Top 12 # Xem Nhiều Nhất Random Số Liệu Trong Excel / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Hướng Dẫn Cách Tạo Random Số Trong Excel Bằng Hàm Random / 2023

Tuyệt đỉnh Excel – Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ

Tầm quan trọng của dữ liệu ngẫu nhiên từ random số

Hiện nay nhu cầu hỏi đáp về kiến thức Excel, các tình huống trong Excel là rất nhiều. Nhưng nếu không có dữ liệu mẫu, không có tình huống cụ thể thì không thể hình dung được vấn đề mà bạn gặp phải là gì. Khi được yêu cầu dữ liệu mẫu, thường Gitiho nhận được câu trả lời: “không thể đưa lên được vì tính bảo mật thông tin”.

Vậy tại sao bạn không tạo 1 bảng dữ liệu ngẫu nhiên theo cách random số để làm mẫu? Như vậy không ảnh hưởng gì tới bảo mật thông tin mà vẫn thể hiện được đúng bản chất của vấn đề bạn đang gặp phải.

Khi bạn cần lấy ví dụ trong bằng Excel, hoặc khi bạn muốn tạo các bài kiểm tra trong Excel, điều bạn quan tâm là cách viết hàm, loại dữ liệu chứ không phải giá trị trong từng ô dữ liệu. Và nếu phải nhập tay từng ô thì rất mất công. Hãy để Excel làm việc đó 1 cách ngẫu nhiên mà vẫn trong phạm vi kiểm soát của chúng ta hàm Random .

Cách sử dụng hàm RAND trong Excel để random số

Hàm RAND được hiểu là RANDOM, có nghĩa là ngẫu nhiên. Tác dụng của hàm RAND là tạo ra một số ngẫu nhiên trong phạm vi từ số 0 tới số 1, tức là một số có phần thập phân nhưng lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1.

Cú pháp của hàm RAND: =RAND()

Hàm RAND có đặc điểm:

Kết quả của hàm sẽ luôn tự động thay đổi mỗi khi file Excel nhận được yêu cầu tính toán. Khi file Excel của bạn thiết lập chế độ tính toán là Automatic thì chỉ cần bạn nhập dữ liệu vào 1 ô khác là kết quả hàm RAND sẽ tự thay đổi mà không hề tác động vào ô chứa hàm RAND.

Giá trị của hàm nằm trong khoảng lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1.

Số ngẫu nhiên luôn là số lẻ (kết thúc với số cuối cùng là số lẻ).

Một số ứng dụng của hàm RAND:

Muốn lấy random số lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn n, dùng công thức: =RAND() * n

Muốn lấy random số trong bảng chữ cái tiếng Anh. Biết bảng chữ cái tiếng Anh có 26 chữ cái nên đầu tiên các bạn cần lấy một số nguyên ngẫu nhiên giữa 1 và 26 với công thức: =INT(RAND() * 26 + 1)

Muốn trả về một chữ cái nằm trong bảng chữ cái Alphabet. Được biết, theo bảng mã ANSI, những ký tự viết hoa (A tới Z) nằm từ mã ANSI 65 đến mã ANSI 90. Dùng hàm CHAR với công thức: =CHAR(INT(RAND() * 26 + 1) + 64)

Cách sử dụng hàm RANDBETWEEN trong Excel để random số

Hàm RANDBETWEEN được hiểu là Random + Between, nghĩa là tạo random số trong 1 khoảng (từ số… đến số…). Tác dụng của hàm Random này là tạo ra một số ngẫu nhiên trong một phạm vi được chỉ định sẵn trong Excel, có thể là số âm hoặc số dương, nhưng luôn luôn là số nguyên.

Cú pháp của hàm RANDBETWEEN: =RANDBETWEEN(Từ số, Đến số)

Các bạn có thể xem một số ví dụ sau đây:

Đặc điểm của hàm RANDBETWEEN:

Số bắt đầu phải nhỏ hơn số kết thúc, không giới hạn số âm hay số dương, số có phần thập phân hay không.

Kết quả luôn là 1 số nguyên (không có phần thập phân) nhưng có thể là số âm.

Có thể dùng hàm RANDBETWEEN để random số với dữ liệu là dạng Số hoặc dạng Ngày, Giờ. Với dữ liệu thời gian thì không được dùng số âm.

Nguyên tắc tính của hàm RANDBETWEEN:

Giá trị tạo ra bởi RandBetween = (Số cuối – Số đầu) * Số ngẫu nhiên + Số đầu

Ví dụ về ứng dụng của hàm RANDBETWEEN:

Cho bảng dữ liệu A1:C10 trong trang tính Excel, trong đó dữ liệu ở các cột A, B, C sẽ phát sinh một cách ngẫu nhiên từ dòng 2 tới dòng 9 dựa theo nội dung có sẵn trong bảng E2:G7

Trong trường hợp này chúng ta dùng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm RANDBETWEEN làm hàm Random như sau:

Họ tên: Sẽ lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 6, sau đó dựa trên kết quả random số thu được bạn sẽ tham chiếu bằng hàm VLOOKUP để lấy tên tương ứng theo số thứ tự đó:

=VLOOKUP(RANDBETWEEN(1,6), $E$1:$G$7, 2, 0)

Bộ phận: vì chỉ có 3 bộ phận nên lấy random số từ 1 đến 3, sau đó kết hợp trong hàm VLOOKUP để lấy tên bộ phận tương ứng với số thứ tự thu được:

=VLOOKUP(RANDBETWEEN(1,3), $E$1:$G$7, 3, 0)

Khi đó kết quả thu được là:

Số ngày công: vì không cụ thể giới hạn số ngày công nên bạn có thể lấy ngẫu nhiên theo 1 phạm vi tự chọn, ví dụ từ 10 đến 30 = RANDBETWEEN(10,30)

Tài liệu kèm theo bài viết

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng:

Generate Random Numbers In Excel / 2023

Excel has two very useful functions when it comes to generating random numbers. RAND and RANDBETWEEN.

Rand

The RAND function generates a random decimal number between 0 and 1.

1. Select cell A1.

2. Type RAND() and press Enter. The RAND function takes no arguments.

Note that cell A1 has changed. That is because random numbers change every time a cell on the sheet is calculated.

4. If you don’t want this, simply copy the random numbers and paste them as values.

5. Select cell C1 and look at the formula bar. This cell holds a value now and not the RAND function.

RandBetween

The RANDBETWEEN function generates a random whole number between two boundaries.

1. Select cell A1.

2. Type RANDBETWEEN(50,75) and press Enter.

3. If you want to generate random decimal numbers between 50 and 75, modify the RAND function as follows:

RandArray

If you have Excel 365, you can use the magic RANDARRAY function.

1. By default, the RANDARRAY function generates random decimal numbers between 0 and 1. The array below consists of 5 rows and 2 columns.

Note: this dynamic array function, entered into cell A1, fills multiple cells. Wow! This behavior in Excel 365 is called spilling.

2. The RANDARRAY function below generates an array of integers, 10 rows by 1 column, between 20 and 80.

Note: the Boolean TRUE (fifth argument) tells the RANDARRAY function to return an array of integers. Use FALSE to return an array of decimal numbers between 20 and 80.

How To Randomly Sort A List In Excel / 2023

Have you ever needed to take a list and randomly sort it? How would you do it? It’s not as intuitive as you think. We’re so used to sorting lists in alphabetical order or from smallest to largest, but this idea of randomly sorting a list is not very common in Excel. Let’s jump right into it and show you how to randomly sort a list in Excel.

Sample Data

Say we have some data that we’d like to sort:

Normally, we could sort by Movie title, the date that it opened (as it’s shown in the picture), or by the total amount it grossed. But what if we wanted to “shuffle” this list? How could we go about doing that?

By the way, this is the same data that we used in the Sum the Top 5 Values post.

You can also copy and paste this table to follow along:

Movie Date Opened Total Gross

Deadpool 2/12/16 $363,070,709

Zootopia 3/4/16 $341,268,248

Batman v Superman: Dawn of Justice 3/25/16 $330,360,194

The Jungle Book (2016) 4/15/16 $364,001,123

Captain America: Civil War 5/6/16 $408,084,349

Finding Dory 6/17/16 $486,295,561

The Secret Life of Pets 7/8/16 $368,384,330

Suicide Squad 8/5/16 $325,100,054

Rogue One: A Star Wars Story 12/16/16 $532,177,324

Sing 12/21/16 $270,329,045

Does this article help you? If so, please consider supporting me with a coffee ☕️

Randomly Sort a List in Excel

To sort a list randomly in Excel, first you need to add a new column to your data. When using Excel Tables, you can simply type in a new column name at the next available table header and it will be automatically joined to your table.

Here, we type in “Sort Order” and press Enter.

Next, we need a way to randomly sort the list. We can use the RAND() function in Excel to help us with that. The RAND() function will return a number at random between 0 and 1.

After we add the formula, we can sort by that column. This will randomize the list for us.

Also, each time the RAND() function is calculated, you get a different number. This is why you see the table has all different numbers.

Keep Shuffling

Another cool tip is that if you’re not happy with the initial shuffling of the list, you can simply keep sorting between Ascending and Descending to keep shuffling the list. This works because when you sort the list, it recalculates the RAND() function, giving a new number each time.

Keeping the List Order

But what if you don’t want the RAND() function to keep recalculating? What if you want to keep the sort order?

If you want to keep the sort order, you can simply save the values from RAND() before sorting again.

Cách Định Dạng Số Trong Excel L Định Dạng Dữ Liệu Format Số / 2023

Định dạng số trong excel – Để định dạng đơn giản một số trong excel ví dụ thêm dấu phân cách hàng nghìn hay dấu thập phân thì khá dễ. Tuy nhiên làm thế nào để có thể định dạng theo ý mình muốn ví dụ như số âm thì bôi màu ta muốn hoặc đóng ngoặc số âm đó. Và nhiều kiểu định dạng phần trăm, thêm đơn vị tiền tệ vào số,… thì không phải ai cũng biết. Thông qua bài viết này, Ad muốn giới thiệu tới các bạn cách định dạng số và một số kiểu định dạng số phổ biến trong excel.

Một số kiểu định dạng số phổ biến:

2

1,000,000.00

3

1,000,000

Định dạng số phổ biến: có phân cách hàng nghìn và không có số sau dấu thập phân

SỐ ÂM

4

– 20,000.00

5

– 20,000

Định dạng số sau khi loại bỏ các số sau dấu thập phân

6

Định dạng SỐ ÂM đặc biệt 1: Cứ là số âm thì sẽ là màu đỏ

7

(20,000.00)

Định dạng SỐ ÂM đặc biệt 2: Cứ là số âm thì sẽ có dấu ngoặc ở ngoài

8

Định dạng SỐ ÂM đặc biệt 3: Cứ là số âm thì sẽ có dấu ngoặc ở ngoài và có màu đỏ

Biểu tượng bên TRÁI: Sẽ làm tăng số lượng chữ số sau dấu thập phân

Biểu tượng bên PHẢI: Sẽ làm giảm số lượng chữ số sau dấu thập phân đến lúc không còn số nào thì dừng.

Cách định dạng số bằng format cell.

Đây là cách định dạng số qui chuẩn nhất, vì bạn có thể định dạng số theo nhiều kiểu khác nhau. Các bước thực hiện định dạng số bằng cửa sổ Format cell:

Bước 1: Bôi đen vùng dữ liệu số cần định dạng

Bước 2: Thao tác định dạng số có 2 cách

Cách 1: Dùng phím tắt để mở cửa sổ Format Cells

Khi muốn tăng số lượng chữ số sau dấu thập phân bạn có thể đánh trực tiếp số lượng hoặc dùng dùng chuột để kích vào biểu tương bên phải của Decimal Places.

Lưu ý: Định dạng số trong excel 2013 hay định dạng số trong excel 2007, 2010, 2013 các bạn đều có thể áp dụng 2 cách trên để định dạng số.