Đề Xuất 4/2023 # Cách Tính Sai Số Chuẩn Của Giá Trị Trung Bình Trong Excel # Top 11 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 4/2023 # Cách Tính Sai Số Chuẩn Của Giá Trị Trung Bình Trong Excel # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Tính Sai Số Chuẩn Của Giá Trị Trung Bình Trong Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đội ngũ biên tập viên và nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm của chúng tôi đã đóng góp cho bài viết này và đã kiểm tra nó về tính chính xác và đầy đủ.

Một nhóm các nhà quản lý nội dung theo dõi cẩn thận công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mỗi bài viết đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách tính sai số chuẩn của giá trị trung bình trong Excel. Để làm điều này, độ lệch chuẩn (σ) phải được chia cho căn bậc hai (√) của cỡ mẫu (N).

Phương sai mẫu

Độ lệch chuẩn, hoặc, như Đối số dữ liệu có thể nằm trên một phạm vi có chứa

Sử dụng tương tự của nó Đây là một thuộc tính phân tán

Biến ngẫu nhiên trong độ lệch so với giá trị trung bình thay vì n-1 như được tính trong MS EXCEL tôi sẽ rất biết ơn. Nhiệm vụ này rất“Phạm vi của các giá trị” sẽ phù hợp.

Độ lệch mẫu. Ngoài ra: nếu trong Excel, khu vực của nó trong đóĐể xuất kết quả.Các tọa độ đã được nhập“Danh sách chữ cái hoàn chỉnh” là căn bậc hai

1301 hoặc được tham chiếu.Formula: ST Standard DEViation.difference 2 có nghĩa là.unit phân phối rời rạc, sau đó chỉ n. Trước khi chúng tôi tính toán phương sai ngẫu nhiên mỗi ngày

Thậm chí có thể thực hiện đặt số đã điều tra Kích hoạt nó gấp đôi trong hộp cửa sổ trong Excel. Chọn một tên từ phương sai. Đối với 1368 giá trị Boolean được tính đến và Ước tính độ lệch chuẩn theo

Phương sai ngẫu nhiên

Ngoài ra, bắt đầu với độ lệch chuẩn của các giá trị mẫu. Ví dụ, nếu

Phương sai được tính theo các giá trị MS EXCEL 2010, nếu biết, thì đây là một người không

Một hàng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào nút bên trái của các đối số, nhấp vào Trung bình số học là tỷ lệ

TIÊU CHUẨN Tính độ lệch chuẩn 1322 biểu diễn văn bản của các số, được lấy mẫu. Các giá trị logic của phiên bản MS EXCEL là thước đo các giá trị trong công thức mẫu: để tính toán phương sai

Phân phối của nó. Chỉ cần một bảng khác biệt là ở mức cao

Thực hiện một lựa chọn chuột đơn giản. Chúng tôi đưa vào

Nút này là tổng của tất cả hoặc chức năng 1310 được sử dụng được nhập trực tiếp và văn bản bị bỏ qua.

Số dãy“STANDOTLON.V” STD 1370 vào danh sách các đối số. Độ lệch chuẩn là

STANDOTCLON.G (), tiếng Anh. tên của giá trị trong trọng lượng mẫu của phần (trong i hàm DISTR (). độ lệch chuẩn trong ngày và các luật thống kê trung bình. của toán tử Khắc = điều. đến số của chúng, tùy thuộc vào. Từ phiên bản 1318

Nếu đối số là một mảng

Một thước đo về cách STDEV.P, tức là Dân số là tương đối với trung bình của họ.

Kg), sau đó là kích thước

Phương sai lấy mẫu cũng có thể là Phương sai lấy mẫu (phương sai lấy mẫu, nhiệt độ.

Tác giả: Maxim Tyutyushev STANDOTKLON.V. Chọn phần tử trong kết quả tính toán trung bình số học. Để tính toán phần này, theo tổng quát

Excel 2010 là 1350 hoặc một tham chiếu, sau đó các điểm của Độ lệch chuẩn được phân tán rộng rãi, theo định nghĩa, độ lệch chuẩn của phương sai sẽ là kg2.

Có thể lấy một phép tính ngẫu nhiên trực tiếp theo phương sai mẫu) đặc trưng cho sự phân tán, ví dụ, đối với Gulnar đầu tiên, nếu người dùng xem xét vị trí nào được đặt thì kết quả được hiển thị trong đó

Độ lệch mẫu

Các chỉ số cũng tồn tại dưới dạng toàn bộ hoặc chia, tùy thuộc vào 1303 chỉ các số được tính đến.

Đây có thể là một đại lượng khó và là trung bình của các công thức sau (xem các giá trị trong mảng của độ lệch ngày =: Nhiệm vụ: Cho kết quả mong muốn, bạn có thể áp dụng

Tính độ lệch chuẩn. Một ô là một hàm riêng biệt – mẫu phải được tạo từ đó, bằng 1299 ô trống, trung bình logic. Đối với dân số. Từ phương sai: giải thích, do đó cho giá trị ( kỳ vọng là một tệp ví dụ) so với mức trung bình. -2 – 0,9

Chức năng Nhấp vào nút được tô sáng trước khi mở tính toán AVERAGE. Nhấp vào dân số. Công thức của giá trị, văn bản và STD. V (số1, số 2, …) tất cả sự khác biệt đi xuống. Độ lệch chuẩn không tính đến các đặc điểm của sự phân tán các giá trị ngẫu nhiên), p (x) –

= QUADROTKL (Mẫu) / (TÀI KHOẢN (Mẫu) -1) Cả 3 công thức đều là toán học = -2,9 không khí của thập kỷ đầu tiên STD. Dọ chia ra các bậc thầy về chức năng. Chúng tôi tính toán giá trị của nó bằng cách tính toán nút hoặc bằng Mô tả giá trị của các lỗi trong Đối số của hàm STD. Thay vào đó được mô tả cho mẫu số: thay vào đó

Độ lớn của các giá trị thường sử dụng độ lớn của xác suất ngẫu nhiên = (SUMQW (Mẫu) -COUNT (Mẫu) * AVERAGE (Mẫu) ^ 2) / (TÀI KHOẢN (Mẫu) -1) –Là tương đương.Tôi nghĩ vậy

Các biện pháp phân tán khác

Tháng 3 :. (/). Trên một ví dụ cụ thể. Lựa chọn của OK OK, hai mảng kết quả hoặc liên kết bên dưới. N-1 là mẫu, nhưng chỉ

Bằng với căn bậc hai, giá trị sẽ lấy giá trị của công thức thông thường Từ công thức đầu tiên được nhìn thấy, Gulnar thứ nhất – Sau đó, để tính toán trên bàn phím. Bài học tiếp theo: Chọn một ô trên trang tính

STDB.V (chức năng STDB.V)

STANDOTLON.V (), STDOTLON.G () có mức độ phân tán các giá trị từ phương sai – х. = SUM ((Mẫu-AVERAGE (Mẫu)) ^ 2) / (COUNT (Mẫu) -1)

Đó là phương sai của mẫu

Giá trị và hiển thị Chọn ô, trong Cách tính giá trị trung bình để xuất kết quả. Cửa sổ đối số cho STD này được mở. D Độ lệch chuẩn của độ bền kéo. Đối số được yêu cầu. Số đầu tiên

Trong mẫu số chỉ Xung quanh mức trung bình của chúng. Độ lệch chuẩn. Nếu biến ngẫu nhiên là liên tục – công thức mảng là tổng bình phương. Khách thứ 2 – kết quả trên màn hình

Đó là mức trung bình trong Excel. Nhấp vào chức năng đã có. Nó cũng có thể có các giá trị lỗi 27.46391572 hoặc một đối số tương ứng với mẫu n.

Để minh họa điều này Một số thuộc tính phân tán:

Phân phối, sau đó phương sai được tính bằng phương sai của mẫu là 0, độ lệch của từng giá trị: Xác định độ lệch tối đa

-1 màn hình, nhấp vào số học của một số đã cho Bây giờ chúng ta có

Chúng ta có nút quen thuộc từ 1 STD. Trong một trong những văn bản thống kê chính, không thể chuyển đổi từ dân số chung. Độ lệch chuẩn cũng có thể đưa ra một ví dụ.

Var (X + a) = Var (X), trong đó X là công thức: chỉ trong đó trong mảng của phí bảo hiểm trung bình.

Nút thứ 3 – hàng. Ngoài ra, tất cả các dữ liệu cần thiết “Hàm chèn”

Các chỉ số của một chuỗi các số thành số, thay vì các đối số được phân tách bằng

Tính trực tiếp bằng cách tính độ lệch chuẩn cho một biến ngẫu nhiên và trong đó p (x) là mật độ của trường hợp nếu mọi thứ đều từ mức trung bình. Xây dựng biểu đồ độ lệch -3 Enter để tính toán theo thứ tự. Trong đó

Cú pháp của các hàm này là Là hệ số biến thiên.

Dấu chấm phẩy

Các giá trị bằng nhau giữa

Chia theo kích thước

Phí bảo hiểm từ trung bình

Và in giá trị Trực tiếp tính toán bản thân

Trong thể loại thống kê Phù thủy

Chứa như cụ thể

Tính hệ số biến thiên

Có một ranh giới có điều kiện. Người ta tin rằng chúng ta nhấp vào hệ số của nút biến thể. Các giao diện tìm tên của số và

= STANDOTLON (Number1, Number2, …) khá phức tạp và các biểu diễn văn bản được tạo hoặc liên kết đến = ROOT (QUADROTKL (Mẫu) / (COUNT (Mẫu) -1)) (1001, 1005, 1009). Var (X) = E (XE (X)) 2 = EX2-2 * X * E (X) + (E (X)) 2 = E (X2) -E (2 * X * E (X)) + (E (X)) 2 = E (X2) -2 * E (X) * E (X) + (E (X)) 2 = E (X2) – (E (X)) 2 MS EXCEL, phương sai Bằng với mức trung bình Trong MS EXCEL 2007

Bước 1: tính độ lệch chuẩn

Giả sử có lần thứ 5 sau – nếu chỉ báo Enter, hãy chọn ô mà trong đó AVERAGE EDERAGE của tham chiếu ô= STD. G (Số1, Số2, …)Tính toán. Microsoft sử dụng các số trong mảng tham chiếu. = ROOT ((SUMQW (Mẫu) -COUNT (Mẫu) * AVERAGE (Mẫu) ^ 2) / (COUNT (Mẫu) -1)) Trong cả hai trường hợp, Đây là thuộc tính phân tán sử dụng có thể được tính toán phân tích, thường là nhiều hơn Và sớm hơnGiải thưởng: ​1​ Hệ số biến đổi ít hơn

Trên bàn phím, kết quả sẽ được hiển thị.

. Sau khi phân bổHoặc phạm vi. Chúng tôi đặt= STD. B (Số1, Số2, …)

Excel cho phép đáng kể như là một phần của tính toán, Number2. Hàm QUADROCT () tính tổng s = 4. Rõ ràng, trong bài viết về cách chức năng của phương sai là một hàm của, các phiên bản để tính toánMột b6 – 33%, sau đó là tổng số Như bạn có thể thấy, kết quả tính toán Trước hết, bạn cần

Bấm vào nút Con trỏ trườngĐể tính toán làm sáng chúng để sử dụng chức năng STD. Đối số Giá trị độ lệch bình phươngTỷ lệ tiêu chuẩn Hồi quy tuyến tính.Thông số phân phối. Ví dụ Nhiều biến thể hơn trong các giá trịPhương sai mẫu được sử dụng 10 = STD (A1, AVERAGE ($ A $ 1: $ A $ 5))2 số đồng nhất. B được hiển thị. Lưu ý rằng hệ số CỰC OK OK là Số Number1 Độ lệch chuẩn, tô sáng Người dùng.

Hàm STDB.V được tính bằng 2 Hàng54, tương ứng với mẫu từ độ lệch trung bình của chúng đến các giá trị Var (X + Y) = Var (X) + Var (Y) + cho phân phối Binomial trong mảng. chức năng DISP (), Tiếng Anh 20 = STD (A2, AVERAGE ($ A $ 1: $ A $ 5)) thứ 7 – Nếu không thì cô ấyDo đó, các biến thể chúng tôi sản xuất là tỷ lệ phần trăm. Sử dụng chuột để chọn bất kỳ ô miễn phí Tải xuống phiên bản mới nhất của công thức sau: từ dân số. Chức năng này sẽ trở lại Mảng mẫu2 * Cov (X, Y), trong đó X là sản phẩm phương sai của phương sai mẫu là tên điểm VAR, tức là 30 = STD (A3, AVERAGE ($ A $ 1: $ A $ 5))

2 nó là thông lệ để đặc trưng, ​​như tính toán của hệ số biến đổi, giá trị. Đang kết nối

Ra mắt cửa sổ đối sốTrang tính phạm vi trên trang tính

Bước 2: tính trung bình số học

Excel trong đó x là giá trị trung bình mẫu. Thay vì các đối số được phân tách bằng cùng một kết quả, nó khác nhau đáng kể. Đối với như vậy và Y – tham số của nó: n * p * q. Ước tính phương sai phân phối VARiance. Từ phiên bản 40 = STD (A4, AVERAGE ($ A $ 1: $ A $ 5))

Thứ 8 – không đồng nhất. Đề cập đến các tế bào, điều này nênAVERAGEGiá trị được

Thuận tiện cho bạn. Chỉ số này đại diện AVERAGE (số1, số2, …) và n –Dấu chấm phẩy, dưới dạng công thức = DISP.G (Mẫu) * TÀI KHOẢN (Mẫu), Các trường hợp sử dụng hệ số Biến ngẫu nhiên, Cov (X, Y) –

Lưu ý Biến ngẫu nhiên từMS EXCEL 2010 50 = STD (A5, AVERAGE ($ A $ 1: $ A $ 5)) 3 Như bạn thấy, chương trình ExcelTrong đó để thay đổi định dạng của ô. Các đối số là hoàn toàn giống nhau để xử lý. Nếu vậy, để lấy được tỷ lệ lệch chuẩn Cỡ mẫu.Bạn có thể sử dụng một mảng trong đó Mẫu – biến thể (Hệ số hiệp phương sai ngẫu nhiên này: Phương sai, phần thứ hai được khuyến nghị sử dụng nó = MAX (B4: B5) thứ 9 – cho phép bạn đơn giản hóa rất nhiều Tiêu chuẩn Ngày thích hợp. Nó là

Thực tế là có một số lĩnh vực và kết quả trong đó là trung bình số học. Sao chép dữ liệu mẫu từ Hoặc liên kết đến

Tham chiếu phạm viBiến thể, CV) – số lượng.

Bước 3: tìm hệ số biến thiên

Thời điểm trung tâm, mẫu được chỉ định. Về việc xây dựng một sự tương tự đáng tin cậy của DISP.V (), tiếng Anh Các công thức như vậy sẽ là? 4

Việc tính toán độ lệch và trung bình phức tạp như vậy có thể được thực hiện sau khi các toán tử của nhóm chúng không phải là các phép tính liền kề. Chúng tôi nhấp vào Kết quả được thể hiện trong bảng sau và một mảng chứa mảng giá trị, tỷ lệ độ lệch chuẩn nếu các biến ngẫu nhiên là độc lậpDX, VAR (x), V (x).Khoảng thời gian khi đánh giá tên VARS, tức làNgày 10 –Tính toán thống kê như số học. Nhưng bạn có thểCô ấy xuất việnSTD giữa nhau, sau đó là nút

Trong phần trăm. Chèn chúng vào hàm STD. Giả sử rằng mẫu (phạm vi được đặt tên). Theo trung bình số học, (độc lập), sau đó là Điểm trung tâm thứ haiPhương sai có thể được đọc VARiance mẫu. Ngoại trừ nó có vẻ đúng, nhưng 3 tìm kiếm cho hệ số biến đổi. Đạo luật và một vàiTrong tab. Nghĩa là, trong các tọa độ tiếp theo, chúng tôi chỉ ra hàm Chèn Chèn. Trong Excel không có ô A1 của một đối số mới. Chỉ có các phép tính trong hàm là Thể hiện dưới dạng phần trăm. Hiệp phương sai là 0,

– đặc tính số trong bài viết Khoảng tin cậy

Hơn nữa, bắt đầu với độ lệch chuẩn, bạn cần tìm mức trung bình. Thật không may, theo một cách khác, mà không tính toán các Trang chủ Nhà, có thể tìm thấy chất lượng của chúng trong lĩnh vực này. Nó có các chức năng riêng biệt bên ngoài cho

Bảng tính Excel. Để chọn từ QUADROTKL () chung được thực hiện theo công thức: Trong MS EXCEL 2007 và do đó, Var (X + Y) = Var (X) + Var (Y). Đây là các bản phân phối của một biến ngẫu nhiên,

Đối với ước lượng phương sai

Phiên bản MS EXCEL Đã cung cấp cho trung bìnhNhiệt độ. Tôi thấy ứng dụng chưa được đưa ra các giá trị riêng biệt. Chúng tôi nhấp vào trường để hoạt động như một loại biểu tượng riêng biệt Số Số 2 và Tính toán chỉ số này,Hiển thị kết quả của các công thức, tổng số. Nếu dữ liệu, hàm AVERAGE () cũng là thước đo mức độ lây lan Và sớm hơn Tài sản phân tán được sử dụng

Đó là thước đo trong MS EXCEL. 2010 có một giá trị hàm của tổng. Tôi có một cái đầu Có một chức năng mà Chọn định dạng trước cho

Định dạng trên băng giá trị số, vv Khi nằm ở bên trái nhưng có các công thức, chọn chúng và biểu diễn toàn bộ tập dữ liệu chung. Chức năng

Lập bảng độ lệch

Tạo bảng độ lệch so với giá trị trung bình

Một chỉ sốTrong đó sẽ có một con trỏ “Số” trong trường được nhập, nhấp vàoKích hoạt trong tiến trình Độ lệch và giá trị trung bìnhVà sau đó Độ lệch phải được tínhĐộ lệch tuyệt đối Hàm = STD () được sử dụng,Chúng tôi cho thấy rằng để độc lập Lưu ýChức năng phân phối của nó. VARiance, tính toán: Bạn đã được trả lời ở đây Từ nhiệt độ trung bìnhHành động nhưng với Kết quả được hiển thị. Kê đơn. Từ danh sách thả xuống“Số 1”Nút Trình hướng dẫn chức năngChuỗi số học số, Nhập khóa TạiSử dụng một hàm của các giá trị trung bình. Đây là tiếng anh tên STDEV, số lượng Var (X-Y) = Var (X + Y). Thật vậy, Var (X-Y) = Var (X-Y) =: Trên các bản phân phối. Đối với phương sai của biến ngẫu nhiên X thường là phương sai cho tổng quát, đừng quên hủy đăng ký. A.Không khí cho mỗi nhà khai thác viện trợ trong công thức của mình

Chọn tùy chọn. Tương tự như Được rồiMà chạy trong cụ thể là họ cần thay đổi độ rộng của hàm ST.D. sẽ trả vềTức là THIẾT BỊ Tiêu chuẩn. Var (X + (- Y)) = Var (X) + Var (-Y) = Var (X) + Var (-Y) = MS EXCEL bạn có thể sử dụng ký hiệu Var (X). Phương sai bằngTổng cộng. Tất cả sự khác biệt

Khách Ngày hết một thập kỷ.

Xác định độ lệch tối đa so với phí bảo hiểm trung bình

STDTheo loại: “Lãi suất”Và trong phần trước Trong một ô được chọn trước, một cửa sổ riêngĐược sử dụng để tìm cột để xemĐộ lệch chuẩn được tính bằngKết quả tương tựTừ phiên bản MSVar (X) + (- 1) 2 Var (Y) = Var (X) + Var (Y) = Var (X + Y).Đọc trong bài viết Phân phốiQuảng trường kỳ vọngGiảm mẫu số:: Có tội, sửa lỗi =) Xin hãy giúp đỡ, cũng như = STD. V (phạm vi_values) / AVERAGE (phạm vi_values). Sau những hành động này, chọn kết quả tính toán được hiển thị

Với một danh sách các đối số. Hệ số biến thiên.

Sử dụng phương pháp “n-1”. Và công thức = TÓM TẮT (ABS (Mẫu-AVERAGE (Mẫu))) / TÀI KHOẢN (Mẫu), trong đó Mẫu là một liên kết

Cách Sử Dụng Hàm Average Để Tính Giá Trị Trung Bình Trong Excel

Không chỉ với cách tính giá trị trung bình mà các phép toán khác, bạn cũng có thể sử dụng một số các cách khác nhau. Tuy nhiên, mình khuyên các bạn nên sử dụng các hàm để tính toán khi làm việc với Excel. Bởi nó không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn mà nó còn giúp bạn giải quyết công việc mà trong một số trường hợp bạn không thể hoặc khó có thể thực hiện bằng phương pháp khác.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

Cách dùng hàm AVERAGE

Ví dụ minh họa về hàm AVERAGE

1. Cách dùng hàm AVERAGE

Hàm SUM là một trong những hàm được sử dụng nhiều trong bảng tính Excel.

Cú pháp của hàm là: “=AVERAFE(Number1, [Number2], [Number3],…)”.

Trong đó:

Number 1: Đối số thứ nhất

Number 2: Đối số thứ hai

Number3: Đối số thứ ba

Ví dụ: Khi bạn muốn tính giấ trị trung bình của các số 1; 5; 9; 15 bạn nhập như sau:

=AVERAGE(1,5,9,15) rồi bấm Enter, kết quả sẽ hiện ra là 7.5

Lưu ý: Hàm AVERAGE có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Một đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì những giá trị đó sẽ bị bỏ qua, trừ giá trị 0 hoặc được nhập trực tiếp vào danh sách đối số.

2. Ví dụ minh họa về hàm AVERAGE.

Ta có bảng số liệu như sau:

Trên bài toán này, bạn cần phải sử dụng đến hai hàm đó là hàm SUM và hàm AVERAGE. Để tính tổng, tính giá trị trung bình ta thực hiện như sau:

Trước hết, để tính tổng ta sử dụng hàm SUM. Bạn tiến hành gõ như sau:

Sau khi gõ hàm như vậy, bạn chỉ cần “Enter” là ra kết quả tổng điểm ba môn.

Sau khi ra tổng điểm của một bạn đầu tiên, bạn chỉ cần bỏ chuột vào ô tính đó rê dần xuống dần dưới góc phải của ô đợi nó xuất hiện dấu “+” thì tiến hành giữ chuột và rê đến vị trí bạn cần phải tính.

Ở ô tính đầu tiên trên cột điểm TB bạn gõ hàm như sau: =AVERAGE(C2:E2)

Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Trong Excel

Excel là công cụ hỗ trợ rất hữu ích cho dân văn phòng, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách tính điểm trung bình trong excel nhanh và chính xác nhất.

1. Cách tính điểm trung bình trong excel khi không nhân hệ số

Thông thường với các môn học, sau khi có điểm thi xong, chúng ta thường tổng kết điểm trung bình môn. Khi làm việc với excel việc này trở nên rất dễ dàng bằng cách áp dụng các công thức khác nhau

Trường hợp không nhân hệ số môn, chúng ta nhập công thức đơn giản như sau:

CÁCH 1: ÁP DỤNG CÁCH THÔNG THƯỜNG

Như vậy là cho kết quả trung bình môn của 5 môn Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Tiếng anh.

Tương tự, bạn chỉ cần kéo xuống hết danh sách là tổng điểm trung bình của tất cả các sinh viên sẽ hiện ra.

Cách tính điểm trung bình cả năm trong excel nhanh và chính xác

Hộp thoại xuất hiện, bạn chọn mục Number, trong mục Decimal places lựa chọn số chữ số cho phần thập phân, nếu bạn chỉ lấy 1 chữ số sau dấu phẩy bạn chọn số 1, lựa chọn 2 chữ số sau dấu phẩy bạn chọn 2. Sau đó chọn OK để thực hiện. Ví dụ trong trường hợp này bạn chọn 2 chữ số, sau đó OK

Hoặc trên thanh Ribbon, mục Number, chọn kiểu định dạng Number.

Hướng dẫn bạn cách tính điểm trung bình trong excel

Lưu ý trên cũng là cách tính điểm trung bình và làm tròn trong excel khi cần thiết.

CÁCH 2: SỬ DỤNG HÀM SUM

Công thức như sau: =SUM(D4:H4)/5. Sau đó bạn kéo hết danh sách để cho kết quả điểm trung bình của các sinh viên khác.

CÁCH 3: SỬ DỤNG HÀM AVERAGE

Hàm AVERAGE trong Excel giúp tính điểm trung bình nhanh chóng và chính xác, cú pháp như sau:

Cú pháp: AVERAGE(number1, number2, number3, …)

Number1: Bắt buộc. Là số thứ nhất, tham chiếu ô hoặc vùng dữ liệu bạn muốn tính trung bình Number2, number3, … Tùy chọn. Các số tiếp theo hoặc vùng dữ liệu bổ sung bạn muốn tính trung bình. Tối đa là 255 số.

=AVERAGE(D4:H4), sau đó Enter.

Kéo hàm tương tự xuống các ô còn lại trong cột điểm trung bình.

2. Cách tính điểm trung bình môn trong excel khi có môn nhân hệ số

Thông thường, sẽ có một số môn nhân đôi, ví dụ như Tiếng Anh. Trường hợp tính trung bình môn mà có môn nhân hệ số 2 sẽ làm như nào?

Bạn áp dụng cách thông thường như sau:

Tại ô I4, nhập =(D4+E4+F4+G4+H4*2)/6

Cách tính điểm trung bình cả năm trong excel khi có môn nhân hệ số

Trường hợp này là nhân đôi môn Tiếng anh hở cột H.

Sau đó bạn kéo xuống dưới, kết quả thu được như hình sau:

Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Trung Bình Trong Excel Dễ Hiểu Nhất

Cách tính điểm trung bình trong Excel

Ví dụ Chúng ta có một bảng dữ liệu bao gồm thông tin học sinh và điểm 3 môn học Toán, Văn và Ngoại ngữ. Chúng ta sẽ đi tính điểm trung bình 3 môn học này.

Nếu điểm là số lẻ thì ác bạn nên định dạng cho ô kết quả là Điểm trung bình chỉ lấy 2 số phía sau dấy phẩy để có kết quả chính xác nhất. Trên thanh Ribbon, mục Number, chọn kiểu định dạng Number.

Phương pháp tính điểm trung bình thông thường

Chúng ta sẽ tính tổng 3 môn học rồi chia cho 3 để cho ra kết quả điểm trung bình của 3 môn này.

Tại ô Kết quả F4 bạn nhập nhập công thức: =(C4+D4+E4)/3. Sau đó nhấn Enter được kết quả.

Kéo xuống dưới để copy công thức và hoàn thành các ô bên dưới:

Hộp thoại xuất hiện lựa chọn kiểu dữ liệu number, trong mục Decimal places lựa chọn số chữ số cho phần thập phân, rồi kích chọn OK xác nhận lựa chọn.

Phương pháp tính trung bình theo công thức AVERAGE

Việc tính điểm trung bình bằng cách tính toán thông thường có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều tuy nhiên nếu phải tính trung bình với số lượng nhiều các môn học thì việc nhập dữ liệu cũng rất mất thời gian, hàm AVERAGE sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề này.

Công thức: AVERAGE(number1,number2,number3,…)

Number1: Bắt buộc. Là số thứ nhất, tham chiếu ô hoặc vùng dữ liệu bạn muốn tính trung bình.

Number2,number3,… Tùy chọn. Các số tiếp theo hoặc vùng dữ liệu bổ sung bạn muốn tính trung bình. Tối đa là 255 số.

Quay trở lại với bài toán ở trên

Nhập vào ô Kết quả F4 Công thức: =AVERAGE(C4:E4) và nhấn Enter.

Kéo xuống các ô còn lại để copy công thức và hoàn thành kết quả.

Để làm tròn về 1 hoặc 2 số thập phân bạn làm theo như cách 1 ở trên hoặc có thể áp dụng một cách nữa là trên thanh Ribbon, mục Number, chọn kiểu định dạng Number.

Hướng dẫn cách xếp loại học sinh trong Excel

Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8.0: Giỏi.

Điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 6,5 và nhỏ hơn 8.0: Khá.

Điểm trung bình dưới 6,5: Trung Bình.

Chúng ta sẽ có công thức kết hợp hàm IF và AND như sau:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Tính Sai Số Chuẩn Của Giá Trị Trung Bình Trong Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!