Đề Xuất 2/2023 # Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Text Trong Excel 2022 # Top 5 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 2/2023 # Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Text Trong Excel Mới Nhất 2022 # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Text Trong Excel 2022 mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hàm text trong excel là một trong những hàm quan trọng mà bất cứ người làm excel nào cũng cần sử dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ viết bài Hướng dẫn sử dụng hàm text trong excel mới nhất 2020

Hướng dẫn sử dụng hàm text trong excel mới nhất 2020

Trong bài viết này, Blog Học Excel Trực tuyến sẽ cho biết các đặc trưng của hàm Text trong Excel và chỉ ra những phương pháp tăng cao để dùng bí quyết hàm Text trong Excel.

HÀM TEXT TRONG EXCEL – phương pháp VÀ cách sử dụng CƠ BẢN

Hàm Text được sử dụng để chuyển đổi trị giá số sang chuỗi văn bản ở một định hình cụ thể.

Công thức: TEXT(giá trị, định dạng_văn bản)

Cụ thể:

Giá trị: trị giá số cần chuyển sang văn bản. đủ sức là số, ngày tháng, là tham chiếu của một ô chứa giá trị số hay một hàm khác trả về hiệu quả là số hay ngày.

định hình văn bản: định dạng cần dùng, phân phối thể thức của mã định hình được đặt trong dấu ngoặc kép, giống như “mm/dd/yy”.

Hàm Text phù hợp với all các phiên bản Excel 2016, Excel 2013, 2010, 2007, 2003 và thấp hơn.

Thông thường, hàm Text trong Excel được dùng trong các trường hợp sau đây:

Hiển thị số theo hướng dẫn easy đọc hơn hoặc theo một định hướng không khó khăn hơn cho người dùng.

Hiển thị ngày tháng theo một định dạng nhất định

hòa hợp các số hoặc ngày tháng với văn bản hoặc các kí tự nhất định.

=TEXT(A2, “mmmm d, yyyy”)

kết quả trả về:

MÃ định hình HÀM TEXT TRONG EXCEL

0

Chữ số thể hiện những số 0 vô nghĩa

#.00 tính đến số thập phân thứ 2.Nếu nhập 2.5. Trong ô tham chiếu, số hiển thị là 2.50

#

Dấu ngăn k biểu diễn thêm số 0

#.## – tính đến số thập phân thứ 2Nếu nhập 2.5, số hiển thị là 2.5

Nếu nhập 2.5555, số hiển thị là 2.56

?

Dấu để khoảng trống cho số 0 vô nghĩa nhưng k biểu diễn chúng. Thường được sử dụng để sắp xếp các số trong cột tại một điểm thập phân

#.?? Biểu diễn tối đa 2 phần thập phân và căn nhập cho các điểm thập phân trong một cột

,

Ngăn hướng dẫn hàng ngàn

###,###.## biểu hiện dấu phân tách hàng ngàn và 2 số thập phân

Khi sử dụng hàm TEXT trong Excel với ngày và giờ, đủ sức sử dụng mã định hướng sau:

d (day)

Ngày của tháng hoặc ngày của năm

d – một hoặc 2 số k chứa số 0 ở đầu (từ 1 đến 31)dd – 2 số chứa số 0 ở đầu (01 đến 31)

ddd – 3 kí tự viết tắt (Mon – Sun (thứ 2 đến chủ nhật)

m (month)

Tháng (được dùng giống như một phần của ngày)

m – một hoặc 2 số k chứa số 0 ở đầu (1 đến 12)mm – 2 số chứa số 0 ở đầu (01 – 12)

mmm – viết tắt của tháng (Jan – Dec)

mmmm – chữ đầy đủ của tháng

y (year)

Năm

yy- một hoặc 2 số (ví dụ 06 là 2006, hay 16 là 2016)yyyy – 4 chữ số (2006,2016)

h (hour)

Giờ

h – một hoặc hai chữ số không chứa số 0 ở đầu (1-60)hh -2 chữ số chứa số 0 ở đầu (01-60)

m (minute)

Phút

m – một hoặc hai chữ số không chứa số 0 ở đầu (1-60)mm -2 chữ số chứa số 0 ở đầu (01-60)

S (second)

giây

s – một hoặc hai chữ số k chứa số 0 ở đầu (1-60)ss -2 chữ số chứa số 0 ở đầu (01-60)

Trang tính dưới thể hiện một số cách thức hàm Text cho ngày:

phương pháp sử dụng HÀM TEXT TRONG EXCEL – phương thức MẪU

đủ nội lực thấy, vận dụng của hàm Text trong Excel còn khá hạn chế (bởi giá trị hiển thị có thể dễ dàng refresh bằng cách dùng hộp định dạng ô có sẵn thông qua chương trình lập trình ô hoặc phím tắt Ctrl+1.

liên kết VẲN BẢN VÀ SỐ (HOẶC NGÀY) THEO định hình TÙY CHỈNH

Khi tạo tóm tắt hoặc báo cáo, người dùng thường không chỉ mong muốn tính tổng, phần trăm và những phần tương tự, mà còn giải thích cho user ý nghĩa của chúng. Để thực hiện, sử dụng hàm Concatenate để nhập văn bản và số, và dùng hàm Text để thể hiện số (hay ngày) theo ý muốn của người dùng.

ví dụ 1. định hướng số bên trong một chuỗi văn bản

Giả sử, cần tính tổng tỉ lệ dựa trên giá của đối tượng trong ô A2, số lượng đối tượng trong ô B2, và giảm số lượng trong ô C2 sử dụng phép tính: =A2*B2*(1-C2). so với người sử dụng biết chuẩn xác ý nghĩa của kết quả trả về, người sử dụng muốn chèn thêm câu lý giải như: “Your price is” – “giá của bạn là”. Cùng đó, user muốn hiển thị biểu tượng tiền tệ, dấu phân phương pháp hàng nghìn và hai chữ số thập phân.

=“Your price is “&TEXT(A2*B2*(1-C2), “$###,###.00”)

Hoặc

= CONCATENATE(“Your price is “,TEXT(A2*B2*(1-C2), “$###,###.00”))

kết quả trả về tương tự bảng sau:

Khi quay lại ngày cho đến nay bằng hướng dẫn sử dụng hàm Today() hay Now, đủ nội lực user muốn biểu diễn ngày bằng mẹo hòa hợp với một vài câu, hay đoạn để tránh gây nghi ngờ hay nhầm lẫn.

tuy nhiên, nếu người dùng mong muốn nối văn bản với ngày tháng theo phương pháp thông thường:

=CONCATENATE(“Today is “, TODAY())

Excel sẽ trả về hiệu quả rất lạ, như “Today is 42198”.

ví dụ, gắn hàm Today trong phương thức hàmText có mã định hình “dddd d mmm,yyyy”, kết quả trả về sẽ là: “Today is Monday 12 Dec, 2016”

công thức tổng quát như sau:

=CONCATENATE(“Today is “, TEXT(TODAY(), “dddd d mmm, yyyy”)) or=”Today is ” & TEXT(TODAY(), “dddd d mmm, yyyy”)

Microsoft Excel auto xóa những số 0 đứng trên đỉnh mỗi con số trong một ô, điều này không có tác động gì trong hầu hết các trường hợp. không những thế, nếu người dùng muốn giữ nguyên những số 0 đứng trước này thì sao?

Hàm Text trong Excel có thể dễ dàng thêm những số 0 đứng trước những số lượng trong một cột, ngay cả khi những số lượng đó không có trị giá tương đương. đơn giản bằng phương pháp sử dụng mã định hướng chưa những số 0 vào đầu như “0000000”, trong đó, những số 0 phải tương ứng với tổ chức số được hiển thị.

gợi ý, để biểu diễn số có 7 chữ số với số 0 đứng đầu, sử dụng phương thức sau: (A2 là ô chứa trị giá gốc)

Chuyển giá trị số trong ô thành những sđt có vẻ là một Nhiệm vụ khó nhằn, tuy nhiên, hãy nhớ rằng hàm Text trong Excel cho phép sử dụng dấu gạch ngang (-) và dấu ngoặc đơn () trong mã định hướng.

Bởi vậy, để biểu diễn số trong ô A2 theo phone 7 chữ số truyền thống theo định dạng 123-456, sử dụng công thức:

=TEXT(A2, “###-####”)

Nếu một vài giá trị gốc chứa mã khi vực (VD: có thể là 7 chữ số, hay 10 chữ số), gồm có mã định dạng có điều kiện sau đây để hiển thị số có 10 chữ số theo định dạng (123) 246-789:

=TEXT(A2,”[<=9999999]###-####;(###) ###-####”)

cách thức thực hiện giống như sau:

Hàm Text trả về lỗi #NAME? Nếu người dùng không dùng dấu ngoặc kép “” ngoài mã định dạng

gợi ý bí quyết =TEXT(A2, mm/dd/yy) bị lỗi, nên sửa thành: =TEXT(A2, “mm/dd/yy”)

Hàm Text trong Excel có ngôn ngữ đặc trưng, yêu cầu có mã định dạng ngày và giờ cụ thể.

gợi ý, phương pháp =TEXT(A2, “mm/dd/yy”) hoạt động tốt với user sử dụng tiếng Anh, nhưng những vùng khác thì k. Điển hình, ở Đức, user cần sử dụng định dạng sau: “t” thay cho “d” và “j” thay cho “y”. Bởi vậy, trong phần mềm Excel của Đức, cách thức bên trên sẽ thay bằng =TEXT(A2; “mm/tt/jj”).

Một số hàm cơ bản thường gặp như:

SUMIF, SUMIFS để tính tổng theo 1 điều kiện, nhiều điều kiện

COUNTIF, COUNTIFS để thống kê, đếm theo một điều kiện, nhiều điều kiện

Các hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi, dạng ngày tháng, dạng số…

Các hàm dò tìm tham chiếu Index+Match, hàm SUMPRODUCT…

Một số công cụ hay sử dụng như:

định hình theo điều kiện với Conditional formatting

xây dựng điều kiện nhập dữ liệu với Data Validation

mẹo đặt Name và sử dụng Name trong phương thức

Lập báo cáo với Pivot Table…

Wrap Text Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Wrap Text Trong Excel Mới Nhất 2022

là một trong những tính năng trong excel giúp bạn thấy toàn bộ nội dung trong một ô khi dữ liệu bạn điền trong ô quá lớn khiến cho không thể hiện rõ đầy đủ nội dung bạn điền bên trong . sẽ giúp bạn đọc rõ toàn bộ nội dung bên trong ô một cách đầy đủ nhất. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn đến Wrap text trong excel là gì? Hướng dẫn sử dụng wrap text trong excel mới nhất

Warp text trong excel là gì ?

Khi nhập lượng dữ liệu quá lớn vào một ô, một trong hai trường hợp sau sẽ xảy ra:

Nếu cột bên phải trống thì chuỗi văn bản sẽ dẫn dài qua đường viền giữ các cột.

Nếu cột bên cần phải có chứa dữ liệu thì chuỗi văn bản sẽ bị cắt tại đường viên giữa hai cột đó.

Các bạn theo dõi ảnh chụp màn ảnh bên dưới:

Tính năng Excel wrap text sẽ làm bạn có thể hiển thị đầy đủ đoạn văn bản dài trong một ô mà không để nó tràn sang ô không giống. “Wrapping text” có nghĩa là hiển thị content văn bản ở dạng nhiều định dạng ngắn chứ không ở dạng một thể loại dài. Điều này cho phép bạn tránh được việc các cột bị ngắt chữ, tạo điều kiện cho văn bản easy đọc hơn và tiện dụng hơn khi in trang tính. thích hợp đó, nó cũng giúp chiều rộng của các cột trong trang tính được nhất quán.

Hình chụp màn ảnh bên dưới sẽ làm bạn hiểu rõ hơn:

mẹo 2: bấm Ctrl + 1 để xây dựng hộp thoại Format Cells (hoặc phải chuột vào các ô đã chọn rồi nhấp vào Format Cells) chuyển sang tab Alignment, lựa chọn Wrap Text, rồi bấm OK.

So với mẹo 1, mẹo 2 sẽ phải nhấp chuột nhiều hơn nhưng lại tiết kiệm được thời gian nếu bạn mong muốn cải thiện định một số dạng ô trong cùng một lúc, và ngắt thể loại chỉ là một trong những thay đổi bạn cần thực hiện.Lưu ý: Dù bạn dùng mẹo nào, dữ liệu trong các ô được lựa chọn đều có link với chiều rộng cột. Nếu bạn thay đổi chiều rộng cột việc tự động ngắt loại cũng sẽ refresh theo. hiệu quả của sự cải thiện được thể hiện qua hình chụp màn ảnh bên dưới:

Mẹo bỏ ngắt loại trong excel

Không những thế, bạn có thể nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells và xóa hộp tra cứu Wrap text trong tab Alignment.

Ngắt dạng theo loại thủ công

Đôi khi bạn sẽ muốn ngắt dòng ở một ví trí nhất định chứ k muốn sử dụng wrap text để ngắt dạng tự động. Để thực hiện ngắt loại theo phương pháp thủ công, bạn thực hiện như sau: lựa chọn ô có đoạn cần ngắt dạng rồi nhất F2 hoặc đúp chuột vào ô đó, hoặc nhấp vào thanh phương pháp. Đặt con trỏ ở chỗ muốn ngắt định dạng rồi nhất Alt+Enter (trong khi giữ phím Alt thì nhấn luôn Enter)

Tính năng Excel wrap text k hoạt động

Điều chỉnh chiều cao hàng của wrap text trong excel

Gộp ô:

tính năng wrap text trong excel k hoạt động đối với những ô được gộp với nhau, vì vậy bạn phải quyết định nhìn thấy tính năng nào cần thiết hơn trong một trang tính nhất định. Nếu bạn giữ tính năng gộp ô thì bạn đủ nội lực hiện thị văn bản bằng cách nới rộng cột. Nếu bạn lựa chọn chức năng wrap text thì phải bỏ tính năng gộp ô bằng hướng dẫn nhấp vào Merge & Center ở trên tab Trang chủ, mục Alignment.

Ô đang đủ rộng để hiển thị trị giá

Nếu bạn chăm chỉ để ngắt định dạng một ô vừa mới đủ độ rộng để hiển thị content thì sẽ k có tác dụng, ngay cả khi bạn thay đổi lại kích thước ô để ô nhỏ hơn kích thước dữ liệu. Để vận dụng được wrap text trong trường hợp này bạn tắt chế độ Excel Wrap Text rồi bật lại.

Để có thể vận dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp vận dụng tốt vào công việc giống như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những tool thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Nguồn: https://blog.hocexcel.online/

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Ln Trong Excel

 Hàm LN trong excel là một hàm lượng giác phổ biến trong toán học, hàm này được sử dụng để tính logarit tự nhiên của một số. Trong đó LN biểu thị câu lệnh logarit và theo cú pháp, chúng ta chỉ cần đặt bất kỳ số nào giá trị logarit mà chúng ta cần tìm. Ví dụ như giá trị LN của 1 là 0 và giá trị LN của e là 1. Chúng ta cũng có thể chọn bất kỳ số mũ hoặc tăng giá trị sức mạnh nào trong cú pháp.

Logarit tự nhiên của một số hay còn được gọi là loga Nepe là logarit cơ số e, tên của hàm lượng giác này được đặt theo tên của một nhà toán học đã sáng tạo ra nó đó là ông John Napier. Hàm LN là hàm tính toán logarit tự nhiên của một số. Logarit tự nhiên dựa vào hằng số e  với giá trị e xấp xỉ bằng 2.7183.

A. Tóm tắt lí thuyết về cú pháp hàm LN

Cú pháp của hàm LN:

=LN(number)

Trong đó:

Number là một giá trị cần lấy logarit

B. Ví dụ về hàm LN

Tại ô B2, cú pháp được sử dụng như sau:

= LN (B2)

Kết quả hiển thị trong ô B2 là: 0

Dựa trên bảng tính Excel ở trên,sao chép công thức cho các ô tiếp theo, kết quả trả về:

Cú pháp : = LN (B3) Kết quả : -0.693147181

Cú pháp : = LN (B4) Kết quả : 1.667706821

Cú pháp : = LN (B5) Kết quả : 1.098612289

Cú pháp : = LN (B6) Kết quả : 2.995732274

Cú pháp : = LN (B7) Kết quả : 1.704748092

Cú pháp : = LN (B8) Kết quả : 0.916290732

Cú pháp : = LN (B9) Kết quả : 4.605170186

Lưu ý: Hàm logarit tự nhiên là một hàm nghịch đảo của hàm số mũ và được sử dụng để mô hình phân rã theo hàm mũ. Hàm này tương đương với logarit cơ số  e  của một số, trong đó  e  là từ viết tắt của Euler.

Hàm Text Và Các Ứng Dụng Tuyệt Vời Của Hàm Text Trong Excel

Trong bài viết này, Blog Học Excel Online sẽ giải thích các đặc trưng của hàm Text trong Excel và chỉ ra những cách tối ưu để sử dụng công thức hàm Text trong Excel.

HÀM TEXT TRONG EXCEL – CÔNG THỨC VÀ CÁCH SỬ DỤNG CƠ BẢN

Hàm Text được sử dụng để chuyển đổi giá trị số sang chuỗi văn bản ở một định dạng cụ thể.

Công thức: TEXT(giá trị, định dạng_văn bản)

Cụ thể:

Giá trị: giá trị số cần chuyển sang văn bản. Có thể là số, ngày tháng, là tham chiếu của một ô chứa giá trị số hay một hàm khác trả về kết quả là số hay ngày.

Định dạng văn bản: định dạng cần sử dụng, cung cấp thể thức của mã định dạng được đặt trong dấu ngoặc kép, như “mm/dd/yy”.

Hàm Text thích hợp với tất cả các phiên bản Excel 2016, Excel 2013, 2010, 2007, 2003 và thấp hơn.

Thông thường, hàm Text trong Excel được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

Hiển thị số theo cách dễ đọc hơn hoặc theo một định dạng dễ dàng hơn cho người sử dụng.

Hiển thị ngày tháng theo một định dạng nhất định

Kết hợp các số hoặc ngày tháng với văn bản hoặc các kí tự nhất định.

Ví dụ, để kéo ngày từ ô A2 sang ô khác theo định dạng truyền thống như “Jan 1, 2016”, sử dụng công thức sau:

=TEXT(A2, “mmmm d, yyyy”)

Kết quả trả về:

MÃ ĐỊNH DẠNG HÀM TEXT TRONG EXCEL

0

Chữ số thể hiện những số 0 vô nghĩa

#.00 tính đến số thập phân thứ 2.

Nếu nhập 2.5. trong ô tham chiếu, số hiển thị là 2.50

#

Dấu ngăn không biểu diễn thêm số 0

#.## – tính đến số thập phân thứ 2

Nếu nhập 2.5, số hiển thị là 2.5

Nếu nhập 2.5555, số hiển thị là 2.56

?

Dấu để khoảng trống cho số 0 vô nghĩa nhưng không biểu diễn chúng. Thường được dùng để sắp xếp các số trong cột tại một điểm thập phân

#.?? Biểu diễn tối đa 2 phần thập phân và căn nhập cho các điểm thập phân trong một cột

,

Ngăn cách hàng nghìn

###,###.## biểu hiện dấu phân tách hàng nghìn và 2 số thập phân

Khi sử dụng hàm TEXT trong Excel với ngày và giờ, có thể sử dụng mã định dạng sau:

d (day)

Ngày của tháng hoặc ngày của năm

d – một hoặc 2 số không chứa số 0 ở đầu (từ 1 đến 31)

dd – 2 số chứa số 0 ở đầu (01 đến 31)

ddd – 3 kí tự viết tắt (Mon – Sun (thứ 2 đến chủ nhật)

m (month)

Tháng (được sử dụng như một phần của ngày)

m – một hoặc 2 số không chứa số 0 ở đầu (1 đến 12)

mm – 2 số chứa số 0 ở đầu (01 – 12)

mmm – viết tắt của tháng (Jan – Dec)

mmmm – chữ đầy đủ của tháng

y (year)

Năm

yy- một hoặc 2 số (ví dụ 06 là 2006, hay 16 là 2016)

yyyy – 4 chữ số (2006,2016)

h (hour)

Giờ

h – một hoặc hai chữ số không chứa số 0 ở đầu (1-60)

hh -2 chữ số chứa số 0 ở đầu (01-60)

m (minute)

Phút

m – một hoặc hai chữ số không chứa số 0 ở đầu (1-60)

mm -2 chữ số chứa số 0 ở đầu (01-60)

S (second)

giây

s – một hoặc hai chữ số không chứa số 0 ở đầu (1-60)

ss -2 chữ số chứa số 0 ở đầu (01-60)

Trang tính dưới thể hiện một số công thức hàm Text cho ngày:

CÁCH SỬ DỤNG HÀM TEXT TRONG EXCEL – CÔNG THỨC MẪU

Có thể thấy, ứng dụng của hàm Text trong Excel còn khá hạn chế (bởi giá trị hiển thị có thể dễ dàng thay đổi bằng cách sử dụng hộp Định dạng ô có sẵn thông qua chương trình lập trình ô hoặc phím tắt Ctrl+1.

KẾT NỐI VĂN BẢN VÀ SỐ (HOẶC NGÀY) THEO ĐỊNH DẠNG TÙY CHỈNH

Khi tạo tóm tắt hoặc báo cáo, người dùng thường không chỉ muốn tính tổng, phần trăm và những phần tương tự, mà còn giải thích cho người dùng ý nghĩa của chúng. Để thực hiện, sử dụng hàm Concatenate để nhập văn bản và số, và sử dụng hàm Text để thể hiện số (hay ngày) theo ý muốn của người dùng.

Ví dụ 1. Định dạng số bên trong một chuỗi văn bản

Giả sử, cần tính tổng số lượng dựa trên giá của đối tượng trong ô A2, số lượng đối tượng trong ô B2, và giảm tỉ lệ trong ô C2 sử dụng phép tính: =A2*B2*(1-C2). Đối với người sử dụng biết chính xác ý nghĩa của kết quả trả về, người sử dụng muốn chèn thêm câu giải thích như: “Your price is” – “giá của bạn là”. Cùng đó, người dùng muốn hiển thị biểu tượng tiền tệ, dấu phân cách hàng nghìn và hai chữ số thập phân.

Để hoàn thành, bổ sung công thức tính vào đối số thứ nhất của hàm Text, bao gồm mã định dạng tương ứng trong đối số thứ 2, và nối hàm Text với chuỗi bằng cách sử dụng hệ thống kí hiệu hoặc hàm Concatenate:

=“Your price is “&TEXT(A2*B2*(1-C2), “$###,###.00”)

Hoặc

= CONCATENATE(“Your price is “,TEXT(A2*B2*(1-C2), “$###,###.00”))

Kết quả trả về tương tự bảng sau:

Khi quay lại ngày hiện tại bằng cách sử dụng hàm Today() hay Now, có thể người dùng muốn biểu diễn ngày bằng cách kết hợp với một vài câu, hay đoạn để tránh gây nghi ngờ hay nhầm lẫn.

Tuy nhiên, nếu người dùng muốn nối văn bản với ngày tháng theo cách thông thường:

=CONCATENATE(“Today is “, TODAY())

Excel sẽ trả về kết quả rất lạ, như “Today is 42198”.

Đó là do hệ thông lập trình của Excel, ngày tháng được lưu bằng các con số. Bởi vậy, các con số này xuất hiện trong chuỗi văn bản nối. Để khắc phục tình trạng nay, sử dụng hàm Text để biểu diễn ngày tháng theo ý muốn của người dùng.

Ví dụ, gắn hàm Today trong công thức hàmText có mã định dạng “dddd d mmm,yyyy”, kết quả trả về sẽ là: “Today is Monday 12 Dec, 2016”

Công thức tổng quát như sau:

=CONCATENATE(“Today is “, TEXT(TODAY(), “dddd d mmm, yyyy”)) or=”Today is ” & TEXT(TODAY(), “dddd d mmm, yyyy”)

Microsoft Excel tự động xóa những số 0 đứng đầu mỗi con số trong một ô, điều này không có ảnh hưởng gì trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, nếu người dùng muốn giữ nguyên những số 0 đứng trước này thì sao?

Hàm Text trong Excel có thể dễ dàng thêm những số 0 đứng trước những con số trong một cột, ngay cả khi những con số đó không có giá trị tương đương. Đơn giản bằng cách dùng mã định dạng chưa những số 0 vào đầu như “0000000”, trong đó, những số 0 phải tương ứng với đơn vị số được hiển thị.

Ví dụ, để biểu diễn số có 7 chữ số với số 0 đứng đầu, dùng công thức sau: (A2 là ô chứa giá trị gốc)

Chuyển giá trị số trong ô thành những số điện thoại có vẻ là một nhiệm vụ khó nhằn, tuy nhiên, hãy nhớ rằng hàm Text trong Excel cho phép sử dụng dấu gạch ngang (-) và dấu ngoặc đơn () trong mã định dạng.

Bởi vậy, để biểu diễn số trong ô A2 theo số điện thoại 7 chữ số truyền thống theo định dạng 123-456, sử dụng công thức:

=TEXT(A2, “###-####”)

Nếu một vài giá trị gốc chứa mã khi vực (VD: có thể là 7 chữ số, hay 10 chữ số), bao gồm mã định dạng có điều kiện sau đây để hiển thị số có 10 chữ số theo định dạng (123) 246-789:

=TEXT(A2,”[<=9999999]###-####;(###) ###-####”)

Công thức thực hiện như sau:

Hàm Text trả về lỗi #NAME? nếu người dùng không dùng dấu ngoặc kép “” ngoài mã định dạng

Ví dụ công thức =TEXT(A2, mm/dd/yy) bị lỗi, nên sửa thành: =TEXT(A2, “mm/dd/yy”)

Hàm Text trong Excel có ngôn ngữ đặc trưng, yêu cầu có mã định dạng ngày và giờ cụ thể.

Ví dụ, công thức =TEXT(A2, “mm/dd/yy”) hoạt động tốt với người dùng sử dụng tiếng Anh, nhưng những vùng khác thì không. Điển hình, ở Đức, người dùng cần sử dụng định dạng sau: “t” thay cho “d” và “j” thay cho “y”. Bởi vậy, trong phần mềm Excel của Đức, công thức bên trên sẽ thay bằng =TEXT(A2; “mm/tt/jj”).

Ngoài ra để ứng dụng Excel vào công việc một cách hiệu quả thì bạn còn phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel:

Một số hàm cơ bản thường gặp như:

SUMIF, SUMIFS để tính tổng theo 1 điều kiện, nhiều điều kiện

COUNTIF, COUNTIFS để thống kê, đếm theo một điều kiện, nhiều điều kiện

Các hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi, dạng ngày tháng, dạng số…

Các hàm dò tìm tham chiếu Index+Match, hàm SUMPRODUCT…

Một số công cụ hay sử dụng như:

Định dạng theo điều kiện với Conditional formatting

Thiết lập điều kiện nhập dữ liệu với Data Validation

Cách đặt Name và sử dụng Name trong công thức

Lập báo cáo với Pivot Table…

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Text Trong Excel 2022 trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!