Top 13 # Xem Nhiều Nhất Replace Trong Word 2016 Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Cách Sử Dụng Find Và Replace Trong Word 2022

1. Cách tìm kiếm trong Word 2016

Thay vì mất thời gian để mò mẫm tìm kiếm một từ hay một vấn đề cần chỉnh sửa nào đó trong một văn bản của Word thì tại sao bạn không sử dụng đến chức năng Find để có thể tìm kiếm và thay thế một cách nhanh chóng hơn.

Bước 1: Mở văn bản mà bạn cần tìm kiếm. Nếu bạn đã mở rồi thì bỏ qua bước này.

Bước 2: Đi đến tab Home, tìm nhóm Editing và nhấn vào lệnh Find ( nằm ở góc trên cùng phía bên phải của giao diện Word). Hoặc bạn cũng có thể nhấn vào tổ hợp phím Ctrl + F để tìm kiếm.

Bước 3: Lúc này, cửa sổ điều hướng sẽ xuất hiện ở phía bên trái của màn hình. Bạn tiến hành nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn tìm ở góc trên cùng ngăn điều hướng.

Ví dụ, mình sẽ gõ từ “fiction” để tìm kiếm trong văn bản như hình bên dưới.

Nếu từ hoặc cụm từ mà bạn tìm được tìm thấy trong tài liệu, nó sẽ được đánh dấu màu vàng và một bản xem trước các kết quả sẽ hiển thị trên bảng điều hướng. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng chuột nhấp vào từng kết quả tìm kiếm một trong số các kết quả dưới chỗ mũi tên như hình để đến văn bản đó.

Bước 4: Khi bạn kết thúc, nhấp vào X để đóng ngăn điều hướng. Văn bản được đánh dấu sẽ biến mất.

Nếu bạn muốn biết thêm những tùy chọn ở mục tìm kiếm thì hãy nhấp vào dấu mũi tên thả xuống bên cạnh trường tìm kiếm như hình.

3. Cách thay thế trên Word

Replace là một trong những tính năng rất hữu ích trong Word. Nó sẽ giúp cho bạn sửa lỗi hàng loạt nhanh chóng, chính xác trên một văn bản mà bạn không cần phải tìm kiếm từng từ sai để sửa.

Bước 1: Mở file văn bản mà bạn cần thay thế

Bước 2: Nhấp vào tab Home trên thanh Quick Access Toolbar, nhìn về góc phải trên màn hình bạn sẽ thấy từ Replace, hãy nhấp vào nó. Ngoài ra, có một cách nhanh hơn đó là bạn nhấn Ctrl + H trên bàn phím. Lúc này, hộp thoại Find và Replace sẽ xuất hiện trên màn hình.

Bước 4: Sau khi đọc được lệnh trên thì hệ thống Word sẽ từ động tìm từ hoặc cụm từ mà bạn nhập vào khung “Find what:”. Nếu trên văn bản bạn của bạn có từ hoặc cụm từ mà bạn muốn tìm thì nó sẽ xuất hiện với màu xám như hình.

Bước 5: Hoàn thành xong quá trình tìm kiếm và thay thế bạn nhấp Close hoặc Cancel để đóng hộp thoại.

Để hiển thị thêm nhiều tùy chọn tìm kiếm khác, bạn hãy nhấp vào mục More trong hộp thoại Find and Replace. Tại đây bạn có thể thiết lập thêm các tùy chọn tìm kiếm chẳng hạn như Match Case (chữ in hoa, chữ thường) Ignore Punctuation (bỏ qua kí tự khoảng trắng), Find whole words only (tìm nội dung chứa đúng những từ đó), …

3. Cách tìm kiếm với kí tự đại diện trong Word 2016

Nhập ? để tìm một kí tự. Ví dụ: Nhập s?t để tìm sat, set, sit

Nhập * để tìm một chuỗi kĩ tự bất kỳ. Ví dụ: Nhập s*d để tìm sad, started

Nhập < để tìm chuỗi bắt đầu. Ví dụ: Nhập <(inter) để tìm interesting và intercept, but not splintered

Cách tìm kiếm với kí tự đại diện như sau:

bạn đánh dấu vào ô Bước 1: Nhấn tab Home và đi đếnnhóm Editing, bạn nhấn vào Replace thì màn hình sẽ hiện ra một hộp thoại. Bạn nhìn xuống phần Search Option sẽ thấy một danh sách với tùy chọn khác nhau. Lúc này, Use wildcards và chọn OK để áp dụng cách tìm kiếm với kí tự đại diện.

Bước 2: Bạn chọn tiếp Special để chọn kí tự đại diện muốn tìm. Lúc này, bạn chọn kí tự đại diện nào thì kí tự đó sẽ xuất hiện trên Find what.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập một ký tự đại diện trực tiếp tại hộp Find what.

Bước 4: Nếu muốn thay thế các mục, nhấp vào thẻ Replace và sau đó từ/ cụm từ thay thế trong hộp Replace with.

Bước 5: Nhấp chọn Find Next, và sau đó làm một trong các thao tác sau:

Để thay thế các từ đánh dấu, chọn Replace.

Để thay thế tất cả các từ trong tài liệu, chọn Replace All.

Để bỏ qua trường hợp từ này và tiến hành các ví dụ tiếp theo, nhấp Find Next.

Để hủy quá trình tìm kiếm, nhấn ESC.

Search And Replace In Excel 2022

The Advanced Find and Replace add-in for Excel is designed to search across multiple worksheets and replace the found entries, select, or export them.

Start Find & Replace

Tip.You can also press the Ctrl+Alt+F hotkey on your keyboard. To change the default hotkey, use the Options icon at the bottom of the add-in window.

Search in Excel workbooks

You will see the add-in window:

Enter the value you are going to search for into this field.

Pick the Search within option:

Select Entire Sheet if you need to scan the whole document to find the value.

Tick Selection Only if your area of interest is just a certain range rather than the entire worksheet.

Decide if the add-in should go through Values, Formulas, Comments, and/or Hyperlinks and check the needed option(s). You can tick all these boxes to perform search in all types of records at the same time.

The Match options section adds certain flexibility to defining the values to look for:

If you want to distinguish between uppercase and lowercase characters, select Match case. For example, to find the name “Robert” and exclude entries like “robert.t@domain.com”, enter “Robert” into the field at the top, check the Match case box, and you’ll see all entries that begin with an uppercase letter.

Check the Entire cell box to search for an exact and complete match of the characters specified in the top field. I.e. if you select this option with the value ‘Robert’, you’ll find only those cells that don’t contain any other values.

Tick the boxes near the workbooks and worksheets you want to scan.

Replace, select, or export the found entries

Now you can work with the search results:

If you want to replace the found entries, enter the new value into the Replace field.

If you need to replace only certain found entries, select a single search result or pick multiple cells by holding the Ctrl key and use the Replace button to update only the highlighted records.

You can sort the search results by the Value column and change the width of each column right in the add-in window.

You can export only rows or only columns with the found values by choosing to Export rows with all found entries or Export columns with all found entries.

Feel free to export only certain entries by highlighting them and selecting to Export the highlighted entries in the drop-down list.

Export rows or columns with the highlighted entries by picking one of the last two options. Press the Ctrl key, select the entries in the add-in pane, and choose to export rows or columns that contain them.

Select only rows or only columns by choosing to Select rows with all found entries or Select columns with all found entries.

You can get only certain entries selected by picking them in the tree view and choosing to Select the highlighted entries.

Select rows or columns with the entries of interest by picking one of the last two options. Press the Ctrl key, highlight the entries in the add-in pane, and choose to select rows or columns that contain them.

Find And Replace In Word

You can use the Navigation pane to search for specific words or phrases in a document.

The Navigation pane appears on the left, displaying the Results view.

Press Ctrl + F.

The search runs automatically. Results are highlighted in the document, and the Navigation pane lists all instances of the word.

You can use the arrows under the search box to jump to the Previous or Next search result.

The Navigation pane closes.

To search your documents for more specific items, such as certain capitalization or only whole words, use Advanced Find.

Select Advanced Find.

The Find and Replace dialog box opens.

Type the word you’re looking for in the Find box.

By default, the Find and Replace dialog box only shows the basics—a search field. There are more options available if you expand the dialog box.

You can choose to exactly match the case or only search for whole words. You can also use wildcards, or ignore punctuation and spacing.

Word navigates to and selects the next instance that fits the additional criteria.

The Find and Replace dialog box closes.

Replace Text

If you’ve spelled something incorrectly in multiple places, Word can fix them all with just a few steps.

The Find and Replace dialog box opens to the Replace tab.

Type the word you need to replace in the Find what text field.

Type the word you need to replace in the Replace with text field.

Select a replacement option.

Replace All: Fixes all instances of the word at once.

Once all the instances of the word have been replaced, a dialog box will pop up to let you know it’s complete.

The Find and Replace dialog box closes.

Sử Dụng Tính Năng Find &Amp; Replace Trong Powerpoint 2022

Khi bạn đang làm việc với các bài thuyết trình dài, việc tìm một từ hoặc cụm từ cụ thể có thể là một nhiệm vụ khó khăn và tốn thời gian. PowerPoint có thể tự động tìm kiếm trong nội dung bài thuyết trình của bạn bằng tính năng Find và cho phép bạn thay đổi nhanh các từ hoặc cụm từ bằng tính năng Replace.

Cách tìm văn bản

1. Từ tab Home, bấm vào lệnh Find.

2. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập văn bản bạn muốn tìm trong trường Find what:, sau đó nhấp vào Find Next.

3. Nếu văn bản được tìm thấy, nó sẽ được bôi đen.

Bạn cũng có thể truy cập lệnh Find bằng cách nhấn Ctrl + F trên bàn phím.

Cách thay thế văn bản

Đôi khi, bạn có thể phát hiện ra rằng bạn đã nhiều lần tạo ra một lỗi trong suốt bài thuyết trình của mình – chẳng hạn như viết sai chính tả tên của ai đó – hoặc bạn cần thay đổi một từ hoặc cụm từ cụ thể bằng một từ hoặc cụm từ khác. Bạn có thể sử dụng tính năng Replace để thực hiện các sửa đổi một cách nhanh chóng.

1. Từ tab Home, bấm vào lệnh Replace.

2. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhập văn bản bạn muốn tìm trong trường Find what:.

3. Nhập văn bản bạn muốn thay thế bằng trong trường Replace with:, sau đó nhấp Find Next.

4. Nếu văn bản được tìm thấy, nó sẽ được bôi đen. Xem lại văn bản để đảm bảo chắc chắn bạn muốn thay thế nó.

5. Nếu bạn muốn thay thế, hãy chọn một trong các tùy chọn thay thế. Tính năng Replace sẽ thay thế một chỗ cụ thể trong văn bản và Replace All sẽ thay thế mọi trường hợp tìm thấy. Trong ví dụ ở bài viết này, ta sẽ sử dụng tùy chọn Replace.

6. Văn bản đã chọn sẽ được thay thế.

7. PowerPoint sẽ chuyển sang trường hợp tiếp theo được tìm thấy trong phần văn bản của bài thuyết trình. Khi bạn hoàn thành việc thay thế văn bản, hãy nhấp vào Close để thoát khỏi hộp thoại.

Khi nói đến việc sử dụng tính năng Replace All, điều quan trọng cần nhớ là nó có thể tìm thấy các kết quả phù hợp mà bạn không lường trước được và có thể không thực sự muốn thay đổi. Chỉ sử dụng tùy chọn này nếu bạn hoàn toàn chắc chắn rằng nó sẽ không thay thế bất kỳ từ hoặc cụm từ nào bạn không có ý định thay thế.

Thực hành!

1. Mở bài thuyết trình mẫu.

2. Có lỗi đánh máy trong bài thuyết trình. Fundraising được viết sai chính tả là Funraising. Sử dụng tính năng Find để tìm từ sai chính tả Funraising và dùng tính năng Replace để thay thế bằng từ đúng Fundraising.

3. Sử dụng tính năng Find để tìm hiểu cuộc bầu cử đã được tổ chức vào tháng nào. Gợi ý: Tìm kiếm từ elections.

4. Giả sử người chủ tịch quỹ ban đầu đã từ chức và được thay thế. Sử dụng tính năng Find and Replace All để thay đổi Julia Stevens thành Belinda Haygood.

5. Khi bạn hoàn tất, bài thuyết trình của bạn sẽ có hộp thoại này: