Đề Xuất 4/2023 # Thêm, Thay Đổi Hoặc Xóa Định Dạng Có Điều Kiện # Top 13 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 4/2023 # Thêm, Thay Đổi Hoặc Xóa Định Dạng Có Điều Kiện # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thêm, Thay Đổi Hoặc Xóa Định Dạng Có Điều Kiện mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Dùng định dạng có điều kiện để giúp bạn khám phá và phân tích dữ liệu theo cách trực quan, phát hiện các vấn đề quan trọng, xác định các mẫu hình và xu hướng.

Định dạng có điều kiện giúp dễ dàng làm nổi bật các ô hoặc phạm vi ô mà bạn quan tâm, nhấn mạnh các giá trị khác thường và trực quan hóa dữ liệu bằng cách dùng thanh dữ liệu, thang màu và bộ biểu tượng. Định dạng có điều kiện thay đổi hình thức của phạm vi ô dựa trên các điều kiện (hay tiêu chí). Nếu điều kiện là true, phạm vi ô sẽ được định dạng dựa trên điều kiện đó; nếu điều kiện là false, phạm vi ô sẽ không được định dạng dựa trên điều kiện đó.

Bạn có thể phân loại và lọc theo định dạng, bao gồm màu nền của ô và màu phông, dù bạn định dạng ô đó theo cách thủ công hay bằng định dạng có điều kiện. Ví dụ sau đây cho thấy định dạng có điều kiện sử dụng các màu nền ô, một bộ biểu tượng 3 mũi tên và các thanh dữ liệu.

Áp dụng định dạng điều kiện cho một dải ô, bảng Excel hoặc PivotTable

Bạn có thể áp dụng định dạng có điều kiện cho phạm vi ô, bảng Excel hoặc báo cáo PivotTable. Cần hiểu rõ những khác biệt quan trọng khi bạn sử dụng định dạng có điều kiện trên báo cáo PivotTable.

Lưu ý: Khi tạo định dạng có điều kiện, bạn có thể chỉ tham chiếu đến các ô khác trên cùng trang tính hoặc, trong một số trường hợp, các ô trên các trang tính ở cùng sổ làm việc hiện đang mở. Bạn không dùng được định dạng có điều kiện trên các tham chiếu ngoài tới sổ làm việc khác.

Định dạng có điều kiện cho báo cáo PivotTable

Định dạng có điều kiện trong báo cáo PivotTable khác với định dạng có điều kiện trong phạm vi ô hoặc bảng Excel ở một vài điểm:

Nếu bạn thay đổi bố trí của báo cáo PivotTable bằng cách lọc, ẩn các mức, thu gọn và bung rộng các mức hoặc di chuyển trường, thì định dạng có điều kiện vẫn giữ nguyên miễn là các trường trong dữ liệu cơ bản không bị loại bỏ.

Phạm vi định dạng có điều kiện cho các trường trong khu vực Giá trị có thể dựa trên cấu trúc phân cấp dữ liệu và được xác định bằng tất cả các mức con nhìn thấy được (mức thấp hơn kế tiếp trong cấu trúc phân cấp) của một mức mẹ (mức cao hơn kế tiếp trong cấu trúc phân cấp) trên các hàng của một hoặc nhiều cột hoặc trên các cột của một hoặc nhiều hàng.

Lưu ý: Trong cấu trúc phân cấp dữ liệu, mức con không thừa kế định dạng có điều kiện từ mức mẹ và mức mẹ không thừa kế định dạng có điều kiện từ mức con.

Có ba phương pháp khoanh phạm vi định dạng có điều kiện của các trường trong khu vực Giá trị: theo vùng chọn, theo trường tương ứng và theo trường giá trị.

Phương pháp khoanh phạm vi trường mặc định trong vùng Giá trị là theo lựa chọn. Bạn có thể thay đổi phương pháp khoanh phạm vi trường tương ứng hoặc trường giá trị bằng cách sử dụng nút tùy chọn Áp dụng quy tắc định dạng cho, hộp thoại Quy tắc định dạng mới hoặc hộp thoại Chỉnh sửa quy tắc định dạng.

Phân phạm vi theo vùng chọn

Một tập hợp các trường liền kề trong khu vực Giá trị, chẳng hạn như tất cả tổng sản phẩm cho một vùng.

Một tập hợp các trường không liền kề trong khu vực Giá trị, chẳng hạn như tổng sản phẩm cho các vùng khác nhau ở nhiều cấp độ trong cấu trúc phân cấp dữ liệu.

Phân phạm vi theo trường giá trị

Phân phạm vi theo trường tương ứng

Khi bạn định dạng có điều kiện các trường trong vùng Giá trị cho các giá trị trên cùng, dưới cùng, trên trung bình hoặc dưới trung bình, quy tắc sẽ dựa trên tất cả các giá trị hiển thị theo mặc định. Tuy nhiên, khi bạn khoanh phạm vi theo trường tương ứng, thay vì sử dụng tất cả các giá trị hiển thị, bạn có thể áp dụng định dạng điều kiện cho từng tổ hợp:

Áp dụng định dạng có điều kiện với Phân tích nhanh

Lưu ý: Phân tích nhanh sẽ không khả dụng trong Excel 2010 và các phiên bản trước đó.

Sử dụng nút Phân tích nhanh để áp dụng định dạng có điều kiện đã chọn với dữ liệu đã chọn. Nút Phân tích nhanh tự động xuất hiện khi bạn chọn dữ liệu trong bảng tính.

Chọn dữ liệu trong bảng tính của bạn. Nút Phân tích nhanh xuất hiện ở góc dưới bên phải của vùng chọn.

Bấm nút Phân tích Nhanh, hoặc nhấn Ctrl+Q.

Sau đó, trên tab Định dạng, hãy di chuyển chuột trên các tùy chọn khác nhau để Xem trước trực tiếp dữ liệu của mình, rồi bấm vào một tùy chọn định dạng.

Lưu ý:

Tùy chọn định dạng xuất hiện trong tab Định dạng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu mà bạn đã chọn. Nếu vùng chọn của bạn chỉ chứa văn bản thì các tùy chọn khả dụng là Văn bản, Nhân đôi, Duy nhất, Bằng và Xóa. Khi vùng chọn có chỉ chứa số hoặc cả văn bản và số thì các tùy chọn là Thanh dữ liệu, Màu sắc, Bộ biểu tượng, Lớn hơn, 10% hàng đầu và Xóa.

Xem trước trực tiếp sẽ chỉ kết xuất những tùy chọn định dạng có thể được sử dụng trên dữ liệu của bạn. Ví dụ: nếu các ô đã chọn không chứa dữ liệu trùng khớp và bạn chọn Nhân đôi, bản xem trước trực tiếp sẽ không hoạt động.

Dùng công thức để xác định những ô nào cần định dạng

Nếu các nhu cầu định dạng có điều kiện của bạn phức tạp hơn, bạn có thể dùng công thức lô-gic để chỉ rõ các tiêu chí định dạng. Ví dụ, bạn có thể muốn so sánh các giá trị với kết quả mà hàm trả về hoặc đánh giá dữ liệu ở các ô bên ngoài phạm vi đã chọn, có thể nằm ở một trang tính khác trong cùng sổ làm việc.

Hộp thoại Trình quản lý Quy tắc Định dạng có Điều kiện sẽ hiển thị.

Trong phần Chọn Kiểu Quy tắc, hãy bấm Dùng công thức để xác định những ô nào cần định dạng.

Trong phần Sửa Mô tả Quy tắc, trong hộp danh sách Định dạng giá trị khi công thức này đúng, hãy nhập công thức.

Bạn phải bắt đầu công thức với dấu bằng (=) và công thức đó phải trả về giá trị logic TRUE (1) hoặc FALSE (0).

Hãy chọn định dạng số, phông chữ, đường viền hoặc màu tô bạn muốn áp dụng khi giá trị ô thỏa mãn điều kiện, rồi bấm OK.

Bạn có thể chọn nhiều định dạng. Các định dạng bạn chọn được hiển thị trong hộp Xem trước.

Ví dụ 1: Dùng hai định dạng có điều kiện với các tiêu chí sử dụng kiểm thử AND và OR

Trong ví dụ được trình bày ở đây, quy tắc đầu tiên sẽ định dạng hai ô xanh lục nếu cả hai điều kiện đều đúng. Nếu kết quả của kiểm thử đó không Đúng, thì quy tắc thứ hai định dạng hai ô màu đỏ nếu một trong hai điều kiện đó Sai.

Một người mua nhà đã dự thảo ngân sách tối đa là $75.000 dưới dạng tiền mặt trả trước và $1.500 mỗi tháng dưới dạng tiền thế chấp. Nếu cả tiền mặt trả trước và tiền thanh toán hàng tháng đáp ứng các yêu cầu này, các ô B4 và B5 sẽ được định dạng xanh lục.

Nếu tiền mặt trả trước hoặc tiền thanh toán hàng tháng đáp ứng được ngân sách của người mua, B4 và B5 sẽ được định dạng đỏ. Thay đổi một số giá trị, chẳng hạn như APR, điều khoản vay, tiền mặt trả trước và số tiền mua để xem những gì xảy ra với các ô được định dạng có điều kiện.

Công thức cho quy tắc đầu tiên (áp dụng màu xanh lục)

==AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))

Công thức cho quy tắc thứ hai (áp dụng màu đỏ)

Ví dụ 2: Cách một hàng tô nền một hàng bằng cách dùng hàm MOD và hàm ROW

Định dạng có điều kiện được áp dụng với mọi ô trong trang tính này sẽ tô nền xen kẽ các hàng trong phạm vi ô bằng màu xanh dương. Bạn có thể chọn tất cả các ô trong trang tính bằng cách bấm vào hình vuông phía trên hàng 1 và ở bên trái cột A. Hàm MOD trả về số dư sau khi chia một số (đối số thứ nhất) cho ước số (đối số thứ hai). Hàm ROW trả về số hàng hiện tại. Khi bạn chia số hàng hiện tại cho 2, bạn luôn nhận được số dư là 0 cho số chẵn hoặc số dư là 1 cho số lẻ. Vì 0 là FALSE và 1 là TRUE, cho nên mọi hàng được đánh số lẻ sẽ được định dạng. Quy tắc dùng công thức này: =MOD(ROW(),2)=1.

Lưu ý: Bạn có thể nhập tham chiếu ô trong công thức bằng cách chọn ô trực tiếp trên trang tính hoặc các trang tính khác. Việc chọn ô trên trang tính sẽ chèn tham chiếu ô tuyệt đối. Nếu bạn muốn Excel điều chỉnh tham chiếu cho mỗi ô trong phạm vi đã chọn, hãy dùng tham chiếu ô tương đối.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng công thức trong định dạng có điều kiện, hãy xem mục Sử dụng công thức để áp dụng định dạng có điều kiện.

Định dạng tất cả các ô bằng cách dùng thang đo hai màu

Thang màu là hướng dẫn trực quan giúp bạn hiểu rõ sự phân bố và biến thể dữ liệu. Thang đo hai màu giúp bạn so sánh phạm vi ô bằng cách dùng sự chuyển màu giữa hai màu. Sắc độ của màu tượng trưng cho các giá trị cao hơn hoặc thấp hơn. Ví dụ: trong thang màu xanh lá và vàng như minh họa dưới đây, bạn có thể xác định các ô giá trị cao hơn thiên về màu xanh lá và các ô giá trị thấp hơn thiên về màu vàng.

Mẹo: Nếu bất kỳ ô nào trong phạm vi chứa công thức trả về giá trị lỗi, thì định dạng có điều kiện không áp dụng cho ô đó. Để đảm bảo định dạng có điều kiện áp dụng cho những ô đó, hãy dùng hàm IS hoặc IFERROR để trả về giá trị không phải là giá trị lỗi.

Định dạng nhanh

Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Chọn thang đo hai màu.

Di chuột lên biểu tượng thang màu để xem biểu tượng nào là thang đo hai màu. Màu trên cùng tượng trưng cho các giá trị cao hơn và màu dưới cùng tượng trưng cho các giá trị thấp hơn.

Bạn có thể thay đổi phương pháp khoanh phạm vi cho các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable bằng cách dùng nút Tùy chọn Định dạng xuất hiện bên cạnh trường PivotTable đã được áp dụng định dạng có điều kiện.

Định dạng nâng cao Định dạng tất cả các ô bằng cách dùng thang đo ba màu

Thang màu là hướng dẫn trực quan giúp bạn hiểu rõ sự phân bố và biến thể dữ liệu. Thang đo ba màu giúp bạn so sánh phạm vi ô bằng cách dùng sự chuyển màu giữa ba màu. Sắc độ của màu tượng trưng cho các giá trị cao, trung bình hoặc thấp. Ví dụ, trong thang màu xanh lá, vàng và đỏ, bạn có thể quy định rằng các ô giá trị cao hơn có màu xanh lá, các ô giá trị trung bình có màu vàng và các ô giá trị thấp hơn có màu đỏ.

Mẹo: Nếu bất kỳ ô nào trong phạm vi chứa công thức trả về giá trị lỗi, thì định dạng có điều kiện không áp dụng cho ô đó. Để đảm bảo định dạng có điều kiện áp dụng cho các ô đó, hãy dùng hàm IS hoặc IFERROR để trả về giá trị do bạn chỉ định (chẳng hạn như 0 hoặc “N/A”) thay vì giá trị lỗị.

Định dạng nhanh

Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Chọn thang đo ba màu. Màu trên cùng tượng trưng cho các giá trị cao hơn, màu ở giữa tượng trưng cho các giá trị trung bình và màu dưới cùng tượng trưng cho các giá trị thấp hơn.

Di chuột lên biểu tượng thang màu để xem biểu tượng nào là thang đo ba màu.

Bạn có thể thay đổi phương pháp khoanh phạm vi cho các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable bằng cách dùng nút Tùy chọn Định dạng xuất hiện bên cạnh trường PivotTable đã được áp dụng định dạng có điều kiện.

Định dạng nâng cao Định dạng tất cả các ô bằng cách dùng thanh dữ liệu

Thanh dữ liệu giúp bạn thấy giá trị của ô trong mối tương quan với các ô khác. Độ dài của thanh dữ liệu tượng trưng cho giá trị trong ô đó. Thanh dài hơn tượng trưng cho giá trị cao hơn và thanh ngắn hơn tượng trưng cho giá trị thấp hơn. Thanh dữ liệu hữu ích để nhìn thấy ngay các số lớn hơn và bé hơn, đặc biệt là với lượng dữ liệu lớn, chẳng hạn như các đồ chơi bán chạy nhất hay bán chậm nhất trong báo cáo doanh số cho dịp nghỉ lễ.

Ví dụ cho thấy ở đây dùng thanh dữ liệu để tô sáng các giá trị âm và dương ấn tượng nhất. Bạn có thể định dạng thanh dữ liệu để thanh dữ liệu đó bắt đầu ở giữa ô và kéo sang bên trái đối với các giá trị âm.

Mẹo: Nếu bất kỳ ô nào trong phạm vi chứa công thức trả về giá trị lỗi, thì định dạng có điều kiện không áp dụng cho ô đó. Để đảm bảo rằng định dạng có điều kiện áp dụng cho các ô đó, hãy dùng hàm IS hoặc IFERROR để trả về giá trị (chẳng hạn như 0 hoặc “N/A”) thay vì giá trị lỗị.

Định dạng nhanh

Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Bạn có thể thay đổi phương pháp khoanh phạm vi đối với các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable bằng cách dùng nút tùy chọn Áp dụng quy tắc định dạng với.

Định dạng nâng cao

Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Trong trường hợp này, bạn không nhập giá trị cho Tối thiểu và Tối đa.

Các giá trị hợp lệ là từ 0 (không) tới 100. Bạn đừng nhập dấu phần trăm (%).

Hãy dùng tỷ lệ phần trăm khi bạn muốn trực quan hóa tất cả các giá trị theo tỷ lệ vì việc dùng tỷ lệ phần trăm đảm bảo rằng các giá trị đó phân bố cân xứng.

Các phân vị hợp lệ là từ 0 (không) tới 100.

Dùng phân vị khi bạn muốn trực quan hóa nhóm các giá trị cao (chẳng hạn như phân vị thứ 20 từ trên xuống) là một phần của thanh dữ liệu và các giá trị thấp (chẳng hạn như phân vị thứ 20 từ dưới lên) là một phần khác của thanh dữ liệu, vì chúng tượng trưng cho các giá trị cực trị có thể làm sai lệch việc trực quan hóa dữ liệu của bạn.

Công thức đó phải trả về giá trị số, ngày tháng hoặc thời gian.

Hãy bắt đầu công thức với dấu bằng (=).

Công thức không hợp lệ sẽ dẫn đến không có định dạng nào được áp dụng.

Bạn nên kiểm tra công thức để đảm bảo nó sẽ không trả về giá trị lỗi.

Lưu ý:

Nếu bạn muốn chọn thêm màu hoặc tạo màu tùy chỉnh, hãy bấm vào Thêm Màu. Thang màu bạn chọn được hiển thị trong hộp Xem trước.

Để chỉ hiện thanh dữ liệu và không hiện giá trị trong ô, hãy chọn Chỉ Hiện Thanh.

Định dạng tất cả các ô bằng cách dùng bộ biểu tượng

Hãy dùng bộ biểu tượng để chú thích và phân loại dữ liệu thành ba đến năm thể loại được phân cách bằng một giá trị ngưỡng. Mỗi biểu tượng sẽ tượng trưng cho một phạm vi giá trị. Ví dụ, trong bộ biểu tượng 3 Mũi tên, mũi tên màu xanh lá hướng lên trên tượng trưng cho các giá trị cao hơn, mũi tên màu vàng hướng sang ngang tượng trưng cho các giá trị trung bình và mũi tên màu đỏ hướng xuống dưới tượng trưng cho các giá trị thấp hơn.

Ví dụ được trình bày ở đây thao tác với một số ví dụ về các bộ biểu tượng định dạng có điều kiện.

Bạn có thể chọn chỉ hiện các biểu tượng cho các ô thỏa mãn một điều kiện; ví dụ như hiển thị biểu tượng cảnh báo cho các ô thấp hơn giá trị tới hạn và không hiển thị biểu tượng cho các ô vượt quá giá trị đó. Để làm điều này, bạn hãy ẩn biểu tượng bằng cách chọn Không có Biểu tượng Ô từ danh sách biểu tượng thả xuống bên cạnh biểu tượng khi bạn thiết lập điều kiện. Bạn cũng có thể tạo kết hợp bộ biểu tượng của riêng mình; ví dụ như dấu kiểm “ký hiệu” màu xanh lá, “đèn giao thông” màu vàng và “cờ” màu đỏ.

Mẹo: Nếu bất kỳ ô nào trong phạm vi chứa công thức trả về giá trị lỗi, thì định dạng có điều kiện không áp dụng cho ô đó. Để đảm bảo rằng định dạng có điều kiện áp dụng cho các ô đó, hãy dùng hàm IS hoặc IFERROR để trả về giá trị (chẳng hạn như 0 hoặc “N/A”) thay vì giá trị lỗị.

Định dạng nhanh

Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Bạn có thể thay đổi phương pháp khoanh phạm vi đối với các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable bằng cách dùng nút tùy chọn Áp dụng quy tắc định dạng với.

Định dạng nâng cao Chỉ định dạng các ô có chứa giá trị văn bản, số, ngày hoặc thời gian

Để dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các ô cụ thể trong một phạm vi ô, bạn có thể định dạng các ô cụ thể đó dựa trên toán tử so sánh. Ví dụ, trong trang tính kiểm kê được sắp xếp theo thể loại, bạn có thể tô sáng các sản phẩm có dưới 10 mục bằng màu vàng. Hoặc, trong trang tính tóm tắt các cửa hàng bán lẻ, bạn có thể xác định tất cả các cửa hàng có lợi nhuận lớn hơn 10%, doanh số bán hàng dưới $100.000 và khu vực là “Đông Nam.”

Các ví dụ hiện ở đây thao tác với các ví dụ về tiêu chí của định dạng có điều kiện cài sẵn, chẳng hạn như Lớn Hơn và % Cao nhất. Tính năng này sẽ định dạng các thành phố có dân số lớn hơn 2.000.000 bằng nền xanh lục và nhiệt độ cao trung bình ở mức 30% cao nhất bằng màu cam.

Lưu ý: Bạn không thể định dạng có điều kiện các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable theo văn bản hoặc ngày, mà chỉ có thể theo số.

Định dạng nhanh

Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Nhập các giá trị bạn muốn dùng rồi chọn một định dạng.

Bạn có thể thay đổi phương pháp khoanh phạm vi đối với các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable bằng cách dùng nút tùy chọn Áp dụng quy tắc định dạng với.

Định dạng nâng cao

Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng Có điều kiện rồi bấm Quản lý Quy tắc. Hộp thoại Trình quản lý Quy tắc Định dạng có Điều kiện sẽ hiển thị.

Trong phần Sửa Mô tả Quy tắc, ở hộp danh sách Chỉ định dạng ô với, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Định dạng theo số, ngày tháng hay thời gian: Chọn Giá trị Ô, chọn toán tử so sánh rồi nhập số, ngày tháng hoặc thời gian.

Bạn cũng có thể nhập công thức trả về giá trị số, ngày hoặc thời gian.

Định dạng theo văn bản: Chọn Văn bản Cụ thể, chọn toán tử so sánh rồi nhập văn bản.

Chuỗi tìm kiếm có chứa trích dẫn và bạn có thể dùng ký tự đại diện. Độ dài tối đa của chuỗi là 255 ký tự.

Bạn cũng có thể nhập công thức trả về văn bản.

Định dạng theo ngày tháng: Chọn Ngày Diễn ra rồi chọn so sánh ngày tháng.

Ví dụ, chọn Hôm qua hoặc Tuần tới.

Giá trị trống là ô không chứa dữ liệu và khác với ô chứa một hoặc nhiều dấu cách (dấu cách được xem là văn bản).

Các giá trị lỗi bao gồm: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM! và #NULL!.

Hãy chọn định dạng số, phông, đường viền hoặc màu tô mà bạn muốn áp dụng khi giá trị ô thỏa mãn điều kiện, rồi bấm OK.

Bạn có thể chọn nhiều định dạng. Các định dạng bạn chọn được hiển thị trong hộp Xem trước.

Chỉ định dạng các giá trị được xếp hạng đầu hoặc cuối

Bạn có thể tìm các giá trị cao nhất và thấp nhất trong phạm vi ô dựa trên giá trị ngưỡng do bạn chỉ định. Ví dụ, bạn có thể tìm 5 sản phẩm bán chạy nhất trong báo cáo khu vực, 15% sản phẩm cuối cùng trong khảo sát khách hàng hoặc 25 người có lương cao nhất trong bộ phận.

Định dạng nhanh

Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Nhập các giá trị bạn muốn dùng rồi chọn một định dạng.

Bạn có thể thay đổi phương pháp khoanh phạm vi đối với các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable bằng cách dùng nút tùy chọn Áp dụng quy tắc định dạng với.

Định dạng nâng cao Chỉ định dạng các giá trị trên hoặc dưới mức trung bình

Bạn có thể tìm các giá trị trên hoặc dưới mức trung bình hay độ lệch chuẩn trong phạm vi ô. Ví dụ, bạn có thể tìm những người có hiệu suất trên mức trung bình trong bản đánh giá hiệu suất hàng năm hoặc bạn có thể tìm các vật liệu đã sản xuất nằm dưới hai độ lệch chuẩn trong bản đánh giá chất lượng.

Định dạng nhanh

Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Nhập các giá trị bạn muốn dùng rồi chọn một định dạng.

Bạn có thể thay đổi phương pháp khoanh phạm vi đối với các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable bằng cách dùng nút tùy chọn Áp dụng quy tắc định dạng với.

Định dạng nâng cao Chỉ định dạng các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp

Lưu ý: Bạn không thể định dạng có điều kiện các trường trong khu vực Giá trị của báo cáo PivotTable theo các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp.

Trong ví dụ trình bày ở đây, định dạng có điều kiện được dùng trong cột Giảng viên để tìm những giảng viên đang giảng dạy ở nhiều lớp học (tên của giảng viên trùng lặp được tô sáng bằng màu hồng). Các giá trị điểm chỉ tìm thấy một lần trong cột Điểm (các giá trị duy nhất) được tô sáng bằng màu xanh lá.

Định dạng nhanh

Chọn một hoặc nhiều ô trong một phạm vi, bảng hoặc báo cáo PivotTable.

Chọn Giá trị Trùng lặp.

Nhập các giá trị bạn muốn dùng rồi chọn một định dạng.

Định dạng nâng cao Sao chép và dán định dạng có điều kiện

Nếu bạn muốn áp dụng kiểu định dạng có điều kiện hiện có vào dữ liệu mới hoặc dữ liệu khác trên trang tính của mình, bạn có thể sử dụng Bút định dạng để sao chép định dạng có điều kiện này vào dữ liệu đó.

Bấm vào ô có định dạng có điều kiện mà bạn muốn sao chép.

Con trỏ sẽ đổi thành chổi sơn.

Mẹo: Bạn có thể bấm đúp vào Bút Định dạng nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng chổi sơn để dán định dạng có điều kiện trong các ô khác.

Để sao định dạng có điều kiện, hãy kéo chổi sơn qua các ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn định dạng.

Để dừng sử dụng chổi sơn, hãy nhấn Esc.

Lưu ý: Nếu bạn đã sử dụng một công thức vào quy tắc áp dụng định dạng có điều kiện, bạn có thể cần điều chỉnh các tham chiếu tương đối và tuyệt đối trong công thức sau khi dán định dạng có điều kiện. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuyển đổi giữa tham chiếu hỗn hợp, tuyệt đối và tương đối.

Tìm các ô chứa định dạng có điều kiện

Nếu trang tính của bạn có một hoặc nhiều ô chứa định dạng có điều kiện, bạn có thể nhanh chóng định vị các ô để sao chép, thay đổi hoặc xóa định dạng có điều kiện. Bạn có thể sử dụng lệnh Đi tới đặc biệt để chỉ tìm những ô chứa một định dạng có điều kiện cụ thể hoặc tìm tất cả những ô chứa định dạng có điều kiện.

Tìm tất cả ô chứa định dạng có điều kiện Chỉ tìm các ô chứa cùng định dạng có điều kiện

Bấm vào ô bất kỳ chứa định dạng có điều kiện bạn muốn tìm.

Bấm Định dạng có điều kiện.

Xóa định dạng có điều kiện

Xóa định dạng có điều kiện trên trang tính

Xóa định dạng có điều kiện trong một phạm vi, bảng hoặc PivotTable

Chọn phạm vi ô, bảng hoặc PivotTable mà bạn muốn xóa định dạng có điều kiện.

Định dạng tất cả các ô bằng cách sử dụng thang màu

Thang màu là những hướng dẫn trực quan giúp bạn hiểu việc phân phối và biến đổi dữ liệu. Có hai loại thang màu – thang hai màu và thang ba màu.

Thang hai màu giúp bạn so sánh dải ô bằng cách sử dụng chuyển màu giữa hai màu. Sắc độ của màu tượng trưng cho các giá trị cao hơn hoặc thấp hơn. Ví dụ: trong thang màu lục và vàng, bạn có thể chỉ định các ô chứa giá trị cao hơn có màu lục hơn và các ô chứa giá trị thấp hơn có màu vàng hơn.

Thang ba màu giúp bạn so sánh dải ô bằng cách sử dụng chuyển màu giữa ba màu. Sắc độ của màu tượng trưng cho các giá trị cao hơn, trung bình hoặc thấp hơn. Ví dụ: trong thang màu lục, vàng và đỏ, bạn có thể chỉ định các ô chứa giá trị cao hơn có màu lục, các ô chứa giá trị trung bình có màu vàng và các ô chứa giá trị thấp hơn có màu đỏ.

Định dạng tất cả các ô bằng cách sử dụng thanh dữ liệu

Thanh dữ liệu giúp bạn thấy được giá trị của ô trong mối tương quan với các ô khác. Độ dài của thanh dữ liệu tượng trưng cho giá trị trong ô đó. Thanh dài hơn tượng trưng cho giá trị cao hơn và thanh ngắn hơn tượng trưng cho giá trị thấp hơn. Thanh dữ liệu rất hữu ích trong việc tìm các số lớn hơn và bé hơn, đặc biệt với lượng dữ liệu lớn, như các món đồ chơi bán chạy nhất hay bán chậm nhất trong báo cáo doanh số cho dịp nghỉ lễ.

Định dạng tất cả các ô bằng cách sử dụng bộ biểu tượng

Sử dụng bộ biểu tượng để chú thích và phân loại dữ liệu thành ba đến năm thể loại được phân tách bằng một giá trị ngưỡng. Mỗi biểu tượng sẽ tượng trưng cho một phạm vi giá trị. Ví dụ: trong bộ biểu tượng 3 Mũi tên. mũi tên màu lục hướng lên trên tượng trưng cho các giá trị cao hơn, mũi tên màu vàng hướng sang ngang tượng trưng cho các giá trị trung bình và mũi tên màu đỏ hướng xuống dưới tượng trưng cho các giá trị thấp hơn.

Chỉ định dạng các ô có chứa giá trị văn bản, số, ngày hoặc thời gian

Để dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các ô cụ thể trong một phạm vi ô, bạn có thể định dạng các ô cụ thể đó dựa trên toán tử so sánh. Ví dụ, trong trang tính kiểm kê được sắp xếp theo thể loại, bạn có thể tô sáng các sản phẩm có dưới 10 mục bằng màu vàng. Hoặc, trong trang tính tóm tắt các cửa hàng bán lẻ, bạn có thể xác định tất cả các cửa hàng có lợi nhuận lớn hơn 10%, doanh số bán hàng dưới $100.000 và khu vực là “Đông Nam.”

Chọn một hoặc nhiều ô trong một dải ô, bảng hoặc PivotTable.

Nhập các giá trị bạn muốn sử dụng, rồi chọn một định dạng (màu tô, màu văn bản hoặc màu viền), sau đó bấm OK.

Chỉ định dạng các giá trị được xếp hạng đầu hoặc cuối

Bạn có thể tìm các giá trị cao nhất và thấp nhất trong dải ô dựa trên giá trị ngưỡng do bạn chỉ định. Ví dụ: bạn có thể tìm 5 sản phẩm bán chạy nhất trong báo cáo khu vực, 15% sản phẩm cuối cùng trong khảo sát khách hàng hoặc 25 người có lương cao nhất trong bộ phận.

Chọn một hoặc nhiều ô trong một dải ô, bảng hoặc PivotTable.

Chọn lệnh bạn muốn, như 10 mục hàng đầu hoặc 10% dưới cùng.

Nhập các giá trị bạn muốn sử dụng, rồi chọn một định dạng (màu tô, màu văn bản hoặc màu viền), sau đó bấm OK.

Chỉ định dạng các giá trị trên hoặc dưới mức trung bình

Bạn có thể tìm các giá trị trên hoặc dưới mức trung bình hay độ lệch chuẩn trong phạm vi ô. Ví dụ, bạn có thể tìm những người có hiệu suất trên mức trung bình trong bản đánh giá hiệu suất hàng năm hoặc bạn có thể tìm các vật liệu đã sản xuất nằm dưới hai độ lệch chuẩn trong bản đánh giá chất lượng.

Chọn một hoặc nhiều ô trong một dải ô, bảng hoặc PivotTable.

Nhập các giá trị bạn muốn sử dụng, rồi chọn một định dạng (màu tô, màu văn bản hoặc màu viền), sau đó bấm OK.

Chỉ định dạng các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp

Bạn có thể tìm thấy các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp trong một dải ô.

Chọn một hoặc nhiều ô trong một dải ô, bảng hoặc PivotTable.

Nhập các giá trị bạn muốn sử dụng, rồi chọn một định dạng (màu tô, màu văn bản hoặc màu viền), sau đó bấm OK.

Sao chép và dán định dạng có điều kiện

Có hai cách để sao chép và dán định dạng có điều kiện:

Xóa định dạng có điều kiện

Bạn có thể xóa định dạng có điều kiện trong các ô được chọn hoặc toàn bộ trang tính.

Tạo Nhóm Và Rã Nhóm Các Hình Dạng, Ảnh Hoặc Đối Tượng Khác

Nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác vào nhóm. Bạn sẽ cần phải chọn nhiều hơn một hình dạng, ảnh hoặc đối tượng để bật nút nhóm .

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Mẹo:

Để nhóm nhiều biểu tượng SVG cùng nhau bạn phải chuyển đổi chúng thành hình dạng đầu tiên. Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi chúng thành hình dạng, hãy xem: chuyển đổi hình ảnh SVG thành hình dạng Office.

Sau khi tạo nhóm, bạn vẫn có thể làm việc với từng thành phần riêng lẻ trong nhóm. Chọn nhóm rồi bấm vào mục để chọn mục đó.

Lưu ý: Các tab định dạng công cụ vẽ hoặc công cụ ảnh theo ngữ cảnhcó nghĩa là họ chỉ xuất hiện trên dải băng khi bạn có hình dạng hoặc ảnh được chọn.

Chọn nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Hãy chọn bất kỳ hình dạng, ảnh hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Chỉ một hình dạng hoặc ảnh được chọn. Đảm bảo rằng bạn đã chọn nhiều hình dạng hoặc ảnh. Bạn không thể sử dụng công cụ nhóm với các biểu tượng SVG, vì vậy những người không đếm.

Để nhóm các biểu tượng SVG cùng nhau bạn phải chuyển đổi chúng thành hình dạng đầu tiên. Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi chúng thành hình dạng, hãy xem: chuyển đổi hình ảnh SVG thành hình dạng Office.

Vùng chọn của bạn bao gồm một bảng, trang tính hoặc hình ảnh GIF. Nút nhóm sẽ không sẵn dùng nếu bất kỳ đối tượng nào trong số này được chọn.

Nếu bạn đang dùng PowerPoint, bạn có thể đã thử nhóm gì đó với văn bản chỗ dành sẵn tiêu đề (“bấm để thêm tiêu đề”) hoặc với chỗ dành sẵn cho nội dung (“bấm để thêm văn bản”).

Ở ví dụ trên, hình vuông xanh dương và hình tròn xanh lục có thể nhóm lại với nhau. Nhưng hình dạng thì không thể nhóm được với văn bản chỗ dành sẵn.

Để kích hoạt nút Nhóm trở lại, hãy di chuyển hình dạng, ảnh hoặc đối tượng đến vị trí khác trên bản chiếu nhưng ở ngoài văn bản chỗ dành sẵn, hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi các đối tượng mà bạn muốn tạo nhóm.

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Mẹo: Sau khi bạn nhóm các mục, bạn có thể tiếp tục chọn bất kỳ mục duy nhất trong nhóm. Chọn Nhóm, rồi bấm vào mục riêng lẻ mà bạn muốn chọn.

Chọn nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng khác, bên dưới công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , hãy bấm nhóm , rồi bấm rãnhóm .

Nếu bạn không nhìn thấy các công cụ vẽ, công cụ ảnhhoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

Hãy chọn bất kỳ hình hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình dạng riêng lẻ, bạn không thể chuyển đổi chúng trở lại đồ họa SmartArt hoặc để nhóm lại chúng.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Nếu bạn không nhìn thấy các công cụ vẽ, công cụ ảnhhoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

Nếu vùng chọn của bạn bao gồm một bảng, trang tính hoặc hình ảnh GIF, nút nhóm sẽ không sẵn dùng. Trong PowerPoint, nút nhóm có thể không khả dụng nếu hình, ảnh hoặc đối tượng đã được chèn vào chỗ dành sẵn hoặc bạn đang cố gắng nhóm chỗ dành sẵn, như không thể nhóm chỗ dành sẵn với các hình dạng, ảnh, đối tượng khác.

Tạo nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

Nhấn và giữ lệnh trong khi bạn sử dụng chuột hoặc Touchpad để chọn các hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác mà bạn muốn nhóm.

Lưu ý: Các tab định dạng hình dạng và hình ảnh theo ngữ cảnh, điều này có nghĩa là chúng chỉ xuất hiện trên dải băng khi bạn có hình dạng hoặc ảnh được chọn.

Office có thể hiển thị một hoặc cả hai tab này, tùy thuộc vào kiểu đối tượng hiện đang được chọn trong một trang.

Nếu nhóm không nhìn thấy được trên ribbon, , bấm vào sắp xếp để hiển thị nó.

Sau khi bạn thực hiện một nhóm đối tượng, bạn vẫn có thể làm việc với một mục riêng lẻ trong nhóm bằng cách chọn Nhóm, rồi bấm vào mục đó để chọn nó.

Lưu ý: Nếu nút nhóm không sẵn dùng, hãy xác nhận rằng bạn có nhiều đối tượng được chọn. Nếu bạn không thể chọn một đối tượng bổ sung, hãy xác nhận rằng không có đối tượng nào bạn muốn thêm vào nhóm có bộ ngắt dòng từ để phù hợp với văn bản.

Bạn có thể muốn di chuyển nhóm nhưng để lại hình dạng hoặc hình ảnh phía sau, hoặc bạn có thể cần thực hiện các thay đổi rộng rãi đối với một hình dạng mà không cần thay đổi các hình dạng khác trong nhóm. Để thực hiện điều này, trước tiên, bạn đã giải thể hoặc rãnhóm, nhóm đối tượng.

Chọn Nhóm có đối tượng hoặc đối tượng mà bạn muốn tách biệt với những người khác.

Trên tab định dạng hình dạng hoặc tab định dạng ảnh , hãy bấm nhóm, rồi bấm rãnhóm.

Nếu nhóm không nhìn thấy được trên ribbon, , bấm vào sắp xếp để hiển thị nó.

Office hòa hợp nhóm, rời khỏi các đối tượng cá nhân trong vị trí hiện tại của chúng và được chọn.

Lưu ý: Nếu bạn đã chuyển đổi Đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, bạn không thể chuyển đổi chúng trở lại Đồ họa SmartArt hoặc nhóm lại chúng.

Hãy chọn bất kỳ hình dạng, ảnh hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

Chỉ một hình dạng hoặc ảnh được chọn. Đảm bảo rằng bạn đã chọn nhiều hình dạng hoặc ảnh. Bạn không thể sử dụng công cụ nhóm với các biểu tượng SVG, vì vậy những người không đếm.

Vùng chọn của bạn bao gồm một bảng, trang tính hoặc hình ảnh GIF. Nút nhóm sẽ không sẵn dùng nếu bất kỳ đối tượng nào trong số này được chọn.

Nếu bạn đang dùng PowerPoint, bạn có thể đã thử nhóm gì đó với văn bản chỗ dành sẵn tiêu đề (“bấm để thêm tiêu đề”) hoặc với chỗ dành sẵn cho nội dung (“bấm để thêm văn bản”).

Ở ví dụ trên, hình vuông xanh dương và hình tròn xanh lục có thể nhóm lại với nhau. Nhưng hình dạng thì không thể nhóm được với văn bản chỗ dành sẵn.

Để kích hoạt nút Nhóm trở lại, hãy di chuyển hình dạng, ảnh hoặc đối tượng đến vị trí khác trên bản chiếu nhưng ở ngoài văn bản chỗ dành sẵn, hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi các đối tượng mà bạn muốn tạo nhóm.

Tạo nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

Nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác vào nhóm. Bạn sẽ cần phải chọn nhiều hơn một hình dạng, ảnh hoặc đối tượng để bật nút nhóm . Bạn có thể chọn tất cả các đối tượng trên một trang chiếu bằng cách nhấn CTRL + A.

Chọn nút sắp xếp và chọn nhóm.

Mẹo: Để rã nhóm các đối tượng chọn Nhóm, hãy chọn nút sắp xếp , rồi chọn rã nhóm.

Hướng Dẫn Xóa Hiệu Ứng Động Trên Powerpoint

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ demo cách xóa hiệu ứng động trên slide PowerPoint 2019. Với các phiên bản cũ hơn như PowerPoint 2016, 2013, 2010 các bạn có thể thực hiện tương tự.

1. Cách Xóa Hiệu Ứng Chuyển Động PowerPoint

Tiếp đến, bạn nhấn vào None ở ngay thanh hiệu ứng phía dưới để xóa hiệu ứng động mà bạn đã dùng.

Với những slide khác, nếu bạn muốn xóa, bạn thao tác tương tự để xóa toàn bộ các hiệu ứng chuyển động trên những slide.

Kết quả là bạn sẽ xóa được toàn bộ các hiệu ứng đã tạo. Bạn để ý sẽ thấy slide đầu tiên mất biểu tượng ngôi sao như trong ảnh dưới.

2. Cách Vô Hiệu Hóa Hiệu Ứng Động PowerPoint

Ở trên khi bạn xóa thì các hiệu ứng sẽ không còn hiển thị trên slide, và tât nhiên là slide đó không có hiệu ứng. Còn vô hiệu hóa hiệu ứng động là bạn chỉ thao tác tắt các hiệu ứng khi người dùng trình bày nội dung, và khi bạn chuyển về chế độ soạn thảo trên slide thì các hiệu ứng này vẫn còn.

Bạn quay lại sẽ vẫn thấy biểu tượng ngôi sao trên Slide, tuy nhiên do đã chọn chế độ không dùng hiệu ứng động khi trình chiếu nên khi người dùng trình chiếu bài thuyết trình thì các hiệu ứng động bạn đã tạo trước đó đều không được sử dụng.

Để xem lại slide PowerPoint có hiệu ứng chuyển động khi trình chiếu thì bạn chỉ cần bỏ tích chọn tại Show without animations là được.

Làm Sao Để Đổi Số Điện Thoại Tài Khoản Garena

Sau đó bạn làm theo các bước yêu cầu của hệ thống để lấy lại tài khoản. … + Bạn vui lòng cung cấp số điện thoại liên hệ ( để chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn) … Tại sao tôi nhắn tin, bị trừ tiền rồi mà vẫn chưa nhận được Gold Member/ Sò? … để mua vật phẩm hoặc trao đổi tại GG shop – với mệnh giá tương ứng là 100 ……Garena Hỗ Trợ Khách Hàng Xem tiếp

Garena Hỗ Trợ Khách Hàng

Sau đó bạn làm theo các bước yêu cầu của hệ thống để lấy lại tài khoản. … + Bạn vui lòng cung cấp số điện thoại liên hệ ( để chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn) … Tại sao tôi nhắn tin, bị trừ tiền rồi mà vẫn chưa nhận được Gold Member/ Sò? … để mua vật phẩm hoặc trao đổi tại GG shop – với mệnh giá tương ứng là 100 …

Frontpage – Hỗ trợ – Garena

+ Bạn vui lòng cung cấp số điện thoại liên hệ ( để chúng tôi có thể liên hệ lại với bạn) … ngay lập tức giúp game thủ quản lý tài khoản của mình một cách dễ dàng. … đổi thành GG shells – đơn vị tiền tệ của Garena dùng để mua vật phẩm hoặc …

Garena Vietnam – ĐÔNG QUÁ – SÔI ĐỘNG QUÁ – NÓNG QUÁ ĐI …

kha Fatigue a ơi cho e hỏi e bị log ặc garena h phải làm sao ạ …. Dùng 1 nick khác để nạp thì nó báo số seri đã được sử đụng . … tài khoản garena, bây giờ e chỉ còn số điện thoại của em trong tài khoản là k thể bị mất tại khi đổi số điệnthoại …

Google Authenticator – Bảo mật tài khoản Google – thu thuat internet –

Thay đổi mật khẩu tài khoản Garena Plus · Cách tạo mật khẩu cho file nén WinRar … Hệ thống sẽ hiển thị và thay đổi 1 dãy mã số trong vòng 30 giây một lần, đoạn … Google cho phép người dùng xác nhận tài khoản qua điện thoại, mặc dù họ … Và tại màn hình cuối cùng, người sử dụng chỉ cần nhấn Turn on … để bật cơ …

Hướng dẫn nạp Sò và quy đổi sang Cash trong FIFA Online 3 – Diễn …

Bài viết sẽ hướng dẫn người chơi cách thức có được Sò (Shells … Một số lưu ý khi nạp thẻ và chuyển đổi sò thành Cash trong FIFA Online 3: Tài khoản Garena đăng nhập để nạp Sò và tài khoản FIFA Online 3 … Hãy lựa chọn loại thẻ phù hợp để sử dụng, ví dụ nếu bạn đang có trong tay thẻ điện thoại của …

Tắt quy trình xác minh 2 bước – Tài Khoản Google Trợ giúp

Đừng lo — bạn có thể làm cho ứng dụng và điện t. … truy cập vào tài khoản Google hoạt động lại sau vài phút bằng cách sử dụng mật khẩu dành … Nhấp vào Thu hồi của bất kỳ ứng dụng hoặc điện thoại nào có mã bạn muốn thu hồi. … dụng tiếp theo do một số ứng dụng cần nhiều thời gian hơn để nhận biết rằng mật khẩu …

Các bước đơn giản để bảo mật tài khoản Garena tốt hơn …

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bảo mật tài khoản Garena của mình tránh bị ột nhập mất 1 cách đáng tiếc. Việc đầu tiên nghĩ đến sẽ là độ … Thế là xong. Ngoài ra Garena còn cung cấp 1 phương thức bảo mật cao hơn đó là ” 2 bước xác nhận”. Chắc là bạn cũng biết đến cài đặt 2 bước của Gmail khi đăng nhập thì sẽ bắt nhập mã gửi về số điện thoại. Còn đây thì Khi đổi mật khẩu thì sẽ có tin nhắn báo về mã để có thể đổi mật khẩu. Để dùng phương thức này cần …

Bảo mật tài khoản Garena bằng email và số điện thoại

Hiện tại Garena cung cấp 2 cơ chế bảo mật tài khoản khá oan toàn đó là bảo mật bằng email và bảo mật bằng số điện thoại. Xem hướng dẫn xác nhận … bạn để hỗ trợ tốt nhất. Riêng với bảo mật bằng số điện thoại thì tài khoản Garena của bạn quá khó để bị mất. …. 2014 at 7:30 PM. em có đổi mật khẩu garena nhưng em quên mất. mà tài khoản của em có đăng kí số điện thoại nhưng không có gmail.mấy anh chị có cách gì để giúp em lấy lại mật khẩu được không.

NAP THE VTC NẠP VCOIN – Nạp Vcoin CF, Nạp Vcoin Đột …

Khi chúng ta mua thẻ vtc trên thẻ gồm có số seri thẻ và mã số thẻ, mã số thẻ là mã số được đặt dưới lớp bạc, để thấy mã số thẻ chúng ta phải cào lớp bạc ra sao đó nap the vtc vào tài khoản mà chúng ta cần nạp … mua vật phẩm trong game, có thẻ dùng thanh toán các dịch vụ tiện ích khác của vtc cung cấp, ví dun như dùng vcoin trong tài khoản để đổi sang thẻ zing của vinagame, hay đổi sang thẻ garena, đổi sang thẻ cào điện thoại mobifone, viettel hay vinaphone.

Hướng dẫn nạp thẻ garena Sò và quy đổi sang Cash trong …

Bài viết sẽ hướng dẫn người chơi cách thức có được Sò (Shells – mệnh giá tiền chung), sau đó quy đổi sang CASH (mệnh giá tiền trong FIFA Online 3). Một số lưu ý khi nạp thẻ và chuyển đổi sò thành Cash trong FIFA Online 3, liên minh huyền thoại: Tài khoản Garena đăng nhập để nạp Sò và tài khoản FIFA Online 3, Nap The Lien Minh Huyen Thoai phải cùng là một. Nếu dùng hai tài khoản khác nhau thì sẽ không quy đổi được Cash. Khi nạp thẻ, các bạn cần cả …

Hướng dẫn cách đăng ký, tạo mới tài khoản VTC trên điện …

Game Hot Nhất Việt Nam: Cách nạp sò vào tài khoản Garena

Cách nạp sò vào tài khoản Garena. Bài viết sẽ … Một số lưu ý khi nạp thẻ và chuyển đổi sò thành Cash trong FIFA Online 3: Tài … số seri. Có thể dùng nhiều loại thẻ: thẻ điện thoại của Vinaphone, Viettel, Mobifone; thẻ Garena, thẻ Gate, thẻ VTC; ngoài ra các bạn có thể nạp Sò bằng tin nhắn SMS. … Hãy lựa chọn loại thẻ phù hợp để sử dụng, ví dụ nếu bạn đang có trong tay thẻ điện thoại của Mobifone hãy nhấp vào nút “Nạp thẻ” theo mũi tên ở hình dưới: the nap so.

Những kiểu lừa đảo qua mạng đang phổ biến ở Việt Nam

Sau đó, mật khẩu sẽ bị thay đổi và tài khoản của bạn sẽ rơi vào tay kẻ xấu. 2. Tạo trang web … Mục tiêu của chúng cũng là để lấy cắp thông tin cá nhân (bao gồm cả tài khoản ngân hàng và số thẻ) và lừa bạn nạp tiền qua thẻ điện thoại. Những kiểu lừa … Nhìn chung, cách lừa đảo này đánh vào lòng tham của người dùng, và do người dùng sẽ chẳng có cách nào để xác thực các thông tin mà chúng tuyên bố, họ sẽ mất tiền oan mới có thể nhận ra sai lầm của mình. 5.

Hướng dẫn cách đăng ký, tạo tài khoản Garena nhanh nhất

Chơi game Liên Minh Huyền Thoại LOL. Chơi game FiFa Online 3. Chơi game Dota. Chơi game đế chế AOE of Empires. Sử dụng phần mềm Voice chat Alô Alô. Tham gia diễn đàn Garena. Và một số tính năng khác nữa … Sau khi nhấn nút Đăng ký, bạn sẽ được đưa đến trang chủ của Garena, lúc này tài khoản Garena Plus của bạn đã được tạo, bạn có thể đăng nhập để thay đổi thông tin tài khoản, nạp thẻ hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ ở đây. Khuyến khích các bạn sau …

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thêm, Thay Đổi Hoặc Xóa Định Dạng Có Điều Kiện trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!