Đề Xuất 6/2023 # Hàm Sumif Trong Excel: Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Cụ Thể # Top 12 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 6/2023 # Hàm Sumif Trong Excel: Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Cụ Thể # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hàm Sumif Trong Excel: Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Cụ Thể mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hàm SUMIF là gì?

Bạn hẳn sẽ thắc mắc, hàm SUMIF khác gì hàm SUM? Hàm SUMIF mở rộng khả năng của hàm SUM, thay vì tính tổng trong một phạm vi nhất định, để được tính tổng trong SUMIF các ô buộc phải thỏa mãn điều kiện mà người dùng truyền vào tham số criteria. Hàm SUMIF tiết kiệm rất nhiều công sức nếu bạn muốn tính tổng doanh thu của một đơn vị, doanh số của một nhóm nhân viên, hoặc doanh thu trong khoảng thời gian nhất định, tổng lương theo điều kiện nào đó…

Mục đích của hàm SUMIF là để tính tổng các số trong phạm vi đáp ứng được các tiêu chí đã cung cấp. Kết quả trả về là tổng các giá trị đã cung cấp.

Công thức hàm SUMIF

=SUMIF (range, criteria, [sum_range])

Tham số của hàm SUMIF:

Range: Phạm vi các ô bạn muốn đánh giá theo tiêu chí Criteria. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua. Phạm vi được chọn có thể chứa các ngày ở định dạng Excel tiêu chuẩn.

Criteria: Tiêu chí xác định các giá trị được tính tổng. Nó có thể là số, biểu thức hoặc một chuỗi văn bản.

Sum_range: Tham số này là tùy chọn, nó sẽ chỉ ra các ô cần tính tổng. Nếu để trống sum_range, những ô trong phạm vi đánh giá sẽ được thay thế.

Ví dụ và cách sử dụng SUMIF trong Excel

Trong Excel bảng được trình bày như sau:

Ví dụ 1: Sử dụng hàm SUMIF để tính tổng thuế thu nhập cá nhân của những người có thu nhập dưới 50 triệu đồng.

Để giải quyết ví dụ này, trước tiên ta cần xác định được 3 tham số của hàm SUMIF, cụ thể:

Range: Phạm vi cột chứa tổng thu nhập, ở đây là B4:B9

Criteria là <50.000.000, vì có chứa kí hiệu toán học, nên cần đặt trong “‘: “<50.000.000”

Sum_range là phạm vi cột chứa thuế thu nhập cá nhân cần tính tổng, ở đây là H4:H9

Khi đó, ta sẽ có công thức: =SUMIF(B4:B9,”<50.000.000″,H4:H9), bạn nhập công thức này vào ô chứa kết quả, trong ví dụ của chúng tôi là ô H19.

Nhấn Enter và sẽ nhận được số tiền thuế thu nhập cá nhân cần đóng cho những người có thu nhập dưới 50.000.0000 là 2.229.775.

Ví dụ 2: Vẫn với bảng tính trên, hãy tính tổng thuế thu nhập cá nhân của người có 2 người phụ thuộc. Lúc này:

Range: Phạm vi cột chứa số người phụ thuộc, ở đây là D4:D9

Criteria là =2, có thể viết là 2 hoặc “=2”

Sum_range là phạm vi cột chứa thuế thu nhập cá nhân cần tính tổng, ở đây là H4:H9.

Như vậy, công thức sẽ là: =SUMIF(D4:D9,2,H4:H9), bạn nhập công thức vào ô chứa kết quả, trong ví dụ là H21:

Nhấn Enter để nhận được tổng thuế trả về là 32.267.050 đồng.

Ví dụ 3: Vẫn trong bảng trên, tính tổng thu nhập của những người có thu nhập trên 80 triệu đồng. Lúc này:

Range: Phạm vi cột chứa tổng thu nhập, ở đây là B4:B9

Sum_range trong trường hợp này chính là Range nên bạn không cần nhập tham số này nữa.

Nhấn Enter để nhận kết quả tổng thu nhập của những người có thu nhập trên 80 triệu là 1.100.000.000:

Range: Phạm vi cột chứa danh sách phòng ở đây là J4:J9

Criteria là Bán hàng, viết là “Bán hàng”

Sum_range là phạm vi cột chứa thu nhập cần tính tổng, ở đây là B4:B9

Như vậy công thức sẽ là: =SUMIF(J4:J9,”Bán hàng”,B4:B9), bạn nhập công thức vào ô chứa kết quả, như hình dưới là ô H23:

Nhấn Enter và nhận về tổng thu nhập của phòng bán hàng là 60.000.000:

Chú ý khi sử dụng hàm SUMIF

Khi sum_range bị bỏ qua, tổng sẽ được tính theo Range.

Criteria có chứa chữ hay ký hiệu toán học đều phải được đặt trong dấu ngoặc kép “”.

Phạm vi xác định dạng số có thể được cung cấp là số sẽ không phải dùng đến dấu ngoặc.

Các ký tự ? và * đều có thể được sử dụng trong Criteria. Một dấu chấm hỏi khớp với bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

Cách Sử Dụng Hàm If Lồng Hàm Và Ví Dụ Cụ Thể

Hàm IF và dùng hàm IF lồng gép các hàm khác thường xuyên được sử dụng nhất của Excel. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những cách dùng phổ biến nhất.

ĐỊNH NGHĨA HÀM IF

Là một hàm logic, xác định xem có thỏa mãn điều kiện hay không.

CÚ PHÁP

=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong đó:

Logical_test: Là một giá trị hay biểu thức logic có giá trị TRUE hoặc FALSE.

Value_if_true: Điều kiện thỏa mãn TRUE

Value_if_true: Điều kiện thỏa mãn FALSE

LƯU Ý SỬ DỤNG

Nếu như value_if_true bị bỏ qua, thì  IF sẽ trả về kết quả là 0

Nếu như value_if_false bị bỏ qua, thì IF sẽ trả về giá trị FALSE

CÁCH SỬ DỤNG

Kết quả trả về nếu một giá trị nào đó có phù hợp hoặc không phù hợp với tiêu chí đã đưa ra.

Ví dụ:

Giải thích: Nếu giá cao hơn 500.000, kết quả trả về là “Cao”, nếu nhỏ hơn trả về kết quả là “Thấp”.

Bạn có thể yêu cầu IF trả về ký tự trống, nếu giá trị chưa được nhập:

Dữ liệu kiểu chữ cái phải để trong dấu ngoặc kép:

KẾT HỢP HÀM IF LỒNG VỚI AND, OR

Trong Excel, IF, AND, OR là 3 hàm thường xuyên được sử dụng cùng nhau.

Hàm IF kết hợp với AND

Giải thích: AND trả kết quả là TRUE nếu điểm toán lớn hơn hoặc bằng 60 và điểm văn lớn hơn hoặc bằng 90, ngược lại kết quả sẽ là FALSE.

Với kết quả TRUE, IF hiển thị “Đỗ”, nếu FALSE hiển thị “Trượt”.

IF kết hợp OR:

Giải thích: OR trả kết quả TRUE nếu ít nhất 1 trong 2 môn hơn 60 điểm, ngược lại kết quả sẽ là FALSE.

Với TRUE, IF hiển thị “Đỗ”. Với FALSE hiển thị “Trượt”.

KẾT HỢP CẢ 3 HÀM

Giải thích: Hàm AND có 2 đối số phân tách bởi dấu chấm phẩy (Bàn, Xanh lá cây hoặc Xanh da trời). AND trả kết quả TRUE nếu Sản phẩm là “Bàn” và Màu là “Xanh lá cây” hoặc “Xanh da trời”.

Với TRUE, IF tính mức giảm giá là 50%. Nếu FALSE, mức giảm là 10%.

HÀM IF LỒNG IF 

Hay còn gọi việc đan xen hàm IF trong chính bản thân các phần của hàm. Đan xen liên tục, bạn có thể dùng 2 IF, nhiều hơn tùy từng phiên bản office:

Excel 2003 về trước

Phiên bản 2007 trở lên

Excel 2016 trở lên

Ví dụ: 

Giải thích: Nếu điểm bằng 1, IF trả kết quả “Tệ”. Điểm bằng 2 trả kết quả “Tốt”. Điểm bằng 3 trả kết quả “Xuất sắc”. Còn lại trả “Nhập sai”.

Hàm Sumif Trong Excel: Ví Dụ Công Thức Cụ Thể Từng Trường Hợp

Hàm SUMIF tính tổng theo điều kiện hay tiêu chí mà bạn đưa ra.

Nó có cú pháp và tham số sau:

Range (Bắt buộc) – vùng dữ liệu được đánh dấu theo tiêu chí.

Criteria (Bắt buộc) – điều kiện hay tiêu chí đưa ra để đối chiếu với vùng dữ liệu ở tham số đầu tiên . Nó có thể được cung cấp dưới dạng một số, văn bản, ngày tháng, tham chiếu ô, biểu thức logic hoặc hàm.

Sum_range (tùy chọn) – vùng dữ liệu sẽ tính tổng . Nếu bị bỏ qua, thì phạm vi sẽ được cộng lại.

Hàm có sẵn trong tất cả các phiên bản Excel 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 và các phiên bản cũ hơn.

Cho người mới bắt đầu, chúng ta hãy xây dựng hàm SUMIF trong Excel ở dạng đơn giản nhất.

Trong bảng mẫu bên dưới, giả sử bạn muốn nhận được tổng doanh số cho một vùng cụ thể, chẳng hạn như North. Để hoàn tất, chúng ta xác định các tham số sau:

Range – danh sách các vùng (B2:B10).

Criterion – “North” hay ô chứa vùng quan tâm (F1).

Sum_range – số tiền bán hàng được cộng vào (C2:C10)

Đặt các tham số lại với nhau, chúng ta nhận được các công thức sau:

=SUMIF(B2:B10, “north”, C2:C10) =SUMIF(B2:B10, F1, C2:C10)

Cả hai chỉ tính tổng các ô North:

Làm thế nào để sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Thoạt nhìn, SUMIF là một hàm có cú pháp khá phức tạp . Những lưu ý sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về logic bên trong của nó và tránh được những lỗi thường gặp.

Cú pháp của hàm SUMIF chỉ có 1 điều kiện. Để tính tổng với nhiều tiêu chí, hãy sử dụng hàm SUMIFS (cộng các ô đáp ứng tất cả các điều kiện) hoặc xây dựng công thức SUMIF với tiêu chí OR (tính tổng các ô đáp ứng bất kì điều kiện nào).

Nếu tham số tiêu chí bao gồm giá trị văn bản, ký tự đại diện hoặc phép toán logic theo sau là văn bản, số hoặc ngày, hãy đặt toàn bộ tiêu chí trong dấu ngoặc kép. Ví dụ:

=SUMIF(B2:B10, “north*”, C2:D10)

=SUMIF(C2:C10, “<=9/10/2020”, B2:B10)

Khi một phép toán logic được theo sau bởi một tham chiếu ô hoặc một hàm khác, các tiêu chí phải được cung cấp dưới dạng một chuỗi. Đối với điều này, bạn sử dụng dấu và (&) để nối một phép toán logic và một tham chiếu hoặc hàm. Ví dụ:

=SUMIF(C2:D10, “<=”&TODAY(), B2:B10)

Xin lưu ý rằng các phép toán so sánh được đặt trong dấu ngoặc kép trong khi tham chiếu ô thì không.

Range và sum_range phải có cùng kích thước

Để công thức SUMIF hoạt động chính xác, tham số sum_range phải có cùng kích thước với dải ô, nếu không bạn có thể nhận được kết quả sai lệch. Vấn đề là sum_range chỉ xác định ô phía trên bên trái của phạm vi sẽ được tính tổng, vùng còn lại được xác định bởi kích thước và hình dạng của tham số phạm vi.

=SUMIF(B2:B10, “north”, C2:D10)

Mặc dù SUMIF có thể xử lý một hằng số mảng trong các tiêu chí như được hiển thị giống như ví dụ này, nó không hỗ trợ các mảng trong dải ô và sum_range. Hai tham số này chỉ có thể là vùng giá trị.

SUMIF không phân biệt chữ hoa chữ thường

Theo thiết kế, SUMIF trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường, nghĩa là nó coi chữ hoa và chữ thường như nhau. . Để tạo công thức SUMIF phân biệt chữ hoa chữ thường, hãy sử dụng hàm SUMPRODUCT cùng với EXACT.

Ví dụ về hàm SUMIF trong Excel

Vì bạn đã biết các quy tắc chính của việc sử dụng hàm SUMIF trong Excel, đã đến lúc áp dụng kiến thức thực tế và cải thiện các kỹ năng đã học.

Ví dụ 1: SUMIF lớn hơn và nhỏ hơn

Để tính tổng các số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một giá trị cụ thể, hãy định dạng tiêu chí SUMIF bằng một trong các phép toán logic sau:

Nếu điều kiện nằm trong ô khác, giả sử là E1, hãy nối phép toán logic và tham chiếu ô:

Theo cách tương tự, bạn có thể tính tổng các giá trị nhỏ hơn 200 bằng cách sử dụng phép toán nhỏ hơn (<):

=SUMIF(B2:B10, “<200”)

Công thức SUMIF với tiêu chí “bằng” hoạt động cho cả số và văn bản. Trong các tiêu chí như vậy, dấu bằng không thực sự bắt buộc.

=SUMIF(C2:C10, 3, B2:B10)

=SUMIF(C2:C10, “=3”, B2:B10)

Để tính tổng nếu bằng ô, chỉ cần cung cấp cho tham chiếu ô cho tiêu chí

=SUMIF(C2:C10, F1, B2:B10)

Trong đó B2: B10 là số lượng, C2: C10 là thời gian vận chuyển và F1 là thời gian giao hàng mong muốn.

=SUMIF(A2:A10, “apples”, B2:B10)

=SUMIF(A2:A10, “=apples”, B2:B10)

=SUMIF(A2:A10, F1, B2:B10)

Trong đó A2: A10 là danh sách các mục để so sánh với giá trị trong F1.

Lưu ý: Các công thức trên ngụ ý rằng tiêu chí phù hợp với toàn bộ nội dung ô. Do đó, hàm SUMIF sẽ cộng thêm doanh số bán hàng của Apple, nhưng không phải là Green Apple. Để tính tổng các kết quả phù hợp, hãy xây dựng tiêu chí “nếu ô chứa” như trong công thức phép toán đại diện SUMIF.

Khi một giá trị, văn bản hoặc số, được thay thế bằng tiêu chí, hãy nhớ đặt toàn bộ cấu trúc bằng dấu ngoặc kép.

Ví dụ, để tính tổng số tiền với lô hàng ngoài 3 ngày, công thức như sau:

Để tìm tổng số tất cả các mặt hàng ngoại trừ Táo, công thức là:

Khi giá trị tiêu chí nằm trong một ô khác, hãy nối phép toán “không bằng với” và một tham chiếu ô như sau:

Ví dụ 4: SUMIF không trống

Ví dụ: đây là cách bạn có thể tính tổng doanh số bán hàng cho tất cả các khu vực, tức là trong đó cột B không trống:

Để tính tổng các ô trong một số cột nếu ô tương ứng trong một cột khác trống, hãy sử dụng một trong các tiêu chí sau:

“” – tính tổng các ô nếu một ô khác trống; các ô chứa chuỗi trống cũng được coi là trống.

“=” – để tính tổng các ô hoàn toàn trống.

Trong bảng mẫu của chúng ta, công thức sau sẽ tính tổng doanh số cho các khu vực không xác định, tức là ô trong cột B trống:

=SUMIF(B2:B10, “”, C2:D10)

Ví dụ 6. Ký tự đại diện SUMIF trong Excel

Để tính tổng các ô dựa trên kết quả khớp từng phần, bao gồm một trong các ký tự đại diện trong tiêu chí của bạn:

Dấu chấm hỏi (?) Để thay thế bất kỳ ký tự đơn nào.

Dấu hoa thị (*) để thay thế bất kỳ số lượng ký tự nào.

=SUMIF(B2:B10, “north”, C2:D10)

Để tổng doanh số bán hàng cho tất cả các khu vực, bao gồm North, North-East và North-West, hay đặt dấy hoa thị ngay sau văn bản:

=SUMIF(B2:B10, “north*”, C2:D10)

Nếu bạn muốn nhập vùng quan tâm vào một ô xác định trước (F1), sau đó nối một tham chiếu ô và một ký tự đại diện được đặt trong dấu ngoặc kép:

=SUMIF(B2:B10, F1&”*”, C2:D10)

Để khớp dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị, hãy đặt dấu ngã (~) trước ký tự, ví dụ “~?” hoặc “~ *”.

Ví dụ: để tổng hợp doanh số cho các khu vực được đánh dấu *, hãy sử dụng “* ~ *” cho tiêu chí. Trong trường hợp này, dấu hoa thị đầu tiên là ký tự đại diện và dấu hoa thị thứ hai là ký tự dấu hoa thị.

=SUMIF(B2:B10, “*~*”, C2:D10)

Nếu tiêu chí (* trong trường hợp này) được cho là được nhập vào một ô riêng biệt, thì hãy nối một dấu ngã và tham chiếu ô, như sau:

=SUMIF(B2:B10, “*”&”~”&F1, C2:D10)

Ví dụ 7: SUMIF trong Excel với ngày tháng

Việc sử dụng ngày tháng làm tiêu chí SUMIF rất giống việc sử dụng số. Điều quan trọng nhất là thay thế định dạng ngày mà Excel có thể hiểu được. Nếu bạn không chắc định dạng ngày nào được hỗ trợ và định dạng ngày nào không, hàm DATE có thể là một giải pháp.

Giả sử bạn đang tìm cách tính tổng doanh số ngày 10/9/2020, tiêu chí có thể được thẻ hiện như sau:

=SUMIF(C2:C10, “<9/10/2020”, B2:B10)

=SUMIF(C2:C10, “<“&DATE(2020,9,10), B2:B10)

=SUMIF(C2:C10, “<“&F1, B2:B10)

Trong đó F1 là ngày mục tiêu.

=SUMIF(C2:C10, “<“&TODAY(), B2:B10)

Để tính tổng trong một chuỗi ngày, bạn cần xác định riêng biệt ngày nhỏ hơn và lớn hơn. Điều này có thế được thực hiện với sự trợ giúp của hàm SUMIFS hỗ trợ nhiều tiêu chí.

Ví dụ: để tính tổng nếu một ngày nằm giữa hai ngày, thì đây là công thức để sử dụng:

Trong đó B2:B10 là tổng phạm vi, C2:C10 là danh sách ngày cần kiểm tra, F1 là ngày bắt đầu và G1 là ngày kết thúc.

Cách thực hiện SUMIF từ một sheet khác

Khi bạn cần tính tổng dữ liệu có điều kiện từ một trang tính khác, chỉ cần cũng cấp tham chiếu bên ngoài cho các đối số SUMIF. Cách dễ nhất là bắt đầu nhập công thức, chuyển sang sheet khác và chọn vùng bằng chuột. Excel sẽ tự động chèn tất cả các tham chiếu mà bạn không cần phải lo lắng về cú pháp đúng.

=SUMIF(Data!B2:B10, B3, Data!C2:C10)

Công thức SUMIF phân biệt chữ hoa chữ thường trong Excel

Như đã đề cập, về bản chất, hàm SUMIF trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường. Để tính tổng các ô tính tổng các ô có điều kiện cần cân nhắc các từ viết hoa, bạn sẽ phải sử dụng một số hàm khác, cụ thể là hàm SUMPRODUCT và EXACT xử lý chữ hoa và chữ thường là ký tự khác nhau:

SUMPRODUCT(-(EXACT(range, criteria)), sum_range)

Giả sử bạn có một danh sách các mã mặt hàng trong cột A, nơi mà chữ hoa và chữ thường được xác định khác nhau. Mục tiêu của bạn là tính tổng các số trong cột B cho một mục cụ thể, chẳng hạn A-01.

Để hoàn tất, bạn có thể nhập mục đích trực tiếp vào đối số thứ 2 của hàm EXACT:

=SUMPRODUCT(-(EXACT(A2:A10, “A-01”)), B2:B10)

Hoặc nhập mã mặt hàng vào một ô riêng (E1) như trong hình:

=SUMPRODUCT(-(EXACT(A2:A10, E1)), B2:B10)

Hàm này hoạt động như thế nào?

Hàm EXACT so sánh mặt hàng mục tiêu với từng mặt hàng trong danh sách nguồn và trả về giá trị TRUE nếu tìm kết quả không khớp, nếu không thì là FALSE:

{TRUE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;FALSE;TRUE;FALSE;FALSE}

Toán tử đơn ngôi kép (-) chuyển đổi TRUE và FALSE thành 1 và 0, tương ứng:

Hàm SUMPRODUCT nhân các phần tử của mảng trên với các mục tương ứng trong B2: B10:

SUMPRODUCT({1;0;0;0;0;0;1;0;0}, {250;155;130;255;160;280;170;285;110})

Bởi vì nhân với 0 bằng 0 chỉ những mục mà EXACT trả về TRUE (1) mới tồn tại:

SUMPRODUCT({250;0;0;0;0;0;170;0;0})

Cuối cùng, SUMPRODUCT cộng các sản phẩm và xuất ra tổng.

Cách Sử Dụng Hàm Trừ Trong Excel: Những Ví Dụ Cụ Thể Dễ Áp Chế

Hàm trừ trong excel

Hàm trừ trong excel

Cách trừ với tham chiếu ô trong một ô

Cũng giống như các hàm cơ bản trong excel thì hàm trừ là phép tính cơ bản, Sử dụng trực tiếp các con số trừ trực tiếp cho nhau thông qua địa chỉ ô. Với cách trừ nhiều ô trong excel bạn cần phải áp dụng theo đúng công thức hàm trừ như:

Công thức = Ô tính 1 – Ô tính 2 – Ô tính 3 – … – Ô tính n.

Ví dụ:

Nếu bạn muốn trừ số liệu trong 1 ô bạn chỉ cần sử dụng dấu “-“, cú pháp cụ thể: =15-5

Cách làm phép trừ trong excel

Với phiên bản excel 2003, 2007, 2010, 2016 bạn đều thực hiện thao tác giống nhau. Nhưng khi thực hiện hàm trừ nhiều giá trị cần phải áp dụng phép tính nhiều lần thì có thể sử dụng hàm trừ trong excel để tính toán nhanh chóng hơn. Không đơn thuần như phép cộng có chứa hàm sum thì trong excel không có hàm trừ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể áp dụng hàm sum như một hàm trừ như tổng giá trị của những số âm với nhau thì sẽ phép trừ. Tương tự với lệnh trừ cột trong excel.

Ví dụ: Trừ các giá trị ô B6, C6, D6 ta sẽ có lệnh công thức như: =SUM(B6,-C6,-D6)

Sử dụng toán tử trừ “-“

Trong excel sử dụng toán tử, kể cả đối với toán tử “-“ thì đều phải đặt dấu “=” trước các phép tính. Phía sau bạn mới nhập con số (tham chiếu ô) và sử dụng toán tử trừ “-“ để thực hiện phép trừ.

Ví dụ: =10-5 hoặc B10-B5 (10 trừ 5 hoặc số chứa trong ô B10 trừ số chứa trong ô B5)

Sử dụng hàm SUM

Hàm tính tổng trong Excel không thể bỏ qua chính là hàm sum, bạn có thể áp dụng mẹo với hàm sum để đặt dấu “-“ đằng trước đối số trong hàm sum (bỏ qua số bị trừ và hàm âm số hạng). Thay vì hàm sum thực hiện phép tính tổng thì sẽ sẽ thực hiện được các phép trừ với các đối số.

Cách trừ phần trăm trong excel

Bên cạnh đó, hàm trừ trong excel còn được sử dụng như phép tính trừ với phần trăm. Bạn có thể áp dụng công thức sau đây để thực hiện trừ phần trăm như sau:

Công thức trừ phần trăm trong excel: =Số * (1-x%)

Cách trừ ngày tháng trong excel

Cách tính ngày trong excel

Ví dụ cụ thể: A1 là 1/1/2020, A2 là 2/3/2020

Nhập lệnh thực hiện: A3=A2-A1 kết quả hiển thị =60 ngày

Hoặc bạn áp dụng 2 hàm hỗ trợ tính ngày cụ thể là hàm DATEVALUE và hàm hàm DATE

Lệnh thực hiện: =DATE(2020,3,2)-DATE(2020,1,1)

Lệnh thực hiện: =DATEVALUE(“3/2/2018”)-DATEVALUE(“1/1/2018”)

Áp dụng 2 hàm tính đều hiển thị kết quả giống nhau là 60 ngày

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hàm Sumif Trong Excel: Cách Sử Dụng Và Ví Dụ Cụ Thể trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!