Top 15 # Xem Nhiều Nhất Tạo Drop Cap Trong Word 2013 Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Cách Tạo Chữ Drop Cap Trong Word

Tạo chữ cái lớn đầu dòng, thường được áp dụng trong các bài báo, tạp chí…. Giúp văn bản trở nên nổi bật hơn đối với người đọc.

Trong word, để tạo chữ cái lớn đầu dòng. Thì bạn sử dụng tính năng Drop Cap để tạo.

Cách tạo chữ drop cap trong word như thế nào? Thì trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và tùy chỉnh chữ Drop Cap.

1. Cách tạo chữ drop cap trong word

Ví dụ mình có văn bản sau đây:

Mình sẽ cho chữ T trong chữ Tỷ phóng lớn lên, so với những chữ cái trong đoạn văn. Thì mình sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Quét chọn vào chữ cái, mà bạn muốn phóng lớn. Sau đó bấm vào Tab Insert.

Lưu ý: Trước chữ cái mà bạn muốn phóng lớn, không được có khoảng trắng, nếu có khoảng trắng thì mục Drop cap sẽ bị ẩn đi.

Bước 2: Bạn rê chuột đến nhóm công cụ text, bấm chọn vào Drop Cap.

Trong đó: None: Chế độ thông chữ bình thường. Dropped: Chữ to trong khoảng cách 3 dòng và đẩy các chữ phía sau vô 1 khoảng. In margin: Chữ to khoảng cách 3 dòng và bị đẩy ra khỏi lề. Drop cap Options: Chế độ tùy chỉnh.

Giả sử như ở đây, mình chọn kiểu phóng to là Dropped.

Giả sử như bạn muốn tạo ra chữ cái lớn đầu dòng, có độ dài nằm trong khoảng cách lớn hơn 3 dòng. Hoặc bạn muốn các ký tự ở phía sau chữ cái phóng to, cách nó 1 khoảng bao nhiêu cm.

Để làm được các yêu cầu trên, thì bạn vào chế độ tùy chỉnh chữ Drop Cap ở mục 2.

2. Cách phóng to chữ trong word tùy chỉnh

Thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên quét chọn vào chữ cái, sau đó vào Tab Insert, bấm vào Drop Cap và chọn Drop cap Options.

Bước 2: Lúc này hộp thoại Drop Cap sẽ xuất hiện, bao gồm các tùy chọn.

Posittion: Lựa chọn kiểu chữ Drop Cap.

Lines to drops: Lựa chọn số dòng hiển thị chữ Drop Cap.

Distance from text: Chọn khoảng cách của chữ Drop Cap so với các kí tự sau nó.

Bạn có thể chọn 1 trong 2 kiểu Dropped hoặc In margin để tùy chỉnh.

Giả sử như ở đây, mình chọn kiểu Dropped. Số dòng mà chữ cái hiển thị mình nhập 4, khoảng cách với ký tự phía sau là 1 cm.

Kết quả như sau: chữ sẽ hiển thị trên 4 dòng và cách các ký tự phía sau 1cm.

3. Hủy chữ Drop cap trong word

Nếu bạn không muốn phóng to chữ nữa, muốn quay về với chữ bình thường. Thì làm như sau:

Đầu tiên là quét chọn vào chữ phóng to, sau đó vào Tab Insert, tiếp theo chọn vào Drop cap và chọn None.

Kết quả: Chữ sẽ trở về như lúc đầu

4. kết luận

Như vậy là trong bài viết này, mình đã hướng dẫn bạn cách tạo chữ drop cap trong word.

Insert A Drop Cap In Word 2007

In the corporate world, link denture there is a tendency to want to brand every slide with your company logo. Even worse, resuscitator treatment use the company colours and washed out ‘people shaking hands’ image that the CEO demands is on every slide. How can you make sure that the logo or image appear on every slide? By putting them into the Slide Master.

Think of the Slide Master as the ‘head honcho’ slide. All the other slides in your presentation look up the the Slide Master, and copy (inherit) whatever the Slide Master look like. Generally, if you place the company logo on the bottom right of the Slide Master, every slide in your presentation will have the company logo on the bottom right of the slide.

That is all well and good, but how do you get to the slide master view, especially since the user interface has changed in PowerPoint 2007?

(PS – the pen work in the above image was created using a very bad mouse and the most powerful program in Windows – MSPAINT! If anyone has a spare tablet (or tablet PC for that matter) that they want to permanently lend me, please let me know!)

[tags]PowerPoint2007, Slide Master, Help[/tags]

What is the Prepare Menu?

The prepare menu is a collection of functionality which a user might use to prepare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

Inspect Document

The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

Encrypt Document

By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

Restrict Permission

This prepare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

Mark as Final

Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

Run Compatibility Checker

By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in previous versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

Conclusion

So there you have it, a deep dive into the document preparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

TNP

[tags]Word 2007, Prepare, Rights Management, Tips, Help[/tags]

What is the Prepare Menu?

The prepare menu is a collection of functionality which a user might use to prepare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

Inspect Document

The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

Encrypt Document

By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

Restrict Permission

This prepare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

Mark as Final

Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

Run Compatibility Checker

By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in previous versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

Conclusion

So there you have it, a deep dive into the document preparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

TNP

[tags]Word 2007, Prepare, Rights Management, Tips, Help[/tags]

Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

If you are a MSDN subscriber, search you can expect the gold code to be available in the next few days.

If you are a consumer, diagnosis we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

TNP 😉

[tags]Office 2007, RTM, Tutorial[/tags]

What is the Prepare Menu?

The prepare menu is a collection of functionality which a user might use to prepare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

Inspect Document

The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

Encrypt Document

By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

Restrict Permission

This prepare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

Mark as Final

Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

Run Compatibility Checker

By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in previous versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

Conclusion

So there you have it, a deep dive into the document preparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

TNP

[tags]Word 2007, Prepare, Rights Management, Tips, Help[/tags]

Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

If you are a MSDN subscriber, search you can expect the gold code to be available in the next few days.

If you are a consumer, diagnosis we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

TNP 😉

[tags]Office 2007, RTM, Tutorial[/tags]

Cheers,

TNP 😉

What is the Prepare Menu?

The prepare menu is a collection of functionality which a user might use to prepare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

Inspect Document

The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

Encrypt Document

By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

Restrict Permission

This prepare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

Mark as Final

Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

Run Compatibility Checker

By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in previous versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

Conclusion

So there you have it, a deep dive into the document preparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

TNP

[tags]Word 2007, Prepare, Rights Management, Tips, Help[/tags]

Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

If you are a MSDN subscriber, search you can expect the gold code to be available in the next few days.

If you are a consumer, diagnosis we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

TNP 😉

[tags]Office 2007, RTM, Tutorial[/tags]

Cheers,

TNP 😉

I am sure as soon as you thought about upgrading to Office 2007 and looked at the options available, sale you thought – ” dang it, this is going to be hard work deciphering exactly what version (or SKU) of Office I should buy. ”

Well let me save you the hassle and let you know exactly what you are getting when you purchase Microsoft Office Professional 2007:

Word 2007For all your word processing / document reading and creation needs

Excel 2007For crunching the numbers

PowerPoint 2007For presenting information to your peers

Outlook 2007 (with Business Contact Manager)To keep in touch with your colleagues through email (and keep track of customer details using the Business Contact Manager)

Access 2007To build databases to store your important business data

Publisher 2007To produce professional looking documents, marketing collateral, reports, business cards, banners, signs, websites etc.

Accounting Express 2007To make managing the finances of your small business (or your EBay empire!) easy

There are two different versions of Microsoft Office Professional 2007 that you can buy. The first is a full version of the product, which you need to buy if you do not currently have a version of Office on your computer.

If you currently use Office on your computer, then you can purchase the UPGRADE version, which is a lot cheaper!

What is the Prepare Menu?

The prepare menu is a collection of functionality which a user might use to prepare their work for publication, site storage or distribution, once they have finished the content of the document. This might include adding some meta data to the document (for use in a EDRMS or document management system), adding a digital signature (to ensure the integrity of the document), or even checking that the document is compatible with older versions of Word.

Lets have a in depth look at what each of the options in the Prepare menu do.

Inspect Document

The Inspect Document function checks to make sure there is nothing hidden in your document that a reader might find later down the track. This is especially important if you have used track changes, hidden some text (when you should have deleted it), or used some meta data internally to classify the document that you do not want the reader to know about.

Encrypt Document

By selecting Encrypt Document from the Prepare menu in Word 2007, you can add a password to protect your document. Just type your password in once, then re-type it to make sure it is correct, and your Word 2007 document is encrypted.

Restrict Permission

This prepare menu option allows you to grant specific rights to viewers of the document. For example, if you only want people to be able to read a document, but not print it or save it, you can grant those privileges using the Restrict Permission option.

This functionality is based on Rights Management Services for Windows Server 2003. However, if you do not have RMS (or another information rights management infrastructure in your organisation), you can still restrict the permissions on your document using a free trial from Microsoft. Information on the trial appears when you try to restrict permission on your document for the first time.

You can create your own digital signature, or purchase one from a third party. Signatures from third parties hold more credibility because they can be independently verified.

Note that digital signatures are invisible, and you do not actually see a traditional written signature anywhere on the document.

Mark as Final

Mark as final, marks the document as final, sets the document to read-only, and saves it for you.

Run Compatibility Checker

By running the compatibility checker in Word 2007 you can check to see if your document will load in previous versions of Microsoft Word. This is very important if you work with customers or suppliers who may be running older versions of Word.

Conclusion

So there you have it, a deep dive into the document preparation features that you can find in the Prepare menu in Word 2007. Hope that helps!

TNP

[tags]Word 2007, Prepare, Rights Management, Tips, Help[/tags]

Exciting news!!! My sources at Microsoft have all been spruiking that Microsoft Office 2007 has now reached the magic milestone that is RTM.

If you are a MSDN subscriber, search you can expect the gold code to be available in the next few days.

If you are a consumer, diagnosis we still need to wait until early next year to purchase Microsoft Office 2007 from the shops!

So now that Office 2007 is available, are there any areas that you need me to cover? Over the next week or two I think I will get back to basics and build tutorials that cover the products (Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 and Outlook 2007 to start with) from the ground up!

TNP 😉

[tags]Office 2007, RTM, Tutorial[/tags]

Cheers,

TNP 😉

I am sure as soon as you thought about upgrading to Office 2007 and looked at the options available, sale you thought – ” dang it, this is going to be hard work deciphering exactly what version (or SKU) of Office I should buy. ”

Well let me save you the hassle and let you know exactly what you are getting when you purchase Microsoft Office Professional 2007:

Word 2007For all your word processing / document reading and creation needs

Excel 2007For crunching the numbers

PowerPoint 2007For presenting information to your peers

Outlook 2007 (with Business Contact Manager)To keep in touch with your colleagues through email (and keep track of customer details using the Business Contact Manager)

Access 2007To build databases to store your important business data

Publisher 2007To produce professional looking documents, marketing collateral, reports, business cards, banners, signs, websites etc.

Accounting Express 2007To make managing the finances of your small business (or your EBay empire!) easy

There are two different versions of Microsoft Office Professional 2007 that you can buy. The first is a full version of the product, which you need to buy if you do not currently have a version of Office on your computer.

If you currently use Office on your computer, then you can purchase the UPGRADE version, which is a lot cheaper!

Are you a teacher, dosage student, price or home user of Office, misbirth and want to upgrade or buy a full version of Office 2007? Microsoft Office Home and Student 2007 is probably the best version for you. Why? Well it is cheaper than most of the other office suites, but includes all the programs you are most likely to use every day.

What programs are included in Microsoft Office Home and Student 2007?

There are four different programs which come with Home and Student edition. They are:

Word 2007For all your word processing, typing, document creation needs. Great for school, college or university homework and assignments.

PowerPoint 2007Enables you to create your own presentations. Capture your ideas, and share them with an audience. Again great for homework or assignments where you need to present in front of a class or audience

OneNote 2007OneNote is great for taking notes, jotting down information, and keeping track of things. Just like a paper notebook, except electronic! Again fantastic for school, college of university, as you can keep your research notes all in one place.

Microsoft Office Home and Student 2007 (along with all other Microsoft Office suites, and individual products) will be available in late January, and will cost around USD$150

TNP 😉

Have you upgraded from Excel 2003 to Excel 2007 but are unsure where some of your favourite commands are in the new ribbon user interface? Don’t worry… here is a quick guide for some of my (and hopefully your) favourite Excel commands:

Do you want to know where all your other favourite Excel 2003 commands are hidden (I mean where your favourite buttons can be found!)? Microsoft have put together a great tool to help you out. You can find the Interactive Excel 2003 to Excel 2007 command reference guide on the Microsoft Office website

’till next time

TNP 😉

[tags]Excel 2007, Office, 2007, Help, Tutorial, Command Reference[/tags]

You are in luck!

To search through the extensive online FREE Clip Art library, all you need to do is go to the Clip Art page on Microsoft Office Online, and type your search into the box at the top of the screen!

[tags]Clip Art, Office 2007, Stock[/tags]

You are in luck!

To search through the extensive online FREE Clip Art library, all you need to do is go to the Clip Art page on Microsoft Office Online, and type your search into the box at the top of the screen!

[tags]Clip Art, Office 2007, Stock[/tags]

So you are going on holiday and need to let everyone know that you are not going to be answering their emails, resuscitator looking at their funny forwards, nurse or reading about Nigerian money scams in your junk mail folder!

The Out of Office Assistant looks after your inbox whilst you are away, store by replying with a custom message whenever someone sends you an email. The message could be as simple as “Hi, I am not in the Office, email will not be read until I return”… or could include alternative contact details, or maybe the contact details of a colleague who is looking after your job whilst you are away.

To turn on the Out of Office Assistant in Outlook 2007:

Select “I am currently Out of the Office”

Type your custom message in the box below

Simple as that! If you could not find the Out of Office Assistant button in the tools menu, it might mean you are not using an Exchange server at your workplace. Outlook needs to be connected to an Exchange server for the Out of Office Assistant to work properly (or at all!)

When you get back from holidays… you will want to turn off your Out of Office Assistant.

In Outlook 2007, in the tools menu select “Out of Office Assistant”. Then select “I am in the Office”

Get Smart with the Out of Office Assistant!

You can get smarter with the Out of Office Assistant in Outlook 2007… by adding additional rules to be processed whenever an email appears in your inbox. For example, you might want to delete every email from your boss (not recommended), or move emails from a distribution list into a folder you have set up.

Now you can go on holiday and not have to worry about your email every 5 minutes!

[tags]OOF, Outlook 2007, Tips, Help, Out of Office[/tags]

Thats right… 23 Sleeps, ailment thats 552 hours, internist or 33120 minutes until Office 2007, try and Windows Vista will be available in the shops. January 30 is not that far away!

You can pre-order your copy of Windows Vista or Office 2007 now on chúng tôi They can even gift wrap it for you!

Over the next three weeks I will be in overdrive making sure that you have all the tips, tricks and tutorials you need to hit the ground running as soon as you take off the shrink wrap on your own copy of Office 2007.

’till next time

TNP 😉

[tags]Windows Vista, Office 2007, Launch[/tags]

Inserting tables in Word 2007 has changed slightly from previous versions of Office, buy however it really is a piece of cake with the new Ribbon user interface, and my favourite feature of all… live preview!

Once you have created your table, it is very quick and simple to add a splash of colour to your table!

Sit back and enjoy your very attractive, very simple table in Word 2007!

So there you have it… Everything you really need to know to use tables in Word 2007. Much faster than previous versions don’t you think!!!!!

’till next time

TNP 😉

[tags]Tutorial, Word 2007, Tables[/tags]

Here is an example of what you can do with Track Changes, and a Comment.

How to turn on Track Changes in Word 2007

If you want to incorporate all the changes one of your colleagues made, or reject some whilst approving others, you can do that with the buttons in the “Changes” group, again in the “Review” tab of the Word 2007 Ribbon.

’till next time

TNP 😉

[tags]Track Changes, Word 2007, Review, Tutorial[/tags]

Stumbled across this absolute beauty of a Visio template today. Strictly speaking this will work with Visio 2007 as well as earlier versions like Visio 2003… but I just had to blog about it.

That’s right… you can now play CSI at home, approved without the dangerous explosions, refractionist car chases or other potentially life ending catastrophes that happen on the TV Series.

The Visio Crime Scene template, which you can download from the Microsoft website, contains all the things you need to recreate your favourite crime scene – bodies (with movable arms and legs), separate arms and legs (!), weapons of all varieties (shot guns, pistols, shell casings, clips, even nunjuks!!!), pools of blood (small, large, or trail)… even a king size bed for those domestic disputes.

You can find the FREE Crime Scene Template, as well as many other great Office 2007 templates to download from Microsoft Office Online.

’till next time

TNP 😉

[tags]Visio, Template, CSI, Office 2007[/tags]

So you have just purchased a version of Office 2007 (or your boss just made you upgrade your PC at work!), sildenafil and want to get up to speed quickly on exactly how to use Word 2007. No sweat – here is the ultimate list of great posts to help you get your head around exactly how to use Word 2007 – fast!

When you first start using Word 2007 – read…

What happened to the File Menu? Help with the new user interface in Office 2007

Screencast: Introduction to the New Ribbon UI in Word 2007

Word 2007: Undo

What are Galleries in Office 2007?

Printing in Word 2007

Once you are comfortable, move on to…

Need more Clip Art in Word 2007?

Inserting a Table in Word 2007

Find and Replace in Word 2007

Word 2007: How to add page numbers to your documents

How to Change your Page Orientation (Portrait vs Landscape) in Word 2007

Breaks in Word 2007 – Page, Column, Text Wrapping and Section Breaks

Word 2007: Page Layout Deep Dive Tutorial

Word 2007: What is the Prepare Menu? Deep Dive

How to Superscript text in Word 2007

Show and Hide Codes in Word 2007

Insert a Drop Cap in Word 2007

Track Changes, and Comments in Word 2007

How to save your Word 2007 document as a PDF

Word 2007 – Send your Document, Share it with the World!

And once you are an absolute power user of Word 2007…

Word 2007: Start Word 2007 without the Splash Screen

Shortcut keys in Word 2007

Word 2007: Minimise the Ribbon (Minimize the menu)

More than just word count – All the document statistics you want in Word 2007 using Status Bar Configuration

Word 97 Look and Feel, with Word 2007!

Lorem Ipsum and other random filler text in Word 2007, PowerPoint 2007, and Excel 2007

Screencast – Extending the Office 2007 UI with a Custom Ribbon

And to keep track of the latests posts on Word 2007 at The New Paperclip, simply check out the Word 2007 Category

Or you could purchase one of these books from Amazon.com

’till next time

TNP 😉

… everyone who has ever worked in an office knows that Blind Carbon Copy (or Bcc as it is usually referred to) is how most organisations operate. Without Bcc you could not spread rumors, viagra embarrass your colleagues… 🙂 whoops I mean you could not inform others of important business communications whilst protecting their identity.

Start a new email

’till next time

TNP 😉

[tags]Outlook 2007, Bcc, Office Politics, Tutorial[/tags]

Signatures mean different things to different people, internist depending on where you work, and what job you are in. Some companies have very strict guidelines on what you can and can not include in your signature, even telling you exactly what font and font size you have to use! And then there are other organisations that don’t care, so you can add your personal touch.

Whatever your situation, chances are you need to know how to add a signature to your outgoing email in Outlook 2007. It is easier than you think!

To create your signature in Outlook 2007

In the text area, type your signature. To change fonts or font sizes, add bold or italics etc, simply use the buttons and drop down boxes above the text area.

Again, in the “Signatures and Stationery” dialog box, you can select your favourite signature for new messages, or replies and forwards. Simply use the two drop down boxes in the top right hand corner of the “Signatures and Stationery” dialog box.

One last tip for anyone creating their own signature. No signature looks good if you use LIME GREEN as a font colour – let this be your last warning!

’till next time

TNP 😉

[tags]Outlook 2007, Signature, Tutorial[/tags]

Big news from the folks at Microsoft today is that Microsoft Office 2007 will be available to purchase and download from Windows Marketplace on January 30!

Along with most versions of Windows Vista, decease Microsoft Office Home and Student 2007, urticaria Microsoft Office Professional 2007, and Microsoft Office Standard 2007 will be available online.

No more messing around with shrink wrap, no more paper cuts, no more scratched CDs/DVDs!

Don’t have broadband… well the download will take a while. Why not purchase Windows Vista or Office 2007 from Amazon.com?

[tags]Office 2007, Download, Purchase[/tags]

So you are a hotshot who doesn’t need to use a mouse! Fair enough, ascariasis power users tend to find they can do tasks quicker by using shortcut keys. Shortcut keys are combinations of keystrokes on your keyboard that can make the program do a certain task.

The new Ribbon UI in Word 2007, Excel 2007, and PowerPoint 2007 is easier to use with a mouse, but if you want to use your keyboard shortcuts, there is a quick, easy, and visual way to find out what you need to press.

All you need to do, is hit the “Alt” key. Simple as that. By pressing the “Alt” button in Word 2007, the keyboard shortcuts appear on top of all the different sections of the Ribbon.

As soon as you go to another tab in the ribbon, if you hit “Alt” again, you can see all the shortcuts for each piece of functionality on that tab.

So there you have it – all you need to do is remember “Alt” is your shortcut to keyboard shortcuts in Word 2007! (and Excel 2007, PowerPoint 2007 etc etc).

Want to master the key shortcuts in Word 2007?

TheNewPaperclip.com has put together a 5 day audio course that will help you remember and confidently use the key keyboard shortcuts in Word 2007 in just 15 minutes a day. You can find out more over at chúng tôi or you can enrol in the course now.

’till next time!

TNP 😉

Office 2007, Shortcuts, Tips, Tutorial, Word 2007

That being said, it looks like Calibri is making its way into more and more places… even before the release of Office 2007. Check out any of the coverage of the Australian Open Tennis Championships taking place at the moment… the ” Melbourne ” text on the court looks as though it is in Calibri! (or something very very close to it!).

But that begs the next question. What if you don’t like Calibri? How do you change the default font in Word 2007 to something that you like? It is much easier than you think! Here is a quick tutorial to get you started!

On the “Home” tab of the Word 2007 Ribbon, in the font group, select the “More Options” button. See the image below if you don’t know which button that is.

So there you have it, a quick introduction into Typography, Default Fonts, and what will soon become everyone’s favourite font (by default)… Calibri.

’till next time,

TNP 😉

[tags]Word 2007, Office 2007, Australian Open, Tutorial, Font[/tags]

Now that Office 2007 and Windows Vista are now available for all of us at home… (the consumer launch is at Midngiht tonight!) it is time to purchase your copy today!

Get onto chúng tôi patient pick up your copies of Office and Vista, recipe and check out all the Office 2007 Books that have been released in the last few months. Hopefully over time I will review a few of them and publish here – if you purchase a book, contagion let me know your thoughts and I will share with the rest of the world 🙂

For all of you interested in following the consumer launch of Microsoft Office 2007, and Windows Vista, there is a great site on chúng tôi which outlines all the details, including a webcast by Bill Gates… at 1:45PM PST Monday 29 January.

’till next time!

TNP 😉

[tags]Books, Help, Office 2007, Tutorial, Windows Vista[/tags]

Many people live and breath by their task list! One of the most popular features of Outlook 2007 (apart from email and calendaring of course) is Tasks. “Tasks” allow you to set a reminder to do a certain portion of work… or in other words… a Task! 🙂

There are many different ways to create a task to keep track of in Outlook 2007 (The quickest way in Outlook 2007 is to type your task into the “To-Do Bar”)… however that is not the most efficient way, case especially if you take most of your notes in OneNote 2007.

For those who don’t know what OneNote 2007 is, cure it is great for taking notes, jotting down information, and keeping track of things. Just like a paper notebook, except electronic! Fantastic for school, college or university, as you can keep your research notes all in one place.

And if you are taking your notes in OneNote 2007, you are more than likely thinking about Tasks that you need to perform after taking those notes! That is where the integration between OneNote 2007 and Outlook 2007 is so handy!

In OneNote 2007, select the text you would like to turn into a Task.

On the menu bar, select the “Task” drop down menu

Select the timeframe you would like to complete the task in. In the screenshot you can see that you can set a task for today, tomorrow, this week, next week, or for no specific date.

’till next time!

TNP 😉

[tags]Outlook 2007, OneNote 2007, Help, Tutorial, Integration[/tags]

Did you wake up this morning and realise that the early Office 2007 beta version you were running no longer works? The 1st of February marks the date that beta 1 versions of Office 2007 around the world expire. Stop working. Cause Havoc

But… exclusively to The New Paperclip… THERE IS A SOLUTION! Just like the “Colonels Secret Herbs and Spices”… this is one of the closest held secrets in the IT world

’till next time!

TNP 😉

[tags]Office 2007, Beta, Timebomb, Secret Solution[/tags]

The worst part of software evaluation is having to wait for ages whilst you download all the different trial versions that you want to look at. Office 2007 is no different, pills with most trial versions being in the hundreds of megabytes region! Talk about a bandwidth hog!

But there is a much easier, faster, and less painful way to try out each of the Microsoft Office 2007 system products – even those niche ones like SharePoint Designer 2007, OneNote 2007, Visio 2007, Project 2007, and even InfoPath 2007! It is called the 2007 Microsoft Office Test Drive.

The Test Drive is a virtual environment that you can view from your web browser! (delivered via Citrix for those who want to know the technical side of it). Using the Test Drive is exactly like using the trial software if you had installed it on your own machine – only you don’t have the hassle of installing (and eventually uninstalling) all your favourite Microsoft Office 2007 programs.

The best part about the Office 2007 Test Drive is that it comes packed with tutorials for each of the products that you can evaluate. This feature alone is fantastic because you can get up to speed very quickly on each of the Office 2007 products, and make a fair and informed decision as to the benefits that the products will have to your productivity, your business, or your employees.

You can find the 2007 Office System Test Drive on Office Online. And remember when you have played with the products, come back to The New Paperclip to dive deeper into each of them 🙂

’till next time

TNP 😉

[tags]Tutorial, Evaluation, Office 2007[/tags]

Anyone who is serious about building a professional, ampoule efficient and most importantly… a great looking Intranet or Website hosted on Microsoft Office SharePoint Server 2007 NEEDS to know about Master Pages.

For those of you new to web design, “Master Pages” allow you to have a consistent layout throughout your entire project, without having to do some fancy coding! I guess the best way to think of master pages is as a template for the way your whole site looks.

How do I create a Master Page in SharePoint Designer 2007?

Look towards the bottom right hand corner of the screen. You should see a “Layout Tables” pane. Down the bottom of that pane there is a section called “Table Layout”. In this section there are a variety of common layouts that are used on professional websites. Have a look through each of the layouts and select your favourite.

Add the standard content you want to be in each part of the Master Page. For example, you might want to put a copyright message in the footer, a page title at the top of the page etc.

There you have it – your first master page in SharePoint Designer 2007! If you want to add more content that you would like to be consistent across your entire website or intranet site – simply continue to add that content to your master page! How easy is that!!!!

’till next time,

TNP 😉

[tags]SharePoint 2007, SharePoint Designer, Tutorial, Layout, Master Page[/tags]

Are you formatting your Word 2007 documents, information pills but are struggling to remember if you used tabs or spaces, page or where you used an indent or a paragraph break – then “Codes” are your answer.

By turning on “Codes”, viagra 60mg you can see graphically all of the formatting you have applied to your Word 2007 document.

For example, in the screenshot above where we have “Codes” turned on, you can tell that wherever there is a “dot” there is a space, wherever there is a “arrow pointing to the right” there is a tab etc. Very powerful information to have when trying to get the layout of your Word 2007 document to look just right!

So how do you show or hide codes in Word 2007?

On the “Home” tab of the Ribbon, look in the “Paragraph” group.

So there you have it – Word 2007 Codes 101. Next time you are working on the layout or formatting of your document = turn those codes on! It makes life so much easier.

’till next time,

TNP 😉

[tags]Tutorial, Word 2007, Codes, Formatting, Layout[/tags]

Do you always find that you know you have typed a word somewhere in your document, treatment but after reading through it you have no idea where it is!

Or do you need to make a change to a word throughout your entire document… but you do not want to do it manually tens or hundreds of times?

Find and Replace in Word 2007 is your next best friend 🙂

To find a word in Word 2007:

On the “Home” tab of the Ribbon, seek go to the “Editing” group, drugs and select “Find”… or use the shortcut key CTRL+F

Type the word you want to find, then press enter

If you want to make a change to a specific word, you want to use the replace functionality. To replace a word/s in Word 2007:

On the “Home” tab of the Ribbon, go to the “Editing” group, and select “Replace”… or use the shortcut key CTRL+H

In the “Find what” text box, type the word you want to find

In the “Replace with” text box, type the word that you want to replace the original word with

’till next time,

TNP 😉

[tags]Formatting, Word Processing, Tutorial, Find, Replace[/tags]

Easy!

’till next time,

TNP 😉

[tags]Office 2007, PDF, XPS[/tags]Ask your Office 2007 questions at The New Paperclip Forums – http://forums.thenewpaperclip.com

Do you have questions about Word 2007, medical Excel 2007 or Outlook 2007, but don’t know who to ask? Are you stumped by something in Access 2007, OneNote 2007, or Visio 2007? Do you know what to do with SharePoint Designer 2007, Publisher 2007, Groove 2007 or Communicator 2007?

If you have answered yes to any of those – you need to start asking your Office 2007 questions at The New Paperclip forums – http://forums.thenewpaperclip.com.

Not only are their forums for all the desktop programs that are in Office, there are also forums for the server programs that make up the Microsoft Office System – SharePoint Server (MOSS), Performance Point Server, Project Server and Groove Server.

I will be on hand when I can to answer your questions – and most importantly members of the community will also be there to help out.

I look forward to answering all your questions in the near future – start posting them today! http://forums.thenewpaperclip.com!

’till next time,

TNP 😉Ask your Office 2007 questions at The New Paperclip Forums – http://forums.thenewpaperclip.com

Do you have questions about Word 2007, medical Excel 2007 or Outlook 2007, but don’t know who to ask? Are you stumped by something in Access 2007, OneNote 2007, or Visio 2007? Do you know what to do with SharePoint Designer 2007, Publisher 2007, Groove 2007 or Communicator 2007?

If you have answered yes to any of those – you need to start asking your Office 2007 questions at The New Paperclip forums – http://forums.thenewpaperclip.com.

Not only are their forums for all the desktop programs that are in Office, there are also forums for the server programs that make up the Microsoft Office System – SharePoint Server (MOSS), Performance Point Server, Project Server and Groove Server.

I will be on hand when I can to answer your questions – and most importantly members of the community will also be there to help out.

I look forward to answering all your questions in the near future – start posting them today! http://forums.thenewpaperclip.com!

’till next time,

TNP 😉 Are you a systems administrator charged with deploying and maintaining an Office 2007 environment? You can now download some key sections for the 2007 Office Resource Kit.

There are four different titles available, healing Planning and architecture for the 2007 Office release, abortion Deployment for the 2007 Office release, Security for the 2007 Office release, and Technical reference for the 2007 Office Release

You can download each of them from the Microsoft Office System site on Technet Do you regularly send your Word documents via email? I know I do – I spend ages crafting the perfect document/form/report/whatever, rheumatologist and then as soon as I am done I want to share it with my colleagues/the world!

You get the idea – what should be simple – turns out time consuming. Don’t worry though, by using the send menu in Word 2007, you can save yourself a lot of trouble!

E-mail

E-mail as PDF Attachment

E-mail as XPS Attachment

Internet Fax

The above are just a few different ways you can send your Word 2007 documents. If you are lucky enough to have SharePoint infrastructure in your workplace, there are many many more ways you can share your documents (with things like Workflow!)

’till next time,

TNP 😉

[tags]Word 2007, Tutorial, Share, Collaboration, SharePoint, Internet Fax[/tags] Do you regularly send your Word documents via email? I know I do – I spend ages crafting the perfect document/form/report/whatever, rheumatologist and then as soon as I am done I want to share it with my colleagues/the world!

You get the idea – what should be simple – turns out time consuming. Don’t worry though, by using the send menu in Word 2007, you can save yourself a lot of trouble!

E-mail

E-mail as PDF Attachment

E-mail as XPS Attachment

Internet Fax

The above are just a few different ways you can send your Word 2007 documents. If you are lucky enough to have SharePoint infrastructure in your workplace, there are many many more ways you can share your documents (with things like Workflow!)

’till next time,

TNP 😉

[tags]Word 2007, Tutorial, Share, Collaboration, SharePoint, Internet Fax[/tags]

A question popped up on The New Paperclip forums that I thought I might share with you all….

“How do you set the default font in Outlook 2007?”

It is easy in Word 2007 … but in Outlook 2007 it is a little different… but here is how!

Select the “Mail Format” tab

On the Signatures and Stationery dialog box that appears, surgery ensure that you are on the “Personal Stationery” tab

Cheers,TNP 😉

Normally, capsule when you open Word 2007 your document will be in “Portrait Orientation.” Portrait means that the page is taller than it is wider. Portrait works for most documents, but sometimes you might want to put that page on its side… or landscape, which is when the page is wider than it is taller.

’till next timeTNP 😉

[tags]Word 2007, Desktop Publishing, Layout, Help[/tags]

To keep track of all the emails that you have flagged in your inbox, make sure you have the “To-Do” bar open. All your flagged items appear in your task list (with all your other formal task that you may have created, or had assigned to you). You can then manage your flagged emails by either assigning a follow up date, or marking them as complete.

’till next time,TNP 😉

[tags]Personal Productivity, Outlook, Flags, Tasks[/tags]

So you have a worksheet with some numbers, case but they are not your standard type of number… maybe they are a dollar figure, population health maybe they are a date or time, information pills percentage or fraction. To make sure Excel 2007 interprets them the way you interpret them, you need to format the number properties the cell.

In the number group you have a number of different options you can use to quickly format the numbers in your selected cells.

Below that drop down box you have a number of other options. The first is to format the cell as a specific currency. Using this button you can not only format the cell as an Accounting Cell, but also select the specific currency you want.

The next few options allow you to format the cell for percentages, and set the cell to follow comma style (ie. 2,432,455.00). The final two buttons allow you to move the decimal point in the cell to the left (increase the number of decimals after the point), or move the decimal point to the right (decrease the number of decimals after the point).

’till next time,TNP 😉

Have you ever read a book, capsule or a fancy brochure and noticed that the first letter of a chapter is really big (and goes across a few lines) and the rest of the text looks normal? That is called a “Drop Cap”, buy information pills and you can insert one really easily in Word 2007.

How do I insert a drop cap in Word 2007?

Firstly, approved you need some text in your document. Generally you would only add a drop cap after you have written your document. Here is an example of some plain text that I have inserted into the document

Which one looks best? Dropped or In Margin? I don’t know, you need to decide on that!

The Options section is where you can have some fun. Your first choice is what font you want the drop cap to be. Depending on how many fonts you have installed on your computer, this could be a very hard decision. Unfortunately we don’t have live preview here (Note to Microsoft – Please, please, please, add live preview to the drop cap options menu!), so you might have to use a little trial and error.

The second option is “Lines to Drop.” This basically lets you choose how big your drop cap is. The smallest you would want to go is 2 lines (otherwise it wouldn’t be a drop cap!) and the most would depend totally on the size of your font. Generally 3 looks good, but I have seen some very cool drop caps work over 10 lines, with a small body font.

Finally the last option is the “Distance from text”. This is handy if you want to put a little space between your drop cap and your body text. Again you don’t want too much of a space here, otherwise it will be difficult to read the first word!

Here is an example of my custom drop cap. I chose “Blackadder ITC” as my font (it is one of those really really old curly fonts!, lines to drop as 3, and distance from text as 0.2cm. This is what I got…

So there you have it – a quick start guide to how to insert a Drop Cap in Word 2007! Just be careful not to go overboard, drop caps look good when used well, but if you go crazy, your document will look very, very ugly!

’till next timeTNP 🙂

[tags]Desktop Publishing, Word 2007, Tutorial, Help, Guide, Drop Cap[/tags]

Add A Drop Cap In Word – Instructions And Video Lesson

Add a Drop Cap in Word: Overview

            You can add a drop cap in Word to the beginning of a chapter or section to enhance its appearance. A drop cap is a large capital letter that, typically, has the depth of two or more lines of normal text.

            To add a drop cap in Word that is part of the document, choose the “Dropped” choice in the “Drop Cap” button’s drop-down menu. Alternatively, to add a drop cap that is contained in the document’s margin, choose the “In margin” choice. Alternatively, to remove a selected drop cap from your document, select the “None” choice from the button’s drop-down menu.

Add a Drop Cap in Word – Instructions: A picture of a user adding a drop cap to a Word document.

Add a Drop Cap in Word: Instructions

To add a drop cap in Word, select the letter to which to add a drop cap.

To add a drop cap that is part of the document, choose the “Dropped” option from the “Drop Cap” drop-down button’s menu.

Alternatively, to add a drop cap that appears in the document’s margin, choose the “In margin” option, instead.

To remove a drop cap from a document, select the drop cap.

Then choose the “None” option from the “Drop Cap” drop-down button’s menu.

To see the full options for adding a drop cap, choose the “Drop Cap Options…” command from the “Drop Cap” drop-down button’s menu to open the “Drop Cap” dialog box.

Choose the “Position” of the drop cap.

Choose the “Font” for the drop cap from the labeled drop-down box.

Set the “Lines to drop:” and the “Distance from text:” in the labeled spinner boxes.

Add a Drop Cap in Word: Video Lesson

          The following video lesson, titled “Inserting Drop Caps,” shows how to add a drop cap in Word. This lesson is from our complete Word tutorial, titled “Mastering Word Made Easy v.2019 and 365.”

Tạo Bản Sao Tự Động Trong Word, Tạo Backup Trong Word 2022, 2013, 2010

Bạn luôn luôn long lắng cho những file văn bản Word của mình đang soạn thảo gặp vấn đề và có thể dẫn đến mất file, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ lặp lại nếu như bạn học được cách tạo bản sao tự động trong Word mà trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn.

Trong quá trình soạn thảo văn bản không tránh khỏi các lỗi nhầm lẫn dẫn đến việc gây hỏng file, mất file hoặc làm nhưng chưa kịp lưu. Có thể đó là do lỗi thao tác của chính bạn nhưng cũng có thể đó là do lỗi bất chợt của Windows. Cụ thể nhất mà chúng ta có thể thấy đấy chính là trường hợp lỗi màn hình xanh máy tính bất chợt dính phỉ thi chắc chắc đoạn văn bản của bạn sẽ chẳng còn, lỗi màn hình xanh có rất nhiều nguyên nhân xảy ra và đó cũng chính là lý do bạn nên tạo bản sao tự động trong Word.

Chúng ta được phép tạo bản sao tự động trong Word, đây là một trong những tính năng đời đầu rất hữu ích nhưng lại rất ít khi được chú ý, chế độ này chia làm 2 phần bao gồm tạo backup trong Word thông thường và chạy kiểu nền. Nhưng cho dù là chế độ nào bạn đọc cũng cần phải biết và kích hoạt để đảm bảo tối đa việc file chính bị hỏng và có thể nhờ file backup thay thế với nội dung giống hệt.

Tạo bản sao tự động trong Word, tạo backup trong Word

Bước 1: Đầu tiên hãy mở file Word bất kỳ, tốt nhất là file mới và chọn mục File trên thanh Menu.

Bước 3: Trong Word Options nhìn sang bên trái sẽ thấy tab Advanced , và trong Advanced bạn tìm phần Save có 2 dòng là Always create backup copy và Allow backgound saves . hãy tích vào chúng rồi chọn OK .

– Giải thích thêm về tính năng Always create backup copy sẽ cho phép bạn tạo bản sao tự động trong Word,bản sao này giống hệt 100% so với bản gốc, cứ mỗi khi bạn lưu file thì bản sao này cũng được tự động lưu theo.

– Còn với Allow backgound saves cho phép tạo bản sao theo dữ liệu nền, không phải là dữ liệu gốc nên khi bạn phục hồi file bằng cách này sẽ bị mất 1 ít đoạn văn bản tùy theo thời gian. Nhưng để an toàn cho file Word thì tốt nhất bạn nên kích hoạt cả hai.

Bước 4: Sau bước này bạn có thể thử bằng cách lưu file đó lại với Save As.

Lưu ý: Trong lần lưu đầu tiền để tạo backup trong Word, bạn phải Save As 2 lầnm từ các lần sau chỉ cần 1 lần duy nhất mà thôi.

– Công việc save file tiến hành theo bình thường, chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ chỗ nào muốn để lưu file Word.

Bước 5: Và khi truy cập vào thư mục chứa file Word bạn vừa lưu sẽ thấy có một file Backup of … có định dạng wbk . Đấy chính là file sao lưu tự động bạn vừa mới tạo ra.