Đề Xuất 12/2022 # Dota 2 Update 7.28 Vietsub, Phần 2 Item Và Thay Đổi Chung / 2023 # Top 13 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 12/2022 # Dota 2 Update 7.28 Vietsub, Phần 2 Item Và Thay Đổi Chung / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Dota 2 Update 7.28 Vietsub, Phần 2 Item Và Thay Đổi Chung / 2023 mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ITEM MỚI

FLUFFY HAT

FALCON BLADE

Yêu cầu Fluffy Hat, Sage’s Mask, Blades of Attack và recipe 225 gold

Cộng 150 Máu, 1.6 Hồi mana, +10 Sát thương

ORB OF CORROSION

Yêu cầu Blight Stone, Orb of Venom và Fluffy Hat

Cộng +150 Máu, 13%/4% Làm chậm, 3 DPS phép, và trừ giáp đối phương 3. Kéo dài 3 giây.

WITCH BLADE

Yêu cầu Blitz Knuckles, Chainmail, Robe of the Magi và recipe 600 gold

Cộng +35 Tốc độ tấn công, +12 Intelligence, +6 Giáp và +300 Tốc độ bay của đò n tấn công. Có 9 giây passive cooldown proc khi tấn công, thêm curse 3 giây làm chậm 25% và gây sát thương mỗi giây ngang với Int của bạn.

GLEIPNIR

Yêu cầu Maelstrom, Rod of Atos và recipe 700 gold

Cộng +30 Sát thương, +20 Intelligence, +12 Strength và +12 Agility. Passive: 160 sát thương proc Chain Lightning

Kích hoạt: Mục tiêu lên khu vực 450 AoE, giật sét lên mỗi quân đối thủ, trói chúng trong 2 giây và gây sát thương chain lightning proc 220 sát thương. Phạm vi cast: 1100. Manacost: 200

MAGE SLAYER

Yêu cầu Cloak, Blade of Alacrity, Claymore và recipe 600 gold

Cộng +20% Kháng phép, +20 Agility, +20 Sát thương và khiến đòn tấn công của bạn thêm -35% Spell Amp Debuff lên hero đối phương. Kéo dài 4 giây.

ETERNAL SHROUD

Yêu cầu Hood of Defiance, Voodoo Mask và recipe 1100 gold

Cộng +8.5 Hồi máu, +20% Hero Spell Lifesteal và +4% Creep Spell Lifesteal.

Có thể kích hoạt để tạo lá chắn hấp thụ 400 sát thương phép và biến chúng thành mana. Kéo dài 12 giây. Cooldown: 60. Manacost: 50.

HELM OF THE DOMINATOR

Helm of the Dominator có thể nâng cấp lên Level bằng cách mua ultimate orb và recipe 1600 gold

Cho phép thu nạp Ancient. Lượng máu tối thiểu tăng 1800. Tăng chỉ số/giáp/hồi máu bonus từ 6/6/6 lên 20/8/8

OVERWHELMING BLINK

Yêu cầu Blink Dagger, Reaver và recipe 1750 Gold.

Cộng +25 Strength, và khi đáp xuống, tất cả kẻ thù trong 800 AoE bị làm chậm tốc độ di chuyển 50% và 50 tốc độ tấn công trong 6 giây, nhận sát thương bằng 200 + 100% strength của bạn.

SWIFT BLINK

Yêu cầu Blink Dagger, Eagleesong và recipe 1750 GGold

Cộng +25 Agility, và khi đáp xuống, bạn nhận 30% tốc độ di chuyển phase, +40 sát thương và +40 tốc độ tấn công trong 6 giây.

ARCANE BLINK

Yêu cầu Blink Dagger, Mystic Staff và recipe 1750 gold

Cộng +25 Intelligence, và khi đáp xuống, -50% Cast Point, và giảm 25% cooldown Skill trong 6 giây. Không ảnh hưởng item.

WIND WAKER

Yêu cầu Euls, Mystic Staff và recipe 1600 gold

Cộng +50 Tốc độ di chuyển, +6 Hồi mana, +35 Intelligeence. Mở rộng tính năng Cyclone cho phép cast lên đồng đội. Khi cast leên chính mình, bạn có thể di chuyển lốc dđến bất kỳ đâu ở tốc độ 360.

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

AETHER LENS

Giảm mana từ 450 xuống 300

SOUL BOOSTER

Không còn cộng 10% Kháng phép

OCTARINE CORE

Không còn 10% Kháng phép

Không còn recipe 900 gold

Giờ yêu cầu Aether Lens thay vì Voodoo Mask (với bonus Aether Lens)

Không còn Spell Lifesteal

BLOODSTONE

Không còn 10% kháng phép

Yêu cầu Voodoo Mask

Giờ +15% Spell Lifesteeal (+3% lên creep)

ECHO SABRE

Hồi mana tăng từ 1.25 lên 2.25

SILVER EDGE

Yêu cầu Oblivion Staff thay vì Echo Sabre (Lưu ý: Echo Sabre vẫn disasembled được)

Bonus đổi từ +45 Tốc độ tấn công, +40 Sát thương, +12 Strength, +10 Intelligence, +1.5 Hồi mana thành +45 Tốc độ tấn công, +40 Sát thương, +10 Intelligence và + 3 hồi mana.

Giá recipe tăng từ 600 lên 1100 (tổng chi phí rẻ hơn 500)

Giảm cooldown từ 22 xuống 18

RING OF TARRASQUE

HEART OF TARRASQUE

Không còn cần Ring of Tarrasque

Giá recipe tăng từ 650 lên 900

Bonus máu giảm từ 400 xuống 250

Bonus strength tăng từ 40 lên 45

Hồi máu HP tăng từ 1% lên 1.6%

Không còn hồi máu thêm khi không combat

HOLY LOCKET

Tự động tăng một charge mỗi 15 giây

Yeêu cầu Fluffy Hat và Headrdress thay vì Ring of Tarrasque

Giá recipe giảm từ 500 xuống 475 (tổng chi phí không đổi)

Cộng 3 Hồi máu aura thay vì 4.5 hồi máu cho bản thân

SATANIC

Không còn cần recipe 800 gold

Không còn Status Resistance

Sát thương tăng từ 25 lên 45

Thời lượng Unholy Rage tăng từ 5 lên 6 giây.

SANGE

Status Resistance của Sange và các item nâng cấp của nó không stack với nhau

HEAVEN’S HALBERD

Giá Recipe giảm từ 400 xuống 200

Hồi máu amp giảm từ 30% xuống 24%

Status Resistance giảm từ 20% xuống 16%

KAYA AND SANGE

Status Resistance tăng từ 20% lên 25%

SANGE AND YASHA

Status Resistance tăng từ 20% lên 25%

EYE OF SKADI

Máu giảm từ +225 xuống +200

Giảm mana từ +250 xuống 200

DRUM OF ENDURANCE

Lượng charge tăng từ 6 lên 8

Yêu cầu Wind Lace, Rob of the Magi, Belt of Strength và recipe 500 gold

Cộng +6 Strength, +6 Intelligence, Swiftnes Aura (+20 Tốc độ di chuyển Aura)

BOOTS OF TRAVEL

Khi trang bị, tự động bán TP scroll bạn đang có và cho 1 chargge. Áp dụng cho cả clone Meepo

MASK OF MADNESS

Sát thương giảm từ 15 xuống 10

ABYSSAL BLADE

Kích hoạt Overwhelm giờ cũng kích hoạt cooldown passive của bash

BLADE MAIL

Giá Recipe tăng từ 500 lên 675

GLIMMER CAPE

Yêu cầu recipe 450 thay vì Gloves of Haste

Không còn +20 Tốc độ tấn công

NECRONOMICON

Cooldowwn giảm từ 90 xuống 80

Archer Warrior giờ có 5/7/9% tốc độ di chuyển Aura

JAVELIN

Cơ hội proc tăng từ 25% lên 30%

Sát thương proc giảm từ 80 xuống 70

DEMON EDGE

Sát thương giảm từ 42 xuống 40

MONKEY KING BAR

Sát thươngg giảm từ 42 xuống 40

Giá recipe tăng từ 550 lên 675

Sát thương proc giảm từ 100 xuống 70

Proc sát thương phép lên đối tượng không còn hoạt động với Lifesteal (đây là thay đổi chung)

MAELSTROM

Cơ hội proc tăng từ 25% lên 30%

MJOLLNIR

Cơ hội proc tăng từ 25% lên 30%

DESOLATOR

Sát thương giảm từ 60 xuống 55

DIVINE RAPIER

Sát thương giảm từ +330 xuống 300

ARMLET OF MORDIGGIAN

Unholy Strength kích hoạt sát thương bonus tăng từ 31 lên 35

Trừ máu giảm từ 54 xuống 50

HOOD OF DEFIANCE

Kháng phép giảm từ 25% xuống 20% (vẫn kích hoạt lá chắn bảo vệ)

Không còn recipe 300 gold

PIPE OF INSIGHT

Giá recipe tăng từ 1250 lên 1550

VLADMIR’S OFFERING

Yêu cầu Buckler

Cộng +3 Giáp aura

Hồi mana giảm từ 2 xuống 1.4

MEKANSM

Yêu cầu Chainmail thay vì Buckler

Không còn cộng Giapó aura

Manacost giảm từ 225 xuống 200

Giá Recipe giảm từ 1175 xuống 900

GUARDIAN GREAVES

QUELLING BLADE

Sát thương cơ bản giàm từ 15 xuống 13

Hồi mana tăng từ 1.25 lên 1.5

Thời lượng và cooldown tăng từ 7 lên 12 giây

SOLAR CREST

Thời lượng và cooldown tăng từ 7 lên 12 giây

SPIRIT VESSEL

Hồi mana tăng từ 1.5 lên 1.75

EUL’S SCEPTER OF DIVINITY

Hồi mana giảm từ 5 xuống 3.5

VANGUARD

Có thể disassemble

Giá trị chặn sát thương khi kích hoạt tăng từ 60 lên 70

Không còn bỏ qua ancient creep

Manacost giảm từ 375 xuống 300

Cooldown giảm từ 180 xuống 160

Yêu cầu Staff of Wizardy, Crown và recipe 1300 gold

Cộng +14/16/18/20/22 Intelligence và +6/8/10/12/14 Strength và Agility

Sát thương bonus giảm từ 21 xuống 20

Chi phí giảm từ 1400 xuống 1350

Tốc độ bay tăng từ 1000 lên 1100

Giá Recipt giảm từ 750 xuống 650

Giá giảm từ 3000 xuống 2800

Giá giảm từ 3000 xuống 2800

Giá tăng từ 2700 lên 2800

ITEM TIER 1

MỚI

+100 Máu,+5% Spell Amp, Giảm manacost 5%

Cộng 3.5 Hồi máu và passive phản 26 sát thương lên đòn tấn công của hero và 13 lên creep

+7 Chỉ số chính, +7 Lifesteal

BỊ THAY RA

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

Cooldown tăng từ 40 lên 45

Cooldown khi kích hoạt tăng từ 4 lên 15 giây

ITEM TIER 2

MỚI

+30% Animation tấn công và tốc độ Projectile, +5% tốc độ di chuyển, +10 Tốc độ tấn công

+3 Hồi máu và +3 Hồi mana. Có thể cast lên đồng đội để thêm +16% Tốc độ di chuyển trong 5 giay, hoặc lên đối phương để làm chậm 16% trong 5 giây. Phạm vi cast: 850. Cooldown: 12.

BỊ THAY RA

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

Cooldown giảm từ 8 xuống 7

Máu giảm từ 425 xuống 400

ITEM TIER 3

MỚI

Cộng +26 Tốc độ tấn công, +16% Né tránh, +8% Tốc độ di chuyển

Cộng +5 giáp, +10% Kháng phép và passive immolation aura: gây 45 sát thương mỗi giây trong 400 AoE

Cộng +350 Mana. Đối phương trong 1200 AoE bị trừ -10% Status Resistance và -10% Kháng phép

Cộng +12% Intelligence và +100 Phạm vi cast. Kích hoạt để đẩy mục tiêu đối phương cách 400 unit khỏi bạn. Phạm vi cast: 800. Cooldown: 30

BỊ THAY RA

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

Giảm cooldown giảm từ 13% xuống 12%

ITEM TIER 4

MỚI

Cộng 45 Sát thương, +80 Phạm vi tấn công melee và 20% cơ hội Maim đối phương, giảm tốc độ di chuyển của đ6ói phương 20% và giảm tốc độ tấn công đi 60 trong 3 giây

Cộng 4 Hồi mana. Giật một đối phương trong phạm vi 700 quanh bạn mỗi 3 giây, gây 200 sát thương và làm chậm 40% trong 0.3 giây. Có thể kích hoạt để lốc bản thân lên 0.75 giây. Cooldown: 25. Manacost: 50

Cộng 20% Né tránh, +20% Kháng phép. Kích hoạt để tàng hình 6 giây. Cooldown: 25

BỊ THAY RA

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

Đưa từ Tier 3 lên Tier 4

Aura tấn công và phạm vi cast tăng từ +125 lên +135

Không còn tác động lên quân không thuộc người chơi

Phạm vi blink tối đa tăng từ 400 lên 450

Không còn tốn 25 Mana

SPELL PRISM

Giảm cooldown giảm từ 20% xuống 18%

ILLUSIONIST’S CAPE

Sát thương bonus Illusion giảm từ 10% xuống 8%

ITEM TIER 5

MỚI

GIANT’S RING

+40 Strength, +60 Tốc độ di chuyển, +60% kích thước nhân vật và có thể đi qua mọi địa hình. Khi đứng phía trên đầu đối thủ (100 AoE), gây 100% sát thương strength của bạn mỗi giây

BOOK OF SHADOWS

+12 Tất cả chỉ số, +400 Tầm nhìn đêm. Mục tiêu lên kẻ thù, đồng đội hoặc bản thân. Khiến đối tượng không thể mục tiêu được những cũng bị silence, mute và disarm trong 4 giây. Thêm Dispel cơ bản. Phạm vi cast: 700. Cooldown: 25

BỊ THAY RA

WOODLAND STRIDERS

TRIDENT

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

BALLISTA

Sát thương tăng từ 40 lên 50

EX MACHINA

Giáp tăng từ +20 lên +25

Kích hoạt không còn tốn mana

Cooldown gảim từ 45 xuống 30 giây

SEER STONE

Giờ có kích hoạt tiết lộ toàn bộ một khu vực 800 AoE trên map trong 5 giây (đối phương cũng thấy được khu vực đó)

Cooldown: 70

FORCE BOOTS

Giờ là chiêu mục tiêu lên một quân với phạm vi cast 750

Phạm vi đẩy tăng từ 600 lên 750

Cooldown giảm từ 9 xuống 8

BOOK OF THE DEAD

Bonus máu tăng từ 50% lên 100%

MIRROR SHIELD

Tất cả chỉ số giảm từ +20 xuống +16

STYGIAN DESOLATOR

Sát thương bonus giảm từ +75 xuống +60

CHUNG

Game giờ bắt đầu vào ban đêm và chuyển sang ngày khi creep xuất hiện

Neutral creep không còn tăng bounty trong suốt thời gian game Neutral stack gold bonus giảm từ 40% xuống 30%

Giáp Roshan tăng theo thời gian từ 0.325 lên 0.375

Camp Radiant Ancient giờ dễ stack hơn

Thêm cốt truyện cho tất cả item

Sắp xếp lại vài item trong shop (hầu hết sắp xếp dựa theo giá thay đổi trong những năm qua, nhưng một số khác di chuyển từ mục này sang mục khác. Consumable không đổi)

Khi kết hợp, các item sẽ được đặt theo thứ tự ô có hiệu ứng kích hoạt giống nhau nhất. Ví dụ: Magic Wand được kết hợp từ Magic Stick, Bloodthorn được kết hợp từ Orchid Malevolence, v.v

THAY ĐỔI CÂN BẰNG QUÂN NEUTRAL

Kháng phép Neutral anicent giảm từ 70% xuốngg 50%

Chiêu Frenzy của Ancient Thundderhide không còn interrupt di chuyển khi cast bởi một neutral

Chiêu Slam của Ancient Thunderhide không còn ggián đoạn di chuyển khi cast bởi một neutral

Sát thương Slam của Anicent Thunderhide tăng từ 70 lên 250

Làm chậm Slam của Ancient Thunderhide tăng từ 25% lên 60%

Bán kính Slam của Ancient Thunderhide tăng từ 250 lên 350

Chiêu Accuracy Aura của Ancient Thunderhide giờ đổi sang Ancient Rumblehide

Sửa Accuracy Aura của Thunderhide không hoạt động đúng

Kích thướcAncient Granite Golem tăng lên

Cooldown Fireball của Black Dragon tăng từ 10 lên 15

Level của quân Alpha Wolf tăng từ 4 lên 5

Thời gian tấn công cơ bản của Ghost tăng từ 1 lên 1.2

Dota 2 The Outlanders Vietsub (Phần 1): Outpost Và Những Thay Đổi Chung / 2023

GTV News – 07:24, 27/11/2019

– Mỗi người chơi tự động sở hữu 1 courier

– Courier giờ tăng lên level khi hero người chơi tăng level

– Tốc chạy của Courier giảm từ 380 xuống 275

– Máu của Courier giảm từ 75 xuống 70

– Courier cung cấp 85 vàng mỗi phút (GPM) khi còn sống (thay thế con số 91 GPM cơ bản tồn tại trước đây)

– Courier tự động tăng 10 tốc chạy, 10 máu và 2 GPM mỗi level

– Courier có khả năng biết bay ở level 5

– Courier có khả năng tăng tốc (như hiện tại) ở level 10 (kéo dài 6 giây, +50% tốc chạy, 120 CD)

– Courier có khả năng dùng Ward ở level 15

– Courier có khả năng bật Shield bảo vệ ở level 20 (kéo dài 2s, 200s CD)

– Courier có khả năng dùng item ở level 25

– Tầm nhìn của Courier giảm từ 350 xuống 200

– Tiền cả team nhận được khi giết Courier là 25 + 5* Level, XP cả team nhận được là 35 + 20* Level

– Thời gian hồi sinh của Courier đổi từ 120/180 đi bộ / bay thành 50 + 7* Level

– Kỹ năng Return của Courier giờ sẽ khiến con Courier trở về giếng dù không mang theo item nào.

Giờ đây Courier mỗi người 1 con, đỡ phải tranh nhau

Thay đổi về Kinh tế

– Observer Wards không còn tốn vàng

– Hero bắt đầu game với 3 TP

– Vàng nhận được khi giết Observer Ward sẽ luôn luôn giành cho game thủ cung cấp True Sight

– Các hero gây sát thương hoặc debuff lên 1 hero địch khi hắn sắp chết được tính 1 phần tiền thưởng assist dù họ không còn sống hoặc không còn trong khu vực đó

– Tiền Assist phụ thuộc vào Net Worth trong khu vực đổi từ nhân theo số hero trong khu vực giết tướng thành toàn bộ bản đồ

Bài toán Kinh tế trong Dota 2 vốn luôn là vấn đề phức tạp

Thay đổi chung

– Thay đổi về map layout

– Hero giờ có thể lên đến level 30. Khi đạt level 30, toàn bộ Talent Tree được mở. EXP nhận được cho các level là 3500/4500/5500/6500/7500. Thời gian hồi sinh không tăng sau level 25. Số lượng XP nhận được khi giết một tướng có level 25 trở lên không tăng so với level 25

– Khả năng kháng phép không còn cho 100% chống chịu phép (nghĩa là tất cả các phép có khả năng xuyên kháng phép có thể gây sát thương lên đối tượng kháng phép).

– Xóa bỏ Side Shop

– Bottle bị xóa khỏi Secret Shop

– Tất cả các item trong Secret Shop giờ chỉ có thể mua được ở Secret Shop (Không thể mua Ring of Health và Void Stone ở giếng)

– HP của trụ Tier 2 tăng từ 1900 lên 2000

– Giáp của trụ Tier 2 tăng từ 15 lên 16

– Sát thương trụ Tier 2 tăng từ 152 lên 175

– Tầm nhìn ban đêm của trụ Tier 2 trở đi tăng từ 800 lên 1100

– Số mục tiêu bắn lan của trụ khi dùng Glyph tăng từ 2 lên 4

– Thời lượng Glyph tăng từ 6 lên 7

– Trụ bị deny sẽ cho 1 nửa tiền cho team deny được nó và nửa còn lại cho team đối thủ (thay vì 0 cho cả 2 team như trước)

– Sát thương Siege lên hero tăng từ 85% lên 100%

– Sát thương giếng tăng từ 230 lên 275

– Giếng có 20% khả năng đánh trúng (Accuracy).

Map mới đồ sộ quá …

Thay đổi về Unit Neutral

– Aura Cloak (chống chịu phép) giờ không stack

– Giảm Mana của Harpy Stormcrafter từ 400 xuống 150

– Tăng hồi mana của Harpy Stormcrafter từ 1 lên 3

– Giảm sát thương quăng đá của Mud Golem từ 127 xuống 75

– Khả năng đánh chậm của Ghost tăng từ 20 lên 25%

– Độc của Vhoul Assassin giờ gây 35% giảm hồi máu

– War Stomp của Centaur Conqueror giảm Cooldown từ 20 xuống 12 giây

– Ensnare của Dark Troll Summoner giảm Cooldown từ 20 xuống 15

– Raise Dead của Dark Troll sUmmoner giảm Cooldown từ 25 xuống 18

– Aura War Drums của Ancient Thunderhide không còn cung cấp sát thương

– Aura War Drums của Ancient Thunderhide giờ cung cấp 40% khả năng đánh trúng

– Aura War Drums của Ancient Thunderhide tăng tốc đánh từ 15 lên 25

– Khả năng buff giáp của Ogre Frostmage giảm từ 8 xuống 6

– Khả năng buff giáp của Ogre Frostmage giờ gây Slow lên Unit bắn xa

– Khả năng buff giáp của Ogre Frostmage tăng độ Slow từ 20 lên 30

Các chú Creep Rừng đã được chăm sóc từng li từng tí một trong patch này

Outpost

– Xuất hiện 1 building neutral khác trên bản đồ là Outpost

– Có 2 Outpost trên mỗi bản đồ, ở vị trí Side Shop cũ. Bấm chuột phải vào Outpost, Channel 6 giây để điều khiển Outpost đó. Càng nhiều đồng minh Channel thì điều khiển càng nhanh hơn. Điều khiển Outpost cho thêm XP khi hoàn thành ban đầu, và tiếp tục cho thêm XP sau mỗi phút chia hết cho 5 trên đồng hồ (Giờ ra Bounty). Người chơi có tầm nhìn chim bay và có thể tele ra Outpost đồng minh. Outpost không hoạt động trong 10 phút đầu game và không thể bị điều khiển.

– Số XP nhận được là 25* Số phút cho mỗi người chơi

– Cho Truesight trong vòng 500 AOE

– Chỉ cung cấp XP 1 lần trong xuyên suốt thời gian 5 phút dù team có điều khiển 1 hay 2 Outpost

– Tele ra Outpost mất 6 giây (có hiệu ứng Delay giống Building khác khi nhiều người cùng tele 1 lúc).

Outposts – Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của 7.23

7.25 Vietsub (Phần Item): Khi “Giấy Vệ Sinh” Của Dota 2 Cũng Tăng Giá / 2023

– Cơ chế pick thay đổi. Bây giờ chỉ có 5 round pick, trong đó mỗi round Dire và Radiant pick 1 hero trong cùng một thời điểm. Hero được pick sẽ bị ẩn cho tới khi round tiếp theo bắt đầu. Nếu hai bên pick cùng 1 Hero thì người pick sau sẽ có thêm thời gian để thay đổi lựa chọn của mình.

– Cơ chế ban thay đổi. Thay vì một nửa số hero được lựa chọn bị ban thì bây giờ mỗi lượt ban sẽ có tỷ lệ thành công là 50%. Nếu có ít hơn 10 Hero bị ban thì hệ thống sẽ tự động lựa chọn ban những Hero có tỷ lệ bị ban cao tương ứng với mức rank.

– Power Rune sẽ bắt đầu xuất hiện ở phút thứ 4 (Thời gian reset là 2 phút)

– Power Rune sẽ không còn xuất hiện ở cả 2 bên sông từ phút 40 trở đi nữa

– Thay đổi cơ chế tiền thưởng khi ăn mạng:

===

+ Comeback Factor (gọi tắt là C): 1 nếu team bị dẫn, 0 nếu team đang dẫn

1 Hero: A*B*(126 + 4.5*”level của nạn nhân”+C*(“Networth của nạn nhân”*0.026+70)/1)

2 Hero: A*B*(63 + 3.6*”level của nạn nhân”+C*(“Networth của nạn nhân”*0.026+70)/2)

3 Hero: A*B*(31.5 + 2.7*”level của nạn nhân”+C*(“Networth của nạn nhân”*0.026+70)/3)

4 Hero: A*B*(22.5 + 1.8*”level của nạn nhân”+C*(“Networth của nạn nhân”*0.026+70)/4)

5 Hero: A*B*(18 + 0.9*”level của nạn nhân”+C*(“Networth của nạn nhân”*0.026+70)/5)

+ (50+”Networth của nạn nhân”*0.03)/Số Hero

===

– Xp shutdown tăng từ 400 – 1800 lên 500 – 2040

– Trong Captain mode, lượt ban thay đổi từ 3/2/1 thành 4/1/1

– Random Draft Heropool giảm từ 50 xuống 40

– Radiant Ancient giờ đây sẽ stack dễ hơn

– Tỉ lệ rớt Tier 1 item tăng từ 10% thành 14%

– Damage Fountain tăng từ 275 lên 300

– Khả năng gây slow của Ice Armor của Creep rừng giảm từ 30 xuống 25

– Bonus Armor của Ice Armor giảm từ 6 xuống 5

– Illusion bây giờ sẽ cách hoạt động giống như Manta

Phàm con Ogre nào màu xanh thường sẽ bị ghét và nerf “tụt quần”

Thay đổi về Item

– FADED BROACH

Mana bonus giảm từ 225 xuống 200

– IRON TALON

Tác dụng lên cả Ancient

– POOR MAN’S SHIELD

Agility tăng từ 7 lên 8

– PHILOSOPHER’S STONE

GPM tăng từ 60 lên 70

– GROVE BOW

Tốc độ đánh từ 10 lên 15

– NETHER SHAWL

Kháng phép tăng từ 20% lên 25%

– SPIDER LEGS

Tốc độ chạy cộng thêm khi kích hoạt tăng từ +30% thành +50%

Tốc độ chạy tăng thêm từ 24% thành 28%

– REPAIR KIT

HP regen tăng từ 17 lên 20 mỗi giây

– ENCHANTED QUIVER

Cooldown giảm từ 8 xuống 6 giây

– HAVOC HAMMER

Phạm vi knockback tăng từ 300 thành 350

Slow cả attack speed

– FLICKER

Cooldown giảm từ 5 thành 4 giây

Tầm blink giảm từ 600 thành 450

– THE LEVELLER

Tốc độ tấn công tăng từ 50 thành 60

– MINOTAUR HORN

Thời gian hiệu ứng miễn phép tăng từ 1.75 thành 2 giây

– WITLESS SHAKO

Máu tăng từ 1000 thành 1200

– SEER STONE

Có thêm +10 mana regen

– BALLISTA

Knockback pure damage tăng từ 30 thành 40

– WOODLAND STRIDERS

HP Regen tăng từ 50 thành 60

Support Player chắc chắn là những người buồn nhất sau bản Update này

– TOWN PORTAL SCROLL

Tăng giá từ 50 lên 90 Gold

– BOOTS OF TRAVEL

Sẽ không còn kích hoạt được nữa

Cho phép sử dụng Town Portal Scroll lên người Unit. Giảm thời gian cooldown của TP xuống còn 40 giây và không bị mất TP charge khi sử dụng

Tốc độ di chuyển tăng từ 32/35% lên 38/44%

– JAVELIN

Damage giảm từ 100 còn 80

– MJOLLNIR

Tốc độ tấn công giảm từ +75 còn +65

– ORB OF VENOM

DPS giảm từ 5 xuống còn 2

Hiệu ứng Slow của Meele Hero tăng từ 12% lên 15%

Duration slow giảm từ 3 xuống 2

– RING OF REGEN

Tăng giá thành 250 thay vì 225

– HEADDRESS

Không cần Iron Branch trong công thức

Không còn cộng 3 All Stats

HP Regen tăng từ 2 lên 2.5

– SAGE’S MASK

MP Regen tăng từ 0.75 lên 1

Giá giảm từ 250 xuống 225 Gold

– RING OF BASILIUS

Không cần Iron Branch trong công thức

Không còn cộng 3 All Stats

Aura regen mana tăng từ 1.25 lên 1.4

– BUCKLER

Không cần Iron Branch trong công thức

Không còn cộng 3 All Stats

Recipe có giá 300 thay vì 225

Giáp tăng từ 2 lên 2.5 (Chỉ Hero và player unit)

– VLADMIR’S OFFERING

Bonus All Stats giảm từ +6 xuống +5

Mana regen tăng từ 1.25 lên 1.5

– VEIL OF DISCORD

Mana regen tăng từ 1.25 tới 1.5

– BLOODTHORN

Bây giờ sẽ cần Hyperstone thay vì Crystalys

Attack Damage giảm từ 75 còn 30

Attack Speed tăng từ 30 lên 85

Không còn có Crit Damage

– BATTLE FURY

– BROADSWORD

Giá giảm từ 1200 còn 1000

Damage giảm từ +18 xuống +16

Sau một khoảng thời gian được abuse liên tục, Crystalys đã lọt vào danh sách đen của IceFrog

– CRYSTALYS

Giá recipe tăng từ 500 to 700

Damage giảm từ 45 to 34

Crit Rate tăng từ 20% to 30%

– VANGUARD

Không còn cần 200 gold recipe

– CRIMSON GUARD

Recipe giá tăng lên 200

– ABYSSAL BLADE

Recipe giá tăng thêm 200

– EAGLESONG

Giá giảm từ 3200 còn 3000

– BUTTERFLY

Agility giảm từ 35 còn 30

– ETHEREAL BLADE

Ether Blast primary attribute damage giảm từ 200% còn 150%

Ether Blast base damage tăng từ 75 to 125

– KAYA AND SANGE

Mana loss reduction tăng từ 16% to 18%

Spell amplification tăng từ 12% to 14%

– YASHA AND KAYA

Mana loss reduction tăng từ 16% to 18%

Spell amplification tăng từ 12% to 14%

– NULLIFIER

Không còn Muted kẻ địch

Vẫn gây dispel kẻ địch

Nullifier là Item nhận nhiều nerf nhất của phiên bản này

Duration giảm từ 6 còn 5

Slow giảm từ 100% trong 0.4 giây thành 80% trong 0.5 giây

Cooldown giảm từ 13 còn 11

Cast range tăng từ 600 lên 900

Armor tăng từ +5 lên +8

Damage tăng từ +65 lên +80

– FORCE STAFF

Cast range giảm từ 750 to 550 (850 khi cast lên đối phương)

Không còn undispellable

– HURRICANE PIKE

Allied cast range Giảm từ 800 còn 550

Không còn undispellable

– GLIMMER CAPE

Cast range giảm từ 800 còn 550

– OBSERVER WARD

Vision giảm từ 1600 còn 1400

– HOLY LOCKET

Recipe giảm từ 800 còn 500

– NECRONOMICON

Gold và XP khi tiêu diệt đệ giảm từ 100/150/200 còn 50/100/150

Giá Recipe giảm từ 1300 còn 1250

– AEON DISK

Cooldown giảm từ 115 còn 105

– SILVER EDGE

Debuff giảm regen và heal đi 50%

– CLARITY

Duration giảm từ 50 to 30 giây

Mana regen tăng từ 4.5 lên 6

– INFUSED RAINDROPS

Mana regen tăng từ +0.75 lên +0.9

– BOTTLE

Giá giảm từ 650 còn 625

– MEDALLION OF COURAGE

Mana regeneration tăng từ 0.75 lên 1.25

– SOLAR CREST

Mana regeneration tăng từ 1.5 lên 1.75

– RING OF HEALTH

HP Regen tăng từ 6 lên 6.5

Giá giảm từ 850 còn 825

– VOID STONE

Giá giảm từ 850 còn 825

– PERSEVERANCE

HP Regen tăng từ 6 lên 6.5

– HOOD OF DEFIANCE

HP Regeneration tăng từ 8 lên 8.5

– PIPE OF INSIGHT

HP Regen tăng từ 8 lên 8.5

Không còn +3 All Stats

– LOTUS ORB

Manacost tăng từ 75 lên 150

– HELM OF IRON WILL

HP Regen tăng từ 3.5 lên 5

Giá tăng từ 900 lên 925

– RING OF TARRASQUE

Giá giảm từ 700 còn 600

HP Regen tăng từ 3.5 lên 4.5

– TRANQUIL BOOTS

HP regen giảm từ 16 xuống 14

Dota 2: Top Hero Mid Tốt Nhất 7.28 / 2023

Sau các bài viết top hero mạnh nhất của từng vai trò, lần này chúng ta sẽ tập trung vào mid. Kể từ khi draft được thiết kế lại trong All Pick, người chơi liên tục được thấy các pick linh hoạt hơn và xu hướng này cũng tiếp diễn trong patch mới.

HERO MID TỐT NHẤT DÀNH CHO GAME THỦ RANK CAO: PUCK

Tuy vai trò khó chơi nhưng bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Sau nhiều buff nhỏ cũng như thay đổi trong game, Puck giờ là hero mạnh nhất từ rank Divine trở lên. Chưa hết, ở mức rank Archon trở lên, Puck cũng thi đấu khá ổn. Tuy Puck phổ biến hơn ở rank cao do yêu cầu kỹ năng chơi tốt, miễn là pick của bạn ổn và sẵn sàng cảnh giác cao suốt trận thì PUck vẫn có thể là pick tốt.

HERO MID TỐT NHẤT DÀNH CHO NGƯỜI CHƠI KHÔNG GIỎI MID: RAZOR

Nếu không có nhiều kinh nghiệm chơi mid nhưng muốn thử qua, thì Razor chính là người bạn đồng hành của bạn. Đây là hero dành cho người chơi không cần phải thể hiện bản thân, không cần phải chơi ‘hào nhoáng’, không để ‘cái tôi’ tác động đến cách thắng game.

Razor có thể đối đầu hoàn toàn tốt với hầu hết hero ở mid. Chưa hết, nếu thiếu kinh nghiệm trong 1v1 giành last hit, bộ skill của Razor sẽ bù đắp lại thiếu sót này. Hero gây áp lực ổn, có thể bắt đầu gank lane sớm, không cần chơi tham lam nhưng vẫn mạnh về sau.

Những điều kể trên không yêu cầu bạn phải nắm rõ cách chơi Razor: lựa chọn lên item hợp lý để chịu đòn tốt, kết hợp biết static link đối tượng nào trong teamfight đã đủ giúp hero tạo ra tác động lớn trong game.

HERO MID TỐT ĐỂ CHƠI THOẢI MÁI: CLINKZ

HERO TỐT ĐỂ TỤT MMR NHANH: PUDGE

HERO MID TỐT NHẤT BẠN LUÔN PHẢI BIẾT CHƠI: ANH EM NHÀ SPIRIT

Cụ thể, SEA (Đông Nam Á) đã thử nghiệm mid Earth Spirit từ khá lâu và hero này hoạt động khá ổn trong hầu hết các game, nếu không muốn nói là snowball cực kỳ tốt.

Hiện tại, Void Spirit và Storm Spirit đang thi đấu tốt ở rank cao. Hai hero này rõ ràng yếu hơn ở mức rank Legend trở xuống, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên tập chơi các hero này, bởi chúng vẫn sẽ luôn góp mặt trong meta.

HERO MID TỐT ĐỂ LẠI ẤN TƯỢNG SÂU ĐẬM TRONG ĐỘI: INVOKER

Invoker luôn để lại ấn tượng khó phai: một là ‘thánh gánh’, một mình giúp đội thắng trận, hay là ‘tạ tấn’ hay kẻ thù thứ 6. Hai mảng này đôi khi tồn tại trong cùng một game. Vì lý đó, Invoker phù hợp cho những ai muốn tạo sự chú ý, theo nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. Patch hiện tại cũng giúp Invoker trở thành pick tốt ở rank cao với tỉ lệ thắng trên 51%.

Hero cũng rất thú vị để khám phá bây giờ. Gần như ai cũng biết về Invoker Quas-Wex điều khiển nhịp độ trận đấu bằng combo Tornado+EMP vào giữa game. Ngoài ra, chúng ta có Invoker Exort, giúp đỡ đồng đội bằng Sunstrike và farm để trở thành quái vật cuối game. Invoker Exort hiện là lối chơi mặc định phổ biến hơn trong lúc này, ít nhất là ở pub rank cao.

Ngoài ra, đang có lối build Invoker mới: Wex-Exort, tập trung vào sát thương tay với Witch Blade và Alacrity. Về lý thuyết nó khá thú vị và có thể khiến đối thủ không lường trước được. Có thể Invoker sẽ sớm trở thành hero ba trong một, chứ không là hai trong một nữa.

Theo dotabuff

Dota 2: Top offlane mạnh nhất 7.28

Dota 2: Top support mạnh nhất 7.28

Dota 2: Hướng dẫn khắc chế Riki carry, hero đang nằm top meta 7.28

The post Dota 2: Top hero mid tốt nhất 7.28 appeared first on GameWorld.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Dota 2 Update 7.28 Vietsub, Phần 2 Item Và Thay Đổi Chung / 2023 trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!