Đề Xuất 4/2023 # Cách Tính Tiền Thưởng Và Hoa Hồng Đơn Giản Với Vlookup () Trong Excel # Top 7 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 4/2023 # Cách Tính Tiền Thưởng Và Hoa Hồng Đơn Giản Với Vlookup () Trong Excel # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Tính Tiền Thưởng Và Hoa Hồng Đơn Giản Với Vlookup () Trong Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Có rất nhiều công thức khác nhau để tính phụ cấp và hoa hồng trong Excel. Với hướng dẫn này, chúng ta sẽ áp dụng một công thức vô cùng đơn giản và ngắn gọn, giúp bạn tính hoa hồng, tiền thưởng dựa trên các mốc cho trước.

Chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống phân cấp đơn giản trong Microsoft Excel để thay đổi tỷ lệ tiền thưởng dựa trên tổng số. Đây là một ví dụ đơn giản chỉ với 3 mức thưởng, nhưng bạn có thể thay đổi cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

Tạo Bảng phân cấp

Giả sử, mức chi trả tiền thưởng của bạn như sau:

Tổng doanh số hàng tháng dưới 50.000 đô la được nhân với 0,02

Tổng doanh số hàng tháng dưới 80.000 đô la được nhân với 0,025

Tổng doanh số hàng tháng trên 80.000 đô la được nhân với 0,03

Mẹo ở đây là không nhập các giá trị cột mốc và tỷ lệ phần trăm vào biểu thức của bạn. Thay vào đó, chúng ta sẽ tạo các ô đầu vào và tham chiếu các ô đó. Bằng cách này, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh trang tính khi các giá trị mốc và tỷ lệ phần trăm tăng lên (hoặc giảm xuống).

Như bạn có thể thấy trong Hình trên, tôi đã tạo một bảng cấp đơn giản phản ánh tỷ lệ từ phần trước. Áp dụng định dạng kế toán cho F1: F3 và định dạng số cho G1: G3.

Bạn có thể muốn xây dựng bảng hoa hồng trên một trang tính khác, nhưng chúng ta sẽ hiển thị tất cả trên một trang tính để bạn có thể xem giải pháp và dữ liệu ban đầu cùng một lúc.

Bước tiếp theo là thêm các biểu thức kết hợp dữ liệu và bảng phân cấp để trả lại hoa hồng hàng tháng cho tất cả nhân sự.

Tạo công thức tính tiền thưởng với hàm VLOOKUP () trong Excel

Tạo một công thức tính tiền thưởng theo nhiều cấp bậc thường khiến bạn mệt mõi. Nhưng công thức trong ví dụ này rất đơn giảm, không có hàm IF lồng nhau cũng không có quá nhiều dấu () để bạn sai sót.

Nói một cách đơn giản, chúng ta cần một biểu thức so sánh tổng số hàng tháng với giá trị mốc gần nhất trong cột F của bảng phân cấp và trả về tỷ lệ tương ứng trong cột G. Một hàm VLOOKUP () đơn giản có thể làm điều đó. Sau đó, chúng ta cchỉ đơn giản nhân tỷ lệ đó với tổng hàng tháng.

Đầu tiên, chúng ta cần một bảng mới. Hình bên trên cho thấy một đối tượng Bảng không có dữ liệu hoặc biểu thức. Chỉ cần sao chép Bảng Sales và xóa dữ liệu. Nhập biểu thức sau vào G7 (bảng Commission) và sao chép để điền vào dải dữ liệu còn lại (G7: H15).

= VLOOKUP (C7, $ F $ 1: $ G $ 3,2) * C7

Và rồi, một cách thần kỳ, tiền hoa hồng đã được tính toán xong.

Đối số 2, yêu cầu hàm đi qua 1 cột từ các mốc trong cột F và trả về giá trị đó, là 0,025. Phần cuối cùng của biểu thức nhân 0,025 với 52.008 đô la để trả về 1.300,20 đô la.

Bây giờ, hãy chia nhỏ nó thành một biểu thức:

= VLOOKUP (52008, $ F $ 1: $ G $ 3,2) * C7 =

= VLOOKUP (52008, {0,0.02; 50000,0.025; 80000,0.03}, 2) * C7 =

= 1300,20

Cách thay đổi mức chi hoa hồng trong bảng Excel

Bởi vì các sự kiện quan trọng và tỷ lệ phần trăm đều là những ô đầu vào của VLOOKUP (), bạn có thể nhanh chóng cập nhật tất cả hoa hồng, bằng cách đơn giản thay đổi các giá trị trong bảng tầng, như thể hiện trong hình bên dưới. Tỷ lệ chia trả hoa hồng đã tăng lên một chút!

Bằng cách thay đổi một giá trị hoặc tất cả chúng, bạn có thể cập nhật số tiền hoa hồng ngay lập tức. Khi thay đổi các giá trị này, hãy nhớ rằng các giá trị mốc trong cột F phải theo thứ tự tăng dần và chúng ta đang sử dụng đối tượng bảng trong Excel để tạo các phạm vi động trong công thức.

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

Cách Dùng Công Thức Vlookup Và Hlookup Đơn Giản Và Chuẩn Nhất

Hàm Vlookup trong excel có cấu trúc như sau:

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, Range_lookup)

Trong đó

Lookup_value: là giá trị cần tìm

Col_index_num: là số thứ tự của cột lấy dữ liệu trong bảng cần dò tìm

Table_array: là bảng giới hạn để dò tìm

Range_lookup: Là giá trị Logic (TRUE=1, FALSE=0) quyết định so chính xác hay so tương đổi với bảng giới hạn

Trong Range_lookup sẽ có các trường hợp sau

Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): So sánh chính xác

Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): So sánh tương đối

Nếu bỏ qua đối này thì Excel hiểu là Range_lookup = 1

Trong ví dụ trên, bạn hãy gõ vào ô G5 công thức sau : =VLOOKUP(D5;$D$17:$F$20;2;1)*E5

Trong đó:

Vlookup: là hàm dùng để tìm kiếm ra thuế NK tại Bảng quy định thuế

D5: Giá trị là đối tượng cần tìm ở đây là các đối tượng từ 1,2,3,4

2: Thứ tự cột giá trị cần lấy

1: Trường hợp này Bách lấy giá trị tương đối nên chọn là 1

*E5: Chính là đơn giá sản phẩm

Công thức hlookup

Cấu trúc hàm hlookup : HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Trong đó có các đối số như:

Lookup_value (Bắt buộc) : Giá trị cần tìm trong hàng thứ nhất (có thể là một chuỗi văn bản, tham chiếu hay giá trị)

Table_array Bắt buộc) : bảng thông tin để tìm kiếm dữ liệu

Giá trị trong hàng 1 của table_array có thể là giá trị lô-gic, số hay văn bản

Nếu range_lookup là TRUE, các giá trị trong hàng 1 của table_array phải được đặt theo thứ tự tăng dần: …-2, -1, 0, 1, 2,… , A-Z, FALSE, TRUE; nếu không, hàm HLOOKUP có thể đưa ra giá trị không đúng

Nếu range_lookup là FALSE, thì không cần phải sắp xếp table_array

Văn bản chữ thường hay chữ hoa tương đương nhau

Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần, từ trái sang phải

Row_index_num (Bắt buộc)

Số hàng trong table_array mà giá trị khớp sẽ được trả về

row_index_num 1 trả về giá trị hàng đầu tiên trong table_array

row_index_num của 2 trả về giá trị hàng thứ hai trong table_array

Nếu row_index_num < 1, hàm HLOOKUP trả về #VALUE! giá trị lỗi

Chú thích

Range_lookup (Tùy chọn)

Một giá trị cho biết kết quả trả về có khớp tương đối hay chính xác

Nếu đối số này là TRUE hoặc được bỏ qua, thì hàm sẽ trả về kết quả khớp tương đối

Nếu đối số này là FALSE, hàm HLOOKUP sẽ tìm một kết quả khớp chính xác, nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Vì dụ :Copy dữ liệu dưới và dán vào ô A1 của bảng tính excel mới, để công thức trả về kết quả, hãy nhấn phím F2 + Enter.

Nếu range_lookup là FALSE và lookup_value là văn bản, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*), trong lookup_value

Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng thứ nhất của table_array, thì hàm HLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A

Nếu hàm HLOOKUP không tìm thấy lookup_value, và range_lookup là TRUE, thì nó dùng giá trị lớn nhất nhỏ hơn lookup_value

Hiểu đơn giản thì nếu bảng giới hạn dò tìm xếp ngang thì dùng hàm Hlookup, còn nếu xếp dọc thì ta dùng hàm Vlookup, hay chỉ cần nhớ H là ngang, và V là dọc.

Hy vọng bai viết chia sẻ cách dùng công thức Vlookup và Hlookup trên đã giúp ích cho bạn trong công việc của mình.

Cách Kiếm Tiền Cực Đơn Giản Với Cá Cược Liên Minh Huyền Thoại

Hiện nay, là một trong những trò chơi cực kỳ hấp dẫn tại nhà cái KUBET. Khi tham gia vào trò chơi này, bạn sẽ được thưởng thức những pha trình diễn cực kỳ ấn tượng đồng thời mang về một khoản lời từ đó. Bài viết sau sẽ chia sẻ với bạn cách kiếm tiền cực đơn giản với cá cược Liên Minh Huyền Thoại (cá cược LOL) trên KUBET -KUDV.

1. Giới thiệu về game Liên Minh Huyền Thoại

Game Liên Minh Huyền Thoại có tên gọi quốc tế là League of Legends, được sản xuất vào năm 2009 bởi Công ty SX game Riot. Khi game này mới ra mắt, đó cũng là thời gian hoàng kim của game Warcraft 3 DOTA. Và nhiều người đã nghĩ rằng Liên Minh Huyền Thoại cũng sẽ sớm lụi tàn tương tự như các trò chơi nhái hàng DOTA cùng thời điểm đó.

Tuy nhiên, sau 3 năm nỗ lực và cố gắng, tựa game Liên Minh Huyền Thoại đã có nhiều fan hâm mộ và người chơi nhất trên toàn thế giới. Đỉnh điểm là năm 2016, mỗi tháng có hơn 100 triệu người chơi thường xuyên, bỏ xa các đối thủ nặng ký khác. Con số này đã đưa Liên Minh Huyền Thoại trở thành tựa game hot nhất trên toàn thế giới và cá cược LOL trở thành trò chơi trực tuyến được ưa thích nhất hiện nay.

2. Giới thiệu về cá độ LOL trên KUBET

Tại KUBET, bạn có thể chơi cá cược với nhiều game trực tuyến như cá cược CSGO, cá cược PUBG, cá cược DOTA,.. và tất nhiên là cả cá cược LOL. Game cá cược LOL hiện đang thu hút nhiều fan hâm mộ các trò chơi trực tuyến trên E-sport Việt Nam. Lượng người chơi tham gia cũng tăng nhanh và các giải đấu lớn được tổ chức thường xuyên và tăng dần hứa hẹn tạo nên nhiều kèo cược bất ngờ đón chờ bạn.

Liên minh huyền thoại (LOL) có trọng tâm là các cuộc chiến nảy lửa. Mỗi trò chơi sẽ gồm có 2 đội, mỗi đội có 5 người và nhiệm vụ chính là các thành viên của mỗi đội sẽ đoàn kết tạo thành sức mạnh cao nhất nhằm hủy diệt nhà chính của đối thủ. Đội nào bị nổ nhà chính trước thì đội ấy thất bại.

Sức hút của trò chơi điện tử này nằm ở cách xây dựng hình tượng các nhân vật vô cùng sống động, từ tướng, quái vật cho đến quân lính. Bên cạnh đó, hiệu ứng skin và hệ thống âm thành trong trò chơi cũng cực kỳ đột phá. Hiện tại, game LOL đã có tới 130 vị tướng, được thiết kế nhiều trang phục siêu đẹp, sắc sảo, phù hợp với từng vị.

Thu hút được nhiều sự quan tâm đến từ người hâm mộ, các nhà cái trực tuyến đã đưa ra các kèo các cược với các trận đấu Liên Minh Huyền Thoại, người ta gọi là cá cược LOL. Trong đó, KUBET là nhà cái uy tín nhất, luôn đi đầu trong các game cá cược E-Sports tại khu vực Đông Nam Á, với số lượng thành viên tham gia đông đảo.

Nhà cái KUBET với đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm chắc chắn sẽ phục vụ bạn tốt nhất. Bạn có thể cá cược với các kèo khác nhau như: cược vô địch, cược thời gian, cược chấp,… KUBET luôn đưa ra tỷ lệ ăn cược đưa ra đảm bảo sự chính xác và có lợi cho người chơi.

3. Hướng dẫn cách cá cược LOL trên KUBET

Hướng dẫn cá cược LOL trên KUBET bằng điện thoại

Bước 1: Đăng nhập tài khoản KUBET mã đại lý DV. Nếu chưa có tài khoản, hãy vào địa chỉ chúng tôi để đăng ký tài khoản.

Bước 3: Bấm chọn vào mục “E-Sports”, nhiều trò chơi cá cược sẽ hiện ra như CSGO, DOTA 2, LOL,… Bạn hãy bấm chọn vào giải đấu mà mình muốn tham gia cá cược. Ở đây là: LOL:ALL STAR LAS VEGAS – Game Handicap. Tùy từng thời điểm và theo ngày, các trận đấu khác nhau sẽ xuất hiện, lúc nhiều, lúc ít. Hội viên còn có thể cược trước bằng cách chọn ở các lựa chọn “Hôm nay”, “Trực tiếp”, “Sớm”.

Bước 4: Sau khi chọn xong trận đấu, bạn hãy bấm vào tỷ lệ muốn cược tương ứng trong khu vực trận đấu đó trên bảng.

Sau đó, nhập số điểm muốn cược vào ô trống (có ghi chữ tối thiểu 10, ở đây 10 điểm sẽ tương ứng với 10 nghìn đồng).

Bên dưới ô trống có một dãy các con số gợi ý như: +10, +100,… và bạn cũng có thể bấm vào các con số này để nó tự động nhập vào ô trống, hoặc bấm các con số đó vào ô trống.

Bấm vào “Xác nhận cược” và hoàn thành việc cược.

Hướng dẫn cách cá cược LOL trên máy tính

Bước 1: Sử dụng tài khoản KUBET mã đại lý DV để đăng nhập vào trang chủ. Nếu chưa có tài khoản KUBET mã đạ lý DV thì bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký Tại đây.

Bước 2: Đưa con trỏ chuột đến mục “KU Thể thao”. Tại màn hình giao diện vừa mới hiện ra, hội viên tiến hành chuyển điểm vào trò chơi. Sao đó ấn “Xác nhận”để hoàn tất quá trình chuyển điểm.

Bước 4: Đưa chuột vào khu vực trận đấu bạn muốn tham gia cá cược, sau đó kích chọn vào tỷ lệ cược mà bạn muốn.

Lưu ý: Sau khi đã bấm vào xác nhận thì đơn cược sẽ được ghi nhận trên hệ thống và không thể hủy. Do đó, hãy kiểm tra thật cẩn thận, và đó là lý do vì sao cần xác nhận đến 2 lần.

4. Một số mẹo để giành chiến thắng

Tìm hiểu kỹ thông tin giải đấu và đội tham gia

Hướng Dẫn Viết Hàm Tính Quý Trong Năm Đơn Giản Với Vba

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết hàm trong VBA để xác định được quý trong năm một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ta đã biết thì với VBA ta có thể tạo được các Sub để thực hiện 1 thủ tục nào đó, hay Function để trả về 1 kết quả cụ thể.

Để tính quý trong VBA thì ta sẽ có hàm đơn giản như sau:

Function TinhQuy(NgayThang As Long) As StringTinhQuy = “Quy ” & WorksheetFunction.Choose(Month(NgayThang), 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4)End Function

Code trên thực ra là thay vì sử dụng hàm CHOOSE đó trên Excel thì ta sẽ mang vào trong VBA, và công thức để tính quý của ta chỉ cần truyền vào ngày tháng là kết quả sẽ trả về quý chính xác cho chúng ta, không còn phải lồng nhiều hàm ngoài Excel.

hướng dẫn cách thêm 1 lần nhiều sheet trong excel với code vba

Ngoài ra, nếu bạn không sử dụng hàm CHOOSE trên thì bạn có thể sử dụng cấu trúc IF để biện luận hay các cấu trúc khác như SELECT CASE,…

Hướng dẫn cách bật, tắt đường kẻ mờ trong Excel

Một số code vba để tìm dòng cuối cùng có dữ liệu trong excel

Các thủ thuật thêm bớt nhanh cột trong excel, hay và lạ

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Tính Tiền Thưởng Và Hoa Hồng Đơn Giản Với Vlookup () Trong Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!