Đề Xuất 3/2023 # Hướng Dẫn Công Việc Của Kế Toán Bán Hàng Chi Tiết # Top 9 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 3/2023 # Hướng Dẫn Công Việc Của Kế Toán Bán Hàng Chi Tiết # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Công Việc Của Kế Toán Bán Hàng Chi Tiết mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hướng dẫn công việc của kế toán bán hàng chi tiết – Mô tả qui trình công việc phải làm của nhân viên kế toán bán hàng. Kế toán bán hàng là một vị trí công việc không quá khó khăn và không đòi hỏi nhiều kỹ năng cũng như nghiệp vụ kế toán. Nhưng đây sẽ là những bước tiền đề rất tốt cho các bạn sinh viên mới ra trường tích lũy những khinh nghiệm thực tế như kinh nghiệm xử lý hóa đơn, các khoản công nợ và các khoản thu chi. Bài viết này mô tả những công việc phải làm của nhân viên kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thực tế.

Công việc kế toán bán hàng cần làm? – Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và – Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) . – Tính toán đúng đắn giá vốn của hàng hoá và dịch vụ đã cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng. – Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách. – Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ. – Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng của đơn vị, tình hình thanh toán tiền hàng, nộp thuế với Nhà nước. – Cung cấp thông tin chính xác trung thực, lập quyết toán đầy đủ kịp thời để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. – Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ. – Định khoản và phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. – Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản. – Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về công việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày. kế toán hàng tồn kho.

Bạn đang xem: Hướng dẫn công việc của kế toán bán hàng chi tiết – Phản ánh kịp thời doanh thu bán hàng để xác định kết quả bán hàng, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo thu đủ và kịp thời tiền bán hàng, tránh bị chiếm dụng vốn bất hợp lý. – Phản ánh và giám đốc kịp thời, chi tiết khối lượng hàng hoá dịch vụ mua vào, bán ra, tồn kho cả về số lượng, chất lượng và giá trị. – Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng. – Theo dõi, tính chiết khấu cho khách hàng. – Cân đối thuế đầu ra phải nộp với thuế đầu vào để có biện pháp xuất hóa đơn hợp lý. – Hàng tháng,quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ. – Báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp. – Lập kế hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng. – Lập tờ khai hàng hóa mua vào theo biểu mẫu kê khai thuế GTGT. – Lập, theo dõi thu hồi các biên bản thu hồi chỉnh sửa, thanh hủy hóa đơn kịp thời. – Lập bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng và tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày. – Lập báo cáo tuổi nợ và các báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu quản lý. – Đề xuất các trường hợp thanh toán khi có vướng mắc với Kế toán trưởng – Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu – Đề xuất Trưởng Phòng mức thanh toán và lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng – Đề xuất hướng xử lý khi yêu cầu xuất hóa đơn của khách hàng chưa phù hợp . – Đề xuất khi có điều chỉnh ,sửa đổi , thanh huỷ hóa đơn .

Bài viết: Hướng dẫn công việc của kế toán bán hàng chi tiết

Lưu ý: File đã được hỗ trợ thêm combobox, khi nhập xuất chỉ cần chọn mã chứ ko cần type, Giúp bạn dễ dàng hơn khi có nhiều mã hàng Trong excel 2007 Nếu ko sd đc combox bạn cần Enable Macro: bấm vào biểu tượng tròn góc trái cùng màn hình, chọn Excel options/popular/Show Trên thanh menu chọn sang tab Developer/Macro Security/Enable all… File NXT có sử dụng hàm sumifs mà trong excel 2003 ko có do đó để sử dụng file này bạn cần cài Office 2007 trở lên.

Công Cụ Excel Hữu Hiệu Trong Kế Toán Bán Hàng

Cú pháp: = Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

= Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

Các tham số cụ thể:

Giá trị dò tìm: đây là giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm.

Bảng tham chiếu: bảng này chưa thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Lưu ý vùng dữ liệu này là vùng dữ liệu tham chiếu nên cần sử dụng phím F4 để cố định vùng dữ liệu lại.

Cột cần lấy: là số chỉ cột dữ liệu bạn cần lấy để so sánh.

X: là giá trị trả về với độ chính xác tuyệt đối

Ví dụ: =VLOOKUP(F10,$A$25:$G$30,2,0)

– Tìm một giá trị bằng giá trị ở ô F10 trong cột thứ nhất, và lấy giá trị tương ứng ở cột thứ 2.

Đây là hàm tìm kiếm theo hàng. Hàm HLOOKUP là hàm tìm kiếm

Cú pháp: =HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

Các tham số tương tự như hàm VLOOKUP bên trên.

Đây là hàm sử dụng để tính tổng các ô chỉ định theo điều kiện được đưa ra.

Cú pháp: = SUMIF(range,criteria,[sum_range])

= SUMIF(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)

Các vùng tham chiếu:

Vùng chứa điều kiện: là vùng chứa điều kiện cần tính.

Điều kiện: đây là các tiêu chuẩn muốn tính tổng. Các tiêu chuẩn này có thể là dữ liệu số, biểu thức hoặc chuỗi.

Vùng cần tính tổng: Là các ô thực sự cần tính tổng. Sẽ là cácô chứa giá trị tương ứng (số tiền, lượng tiền..)

Hàm Sumif thường dùng trong các nghiệp vụ kết chuyển cuối tháng trong Nhật ký chung, làm các bảng báo cáo xuất nhập tồn, bảng tổng hợp công nợ, bảng cân đối số phát sinh tháng, quý, năm…

Ví dụ:

=SUMIF( $E10:$E180, 5111,$H$10:$H$180)

– Dãy ô điều kiện là E10 đến E180 ( tức là kéo từ nghiệp vụ phát sinh đầu tiên của tháng )

– Điều kiện cần tính là ô E112 ( tức là ô điều kiện cần tính )

– Dãy ô tính tổng là H10 đến H180

Tức là: Chiếu từ ô E10 đến ô E18, tìm điều kiện ô nào chứa TK 5111, thì tính tổng giá trị nằm từ ô H10 đến H180 tương ứng với dòng chứa TK 5111 đã đối chiếu trong vùng $E10:$E180

Đây là hàm tính tổng cơ bản nhất. Được sử dụng để tính tổng các giá trị vùng dữ liệu.

Cú pháp: =SUM(number1,number2,…)

Các tham số:

Number 1 (bắt buộc): Số (ô) đầu tiên muốn thêm vào. Số đó có thể là số 3, 4, 5,…, hoặc ô tham chiếu như D7, D8,…, hoặc ô phạm vi như D7:D11.

Number 2 (tùy chọn): Đây là số thứ 2 bạn có thể thêm hoặc không tùy chọn. Bạn có thể bổ sung đến 255 số bổ sung thêm.

Ví dụ:

=SUM(9,1,10): Thêm vào các số 9, 1, 10 được tổng bằng giá trị 20 trả về.

Hàm này có rất nhiều công dụng với nhiều số chức năng khác nhau. Tuy nhiên trong kế toán bán hàng thường chỉ dùng đến số chức năng là 9, số chức năng 9 tương đương với tính tổng.

Ở đây hàm SUBTOTAL là hàm tính toán cho một nhóm con số trong một danh sách hoặc bảng dữ liệu tùy theo phép tính toán mà bạn lựa chọn trong đối số thứ nhất.

Cú pháp: =SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

Đây là hàm sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong vùng dữ liệu được nhập vào.

Cú pháp: =MIN(Number1, Number2…)

Các tham số:

Number 1, number 2…. Là dãy mà bạn đang muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong đó.

Ví dụ: =MIN(6,8,2,10,35) = 2

Đây là hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất trong vùng dữ liệu được nhập vào.

Cú pháp: =MAX(Number1, Number2…)

Các tham số:

Number 1, number 2…. Là dãy mà bạn đang muốn tìm giá trị lớn nhất trong đó.

Ví dụ: =MAX(29,35,89,3,68)= 89

Là hàm điều kiện. Hàm này dùng để trắc nghiệm điều kiện để chọn một trong hai giá trị. Nếu điều kiện đúng thì trả về giá trị 1, và ngược lại nếu điều kiện sai thì trả về giá trị 2.

Cú pháp: = IF(điều kiện, giá trị 1, giá trị 2,..)

Các tham số:

– Điều kiện: Điều kiện dùng để trắc nghiệm (xác định điều kiện này là đúng hay sai).

– Giá trị 1: Là kết quả của hàm IF nếu điều kiện đúng.

– Giá trị 2: Là kết quả của hàm IF nếu điều kiện sai.

Hàm AND dùng để nối các điều kiện lọc, dùng làm sổ và các mẫu biểu trong báo cáo quản trị nội bộ dùng trong phân tích, quản trị, kế toán nội bộ…

Hàm này là phép VÀ, chỉ đúng khi tất cả các đối số có giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức logic.

Cú pháp: =AND(đối 1, đối 2,..).

– Các đối số: Đối 1, đối 2… là các biểu thức điều kiện. Các đối số là các hằng, biểu thức logic.Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.

Đây là phép HOẶC .

Cú pháp: = OR(Logical1, Logical2…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

Hàm LEFT là hàm dùng để cắt và lấy phần bên trái của một chuỗi ký tự.

Cú pháp: =LEFT(text,n)

Các tham số:

Text: là chuỗi ký tự

N: số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. Nếu không có tham số này, tự động Excel sẽ mặc định giá trị 1).

Ví dụ: =LEFT(A2,5) với ô dữ liệu A2 là “ketoanducminh” thì hàm sẽ trả về giá trị “ketoan”.

Hàm COUNTIF dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện trong phạm vi vùng điều kiện đã được chỉ ra.

Cú pháp: =COUNTIF(vùng điều kiện,điều kiện)

Các tham số:

Vùng điều kiện: là dãy dữ liệu mà bạn muốn đến có điều kiện.

Điều kiện: là điều kiện để 1 ô được đếm.

Hàm AVERAGE cho kết quả là giá trị trung bình số học của các đối số.

Cú pháp: =AVERAGE(number1,number2,…)

Các tham số: tương tự như hàm MIN, MAX.

Ví dụ: =AVERAGE(10,20,30) = 20.

Nếu bạn đọc còn băn khoăn về kiến thức tin học văn phòng hay về nghiệp vụ kế toán bán hàng thì hãy tham gia một khóa đào tạo kế toán thực hành tại Kế toán Đức Minh chúng tôi. Đến đây, bạn sẽ được trải nghiệm công việc của một kế toán bán hàng thực thụ và chuyên nghiệp nhất.

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

CN Đống Đa: Phòng 815, tòa 15 tầng – B14 đường Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hn. (tầng 1 là Techcombank và KFC- gửi xe đi vào ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch) CN Cầu Giấy: Phòng B2T10 (Phòng B2 Tầng 10) – Tòa nhà 335 Cầu Giấy – HN (Tầng 1 là Siêu thị thời trang Fashion Mall) CN Linh Đàm: Phòng 404 – Chung cư CT4A1 – Đường nguyễn Hữu Thọ – Linh Đàm – Hoàng Mai Hà Nội. (Ngay đèn xanh đỏ cổng chào Linh Đàm, Tầng 1 siêu thị Bài Thơ, Highlands Cofee) CN Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) – Trần Phú – Hà Đông

Công Việc Của Kế Toán Kho Và Các Hàm Excel Bổ Trợ

Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kê khai thuế đầu vào đầu ra.

Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ (hoăc khi có yêu cầu), nộp về PKT-TV

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn

Kiểm soát nhập xuất tồn kho

Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.

Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT-TV.

Kế toán kho đòi hỏi phải có sự hiểu biết nhất định về vật tư hàng hóa trong kho, nhất là những vật tư có nhiều chủng loại, quy cách mẫu mã khác nhau, vật tư là hóa chất dể cháy nổ, dể hư hỏng vv…

Với khối lượng công việc thế này, phần mềm kho chuyên nghiệp BS Silver sẽ giúp bạn đỡ vất vả hơn rất nhiều. Việc của bạn chỉ là nhập phiếu nhập, phiếu xuất còn tất cả việc tính hàng tồn kho, tính giá vốn, công nợ phần mềm sẽ giúp bạn.

Khi làm kế toán kho cũng nên biết một số hàm excel thường dùng trong công việc để biết cách vận dụng một cách hợp lý giúp tiết kiệm thời gian hoàn thành công việc nhanh và tốt hơn.

Là một trong những hàm excel thường dùng phổ biến nhất trong kế toán nói chung và công việc kế toán kho nói riêng hàm này trả về giá trị dò tìm theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một cách chính xác. X=1 là dò tìm một cách tương đối.

Thông thường X=0 được mặc định trong tìm kiếm. Trong các công thức kế toán, hàm này thường dùng để tìm kiếm và trả về tên hàng, mã hàng, đơn vị tính trong kế toán kho. tìm kiếm giá vốn, giá bán trong kế toán doanh thu, hoặc cũng có thể tìm kiếm các thông số về khách hàng, người mua…trong kế toán phần hành công nợ…

Công thức: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

Là hàm cũng hay dùng trong kế toán excel hàm này trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, Hàm trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

Hàm IF thường được sử dụng khi lập các bảng lương thưởng cho cán bộ công nhân viên, tính thuế thu nhập cá nhân và thưởng doanh số cho nhân viên kinh doanh…

Công thức: = If(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

= If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2)

Hàm Sumif cũng là hàm hay dùng nhất trong kế toán kho nó là hàm trả về giá trị tính tổng của các ô trong vùng cần tính thoả mãn một điều kiện đưa vào.

Hàm Sumif thường dùng trong các nghiệp vụ kết chuyển cuối tháng trong Nhật ký chung, làm các bảng tổng hợp Nhập xuất tồn, bảng tổng hợp công nợ, bảng cân đối số phát sinh tháng, quý, năm…

Công thức: = Sumif(range,criteria,[sum_range])

= Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)

Các Công Việc Của Kế Toán Thuế Trong Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

Ở bài này bạn sẽ định hình được Các công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải làm những gì. Để bạn không phải bỡ ngỡ khi phải phụ trách kế toán thuế của một doanh nghiệp nào đó.

Tôi sẽ giả định anh, chị làm việc cho doanh nghiệp có các đặc điểm phổ biến nhất hiện nay như sau :

Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Nộp các tờ khai thuế GTGT , Báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý

Kỳ kế toán là 01 năm dương lịch

Đầu tiên anh chị phải hiểu việc của kế toán nói chung là dựa vào các chứng từ để lập nên các báo cáo. Còn với kế toán thuế sẽ có đặc trưng riêng có khác đi một chút nhưng chốt lại cũng là từ các chứng từ lập nên hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính để phục vụ cho việc cơ quan thuế kiếm tra, đối chiếu.

GHI SỔ MỘT NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH

Trước khi lên được cả một hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính thì anh, chị phải biết cách ghi sổ một nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn lẻ nghĩa là như thế nào đã. Tôi sẽ giới thiệu đến anh, chị 02 cách đó là : Ghi sổ theo cách truyền thống và Ghi sổ bằng Excel.

GHI SỔ THEO CÁCH TRUYỀN THỐNG

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là một sự việc gì đó làm biến động tài sản hay nguồn vốn của doanh nghiệp. Anh chị cứ tạm thời công nhận điều này đã, chúng ta sẽ tìm hiểu Tài sản là gì? Nguồn vốn là gì ? ở các bài sau.

Ví dụ :

Doanh nghiệp bỏ tiền ra mua máy móc phục vụ sản xuất

Doanh nghiệp thu được tiền từ việc bán hàng

Trả lương cho nhân viên….

Đó là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bất kỳ một việc gì đó xảy ra đều để lại một thứ là dấu vết, chứng cứ. Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh diễn ra cũng không ngoại lệ. Chứng cứ mà nghiệp vụ kinh tế phát sinh để lại đó là các chứng từ. Nhưng khác với kế toán nội bộ chứng từ mà một kế toán thuế quan tâm phải đầy đủ 3 yếu tố ,đó là :

Như vậy hợp pháp, hợp lý, hợp lệ là như thế nào?

Hợp pháp : Là đúng theo pháp luật của nhà nước. Ví dụ anh chị dùng hóa đơn giả là bất hợp pháp, không được như thế

Hợp lệ : Là đúng quy trình, tiêu chuẩn nào đó của nhà nước, hoặc của doanh nghiệp. Ví dụ hóa đơn ghi sai thông tin người mua, người bán, không có đủ chữ ký người mua, người bán là không hợp lệ.

Hợp lý : Là phải hợp lý với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi lấy ví dụ : Công ty anh chỉ có mỗi cái xe ô tô chạy xăng, mà a chị tháng nào cũng lấy hóa đơn dầu là không hợp lý rồi. Cán bộ thuế nhìn thấy sẽ bóc ra ngay lập tức.

Sau khi chứng từ đầy đủ các yếu tố cần thiết thì kế toán thuế ghi sổ. Nhưng kế toán không ghi sổ như chủ một cửa hàng tạp hóa, chỉ lấy cuốn sổ ra ghi mua hàng gì?, bán hàng gì?, nợ ai bao nhiêu?, khi nào phải trả? Vv… Kế toán cũng ghi sổ nhưng theo nguyên tắc riêng của kế toán. Một trong những nguyên tắc đó là :

Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ ảnh hưởng tới ít nhất tới 02 tài khoản. Sẽ có ít nhất 01 tài khoản ghi Nợ , 01 tài khoản ghi Có.

Tài khoản là gì? Nợ là gì? Có là gì? Anh chị chưa cần biết vội, tôi sẽ giải thích ở các bài sau.

Như vậy người kế toán của 30 năm về trước sẽ ghi sổ như sau :

Đầu tiên ghi sổ nhật ký chung : Sổ nhật ký chung là cuốn sổ chung nhất để ghi tất cả những nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào đó.

Sau đó lại tiền hành ghi từng sổ cái , mỗi một tài khoản là một cuốn sổ cái, như vậy một nghiệp kinh tế phát sinh đơn giản nhất là chỉ ảnh hưởng tới một tài khoản nợ, một tài khoản có sẽ phải ghi vào 02 cuốn sổ cái. Chưa hết nếu như cần theo dõi chi tiết theo một đối tượng cụ thể nào đó như khách hàng, mặt hàng thì phải ghi đồng thời vào các sổ kế toán chi tiết

Anh chị có thể thấy với mỗi một nghiệp vụ diễn ra thì người làm kế toán của 30 năm trước phải ghi sổ vất vả như thế nào. Ngày nay người ta không làm như vậy nữa, người ta sẽ chọn giải pháp khác, đó là ghi sổ bằng excel hoặc các phần mềm kế toán chuyên dụng. Tôi sẽ giới thiệu tiếp cách ghi sổ bằng excel, thời này mà còn ghi sổ kế toán bằng tay tôi cũng xin chào thua. Đương nhiên cách ghi sổ này vẫn ko thể so bì được với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp như misa hay fast được. Nhưng so về giá cả, và có thể dùng được cho nhiều doanh nghiệp thì lại hơn hẳn, sẽ thích hợp với anh chị nào muốn làm kế toán dịch vụ, nhận sổ sách về và làm dịch vụ kế toán thuế kiếm thêm thu nhập.

GHI SỔ THEO BẰNG EXCEL

Ghi sổ nhập xuất hàng tồn kho trước

Sau đó thực hiện thao tác để ghi nhanh sang sổ NKC

Quy trình này sẽ ngắn hơn quy trình ghi sổ truyền thống rất nhiều, tiết kiệm được rất nhiều sức lực cho các anh, chị.

CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THUẾ PHẢI LÀM TRONG NĂM

Ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Lập tờ khai và nộp thuế môn bài

Đây là thời gian chuẩn bị nghỉ tết âm lịch nên ai cũng bận nhưng anh chị nên bố trí thời gian để rà soát lại thật kỹ chứng từ sổ sách năm cũ để lập báo cáo tài chính năm trước. Việc đó sẽ giúp ích cho anh chị rất nhiều

Trước ngày 30/1 phải lập và nộp các tờ khai thuế GTGT , TNCN(nếu có), TNDN tạm tính(nếu có), Báo cáo sử dụng hóa đơn của quý 4 năm trước

Cuối tháng Thực hiện các bút toán phân bổ TSCĐ, CCDC, CP trả trước

Cuối tháng Lập bảng thanh toán tiền lương

Tôi tạm gọi những việc : Ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Tháng 02 : Cuối tháng Thực hiện các bút toán phân bổ TSCĐ, CCDC, CP trả trước , Cuối tháng Lập bảng thanh toán tiền lương là việc hàng tháng. Tức là tháng nào cũng phải làm Tháng 03 :

Làm việc hàng tháng, đây thường là tháng tết, ai cũng trăm công nghìn việc lo tết nhất với gia đình, lo hoàn thành các việc ở công ty. Bạn có muốn tập trung nhiều cho công việc kế toán thuế ở tháng này cũng rất khó luôn. Đó là kinh nhiệm của tôi.

Tháng 04 :

Làm việc hàng tháng

Tiếp tục rà soát lại thật kỹ chứng từ sổ sách năm cũ thêm một lần nữa . Hoàn thiện bộ hồ sơ quyết toán thuế TNDN, TNCN năm trước và nộp trước ngày thứ 90 bắt đầu từ ngày 1/1 năm nay

Tháng 05 : Tháng 06: Tháng 07 :

Làm việc hàng tháng

Trước ngày 30/4 phải lập và nộp các tờ khai thuế GTGT , TNCN(nếu có), TNDN tạm tính(nếu có), Báo cáo sử dụng hóa đơn của quý 1 năm nay

Tháng 08 : Tháng 09: Tháng 10 :

Làm việc hàng tháng

Trước ngày 30/7 phải lập và nộp các tờ khai thuế GTGT , TNCN(nếu có), TNDN tạm tính(nếu có), Báo cáo sử dụng hóa đơn của quý 2 năm nay

Tháng 11 : Tháng 12:

Làm việc hàng tháng

Trước ngày 30/10 phải lập và nộp các tờ khai thuế GTGT , TNCN(nếu có), TNDN tạm tính(nếu có), Báo cáo sử dụng hóa đơn của quý 3 năm nay

Làm việc hàng tháng

Nếu có thời gian nên thực hiện việc rà soát lại chứng từ năm nay

Qua bài trên. Mong rằng sẽ giúp anh chị định hình được công việc của kế toán thuế trong một năm về cơ bản sẽ như thế nào.

Đi lấy sổ phụ, sao kê ngân hàng hàng tháng

Là những việc phát sinh trong quá trình làm sẽ cần anh chị giải quyết. Những việc này qua thời gian trải nhiệm thực tế với công việc, anh chị sẽ có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc hơn.

XIN CHÀO! HẸN GẶP LẠI Ở BÀI SAU

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Công Việc Của Kế Toán Bán Hàng Chi Tiết trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!