Đề Xuất 3/2023 # Thủ Thuật 10 Hàm Excel Cơ Bản Dành Cho Người Kinh Doanh Online # Top 4 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 3/2023 # Thủ Thuật 10 Hàm Excel Cơ Bản Dành Cho Người Kinh Doanh Online # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thủ Thuật 10 Hàm Excel Cơ Bản Dành Cho Người Kinh Doanh Online mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

– Công dụng của hàm Sum: Hàm SUM trong Excel thường được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính. Sử dụng hàm Sum trong Excel giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức so với cách tính thủ công thông thường

– Cú pháp: =SUM (number 1, number 2, …)

Chức Năng: Tính tổng number 1, number 2, …

Trong đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng

– Chú ý:

Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

VD1:

=SUM (2, 3, 4) có giá trị bằng 9.

=SUM (2, 3, TRUE) có giá trị bằng 6.

=SUM (“2″,”3”,1) có giá trị bằng 6.

2.Hàm AVERAGE: Hàm tính trung bình cộng

– Công dụng hàm Average: Hàm AVERAGE trong Excel hỗ trợ tính trung bình cộng của một dãy số trong bảng tính Excel, hỗ trợ người dùng tính toán nhanh hơn nếu số lượng phần tử trong dãy lớn và dài.

– Cú Pháp: AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],…)

Hàm AVERAGE có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Một đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì những giá trị đó sẽ bị bỏ qua, trừ giá trị 0 hoặc được nhập trực tiếp vào danh sách đối số.

Ví dụ: Cho bảng điểm của một số học sinh, tính điểm trung bình cộng các môn học của từng học sinh. Hãy tính trung bình điểm các môn của học sinh

– Công dụng hàm Min/Max: Cách sử dụng hàm MAX và hàm MIN để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hay vùng dữ liệu.

– Cú Pháp:

MAX (number 1, number 2, …)

MIN (number 1, number 2, …)

Trong Đó:

Number 1, number 2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu.

– Chức Năng: Trả về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa số

Ví dụ:

– Đưa về giá trị lớn nhất trong dãy các số 10, -20, 3, 4, 11

Công thức: MAX (10, -20, 3, 4, 11) = 11.

– Đưa về giá trị nhỏ nhất trong các số: 20, 100, 30, 45.

Công thức: MIN (20, 100, 30, 45) = 20.

4.Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

– Công dụng hàm Trim: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa bỏ khoảng trắng trong Excel

– Cú Pháp: TRIM(Text)

Trong Đó: Text là đoan văn bản chứa khoảng trắng cần loại bỏ

Ví Dụ: Bạn có một bảng tính có cột Họ và Tên chứa các ký tự trắng, bây giờ cần loại bỏ các khoảng trắng này

5.Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

– Công dụng hàm Count/Counta:

Hàm Countđể đếm dữ liệu, các đối tượng trong chuỗi trong một bảng tính nhất định

Hàm Countatrong Excel là hàm cho phép bạn đếm những ô có dữ liệu trong một phạm vi nào đấy.

– Cú pháp hàm Count/Counta

Counta (Value1, [value2], [value3],…)

Trong Đó:

Value1 là đối số bắt buộc, là vùng dữ liệu cần đếm.

Value2 và Value3 là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [], không bắt buộc có.

COUNT(vùng chọn để đếm)

Ý Nghĩa: Dùng để đếm số ô chứa dữ liệu Số trong vùng được chọn.

Ví dụ:

– Đếm số Học Sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là “tr”.

Ví dụ: Đếm số ô không rỗng trong bảng dữ liệu sau:

6. Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

– Công dụng hàm Len: Để đo độ dài của chuỗi ký tự bất kỳ bạn có thể sử dụng hàm LEN trong Excel, hàm này trả về độ dài chính xác của chuỗi ký tự từ đó bạn có thể thực hiện những yêu cầu bạn muốn.

– Cú Pháp: LEN (text)

– Trong Đó:

– Chức Năng: Trả về giá trị là độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự khoảng trống.

Ví dụ :

Đo độ dài của chuỗi “University of Da Nang”.

Công thức tính sẽ là: =LEN (“University of Da Nang”) = 21.

7.Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

– Công dụng hàm CONCATENATE: Tạo ra một chuỗi ký tự từ những ô giá trị có sẵn và thêm vào một số từ để thành một câu hoàn chỉnh?

– Cú Pháp: CONCATENATE (text 1, text 2, …)

– Trong Đó:

Text 1: là chuỗi thứ 1. Bắt buộc.

Text 2 …: tùy chọn. Có thể lên đến tối đa 255 chuỗi. Các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

– Chức Năng: Dùng để ghép nối các chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. Các chuỗi được nối có thể là số, văn bản, ô tham chiếu.

– Công dụng hàm Days: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

– Cú pháp: DAYS(end_date, start_date).

Trong đó:

end_date:Là ngày kết thúc muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.

start_date:Là ngày đầu tiên muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.

– Chú ý:

Nếu end_datevà start_date ở dạng văn bản hàm tự động chuyển sang định dạng ngày bằng cách sử dụng hàm DATEVALUE(date_text) rồi tính toán.

Ví dụ: Tính số năm công tác của các nhân viên dựa vào hàm Days().

– Công dụng Hàm NETWORKDAYS: Thay vì dùng cách thủ công như đếm tay để tính số ngày làm việc. Excel hỗ trợ cho bạn một hàm NETWORKDAYS tính số lượng ngày làm việc toàn thời gian giữa hai ngày một cách chính xác, nhanh gọn.

– Cú Pháp: =NETWORKDAYS(START_DATE,END_DATE,[HOLIDAYS])

– Chức Năng: Trả về số lượng ngày làm việc trừ những ngày lễ và ngày cuối tuần bắt đầu từ ngày start_date và kết thúc bằng ngày end_date..

10.Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

– Công dụng của hàm Now: Nếu bạn muốn hiển thị ngày và thời gian hiện tại trên trang tính hoặc muốn tính toán dựa trên thời gian hiện tại thì hàm NOW là giải pháp dành cho bạn.

– Cú Pháp: = NOW ()

Cú pháp hàm NOW không sử dụng đối số.

Kết quả của hàm NOW được cập nhật khi bạn thực hiện một công thức hoặc edit một ô giá trị chứ không cập nhật liên tục.

– Chức Năng: Trả về giá trị ngày tháng năm và giờ phút hiện hành.

Dota 2: Hướng Dẫn Cắm Mắt Cơ Bản Dành Cho Người Mới Chơi

1. Vị trí đầu Game

Phường và rune thường là những vị trí hữu ích và phổ biến nhất trong đầu Game

Phường trong làn (trước tháp pháo)

Thường được Radiant cắm để thấy rõ những pha gank dịch chuyển.

Thường được cắm bởi Radiant để xem đường giữa đường giữa trong giai đoạn đi đường

Thường được cắm bởi Radiant để xem trạng thái tướng đi đường của Dire.

Hai vị trí ward này khá phổ biến, được sử dụng để bảo vệ đường giữa khỏi các cuộc gank luân phiên.

Phường trong làn (phía sau tháp pháo)

Cắm theo Dire trước khi đẩy trụ bot ở Radiant bậc 1 để xem Radiant có đang giữ nó hay không.

Hãy cắm theo Dire trước khi đẩy trụ giữa của Radiant bậc 1 để xem Radiant có đang giữ nó hay không. Ngoài ra, nó cũng là một phường tốt để xem chuyển phát nhanh (gà) của đối thủ.

Cắm theo Dire trước khi đẩy trụ cao nhất của Radiant bậc 1 để xem liệu Radiant có đang chiếm lĩnh hay không.

Những vị trí này cung cấp một cái nhìn tốt về rune và bảo vệ đường giữa khỏi bị gank

Đây là vị trí yêu thích của tôi khi chơi với Radiant, nó giúp nhìn thấy bot rune và rune tiền thưởng Dire ở đường dưới, và cũng cho bạn biết Dire offlaner muốn làm gì.

Bạn cũng có thể phá cây để đặt phường này. Nó không chỉ hiển thị quang cảnh của các cổ tự và dòng sông, mà còn chặn ngăn xếp Dire Ancient. Đây là một vị trí cắm tốt nếu bạn chống lại Gyrocopter hoặc Medusa. Ngoài ra, đây cũng là vị trí khó hóa giải.

Như bạn có thể thấy trong hình, mắt này không thể bị lệch nếu lính canh được lắp cao hơn hoặc lệch sang phải.

2. Vị trí đặt mắt giữa Game

Mục đích chính của những phường này ở giữa Game là do thám kẻ thù

Ưu điểm của việc cắm trên đồi là mang lại tầm nhìn rộng, nhưng nhược điểm quá rõ ràng là chúng dễ bị chệch hướng.

Các phường này thường nằm gần các điện thờ và các hướng.

3. Vị trí phường khi kết thúc Game

Nếu thế trận vẫn cân bằng về cuối game, bạn vẫn nên ưu tiên thiết lập các phường trên đồi hoặc rừng. Ngoài ra, hai phường sau sẽ rất hữu ích trong một số tình huống nhất định.

Các phường ở trên có thể thấy các anh hùng tách ra và bắt giữ Tinker cũng như Monkey King

Các vị trí ward này được đặt trên highround của đối thủ. Họ thể hiện vị trí của những anh hùng phòng thủ. Nếu bạn không nhìn thấy chúng với những phường này, hãy cẩn thận, chúng có thể là khói.

Một số điểm cần lưu ý:

So với giữa và cuối trận, phường đầu game ít quan trọng hơn vì trụ và creep vẫn cho bạn đủ tầm nhìn. Nếu hai điều trên không có ở đó, bạn cần đảm bảo rằng bạn có một phường tốt tại chỗ.

Hãy chú ý đến thời gian tồn tại của các phường bạn đã đặt và sau 10 Game, bạn sẽ biết được phường nào hiệu quả hơn (ít bị giảm hơn).

Nếu bạn đang dẫn trước, hãy tập trung vào các phường đi rừng của đối phương và đặt các phường chống kiếm trộm để bắt các tướng đẩy và trộm. Nếu bạn đang dẫn trước, hãy đặt các phường trên đồi rừng của bạn để bảo vệ carry của bạn.

Đặt phường khi có khói là một cách tuyệt vời nếu đội có khói thừa.

Bài viết được dịch từ: DOTA2 萌 新 引路人

Hàm Sum – 10 Hàm Cơ Bản Trong Excel (Phần 1)

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 10 hàm cơ bản trong Excel, 10 hàm này là những hàm cơ bản hay gặp nhất trong tính toán với bảng tính Excel, rất hi vọng sẽ hỗ trợ được nhiều cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc.

1. Định nghĩa

Hàm SUM, một trong những hàm lượng giác và toán học cộng các giá trị. Bạn có thể cộng các giá trị riêng lẻ, tham chiếu hoặc phạm vi ô hay kết hợp cả ba.

2. Cú pháp

SUM(number1,[number2],…)

Tên đối số Mô tả

number1 (Bắt buộc) Số đầu tiên bạn muốn thêm vào.

number2-255  (Tùy chọn) Đây là số thứ hai mà bạn muốn cộng. Bạn có thể chỉ định tối đa 255 số bằng cách này.

3. Tính tổng nhanh với thanh trạng thái

Khi bạn chọn các ô số, Excel sẽ cho bạn một thanh trạng thái phía bên phải phía dưới cửa sổ.

1: H8 (vị trí ô số đầu tiên)

2: 300 (giá trị ô số đầu tiên)

3: Averaga (giá trị trung bình các ô số); count (số các ô số ); sum (tổng của các ô số )

4. Hướng dẫn gọi hàm SUM

Cách 1: sử dụng trên thanh công cụ

 Formulas / Autosum / sum

Cách 2 : viết công thức vào ô trổng.

Chú ý : dấu ‘:’ dùng trong trường hợp tính (các) dải ô liền kề

Ví dụ: =sum(G4:I4) là tính tổng các ô số từ G4 đến I5 theo hàng ngang.

Cách 3: sử dụng phím tắt “ALT + =” .

5. Sử dụng hàm SUM với các ô không liền kề

hãy nhập “=SUM(“, rồi chọn các phạm vi khác nhau , Excel sẽ tự động thêm dấu tách bằng dấu phẩy giữa các dải ô cho bạn. Nhấn enter khi bạn hoàn tất.

6. Cách cộng trừ nhân chia bằng EXCEL

Có thể sử dụng hàm sum với các phép tính toán học

           Phép cộng:

                                  =SUM(G4:G6)+100

                                  =SUM(G4:G6)+K4

           Phép trừ:

                                  =SUM(G4:G6)-100

                                  =SUM(G4:G6)-K4

           Phép nhân:

                                   =SUM(G4:G6)*100

                                   =SUM(G4:G6)*K4

           Phép chia:

                                   =SUM(G4:G6)/100

                                   =SUM(G4:G6)/K4

           Lũy thừa:

                                   =SUM(G4:G6)^100

                                   =SUM(G4:G6)^K4

7. Sử dụng hàm SUM trên nhiều trang tính

“=SUM(Sheet2:Sheet5!G4:I4)” : tính tổng ô G4 đến I4 của Sheet2 đến Sheet5

3

2

đánh giá

Đánh giá

Tiết Lộ Về Đăng Ký Thương Hiệu Rượu Cho Người Mới Bắt Đầu Kinh Doanh

Theo các thống kê sơ bộ thì có thể thấy thị trường kinh doanh rượu đang sôi động hơn bao giờ hết.Vì là một trong những loại thức uống phổ biến nhất tại Việt Nam nên số lượng mặt hàng này được tiêu thụ đang tăng dần qua các năm.

Cũng vì lý do đó mà biến nơi đây trở thành một thị trường tiềm năng cho việc phát triển các thương hiệu rượu. Số lượng các đơn vị được thành lập và bước vào kinh doanh ở lĩnh vực này càng nhiều kéo theo là sự ra đời của nhiều thương hiệu rượu.

Đối với những đơn vị này thì có một thủ tục pháp lý họ cần phải thực hiện ngay từ những ngày đầu mới thành lập nếu muốn quá trình kinh doanh thuận lợi. Đó chính là đăng ký thương hiệu rượu cho chính đơn vị và sản phẩm của mình.

Nguyên nhân để một đơn vị phải thực hiện đăng ký thương hiệu rượu

Việc một đơn vị dù là mới bắt đầu kinh doanh hay đã có thâm niên trong nghề cũng phải thực hiện công tác này bắt nguồn từ 3 lý do chính. Trước hết là sản phẩm của mình có thể lưu thông trên thị trường thì bắt buộc phải có một tên thương hiệu. Thương hiệu được xem như một cái nhìn tổng quan và đại diện cho một đơn vị kinh doanh nói chung và đơn vị kinh doanh rượu nói riêng.

Thứ 2, nếu mỗi đơn vị kinh doanh đều phải có một thương hiệu nên số lượng này hầu như không thể thống kê chính xác. Vì vậy người chủ thương hiệu phải có cách để người tiêu dùng có thể nhìn nhận và phân biệt được sản phẩm này được cung cấp từ đâu. Từ đó giúp họ dễ dàng nhận dạng được thương hiệu của mình giữa vô vàn sự lựa chọn khác.

Tiếp đó chính là tình trạng xuất hiện một bên ngang nhiên sử dụng thương hiệu hoặc làm giả, làm nhái làm ảnh hưởng uy tín của thương hiệu. Lúc đó cần phải có những chứng cứ có giá trị pháp lý cao để có thể thực hiện các quyền lợi khác. Và để có được quyền lợi đó thì không còn cách nào khác là chủ sở hữu đã phải từng thực hiện đăng ký thương hiệu rượu.

Lưu ý khi đăng ký thương hiệu rượu

Việc đăng ký này cũng có những điểm tương quan với các quy trình đăng ký thương hiệu khác thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên với sản phẩm bảo hộ là rượu thì sẽ có một số điểm khác biệt cần lưu ý. Trước hết chính là việc xác định được phạm vi bảo hộ của thương hiệu chính là sản phẩm mà bạn đang kinh doanh – rượu.

Bên cạnh đó không phải cứ nộp đơn đăng ký thì mặc nhiên được chấp thuận. Thương hiệu đó phải đáp ứng được các tiêu chí từ chức năng, hình thức cho đến khả năng nhận diện. Ngoài ra với một thương hiệu rượu khi đăng ký đều là một trường hợp khác biệt. Vậy nên người thực hiện cần hết sức lưu tâm để có được quy trình đăng ký chính xác.

Mọi thông tin liên quan đến đăng ký thương hiệu rượu, bạn có thể liên hệ về với Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam. Nếu muốn tìm hiểu sơ bộ về hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác này thì cũng có thể truy cập vào website.

Đến với Phan law Vietnam thì ngoài việc được tư vấn cặn kẽ về chuyên môn, đội ngũ chuyên viên cũng sẽ sẵn sàng cung cấp các dịch vụ pháp lý về bảo hộ thương hiệu rượu cho bạn.

Những dạng dịch vụ này gần như đảm bảo cho việc một thương hiệu rượu thành công trong việc yêu cầu bảo hộ. Với chất lượng và cách thức hoạt động của đều nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho lợi ích của khách hàng. Phan Law Vietnam thực sự là một đơn vị mà bạn hoàn toàn có thể tin tưởng.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thủ Thuật 10 Hàm Excel Cơ Bản Dành Cho Người Kinh Doanh Online trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!