Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Lồng Ghép Hàm, Viết Hàm Lồng Nhau Trong Excel / 2023 # Top 15 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Lồng Ghép Hàm, Viết Hàm Lồng Nhau Trong Excel / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Cách Lồng Ghép Hàm, Viết Hàm Lồng Nhau Trong Excel / 2023 mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Có 2 trường hợp chính thường xảy ra việc lồng hàm:

Trường hợp 1: Lồng ghép hàm để tránh lỗi cho hàm chính

Trường hợp 2: Đảm bảo đủ tính logic của vấn đề

Lồng ghép hàm để tránh lỗi cho hàm chính

Đây là trường hợp thường xảy ra với các hàm tham chiếu. Bởi việc tham chiếu rất dễ xảy ra lỗi. Do đó để tránh lỗi thì chúng ta lồng ghép thêm các hàm bẫy lỗi, hàm logic để tránh lỗi.

Ví dụ thường thấy là việc sử dụng hàm Vlookup

Hàm VLOOKUP rất dễ xảy ra lỗi nếu như:

Giá trị tìm kiếm là ô trống

Giá trị tìm kiếm không xuất hiện trong cột đầu tiên của vùng bảng tìm kiếm

Giá trị col_index_num (cột chứa kết quả) vượt quá số cột hiện có của bảng tìm kiếm

Do đó để tránh lỗi thì chúng ta hay thêm một số hàm như:

Hàm IF + hàm IsBlank để biện luận nếu giá trị tìm kiếm là ô trống

Hàm COUNTIF để đếm xem giá trị tìm kiếm có nằm trong cột đầu tiên của vùng bảng tìm kiếm không

Hàm MATCH để xác định cột chứa kết quả là cột thứ mấy trong bảng

Do đó mục đích chính là sử dụng hàm VLOOKUP, nhưng để tránh lỗi của hàm này thì có thể phải dùng tới rất nhiều hàm phụ để lồng ghép vào hàm chính.

Do đó để tránh báo kết quả lỗi #N/A thì chúng ta có thể thêm một số hàm để bẫy lỗi và phát hiện nguyên nhân gây ra lỗi

Nếu đếm giá trị F2 trong vùng A2:A8 ra kết quả bằng 0 (kết quả hàm COUNTIF=0) thì trả về dòng chữ “Không có mã này”

Nếu kết quả hàm COUNTIF ra khác không (tức là trường hợp giả thiết hàm IF sai, tại value_if_false) sẽ sử dụng hàm VLOOKUP

Tại G3 xét giả thiết giá trị tìm kiếm là ô trống

Nếu F3 là ô trống (mệnh đề F3=””) thì trả về kết quả là ô trống (hai dấu nháy kép thể hiện ô trống)

Nếu F3 không phải ô trống (tức là trường hợp giả thiết hàm IF sai, tại value_if_false) sẽ sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kết quả.

Tuy nhiên nếu F2 là ô trống thì sao? Giá trị ở F3 không phải ô trống nhưng là giá trị không có trong cột A thì sao? Trường hợp này chúng ta phải lồng ghép việc bẫy lỗi cả ở G2 và G3 vào 1 hàm như sau:

=IF(F2=””,””,IF(COUNTIF($A$2:$A$8,F2)=0,”Không có mã này”,VLOOKUP(F2,$A$2:$D$8,4,0)))

Trong đó:

IF(F2=””,””, là xét trường hợp giá trị tìm kiếm là ô trống

IF(COUNTIF($A$2:$A$8,F2)=0,”Không có mã này”, là xét trường hợp giá trị tìm kiếm không nằm ở cột đầu tiên trong bảng tìm kiếm. Hàm IF này nằm ở mệnh đề value_if_false của hàm IF đầu tiên để xét khi F2 không phải là ô trống

VLOOKUP(F2,$A$2:$D$8,4,0) giá trị sẽ thực thi khi mà cả 2 giả thiết hàm IF đều sai. Hàm Vlookup nằm ở mệnh đề value_if_false của hàm IF thứ 2, mà hàm IF thứ 2 lại nằm trong mệnh đề value_if_false của hàm IF thứ 1 nên được hiểu là khi cả 2 mệnh đề đều sai.

Như vậy dù công thức nhìn có vẻ dài và phức tạp, lồng nhiều hàm IF vào nhau, nhưng thực chất thì chỉ đơn giản là sử dụng hàm VLOOKUP cộng thêm việc bẫy lỗi của hàm VLOOKUP mà thôi.

* Lưu ý: Ngoài các lỗi thường thấy, chúng ta còn phải biết về lỗi Loại dữ liệu. Bởi nếu không đúng loại dữ liệu thì chúng ta không thể tính toán đúng được.

Đảm bảo đủ tính logic của vấn đề

Việc đảm bảo đủ tính logic của vấn đề thường phức tạp hơn nhiều so với việc bẫy lỗi. Bởi việc phân tích đủ và chính xác tính logic của những trường hợp phức tạp khá khó thực hiện, ngay cả với những ai đã làm tốt Excel.

Do đó để làm quen với việc này, chúng ta nên hình thành 1 thói quen đó là phân tích logic của vấn đề trước khi thực hiện giải quyết vấn đề đó. Khi đã phân tích đúng và đủ tính logic của vấn đề thì chúng ta có thể xác định được đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc. Từ đó chúng ta sẽ biết cần sử dụng hàm nào, lồng ghép các hàm theo thứ tự nào, khi nào thì hoàn thành công thức.

Mục tiêu: Điền kết quả vào cột Xếp loại là 2 giá trị “Đỗ” hoặc “Trượt” dựa theo điều kiện ở cột Khóa học và Điểm thi

Nội dung logic của điều kiện:

Logic 1: Nếu điểm thi Excel dưới 7 là trượt. Tại đây ta có: Điểm thi môn Excel phụ thuộc vào giá trị ở cột Khóa học (cột C) và cột Điểm thi (cột D). Hai điều kiện này xét đồng thời do đó cần sử dụng hàm AND để kết hợp 2 nội dung này. Hàm IF để xét tính logic: nếu thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện của logic 1 thì kết quả là “Trượt”

Logic 2: logic 2 sẽ thực hiện khi mệnh đề logic 1 là sai. Do đó sau khi xét mệnh đề đúng của logic 1 xong thì chúng ta sẽ xét ngay logic 2. Logic 2 là kết hợp điều kiện Khóa học = Word, điểm thi dưới 8 nên sẽ dùng hàm AND. Logic 2 được biểu diễn dưới hàm IF để xét: nếu thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện của logic 2 thì kết quả là “Trượt”

Còn lại nếu cả 2 logic trên đều sai (tức là mệnh đề sai ở logic 2 cũng là mệnh đề sai của logic 1) thì kết quả trả về không phải là “Trượt”, khi đó sẽ là “Đỗ”

Cách viết hàm như sau:

E2=IF(AND(C2=”Excel”,D2<7),”Trượt”,IF(AND(C2=”Word”,D2<8),”Trượt”,”Đỗ”))

Logic 1 = IF(AND(C2=”Excel”,D2<7),”Trượt”,…. xét logic 2 tại vị trí dấu …. mệnh đề value_if_false của hàm IF

Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Vlookup Thay Thế Hàm If Lồng Nhau Trong Excel / 2023

Điều kiện để sử dụng hàm VLOOKUP thay thế hàm IF lồng nhau

Không phải trong mọi trường hợp chúng ta đều làm được điều này. Chỉ trong một số điều kiện nhất định thì chúng ta mới có thể sử dụng hàm VLOOKUP thay thế hàm IF lồng. Cụ thể:

Giá trị trong các điều kiện là dạng Số

Các điều kiện có tuân thủ theo thứ tự tăng dần và có tính liên tục

1. Đề bài: Xác định mức thưởng dựa theo điểm KPIs đạt được của từng nhân viên

Trong trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được hàm VLOOKUP để thay thế cho hàm IF lồng, vì thỏa mãn cả 2 điều kiện:

Bảng điểm KPIs xét thưởng phần điểm KPIs là các giá trị số (cột I)

Các giá trị trong cột I có thể sắp xếp được theo thứ tự tăng dần

Cách sử dụng hàm VLOOKUP thay thế hàm IF lồng nhau

Thiết lập bảng điều kiện

Không phải lúc nào chúng ta cũng có sẵn bảng điều kiện (như bảng Điểm KPIs xét thưởng) như trong ví dụ trên. Cũng không phải lúc nào điều kiện của bảng điều kiện cũng đảm bảo ngay được nguyên tắc: là dữ liệu dạng số và sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Do đó việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là thiết lập lại bảng điều kiện.

Cụ thể như ở ví dụ trên ta có bảng điều kiện ban đầu là:

Như vậy chúng ta thấy các điều kiện chưa có sự thống nhất với nhau về khoảng cách, dấu của các mốc điều kiện trước và sau cho những khoảng nối tiếp nhau.

Do đó chúng ta có thể lập lại bảng điều kiện theo đúng tiêu chuẩn như sau:

Như vậy các điều kiện đều cùng phạm vi và cùng dấu điều kiện. Chúng ta có thể thay đổi các giá trị để đảm bảo đúng được tính logic của điều kiện ban đầu.

Cách viết hàm VLOOKUP

Khi đó dùng hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(D3, $I$3:$J$10, 2, 1)

Trong đó:

Giá trị tham chiếu là điểm KPIs theo cột D, từ ô D3

Vùng bảng tham chiếu là bảng Điểm KPIs, tính từ cột Giá trị trở đi (Cột giá trị phải là cột đầu tiên trong vùng bảng tham chiếu)

Kết quả tham chiếu là cột Mức thưởng, là cột thứ 2 trong vùng bảng tham chiếu

Phương thức tìm kiếm: Chọn số 1 là tìm kiếm tương đối

Nguyên tắc tìm kiếm tương đối của hàm VLOOKUP: Tìm theo giá trị NHỎ HƠN và GẦN NHẤT với giá trị tham chiếu.

Như vậy chúng ta đã có thể sử dụng duy nhất 1 hàm VLOOKUP là thu được kết quả tương đương với 7 hàm IF lồng nhau, mà kết quả vẫn chính xác.

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm về hàm VLOOKUP theo các bài viết sau:

Hàm Vlookup trong Excel, hướng dẫn sử dụng chi tiết và có ví dụ cụ thể Hàm vlookup trong Excel và các ứng dụng nâng cao thường gặp Bài tập Excel dùng hàm VLOOKUP có lời giải Vì sao dùng INDEX và MATCH tốt hơn dùng VLOOKUP trong Excel

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Vlookup Lồng Vlookup Trong Excel / 2023

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách sử dụng lồng hàm VLOOKUP để thực hiện tham chiếu qua các bảng khác nhau trong Excel một cách hiệu quả và nhanh chóng trong Excel

VLOOKUP là một trong những hàm Excel được sử khá phổ biến để phục vụ cho mục đích dò tìm để trả về kết quả tương ứng.

Ngoài ra sự kết hợp giữa INDEX + MATCH sẽ tối ưu hơn

Ta có bài toán như sau: Ta cần tính ThanhTien với ThanhTien = SoLuong * Gia

Ta sẽ cần căn cứ vào ID trong bảng 3, thực hiện dò trong bảng 1 để lấy TenHang, sau đó lại dùng TenHang này dò trong bảng 2 để lấy Gia và cuối cùng là nhân với SoLuong để ra ThanhTien

Bạn có thể làm điều đó dễ dàng hơn với việc tạo cột phụ. Tuy nhiên, trong trường hợp này ta sẽ sử dụng 2 hàm VLOOKUP lồng nhau. Cụ thể ta có công thức như sau:

=G3*VLOOKUP(VLOOKUP(E3,$B$3:$C$5,2,0),$B$9:$C$11,2,0)

Bạn có thể hiểu công thức trên như sau: Giá trị trả về của hàm VLOOKUP trong là giá trị tìm kiếm của hàm VLOOKUP ngoài.

Nếu như phần giải thích trên làm bạn khó hình dung thì bạn có thể vào Tab Formulas, trong nhóm Formula Auditing bạn tìm tới Evaluate Formula, một hộp thoại hiện lên và bạn sẽ từ từ ấn Evaluate để xem cách Excel tính toán công thức trên để từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn.

Ta có thể thấy Excel cho phép người dùng sử dụng các hàm Excel rất linh hoạt và hiệu quả. Bên cạch đó kỹ năng viết hàm, đặc biệt là lồng ghép hàm chiếm một phần rất quan trọng giúp cho bạn có thể thực hiện được những hàm Excel để giải quyết những yêu cầu trong công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Sử dụng hàm Vlookup để xác định ca làm việc căn cứ vào giờ làm Vì sao dùng Index và Match tốt hơn dùng Vlookup trong Excel Hướng dẫn cách dùng hàm vlookup thay thế hàm if lồng nhau trong excel 4 tuyệt chiêu tra cứu với vlookup, index, match, sumproduct và names range trong excel

Sử Dụng Hàm Ifs Thay Thế Cho Hàm If Lồng Ghép, Tính Năng Mới Có Trên Excel 2022 / 2023

Trong bài viết này, Blog Học Excel Online sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng hàm IFS mới và xem hàm này đơn giản hoá việc viết hàm IF lồng nhau như thế nào. Bạn sẽ học cấu trúc hàm IFS và ứng dụng của hàm trong một số ví dụ.

Hàm IF lồng nhau thường được sử dụng trong Excel khi bạn muốn đánh giá 1 trường hợp với 2 khả năng có thể xảy ra. Công thức được tạo ra bởi hàm IF lồng nhau sẽ có dạng “IF(IF(IF()))”. Tuy nhiên, phương pháp cổ điển này có thể gây cho bạn nhiều khó khăn và tốn thời gian của bạn.

Excel gần đây đã giới thiệu hàm IFS, đây có thể sẽ trở thành hàm yêu thích của bạn. Hàm Excel IFS chỉ có ở Excel 2016 và Office 365, Excel Online và Mobile, Excel cho điện thoại và máy tính bảng Android.

HÀM IFS – CÚ PHÁP VÀ GIẢI THÍCH CÚ PHÁP

Cú pháp hàm IFS:

IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2]…)

Hàm có 2 phần bắt buộc và 2 phần không bắt buộc.

logical_test1 là phần bắt buộc. Đây là điều kiện để đánh giá TRUE hoặc FALSE.

value_if_true1 là phần bắt buộc thứ 2, là kết quả nếu điều kiện ở logical_test 1 là TRUE. Nếu cần thiết có thể để trống.

logical_test 2…logical_test127 là không bắt buộc, là điều kiện để đánh giá TRUE hoặc FALSE.

value_if_true2…value_if_true127 là phần không bắt buộc, là kết quả nếu điều kiện ở logical_testN là TRUE. Mỗi value_if_trueN tương ứng với điều kiện ở logical_testN, có thể bỏ trống.

Hàm IFS cho phép bạn đánh giá tới 127 điều kiện khác nhau. Nếu 1 điều kiện logical_test không có kết quả value_if_true, hàm sẽ thông báo “You’ve entered too few arguments for this function” (Bạn nhập quá ít mệnh đề cho hàm này). Nếu điều kiện logical_test được đánh giá và có kết quả khác ngoài TRUE hoặc FALSE, hàm IFS sẽ trả lỗi #VALUE!. Nếu không có điều kiện nào có kết quả TRUE, hiển thị lỗi #N/A.

HÀM IFS VÀ HÀM IF LỒNG GHÉP

Lợi ích của việc sử dụng hàm IFS là bạn có thể nhập 1 chuỗi điều kiện trong 1 công thức. Kết quả theo sau mỗi điều kiện sẽ được áp dụng khi điều kiện đúng, khiến việc đọc và viết công thức dễ dàng hơn.

Nếu bạn muốn có số phần trăm giảm giá mà mỗi người sử dụng nhận được dựa trên số lượng giấy phép của họ, khi dùng hàm IFS, công thức sẽ như sau:

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Cách Lồng Ghép Hàm, Viết Hàm Lồng Nhau Trong Excel / 2023 trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!