Top 8 # Xem Nhiều Nhất Lỗi Mail Merge Trong Word 2016 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Mail Merge In Word 2022

Mail Merge in Word 2016

Mail Merge allows you to create multiple documents based on information contain in two different files. You’ll need the main document (e.g. a letter), and a data source (e.g. list of addresses) from Excel or Outlook Contacts. Then follow the instructions below to produce a merged document with these files using Mail Merge.

In Word, open your main document such as a letter or the content of an e-mail. If creating labels, start with a blank new document.

The Mail Merge Wizard will open as a Task Bar to the right of the document. Select the document (Letters, E-mail messages, Envelopes, Labels or Directory) you would like to create

At Step 2, select the following option if you are

Creating letters or e-mails: Select Use the current document. This step will make sure the opened document will become the main document in the process

Under Tray, select Manual Feed (Place your label paper facing up on the manual feed tray of your printer and open the rear output tray)

Under Label vendors, make sure Avery US Letter is selected.

Then under Product number, find the label that matches the label number on the Avery label box.

  At step 3, select one of the two options below

   will be added. If the main document are labels, the cursor will be at the first label by default. Just add the Merge Fields there

   Select one of the following option depending on what you are creating

   If creating letters or labels

   for accuracy.

   The last step is to either Print or Save the document for later use

   If creating e-mail messages

   account (e.g. your office account). Word will use this account to send the e-mail messages

   At the To prompt, select the Merge Field containing the e-mail addresses.

Using Mail Merge In Word 2022 For Mac

Follow

Applies To: Word for Office 365 for Mac Word 2016 for Mac

When you have bulk mail to send to people on your mailing list, you can use mail merge to create a batch of personalized letters. Each letter that is produced has identical layout, formatting, text, and graphics. Only specific sections of the letter vary and are personalized.

There are three files involved in creating and printing letters using the mail merge process:

Your main document This document contains text and graphics (a logo or image, for example) that are identical for each version of the merged document. The body of the letter is an example of identical content.

Your mailing list This document contains the data that is used to populate information in the letter. Your mailing list has names, for example, and your main document is the letter that will be addressed to the names in your list.

Your merged document This document is a combination of the main document and the mailing list. Mail merge pulls information from the mailing list and puts it in your main document, resulting in a personalized for each person.

Follow the steps below to create and print personalized letters using mail merge.

Step 1: Prepare the main document

Before you begin the mail merge, prepare your letter. If you’re letting people know about an upcoming event, for example, include the name, date, time, and location of the event. It’s those details that would be important to all recipients of your letter.

In Word, type the body of the letter you want to send to everyone.

Step 2: Set up your mailing list

Tips

If you don’t have a mailing list, you can create one during mail merge. Before you start the mail merge process, collect all of your data records, and add them to your data source.

If you want to use your Outlook contacts, make sure Outlook is your default email program. To do this, open Apple Mail, and on the Mail menu, choose Preferences. On the General tab, next to Default email reader, select Microsoft Outlook

You can also use your Apple contacts, make sure Apple mail is your default mail program.

Use FileMake pro database as your datasource for mail merge.

Step 3. Link your mailing list to your main document

On the Mailings tab, choose Select Recipients, and then choose an option.

If you selected Create a New List, follow these steps:

In the Edit List Fields dialog box, Word automatically creates fields for some basic information, such as first name, last name, and address. If you want to add a new field-for example, a message field-add it now, so you can fill it in when you type the entries. Under New field name, type the name of the field you want to add and then choose the plus sign (+).

Tip: To change the order of the fields, select the field you want to move, and then use the up or down arrows to move the field where you want in the list.

When all of the fields are set up the way you want them, choose Create to create the list.

If you selected Use an Existing List, follow these steps:

Browse to the file you want to use and choose Open.

If you selected Choose from Outlook Contacts or Apple Contacts, follow these steps:

Choose Filter Recipients to select the recipients you want to include.

For Outlook contacts, in the Query Options dialog box, next to List mail merge recipients by, select Complete record. In the list of contacts, select the contacts you want to send bulk mail, and then choose OK.

For Apple contacts, in the Query Options dialog box, under Apple Group Contacts, choose the group you want send bulk mail and then choose OK.

For FileMaker Pro Database, choose the database file in the Choose a FileMaker Pro Database to use as a Data Source dialog box and choose Open

Step 4: Add personalized content to your letter

On the Mailings tab, choose Insert Merge Field and select the field you want to add.

Continue adding fields until you’ve added all the information you want on your letter.

Format the fields in the letter so it looks the way you want the rest of your envelopes to look. For example, include a space between First and Last name fields and press Return to start a new line for the Address field.

Tip: To sort your recipient list or remove recipients, on the Mailings tab, choose Filter Recipients, and then choose Sort Records or Filter Records. When you’re done, choose OK.

Step 5: Preview and print the letters

On the Mailings tab, choose Preview Results to see how your letter look. Use the left and right arrows on the Mailings tab, to scroll through each letter.

To make additional formatting changes, choose Preview Results again, which lets you add or remove merge fields.

Step 6: Save your personalized letter

When you save the mail merge document, it stays connected to your mailing list so that you can use it for your next bulk mailing.

To reuse your mail merge document To change addresses in mail merge document

This article was originally published here.

Was this article helpful?

0 out of 0 found this helpful

Dùng Mail Merge Trong Outlook 2022 Gửi Mail Hàng Loạt

Trong quá trình làm việc, rất nhiều phòng ban đã hỏi tôi cách để gửi email hàng loạt cho khách hàng. Vì vậy tôi đã thực hiện bài viết hướng dẫn dùng Mail Merge trong Outlook 2016 để gửi thư đồng loạt đến một nhóm đối tượng cụ thể.

: hướng dẫn cài đặt Teamviewer để hỗ trợ từ xa

Tình huống thực tế

Vào một ngày đẹp trời, anh sếp đẹp trai gặp bạn và nói. Cuối năm rồi, em gửi email cho tất cả khách hàng cám ơn vì năm vừa qua đã sử dụng sản phẩm của công ty. Chúc khách hàng có một năm mới an khang thịnh vượng và hy vọng hợp tác lâu dài.

Câu chuyện sẽ không có gì nếu công ty không có danh sách 1000 khách hàng. Và trong mỗi email gửi đi, bạn phải điền tên khách hàng, chức vụ, loại hình dịch vụ khách hàng sử dụng. Soạn 1000 email như thế thì đó là một câu chuyện khác.

Chức năng Mail Merge trong Outlook 2016 sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Các bước chuẩn bị

Một file word chứa nội dung gửi email

Một file excel chứa thông tin khách hàng

Và một Microsoft Outlook đã cài đặt tài khoản và nhận gửi bình thường

Ví dụ như sau:

: những chữ được bỏ ngoặc tròn là nội dung sẽ thay đổi khi gửi Mail

Các bước thực hiện Mail Merge trong Outlook 2016

Bước 1: Soạn nội dung email và trỏ nguồn dữ liệu

Mở file word đã chuẩn bị. Vào tab Maillings

Chọn Start Mail Merge

Chọn E-Mail Messages

Chọn Select Recipients

Chọn Use an Exiting List

Chọn đường dẫn đến file thông tin khách hàng

Chọn OK để đồng ý sheet đầu tiên trong bảng thông tin khách hàng là nơi lấy dữ liệu

Bước 2: đưa dữ liệu khách hàng vào nội dung

Tô chọn nội dung muốn thay đổi

Bước 3: Match Fields

Bước 4: kiểm tra nội dung trước khi gửi

Chọn Preview Results

Bước 5: hoàn thành và gửi

Chọn Finish & Merge

Edit individual document: để thay đổi nội dung cho những cá nhân đặc biệt

Print Document: dùng để in hàng loạt rồi gửi thư bưu điện

Thông tin Merge email:

To: dùng cột email lấy ra địa chỉ email

Subject line: tiêu đề thư

Mail format:

plain text: mail ko có định dạng

Bấm OK để bắt đầu gửi

Kiểm tra thành quả

Tada: ngạc nhiên chưa, mail đã tự động gửi hết rồi

Đăng nhập Gmail để kiểm tra.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách gửi mail hàng loạt sử dụng Mail Merge trong Outlook 2016. Cũng đơn giản mà phải không nào.

Bài cùng chuyên mục:

Cách Trộn Thư (Mail Merge) Trong Word

Trộn thư (Mail Merge) là tính năng rất hữu ích trong Microsoft Word, tính năng này giúp các bạn giảm thiểu đáng kể thời gian chèn danh sách thông tin từ Excel vào các loại văn bản như: giấy mời, thông báo, phiếu điểm, giấy báo lương,….

Các bước trộn thư (Mail Merge) trong Word

Bước 2: Xuất hiện Mail Merge ở phía bên phải Word, các bạn chọn

Tại Step 1: Letters

Tại Step 2: Use the current document

Tại Step 3: Use an existing list nếu danh sách có sẵn, các bạn có thể chọn Type a new list để tạo danh sách mới. Sau đó nhấn Next: Write your letter.

Bước 3: Trong hộp thoại Select Data Source, các bạn chọn đến danh sách có sẵn và nhấn Open.

Bước 4: Chọn sheet chứa dữ liệu cần sử dụng. Ví dụ ở file Excel này sheet1 là sheet chứa dữ liệu, ta chọn Sheet1. Sau đó nhấn OK

Bước 5: Trong hộp thoại Mail Merge Recipients, các bạn chọn dữ liệu cần chèn bằng cách đánh dấu vào các ô vuông trước dữ liệu đó. Nếu chèn tất cả các bạn chọn đánh dấu vào ô vuông cạnh Data Source.

Sau khi chọn xong các bạn nhấn OK.

Bước 6: Chọn Next: Write your letter.

Bước 7: Trong bước tiếp theo, các bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí cần chèn dữ liệu, sau đó nhấn vào More items. Xuất hiện hộp thoại Insert Merge Field, các bạn chọn trường dữ liệu đúng với nội dung cạnh con trỏ chuột và nhấn Insert để chèn.

Sau khi thực hiện thao tác chèn danh sách word của bạn sẽ có dạng hình dưới. Chọn Next: Preview your letters.

Bước 8: Chọn Next: Complete the merge để hoàn thành quá trình trộn thư.

Bước 9: Để xem tất cả các trang sau khi trộn, các bạn chọn Edit individual letters và chọn OK tại hộp thoại Merge to New Document. 

Bước 10: Chọn Save 

Lời kết

Thông tin liên hệ 

Fanpage: Trung tâm tin học văn phòng MOS – Viện kinh tế và thương mại Quốc tế – Đại học Ngoại Thương

Email: tinhocmos.edu.vn@gmail.com

Hotline: 0914 444 343