Đề Xuất 6/2023 # Hướng Dẫn Tính Tốc Độ Trung Bình Từ Quãng Đường Và Thời Gian Trong Excel # Top 7 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 6/2023 # Hướng Dẫn Tính Tốc Độ Trung Bình Từ Quãng Đường Và Thời Gian Trong Excel # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Tính Tốc Độ Trung Bình Từ Quãng Đường Và Thời Gian Trong Excel mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sau đó sao chép công thức này xuống các ô mà ta cần tính kết quả. Giống như hình dưới.

Chú ý; Trong công thức trên A9 là ô khoảng cách, B2 và C2 là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, ta thay đổi nó theo tình huống cụ thể của mình.

Bước 2: Sau đó định dạng cho kết quả sau khi áp dụng công thức này tương tự như phần trước. Và bây giờ ta đã có bảng kết quả như hình bên dưới:

Có thể bạn sẽ cần:

- Hướng dẫn tính tỉ lệ thay đổi trung bình trong Excel

- Hướng dẫn tính giá trị trung bình của một phạm vi động trong Excel

Hướng Dẫn Cách Tính Trung Bình Động Trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách tính nhanh trung bình động đơn giản trong Excel, sử dụng hàm để tính đường trung bình trong N ngày/tuần/tháng/năm trước, và cách thêm đường trung bình động vào biểu đồ Excel.

Trung bình động là gì?

Nhìn chung, trung bình động được định nghĩa là một chuỗi các giá trị trung bình từ các tập hợp giá trị khác nhau trong cùng một bộ dữ liệu.

Trung bình động thường được sử dụng trong thống kê, dự báo chu kỳ thay đổi kinh tế và dự báo thời tiết để hiểu được xu hướng của chúng. Trong giao dịch chứng khoán, trung bình động là một chỉ số thể hiện giá trị trung bình của chứng khoán qua các thời kỳ. Trong kinh doanh, đó là một nghiệp vụ tính trung bình doanh thu của 3 tháng trước để dự đoán xu hướng gần đây.

Ví dụ, trung bình động của nhiệt độ trong ba tháng có thể tính bằng cách tính nhiệt độ trung bình của tháng 1 đến tháng 3, sau đó tính nhiệt độ trung bình của tháng 2 tới tháng 4, rồi tháng 3 tới tháng 5…

Cách tính trung bình động giản đơn trong Excel

Có 2 cách tính trung bình động giản đơn trong Excel – bằng công thức và bằng tùy chọn khuynh hướng. Các ví dụ sau đây sẽ minh họa cho cả hai kỹ thuật này.

Ví dụ 1. Tính trung bình động qua một thời kỳ cụ thể

Trung bình động giản đơn có thể được tính bằng hàm AVERAGE. Giả sử bạn có một danh sách trung bình nhiệt độ hàng tháng trong cột B, và bạn muốn tìm trung bình động cho ba tháng (như hình trên)

Viết công thức bình thường cho 3 giá tri đầu tiên và nhập nó vào ô thứ 3 từ trên đếm xuống (ví dụ ô C4), sau đó sao chép công thức sang các ô khác trong cột: =AVERAGE(B2:B4)

Bạn có thể cố định các ô (như ô B2) nếu bạn muốn, nhưng cũng hãy sử dụng các tham chiếu hàng không cố định để công thức được điều chỉnh phù hợp cho các ô khác nhau.

Hãy nhớ rằng trung bình cộng được tính bằng cách tính tổng các giá trị sau đó chia cho số các giá trị được tính trung bình, bạn có thể xác nhận kết quả bằng công thức :

Ví dụ 2. Tính trung bình động cho N ngày/tuần/tháng/năm cuối trong một cột

Giả sử bạn có một danh sách các dữ liệu, cụ thể là doanh số bán hàng hay giá cổ phiếu, và bạn muốn biết trung bình của ba tháng cuối tại một thời điểm bất kỳ. Để thực hiện điều này, bạn cần một công thức tính toán lại trung bình ngay sau khi nhập vào giá trị cho tháng tiếp theo. Hàm lồng ghép với hàm và.

=AVERAGE(OFFSET(first cell, COUNT(entire range)-N,0,N,1))

N là số ngày/tuần/tháng/năm trước.

Giả sử các giá trị trung bình được tính từ hàng 2 cột B, công thức sẽ như sau: =AVERAGE(OFFSET(B2,COUNT(B2:B100)-3,0,3,1))

Hàm COUNT “COUNT(B2:B100)” đếm có bao nhiêu giá trị được nhập vào cột B. Chúng ta bắt đầu đếm từ ô B2 vì ô B1 là tiêu đề.

Hàm OFFSET lấy giá trị ở ô B2 (tham số thứ nhất) là ô bắt đầu, sau đó tịnh tiến theo giá trị được trả về bởi hàm COUNT 3 dòng lên phía trên (trong trường hợp này: -3 – tham số thứ 2 của hàm offset). Kết quả là, công thức tính tổng của 3 giá trị trong vùng gồm 3 dòng (3 – ở trong tham số thứ 3 của hàm offset) và 1 cột (1 – tham số cuối cùng của hàm OFFSET), kết quả này chính là tổng của 3 tháng cuối cùng mà chúng ta muốn

Cuối cùng, kết quả tổng được hàm AVERAGE sử dụng để tính trung bình động.

Nếu bạn làm việc với trang tính luôn cập nhật các hàng mới, hãy đảm bảo hàm có đủ số hàng để chứa dữ liệu mới. đó không phải là vấn đề bạn chèn nhiều cột hơn bình thường ngay sau khi bạn có ô tính đầu tiên, bởi thế nào hàm cũng loại bỏ tất cả các hàng rỗng

Trong ví dụ, bảng dữ liệu chỉ chứa dữ liệu trong 12 tháng, nhưng chúng ta đã trừ hao cho hàm COUNT vùng dữ liệu B2:B100.

Ví dụ 3. Tính trung bình động cho N giá trị cuối trong một hàng

Nếu bạn muốn tính trung bình động cho N ngày/tháng/năm cuối trong cùng một hàng, bạn chỉ cần điều chỉnh công thức OFFSET như sau:

=AVERAGE(OFFSET(first cell,0,COUNT(range)-N,1,N,))

Giả sử ô B2 chứa số liệu đầu tiên trong hàng, và bạn muốn tính trung bình động cho 3 số liệu cuối hàng, công thức sẽ như thế này:

Nếu bạn đã tạo một biểu đồ, việc thêm đường trung bình động cho biểu đồ rất nhanh chóng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng tính năng Excel Trendline theo các bước sau đây.

Bảng Format Trendline hiển thị phía bên tay phải trang tính 2013 và hộp thoại tương ứng sẽ xuất hiện trong Excel 2010 và 2007.

Trên bảng Format Trendline, nhấp vào biểu tượng Trendline Options¸chọn Moving Average và nhập khoảng thời gian vào hộp :

Đóng bảng Trendline, đường trung bình động sẽ được thêm vào biểu đồ như sau:

Hướng Dẫn Cách Tính Trung Bình Bằng Hàm Average Trong Excel Nhanh Chóng

Average trong tiếng anh có nghĩa là trung bình. Hàm average được dùng để tính các giá trị trung bình như điểm số trung bình học tập, giá trị doanh số trung bình của cửa hàng hay công ty,…

Hàm AVERAGE trong excel là hàm trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số. Tính trung bình cộng là một phép tính khá cơ bản trong toán học. Tuy nhiên, khi số phần tử của phép tính trung bình lớn sẽ rất mất thời gian cho người sử dụng khi phải tính toán và ghi nhớ thủ công. Vì vậy, hàm average có thể giúp chúng ta rút ngắn thời gian tính toán và cho kết quả chính xác hơn.

Để sử dụng hàm tính trung bình average, bạn cần nhập đúng chính xác cấu trúc của nó trong excel. Cấu trúc đó cụ thể là: =Average(Number 1,number 2,…. number n)

Giải thích ý nghĩa

Trong các thông số trên, number 1, number 2 hay number n được thể hiện bởi các ô trong excel hoặc là một số tự đánh vào công thức. Hoặc toàn bộ Number1, number2,… được thể hiện bởi địa chỉ của một vùng ô.

Lưu ý khi sử dụng hàm average

Hàm AVERAGE có chứa chỉ tối đa 256 đối số. Đối số có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Một đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì những giá trị đó sẽ bị bỏ qua, trừ giá trị 0 hoặc được nhập trực tiếp vào danh sách đối số.

Ví dụ muốn tính điểm trung bình của 3 môn học môn Toán, Văn, Anh của các học sinh, ta sẽ sử dụng hàm AVERAGE. Cách sử dụng như sau:

Trong ô E2 muốn tính trung bình cộng, ta sẽ nhập công thức hàm AVERAGE như sau:

=AVERAGE(8,7,9)

Trong đó 8,7,9 là giá trị điểm 3 môn toán, văn, anh của học sinh đầu tiên cần tính.

hoặc: =AVERAGE(B2,C2,D2)

Trong công thức này, B2, C2, D2 là 3 ô tính chứa 3 giá trị điểm cần tính trung bình.

Để dễ dàng và nhanh chòng hơn khi tính các giá trị trung bình của các học sinh khác, bạn nên sử dụng cách tính thứ 2.

Tương tự nhập công thức với các ô E3, E4, E5. Hoặc đơn giản hơn, để con trỏ ở góc phải ô E2, sau đó rê chuột xuống các ô phía dưới, ta sẽ được bảng sau:

Ví dụ khác, muốn tính doanh thu trung bình của cửa hàng A, ta sử dụng hàm Average. Ta cũng làm tương tự như sau:

Tính doanh thu trung bình của tất cả các mặt hàng trong cả 3 năm của cửa hàng,

Công thức: =AVERAGE(C2:E10)

Trong đó ô từ C2 đến E10 là tất cả các ô chứa các giá trị cần tính trung bình.

Ta được kết quả doanh thu trung bình tất cả mặt hàng trong 3 năm như sau:

Cách tính này thường được sử dụng để tính doanh thu, doanh số trung bình của các cửa hàng, công ty, doanh nghiệp. Ngoài ra hàm Average còn được ứng dụng trong nhiều yêu cầu tính toán khác, có thể kết hợp Averageif.

Hướng Dẫn Cách Chèn Thời Gian Và Định Dạng Thời Gian Trong Excel

Microsoft Excel có một số tính năng thời gian hữu ích và việc bạn biết cách sử dụng công cụ của Excel có thể giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Khi dùng các hàm đặc biệt thì bạn có thể chèn ngày và giờ hiện tại vào bất kỳ nơi nào trong một bảng tính, chuyển đổi thời gian thành số thập phân hay tính tổng các đơn vị thời gian khác nhau hoặc tính thời gian trôi qua.

Trong bài viết này, Gitiho sẽ hướng dẫn các đặc tính của định dạng thời gian trong Excel cũng như cách thêm dấu mốc thời gian bằng các phím tắt hoặc sử dụng hàm đặc biệt NOW và TIME để chèn thời gian (mà được cập nhật tự động). Bạn cũng sẽ học cách áp dụng các hàm thời gian trong Excel để cho ra kết quả là giờ, phút hoặc giây so với dấu mốc thời gian đã định.

Định dạng thời gian trong Excel:

Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn về Hướng dẫn về Ngày trong Excel của chúng tôi, chắc hẳn bạn sẽ biết rằng Microsoft Excel lưu trữ các ngày như các số thứ tự bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1900, dưới dạng số 1. Bởi vì Excel xử lý thời gian như một phần của một ngày, đồng thời thì thời gian được lưu trữ dưới dạng phân số thập phân.

Trong hệ thống nội bộ của Excel:

00:00:00 được lưu trữ dưới dạng 0.0

23:59:59 được lưu trữ dưới dạng 0.99999

06:00 sáng là 0,25

12:00 tối là 0.5

Khi cả ngày và thời gian đều được nhập vào ô, thì chúng được lưu trữ dưới dạng số thập phân bao gồm phần nguyên (đại diện cho ngày tháng) và phần số thập phân (đại diện cho thời gian). Ví dụ: ngày 1 tháng 6 năm 2015 9:30:00 sáng được lưu trữ là 42156.3958333333.

Cách nhanh chóng để có được một số thập phân đại diện trong Excel:

Một cách nhanh chóng để chọn một số thập phân đại diện cho một thời gian cụ thể là sử dụng hộp thoại Format Cells.

Mọi thứ khá đơn giản đấy. Bạn chỉ cần chọn một ô có chứa thời gian và nhấn Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells. Trên tab Number, chọn General trong mục Category, và khi đó bạn sẽ thấy thập phân trong hộp Samples.

Bây giờ, bạn có thể ghi lại con số nhận được và nhấp vào Cancel để đóng cửa sổ. Hoặc, bạn có thể nhấp vào nút OK và có thời gian được thay thế bằng số thập phân tương ứng trong ô. Trên thực tế, bạn có thể nghĩ đến nó như là cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và không có công thức để chuyển đổi thời gian thành thập phân trong Excel. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giới thiệu trong phần tiếp theo của bài viết này, và khi đó chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ hơn các hàm và phép tính thời gian đặc biệt có khả năng chuyển đổi thời gian sang giờ, phút hoặc giây.

Cách áp dụng hoặc thay đổi định dạng thời gian trong Excel:

Microsoft Excel là đủ thông minh để nhận ra một thời gian khi bạn nhập vào và định dạng các ô một cách phù hợp. Ví dụ: nếu bạn nhập 20:30, hoặc 8:30 chiều hoặc thậm chí 8:30 trong một ô, Excel sẽ giải thích đây là một khoảng thời gian và hiển thị vào 20:30 hoặc 8:30, tùy thuộc vào thời gian mặc định mà bạn đã định dạng.

Trong một trang Excel, chọn một/những ô mà bạn muốn áp dụng hay thay đổi định dạng thời gian.

Mở hộp thoại Format Cells bằng cách nhấn Ctrl + 1 hoặc nhấp vào biểu tượng Dialog Box Launcher bế bên Number trong nhóm , trên .

Format Cells

Tạo một định dạng thời gian tùy chỉnh trong Excel:

Định dạng thời gian tùy chỉnh bạn đã tạo sẽ nằm trong mục Type và hiển thị từ sau lần tiếp theo bạn sử dụng.

Mách nhỏ: Cách dễ nhất để tạo định dạng thời gian tùy chỉnh trong Excel là việc sử dụng một trong các định dạng hiện tại để xuất phát. Tương ứng với việc, bạn phải nhấp vào trong mục và chọn một trong các định dạng được xác định trước trong mục . Sau đó chuyển sang và thực hiện các thay đổi cho định dạng hiển thị trong hộp

Khi tạo định dạng thời gian tùy chỉnh trong Excel, bạn có thể sử dụng các mã sau đây.

Mách nhỏ: Để tạo định dạng tùy chỉnh cho ngày tháng và thời gian, hãy sử dụng và kết hợp thông minh các mã thời gian và mã ngày.

Bảng sau đây cung cấp một vài ví dụ về cách các định dạng thời gian trong Excel của bạn:

Định dạng tùy chỉnh trong khoảng thời gian trên 24 giờ:

Khi bạn tính toán thời gian trong Excel, một ô có chứa tổng lượng thời gian thì có thể vượt quá 24 giờ. Để Microsoft Excel hiển thị thời gian vượt quá 24 giờ một cách chính xác, hãy áp dụng một trong các định dạng thời gian tùy chỉnh sau đây.

Định dạng thời gian tùy chỉnh cho những giá trị thời gian âm:

Hiển thị một ô trống cho thời gian âm. Nhập dấu chấm phẩy vào cuối định dạng thời gian, ví dụ [h]: mm;

Hiển thị một thông báo lỗi. Nhập dấu chấm phẩy vào cuối định dạng thời gian, sau đó gõ một thông báo bằng dấu nháy kép, ví dụ: [H]: mm, “Thời gian âm”

Nói chung, dấu chấm phẩy đóng vai trò là dấu phân tách để phân biệt định dạng các giá trị mang dấu dương và định dạng các giá trị mang dấu âm.

Định dạng thời gian mặc định trong Excel:

Khi thay đổi định dạng thời gian trong hộp thoại Format Cells, bạn có thể nhận thấy rằng có một trong các định dạng này bắt đầu với dấu hoa thị (*). Đây là định dạng thời gian mặc định trong Excel của bạn.

Để nhanh chóng áp dụng định dạng thời gian mặc định của Excel vào ô hoặc một dải ô đã chọn, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống trong nhóm Number, trên tab Home và chọn mục Time.

Lưu ý: Khi bạn muốn tạo một định dạng thời gian mới của Excel hoặc muốn sửa đổi định dạng hiện tại, hãy nhớ rằng bất kể bạn đã chọn cách nào để hiển thị thời gian trong một ô, thì Excel luôn luôn lưu trữ nội bộ các thời gian với cùng một cách – bằng các chữ số thập phân.

Cách để chèn thời gian và một mốc thời gian trong Excel:

Có nhiều để chèn thời gian vào Excel, nhưng việc bạn sử dụng cái nào thì còn tùy thuộc vào việc bạn muốn có một mốc thời gian cố định hay một giá trị thay đổi (mà được cập nhật tự động để cho thấy thời gian hiện tại).

Thêm vào mốc thời gian bằng các phím tắt:

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách để chèn mốc thời gian vào ô Excel, tức là một giá trị tĩnh (không tự động cập nhật dù cho bảng tính được tính lại), hãy sử dụng một trong các phím tắt sau:

Chèn thời gian hiện tại, nhấn Ctrl + Shift +;

Chèn thời gian hiện tại: Nhập ngày và giờ hiện tại, nhấn để chèn một ngày, sau đó bấm phím (phím cách), rồi nhấn

Thêm ngày tháng hiện tại và thời gian hiện tại bằng hàm NOW

Nếu mục đích của bạn là chèn ngày và giờ hiện tại để làm một giá trị động (tự động được cập nhật), hãy sử dụng hàm NOW trong Excel.

Công thức đơn giản như nó có thể được ghi như sau: (không có đối số bắt buộc)

= NOW ()

Khi sử dụng hàm NOW trong Excel, có một số điều cần lưu ý:

Hàm NOW truy xuất thời gian từ đồng hồ hệ thống của máy tính.

Hàm NOW là một trong những hàm dễ thay đổi trong Excel, nghĩa là các ô có công thức này đều sẽ được tính mỗi khi bảng tính được mở lại hoặc tính lại.

Để buộc hàm NOW cập nhật giá trị đã được trả về, nhấn Shift + F9 để tính toán lại bảng tính hiện tại hoặc F9 để tính toán lại tất cả các bảng tính đang mở.

Để có được hàm NOW tự động cập nhật trong khoảng thời gian nhất định, hãy thêm một macro VBA vào bảng tính của bạn, có thể tham khảo một vài ví dụ có sẵn ở đây.

Chèn thời gian hiện tại làm một giá trị động

Sử dụng công thức = NOW (), và sau đó áp dụng các định dạng thời gian trong 1 hay nhiều ô.

Hãy nhớ, điều này sẽ chỉ thay đổi định dạng hiển thị, giá trị thực tế được lưu trữ trong một ô vẫn sẽ là một số thập phân gồm phần nguyên đại diện cho ngày và phần thập phân thể hiện thời gian.

Hàm INT được sử dụng để làm tròn số thập phân được trả về bởi NOW () xuống số nguyên gần nó nhất. Và sau đó, bạn trừ đi phần nguyên đại diện cho ngày hôm nay để chỉ ra phần thập phân đại diện cho thời gian hiện tại.

Vì công thức trả về là dạng thập phân, nên bạn sẽ cần phải áp dụng định dạng thời gian vào các ô khiến giá trị hiển thị dưới dạng thời gian.

Ảnh chụp màn hình sau minh họa cả hai công thức trên. Chú ý rằng dù các giá trị định dạng thời gian giống nhau (cột C), thì các giá trị thực tế được lưu trữ trong các ô (cột D) vẫn khác nhau – D4 chỉ chứa phần thập phân:

Chèn thời gian bằng hàm TIME:

Hàm TIME trong Excel được sử dụng để chuyển đổi một chuỗi văn bản hiển thị thời gian thành một số thập phân đại diện cho thời gian.

Cú pháp của hàm Excel TIME rất đơn giản:

= TIME (hour,minute,second)

Các đối số hour (giờ), minute (phút) và second (giây) có thể được nhập vào dưới dạng số từ 0 đến 3276.

Nếu hour lớn hơn 23, thì nó sẽ chia cho 24 và phần còn lại sẽ được lấy làm giá trị giờ.

Ví dụ, TIME (30, 0, 0) tương đương với TIME(6,0,0), đều là 0,25 hoặc 6 giờ sáng

Nếu minute lớn hơn 59, nó được chuyển thành giờ và phút. Và nếu second lớn hơn 59, thì chuyển thành giờ, phút và giây.

Ví dụ, TIME (0, 930, 0) được chuyển thành TIME (15, 30, 0), đều là 0,645833333 hoặc 15:30.

Thực sự thì hàm TIME rất hữu ích khi kết hợp các giá trị riêng lẻ vào một giá trị thời gian đơn, ví dụ giá trị trong các ô khác hoặc trả về bởi các hàm Excel khác.

Cách để có được giờ, phút và giây từ mốc thời gian:

HOUR(serial_number) trả về giá trị giờ của thời gian đó, đây là một số nguyên chạy từ 0 (12:00 sáng) đến 23 (11:00 tối)

MINUTE(serial_number) trả về số phút trong giá trị thời gian đó, có dạng là 1 số nguyên có giá trị trong khoảng từ 0 đến 59.

SECOND(serial_number) – trả về số giây trong giá trị thời gian đó, là một số nguyên có giá trị trong khoảng từ 0 đến 59.

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table… Khi kết hợp tốt các hàm và các công cụ với nhau thì bạn sẽ thấy hiệu quả công việc trên Excel sẽ được cải thiện rất nhiều.

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học tại Gitiho.com

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Tính Tốc Độ Trung Bình Từ Quãng Đường Và Thời Gian Trong Excel trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!