Top 3 # Xem Nhiều Nhất Cách Tìm Tên Trong Excel 2016 Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Cách Tìm Tên Trong Excel 2022, 2022, 2013, 2010, 2007

Excel hiện hỗ trợ người dùng các công cụ có sẵn để tìm kiếm trên Excel, do đó người dùng muốn tìm tên trong Excel chẳng hạn thì có thể sử dụng tính năng Find & Replace, hay sử dụng Auto Filter để lọc dò tìm hoặc là cách tìm tên trong nhiều sheet sử dụng phím tắt…

Dùng Find & Replace hoặc Auto Filter để tìm tên trong Excel

Hướng dẫn tìm tên trong Excel

Trong bài hướng dẫn tìm tên trên Excel này, chúng tôi sẽ demo cách tìm kiếm trên , với các phiên bản Excel cũ hơn như Excel 2016, 2013, 2010 các bạn thực hiện tương tự.

1. Tìm tên trong Excel bằng Find & Replace

Cách tìm kiếm tên trong bảng Excel này hiện được khá nhiều người dùng Excel sử dụng bởi tính đơn giản cũng như rất dễ thực hiện, dễ thao tác.

Sau đó bạn thực hiện việc nhấn chọn Find Next để tìm kiếm lần lượt, và nhấn Find All nếu muốn tìm kiếm tất cả.

Nếu bạn chọn là Find Next thì ứng dụng Excel sẽ lần lượt tìm kiếm từng tên mà bạn đã nhập.

2. Tìm tên trong cột Excel bằng Auto Filter

Với cách tìm này, người dùng sẽ tìm nhanh tên trong một cột danh sách, và bạn có thể dùng công cụ Auto Filter.

Kết quả làbảng Excel sẽ chỉ hiện tên mà bạn đã nhập, đồng thời sẽ kèm theo vị trí cụ thể theo tên mà người dùng đang tìm kiếm.

3. Tìm tên Excel trong nhiều sheets Excel

Nếu bạn muốn tìm tên giống nhau ở nhiều sheets trong một file Excel thì bạn vẫn sử dụng công cụ Find & Replace, và cách thức tìm kiếm trên Excel ở nhiều sheets thực hiện như sau:

Bước 3: Và kết quả bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ vị trí ở các sheet mà có tên bạn đang thực hiện tìm kiếm. Khi bạn nhấn vào vị trí nào trong bảng tìm kiếm thì Excel sẽ di chuyển đến đúng vị trí đó trong bảng dữ liệu.

Tìm Hiểu Về Một Số Hàm Mới Trong Excel 2022

Hàm CONCAT: Kết hợp 2 hoặc nhiều chuỗi văn bản. Công thức của hàm này là: CONCAT(text1, [text2],…).

text 1 (bắt buộc): Mục văn bản cần kết hợp có thể là một chuỗi hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như một dải ô.

text 2…(tùy chọn): Các mục văn bản bổ sung cần kết hợp. Bạn có thể chọn tối đa 253 giá trị đối văn bản cho các mục văn bản. Mỗi giá trị đối có thể là một chuỗi hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như một dải ô

Hàm TEXTJOIN trong Excel 2016: Kết hợp 2 hay nhiều chuỗi văn bản, ngăn cách nhau bởi dấu cách. Công thức của hàm này là: TEXTJOIN(dấu tách, ignore_empty, text1, [text2], …)

dấu tách (bắt buộc): Trong một chuỗi văn bản, sẽ có khoảng trống hoặc có một hay nhiều ký tự nằm giữa các dấu ngoặc kép hay một tham chiếu tới một chuỗi văn bản hợp lệ. Nếu một số được cung cấp, thì số đó sẽ được coi là văn bản.

ignore_empty (bắt buộc): Nếu TRUE, hãy bỏ qua các ô trống.

text 1 (bắt buộc): Mục văn bản cần kết hợp. Một chuỗi văn bản hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như một phạm vi ô.

text 2… (tùy chọn): Gồm các mục văn bản bổ sung cần kết hợp. Bạn có thể chọn tối đa 252 tham đối văn bản cho các mục văn bản, bao gồm text1. Mỗi tham đối có thể là một chuỗi văn bản hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như phạm vi ô.

2. Các Hàm Logic Trong Excel 2016

Hàm IFS trong Excel 2016: Kiểm tra xem một hay nhiều điều kiện có được đáp ứng không và trả về giá trị tương ứng với điều kiện TRUE đầu tiên. Công thức của hàm IFS cũng rất đơn giản =IFS([Điều gì đó là True1, Giá trị nếu True1, Điều gì đó là True2, Giá trị nếu True2, Điều gì đó là True3, Giá trị nếu True3)

Hàm SWITCH trong Excel 2016: So sánh một giá trị được gọi là biểu thức dựa trên danh sách các giá trị và trả về kết quả tương ứng với giá trị khớp đầu tiên. Công thức của hàm này là: =SWITCH(Giá trị cần chuyển đổi, Giá trị cần khớp1…[2-126], Giá trị cần trả về nếu có giá trị khớp1…[2-126], Giá trị cần trả về nếu không có giá trị khớp)

3. Các Hàm Thống Kê Trong Excel 2016

Hàm chúng tôi Exel 2016: Sử dụng một thuật toán theo luật số mũ để dự đoán giá trị tương lai trong một mốc thời gian, dựa trên một loạt các giá trị hiện có. Hàm này được sử dụng khi bạn muốn tính toán, dự đoán thu nhập hàng tháng của mình. Công thức sử dụng hàm này như sau: FORECAST.ETS(target_date, values, timeline, [seasonality], [data_completion], [aggregation])

Hàm FORECAST.ETS.CONFINT 2016: Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại một ngày đích được chỉ định. Về công thức sử dụng hàm này là: FORECAST.ETS.CONFINT(target_date, values, timeline, [confidence_level], [seasonality], [data_completion], [aggregation])

4. Tổng hợp hàm Excel chỉ có trên Office 2016

Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY 2016: Trả về độ dài của mẫu hình pattern lặp lại mà Excel phát hiện đối với chuỗi thời gian đã được xác định trước đó. Cú pháp thực hiện hàm này là: FORECAST.ETS.SEASONALITY(các_giá_trị; đường_thời_gian; [hoàn_tất_dữ_liệu]; [tổng_hợp])

Hàm chúng tôi 2016: Trả về một giá trị thống kê là kết quả của quá trình dự báo chuỗi thời gian. Công thức sử dụng hàm này là: FORECAST.ETS.STAT(các_giá_trị; đường_thời_gian; kiểu_thống_kê; [tính_thời_vụ]; [hoàn_tất_dữ_liệu]; [tổng_hợp])

– Hàm FORECAST.LINEAR trong Excel 2016: Dự đoán một điểm tương lai trên đường xu hướng trendline được thiết lập vào một tập hợp các giá trị x và y. Công thức của hàm này là: FORECAST.LINEAR(x, known_y’s, known_x’s)

Hàm MAXIFS trong Excel 2016: Hàm này sẽ trả về giá trị tối đa giữa các ô được xác định bởi một tập hợp điều kiện hoặc tiêu chí đã cho. Với công thức là: MAXIFS(max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Hàm MINIFS trong Excel 2016: Hàm này sẽ trả về giá trị tối thiểu giữa các ô được xác định bởi một tập hợp điều kiện hoặc tiêu chí đã cho. Với cú pháp là: MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …) bạn có thể sử dụng hàm này một cách dễ dàng.

Cách Tách Họ Và Tên Trong Excel 2022, 2013, 2010, 2007, 2003

Cách tách Họ và Tên trong Excel bằng công thức

Trong file mẫu sẽ có danh sách tên đầy đủ và 2 cột Họ và Tên riêng biệt để sử dụng hàm. Cách tách như sau:

Bước 1: Các bạn đặt con trỏ chuột vào 1 ô nào đó trong cột Họ, sau đó gõ công thức

=LEFT(B7,FIND(” “,B7,1)-1)

( B7 là ô chứa dữ liệu tên đầy đủ)

Trong công thức trên, hàm LEFT có chức năng cắt chuỗi ký tự phía bên trái với điều kiện cắt từ khoảng trắng đầu tiên ở ô B7. Do đó với chuỗi ký tự trong ô B7 là Lê Xuân Trường, từ “Lê” sẽ thỏa mãn điều kiện của công thức và tách chuỗi ký tự mang giá trị của Họ sang 1 ô riêng,

Bước 2: Các bạn di chuột vào góc ô vừa gõ công thức sao cho xuất hiện dấu cộng màu đen giống như hình, sau đó nhấn giữ và kéo chuột xuống các ô còn lại để áp dụng hàm cho cả cột

Và đây là kết quả sau khi tách họ tên trong excel

Bước 3: Tiếp tục tách Tên trong bảng bằng cách đặt con trỏ chuột vào ô bất kỳ trong cột Tên, sau đó gõ câu lệnh

=RIGHT(B7,LEN(B7)-FIND(” “,B7,1))

( B7 là ô chứa dữ liệu tên đầy đủ)

Trong công thức trên, hàm RIGHT có chức năng cắt chuỗi kỹ tự phía bên phải với điều kiện cắt thỏa mãn hàm đếm ký tự LEN trong ô B7

Bước 4: Thực hiện tượng tự như bước 2, chúng ta sẽ tách Họ và Tên trong excel trong cả danh sách.

Tách thông tin họ và tên trong Excel bằng chức năng Text to Column

Đây là cách làm có phần đơn giản hơn do người dùng không cần nhớ những câu lệnh phức tạp và nhập liệu hay bị nhầm cú pháp. Excel đã cung cấp sẵn tính năng Text to Column. Các bước thao tác tách họ tên trong excel như sau:

Bước 1: Bôi đen cột chứa dữ liệu cần tách, chọn tab Data trên thanh công cụ, bấm vào Text to Column

Bước 4: Tick chọn Text, ô Destination sẽ đặt ô chứa dữ liệu sau khi tách (cột Họ), sau đó bấm Finish

Sử dụng chức năng Find and Replace

Lưu ý: Chức năng này chỉ tách được họ và tên, với cụm tên có 3 từ sẽ không lấy được tên đệm, các bạn cân nhắc trước khi sử dụng.

Bước 1: Copy cả cột Họ và Tên, sau đó Paste vào cột Họ

Bước 2: Bôi đen cột Họ vừa copy, bấm tổ hợp phím Ctrl + H để mở hộp thoại Replace, gõ vào dòng Find what “[Space]+*“, sau đó bấm Replace All.

Hành động này có chức năng xóa tất cả chuỗi ký tự phía bên phải dấu cách đầu tiên

Và đây là kết quả

Bước 3: Làm tương tự như bước 2 với cột Tên, tuy nhiên dòng Find what sẽ gõ lệnh “*+[Space]“, sau đó bấm Replace All

Và đây là kết quả

Cách Tìm Số Lượng Char Trong Excel

Lượt Xem:1159

Cách tìm số lượng Char trong Excel

Hướng dẫn này cho thấy cách sử dụng hàm LEN của Excel. Một độc giả đặt ra một vấn đề chuyển đổi thú vị giữa một cơ sở dữ liệu cũ và một cơ sở dữ liệu trực tuyến mới. Hệ thống trực tuyến mới sẽ không chấp nhận các giá trị trường dài hơn số ký tự đã đặt. Trong trường hợp này, cô cần biết có bao nhiêu ký tự trong một ô.

Tôi đề nghị cô ấy sử dụng Excel như một giải pháp trung gian. Để phát hiện các mục quá dài, bạn có thể sử dụng một trong các hàm Excel có sẵn được gọi là LEN . Nó trả về số ký tự cho một ô cụ thể. Điều này cũng tính không gian. Sau đó, bạn có thể sử dụng định dạng có điều kiện của Excel để nhập mã màu vượt quá độ dài trường được chỉ định trong bố cục bản ghi. Bạn cũng có thể sắp xếp trên cột độ dài.

Thay vì hiển thị các tập tin của công ty này, tôi sẽ sử dụng một ví dụ tôi gặp phải. Khi tôi nhập mô tả bài viết trong hệ thống quản lý nội dung của mình, nó không cung cấp số ký tự. Nếu tôi tạo mô tả Meta quá dài, công cụ tìm kiếm sẽ cắt ngắn văn bản và địa điểm của tôi… ở cuối. Điều này không phá vỡ Google, nhưng nó không phải là trải nghiệm người dùng tốt nhất. Định kỳ, tôi sẽ xuất dữ liệu và Excel tìm kiếm các bản ghi vượt quá độ dài nhất định.

Tìm số ký tự bằng LEN,

Mở tệp Excel của bạn.

Chèn một cột vào bên phải của trường bạn muốn đo.

Nhập nhãn mô tả cho cột. Tôi đã sử dụng Dcount vì tôi muốn đếm các ký tự trong cột Mô tả của mình.

Đặt con trỏ của bạn vào ô đầu tiên bên dưới nhãn cột đó.

Từ tab Công thức , nhấp vào Chèn chức năng…

Chọn chức năng LEN từ danh sách. ( Mẹo: bạn có thể nhấn L để chuyển danh sách. )

Nhấp vào OK . Các chức năng Arguments thoại sẽ xuất hiện.

Nhấp vào ô bảng tính bạn muốn tính các ký tự. Giá trị sẽ được chuyển sang hộp thoại. Trong ví dụ của tôi, nó sẽ là A2. Bạn cũng có thể xem kết quả công thức Excel ở phần dưới.

Excel sẽ hiển thị một số trong ô Dcount đó là số ký tự của bạn. Rất có thể, bạn sẽ muốn sao chép công thức này sang các ô khác trong cùng một cột.

Để sao chép công thức LEN sang các ô khác trong cột ,

Đặt con trỏ của bạn vào ô đầu tiên bằng công thức LEN

Cuộn xuống bằng chuột và nhấn SHIFT trong ô cuối cùng trong cột của bạn

Tại thời điểm này, tôi biết số ký tự cho trường Mô tả. Tôi có thể sử dụng định dạng có điều kiện của Excel để nhập mã màu trên một giá trị nhất định hoặc sắp xếp bằng cách sử dụng các giá trị cột Dcount. Bước cuối cùng là sửa các bản ghi quá lớn và xóa cột Dcount của bạn nếu bạn đang nhập vào hệ thống khác.

Chúng ta thường nghĩ về Microsoft Excel giống như một chương trình crunching số. Tuy nhiên, với các chức năng được tích hợp sẵn của chương trình như LEN, bạn có thể sử dụng nó để giải quyết một số vấn đề thú vị như chuyển đổi các bản ghi. Nó có thể là một công cụ trung gian tuyệt vời để phát hiện các bản ghi vấn đề hoặc chuyển đổi dữ liệu.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn