Đề Xuất 1/2023 # Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Phạm Vi Hoặc Bảng # Top 1 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 1/2023 # Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Phạm Vi Hoặc Bảng # Top 1 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Phạm Vi Hoặc Bảng mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để sắp xếp nhanh theo thứ tự tăng dần, bấm ( Sắp xếp từ A đến Z).

Để sắp xếp nhanh theo thứ tự giảm dần, bấm ( Sắp xếp từ Z đến A).

Lưu ý: Sự cố Tiềm ẩn

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để sắp xếp từ thấp tới cao, bấm ( Sắp xếp từ Nhỏ nhất đến Lớn nhất).

Để sắp xếp từ cao tới thấp, bấm ( Sắp xếp từ Lớn nhất đến Nhỏ nhất).

Lưu ý:

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Để sắp xếp từ ngày hoặc thời gian cũ hơn đến mới hơn, hãy bấm ( Sắp xếp từ Cũ nhất đến Mới nhất).

Để sắp xếp từ ngày hoặc thời gian mới hơn đến cũ hơn, hãy bấm ( Sắp xếp từ Mới nhất đến Cũ nhất).

Lưu ý: Sự cố Tiềm ẩn

Bạn có thể muốn sắp xếp theo nhiều cột hoặc hàng khi có dữ liệu mà bạn muốn nhóm theo cùng một giá trị trong một cột hoặc hàng, rồi sắp xếp cột hoặc hàng khác bên trong nhóm gồm các giá trị bằng nhau đó. Chẳng hạn, nếu bạn có một cột Bộ phận và cột Nhân viên, thì trước tiên bạn có thể sắp xếp theo Bộ phận (để nhóm tất cả các nhân viên trong cùng một bộ phận lại với nhau), rồi sắp xếp theo tên (để xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong mỗi bộ phận). Bạn có thể sắp xếp tối đa 64 cột.

Chọn một ô bất kỳ trong dải dữ liệu.

Bên dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn kiểu sắp xếp. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để sắp xếp theo văn bản, số hoặc ngày và thời gian, hãy chọn Giá trị.

Để sắp xếp theo định dạng, hãy chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên dưới Thứ tự, hãy chọn cách bạn muốn sắp xếp. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để thêm cột khác để sắp xếp theo đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp lại các bước từ ba đến năm.

Để sao chép một cột để sắp xếp theo đó, hãy chọn mục rồi bấm Sao chép Mức.

Để xóa một cột để sắp xếp theo đó, hãy chọn mục rồi bấm Xóa Mức.

Lưu ý: Bạn phải giữ ít nhất một mục trong danh sách.

Để thay đổi thứ tự sắp xếp cột, hãy chọn một mục nhập, rồi bấm vào mũi tên Lên hoặc Xuống cạnh nút Tùy chọn để thay đổi thứ tự.

Các mục cao hơn trong danh sách sẽ được sắp xếp trước mục thấp hơn trong danh sách.

Nếu bạn đã định dạng theo cách thủ công hoặc có điều kiện cho một dải ô hoặc cột bảng theo màu ô hoặc màu phông chữ, bạn cũng có thể sắp xếp theo những màu này. Bạn cũng có thể sắp xếp theo một bộ biểu tượng mà bạn đã tạo bằng định dạng có điều kiện.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên dưới Thứ tự, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh nút rồi tùy thuộc vào kiểu định dạng, hãy chọn màu ô, màu phông hoặc biểu tượng ô.

Tiếp theo, chọn cách bạn muốn sắp xếp. Thực hiện một trong các thao tác sau đây:

Để xác định màu ô, màu phông hoặc biểu tượng tiếp theo để sắp xếp theo đó, hãy bấm Thêm Mức rồi lặp lại các bước từ ba đến năm.

Đảm bảo bạn chọn cùng một cột trong hộp Sau đó theo và chọn cùng một lựa chọn bên dưới Thứ tự.

Tiếp tục lặp lại cho mỗi màu ô, màu phông hoặc biểu tượng bổ sung mà bạn muốn đưa vào thao tác sắp xếp.

Bạn có thể sử dụng một danh sách tùy chỉnh để sắp xếp theo thứ tự do người dùng xác định. Chẳng hạn, một cột có thể chứa các giá trị mà bạn muốn sắp xếp theo đó, chẳng hạn như Cao, Trung bình và Thấp. Làm thế nào để bạn có thể sắp xếp sao cho các hàng chứa Cao xuất hiện đầu tiên, tiếp theo là Trung bình rồi đến Thấp? Nếu bạn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, thì thao tác sắp xếp “A đến Z” sẽ đưa Cao lên trên cùng, nhưng Thấp sẽ đứng trước Trung bình. Và nếu bạn sắp xếp “Z đến A”, thì Trung bình sẽ xuất hiện đầu tiên và Thấp ở giữa. Bất kể thứ tự nào, bạn luôn muốn “Trung bình” ở giữa. Bằng cách tạo danh sách tùy chỉnh của riêng mình, bạn có thể giải quyết vấn đề này.

Hoặc, tạo một danh sách tùy chỉnh:

Trong một dải ô, nhập những giá trị bạn muốn sắp xếp theo đó, theo thứ tự bạn muốn, từ trên xuống dưới như trong ví dụ này.

Chọn phạm vi mà bạn vừa nhập. Sử dụng ví dụ trước, hãy chọn các ô A1:A3.

Lưu ý:

Bạn có thể tạo danh sách tùy chỉnh chỉ dựa trên một giá trị (văn bản, số và ngày hoặc thời gian). Bạn không thể tạo danh sách tùy chỉnh dựa trên một định dạng (màu ô, màu phông hoặc biểu tượng).

Độ dài tối đa của danh sách tùy chỉnh là 255 ký tự và ký tự đầu tiên không được bắt đầu bằng số.

Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp, bên dưới Cột, trong hộp Sắp xếp theo hoặc Sau đó theo, chọn cột bạn muốn sắp xếp theo danh sách tùy chỉnh.

Dưới Thứ tự, hãy chọn Danh sách Tùy chỉnh.

Trong hộp thoại Danh sách Tùy chỉnh, hãy chọn danh sách mà bạn muốn. Sử dụng danh sách tùy chỉnh mà bạn đã tạo trong ví dụ trước, hãy bấm Cao, Trung bình, Thấp.

Bấm vào OK.

Thường thì mọi người sẽ sắp xếp từ trên xuống dưới nhưng bạn cũng có thể sắp xếp từ trái sang phải.

Chọn một ô bất kỳ trong dải ô mà bạn muốn sắp xếp.

Trong hộp thoại Tùy chọn Sắp xếp, bên dưới Hướng, hãy bấm Sắp xếp từ trái sang phải, rồi bấm OK.

Bên dưới Hàng, trong hộp Sắp xếp theo, chọn hàng mà bạn muốn sắp xếp. Hàng này thường là hàng 1 nếu bạn muốn sắp xếp theo hàng tiêu đề.

Mẹo: Nếu hàng tiêu đề của bạn là văn bản nhưng bạn muốn sắp xếp cột theo số, bạn có thể thêm một hàng mới ở trên dải dữ liệu của mình, rồi thêm số theo thứ tự bạn muốn.

Để sắp xếp theo giá trị, hãy chọn một trong các tùy chọn từ danh sách thả xuống Thứ tự:

Để sắp xếp theo màu ô, màu phông hoặc biểu tượng ô, hãy làm như sau:

Dưới Sắp xếp Dựa trên, hãy chọn Màu Ô, Màu Phông hoặc Biểu tượng Ô.

Bên dưới Thứ tự, chọn màu ô, màu phông chữ hoặc biểu tượng ô, rồi chọn Ở bên Trái hoặc Ở bên Phải.

Để sắp xếp theo một phần của giá trị trong cột, chẳng hạn như mã số linh kiện (789- WDG-34), họ (Carol Philips) hoặc tên (Philips, Carol), trước tiên bạn cần tách cột thành hai hay nhiều cột để giá trị mà bạn muốn sắp xếp theo nằm trong cột riêng. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng hàm văn bản để phân tách các phần của ô hoặc bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Chuyển văn bản thành cột. Để xem ví dụ và biết thêm thông tin, hãy xem mục Tách văn bản thành các ô khác nhau và Tách văn bản giữa các cột bằng cách dùng hàm.

Thật may, Excel sẽ cảnh báo bạn nếu Excel thấy bạn đang chuẩn bị thực hiện điều này:

Nếu bạn không định sắp xếp như vậy thì hãy nhấn vào tùy chọn Bung rộng lựa chọn, nếu không hãy chọn Tiếp tục với lựa chọn hiện tại.

Nếu kết quả không như mong muốn, hãy bấm Hoàn tác .

Nếu bạn nhận được kết quả ngoài dự kiến khi sắp xếp dữ liệu của mình, hãy làm như sau:

Kiểm tra xem có phải giá trị do công thức trả về đã thay đổi hay không Nếu dữ liệu mà bạn đã sắp xếp chứa một hoặc nhiều công thức, thì các giá trị trả về của những công thức này có thể thay đổi khi trang tính được tính toán lại. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo áp dụng lại thao tác sắp xếp để có được kết quả cập nhật.

Bỏ ẩn hàng và cột trước khi bạn sắp xếp Các cột ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp cột và hàng ẩn không được di chuyển khi bạn sắp xếp hàng. Trước khi sắp xếp dữ liệu, bạn nên bỏ ẩn các cột và hàng ẩn.

Kiểm tra thiết đặt bản địa Thứ tự sắp xếp có thể thay đổi tùy theo thiết đặt bản địa. Đảm bảo bạn có thiết đặt bản địa thích hợp trong Thiết đặt Khu vực hoặc Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực trong Panel Điều khiển trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thay đổi thiết đặt bản địa, hãy xem hệ thống trợ giúp của Windows.

Nhập đầu đề cột chỉ trong một hàng Nếu bạn cần nhãn nhiều dòng, hãy ngắt dòng văn bản bên trong ô.

Bật hoặc tắt hàng đầu đề Thường thì tốt nhất là nên có một hàng đầu đề khi bạn sắp xếp cột để dễ hiểu ý nghĩa của dữ liệu hơn. Theo mặc định, giá trị trong đầu đề không được bao gồm trong thao tác sắp xếp. Đôi khi, bạn có thể cần phải bật hoặc tắt đầu đề để giá trị trong đầu đề được hoặc không được bao gồm trong thao tác sắp xếp. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để loại trừ hàng dữ liệu đầu tiên khỏi thao tác sắp xếp vì đó là đầu đề cột, trên tab Nhà, trong nhóm Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.

Để bao gồm hàng dữ liệu đầu tiên trong thao tác sắp xếp vì đó không phải là đầu đề cột, trên tab Nhà, trong nhóm Sửa, hãy bấm Sắp xếp & Lọc, bấm Sắp xếp Tùy chỉnh rồi bỏ chọn Dữ liệu của tôi có tiêu đề.

Nếu dữ liệu của bạn được định dạng dưới dạng bảng Excel, thì bạn có thể nhanh chóng sắp xếp và lọc dữ liệu đó với các nút bộ lọc trong hàng tiêu đề.

Nếu dữ liệu của bạn chưa nằm trong bảng, hãy định dạng nó dưới dạng bảng. Thao tác này sẽ tự động thêm một nút bộ lọc ở trên cùng của mỗi cột trong bảng.

Bấm vào nút bộ lọc ở đầu cột bạn muốn sắp xếp, rồi chọn thứ tự sắp xếp mà bạn mong muốn.

Chọn một ô để sắp xếp trên:

Nếu dữ liệu của bạn có một hàng tiêu đề, hãy chọn tiêu đề mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như “Dân số”.

Nếu dữ liệu của bạn không có hàng tiêu đề, hãy chọn giá trị cao nhất mà bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như 634535.

Trên tab Dữ liệu, chọn một trong các phương pháp sắp xếp:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày gần đây nhấ.

Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày gần đây nhất về ngày sớm nhất.

Giả sử bạn có một bảng với một cột Bộ phận và một cột Nhân viên. Trước tiên, bạn có thể sắp xếp theo Bộ phận để nhóm tất cả các nhân viên trong cùng một bộ phận lại với nhau, sau đó sắp xếp theo tên để sắp xếp tên trong từng bộ phận theo thứ tự bảng chữ cái.

Chọn ô bất kỳ trong phạm vi dữ liệu của bạn.

Lưu ý: Menu Sắp xếp Dựa trên được vô hiệu hóa do chưa được hỗ trợ. Bây giờ, bạn có thể thay đổi trong ứng dụng Excel trên máy tính.

Bên dưới Thứ tự, hãy chọn cách bạn muốn sắp xếp:

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày gần đây nhấ.

Sắp xếp Giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, từ lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc ngày gần đây nhất về ngày sớm nhất.

Để thêm cột khác nhằm sắp xếp theo đó, hãy bấm Thêm, sau đó lặp lại các bước năm và sáu.

Nếu bạn đã định dạng theo cách thủ công hoặc có điều kiện cho một dải ô hoặc cột bảng theo màu ô hoặc màu phông chữ, bạn cũng có thể sắp xếp theo những màu này. Bạn cũng có thể sắp xếp theo một bộ biểu tượng mà bạn đã tạo bằng định dạng có điều kiện.

Chọn một ô trong cột mà bạn muốn sắp xếp

Trên tab dữ liệu , trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , chọn sắp xếp tùy chỉnh.

Trong hộp thoại sắp xếp tùy chỉnh bên dưới cột, hãy chọn cột mà bạn muốn sắp xếp.

Bên dưới sắp xếp, chọn màu ô, màu phông hoặc biểu tượng định dạng có điều kiện.

Dưới thứ tự, hãy chọn thứ tự bạn muốn (những gì bạn nhìn thấy tùy thuộc vào loại định dạng bạn có). Sau đó, chọn màu ô, màu phông hoặc biểu tượng ô.

Tiếp theo, bạn sẽ chọn cách sắp xếp bằng cách di chuyển màu ô, màu phông hoặc biểu tượng:

Lưu ý: Không có thứ tự sắp xếp màu ô, màu phông hoặc biểu tượng mặc định. Bạn phải xác định thứ tự mà bạn muốn cho mỗi thao tác sắp xếp.

Để xác định màu ô tiếp theo, màu phông hoặc biểu tượng để sắp xếp theo đó, hãy chọn thêm mức, rồi lặp lại các bước 1-5.

Thường thì mọi người sẽ sắp xếp từ trên xuống dưới nhưng bạn cũng có thể sắp xếp từ trái sang phải.

Chọn một ô bất kỳ trong dải ô mà bạn muốn sắp xếp.

Trong hộp thoại Sắp xếp Tùy chọn, bấm vào Tùy chọn.

Bên dưới hướng, hãy bấm sắp xếp từ trái sang phải

Bên dưới hàng, trong danh sách thả xuống ‘ sắp xếp theo ‘ , hãy chọn hàng mà bạn muốn sắp xếp. Hàng này thường là hàng 1 nếu bạn muốn sắp xếp theo hàng tiêu đề.

Để sắp xếp theo giá trị, hãy chọn một trong các tùy chọn từ danh sách thả xuống thứ tự :

Sắp xếp Tăng dần để sắp xếp A đến Z, nhỏ nhất đến lớn nhất hoặc sớm nhất đến ngày gần đây nhấ.

Sắp xếp giảm dần để sắp xếp từ Z đến A, lớn nhất đến nhỏ nhất hoặc mới nhất đến ngày sớm nhất

Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2013

Sắp xếp dữ liệu trong excel 2013 hay còn gọi là Sort Data, bao gồm:

1. Sắp xếp dữ liệu trong excel 2013 dùng SORT DATA

Ví dụ với bảng dữ liệu sau: Sắp xếp cột mã hàng theo thứ tự từ A-Z (thứ tự bảng chữ cái anphabe)

Lưu ý trong Sort dữ liệu:

Chỉ sort dữ liệu tại khu vực không có công thức

Khi có 2 yếu tố trên ưu tiên yếu tố số 2 trước.

Nếu buộc phải sort khi bảng dữ liệu có công thức, bố trí lại cột chứa công thức ra ngoài khu vực sort

+ Giá trị của các ô trong cột (chọn ở phần sort by)

+ Cell color: Màu ô

+ Font color: Màu chữ

+ Cell icon: Biểu tượng được chèn vào các ô

Quy luật sắp xếp dữ liệu trong excel

+ Đối với số: sắp xếp từ lớn tới nhỏ và ngược lại từ nhỏ tới lớn

+ Đối với màu và icon set

Sau đó nhấn OK để hoàn tất việc sắp xếp dữ liệu trong excel theo từng yêu cầu công việc.

1.1. Sắp xếp dữ liệu trong excel theo thứ tự ABC (alphabe)

Tương ứng với yêu cầu sắp xếp cột mã hàng theo tên với thứ tự alphabe

1.2. Sắp xếp dữ liệu trong excel theo thứ tự từ lớn tới nhỏ

Yêu cầu: Sắp xếp những mặt hàng có số lượng nhập từ cao đến thấp

Bước 1: Bôi đen toàn bộ vùng dữ liệu

Bước 2: Chọn Data/ Sort

Bước 3: Trong cửa sổ “sort” hiện ra bạn chọn như sau:

Sắp xếp theo giá trị (sort on): Values

Sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp (order): Largest to smallest

Bước 4: Nhấn OK

Kết quả thu được như sau:

Trong cửa sổ sort hiện ra bạn sẽ chọn như sau:

Bước 4 : Nhấn OK.

Kết quả như sau:

1.4. Sắp xếp dữ liệu trong excel theo màu chữ

Làm tương tự với cách sắp xếp màu chữ, ta sẽ có bảng chọn màu nên ô chữ như sau:

2. Sắp xếp dữ liệu trong excel 2013 dùng SORT trong FILTER

Để tạo được filter.

Bước 1: Chọn dòng tiêu đề của bảng dữ liệu hoặc ô bất kỳ tại dòng tiêu đề

Bước 2: Tại thẻ Ribbe HOME,

Cách Sắp Xếp Dữ Liệu Tăng Dần, Giảm Dần Hoặc Theo Thứ Tự Bảng Chữ Cái

Trong quá trình làm Excel, nhiều lúc bạn sẽ cần phải sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo thứ tự tăng dần, giảm dần để dễ dàng tìm kiếm, thống kê. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn các cách để sắp xếp dữ liệu trong Excel.

1. Sắp xếp dữ liệu bằng Sort & Filter

Bước 1: Đầu tiên bạn cần bôi đen các cột chứa dữ liệu mà chúng ta cần sắp

Lúc này ô đầu tiên của các cột sẽ xuất hiện nút Filter để ta chọn

Sort A to Z là sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái

Sort Z to A là sắp xếp theo thứ tự ngược bảng chữ cái

Sort Smallest to Largest là sắp xếp số từ nhỏ đến lớn

Sort Largest to Smallest là sắp xếp số từ lớn đến nhỏ

Bước 2: Một bảng cảnh báo Sort Waring sẽ xuất hiện để hỏi bạn bạn muốn sắp xếp dữ theo dạng nào:

Expand the selection: Kiểu sắp xếp này sẽ kéo theo sự thay đổi dữ liệu của cả các cột khác. Dựa vào sự sắp xếp của dữ liệu trong cột đã chọn, dữ liệu của các cột khác sẽ được di chuyển theo mỗi hàng tương ứng. Kiểu lựa chọn này sẽ hay được chọn hơn. Vì dữ liệu trong một bảng thường có sự liên kết với nhau theo hàng ngang nên khi thay đổi sự sắp xếp của một cột thì các cột khác cũng phải đi theo.

Continue with the current selection: Chỉ sắp xếp dữ liệu trong phạm vi của cột đã chọn mà sẽ không ảnh hưởng tới các cột khác.

Kết quả các ta sẽ nhận được một bảng dữ liệu đã được sắp xếp như hình sau:

2. Sắp xếp dữ liệu nâng cao

Bước 1: Bôi đen bảng dữ liệu cần sắp xếp

Bước 2: Bảng hộp thoại chức năng Sort sẽ xuất hiện,

Các bạn thay đổi lựa chọn ở Column thành tên cột mà bạn muốn sắp xếp dữ liệu.

Còn ở cột Order, nếu tại Column mà các bạn chọn cột dữ liệu chữ (hoặc ký tự). Ta sẽ có hai lựa chọn là A to Z (thứ tự bảng chữ cái) hoặc Z to A (thứ tự ngược bảng chữ cái).

Nếu tại Column mà các bạn chọn cột dữ liệu số. Các bạn sẽ có hai lựa chọn Smallest to Largest (nhỏ nhất đến lớn nhất) hoặc Largest to Smallest (lớn nhất đến nhỏ nhất).

Một dòng sắp xếp dữ liệu nữa sẽ xuất hiện, bạn cũng làm với phương cách tương tự như dòng trên.

Sau khi sắp xếp dữ liệu theo cài đặt của dòng đầu tiên. Excel sẽ sắp xếp thêm theo kiểu sắp xếp dữ liệu ở dòng dưới cho những dữ cụm dữ liệu giống nhau sắp xếp ở gần nhau.

Ví dụ như ảnh dưới thì Excel sẽ sắp xếp danh sách theo Điểm thi toán của các sinh viên. Sau đó giữa các sinh viên có điểm số giống nhau Excel sẽ tiếp tục sắp xếp tên theo bảng chữ cái.

Sau khi bấm OK, ta thu được kết quả

Hướng Dẫn Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Excel 2007

chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn bằng ví dụ cụ thể với bảng dữ liệu sau:

Ví dụ 1: Sắp xếp theo thứ tự alphabet của cột Tên

Bước 2: Hộp thoại Sort Warning xuất hiện, có 2 lựa chọn:

– Expand the selection: các cột dữ liệu phụ thuộc (như Số lượng, Đơn vị tính…) sẽ bị thay đổi cách sắp xếp tương ứng theo cột Tên

– Continue with the current selection: chỉ có cột Tên bị thay đổi sắp xếp, các cột khác vẫn giữ nguyên

Thông thường trong các bảng Excel sẽ chọn Expand the selection. Sau đó chọn Sort.

Bước 3: Dữ liệu sẽ được sắp xếp theo đúng thự tự chữ cái abc

Bước 4: Bạn chỉ cần thay đổi lại cột STT là hoàn thành

Tương tự như vậy, nếu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự từ Z đến A thì ở bước 1, bạn chọn Z to A

Ta sẽ có kết quả dữ liệu được sắp xếp từ Z đến A:

Ví dụ 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc giảm dần)

Đối với những cột dữ liệu định dạng dưới dạng number (như cột Số lượng, cột Thành tiền) thì cần sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. Các thao tác thực hiện tương tự với các bước hướng dẫn ở trên.

Ví dụ: Khi muốn sắp xếp tăng dần cột Thành tiền, bôi đen dữ liệu ở cột Thành tiền → vào Home chọn Sort & Filter → chọn Sort Smallest to Largest (từ bé đến lớn)

Và đây là dữ liệu sau khi đã được sắp xếp tăng dần của cột Thành tiền:

Hoặc giảm dần nếu chọn Sort Largest to Smallest (giảm dần, từ lớn đến bé)

Ví dụ 3: Sắp xếp theo điều kiện của 2 cột

Trường hợp bạn muốn sắp xếp tăng dần cột Thành tiền và A to Z cột Tên thì trước hết bạn cần xác định thứ tự ưu tiên muốn xếp cột nào trước.

Với những điều kiện trên, cột Thành tiền sẽ được sắp xếp tăng dần trước (từ bé đến lớn), sau đó với những cột Thành tiền có giá trị bằng nhau, sẽ được sắp xếp theo thứ tự A to Z của Tên. Cụ thể kết quả như sau:

Như ta đã thấy trong bảng dữ liệu trên, Bút chì màu và Nhãn vở có Thành tiền bằng nhau nên cột tên Bút chì màu và Nhãn vở được sắp xếp A to Z.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sắp Xếp Dữ Liệu Trong Phạm Vi Hoặc Bảng trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!