Đề Xuất 12/2022 # Dùng Hàm Vlookup Để Tìm Kiếm Dữ Liệu Từ Phải Sang Trái / 2023 # Top 17 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 12/2022 # Dùng Hàm Vlookup Để Tìm Kiếm Dữ Liệu Từ Phải Sang Trái / 2023 # Top 17 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Dùng Hàm Vlookup Để Tìm Kiếm Dữ Liệu Từ Phải Sang Trái / 2023 mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Dùng hàm VLOOKUP để tìm kiếm dữ liệu từ phải sang trái như thế nào? Thông thường VLOOKUP sẽ tìm từ trái qua phải, cột đầu tiên của bảng là cột chứa dữ liệu tìm kiếm.

Tìm kiếm dữ liệu từ phải sang trái

Trường nêu lại cú pháp như sau:

Cột điều kiện ở bên trái

Cột chứa giá trị tìm kiếm ở bên phải

Nhưng trong bài học hôm nay chúng ta sẽ gặp phải trường hợp cột trả dữ liệu cần tìm ở phía bên phải của cột dò tìm.

Với kiến thức thông thường về Hàm Vlookup, chúng ta loay hoay đang không biết phải làm sao

Liệu có dùng được Vlookup nữa hay không?

Vlookup ngược dùng như nào?

Bài toán hôm nay: Tìm sản phẩm có sản lượng bằng 10

Đơn giản, bạn tạo cột phụ ở bên phải cột điều kiện, rồi dùng công thức = để lấy giá trị cột chứa giá trị tìm kiếm sang.

TẠI A2 =D2

=VLOOKUP(ĐỊA CHỈ Ô CỘT A, BẢNG DỮ LIỆU TỪ CỘT A ĐẾN CỘT C, SỐ THỨ TỰ CỘT TÌM KIẾM =2, KIỂU TÌM KIẾM CHÍNH XÁC = 0)

Thay thế các thông tin trên bằng địa chỉ ô như sau:

TẠI A8 =IF(VLOOKUP(A2,$A$2:$C$6,2,0)=10,VLOOKUP(A2,$A$2:$C$6,2,0),””)

COPY CÔNG THỨC CHO CÁC Ô BÊN DƯỚI

Hàm đơn Vlookup – Cú pháp, cách sử dụng hàm vlookup trong excel

Hàm vlookup kết hợp hàm IF

Hàm vlookup kết hợp hàm LEFT

Hàm vlookup kết hợp hàm match trong excel (Vlookup nâng cao)

Vlookup Kết hợp với hàm columns, column

Ví dụ về cách sử dụng hàm vlookup để tìm kiếm dữ liệu từ sheet khác

Sử dụng hàm vlookup để tìm kiếm dữ liệu từ file khác.

Lỗi #N/A khi dùng hàm vlookup là lỗi gì?

Lỗi #REF khi sử dụng hàm vlookup là gì?

Hàm tìm kiếm với 2 hay nhiều điều kiện: dùng công thức mảng

Sử dụng hàm vlookup để tìm kiếm nhiều từ 2 điều kiện trở lên dùng cột phụ

Tải 10 bài tập hàm vlookup cơ bản tới nâng cao

Dùng để tìm kiếm dữ liệu cho phiếu thu – phiếu chi

Lập bảng cân đối số phát sinh/ bảng cân đối tài khoản

Tìm tên tài khoản ở các sổ chi tiết, sổ cái trong kế toán excel

Hàm vlookup để lập bảng lương

Tìm tên nhà cung cấp trong sổ theo dõi công nợ chi tiết

Vlookup để tìm thông tin cho phiếu nhập kho – phiếu xuất kho

10+ lưu ý quan trọng khi sử dụng hàm VLOOKUP trong excel

Hàm vlookup ngược

Dùng Hàm VLOOKUP cần phải cố định điều kiện trước khi copy

Cách Sử Dụng Hàm Vlookup Ngược Từ Phải Qua Trái / 2023

Bạn gặp khó khăn trong việc tra cứu dữ liệu nằm ở cột bên phải của dữ liệu khi sử dụng hàm Vlookup?. Hôm nay, chúng tôi giúp các bạn tìm hiểu cách sử dụng hàm Vlookup ngược từ phải qua trái.

Lấy ví dụ, bạn có một bảng dữ liệu, bây giờ bạn đã có được Mã, và bây giờ bạn muốn những lấy dữ liệu vào cột Tên tương ứng với Mã.

Bạn chọn ô ở cột tên và nhập công thức như sau vào thanh fx: =VLOOKUP(H7,IF({1,0},$C$7:$C$11,$D$7:$D$11),2,0) rồi ấn Enter. Dữ liệu sẽ được nhập vào tương ứng

Bạn có thể kéo từ từ ô vừa thực hiện xong ở cột Tên xuống dưới để hệ thống tự thực hiện với các ô còn lại.

– Trong công thức ở trên, H7 là giá trị chúng ta muốn đối chiếu để lấy dữ liệu tương ứng, C7:C10 là cột chúng ta muốn tìm kiếm và D7:D10 là cột dữ liệu chúng ta muốn lấy.

SỬ DỤNG VLOOKUP LẤY DỮ LIỆU TỪ PHẢI QUA TRÁI VỚI HÀM INDEX VÀ MATCH

Ngoại trừ công thức ở trên, đây là một công thức khác kết hợp giữ hàm INDEX và MATCH cũng có thể giúp bạn.

Sau đó bạn kéo từ ô bắt đầu tới cuối để copy công thức cho toàn bộ cột

Lưu ý:– Trong công thức ở trên, H7 là dữ liệu chúng ta muốn lấy để trả lại kết quả tương ứng, D7:D11 là danh sách chứa các giá trị bạn muốn trả lại và C6:C11 là cột dữ liệu chúng ta muốn tìm.

SỬ DỤNG VLOOKUP LẤY DỮ LIỆU TỪ PHẢI QUA TRÁI VỚI HÀM VLOOKUP HÀM CHOOSE

Công thức ở trên với hàm INDEX và MATCH lại không sử dụng hàm VLOOKUP cũng như bạn có thể thấy hàm INDEX và MATCH hơi khó nhớ để sử dụng thì hàm CHOOSE kết hợp với VLOOKUP cũng là một giải pháp khác cho bạn.

Sau đó bạn kéo xuống để hoàn thành việc lấy dữ liệu với các ô bên dưới.

– Trong công thức ở trên, H7 là giá trị chúng ta muốn đối chiếu để lấy dữ liệu tương ứng, C7:C10 là cột chúng ta muốn tìm kiếm và D7:D10 là cột dữ liệu chúng ta muốn lấy.

Hàm Tìm Kiếm Vlookup Và Hlookup Trong Excel / 2023

Nếu công việc của bạn thường xuyên làm việc với Excel và xử lý dữ liệu thì việc phải nắm vững các hàm tìm kiếm là bắt buộc. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn hai hàm tìm kiếm thường xuyên được sử dụng là hàm Vlookup và Hlookup.

VLOOKUP là hàm dùng để tìm kiếm giá trị tương ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong cột chỉ định

Cú Pháp:

Trong đó:

Lookup_value: giá trị đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.

Table_ array: địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy dòng tiêu đề.

Col_index_Num: Số thứ tự cột chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trái qua phải và bắt đầu từ 1).

Range_lookup: Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

Để tìm kiếm giá trị mức thưởng của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Học Bổng tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

Trong đó:

K6: Cột Mức thưởng cần đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu

$A$12:$B$14 : là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu

2: cột học bổng là cột thứ 2 của bảng tham chiếu

0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp

2. Hàm HLOOKUP

HLOOKUP là hàm tìm kiếm một giá trị trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong dòng chỉ định.

Cú pháp :HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value: giá trị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.

Table_ array: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy cột tiêu đề.

Row_index_Num: Số thứ tự dòng chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trên xuống dưới và bắt đầu từ số 1).

Range_lookup: Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Dòng đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

Ví dụ:

Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu

2: dòng đơn vị là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu

1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định)

Kết quả nhận được như sau:

Hướng Dẫn Tạo Vlookup Sang Bên Trái Trong Excel / 2023

Lượt Xem:1704

Hướng dẫn tạo Vlookup sang bên trái trong Excel

Hành vi bình thường của hàm VLOOKUP là trả về dữ liệu từ một bảng. Nhưng bạn chỉ có thể trả về dữ liệu ở bên phải của cột chứa ID.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn không thể thay đổi thứ tự của các cột. Ví dụ như trong tài liệu này, nơi ID là quốc gia mã.

Để trả về dân số dựa trên mã quốc gia, bạn chỉ cần sử dụng hàm VLOOKUP vì nó được giải thích trong bài viết này

Nhưng nếu chúng ta muốn trả về tên của quốc gia, ở bên trái ID, hàm VLOOKUP không phải là cách để giải quyết vấn đề.

Cách trả lại dữ liệu ở bên trái

Vì vậy, vì hàm VLOOKUP không được xây dựng để trả về dữ liệu ở bên trái cột ID, chúng ta không thể sử dụng hàm này.

Nhưng nếu chúng ta sử dụng hàm INDEX và MATCH cùng nhau , có thể xây dựng một công thức để giải quyết vấn đề.

Xây dựng hàm INDEX

Hàm INDEX cho phép bạn tìm kiếm một mục trong bảng. Hàm cần 3 tham số:

Tham số đầu tiên chứa bảng tìm kiếm

Tham số thứ hai đại diện cho dòng tìm kiếm

Tham số thứ ba không được sử dụng trong trường hợp này

Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu công thức bằng cách chỉ chọn 1 cột, cột chứa kết quả trả về.

= INDEX ( $ A $ 2: $ A $ 233,

Sử dụng hàm MATCH

Tham số thứ hai của hàm INDEX sẽ được điền bởi hàm MATCH .

Hàm MATCH trả về vị trí của một mục trong danh sách. Nhưng hãy viết hàm này trong một ô mới để hiểu hàm này sẽ trả về cái gì.

Tham số đầu tiên của hàm MATCH là giá trị chúng tôi tìm kiếm

Và tham số thứ hai là cột nơi chúng tôi tìm kiếm giá trị này

= MATCH ($ H $ 3, $ B $ 2: $ B $ 233 ,

Chúng tôi hoàn thành hàm với giá trị 0 hoặc FALSE để cho biết rằng chúng tôi thực hiện một nghiên cứu chính xác. Nó giống như tham số cuối cùng của hàm VLOOKUP.

= MATCH ($ H $ 2, $ B $ 2: $ B $ 233, 0 )

Nhìn vào kết quả của hàm này cho các giá trị khác nhau của các quốc gia

Bao gồm MATCH bên trong hàm INDEX

Vì vậy, chúng ta chỉ cần chèn kết quả của hàm MATCH vào tham số thứ hai của hàm INDEX.

Như vậy, chúng ta có thể trả về một giá trị nằm bên trái ID

= INDEX ($ A $ 2: $ A $ 233, MATCH ($ H $ 3; $ B $ 2: $ B $ 233,0))

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Bạn đang đọc nội dung bài viết Dùng Hàm Vlookup Để Tìm Kiếm Dữ Liệu Từ Phải Sang Trái / 2023 trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!