Top 14 # Xem Nhiều Nhất Nhung Phim Trong Lmht / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Beiqthatgioi.com

To Hop Phim Tat Phim Nong Trong Word To Hop Phim Tat Phim Nong Trong Word Doc / 2023

T Ổ HỢP PHÍM TẮT (PHÍM NÓNG)

TRONG MICROSOFT WORD

Khi đang soạn thảo trên Microsoft Word, bạn đang gõ phím bằng cả hai tay với 10 ngón, bạn xuất hiện nhu cầu muốn thay đổi Font chữ, cỡ chữ, canh lề … Thật là bất tiện và chậm chạp nếu bạn buông một tay để cầm lấy con chuột để bôi đen rồi chọn và bấm vào một vài biểu tượng trong thanh công cụ hay thanh menu…

Để làm việc đó nhanh chóng, g iải pháp hữu hiệu cho bạn đó là bạn h ã y sử dụng cách bấm các tổ hợp phím nóng sau:

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

Backspace (¬) xóa một ký tự phía trước. Delete xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn. Ctrl + Backspace (¬) xóa một từ phía trước. Ctrl + Delete xóa một từ phía sau. D I CHUYỂN Ctrl + Mũi tên Di chuyển qua 1 ký tự Ctrl + Home Về đầu văn bản Ctrl + End Về vị trí cuối cùng trong văn bản Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản. Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản Đ ỊN H DẠNG Ctrl + B Định dạng in đậm Ctrl + D Mở hộp thoại định dạng font chữ Ctrl + I Định dạng in nghiêng. Ctrl + U Định dạng gạch chân. Canh lề đoạn văn bản: P HÍM TẮT C HỨC NĂNG Ctrl + E Canh giữa đoạn văn bản đang chọn Ctrl + J Canh đều đoạn văn bản đang chọn Ctrl + L Canh trái đoạnvăn bản đang chọn Ctrl + R Canh phải đoạn văn bản đang chọn Ctrl + M Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản Ctrl + Shift + M Xóa định dạng thụt đầu dòng Ctrl + T Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản Ctrl + Shift + T Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản Ctrl + Q Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản S AO CHEP ĐINH DANG Ctrl + Shift + C Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép. Ctrl + Shift + V Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn. M ENU & T OOLBARS . P HÍM TẮT C HỨC NĂNG Alt, F10 Kích hoạt menu lệnh Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab thực hiện sau khi thanh menu được kích hoạt dùng để chọn giữa các thanh menu và thanh công cụ.

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

Tab, Shift + Tab chọn nút tiếp theo hoặc nút trước đó trên menu hoặc toolbars. Enter thực hiện lệnh đang chọn trên menu hoặc toolbar. Shift + F10 hiển thị menu ngữ cảnh của đối tượng đang chọn. Alt + Spacebar hiển thị menu hệ thống của của sổ. Home, End chọn lệnh đầu tiên, hoặc cuối cùng trong menu con. T RONG HÔP THOAI P HÍM TẮT C HỨC NĂNG Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo Shift + Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn phía trước Ctrl + Tab di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại Shift + Tab di chuyển tới thẻ phía trước trong hộp thoại Alt + Ký tự gạch chân chọn hoặc bỏ chọn mục chọn đó Alt + Mũi tên xuống hiển thị danh sách của danh sách sổ Enter chọn 1 giá trị trong danh sách sổ ESC tắt nội dung của danh sách sổ T ẠO CHỈ SỐ TRÊN , CHỈ SỐ DƯỚI . Ctrl + Shift + =: Tạo chỉ số trên. Ví dụ m3 Ctrl + =: Tạo chỉ số dưới. Ví dụ H2O. L AM VIÊC VƠI BANG BIÊU : P HÍM TẮT C HỨC NĂNG Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp. Hoặc tạo 1 dòng mới nếu đang đứng ở ô cuối cùng của bảng Shift + Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên để chọn nội dung của các ô Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên mở rộng vùng chọn theo từng khối Shift + F8 giảm kích thước vùng chọn theo từng khối Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt) chọn nội dung cho toàn bộ bảng Alt + Home về ô đầu tiên của dòng hiện tại Alt + End về ô cuối cùng của dòng hiện tại Alt + Page up về ô đầu tiên của cột Alt + Page down về ô cuối cùng của cột Mũi tên lên Lên trên một dòng Mũi tên xuống xuống dưới một dòng

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

C AC PHIM F: P HÍM TẮT C HỨC NĂNG F1 trợ giúp F2 di chuyển văn bản hoặc hình ảnh. (Chọn hình ảnh, nhấn F2, kích chuột vào nơi đến, nhấn Enter F3 chèn chữ tự động (tương ứng với menu Insert – AutoText) F4 lặp lại hành động gần nhất F5 thực hiện lệnh Goto (tương ứng với menu Edit – Goto) F6 di chuyển đến panel hoặc frame kế tiếp F7 thực hiện lệnh kiểm tra chính tả (tương ứng menu Tools – Spellings and Grammars) F8 mở rộng vùng chọn F9 cập nhật cho những trường đang chọn F10 kích hoạt thanh thực đơn lệnh F11 di chuyển đến trường kế tiếp F12 thực hiện lệnh lưu với tên khác (tương ứng menu File – Save As…) Kết hợp Shift + các phím F: P HÍM TẮT C HỨC NĂNG Shift + F1 hiển thị con trỏ trợ giúp trực tiếp trên các đối tượng Shift + F2 sao chép nhanh văn bản Shift + F3 chuyển đổi kiểu ký tự hoa – thường Shift + F4 lặp lại hành động của lệnh Find, Goto Shift + F5 di chuyển đến vị trí có sự thay đổi mới nhất trong văn bản Shift + F6 di chuyển đến panel hoặc frame liền kề phía trước Shift + F7 thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa (tương ứng menu Tools – Thesaurus). Shift + F8 rút gọn vùng chọn Shift + F9 chuyển đổi qua lại giữ đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản. Shift + F10 hiển thị thực đơn ngữ cảnh (tương ứng với kích phải trên các đối tượng trong văn bản) Shift + F11 di chuyển đến trường liền kề phía trước. Shift + F12 thực hiện lệnh lưu tài liệu (tương ứng với File – Save hoặc tổ hợp Ctrl + S)

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

Alt + F8 chạy một marco. Alt + F9 chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường. Alt + F10 phóng to cửa sổ của Ms Word. Alt + F11 hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic. Kết hợp Alt + Shift + các phím F Alt + Shift + F1 di chuyển đến trường phía trước. Alt + Shift + F2 thực hiện lệnh lưu văn bản (tương ứng Ctrl + S). Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton hoặc MarcoButton từ kết quả của những trường trong văn bản. Alt + Shift + F11 hiển thị mã lệnh. Kết hợp Alt + Ctrl + các phím F Ctrl + Alt + F1 hiển thị thông tin hệ thống. Ctrl + Alt + F2 thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng Ctrl + O)

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

Thủ Thuật Trong Word Và Ex Nhung Thu Thuat Trong Word Va Excel Doc / 2023

Những thủ thuật trong Word & excel

RE: Những thủ thuật trong Word & excel

Vài thủ thuật trong excel

Vẽ hình vuông và bầu dục nằm trong cell Khi sử dụng chức năng vẽ hình vuông và bầu dục trên thanh công cụ Draw, hình vẽ sẽ không nằm trên bất cứ một vùng cell nào trên bảng tính. Để hình vẽ nằm trong cell, khi vẽ bạn nhấn giữ phím Alt, hình vẽ sẽ đi theo từng cell khi bạn rê chuột.

Sao chép Formula Khi bạn sử dụng công thức tính toán nào đó trong một cell bên trên và lại muốn sao chép tiếp xuống cell bên dưới thì bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl – D để thực hiện

Hiển thị thời gian hiện hành Nếu muốn hiển thị thời gian hiện hành lên một cell nào đó thì bạn có thể sử dụng công thức tính là Now() – Today(). Nếu bạn muốn hiển thị thời gian trong một cell nào đó cùng với dòng thông báo là “Bây giờ là : ” thì bạn nhập vào cell như sau : =”Bây giờ là : ” &TEXT( NOW ( ) ,”h:mm AM/PM”)

Các tham số giả lập trong Excel Bạn cảm thấy khó khăn khi phải nhớ tất cả cú pháp của các hàm trong Excel? Để không phải nhớ bạn có thể chọn Insert/Function, chọn một hàm và điền tham số vào khung hội thoại. Muốn mọi việc nhanh hơn, gõ tên hàm rồi nhấn CTRL + A để dán các tham số giả lập vào. Ví dụ: nếu gõ “=PMT” vào một ô rồi nhấn CTRL + A, bạn sẽ có công thức =PMT(rate,nper,pv,fv,type). Thay thế các hàm giả lập bằng tham số thực tế sau đó thực hiện hàm. Tập lái máy bay với Excel 97 Nếu bạn quá mệt mỏi khi phải làm việc với các bảng tính Excel97, và những con số khô khan luôn làm bạn nhức đầu, tại sao không thử thư giản bằng cách sau đây: 1/Mở một file trong Excel97; 2/ Nhấn phím F5 (để bật hộp thoại Goto lên); 3/Nhập vào “X97:L97” vào trong khung Reference và nhấn OK; 4/ Nhấn phím TAB một lần. (lúc này bạn phải ở ô M97); 5/ Giữ CTRL-SHIFT, tay kia dùng chuột nhấn vào nút Chart Wizard trên thanh công cụ (nút có vẽ hình một biểu đồ có màu xanh vàng đỏ).Bạn sẽ thấy một chương trình mô phỏng tập lái máy bay với màu sắc tương đối đẹp của Excel97 sẽ được chạy ở chế độ toàn màn hình. Có thể dùng chuột hoặc các phím mũi tên để điều khiển. Hãy thư giãn và khám phá thế giới bay của Excel97. Nếu không muốn bay nữa bạn nhấn phím ESC.

Đổi giá trị mà không cần dùng công thức Bạn phải thường xuyên cập nhật bản giá bằng bảng tính Excel. Đôi lúc, bạn cần tăng một nhóm các giá trị lên số phần trăm nhất định nào đó, bạn sẽ tạo công thức rồi dùng lệnh Edit/Paste Special để thay giá trị ban đầu bằng kết quả mới tính toán và cuối cùng, bạn phải xóa công thức đó đi. Giải pháp sau có thể giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian. Giả sử bạn muốn tăng 5% cho các giá trị trong vùng A2:A100. Hãy thực hiện các bước sau:

1. Nhập 1,05 vào một ô trống bất kỳ và chọn Edit/Copy. 2. Chọn vùng bạn muốn sửa đổi (ở đây là A2:A100). 3. Chọn Edit/Paste Special. 4. Trong khung hội thoại Paste Special, chọn Multiply rồi nhấn OK. 5. Xóa giá trị đã nhập vào ở bước 1 vì không đến cần nó nữa.

Thao tác này đã nhân các giá trị trong vùng được chọn lên 1,05 lần, tương đương với việc tăng lên 5%.

Xóa nhanh các định dạng về font Trong một văn bản dài nếu có nhiều chỗ được in đậm, in nghiêng và trật tự font chữ được thay đổi khác nhau (chỗ to, chỗ nhỏ…) thì việc chỉnh lại cho chúng về thiết lập mặc định ban đầu là một vấn đề đơn giản nhưng sẽ làm tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Để trả lại nhanh về thuộc tính văn bản mặc định ban đầu bạn có thể áp dụng chiêu thức sau: Bấm Ctrl + A để chọn hết toàn bộ đoạn văn bản hoặc tô chọn những đoạn cần thực hiện, rồi bấm tổ hợp phím Crtl + SpaceBar ngay lập tức đoạn văn bản bạn vừa chọn sẽ được trả về chữ bình thường cho những chỗ in nghiêng, in đậm.

Đối với những đoạn chữ to, nhỏ thì chúng sẽ được trả về lại đúng kích thước mặc định của văn bản, thực hiện theo phương thức này bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc định dạng nhanh các files văn bản.

(

tam_giang

# 3

02-04-2010, 09:12

tuyenct1109

Registered User

Tham gia: 20-03-2010

Bài viết: 6

Em dùng office 2007 kô biết là vào tôl chỗ nào. Có cái thẻ View thì không thấy cái anh bảo Alt+F9 không dc. ANh có thể chỉ em trong word 07 thì làm thế nào đc không ạ

tuyenct1109

# 4

02-04-2010, 16:19

tam_giang

Moderator

Tham gia: 25-01-2009

Bài viết: 4,589

Cách nào khắc phục được các chữ bị giãn cách quá lớn trong world?

00.43am 28-09-2010

Quote:

Được gửi bởi lamngan

Tốt nhất là copy vô Notepad, rồi copy ngược lại vô Word là xong

Quote:

Được gửi bởi chotchot

Tôi thường hay soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word. Có một vấn đề tôi thắc mắc từ lâu, đã hỏi nhiều người nhưng chưa giải quyết được. Vấn đề này như sau: Khi soạn thảo văn bản chọn chế độ căn chỉnh Paragraph Aligment Justified, có nghĩa là các kí tự chữ trên 1 dòng sẽ tự dãn căn thẳng 2 bên lề. Xảy ra một vấn đề là sự dãn này không đều giữa các chữ trên các dòng, có dòng thì thưa quá, bởi vì chữ cuối cùng trên dòng này quá dài và nó tự động chuyển xuống dòng dưới, làm cho dòng trên thưa ra (khoảng trống giữa các chữ lớn quá). Bây giờ làm thế nào để có thể Cắt tự động những chữ dài dòng trên xuống một phần dòng dưới, phần kết thúc dòng trên tạo 1 kí tự nối, ví dụ (-) như trong các tài liệu hay gặp. Tôi chưa biết cách nào có thể làm được. Ai có thể xử lý trường hợp này giúp tôi với. Cảm ơn nhiều.

Trong trường hợp bạn soạn thảo văn bản với ngôn ngữ nước ngoài (các ngôn ngữ mà MS Word có thể hỗ trợ để kiểm tra chính tả (spelling check) như soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh, Pháp v.v… thì có nhiều từ rất dài, thậm chí có đến 13 ký tự trong một từ, vì vậy bạn nên sử dụng một trong hai cách sau:

Vấn đề bạn đưa ra là Hyphenation (gạch nối), và nó chỉ có thể áp dụng cho tiếng Anh (hoặc 1 số ngôn ngữ đặc biệt được support) mà thôi. bạn nên vào mục Help trong Ms-Word, search từ: Hyphenation để tìm hiểu thêm.

Ban phai viet mot down Macro de lam viec do.

– Truoc het ban xem ban dinh de kho giay nhu the nao va font size la bao nhieu, sau do dem so ky tu ban dinh cho mot dong theo y ban.

– Viet mot Macro de cho Word tu dong cho them ky tu (-) vao vi tri cuoi. Nhu vay thi ban tin cua ban trong rat dep mat.

1 Các hàm tính khấu hao TSCĐ Excel cung cấp một nhóm các hàm tính khấu hao TSCĐ. Tuy nhiên trong phạm vi chương trình chúng ta sẽ nghiên cứu 4 hàm tính khấu hao đơn giản tương ứng với hai phương pháp tính khấu hao TSCĐ là: hàm SLN (phương pháp khấu hao tuyến tính) và các hàm SYD, DB, DDB (phương pháp khấu hao nhanh). 1.1 Hàm SLN (Straight Line) – Tính khấu hao TSCĐ với tỷ lệ khấu hao trải đều trong một khoảng thời gian xác định – Cú pháp: =SLN(cost, salvage, life) Trong đó: cost là giá trị ban đầu của TSCĐ, salvage là giá trị còn lại ước tính của tài sản sâu khi đã khấu hao, life là đời hữu dụng của TSCĐ. – Hàm SLN tính khấu hao theo công thức: SLN = (cost – salvage)/ life 1.2 Hàm SYD (Sum of Year’Digits) -Tính tổng khấu hao hàng năm của một TSCĐ trong một khoảng thời gian xác định. – Cú pháp: = SYD(cost, salvage, life, per) Trong đó: các tham số cost, salvage, life như ở hàm SLN per là số thứ tự năm khấu hao 1.3 Hàm DB (Declining Balance) – Tính khấu hao cho một tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định trong một khoảng thời gian xác định. – Cú pháp: =DB(cost, salvage, life, period, month) Trong đó: các tham số cost, salvage, life như ở hàm SLN period là kỳ khấu hao month số tháng trong năm đầu. Nếu bỏ qua Excel sẽ tính với month = 12 tháng. 1.4 Hàm DDB (Double Declining Balance) – Tính khấu hao cho một TSCĐ theo phương pháp tỷ lệ giảm dần (số dư giảm gấp đôi hay một tỷ lệ giảm khác do yêu cầu quản l. có thể được lựa chọn). – Cú pháp: =DDB(cost, salvage, life, period, factor) Trong đó: các tham số cost, salvage, life, periond như ở hàm DB factor là tỷ lệ trích khấu hao. Nếu bỏ qua Excel gán là 2. 2 Các công thức tính toán giá trị dòng tiền trong Excel Excel cung cấp cho chúng ta một nhóm các hàm tính toán giá trị dòng tiền như FV, PV, PMT. 2.1

Đọc Truyện Rạp Chiếu Phim Địa Ngục / 2023

“Này, đây là?”

Hứa Duẫn (Diệp Tưởng) nhìn 54 cây bài trước mắt, lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi!

Trong đây có hai lá bài, ở vị trí trung tâm của mặt sau có vẽ hình mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao!

Hứa Ảnh cầm đèn pin trong tay chiếu rọi vào những cây bài, đem những hình vẽ kia soi rọi rất rõ ràng.

“Chuyện này là sao?”

Là Tô Thanh Thiền sao?

Đây là phản ứng đầu tiên của Hứa Duẫn.

Nhìn thấy mặt mặt bài có ký hiệu thực sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Thực sự có người lợi dụng lỗ hổng trong quỷ tắc quỷ bài du hý! Hơn nữa quan trọng nhất chính là, ký hiệu như thế cũng quá mức rõ ràng đi chứ?

Ngôi sao, mặt trăng? Đây là ý gì?

“Không nên chọn cây bài này!” Hứa Ảnh không chút do dự ngăn cản con trai: “Mặc kệ thế nào cũng tuyệt đối không được chọn chúng!”

Hứa Duẫn nhìn cây bài có hình vẽ phía sau không ngừng xoay chuyển tầm mắt. Chuyện này. . . rốt cuộc là sao đây?

“Không nên chọn, Hứa Duẫn.” Hứa Ảnh hiển nhiên còn sợ con trai không hiểu ý mình, tiếp tục giải thích: “Mặc dù nói người dân trên Tử Thủy Đảo xưa nay trung hậu, thế nhưng làm người nhất định phải có tâm cảnh giác, trước tiên nên lấy ác mà đoán người, không thể loại trừ có người vẽ ký hiệu lên quỷ bài, đơn giản chính là muốn lừa dối người khác… “

“Cha, làm như vậy chẳng phải là. . .”

“Ta biết, con khẳng định cảm thấy có người cùng chung ý nghĩ với mình, nhưng con không cảm thấy người này làm quá mức lộ liễu hay sao? Cha cảm thấy, chính là có người đang muốn hại mình. . .”

Xác thực như vậy cũng đúng. Dựa theo lẽ thường, phân tích của Hứa Ảnh rất có đạo lý. Dù sao, loại người có dây thần kinh không khác con bò của Xuân Tuyết là không thể thường thường gặp được.

“Chỉ có năm phút đồng hồ thôi. Hứa Duẫn, con nếu chưa quyết định được thì để cha rút trước đi!”

Nhưng lại không ai nghĩ tới. . .

Mẹ Hứa lúc này cư nhiên đem một lá bài có hình vẽ ngôi sao và mặt trăng lấy ra!

“Mẹ?”

“Mình?”

Mẹ Hứa nhìn qua lá bái một chút rồi nói: “Hai người thực sự là suy nghĩ quá nhiều rồi, cây bài này căn bản không phải quỷ bài a.”

“Thật sao?”

“Đúng… lá bài này là. . . 7 cơ.”

Bẩy cơ?

Đã như vậy. . . một lá bài khác cũng không phải là quỷ bài đi?

“Cha ” Hứa Duẫn hết sức đè thấp giọng nói “Đã như vậy. Một lá bài khác hẳn cũng không phải là quỷ bài. Điều này cũng chứng minh, vẽ ký hiệu là có thể, ký hiệu rõ ràng như vậy không phải không bị phát hiện hay sao? “

Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, quy tắc chính xác là để mặc người khác làm ký hiệu?

Hoặc là nói, làm ký hiệu mới chính là con đường sinh tồn?

Bất quá, điều này hiển nhiên không thể là biện pháp tất thắng của trò chơi quỷ bài. Muốn làm ký hiệu thành công, điều kiện đầu tiên chính là tuyệt đối không rút trúng phải quỷ bài.

Mỗi một lượt rút bài, bài đã bị rút là không thể rút lại lần hai. Nhưng cân nhắc tới việc xác suất rút trúng quỷ bài rất thấp, đây có lẽ là biện pháp không tệ.

“Không đúng. . . Không phải là Tô Thanh Thiền, nhân khẩu nhà hắn không chỉ có hai người, hơn nữa làm ký hiệu rõ ràng như thế này chứng tỏ người này suy nghĩ không thấu đáo…. Tô Thanh Thiền tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế.”

Không phải Tô Thanh Thiền, đối phương rõ ràng là một người tương đối ngây thơ. Đã như thế, một tấm bài khác hiển nhiên có khả năng không phải là quỷ bài.

Theo lý, Diệp Tưởng chỉ cần rút lá bài này ra là có thể an toàn vượt qua lượt rút bài này.

Vào lúc này, cảm giác sợ hãi ‘người phát bài’ ngoài cửa đem lại cho Diệp Tưởng vẫn khiến hắn phải áp chế sự run rẩy của cơ thể.

Hắn không muốn chết! Thế nhưng nếu rút phải quỷ bài, ý nghĩa nhất định là sẽ chết!

Nguyên Huyết Tầm cũng không ngại hắn chết, nhưng lại rất để ý tới sống chết của Tịch kính, thậm chí vì nàng mà tìm kiếm diễn viên thế thân, để tăng khả năng sống sót cho nàng, đây là phúc lợi chỉ có những diễn viên của thế lực lớn mới có được. Diệp Tưởng chết, đối với Nguyên Huyết Tầm chính là lời cảnh cáo đánh vào mặt Dante, nếu hắn dám không nghe lời, cha chết như thế nào thì con gái sẽ chết như thế ấy.

Nhưng . . . hắn vẫn như trước phải nhất định nói ra những lời kịch này.

“Cha, đã như vậy, một lá bài khác cha rút đi.”

“Hứa Duẫn, con nói cái gì vậy? Con tới rút đi!”

“Không sao, cha, lá bài này cha rút đi. Nếu khả năng cao không phải là quỷ bài, tự nhiên phải để cha rút mới đúng.”

Bách thiện chữ hiếu làm đầu. Hứa Duẫn tự nhiên là một người cực kỳ coi trọng đạo hiếu. Phải biết, điều này không giống như nhường chỗ ngồi trên xe công cộng, mà chính là sự khác biệt giữa sống và chết. Tuy rằng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, trong lịch sử trò chơi quỷ bài chưa hề có người chết, nhưng đây tuyệt đối không phải là giả.

Nguyệt Ảnh thần. . . Đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Tưởng.

Chỉ là. . . Hắn lúc này là Hứa Duẫn, không phải Diệp Tưởng.

“Hứa Duẫn, con. . .” Mẹ Hứa rất hiển nhiên vừa nãy cố ý rút lá bài kia ra, mục đích không cần nói cũng biết, nếu đó là quỷ bài, coi như mình xui xẻo, nhưng nếu không phải là quỷ bài liền chứng minh hai lá bài này an toàn, một lá bài khác tự nhiên để con trai rút. Phụ nữ tự nhiên so với đàn ông càng thêm yêu thương con trai hơn.

“Không được, con nhanh rút đi, Hứa Duẫn!”

Cha Hứa lúc này có vẻ rất bức thiết, thỉnh thoảng dùng đèn pin trên tay soi lên đồng hồ trên trường, chú ý thời gian trôi qua, sau năm phút sẽ không thể rút bài nữa.

Hiển nhiên. . .

Hứa Ảnh rất rõ ràng, nếu rút trúng quỷ bài ý vị sẽ như thế nào…

“Nhanh rút đi, Hứa Duẫn, không rút sẽ không kịp nữa đâu!”

Rút sao?

Ta cũng muốn rút a!

Nếu đây là đoạn kịch bản chữ đỏ, hắn sao cần chần chừ như vậy ?

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Nếu giờ phút này bên cạnh hắn thật sự là cha mẹ ruột, hắn cũng sẽ hoàn toàn quyết định giống như Hứa Duẫn, không tiếc sinh mạng ưu tiên cho cha mẹ. Thế nhưng, vợ chồng Hứa Ảnh cùng hắn không hề có chút quan hệ nào, hắn lại nhất định phải ưu tiên cân nhắc sự sống chết của bọn họ!

Thôi. . .

Dù sao hắn cũng là diễn viên, không thể nào toàn tâm toàn ý làm theo ý mình. Hắn hiện tại không phải Diệp Tưởng, mà là Hứa Duẫn.

Cuối cùng, hắn đưa tay ra.

Hứa Ảnh nhìn thấy con trai nghe lời muốn rút bài mà thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy là được rồi, Hứa Duẫn. . . Ân, con, con làm cái gì vậy?”

Hứa Duẫn. . . Lại rút một lá bài khác ở bên cạnh!

Cha mẹ Hứa Duẫn đều trợn to hai mắt nhìn hành động của hắn.

“Hứa Duẫn. . . con, con làm cái gì vậy? Không phải kêu con rút là bài kia sao?… Thôi quên đi, con rút được lá bài gì?”

Hứa Duẫn đem lá bài lật lại.

Lúc này, tầm mắt của vợ chồng Hứa Ảnh đều tập trung lên lá bài tú lơ khơ trong tay Hứa Duẫn!

Lá bài kia. . . Rõ ràng là. . .

Sáu cơ!

Hứa Ảnh hầu như muốn co quắp ngã trên mặt đất rốt cuộc thở dài một hơi.

Biểu hiện của hắn cũng rất hợp lý. Dù sao năm nay cũng không giống những năm vừa rồi, có một cơ hội rút bài không gặp nguy hiểm gì, thế nhưng Hứa Duẫn lại chủ động từ bỏ.

Mà Hứa Duẫn làm như thế cũng là để phù hợp với tính cách của nhân vật.

Diệp Tưởng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, dù sao với kinh nghiệm những phim kinh dị khó giải trước đó, tình tiết thực tế cùng kịch bản có sự khác biệt là thường xuyên xảy ra. Hơn nữa, nói cho cùng hắn cũng là nhân vật chính, có aura nhân vật chính bao phủ ở trên đầu, làm sao chết đi dễ dàng như vậy?

Thế mà hắn cư nhiên lại sợ hãi . . ngay cả thường thức này cũng quên?

Nhưng sự thực, cho dù hắn có aura nhân vật chính cũng vẫn nhất định phải giãy dụa trong sống chết mà thôi. Aura này chỉ khiến hắn có thể sống tới lúc điện ảnh sắp kết thúc. Chỉ như thế… mà thôi.

Bất quá, hiện nay có ba lá bài được xác nhận là “An toàn” . Chỉ cần làm ký hiệu ở trên lá bài này là vòng tiếp theo ba người có thể đơn giản vượt qua.

Nhưng… liệu có đơn giản như vậy?

Coi như Hứa Duẫn là nhân vật chính cũng kiên quyết không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.

Hứa Duẫn từ trong túi lấy ra một cái bút bi đã chuẩn bị từ trước, ở mặt sau quân bài vẽ ra một ký hiệu.

Đã thế… thì sẽ không còn vấn đề gì.

Chí ít, ở bề ngoài chính là như vậy.

Vào giờ phút này. . .

Hoàng Thiện Vân đang một thân một mình chạy ở bên ngoài.

Nàng. . . Nên làm gì đây?

Nàng trốn thoát. Nhưng. . . Vậy thì như thế nào?

Nếu như rút trúng đại quỷ bài sau một tiếng có thể trở về còn tốt, nếu mà rút trúng tiểu quỷ bài… ý vị như thế nào nàng rất rõ ràng.

Khương Thư Nghiên trước đây được Nguyên Huyết Tầm ký hợp đồng, vẻn vẹn sau một lần diễn vai nữ chính thu được aura, thực lực nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy, Nguyên Huyết Tầm đối với Khương Thư Nghiên tương đương như Mộc Lam đối với Diệp Tinh Vẫn vậy.

Vì lẽ đó, Nguyên Huyết Tầm giao cho nàng một nhiệm vụ.

Không tiếc tất cả. . . phải khiến Diệp Tưởng sống sót!

Tổ Hợp Phím Tắt (Phím Nóng) Trong Word Phim Nong Trong Word Doc / 2023

T Ổ HỢP PHÍM TẮT (PHÍM NÓNG)

TRONG MICROSOFT WORD

Khi đang soạn thảo trên Microsoft Word, bạn đang gõ phím bằng cả hai tay với 10 ngón, bạn xuất hiện nhu cầu muốn thay đổi Font chữ, cỡ chữ, canh lề … Thật là bất tiện và chậm chạp nếu bạn buông một tay để cầm lấy con chuột để bôi đen rồi chọn và bấm vào một vài biểu tượng trong thanh công cụ hay thanh menu…

Để làm việc đó nhanh chóng, g iải pháp hữu hiệu cho bạn đó là bạn h ã y sử dụng cách bấm các tổ hợp phím nóng sau:

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

Backspace (¬) xóa một ký tự phía trước. Delete xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn. Ctrl + Backspace (¬) xóa một từ phía trước. Ctrl + Delete xóa một từ phía sau. D I CHUYỂN Ctrl + Mũi tên Di chuyển qua 1 ký tự Ctrl + Home Về đầu văn bản Ctrl + End Về vị trí cuối cùng trong văn bản Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản. Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản Đ ỊN H DẠNG Ctrl + B Định dạng in đậm Ctrl + D Mở hộp thoại định dạng font chữ Ctrl + I Định dạng in nghiêng. Ctrl + U Định dạng gạch chân. Canh lề đoạn văn bản: P HÍM TẮT C HỨC NĂNG Ctrl + E Canh giữa đoạn văn bản đang chọn Ctrl + J Canh đều đoạn văn bản đang chọn Ctrl + L Canh trái đoạnvăn bản đang chọn Ctrl + R Canh phải đoạn văn bản đang chọn Ctrl + M Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản Ctrl + Shift + M Xóa định dạng thụt đầu dòng Ctrl + T Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản Ctrl + Shift + T Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản Ctrl + Q Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản S AO CHEP ĐINH DANG Ctrl + Shift + C Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép. Ctrl + Shift + V Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn. M ENU & T OOLBARS . P HÍM TẮT C HỨC NĂNG Alt, F10 Kích hoạt menu lệnh Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab thực hiện sau khi thanh menu được kích hoạt dùng để chọn giữa các thanh menu và thanh công cụ.

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

Tab, Shift + Tab chọn nút tiếp theo hoặc nút trước đó trên menu hoặc toolbars. Enter thực hiện lệnh đang chọn trên menu hoặc toolbar. Shift + F10 hiển thị menu ngữ cảnh của đối tượng đang chọn. Alt + Spacebar hiển thị menu hệ thống của của sổ. Home, End chọn lệnh đầu tiên, hoặc cuối cùng trong menu con. T RONG HÔP THOAI P HÍM TẮT C HỨC NĂNG Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo Shift + Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn phía trước Ctrl + Tab di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại Shift + Tab di chuyển tới thẻ phía trước trong hộp thoại Alt + Ký tự gạch chân chọn hoặc bỏ chọn mục chọn đó Alt + Mũi tên xuống hiển thị danh sách của danh sách sổ Enter chọn 1 giá trị trong danh sách sổ ESC tắt nội dung của danh sách sổ T ẠO CHỈ SỐ TRÊN , CHỈ SỐ DƯỚI . Ctrl + Shift + =: Tạo chỉ số trên. Ví dụ m3 Ctrl + =: Tạo chỉ số dưới. Ví dụ H2O. L AM VIÊC VƠI BANG BIÊU : P HÍM TẮT C HỨC NĂNG Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp. Hoặc tạo 1 dòng mới nếu đang đứng ở ô cuối cùng của bảng Shift + Tab di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên để chọn nội dung của các ô Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên mở rộng vùng chọn theo từng khối Shift + F8 giảm kích thước vùng chọn theo từng khối Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt) chọn nội dung cho toàn bộ bảng Alt + Home về ô đầu tiên của dòng hiện tại Alt + End về ô cuối cùng của dòng hiện tại Alt + Page up về ô đầu tiên của cột Alt + Page down về ô cuối cùng của cột Mũi tên lên Lên trên một dòng Mũi tên xuống xuống dưới một dòng

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

C AC PHIM F: P HÍM TẮT C HỨC NĂNG F1 trợ giúp F2 di chuyển văn bản hoặc hình ảnh. (Chọn hình ảnh, nhấn F2, kích chuột vào nơi đến, nhấn Enter F3 chèn chữ tự động (tương ứng với menu Insert – AutoText) F4 lặp lại hành động gần nhất F5 thực hiện lệnh Goto (tương ứng với menu Edit – Goto) F6 di chuyển đến panel hoặc frame kế tiếp F7 thực hiện lệnh kiểm tra chính tả (tương ứng menu Tools – Spellings and Grammars) F8 mở rộng vùng chọn F9 cập nhật cho những trường đang chọn F10 kích hoạt thanh thực đơn lệnh F11 di chuyển đến trường kế tiếp F12 thực hiện lệnh lưu với tên khác (tương ứng menu File – Save As…) Kết hợp Shift + các phím F: P HÍM TẮT C HỨC NĂNG Shift + F1 hiển thị con trỏ trợ giúp trực tiếp trên các đối tượng Shift + F2 sao chép nhanh văn bản Shift + F3 chuyển đổi kiểu ký tự hoa – thường Shift + F4 lặp lại hành động của lệnh Find, Goto Shift + F5 di chuyển đến vị trí có sự thay đổi mới nhất trong văn bản Shift + F6 di chuyển đến panel hoặc frame liền kề phía trước Shift + F7 thực hiện lệnh tìm từ đồng nghĩa (tương ứng menu Tools – Thesaurus). Shift + F8 rút gọn vùng chọn Shift + F9 chuyển đổi qua lại giữ đoạn mã và kết quả của một trường trong văn bản. Shift + F10 hiển thị thực đơn ngữ cảnh (tương ứng với kích phải trên các đối tượng trong văn bản) Shift + F11 di chuyển đến trường liền kề phía trước. Shift + F12 thực hiện lệnh lưu tài liệu (tương ứng với File – Save hoặc tổ hợp Ctrl + S)

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

Alt + F8 chạy một marco. Alt + F9 chuyển đổi giữa mã lệnh và kết quả của tất cả các trường. Alt + F10 phóng to cửa sổ của Ms Word. Alt + F11 hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic. Kết hợp Alt + Shift + các phím F Alt + Shift + F1 di chuyển đến trường phía trước. Alt + Shift + F2 thực hiện lệnh lưu văn bản (tương ứng Ctrl + S). Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton hoặc MarcoButton từ kết quả của những trường trong văn bản. Alt + Shift + F11 hiển thị mã lệnh. Kết hợp Alt + Ctrl + các phím F Ctrl + Alt + F1 hiển thị thông tin hệ thống. Ctrl + Alt + F2 thực hiện lệnh mở văn bản (tương ứng Ctrl + O)

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN

TRẦN XUÂN HỌC – TRƯỜNG THCS HÒA SƠN