Đề Xuất 3/2023 # Nhập Dữ Liệu Từ Cơ Sở Dữ Liệu Bằng Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Gốc (Power Query) # Top 12 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 3/2023 # Nhập Dữ Liệu Từ Cơ Sở Dữ Liệu Bằng Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Gốc (Power Query) # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nhập Dữ Liệu Từ Cơ Sở Dữ Liệu Bằng Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Gốc (Power Query) mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Get & Transform trong Excel 2016.

Power query cung cấp cho bạn sự linh hoạt để nhập dữ liệu từ nhiều loại cơ sở dữ liệu mà nó hỗ trợ (không bao gồm Microsoft Access). Nó có thể chạy truy vấn cơ sở dữ liệu gốc, mà có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian cần thiết để xây dựng truy vấn bằng cách sử dụng giao diện Power query. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho việc sử dụng các truy vấn phức tạp đã tồn tại – và bạn có thể không muốn hoặc biết cách dựng lại bằng cách sử dụng giao diện Power query.

Ghi chú Bảo mật: Một ý định của truy vấn cơ sở dữ liệu bản địa là không được cắt ngang. Tuy nhiên, Power query không đảm bảo rằng truy vấn sẽ không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu. Nếu bạn chạy truy vấn cơ sở dữ liệu gốc do một người dùng khác viết, bạn sẽ được nhắc để đảm bảo rằng bạn đã biết về các truy vấn sẽ được đánh giá với thông tin xác thực của bạn.

Trong cửa sổ bật lên Microsoft SQL cơ sở dữ liệu :

Xác định máy chủ và cơ sở dữ liệu từ vị trí bạn muốn nhập dữ liệu bằng cách dùng truy vấn cơ sở dữ liệu gốc.

Bung rộng trường câu lệnh SQL và dán hoặc nhập truy vấn cơ sở dữ liệu gốc của bạn, rồi bấm OK.

Nếu đây là lần đầu tiên bạn đang kết nối với máy chủ này, bạn sẽ thấy lời nhắc để chọn chế độ xác thực để kết nối với cơ sở dữ liệu. Chọn một chế độ xác thực thích hợp, rồi tiếp tục.

Lưu ý: Nếu bạn không có quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu (cả máy chủ và database), bạn sẽ thấy lời nhắc để yêu cầu truy nhập vào máy chủ/cơ sở dữ liệu (nếu thông tin truy nhập-yêu cầu được xác định trong Power bi cho nguồn dữ liệu).

Nếu kết nối được thiết lập, dữ liệu kết quả được trả về trong trình soạn thảo truy vấn.

Định hình dữ liệu như bạn muốn, sau đó bấm áp dụng & đóng để lưu các thay đổi và nhập dữ liệu vào trang tính.

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Làm Việc Với Cơ Sở Dữ Liệu Trong Excel

Khái niệm về cơ sở dữ liệu

Trong Excel, cơ sở dữ liệu có dạng như một danh sách, ví dụ như danh sách nhân viên, danh sách hàng hóa… Mỗi danh sách có thể gồm có một hay nhiều cột, mỗi cột như vậy được gọi là một trường (field) của cơ sở dữ liệu, tên của cột được gọi là tên trường hay vùng tin.

Hàng đầu tiên trong danh sách (cơ sở dữ liệu) chứa các tên trường được gọi là hàng tiêu đề, các hàng tiếp theo mỗi hàng là một mẩu tin (record) cho biết thông tin về đối tượng cần quản lý.

Ví dụ: cho cơ sơ dữ liệu nhân viên

Sắp xếp dữ liệu

Để thực hiện sắp xếp dữ liệu trên bảng tính:

Chọn A to Z: sắp tăng dần theo cột bên trái của vùng đã chọn.

Chọn Z to A: sắp giảm dần theo cột bên trái của vùng đã chọn.

Ngoài ra Excel cũng cho người dùng tùy chỉnh trong sắp xếp:

Column: Chọn cột trên vùng đã chọn làm điều kiện để sắp xếp. Muốn thêm cột chọn Add Level, muốn bỏ cột chọn Delete Level. Thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

Sort on: sắp xếp theo giá trị (values), màu ô (cell color), màu font, biểu tượng.

Order: Cách sắp xếp, tăng dần (A to Z), giảm dần (Z to A),…

My data has headers: nếu đánh dấu là vùng chọn sắp xếp có dòng tiêu đề (trừ dòng đầu tiên ra không sắp xếp), nếu không đánh dấu thì dòng đầu tiên cũng được xem là dữ liệu sắp xếp.

Trích lọc dữ liệu

Trích lọc dữ liệu dùng để trích xuất ra các dòng dữ liệu thỏa mãn tiêu chuẩn cho trước từ một một cơ sở dữ liệu. Trong Excel 2010, có hai cách trích lọc dữ liệu đó là sử dụng lệnh Filter và lệnh Advanced.

Cách 1: Trích lọc dữ liệu sử dụng lệnh Filter

Đặt con trỏ vào vùng cơ sở dữ liệu cần trích lọc.

Chọn lại lệnh Filter để kế thúc quá trình trích lọc.

Cách 2: Trích lọc sử dụng lệnh Advanced

Việc trích lọc sử dụng lệnh Filter giải quyết được hầu hết các yêu cầu thường gặp trong thực tế, đồng thời việc thực hiện cũng tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần trích lọc với tiêu chuẩn phức tạp ví dụ như cần sự kết hợp hoặc trên nhiều cột khác nhau,… thì việc sử dụng lệnh Filter như ở cách 1 không đáp ứng được.

Để trích lọc sử dụng lệnh Advanced, thực hiện các bước như sau:

Lập vùng tiêu chuẩn tương ứng với yêu cầu trích lọc.

Action: chọn Filter the list, in-place nếu muốn hiển thị kết quả tại vùng cơ sở dữ liệu, chọn Copy to another location nếu muốn sao chép kết quả đặt ở vị trí khác.

List range: chọn địa chỉ vùng cơ sở dữ liệu muốn trích lọc.

Criteria range: chọn địa chỉ vùng tiêu chuẩn đã lập.

Copy to: chọn địa chỉ ô đầu của vùng sẽ chứa kết quả lọc được.

Chọn OK để thực hiện trích lọc.

Kết quả trích lọc là một cơ sở dữ liệu gồm các dòng thỏa mãn vùng tiêu chuẩn và có cấu trúc hoàn toàn giống như cấu trúc cơ sở dữ liệu gốc.

Cách lập vùng tiêu chuẩn cho yêu cầu trích lọc

Cách 1: Lập vùng tiêu chuẩn sử dụng tiêu đề cột và điều kiện

Vùng tiêu chuẩn gồm 2 phần:

Phần 2: biểu thức thỏa mãn tiêu chuẩn trích lọc.

Cho cơ sở dữ liệu như hình.

Ví dụ 1: Lọc ra danh sách các nhân viên có năm sinh 1980.

Ví dụ 2: Lọc ra danh sách nhân viên có tên dài 4 ký tự và kết thúc là ký tự “h”.

Ví dụ 3: Lọc ra danh sách nhân viên có tên bắt đầu là ký tự “H”.

Ví dụ 4: Lọc ra danh sách nhân viên Nam và sinh sau năm 1980.

Ví dụ 5: Lọc ra danh sách tất cả nhân viên Nam hoặc nhân viên Nữ nhưng có năm sinh sau năm 1980.

Cách 2: Lập vùng tiêu chuẩn sử dụng công thức, hàm

Nội dung vùng tiêu chuẩn là công thức, hàm có giá trị TRUE hoặc FALSE. Trong trường hợp này phải lưu ý 2 yêu cầu sau:

Tiêu đề của vùng tiêu chuẩn phải có giá trị khác với tất cả các tiêu đề của vùng cơ sở dữ liệu.

Ví dụ 6: Lọc ra danh sách nhân viên có tên bắt đầu là ký tự ‘H’.

Ví dụ 7: Lọc ra danh sách nhân viên Nam và có năm sinh sau năm 1980.

Ví dụ 8: Lọc ra danh sách tất cả nhân viên Nam hoặc nhân viên Nữ nhưng có có năm sinh lớn hơn năm 1982.

Power Query – Công Cụ Tự Động Hóa Quy Trình Nhập Dữ Liệu

Một trong những công cụ hữu ích phục vụ cho quá trình phân tích dữ liệu là Power Query. Đây là công cụ vô cùng mạnh mẽ để tự động quy trình nhập dữ liệu. Tiết kiệm thời gian nhập liệu mà vẫn đảm bảo về độ chính xác của dữ liệu.

Tổng quan về Power Query

Power Query là một công cụ phân tích dữ liệu, báo cáo và chia sẻ cực kỳ mạnh mẽ. Trước đây, nó chỉ là một công cụ Add-in trong Office 2010, 2013. Đối với Office 2016, Power Query được tích hợp trong Excel với tên Get & Transform.

Với chức năng Power Query này, bạn có thể thực hiện: 

Kết nối:

Kết nối phần mềm Excel với các dữ liệu trên đám mây, dịch vụ hoặc dữ liệu cục bộ. 

Chuyển đổi:

Định dạng dữ liệu đúng theo nhu cầu của người dùng.

Kết hợp:

kết hợp nhiều dữ liệu lại với nhau để có góc nhìn bao quát về dữ liệu

Chia sẻ:

Chia sẻ dữ liệu đã tạo đến nhiều người

Nhờ có chức năng Power Query, dữ liệu được trình bày theo cách khoa học nhất, dễ dàng sửa đổi, tính toán, tạo báo cáo và chia sẻ. Từ đó, nó giúp mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc.

Hướng dẫn sử dụng Power Query trong Excel

Kết nối 

Power Query có thể kết nối với một nguồn dữ liệu đơn lẻ, như một bảng tính Excel, hoặc nhiều dữ liệu khác nhau từ các nguồn cấp dữ liệu và các dịch vụ đám mây.

Để thực hiện kết nối dữ liệu, truy cập thẻ Data, nhấn New Query. Bạn sẽ có các tùy chọn kết nối: From File (từ một File Excel khác), from Database (từ một cơ sở dữ liệu) và From Other Sources (Web, Facebook,…)

Chuyển đổi

Chức năng này của Power Query cho phép loại bỏ cột, thay đổi kiểu dữ liệu hoặc sáp nhập bảng. Mục đích là định dạng dữ liệu theo nhu cầu người dùng nhằm đẩy mạnh phân tích.

Đặc biệt, Power Query không thay đổi dữ liệu nguồn ban đầu và ghi lại những bước đã thao tác để bạn có thể theo dõi và hoàn tác khi cần. 

Bạn có thể sửa đổi dữ liệu trên bảng Query Editor.

Kết hợp 

Bạn có thể kết hợp nhiều dữ liệu với nhau bằng cách chọn Combine Queries.

Chia sẻ

Để chia sẻ dữ liệu từ Power Query, bạn cần phải đăng nhập Excel và đăng ký Power BI cho Microsoft 365. Sau khi chia sẻ, các dữ liệu được chia sẻ này trở nên sẵn dùng trong kho siêu dữ liệu Power BI. Những người được chia sẻ sẽ tìm thấy nó và sử dụng.

Power Query là một công cụ phức tạp và khó sử dụng. Người dùng cần có sự thực hành thường xuyên để sử dụng thành thạo nhưng nó sẽ cải thiện tốc độ công việc rất nhiều. 

Nếu bạn muốn tìm hiểu về Power Query cũng như các công cụ phân tích dữ liệu khác trong Excel, hãy tham gia khóa học  Phân tích và thấu hiểu dữ liệu nhân sự – kinh doanh trong doanh nghiệp sẽ tổ chức khóa đầu tiên tại Trung Tâm Tin Học Mos.

*Power Query image in the featured image used by permission of Excel Off The Grid.

Thông tin liên hệ

Trung tâm tin học văn phòng MOS – Viện kinh tế và thương mại Quốc tế – Đại học Ngoại Thương

Email: tinhocmos.edu.vn@gmail.com

Hotline: 0914 444 343

SĐT: 0909 111 485 (Nhánh 1)

Hướng Dẫn Tạo Truy Vấn Cho Dữ Liệu Được Chỉ Định

Khi muốn sử dụng dữ liệu, hiếm khi bạn muốn sử dụng tất cả dữ liệu từ một bảng. Ví dụ: khi bạn muốn sử dụng dữ liệu từ bảng Liên hệ, bạn thường muốn xem một bản ghi cụ thể hoặc có thể chỉ xem số điện thoại. Đôi khi bạn muốn kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng, chẳng hạn như kết hợp thông tin Khách hàng với thông tin Đơn hàng. Để chọn dữ liệu bạn muốn sử dụng, hãy sử dụng truy vấn chọn.

Truy vấn chọn là đối tượng cơ sở dữ liệu hiển thị thông tin trong Dạng xem Datasheet. Truy vấn không lưu trữ dữ liệu mà hiển thị dữ liệu được lưu trữ trong bảng. Truy vấn có thể hiển thị dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng, từ các truy vấn khác hay kết hợp cả hai.

Chỉ xem dữ liệu từ các trường bạn muốn xem. Truy vấn là một cách tiện lợi để lưu lựa chọn các trường.

Lưu ý: Truy vấn chỉ trỏ tới dữ liệu, không lưu trữ dữ liệu. Khi lưu truy vấn, bạn sẽ không lưu bản sao của dữ liệu.

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu. Bảng thường chỉ hiển thị dữ liệu mà bảng lưu trữ. Với truy vấn, bạn có thể lựa chọn trường từ nhiều nguồn, cũng như chỉ định cách kết hợp thông tin.

Sử dụng biểu thức. Ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm Date hay sử dụng hàm Format cùng với một trường để kiểm soát cách dữ liệu từ trường đó được định dạng trong kết quả truy vấn.

Xem các bản ghi đáp ứng tiêu chí bạn chỉ định. Khi mở bảng, bạn sẽ thấy tất cả các bản ghi. Truy vấn là một cách tiện lợi để lưu lựa chọn các bản ghi.

Bạn có thể tạo truy vấn chọn bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn Truy vấn hoặc bằng cách làm việc trong dạng xem Design. Một số phần tử thiết kế không sẵn dùng khi bạn sử dụng trình hướng dẫn nhưng bạn có thể thêm các phần tử này sau bằng cách sử dụng dạng xem Design. Mặc dù hai phương pháp này có phần khác biệt nhưng các bước cơ bản chủ yếu là giống nhau:

Chọn bảng hoặc truy vấn mà bạn muốn sử dụng làm nguồn dữ liệu.

Chỉ định các trường mà bạn muốn đưa vào từ các nguồn dữ liệu.

Bạn có thể chỉ định tùy chọn các tiêu chí để giới hạn số bản ghi mà truy vấn trả về.

Sau khi đã tạo truy vấn chọn, hãy chạy truy vấn đó để xem kết quả. Để chạy truy vấn chọn, hãy mở truy vấn đó trong dạng xem Datasheet. Nếu lưu truy vấn, bạn có thể sử dụng lại truy vấn đó bất cứ khi nào bạn cần, ví dụ: sử dụng làm nguồn dữ liệu cho biểu mẫu, báo cáo hoặc một truy vấn khác.

Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Truy vấn để tự động tạo truy vấn chọn. Khi sử dụng trình hướng dẫn, bạn sẽ có ít quyền kiểm soát hơn đối với các chi tiết của thiết kế truy vấn nhưng tốc độ tạo truy vấn thường sẽ nhanh hơn so với khi bạn không dùng trình hướng dẫn. Hơn nữa, trình hướng dẫn có thể nhận biết một số lỗi thiết kế đơn giản và nhắc bạn thực hiện một hành động khác.

Tiếp theo, hãy thêm các trường. Bạn có thể thêm tối đa 255 trường từ tối đa 32 bảng hoặc truy vấn.

Đối với mỗi trường, hãy thực hiện hai bước sau:

Nếu bạn không thêm bất kỳ trường số nào (trường có chứa dữ liệu số), hãy chuyển thẳng đến bước 9. Nếu bạn thêm bất kỳ trường số nào, trình hướng dẫn sẽ hỏi xem bạn muốn truy vấn trả về chi tiết hay dữ liệu tóm tắt.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Nếu bạn muốn xem các bản ghi riêng lẻ, hãy bấm vào Detail, rồi bấm vào Next. Chuyển thẳng đến bước 9.

Nếu bạn muốn xem dữ liệu số tóm tắt, chẳng hạn như các giá trị trung bình, hãy bấm vào Summary, rồi bấm vào Summary Options.

Đối với mỗi trường số, hãy chọn một trong các hàm sau đây:

Nếu bạn chọn mở truy vấn, truy vấn sẽ hiển thị các dữ liệu đã chọn trong dạng xem Biểu dữ liệu – Datasheet view. Nếu bạn chọn sửa đổi truy vấn, truy vấn sẽ mở trong dạng xem Thiết kế – Design view.

Bạn có thể sử dụng dạng xem Thiết kế để tạo truy vấn chọn theo cách thủ công. Khi sử dụng dạng xem Thiết kế, bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các chi tiết của thiết kế truy vấn nhưng sẽ dễ mắc lỗi thiết kế hơn, đồng thời có thể mất nhiều thời gian hơn so với khi sử dụng trình hướng dẫn.

Bước 1: Thêm nguồn dữ liệu

Bước 3: Thêm trường đầu ra

Trong hộp thoại Show Table, trên các tab Tables, Queries, or Both, bấm đúp vào từng nguồn dữ liệu mà bạn muốn sử dụng hoặc chọn từng nguồn dữ liệu rồi bấm vào Add.

Có thể bạn sẽ muốn điều chỉnh các kết nối do Access tạo ra. Access xác định loại kết nối sẽ tạo dựa trên mối quan hệ mà kết nối đó đại diện. Nếu Access tạo kết nối nhưng không có mối quan hệ xác định thì Access sẽ tạo một nối trong.

Sử dụng một nguồn dữ liệu nhiều lần

Trong một số trường hợp, bạn muốn nối hai bản sao của cùng một bảng hay truy vấn, được gọi là tự nối, kết hợp các bản ghi từ cùng một bảng khi có các giá trị trùng khớp trong các trường đã nối. Ví dụ: giả sử bạn có một bảng Nhân viên, trong đó trường Báo_cáo_Cho trong bản ghi của mỗi nhân viên hiển thị ID của người quản lý nhân viên đó thay vì hiển thị tên. Bạn có thể sử dụng tính năng tự nối để hiển thị tên của người quản lý trong bản ghi của từng nhân viên, thay vì hiển thị ID.

Khi bạn thêm một nguồn dữ liệu đến lần thứ hai, Access sẽ gắn thêm _1 vào tên của phiên bản thứ hai. Ví dụ: nếu bạn thêm bảng Nhân viên hai lần thì phiên bản thứ hai sẽ được đặt tên là Nhân viên_1.

Cũng có thể bạn sẽ muốn thay đổi loại kết nối từ nối trong thành nối ngoài, để truy vấn của bạn chứa nhiều bản ghi hơn.

Để thêm kết nối, hãy kéo trường từ một nguồn dữ liệu sang trường tương ứng trên một nguồn dữ liệu khác.

Access sẽ hiển thị một đường thẳng giữa hai trường để cho biết kết nối đã được tạo.

Sau khi các kết nối đã sẵn sàng, hãy thêm các trường đầu ra – trường chứa dữ liệu mà bạn muốn có trong kết quả truy vấn.

Bạn có thể dễ dàng thêm trường từ bất kỳ nguồn dữ liệu nào bạn đã thêm ở bước 1.

Khi bạn thêm trường bằng cách này, Access sẽ tự động điền vào hàng Field của lưới thiết kế để phản ánh nguồn dữ liệu của trường.

Sử dụng biểu thức làm trường đầu ra

Nếu bạn muốn thực hiện tính toán hay sử dụng hàm để tạo đầu ra của truy vấn, bạn có thể sử dụng biểu thức làm trường đầu ra. Biểu thức có thể sử dụng dữ liệu từ bất kỳ nguồn dữ liệu truy vấn nào, cũng như từ các hàm, chẳng hạn như hàm Format hay InStr, đồng thời có thể chứa hằng số và toán tử số học.

Trong một cột trống của lưới thiết kế truy vấn, bấm chuột phải vào hàng Field, rồi bấm vào Zoom trên menu lối tắt.

Trong hộp Zoom, nhập hoặc dán biểu thức của bạn. Hãy bắt đầu biểu thức bằng tên mà bạn muốn sử dụng cho đầu ra của biểu thức, theo sau tên đó là dấu hai chấm. Ví dụ: nếu bạn muốn biểu thức được gắn nhãn là “Cập nhật gần nhất”, hãy bắt đầu biểu thức bằng Cập nhật gần nhất:.

Lưu ý: Bạn có thể làm được rất nhiều việc bằng cách sử dụng biểu thức. Phạm vi bài viết này sẽ không đi sâu giải thích về biểu thức. Để biết thêm thông tin về cách tạo biểu thức, xem bài viết Dựng biểu thức.

Bạn sử dụng tiêu chí để giới hạn số bản ghi mà truy vấn của bạn trả về, trên cơ sở các giá trị trường có đáp ứng tiêu chí bạn chỉ định hay không.

Chỉ định tiêu chí cho trường đầu ra

Nếu bạn chỉ định tiêu chí thay thế thì giá trị trường có thể đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào trong các tiêu chí được liệt kê để được đưa vào kết quả truy vấn.

Tiêu chí với nhiều trường

Bạn có thể sử dụng tiêu chí với nhiều trường. Khi đó, tất cả các tiêu chí trong hàng Criteria hoặc hàng Or đã cho đều phải được đáp ứng thì bản ghi mới được đưa vào.

Chỉ định tiêu chí bằng cách sử dụng trường mà bạn không muốn xuất

Bạn có thể thêm trường vào thiết kế truy vấn và không đưa dữ liệu của trường vào đầu ra của truy vấn. Bạn thực hiện điều này khi muốn sử dụng các giá trị của trường để giới hạn kết quả truy vấn nhưng không muốn xem các giá trị trường đó.

Có thể bạn sẽ muốn tóm tắt dữ liệu, đặc biệt là khi dữ liệu của bạn là dữ liệu số. Ví dụ: có thể bạn muốn xem giá trung bình hoặc tổng doanh thu.

Để tóm tắt dữ liệu trong truy vấn, hãy sử dụng hàng Total. Theo mặc định, hàng Total không được hiển thị trong dạng xem Thiết kế.

Hãy thay đổi các trường, biểu thức hoặc truy vấn và chạy lại truy vấn cho đến khi truy vấn trả về dữ liệu bạn muốn.

Quan trọng Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Mở ứng dụng web trong Access.

Trong hộp thoại Show Table, trên các tab Tables, Queries, or Both, bấm đúp vào từng nguồn dữ liệu mà bạn muốn sử dụng hoặc chọn từng nguồn dữ liệu rồi bấm vào Add. Bấm vào Close khi bạn hoàn tất.

Thêm bất kỳ tiêu chí nào vào các trường mà bạn muốn.

Để kết quả truy vấn sẵn dùng trong dạng xem trình duyệt, bạn cần thêm một dạng xem dựa trên truy vấn trong Table Selector. Để thêm một dạng xem mới vào chú thích bảng trong Table Selector, hãy hoàn tất các bước sau:

Trong hộp thoại Add New View , nhập tên cho dạng xem trong hộp View Name , chọn một View Type, sau đó chọn tên truy vấn trong hộp Record Source .

Bấm vào tên bảng, rồi bấm vào tên dạng xem để thêm, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu trong dạng xem này nếu truy vấn của bạn hỗ trợ các bản cập nhật.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nhập Dữ Liệu Từ Cơ Sở Dữ Liệu Bằng Truy Vấn Cơ Sở Dữ Liệu Gốc (Power Query) trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!