Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Tạo Số Ngẫu Nhiên Trong Vba Excel / 2023 # Top 16 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 12/2022 # Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Tạo Số Ngẫu Nhiên Trong Vba Excel / 2023 # Top 16 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Tạo Số Ngẫu Nhiên Trong Vba Excel / 2023 mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Câu lệnh tạo giá trị ngẫu nhiên trong VBA Excel

Hàm RAND trong VBA

Đầu tiên bạn hãy mở cửa sổ VBA (phím tắt Alt + F11), tạo mới 1 module. (Nếu bạn chưa biết cách làm, xem lại bài viết: Bắt đầu với Excel Macros và lập trình VBA)

Trong Module vừa tạo, bạn nhập câu lệnh sau:

Tại ô B2 trong Sheet1 (là sheet đang làm việc) gán giá trị là 1 số ngẫu nhiên được tạo bởi hàm Random là Rnd()

Rnd() chính là hàm RAND của Excel.

Khi viết Rnd(), kết quả sẽ là 1 số trong khoảng từ 0 đến 1. Số này có phần thập phân.

Để tạo 1 số trong khoảng từ 0 đến 50, chúng ta sẽ nhân Rnd() với 50

Ưu điểm của phương pháp này là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được tại thời điểm nào chúng ta cần lấy số ngẫu nhiên, bởi kết quả chỉ được tạo ra khi Macro được kích hoạt. Như vậy chúng ta có thể giảm được số công thức động trong Excel, giúp file Excel tính toán nhanh hơn, nhẹ hơn mà vẫn đảm bảo được yêu cầu ban đầu.

Hàm RANDBETWEEN trong VBA

Khác với hàm RAND, hàm RANDBETWEEN trong VBA không thể viết một cách trực tiếp được, bởi VBA không có sẵn đối tượng RandBetween.

Ví dụ: Gán giá trị ngẫu nhiên từ 5 đến 40 vào ô B2 bằng câu lệnh:

RandBetween gồm 2 điểm giới hạn là Số nhỏ nhất và Số lớn nhất.

Giá trị tạo ra bởi RandBetween = (Số lớn nhất – Số nhỏ nhất)*Số ngẫu nhiên + Số nhỏ nhất

Số ngẫu nhiên tạo ra bởi Rnd()

Ví dụ:

Giá trị ngẫu nhiên giữa số 5 và sốố 40 trong VBA được viết như sau:

Tuy nhiên chúng ta có thể viết lại biểu thức trên dưới dạng tổng quát như sau:

Tại câu lệnh gán giá trị vào ô B2 chúng ta sẽ viết dưới dạng tổng quát của các biến đó:

sheet1.range(“B2”).Value = Int((RndMax – RndMin) * Rnd() + RndMin)

Khi thay đổi giá trị các biến, đồng thời kết quả sẽ thay đổi tương ứng. Khi muốn thay đổi giá trị của Randbetween, chúng ta chỉ cần thay đổi giá trị của 2 biến RndMin và RndMax.

Như vậy chúng ta có thể tạo ra các giá trị ngẫu nhiên theo cả 2 cách là Random và Random Between rồi. Việc sử dụng các lệnh tạo giá trị ngẫu nhiên trong VBA sẽ giúp chúng ta không phụ thuộc nhiều vào các hàm RAND, RANDBETWEEN, bởi đây là các hàm thay đổi giá trị liên tục, ảnh hưởng tới quá trình tính toán trong excel.

Hướng dẫn tạo dữ liệu ngẫu nhiên tự động trong excel với hàm vlookup randbetween Cách tạo số tự nhiên ngẫu nhiên không trùng trong khoảng

Cách Tạo Số Ngẫu Nhiên Bằng Excel / 2023

Lượt Xem:3063

Cách tạo số ngẫu nhiên bằng Excel

Đầu tháng này, tôi nhận được yêu cầu từ một người quản lý ở thị trấn hỏi liệu tôi có thể chọn ngẫu nhiên 150 người từ danh sách thành viên hay không. Không cho phép phi tiêu. Tôi nghĩ rằng mục đích là để làm một cuộc khảo sát, nhưng có lẽ nó là để chọn người chiến thắng cuộc thi. Nó chỉ ra rằng Microsoft Excel có một bộ tạo số ngẫu nhiên là chìa khóa cho giải pháp của tôi.

Mặc dù tôi chắc chắn rằng các chương trình phần mềm khác có chức năng ngẫu nhiên, tôi đã chọn Excel vì đó là định dạng tệp cho danh sách thành viên này. Nếu bạn muốn nhận được kỹ thuật, tôi thực sự đang xử lý các số giả ngẫu nhiên . Nhưng vì mục đích của tôi, tôi không lo lắng về sự khác biệt.

Hàm RAND và RANDBETWEEN của Excel

Cá nhân, tôi thích toàn bộ số đó là lý do tại sao tôi đã chọn sử dụng một hàm Excel Math & Trig khác gọi là RANDBETWEEN . Bạn có thể cần cài đặt phần bổ trợ Analysis Toolpak .

Một lợi thế của hàm Excel này là bạn chỉ định một phạm vi thấp và cao cấp. Ví dụ, = RANDBETWEEN (1,5000) sẽ tạo ra các số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 5000.

Với chức năng Excel, tôi có thể thêm cột vào bảng tính của mình và tạo một giá trị ngẫu nhiên cho mỗi hàng cùng với tên của thành viên. Cột đó sau đó có thể được sử dụng để sắp xếp danh sách.

Mở bảng tính Excel của bạn.

Thêm một cột cho số ngẫu nhiên.

Từ trình đơn Công cụ , chọn Tùy chọn…

Nhấp vào tính tab và chuyển sang tay tính toán.

Trong ô đầu tiên, gõ = RANDBETWEEN (1,5000). Lưu ý: Chọn các số tạo ra số lượng lớn các lựa chọn để giảm tỷ lệ cược của các giá trị trùng lặp.

Nhấp vào ô đầu tiên có công thức trong Cột B.

Nhấn Shift và cuộn đến ô cuối cùng bạn cần trong Cột B.

Nhấn Ctrl + D . Điều này sẽ sao chép công thức cho phạm vi của bạn.

Nhấn F9 để tính toán lại các số ngẫu nhiên.

Từ trình đơn Dữ liệu , chọn Sắp xếp . Sử dụng Sắp xếp tăng dần trên cột Ngẫu nhiên .

Từ đây, tôi có thể chọn số lượng hàng cần thiết như 5.

Điểm chính cần nhớ về việc sử dụng một trong hai chức năng là tắt tính toán lại tự động của Excel . Nếu không, nó quá dễ dàng để có các tế bào cập nhật. Nếu điều đó đặt ra một vấn đề, bạn có thể sao chép cột Ngẫu nhiên vào một cột mới và sử dụng Dán Đặc biệt và Giá trị . Bạn sẽ không còn có công thức cơ bản nữa.

RANDBETWEEN đặt ra một vấn đề khác nếu bạn sử dụng các giá trị nhỏ. Ví dụ, lần đầu tiên tôi sử dụng = RANDBETWEEN (1,50) cho biết phạm vi lớn hơn số lượng các tổng thống. Tôi sớm phát hiện ra nó tạo ra các giá trị trùng lặp.

Mặc dù nhiệm vụ ban đầu của tôi là chọn ngẫu nhiên 150 tên từ bảng tính Excel, bạn có thể sử dụng các chức năng này ở nơi khác. Bạn có thể tạo một bảng tính với một loạt những điều tốt đẹp để làm cho những người khác và tạo danh sách ” Hành động ngẫu nhiên của bạn “.

⇒ Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Hà Đô ⇒ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng & Đô Thị An Hưng ⇒ Công Ty TNHH Nam Dương Solar

Tags:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Cách Tạo Số Ngẫu Nhiên Trong Excel Mà Không Bị Lặp / 2023

Hướng dẫn này giải thích một số công thức để tạo danh sách các số ngẫu nhiên duy nhất. Xin lưu ý rằng một số công thức chỉ hoạt động trong phiên bản Excel 365 mới nhất trong khi những công thức khác có thể được sử dụng trong bất kỳ phiên bản nào của Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013 và các phiên bản cũ hơn.

Nhận danh sách các số ngẫu nhiên duy nhất với bước xác định trước

Chỉ hoạt động trong các phiên bản Excel 365 mới nhất hỗ trợ mảng động.

Nếu bạn có đăng ký Microsoft 365, cách dễ nhất để bạn có được danh sách các số ngẫu nhiên duy nhất là kết hợp 3 hàm mảng động mới: SORTBY, SEQUENCE và RANDARRAY:

SORTBY (SEQUENCE ( n), RANDARRAY ( n))

Ở đâu n là số giá trị ngẫu nhiên bạn muốn nhận.

Ví dụ: để tạo danh sách gồm 5 số ngẫu nhiên, hãy sử dụng 5 cho n:

=SORTBY(SEQUENCE(5), RANDARRAY(5))

Nhập công thức vào ô trên cùng, nhấn Đi vào và kết quả sẽ tự động tràn qua số ô được chỉ định.

Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình bên dưới, công thức này thực sự sắp xếp các số từ 1 đến 5 theo thứ tự ngẫu nhiên. Nếu bạn cần một trình tạo số ngẫu nhiên cổ điển không có số lặp lại, vui lòng xem các ví dụ khác sau đây.

Trong công thức trên, bạn chỉ xác định có bao nhiêu hàng để điền. Tất cả các đối số khác được để ở giá trị mặc định của chúng, có nghĩa là danh sách sẽ bắt đầu từ 1 và sẽ được tăng dần lên 1. Nếu bạn muốn một số đầu tiên và số gia khác, thì hãy đặt các giá trị của riêng bạn cho 3 rd ( khởi đầu) và 4 thứ tự ( bươc) đối số của hàm SEQUENCE.

Ví dụ: để bắt đầu từ 100 và tăng lên 10, hãy sử dụng công thức sau:

=SORTBY(SEQUENCE(5, , 100, 10), RANDARRAY(5)) Công thức này hoạt động như thế nào:

Làm việc từ trong ra ngoài, đây là những gì công thức thực hiện:

Hàm SEQUENCE tạo một mảng số tuần tự dựa trên giá trị bắt đầu được chỉ định hoặc mặc định và kích thước bước tăng dần. Trình tự này chuyển đến mảng đối số của SORTBY.

Các RANDARRAY hàm tạo một mảng các số ngẫu nhiên có cùng kích thước với chuỗi (5 hàng, 1 cột trong trường hợp của chúng ta). Giá trị tối thiểu và tối đa không thực sự quan trọng, vì vậy chúng ta có thể để các giá trị này thành mặc định. Mảng này chuyển đến by_array đối số của SORTBY.

Các SORTBY hàm sắp xếp các số tuần tự được tạo bởi SEQUENCE bằng cách sử dụng một mảng các số ngẫu nhiên do RANDARRAY tạo ra.

Hãy nhớ rằng công thức đơn giản này tạo ra một danh sách các số ngẫu nhiên không lặp lại với bước xác định trước. Để vượt qua giới hạn này, hãy sử dụng phiên bản nâng cao của công thức được mô tả bên dưới.

Tạo danh sách các số ngẫu nhiên không trùng lặp

Số nguyên ngẫu nhiên:

INDEX (DUY NHẤT (RANDARRAY ( n* 2, 1, min, tối đa, TRUE)), SEQUENCE ( n))

Số thập phân ngẫu nhiên:

INDEX (DUY NHẤT (RANDARRAY ( n* 2, 1, min, tối đa, FALSE)), SEQUENCE ( n))

Ở đâu:

Ví dụ, để tạo danh sách 5 số nguyên ngẫu nhiên từ 1 đến 100 không lặp lại, hãy sử dụng công thức này:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(10, 1, 1, 100, TRUE)), SEQUENCE(5))

Để tạo ra 5 ngẫu nhiên duy nhất số thập phân, đặt FALSE trong đối số cuối cùng của RANDARRAY hoặc bỏ qua đối số này:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(10, 1, 1, 100)), SEQUENCE(5))

Thoạt nhìn, công thức có thể hơi phức tạp, nhưng khi xem xét kỹ hơn, logic của nó rất đơn giản:

Hàm RANDARRAY tạo một mảng các số ngẫu nhiên dựa trên các giá trị tối thiểu và tối đa mà bạn chỉ định. Để xác định có bao nhiêu giá trị cần tạo, bạn nhân số mong muốn ít nhất với 2 (vì mảng kết quả có thể có trên một mảng biết bao nhiêu bản sao sẽ được xử lý sau này). Trong ví dụ này, chúng ta chỉ cần 5 số ngẫu nhiên duy nhất nhưng buộc RANDARRAY tạo ra 10, sao cho UNIQUE có đủ giá trị để chọn.

Các ĐỘC NHẤT hàm loại bỏ tất cả các bản sao và “cấp” một mảng không có bản sao thành INDEX.

Từ mảng được truyền bởi UNIQUE, MỤC LỤC chức năng trích xuất đầu tiên n các giá trị như được chỉ định bởi SEQUENCE (5 số trong trường hợp của chúng tôi). Bởi vì các giá trị đã có thứ tự ngẫu nhiên, không thực sự quan trọng là giá trị nào tồn tại.

Công thức này hoạt động như thế nào:

Tạo một dải số ngẫu nhiên không lặp lại trong Excel

Để tạo một dải số ngẫu nhiên không có số lặp lại, hãy sửa đổi công thức trên theo cách này:

INDEX (DUY NHẤT (RANDARRAY ( hàng* 2, cột, min, tối đa)), SỰ NỐI TIẾP( hàng), {1,2,…})

Chỉ hoạt động trong các phiên bản Excel 365 mới nhất hỗ trợ mảng động.

Ở đâu:

Hàng là số hàng cần điền.

Cột là số cột cần điền.

Min là giá trị thấp nhất.

Max là giá trị cao nhất.

{1,2,…} là một hằng số mảng bao gồm các số / chỉ số của tất cả các cột được điền các giá trị ngẫu nhiên. Ví dụ, để điền vào 2 cột, hãy sử dụng hằng mảng {1,2}; để điền vào 3 cột, hãy sử dụng {1,2,3}, v.v.

Ví dụ: để điền vào phạm vi 10 hàng và 3 cột với các số ngẫu nhiên duy nhất từ ​​1 đến 100, hãy sử dụng công thức sau:

Và nó sẽ tạo ra một mảng các số thập phân ngẫu nhiên không có số lặp lại:

Nếu bạn cần số nguyên, thì hãy đặt đối số cuối cùng của RANDARRAY thành TRUE:

=INDEX(UNIQUE(RANDARRAY(20, 3, 1, 100)), SEQUENCE(10), {1,2,3})

Cách ngăn các số ngẫu nhiên thay đổi

Chọn tất cả các ô với công thức ngẫu nhiên của bạn và nhấn Ctrl + C để sao chép chúng.

Để biết các bước chi tiết, vui lòng xem Cách thay đổi công thức thành giá trị trong Excel.

Cách tạo số ngẫu nhiên duy nhất trong Excel 2019, 2016 trở về trước

Vì không có phiên bản nào ngoài Excel 365 hỗ trợ mảng động nên không có giải pháp nào ở trên hoạt động trong các phiên bản Excel trước. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có giải pháp nào cả, bạn chỉ cần thực hiện thêm một số bước sau:

Tạo một danh sách các số ngẫu nhiên. Dựa trên nhu cầu của bạn, hãy sử dụng:

Các RAND hàm để tạo các số thập phân ngẫu nhiên từ 0 đến 1, hoặc

Các RANDBETWEEN hàm để tạo ra các số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi mà bạn chỉ định.

Đảm bảo tạo nhiều giá trị hơn bạn thực sự cần vì một số giá trị sẽ bị trùng lặp và bạn sẽ xóa chúng sau đó.

=RANDBETWEEN(1,20)

Để nhập công thức vào nhiều ô cùng một lúc, hãy chọn tất cả các ô (A2: A15 trong ví dụ của chúng tôi), nhập công thức vào thanh công thức và nhấn Ctrl + Enter. Hoặc bạn có thể nhập công thức vào ô đầu tiên như bình thường, sau đó kéo công thức xuống bao nhiêu ô nếu cần.

Dù sao, kết quả sẽ giống như thế này:

Như bạn có thể nhận thấy, chúng tôi đã nhập công thức vào 14 ô, mặc dù cuối cùng chúng tôi chỉ cần 10 số ngẫu nhiên duy nhất.

Làm xong! Tất cả các bản sao đã biến mất và bây giờ bạn có thể xóa các số dư thừa.

Trình tạo số ngẫu nhiên cho Excel không có lặp lại

Người dùng của chúng tôi Suite Ultimate không thực sự cần bất kỳ giải pháp nào ở trên vì họ đã có Trình tạo ngẫu nhiên chung trong Excel của họ. Công cụ này có thể dễ dàng tạo ra một danh sách các số nguyên, số thập phân, ngày tháng và mật khẩu duy nhất không lặp lại. Đây là cách thực hiện:

Chọn phạm vi để điền các số ngẫu nhiên.

Trên Máy phát ngẫu nhiên , hãy làm như sau:

Chọn loại giá trị mong muốn: số nguyên, số thực, ngày tháng, Boolean, danh sách tùy chỉnh hoặc chuỗi (lý tưởng để tạo mật khẩu mạnh duy nhất!).

Thiết lập Từ và Đến các giá trị.

Chọn Giá trị duy nhất hộp kiểm.

Nhấp chuột Tạo ra.

Đó là nó! Phạm vi đã chọn được lấp đầy bằng các số ngẫu nhiên không lặp lại cùng một lúc:

Nếu bạn tò mò muốn dùng thử công cụ này và khám phá các tính năng hấp dẫn khác đi kèm với Suite Ultimate, bạn đều được chào đón tải xuống phiên bản dùng thử 14 ngày. Nếu bạn thích các công cụ và quyết định lấy giấy phép, đừng bỏ lỡ mã phiếu giảm giá 15% mà chúng tôi cung cấp riêng cho độc giả blog của mình: AB14-BlogSpo

Hướng Dẫn Cách Tạo Văn Bản Ngẫu Nhiên Trong Word Đơn Giản / 2023

Tạo văn bản ngẫu nhiên trong Word với hàm RAND, chúng tôi và LOREM

Mặc dù những hàm này không tồn tại trong thư mục Help, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Những hàm này được định nghĩa sẽ “chèn những đoạn mẫu vào trong văn bản”. Điều này phục vụ việc kiểm tra, thử nghiệm các định dạng, các chức năng liệu có hoạt động không trước khi áp dụng cho dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể làm chúng hoạt động nếu đã bật chức năng Replace text as you type trong AutoCorrect Options. Đồng thời, nó sẽ không hoạt động nếu ngay phía sau là page break, hoặc column break.

Công thức: =RAND()

Nhập đủ, sau đó ấn Enter.

Trong phiên bản Word 2003 đổ lại (tiếng Anh), khi sử dụng hàm RAND, Word sẽ trả lại kết quả ” The quick brown fox jumps over the lazy dog,“. Đối với những phiên bản khác nhau, dòng chữ trong ngoặc sẽ khác nhau. Ví dụ, với phiên bản tiếng Việt sẽ là: ” Con cáo nâu thoăn thoắt nhảy qua con chó đang nằm lười “.

Với phiên bản 2007 trở lên, = RAND() sẽ trả về một đoạn văn bản khác.

Nếu bạn muốn trả về kết quả của hàm RAND() phiên bản 2003 trên các máy sử dụng 2007 hoặc hơn, gõ =RAND.OLD()

Ấn Enter và con cáo thoăn thoắt lại tiếp tục nhảy qua con chó nằm lười.

Hàm LOREM() áp dụng từ phiên bản 2007 trở lên

Mặc dù RAND rất tốt, gọn và nhanh, tuy nhiên thì xét theo quan điểm về độ chú ý, sử dụng đoạn văn bản có nghĩa sẽ khiến người sử dụng mất tập trung hơn khi muốn trình bày định dạng. Bởi vậy, không phải tự nhiên những người thiết kế lại có một “đoạn văn bản” riêng. Và đó chính là đoạn văn bản bạn thường xuyên gặp trên Internet: Lorem Ipsum.

Hàm Lorem() sẽ giúp bạn tạo ra đoạn văn bản đó.

Cách nhập: = LOREM()

Ấn Enter.

Về cơ bản, hàm RAND() trong Word 2007 trở đi bao gồm 5 đoạn, mỗi đoạn 3 câu. Bạn có thể tùy chỉnh những thông số này bằng cách thêm số vào trong ngoặc như sau:

=RAND(số đoạn, số câu mỗi đoạn)

Tương tự với RAND.OLD() và LOREM().

Ví dụ:

Hyperlink trỏ đến trong cùng văn bản Xóa khoảng trắng thừa trong Word Tạo Header, Footer trong Word

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Tạo Số Ngẫu Nhiên Trong Vba Excel / 2023 trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!