Top #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất Sử Dụng Duplicate Trong Excel Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Like | Beiqthatgioi.com

Cách Sử Dụng Remove Duplicates Trong Excel

Cách Tìm Và Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Của Ô Trong Excel

Cách Đếm Ô Trong Excel Dùng Hàm Count Và Counta

Hướng Dẫn Chèn File Pdf Vào Excel Trực Tiếp

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Autofilter Trong Excel

Cách Khóa Và Mở Các Ô Trong Excel Đơn Giản Trong Một Nốt Nhạc

Remove Duplicates là công cụ rất hữu ích trong Excel trong việc gộp dữ liệu trùng lặp. Công cụ này được sử dụng nhiều trong việc tạo ra một danh sách (list) các đối tượng thu gọn từ một bảng nhật ký thu – chi, nhật ký bán hàng, sổ nhật ký chung trong kế toán, danh sách khách hàng trong kinh doanh, theo dõi các khoản thanh toán trong kinh doanh, theo dõi ngày nghỉ trong tháng với hành chính nhân sự, tổng hợp dữ liệu với những người làm thống kê, banking, …

Cách sử dụng Remove Duplicates

Đây là 1 phần của báo cáo bán hàng xuất ra từ phần mềm kế toán Fast. Accounting. Chúng ta nhìn vào đây có thể thấy, một số thành phần được lặp lại tại cột Ten_kh (Tên khách); Ma_VT (Mã hàng) và Ten_VT (Tên hàng). Tất nhiên là đơn giá cũng sẽ lặp lại theo mã hàng và tên hàng.

Như vậy, nếu chúng ta cần phải tạo 1 danh sách khách hàng để tính toán tổng doanh số hoặc tạo ra một danh sách hàng hóa để phục vụ việc kiểm tra số lượng hàng bán hoặc doanh số bán hàng theo mặt hàng. (Trong trường hợp chúng ta phải sử dụng công thức tính toán thủ công để khi vùng dữ liệu thay đổi, báo cáo thủ công của chúng ta sẽ thay đổi theo. Nếu chỉ cần một báo cáo cố định, chúng ta sử dụng Consolidate – sẽ được hướng dẫn ở bài sau – sẽ nhanh hơn rất nhiều).

Giả sử bài toán yêu cầu chúng ta tạo một danh sách khách hàng. Đầu tiên chúng ta chọn vùng chứa dữ liệu chúng ta cần phải loại bỏ các giá trị trùng lặp, kể cả ô trống (blank). Ở đây chúng ta chọn cột mã khách và tên khách như hình bên dưới và copy và paste ra một vùng khác/sheet khác.

Tại sao chọn 2 cột? Chúng ta có thể chọn nhiều cột hơn. Cũng có thể chọn 1 cột. Cách cách chọn này đều được. Quan trọng là vùng được chọn phải chứa dữ liệu chúng ta cần gộp các giá trị trùng lặp Ở đây chúng ta chọn 2 cột như vậy để thấy được hiệu ứng của Remove Duplicate một cách đầy đủ.

Tại sao phải copy và paste ra vùng/sheet khác? Vì chúng ta không muốn thay đổi cấu trúc của bảng tính gốc, chỉ muốn làm một danh sách để tiện cho việc báo cáo nên ta sẽ đặt danh sách đó ở 1 sheet khác.

Tại Sheet mới, ta sẽ thấy như hình sau:

Ta chọn vùng dữ liệu A1:B29, sau đó chọn thẻ Data trên thanh Ribbon và chọn Remove Duplicates như hình dưới.

Và kết quả là cửa sổ Remove Duplicates hiện ra như sau:

Nếu các bạn chọn cả bảng tính để thực hiện thao tác Remove Duplicates, cửa sổ hiện ra như trên.

Ở cửa sổ trên, nếu các bạn lựa chọn My data has headers như trong hình vuông màu xanh thì có nghĩa rằng, Excel sẽ lấy ô đầu tiên trong cột dữ liệu được lựa chọn để làm đầu cột (headers)

Và kết quả sẽ được như hình sau:

Chúng ta thấy, cả mã khách hàng và tên khách hàng đã được loại bỏ giá trị trùng lặp.

Chúng ta cũng có một lưu ý khi sử dụng công cụ này như sau:

Lưu ý:

Nếu Excel phát hiện còn có vùng chưa được chọn (chưa được bôi đen select), nó sẽ hiện ra cửa sổ hỏi bạn có muốn mở rộng vùng thao tác hay không – như hình sau:

Nếu bạn chọn Expand the selection thì Excel đưa bạn trở về cửa sổ Remove Duplicates như hình trên để bạn lựa chọn thêm cột cần thao tác. Nếu chọn Continue with the current selection – tức là tiếp tục thao tác trên lựa chọn hiện tại – thì cửa sổ Remove Duplicates hiện ra với một cột thao tác như sau:

Và kết quả thu được sẽ là: chỉ 1 cột được loại bỏ phần trùng lặp, các cột khác không đổi. (Xem hình dưới)

Hướng Dẫn Cách Loại Bỏ Dấu Tiếng Việt Trong Excel

Hướng Dẫn Cách Chèn Thêm Ký Tự Vào Đầu Hoặc Cuối Của Chuỗi Ký Tự Trong Excel

Cách Viết Dấu Lớn Hơn Hoặc Bằng Trong Excel, Word Nhanh Nhất

Cách Gõ Dấu Tiếng Việt, Dùng Gõ Tắt, Chuyển Mã Với Unikey.

6 Cách Dễ Dàng Để Chèn Ký Hiệu Delta (Δ) Trong Excel

Removing Duplicates In Excel 2003

How To Enable The Developer Tab And Open The Visual Basic Editor In Word And Excel 2022 And Office 365

Hướng Dẫn Dùng Hàm Counta Qua Ví Dụ

Cách Sử Dụng Sort And Filter Trên Excel

Using Autofilter In Excel 2010

Save Time With Quick Auto

In Excel 2003 you can only remove duplicates from a list if an entire row of

data is duplicated.  In the diagram below we’ve highlighted the rows that

Excel 2003 sees as duplicates:

The duplicate rows are shown here shaded in green.

 

Using the Advanced Filter

To start removing duplicates:

Either select the whole list of data, or just select a

single cell within the list.

Filter…

Complete the dialog box as shown in the diagram below.

4. Choose whether to delete the duplicates from the original list (Filter the list in place) or copy the unique records to a new position (Copy

to another location).

 

left with one copy of any duplicate rows in the list.

In Excel 2003 the duplicated data isn’t truly removed from the list, rather

it is filtered out by hiding the rows containing duplicate values.  If you

look at the row numbers on the left hand side of the diagram above you’ll notice

that number 7 and number 11 are missing.

Because the duplicates aren’t actually removed from the list, you can easily

bring them back again.  To do this:

Select the list or a single cell within the list.

You should find that you see all of the records again.

If you want to truly delete the duplicate values in Excel 2003, the easiest

way to do it is to choose the option Copy to another location

within the Advanced Filter dialog box.  This will copy the

unique values to a different set of cells.  You can then delete the

original list completely and then optionally copy the unique values back into

the cells that were pviously occupied by the original list.

What’s Next?

Deleting duplicates from the list is rather awkward in Excel 2003. Read the

next part of this blog to see how easy the process is in Excel 2007 and 2010, or

visit our Excel training page.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Chia Trong Excel – Hkt Consultant

Cách Đổi Dấu Phẩy Thành Dấu Chấm Trong Excel Đơn Giản Nhất

Cách Gộp Ô Trong Excel 2007, 2010, 2013 – Cách Merge Cell

Merge And Combine Cells In Excel Without Losing Data

Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel – Bằng Video Và Hình Ảnh

7 Ways To Find And Remove Duplicate Values In Microsoft Excel

How To Highlight Duplicate Values In Excel

How To Duplicate A Sheet In Excel

Lọc Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Google Sheets 2022

Hướng Dẫn So Sánh Hai Cột Dữ Liệu Trong Excel Để Xóa, Highlight, Tô Màu Dữ Liệu Trùng Lặp

Giới Thiệu Cách Sử Dụng Phím Tắt Để Thực Hiện Việc Xóa Dữ Liệu Trùng Lặp Trong Excel

Duplicate values in your data can be a big problem! It can lead to substantial errors and over estimate your results.

But finding and removing them from your data is actually quite easy in Excel.

In this tutorial, we are going to look at 7 different methods to locate and remove duplicate values from your data.

Video Tutorial

What Is A Duplicate Value?

Duplicate values happen when the same value or set of values appear in your data.

In the above example, there is a simple set of data with 3 columns for the Make, Model and Year for a list of cars.

The first image highlights all the duplicates based only on the Make of the car.

The second image highlights all the duplicates based on the Make and Model of the car. This results in one less duplicate.

The second image highlights all the duplicates based on all columns in the table. This results in even less values being considered duplicates.

The results from duplicates based on a single column vs the entire table can be very different. You should always be aware which version you want and what Excel is doing.

Find And Remove Duplicate Values With The Remove Duplicates Command

Removing duplicate values in data is a very common task. It’s so common, there’s a dedicated command to do it in the ribbon.

You then need to tell Excel if the data contains column headers in the first row. If this is checked, then the first row of data will be excluded when finding and removing duplicate values.

You can then select which columns to use to determine duplicates. There are also handy Select All and Unselect All buttons above you can use if you’ve got a long list of columns in your data.

This command will alter your data so it’s best to perform the command on a copy of your data to retain the original data intact.

Find And Remove Duplicate Values With Advanced Filters

You can choose to either to Filter the list in place or Copy to another location. Filtering the list in place will hide rows containing any duplicates while copying to another location will create a copy of the data.

Excel will guess the range of data, but you can adjust it in the List range. The Criteria range can be left blank and the Copy to field will need to be filled if the Copy to another location option was chosen.

Check the box for Unique records only.

Press OK and you will eliminate the duplicate values.

Find And Remove Duplicate Values With A Pivot Table

Pivot tables are just for analyzing your data, right?

You can actually use them to remove duplicate data as well!

You won’t actually be removing duplicate values from your data with this method, you will be using a pivot table to display only the unique values from the data set.

First, create a pivot table based on your data. Select a cell inside your data or the entire range of data ➜ go to the Insert tab ➜ select PivotTable ➜ pss OK in the Create PivotTable dialog box.

Select the Show in Tabular Form option.

Select the Repeat All Item Labels option.

Pivot tables only list unique values for items in the Rows area, so this pivot table will automatically remove any duplicates in your data.

Find And Remove Duplicate Values With Power Query

Power Query is all about data transformation, so you can be sure it has the ability to find and remove duplicate values.

Remove Duplicates Based On One Or More Columns

With Power Query, you can remove duplicates based on one or more columns in the table.

You need to select which columns to remove duplicates based on. You can hold Ctrl to select multiple columns.

You can also access this command from the Home tab ➜ Remove Rows ➜ Remove Duplicates.

= Table.Distinct(#"Previous Step", {"Make", "Model"})

If you look at the formula that’s created, it is using the Table.Distinct function with the second parameter referencing which columns to use.

Remove Duplicates Based On The Entire Table

To remove duplicates based on the entire table, you could select all the columns in the table then remove duplicates. But there is a faster method that doesn’t require selecting all the columns.

= Table.Distinct(#"Previous Step")

If you look at the formula that’s created, it uses the same Table.Distinct function with no second parameter. Without the second parameter, the function will act on the whole table.

Keep Duplicates Based On A Single Column Or On The Entire Table

In Power Query, there are also commands for keeping duplicates for selected columns or for the entire table.

Follow the same steps as removing duplicates, but use the Keep Rows ➜ Keep Duplicates command instead. This will show you all the data that has a duplicate value.

Find And Remove Duplicate Values Using A Formula

You can use a formula to help you find duplicate values in your data.

= & :[Year]])

If you have a long list of columns to combine, you can use the above formula instead. This way you can simply reference all the columns as a single range.

= COUNTIFS($E$3:E3, E3)

Copy the above formula down the column and it will count the number of times the current value appears in the list of values above.

If the count is 1 then it’s the first time the value is appearing in the data and you will keep this in your set of unique values. If the count is 2 or more then the value has already appeared in the data and it is a duplicate value which can be removed.

Add filters to your data list.

Now you can filter on the Count column. Filtering on 1 will produce all the unique values and remove any duplicates.

You can then select the visible cells from the resulting filter to copy and paste elsewhere. Use the keyboard shortcut Alt + ; to select only the visible cells.

Find And Remove Duplicate Values With Conditional Formatting

With conditional formatting, there’s a way to highlight duplicate values in your data.

Just like the formula method, you need to add a helper column that combines the data from columns. The conditional formatting doesn’t work with data across rows, so you’ll need this combined column if you want to detect duplicates based on more than one column.

You can select to either highlight Duplicate or Unique values.

You can also choose from a selection of pdefined cell formats to highlight the values or create your own custom format.

Select Filter by Color in the menu.

Filter on the color used in the conditional formatting to select duplicate values or filter on No Fill to select unique values.

You can then select just the visible cells with the keyboard shortcut Alt + ;.

Find And Remove Duplicate Values Using VBA

There is a built in command in VBA for removing duplicates within list objects.

Sub RemoveDuplicates() Dim DuplicateValues As Range Set DuplicateValues = ActiveSheet.ListObjects("CarList").Range DuplicateValues.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3), Header:=xlYes End Sub

The above procedure will remove duplicates from an Excel table named CarList.

Columns:=Array(1, 2, 3)

The above part of the procedure will set which columns to base duplicate detection on. In this case it will be on the entire table since all three columns are listed.

Header:=xlYes

The above part of the procedure tells Excel the first row in our list contains column headings.

You will want to create a copy of your data before running this VBA code, as it can’t be undone after the code runs.

Conclusions

Duplicate values in your data can be a big obstacle to a clean data set.

Thankfully, there are many options in Excel to easily remove those pesky duplicate values.

So, what’s your go to method to remove duplicates?

Hướng Dẫn Cách Thêm Dấu Tích Chữ V Vào Trang Tính Excel

Hướng Dẫn Cách Chèn Các Ký Hiệu Toán Học Vào Word Và Excel

Cách Thêm, Chèn Ký Tự Vào Giữa Các Chuỗi Dữ Liệu Trong Excel

2 Cách Đơn Giản Để Chèn Biểu Tượng Dấu Sao Trong Excel

Làm Cách Nào Để Nối Phạm Vi / Ô Với Dấu Phẩy, Dấu Cách, Ngắt Dòng Trong Excel?

Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel

Cách Sử Dụng Hàm Index Trong Excel

Cách Kết Hợp Hàm Index Và Match Trong Excel

Sử Dụng Hàm Index Tạo Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Index Tạo Biểu Đồ Tương Tác Trong Excel

Hướng Dẫn Cách Tạo Bảng Trong Excel (Excel Table)

Lượt Xem:11526

Cách sử dụng hàm IF trong Excel

Khái niệm cơ bản về hàm IF của Excel

Oh, có lần thay đổi. Khi tôi còn là một đứa trẻ, cha mẹ tôi thường xuyên nói với tôi, “không có và nếu có”. Rõ ràng, Microsoft Excel không phải là khoảng thời gian đó hoặc tôi đã có thể cung cấp một đối số tốt hơn cho việc sử dụng những từ này. Chức năng “IF” của Excel là một tính năng hữu ích và một trong những bậc cha mẹ tôi có thể làm chủ được. (Bao gồm bảng tính mẫu Excel).

+ hàm if với điều kiện là chữ

+ cách sử dụng hàm if trong word 2010

+ hàm if với điều kiện ngày tháng

Chức năng IF là gì?

Hàm IF của Excel là một trong những hàm bảng tính đơn giản và hữu ích nhất. Nó có thể điền vào các ô cho bạn dựa trên việc đánh giá một điều kiện. Hàm thủ thuật giống như yêu cầu bạn điền vào 3 phần tử dữ liệu:

Kiểm tra logicThử nghiệm trên giá trị ô là TRUE hoặc FALSE

Value_if_true Giá trị Excel sẽ đặt vào ô nếu thử nghiệm là đúng

Value_if_false Giá trị Excel sẽ đặt vào ô nếu thử nghiệm không thành công

Mặc dù không có Microsoft Excel, cha mẹ tôi thường xuyên sử dụng loại logic này khi tính trợ cấp của tôi. Phiên bản của họ đã đọc:

Hàm if nhiều điều kiện trong excel bạn đổ rác và cắt cỏ và rửa bát VÀ dắt chó đi , bạnnhận trợ cấp đầy đủ của bạn. Và kể từ khi tôi lớn lên ở New England, logic này sẽ thay đổi theo mùa để tính toán những thứ như lá và tuyết.

Thiết lập chức năng IF

Mặc dù Excel không thể phát hành một khoản trợ cấp, nó có thể tính toán số tiền bằng cách sử dụng một thử nghiệm logic dựa trên việc liệu một tế bào có đáp ứng điều kiện hay không.

Ví dụ: tôi có thể tạo bảng tính với các tác vụ cần thiết để nhận trợ cấp. Nếu nhiệm vụ được hoàn thành, (TRUE tình huống) một giá trị sẽ được áp dụng đối với phụ cấp. Nếu tác vụ không được hoàn thành, (tình huống FALSE), sẽ không có gì được thêm vào. Các ví dụ này được ghi chú bằng nhãn (1) và (2) trong ảnh chụp màn hình bên dưới.

Sử dụng ví dụ trên, bạn có thể diễn tả logic theo cách sau:

IF ô B2 bằng “Y”, sau đó sử dụng giá trị tỷ lệ trong ô C2 trong ô D2

Nếu ô B2 không bằng “Y”, thì đặt 0 vào ô D2

Để nhập các đối số hàm IF của bạn,

Nhấp vào ô bảng tính nơi bạn muốn sử dụng công thức

Từ tab Công thức , nhấp vào Chèn chức năng…

Trong hộp thoại Chèn Hàm hộp thoại, nhập “ if “

Đảm bảo con trỏ của bạn nằm trong hộp văn bản Logical_test

Nhấp vào ô bảng tính bạn muốn đánh giá. Excel sẽ điền vào địa chỉ ô như “B2”

Thêm dấu bằng và giá trị mong muốn của bạn trong dấu ngoặc kép. Ví dụ = “Y” .

Trong trường Value_if_true , nhập giá trị bạn muốn nhập vào ô nếu B2 bằng “Y”. Trong ví dụ của chúng tôi, tôi sẽ nhấp vào ô C3.

Trong trường Value_if_false : nhập giá trị ô phải có nếu B2 không có chữ “Y”. Tôi sẽ nhập 0. Tôi có thể để trống, nhưng ô sẽ hiển thị ” FALSE “

Quét hộp thoại để xem liệu giá trị result = value (nhãn 1 bên dưới) có phải là những gì bạn mong đợi hay không. Nếu không, hãy kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào hiển thị ở bên phải của các trường (nhãn 2 bên dưới) hay không.

Sao chép công thức vào các ô khác trong cột của bạn.

Nhưng… nhưng nhưng… nếu…

Bảng tính trên có thể là Phiên bản 1 cho cha mẹ tôi. Một chương trình khuyến khích mới sẽ xuất hiện dựa trên một số cuộc đàm phán phụ huynh / trẻ em và tỷ lệ khu phố. Có lẽ tôi đã chiến đấu để trả tiền cho một phần công việc. Không nghi ngờ gì, cha mẹ tôi sẽ phản đối với một khoản phạt nếu một điều gì đó chưa đầy một nửa.

Excel là linh hoạt khi nói đến các hàm thay thế hàm if trong excel và có thể đánh giá nhiều hơn một “Y” hoặc “N” đơn giản. Ví dụ: nếu chúng ta chuyển đổi Xong trước đây của mình ? cột đến cột % Xong với một số, chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu mới này.

Công thức mới dựa trên phụ cấp của cột% Done. Nếu số công việc hoàn thành lớn hơn 0,5, số tiền chia theo tỷ lệ được áp dụng cho phụ cấp. Nếu tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 0,5 hoặc thấp hơn, số tiền âm được áp dụng cho khoản phụ cấp. Được dịch một cách gọn gàng, một khoản tiền “được hỗ trợ một nửa”.

Hàm if có 3 điều kiện của Excel là một hàm đa năng và hữu dụng. Một khi bạn nhận được hang của nó, bạn sẽ bắt đầu sử dụng nó trong các kịch bản phức tạp hơn. Các ví dụ được trình bày ở đây là nền tảng. Nhưng bạn có thể sử dụng các hàm IF để xử lý các giao dịch như áp dụng thuế bán hàng, phí giao hàng hoặc thậm chí các hàm IF lồng nhau với logic Boolean. Và nếu bạn có con, hãy để chúng xây dựng bảng tính Excel và cung cấp cho chúng một tiền thưởng để sử dụng hàm IF.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Nhanh Chóng Đếm Số Lần Xuất Hiện Một Giá Trị Trong Excel

Cách Dùng Hàm Frequency Trong Excel

Cách Đếm Tổng Số Từ Trong Vùng Dữ Liệu Bằng Kết Hợp Các Hàm Excel

Cách Đếm Các Ô Được Tô Màu Trong Google Sheets Bằng Power Tools Miễn Phí

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Anchored Countif (Đếm Số Lần Xuất Hiện) Trong Excel

🌟 Home
🌟 Top