi tới chúthích, rồi chọn xóa.

Xóa tất cả chú thích

Chọn một chú thích.

Trong danh sách thả xuống xóa , hãy chọn xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Thực hành với theo dõi thay đổi và các tính năng cộng tác khác trong Word bằng cách tải xuống cộng tác này trong hướng dẫn về Word Learning.

Khi bật thay đổi được theo dõi, Word sẽ đánh dấu bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi bất kỳ tác giả nào của tài liệu. Điều này rất hữu ích khi bạn cộng tác với các tác giả khác bởi vì bạn có thể xem những tác giả nào đã thực hiện thay đổi cụ thể.

Bật theo dõi thay đổi

Word Hiển thị các thay đổi trong tài liệu bằng cách hiển thị một đường trong lề. Nếu bạn chuyển sang tất cả các dạng xem đánh dấu , bạn sẽ thấy các thay đổi trong và trong bóng chú thích.

Bất kỳ ai đó có thêm một chú thích, nó sẽ hiển thị trong một quả bóng.

Hiển thị các thay đổi trong nội tuyến

Để xem thay đổi nội tuyến thay vì trong bóng chú thích, hãy làm như sau:

Trỏ đến bóng chú thích, rồi chọn hiện tất cả các chỉnh sửa nội tuyến.

Tiếp tục theo dõi thay đổi

Để ngăn người khác tắt theo dõi thay đổi, hãy khóa theo dõi thay đổi với mật khẩu.

Quan trọng: Nhớ mật khẩu để bạn có thể tắt theo dõi thay đổi khi bạn đã sẵn sàng chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi.

Khóa theo dõi thay đổi bằng mật khẩu

Bên dưới bảo vệ, hãy chọn bảo vệ tài liệu, rồi chọn thay đổi được theo dõi

Nhập lại mật khẩu của bạn, rồi chọn OK.

Trong khi các thay đổi được theo dõi đã bị khóa, bạn không thể tắt theo dõi thay đổi và bạn không thể chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi.

Mở khóa theo dõi thay đổi

Nhập mật khẩu của bạn, rồi chọn OK.

Theo dõi thay đổi sẽ vẫn bật, nhưng bạn sẽ có thể chấp nhận và từ chối các thay đổi.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Word ngừng đánh dấu các thay đổi mới – nhưng tất cả các thay đổi đã được theo dõi sẽ vẫn nằm trong tài liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục loại bỏ các thay đổi được theo dõi và chú thích.

Bật hoặc tắt các thay đổi được theo dõi

Khi bật thay đổi được theo dõi, Word sẽ đánh dấu bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi bất kỳ tác giả nào của tài liệu. Điều này rất hữu ích khi bạn cộng tác với các tác giả khác bởi vì bạn có thể xem những tác giả nào đã thực hiện thay đổi cụ thể.

Mở tài liệu mà bạn muốn sửa.

Trên tab xem lại , bên dưới theo dõi, chọn nút theo dõi thay đổi để bật theo dõi thay đổi.

Mẹo:

Mỗi thay đổi của người xem sẽ được hiển thị ở một màu khác. Nếu có hơn tám người đánh giá, Word sẽ tái sử dụng màu.

Để gán một màu cụ thể cho các thay đổi được theo dõi của riêng bạn, trên menu từ , chọn tùychọn, sau đó bên dưới đầu ra và chia sẻ, hãy chọn theo dõi thay đổi . Trong hộp màu , hãy chọn màu bạn muốn.

Tên của người xem, ngày và thời gian thay đổi đã được thực hiện và loại thay đổi đã được thực hiện (ví dụ: đã xóa) cũng xuất hiện trong bóng chú thích đánh dấu cho mỗi thay đổi. Nếu bạn không hiển thị bong bóng đánh dấu, thông tin này sẽ xuất hiện khi bạn di chuột qua thay đổi.

Hiển thị các thay đổi được theo dõi hoặc chú thích bằng cách nhập hoặc theo người xem

Bạn có thể hiện hoặc ẩn chú thích, định dạng, insertions và xóa bỏ hoặc xem chú thích chỉ cho những người đánh giá mà bạn chọn.

Tắt các thay đổi được theo dõi trong bóng chú thích

Theo mặc định, insertions, xóa, chú thích, tên của người xem và một dấu thời gian được hiển thị trong bóng chú thích xuất hiện trong lề của tài liệu của bạn. Bạn có thể thay đổi thiết đặt của bạn để hiển thị các thay đổi được theo dõi trong phần nội dung của tài liệu.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để

Thực hiện như sau

Hiển thị các thay đổi được theo dõi trong phần nội dung của tài liệu thay vì trong bóng chú thích

Xóa hộp kiểm sử dụng bóng chú thích để hiển thị thay đổi .

Ẩn tên của người xem và tem thời gian và ngày tháng trong bóng chú thích

Xóa hộp kiểm bao gồm các nút xem, tem thời gian và hành động .

Lưu ý: Với bóng chú thích tắt, nhận xét văn bản được đính kèm trong dấu ngoặc đơn, được tô sáng bởi màu và được xác định bởi tên tắt của người xem. Chú thích xuất hiện trong cửa sổ bật lên nhỏ khi bạn đặt con trỏ lên văn bản nhận xét, ngoại trừ khi tài liệu của bạn ở dạng xem bố trí phát hành.

Thay đổi định dạng các thay đổi được theo dõi

Bạn có thể tùy chỉnh cách dấu hiệu đính xuất hiện và làm việc trong Word.

Trong danh sách thả xuống Hiển thị đánh dấu , chọn tùy chọn.

Chọn các tùy chọn bạn muốn. Bảng sau đây liệt kê một số tùy chọn định dạng được sử dụng thường xuyên.

Để

Thực hiện như sau

Thay đổi màu và các định dạng khác mà Word sử dụng để xác định thay đổi

Trong phần đánh dấu, chọn các tùy chọn định dạng bạn muốn trên menu bật lên.

Cho biết xóa mà không hiển thị văn bản đã bị xóa

Bên dưới đánh dấu, trên menu bật lên , hãy chọn # hoặc ^.

Văn bản đã xóa sẽ được thay thế bằng ký tự # hoặc ^.

Thay đổi diện mạo của đường thay đổi

Bên dưới đánh dấu, trên menu bật lên và dòng màu đã thay đổi , hãy chọn các tùy chọn bạn muốn.

Theo dõi văn bản được di chuyển

Bên dưới di chuyển, hãy chọn theo dõi di chuyển, rồi trên menu bật lên,di chuyển đếnvà màu sắc , chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Thay đổi màu mà Word sử dụng để đánh dấu các thay đổi được thực hiện cho các ô trong bảng

Bên dưới tô sáng ô của bảng, trên các ô được chèn, các ô đã xóa, ôđã phối và các menu tách các ô bật lên, hãy chọn các tùy chọn bạn muốn.

Xem lại các thay đổi và chú thích được theo dõi

Bạn có thể xem lại và chấp nhận hoặc từ chối từng thay đổi được theo dõi trong trình tự, chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc, hãy xóa tất cả chú thích cùng một lúc, hoặc xem lại các mục được tạo bởi một người xem cụ thể.

Nếu các dấu hiệu chỉnh sửa không xuất hiện trong tài liệu, trên menu công cụ , hãy trỏ đến theo dõi thay đổi, chọn tô sáng các thay đổi, rồi chọn hộp kiểm tô sáng thay đổi trên màn hình .

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để

Trên tab xem lại, hãy thực hiện điều này

Sau đó thực hiện thao tác này

Xem lại thay đổi tiếp theo

Xem lại thay đổi trước đó

Chấp nhận tất cả thay đổi cùng một lúc

Chọn chấp nhận tất cả thay đổi trong tài liệu.

Từ chối tất cả thay đổi cùng một lúc

Chọn từ chối tất cả thay đổi trong tài liệu.

Xóa tất cả chú thích cùng một lúc

Chọn xóa tất cả chú thích trong tài liệu.

Xem lại các mục được tạo bởi một người xem cụ thể

Trỏ tới người xem lại, sau đó xóa tất cả các dấu kiểm ngoại trừ một bên cạnh tên của người xem có những thay đổi mà bạn muốn xem lại.

Để chọn hoặc xóa các hộp kiểm cho tất cả các khách đánh giá trong danh sách, hãy chọn tất cả người đánh giá.

Lưu ý: Khi bạn đặt con trỏ vào thay đổi được theo dõi, một mẹo màn hình xuất hiện sẽ hiển thị tên của tác giả, ngày và thời gian thay đổi và loại thay đổi đã được thực hiện.

In thay đổi được theo dõi

Những thay đổi được theo dõi có thể hữu ích để đưa vào một phiên bản in của tài liệu.

Mở tài liệu có chứa các thay đổi được theo dõi mà bạn muốn in.

Trên menu bật lên của các trang & , chọn Microsoft Word.

Mẹo: Nếu bạn không thấy các bản sao & menu bật lên của trang, hãy chọn mũi tên hướng xuống dưới bên phải của menu bật lên của máy in .

Bật Theo dõi Thay đổi

Bạn có thể thiết lập Word cho web để theo dõi các thay đổi cho tất cả người dùng đang cộng tác trên tài liệu hoặc chỉ theo dõi các thay đổi của bạn.

Trong danh sách thả xuống theo dõi thay đổi , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để chỉ theo dõi các thay đổi mà bạn thực hiện đối với tài liệu, hãy chọn chỉ cần tôi.

Để theo dõi các thay đổi đối với tài liệu do tất cả người dùng thực hiện, hãy chọn dành cho tất cả mọi người.

Tắt Theo dõi Thay đổi

Trong danh sách thả xuống theo dõi thay đổi , hãy chọn tắt.

Xem lại, chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Bạn có thể xem lại từng thay đổi được theo dõi trong trình tự và quyết định việc chấp nhận hoặc từ chối thay đổi.

Bấm hoặc gõ nhẹ vào đầu tài liệu.

Chọn chấp nhận hoặc từ chối. Khi bạn chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi, Word sẽ di chuyển đến thay đổi tiếp theo.

Mẹo: Để xem lại các thay đổi trong tài liệu mà không chấp nhận hoặc từ chối chúng, chọn tiếp theo hoặc trước đó.

Lặp lại cho đến khi bạn đã xem xét tất cả các thay đổi trong tài liệu của mình.

Chấp nhận hoặc từ chối một thay đổi đơn lẻ

Thay vì di chuyển qua các thay đổi theo trình tự, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối một thay đổi duy nhất. Khi bạn chấp nhận hoặc từ chối thay đổi, Word sẽ không di chuyển đến thay đổi tiếp theo trong tài liệu.

Theo dõi thay đổi trong Word cho iPad

Bật hoặc tắt theo dõi thay đổi

Nhấn vào tab xem lại .

Nhấn vào điều khiển bên cạnh theo dõi thay đổi để bật hoặc tắt theo dõi thay đổi.

Hiển thị hoặc ẩn chú thích hay thay đổi được theo dõi

Hiển thị hoặc ẩn đánh dấu

Trong danh sách Hiển thị để xem lại , hãy gõ nhẹ vào tùy chọn mà bạn muốn:

Tất cả đánh dấu (nội tuyến) Hiển thị tài liệu cuối cùng với các thay đổi được theo dõi có thể nhìn thấy được

Không có đánh dấu nào Hiển thị tài liệu cuối cùng mà không thay đổi được theo dõi

Ban đầu cho thấy tài liệu gốc không thay đổi được theo dõi

Hiển thị thay đổi được theo dõi theo kiểu

Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , hãy gõ nhẹ vào tùy chọn mà bạn muốn:

Viết tay Hiển thị hoặc ẩn bất kỳ đánh dấu nào được viết bởi viết tay kỹ thuật số trong tài liệu.

Insertions & xóa Hiển thị hoặc ẩn văn bản đã chèn hoặc bị xóa.

Định dạng Hiển thị hoặc ẩn các thay đổi định dạng.

Hiển thị các chỉnh sửa trong bóng chú thích cho thấy những thay đổi trong bóng chú thích ở lề phải.

Chỉ hiện định dạng trong bóng chú thích chỉ hiển thị các thay đổi định dạng trong bóng chú thích và giữ các thay đổi khác theo dõi theo dòng nội tuyến.

Hiển thị thay đổi được theo dõi theo người xem

Nếu có nhiều người xem lại tài liệu, Word sẽ hiển thị tất cả thay đổi theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể chọn để chỉ hiển thị các thay đổi được thực hiện bởi người xem cụ thể.

Xem lại, chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi và chú thích

Theo dõi thay đổi trong Word cho iPhone

Bật hoặc tắt theo dõi thay đổi

Gõ nhẹ vào biểu tượng bút ở trên cùng để mở ruy-băng.

Nhấn vào tab xem lại .

Nhấn vào điều khiển bên cạnh theo dõi thay đổi để bật hoặc tắt theo dõi thay đổi.

Hiển thị hoặc ẩn đánh dấu

Trên tab xem lại , hãy gõ nhẹ vào Hiển thị để xem lại.

Gõ nhẹ vào tùy chọn bạn muốn:

Tất cả đánh dấu (nội tuyến) Hiển thị tài liệu cuối cùng với các thay đổi được theo dõi có thể nhìn thấy được

Không có đánh dấu nào Hiển thị tài liệu cuối cùng mà không thay đổi được theo dõi

Ban đầu cho thấy tài liệu gốc không thay đổi được theo dõi

Hiển thị thay đổi được theo dõi theo kiểu

Gõ nhẹ hiện đánh dấu.

Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , hãy gõ nhẹ vào tùy chọn mà bạn muốn:

Viết tay Hiển thị hoặc ẩn bất kỳ đánh dấu nào được viết bởi viết tay kỹ thuật số trong tài liệu.

Insertions & xóa Hiển thị hoặc ẩn văn bản đã chèn hoặc bị xóa.

Định dạng Hiển thị hoặc ẩn các thay đổi định dạng.

Hiển thị thay đổi được theo dõi theo người xem

Nếu có nhiều người xem lại tài liệu, Word sẽ hiển thị tất cả thay đổi theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể chọn để chỉ hiển thị các thay đổi được thực hiện bởi người xem cụ thể.

Gõ nhẹ hiện đánh dấu.

Gõ nhẹ vào người đánh giá.

Xem lại, chấp nhận hoặc từ chối các thay đổi và chú thích

Xóa chú thích

Gõ nhẹ hai lần vào chú thích trong tài liệu để chọn.

Một tab xem lại , gõ Delete nhẹ vàoxóa, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

Cách Thay Đổi Khoảng Cách Giữa Các Dòng Trong Word

[Thủ thuật Word] Hướng dẫn cách thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong Word – Bạn có cảm thấy văn bản của mình sau khi soạn thảo xong có xấu hay không? Bạn cảm thấy khoảng cách giữa các dòng quá chật hẹp hay quá rộng. Việc thay đổi khoảng cách giữa các dòng sẽ làm cho văn bản của bạn nhìn được đẹp hơn rõ ràng hơn… Vậy để thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong Microsoft word phải làm sao? Làm thế nào để thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong Word một cách nhanh nhất.

Trong bài viết trước đây về thủ thuật Word mình có hướng dẫn các bạn cách tăng giảm khoảng cách giữa các từ trong Word giúp bạn có thể dễ dàng tăng giảm khoảng cách giữa các từ trong một văn bản trên Word dễ dàng nhất tiếp tục trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn một thủ nhỏ giúp bạn thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong Word đơn giản.

Hướng dẫn cách thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong Word

Đối với Microsoft Word 2003

Cuối cùng kích chọn OK để thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong Word.

Đối với Microsoft Word 2007 trở lên

Cuối cùng kích chọn OK để thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong Word. Quá đơn giản để bạn có thể thay đổi khoảng cách giữa các dòng trong Word phải không?

Cuối cùng không có gì hơn nếu bạn cảm thấy bài viết có ích hãy subscribe blog của mình thường xuyên để cập nhật những bài viết mới nhất qua Email – Chân thành cảm ơn!

Xin chào các bạn mình có bán các dịch vụ tăng tương tác mạng xã hôi như: Facebook, Ticktok, instagram, Youtube… giá rẻ, đảm bảo chất lượng. Bạn sẽ được hoàn tiền nếu số lượng tăng không đúng yêu cầu, bạn có thể tham khảo tại chúng tôi !

Bài viết có ích cho bạn?

Average rating / 5. Vote count:

Chia sẻ

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Thay Đổi Kiểu Heading Trên Word trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!