Đề Xuất 12/2022 # Hiểu Rõ Về Json Là Gì? / 2023 # Top 21 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 12/2022 # Hiểu Rõ Về Json Là Gì? / 2023 # Top 21 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hiểu Rõ Về Json Là Gì? / 2023 mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

JSON là gì?

JSON là viết tắt của Java Script Object Notation, là một kiểu định dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được. JSON là một tiêu chuẩn mở để trao đổi dữ liệu trên web.

{ "name" : "TopDev", "title" : "Việc làm IT cho Top Developers", "description" : "là hệ sinh thái bao gồm cộng đồng các Top Developers." }

Ta có thể thấy cú pháp của JSON có 2 phần đó là key và value:

Chuỗi JSON được bao lại bởi dấu ngoặc nhọn {}

Các key, valuecủa JSON bắt buộc phải đặt trong dấu nháy kép {“}, nếu bạn đặt nó trong dấu nháy đơn thì đây không phải là một chuỗi JSON đúng chuẩn. Nếu trường hợp trong value của bạn có chứa dấu nháy kép " thì hãy dùng dấu () để đặt trước nó, ví dụ "json là gì".

Nếu có nhiều dữ liệu thì dùng dấu phẩy , để ngăn cách.

Các key của JSON bạn nên đặt chữ cái không dấu hoặc số, dấu _ và không có khoảng trắng., ký tự đầu tiên không nên đặt là số.

File json có thể được lưu với bất kỳ phần mở rộng nào, tuy nhiên thông thường thì nó được lưu dưới phần mở rộng là .json hoặc .js.

JSON ban đầu được phát triển để dành phục vụ cho ứng dụng viết bằng JavaScript. Tuy nhiên vì JSON là một định dạng dữ liệu nên nó có thể được sử dụng bởi bất cứ ngôn ngữ nào mà không bị giới hạn.

Giá trị key trong JSON có thể là chuỗi (string), số (numner), rỗng (null), mảng (array), hoặc đối tượng (object).

Cấu trúc chuỗi JSON

Object là gì?

Object trong Json được thể hiện bằng dấu ngoặc nhọn {}. Khái niệm Object trong Json cũng khá tương đồng với Object trong Javascript. Tuy nhiên, Object trong Json vẫn có những giới hạn như:

Key: phải luôn nằm trong dấu ngoặc kép, không được phép là biến số.

Value: Chỉ cho phép các kiểu dữ liệu cơ bản: numbers, String, Booleans, arrays, objects, null. Không cho phép function, date, undefined.

Không cho phép dấy phẩy cuối cùng như Object trong Javascript.

Kiểu OBJECT

var nhat = { "firstName" : "Nhat", "lastName" : "Nguyen", "age" : "34" };

Kiểu OBJECT IN ARRAY

var employees = [{ "name" : "Binh", "age" : "38", "gender" : "male" }, { "name" : "Nhat", "age" : "34", "gender" : "male" }, { "name" : "Nhu", "age" : "25", "gender" : "female" }];

Kiểu NEST OBJECT

var employees = { "hieu" : { "name" : "Hieu", "age" : "29", "gender" : "male" }, "nhat" : { "name" : "Nhat", "age" : "34", "gender" : "male" }, "nhu" : { "name" : "Nhu", "age" : "25", "gender" : "female" } }

Nên sử dụng JSON khi nào

Một trường hợp khá phổ biến trong JavaScript mà dữ liệu được định dạng theo format JSON xuất hiện đó là trong các AJAX request.

Ví dụ bạn tạo tập tin topdev_info.json ở thư mục gốc của server (để khi request vào URL http://localhost/topdev_info.json thì server trả về nội dung của tập tin này) và sau đó bạn tạo một tập tin topdev_ajax.html với nội dung như sau:

$.ajax( type: ‘GET’, url: “http://localhost/topdev_info.json”, success: function(response) { console.log(“Data type: ” + (typeof response)); console.log(“Application name: ” + response.name); }, );

Đoạn code trên sử dụng $.ajax() để gửi AJAX request lên server lấy về nội dung file topdev_info.json. Sau khi lấy về nội dung tập tin này thành công, dữ liệu sẽ được chuyển vào biến response.

Nếu bạn mở developer console của trình duyệt lên (nhấn phím F12) bạn sẽ thấy kiểu dữ liệu của biến response này được JavaScript với các thuộc tính như name, title, decription.

Tìm Hiểu Về Chuỗi Dữ Liệu Json / 2023

1. JSON là gì?

JSON là chữ viết tắt của Javascript Object Notation, đây là một dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được, bạn có thể sử dụng lưu nó vào một file, một record trong CSDL rất dễ dàng. JSON có định dạng đơn giản, dễ dàng sử dụng và truy vấn hơn XML rất nhiều nên tính ứng dụng của nó hiện nay rất là phổ biến.

JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation

JSON là định dạng trao đổi dữ liệu văn bản dung lượng nhẹ

JSON là ngôn ngữ độc lập

JSON được “tự mô tả” và dễ hiểu

Ví dụ định nghĩa 1 chuỗi JSON lưu trữ thông tin cá nhân như sau:

{ "username" : "kimoanh", "email" : "[email protected]", "website" : "json.org", "title" : "Tìm hiểu về JSON" }

Như vậy cú pháp của JSON rất đơn giản là mỗi thông tin dữ liệu sẽ có 2 phần đó là key và value, điều này tương ứng trong CSDL là tên field và giá trị của nó ở một record nào đó. Tuy nhiên nhìn qua thì đơn giản nhưng nếu ta mổ xẻ nó ra thì có một vài điều như sau:

Chuỗi JSON được bao lại bởi dấu ngoặc nhọn {}

Các key, value của JSON bắt buộc phải đặt trong dấu nháy kép {“}.

2. Nên sử dụng JSON trong những tình huống nào?

3. Mã hóa và giải mã chuỗi JSON: json_encode và json_decode

3.1. Mã hóa: json_encode

Hàm json_encode có chức năng huyển một mảng trong PHP hoặc object trong PHP thành chuỗi JSON. Cú pháp như sau: json_encode($array), trong đó $array là mảng ban muốn chuyển đổi. Kết quả chuỗi JSON sẽ tự động chuyển các ký tự có dấu, các ký tự đặc biệt sang dạng an toàn nên bạn nhìn vào nó hơi khác.

Ví dụ: Sử dụng hàm json_encode để chuyển đổi mảng sau sang chuỗi JSON.

{ $array = array( "title":"簡単キーワード入力 ", "body":"特許申請簡単s単キーワード" ); }

Ta sử dụng hàm json_encode để mã hóa như sau:

{ $array = array( "title":"簡単キーワード入力 ", "body":"特許申請簡単s単キーワード" ); echo json_encode($array); }

Kết qủa của việc mã hóa như sau:

{ "title":"u7c21u5358u30adu30fcu30efu30fcu30c9u5165u529b ", "body":"u7279u8a31u7533u8acbu7c21u5358su5358u30adu30fcu30efu30fcu30c9" }

3.2. Giải mã json_decode

Hàm này mục đích chuyển một chuỗi JSON sang dạng mảng hoặc object, hàm này có cú pháp như sau: json_decode($json_string, $assoc). Trong đó:

$json_string: là chuỗi JSON

$assoc có hai giá trị true / false. Nếu true thì kết quả nó trả về là dạng array, ngược lại nếu false thì kết quả trả về dạng object. Mặc định là false.

Ví dụ: có chuỗi JSON như sau:

$json_string = { "title":"簡単キーワード入力 ", "body":"特許申請簡単s単キーワード" }

Dùng hàm json_decode để chuyển về dạng mảng và object.

$json_string = ' { "title":"簡単キーワード入力 ", "body":"特許申請簡単s単キーワード" } ';

Kết qủa:

array: "title":"簡単キーワード入力 ", "body":"特許申請簡単s単キーワード" object "title":"簡単キーワード入力 ", "body":"特許申請簡単s単キーワード"

4. Kiểm tra nội dung chuỗi JSON sau khi được mã hóa

All Rights Reserved

# Sát Lực Là Gì? Tìm Hiểu Về Sát Lực / 2023

Nếu không kể đến các lĩnh vực khác, bạn có biết sát thương là một từ rất nổi tiếng trong Liên Minh Huyền Thoại hay không?

Tron Liên Minh Huyền Thoại mùa 7 một chỉ số mới ngoài chỉ số xuyên giáp đã xuất hiện đó là Sát thương. Nói một cách đơn giản, Lethality ban đầu chỉ cho bạn 40% giá trị và tăng lên 100% giá trị ở cấp 18. Và sẽ không bao giờ có chuyện bạn xuyên giáp đối phương nhiều hơn giá trị đó. Lực lượng mang lại.

1. Tìm hiểu thêm về lực sát thương?

Ví dụ chi tiết về khả năng gây chết người:

Nếu tướng địch ở cấp 1 thì bạn cần 10 sát thương để xuyên 4 giáp

Nếu tướng địch ở cấp độ 9. Bây giờ anh ta có 7 giáp và bạn cần thêm 10 sát thương để giành chiến thắng.

Nếu tướng địch đạt cấp 18. Game thủ cần chuẩn bị 10 chí mạng để xuyên 10 giáp.

Bạn cần lưu ý rằng số lượng cấp bậc của kẻ thù quyết định khả năng gây chết người của bạn. Trong phiên bản thử nghiệm pbe, rất nhiều vật phẩm được trang bị. Tuy nhiên, chỉ số sát thương của anh ta cũng bị giảm xuống. Vì vậy game thủ cần học cách lên đồ của các vị tướng. Đặc biệt là Draven, Jhin, Miss Fortune để phù hợp hơn với hoàn cảnh.

So với trước đây chỉ số xuyên giáp với chỉ số xuyên giáp khi mua cung xanh là 35%, có vẻ như về cuối trận khi đối phương có quá nhiều tăng, sát thương sẽ yếu hơn cung xanh rất nhiều. Nên đại đa số sát thủ sẽ chỉ là những tướng mạnh vs sát thủ ở đầu game đến giữa game, nhưng về cuối game với điểm chí mạng + tướng thì không khó để có 1 đòn đánh hay đội của bạn, chỉ cần e dè Xe tăng hoặc máy bay chiến đấu trong đội của bạn sẽ có quá nhiều áo giáp khiến bạn không thể bắn trúng

Hiểu Rõ Về Các Vị Trí Trong Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến / 2023

Cũng tương tự như những game MOBA khác trên phiên bản PC, Liên Minh Huyền Thoại : Tốc Chiến (League of Legends: Wild Rift) cũng chia ra nhiều vai trò khác nhằm khuyến khích mọi người hỗ trợ lẫn nhau để giành chiến thắng trận đấu. Dù rằng không sở hữu số lượng tướng khổng lồ như Liên Minh Huyền Thoại (hiện tại LMHT đang sở hữu 152 tướng), bao gồm cả tướng mới Seraphine chung với bản PC, thế nhưng tựa game này vẫn đủ số lượng tướng để phân chia mọi vị trí khác nhau trong trận đấu. Sau khi đọc bài viết này, các bạn có thể hiểu rõ hơn về vai trò cũng như nhiệm vụ của mỗi vị trí trong trận đấu và từ đó hiểu hơn về bản chất của mỗi tướng trong LMHT: Tốc Chiến.

Vậy vai trò của tướng là gì trong LMHT: Tốc Chiến?

Cơ bản, mỗi vị tướng sẽ đóng một vai trò khác nhau nhằm đảm bảo chiến thắng của cả đội. Ngoài ra mỗi vị trí cũng sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau trong trận đấu, bao gồm Đường Trên, Đường Giữa, Rừng, Xạ Thủ và Hỗ Trợ. Hiểu được nhiệm vụ của mỗi vị trí sẽ giúp bạn nắm bắt rõ hơn về cách chơi của mỗi người, cũng như làm thế nào để phối hợp với động đội tốt hơn và giành chiến thắng trong LMHT: Tốc Chiến. Và sau đây là 5 vai trò mà bạn cần biết trong mỗi trận đấu.

Đường trên

Đường trên là vị trí yêu cầu bạn phải đi một mình tại đường trên, gần khu vực hang Baron. Thông thường người chơi ở vị trí này sẽ sử dụng tướng đỡ đòn hoặc đấu sĩ, với mục đích chính là đỡ đòn hoặc là người mở giao tranh. Những người chơi ở đường trên sẽ ưu tiên phá hủy trụ càng nhiều càng tốt khi đi một mình, nhưng vẫn sẽ đảm bảo rằng họ vẫn có thể hỗ trợ đồng đội bất kỳ lúc nào lúc cần thiết khi giao tranh nổ ra.

Những tướng Đường Trên bao gồm: Akali, Camille, Darius, Dr. Mundo, Fiora, Garen, Jax, Malphite, Nasus, Singed, Tryndamere, Yasuo, Zed

Đường Giữa

Cũng tương tự như Đường Trên, tướng Đường Giữa cũng sẽ đi một mình. Thông thường tướng đi đường giữa là người đóng vai trò gánh đội thứ 2 trong trong đội hình với khả năng dồn sát thương cực tốt. Cũng vì họ thi đấu ở vị trí trung tâm, nên đôi lúc họ sẽ giúp những vị trí đường khác như Đường Dưới, Đường Trên cũng như Rừng thông qua những đợt di chuyển gank hỗ trợ đồng đội khoảng thời gian đầu và giữa trận. Vì họ là tướng gánh đội thứ 2 nên những người chơi Đường Giữa sẽ ưu tiên hạ gục lính và tướng đối thủ để có lượng vàng càng nhiều càng tốt để mạnh nhất có thể, và từ đó giúp cả đội giành chiến thắng.

Những tướng Đường Giữa bao gồm: Ahri, Akali, Annie, Aurelion Sol, Fizz, Lux, Orianna, Seraphine Twisted Fate, Yasuo, Zed, Ziggs

Rừng

Rừng là vị trí đặc biệt trong đội hình khi khởi đầu trận ở vị trí rừng. Thay vì di chuyển ra 3 đường như kể trên, họ sẽ hạ gục các bãi lính rừng để kiếm vàng và điểm kinh nghiệm. Ngoài ra Rừng còn phải giúp cả đội kiểm soát những mục tiêu lớn khác, nhưng không kém phần quan trọng trong trận đấu, như Sứ Giả Khe Nứt, Rồng và Baron để tạo điều kiện giúp cả đội tăng cơ hội giành chiến thắng. Vì không cần phải cạnh tranh với đối thủ như những đường khác, họ sẽ có thêm thời gian để hỗ trợ đồng đội ở 3 đường khác và giúp họ giành lợi thế hơn so với đối thủ trong thời gian đầu trận.

Những tướng Rừng bao gồm: Amumu, Camille, Evelynn, Gragas, Graves, Jarvan IV, Jax, Lee Sin, Master Yi, Olaf, Shyvana, Xin Zhao, Vi.

Xạ Thủ / Đường Dưới

Đường Dưới là một trong những vị trí cũng không kém phần độc đáo so với Rừng, khi họ cần 2 thành viên để đi vị trí này. Bắt đầu trận đấu, tướng Xạ Thủ và Hỗ Trợ sẽ cùng nhau di chuyển sang vị trí gần hang Rồng. Cơ bản, mục tiêu của Xạ Thủ sẽ làm thế nào để hạ gục lính và đối thủ càng nhiều càng tốt để mua những trang bị mạnh nhất có thể, từ đó gánh cả đội đến chiến thắng. Thông thường, những món trang bị của Xạ Thủ sẽ thiên về sát thương vật lý cũng như khả năng chí mạng để gây nhiều sát thương lên đối thủ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên vì khả năng gây sát thương cực tốt, họ sẽ rất dễ bị đối thủ hạ gục và tiếp cận, nên Xạ Thủ sẽ cần sự trợ giúp của Xạ Thủ.

Những tướng Xạ Thủ bao gồm: Ashe, Draven, Ezreal, Jhin, Jinx, Kai’sa, Miss Fortune, Varus, Vayne

Hỗ Trợ

Hỗ trợ là những tướng có khả năng trợ giúp đồng đội cực tốt, đặc biệt là Xạ Thủ trong khoảng thời gian đầu trận. Tướng Hỗ Trợ sẽ là người đồng hành cùng Xạ Thủ trong khoảng thời gian bắt đầu trận, sau đó sẽ trợ giúp cả đội khi trận đấu kéo dài. Cơ bản họ sẽ là người bảo vệ Xạ Thủ cũng như đồng đội trong giao tranh tổng. Vì Hỗ Trợ không đóng vai trò gây sát thương nên họ sẽ là người đỡ đòn cũng như gây sự khó chịu lên đối thủ thông qua những chiêu thức khống chế của chính bản thân mình.

Những tướng Hỗ Trợ bao gồm: Alistar, Blitzcrank, Braum, Janna, Lux, Malphite, Nami, Seraphine, Sona, Soraka

Hãy chọn một vị trí phù hợp

Tùy theo phong cách chơi của mỗi người mà bạn hãy chọn một vị trí phù hợp nhằm phục vụ mục đích tối thượng là giúp cả đội giành chiến thắng. Nếu bạn tự tin vào khả năng kiểm soát trận đấu và gây sát thương lên đối thủ thì hãy chọn Đường Giữa hoặc Xạ Thủ. Nếu bạn cảm thấy mình muốn trở thành tướng mở giao tranh và đỡ đòn cho cả đội thì hãy chọn Đường Trên. Còn nếu muốn trở thành hậu phương vững chắc và hỗ trợ cho đồng đội thì Hỗ Trợ sẽ là vị trí phù hợp dành cho bạn.

Nếu bạn muốn trải nghiệm một trong những tựa game MOBA lâu đời nhất trong thời điểm hiện tại trên nền tảng mới lạ, thì đừng ngần ngại thử nghiệm LMHT: Tốc Chiến trên BlueStack. Không chỉ cung cấp sự trải nghiệm thú vị, BlueStack cũng sẽ liên tục cập nhật những bài viết hướng dẫn tận tình để các bạn có thể càng ngày tiến bộ hơn khi khám phá LMHT: Tốc Chiến!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hiểu Rõ Về Json Là Gì? / 2023 trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!