Top 6 # Xem Nhiều Nhất Tính Trừ Trong Excel Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Cách Tính Cộng, Trừ, Nhân Chia Trong Excel

Các phép tính Cộng, Trừ, Nhân Chia trong Excel là các phép tính cơ bản mà bất cứ ai sử dụng Excel đều phải biết. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho nhưng ai muốn làm quen Excel, mới sử dụng Excel biết cách thức hoạt động với các phép tính Cộng, Trừ, Nhân Chia trong Excel.

Có rất nhiều các hàm tính toán thông dụng trong Excel và các phép tính cộng, trừ, nhân chia trong Excel là một trong số đó. Đây là các phép tính cơ bản nhất mà người sử dụng Excel cần phải biết cũng như sử dụng thành thạo trước khi kết hợp các phép tính cao cấp hơn. Với các hàm tính toán thông dụng trong Excel này không hề khó, vậy nên với nhưng ai mới sử dụng Excel có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện nó.

Các phép tính cộng, trừ, nhân chia trong Excel cũng khá giống với các tính toán thông thường nên không có gì đặc biệt và chúng ta không cần thiết phải sử dụng bất cứ hàm cơ bản nào trong Excel để thực hiện nó cả. Ngoài ra cách tính cộng, trừ, nhân chia trong Excel qua các phiên bản là hoàn toàn giống nhau nên bạn có thể áp dụng nó cho tất cả các phiên bản Excel phổ biến hiện nay.

Cách tính cộng, trừ, nhân chia trong Excel. 1. Phép tính cộng trong Excel

Giả sử trong bài viết này chúng ta có đến 3 số thứ tự từ 1 đến 3 với 3 giá trị khác nhau, hãy tính tổng của 3 ô với giá trị cột B ở dưới. Chúng ta sẽ nhập kết quả vào ô B6 tương ứng với tính tổng của 3 số trên.

Bước 1: Với phép tính cộng trong Excel chúng ta sẽ nhập công thức =B2+B3+B4 tương ứng với số thứ tự từ 1 đến 3 rồi nhấn Enter.

2. Phép tính trừ trong Excel

Bước 1: Tương tự như phép tính cộng trong Excel thì với phép tính trừ chúng ta chỉ việc đổi dấu trừ rồi tính toán thông thường.

Bước 2: Sau đó nhấn Enter kết quả của phép tính trừ trong Excel sẽ hiện ra, bạn có thể tính nhẩm lại để xem đã chính xác hay chưa.

3. Phép tính nhân trong Excel

Bước 1: Với phép tính nhân trong Excel cũng vậy khi bạn chỉ cần nhập công thức vào là B2*B3*B4 vào lại với nhau rồi nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Bước 2: Kết quả sẽ hiện ra và bạn có thể tự mình tính nhẩm lại để xem kết quả của phép tính nhân trong Excel đã là chính xác hay chưa.

4. Phép tính chia trong Excel

Bước 1: Tương tự như phép tính chia, chúng ta sẽ sử dụng dấu gạch chéo để làm phép tính chia và cách thức thực hiện giống như các phần trên.

Bước 2: Kết quả bạn nhận được sẽ theo công thức toán học thông thường về phép chia.

Cách Tính Cộng Trừ Nhân Chia Trong Excel Đơn Giản

Công thức Microsoft Excel – Những điều cơ bản

Trong Excel, công thức là các phương trình được sử dụng để thực hiện các tính toán khác nhau trong các bảng tính.

Tất cả các công thức của Excel đều bắt đầu bằng một dấu bằng (=).

Sau dấu bằng, bạn có thể nhập hoặc là phép tính hoặc hàm. Ví dụ: để cộng các giá trị trong các ô từ B1 tới B5, bạn hoàn toàn có thể:

Gõ toàn bộ phương trình như sau: = B1 + B2 + B3 + B4 + B5

Sử dụng hàm SUM với công thức như sau: = SUM (B1: B5)

Bạn nhấn phím Enter để hoàn thành công thức.

Các thành phần của công thức trong Excel

Khi bạn tạo một công thức trong Excel, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các phần tử khác nhau để cung cấp dữ liệu nguồn cho công thức của các hàm và chỉ ra các toán tử nên được thực hiện trên những dữ liệu đó. Tùy thuộc vào loại công thức mà bạn tạo ra, nó hoàn toàn có thể bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các phần sau: ·

Hằng số – số hoặc các giá trị văn bản mà bạn nhập trực tiếp vào một công thức, như = 2 * 3. ·

Tham chiếu ô – tham chiếu đến ô chứa những giá trị bạn muốn sử dụng trong công thức hàm Excel của bạn, ví dụ: = SUM (A1, A2, B5). Để tham khảo dữ liệu trong hai hoặc nhiều ô tiếp giáp, bạn hãy sử dụng một tham chiếu phạm vi như dải ô A1: A5. Ví dụ, để tổng hợp giá trị trong tất cả các ô giữa ô A1 và ô A5, bạn sử dụng công thức này như sau: = SUM (A1: A5).·

Tên – được xác định cho một phạm vi một ô, hằng, bảng, hoặc hàm, ví dụ như công thức = SUM (my_name).·

Các hàm – các công thức của hàm được xác định trước trong Excel thực hiện tính toán sử dụng các giá trị được cung cấp trong các đối số của chúng. ·

Toán tử – các ký hiệu đặc biệt trong Excel chỉ định loại hoạt động hoặc tính toán sẽ được thực hiện.

Sử dụng toàn tử số học trong công thức Excel

Các toán tử này được sử dụng để thực hiện các phép tính toán cơ bản như phép cộng, trừ, nhân và chia.

Ví dụ: nếu bạn có giá cả trong các ô A2 và VAT trong ô B2, bạn hoàn toàn có thể tính số tiền thuế GTGT bằng cách sử dụng công thức tỷ lệ phần trăm sau: = A2 * B2

Các loại công thức Excel

Công thức mà bạn tạo trong bảng tính Excel của bạn hoàn toàn có thể đơn giản hoặc phức tạp:

Các công thức Excel đơn giản chỉ thực hiện một thao tác toán học, ví dụ = 10 * 5 hoặc = SUM (A1: A10)

Các công thức Excel phức tạp (tiên tiến) bao gồm nhiều tính toán, ví dụ = 10 * 5 + 20 hoặc = SUM (A1: A10) / 2

Cách tạo các công thức trong Excel

Làm thế nào để tạo các công thức đơn giản trong Excel

Mặc dù các công thức cuẩ Excel đơn giản chỉ thực hiện một phép tính, chúng hoàn toàn có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể cung cấp dữ liệu nguồn dưới dạng hằng số, tham chiếu ô, hoặc các tên được xác định, và thực hiện các phép tính toán bằng cách sử dụng các toán tử toán học hoặc các hàm của Excel.

Cách tạo các công thức tiên tiến trong Excel

Khi bạn có một số kinh nghiệm với các công thức của Excel đơn giản, bạn hoàn toàn có thể muốn thực hiện một số tính toán trong một công thức.

Tạo các công thức phức tạp với các hằng số và các toán tử toán học

Đối với một công thức phức tạp để thực hiện chính xác, một số thao tác nhất định phải được thực hiện trước. Lệnh mặc định hoạt động của các công thức Excel sẽ là:

Phép tính trong dấu ngoặc đơn

Lũy thừa

Nhân và chia, tùy điều kiện nào đến trước trong một công thức

Cộng và trừ, tùy điều kiện nào đến trước trong một công thức

Ví dụ: bạn hoàn toàn có thể sử dụng các công thức sau để tính tổng số và hoa hồng:Và bây giờ, hãy phân tích các công thức này để xem cách Microsoft Excel tính toán chúng như thế nào:

Công thức: = $B2*$D2 + $B2 * $D2 * $C2

Lần nhân thứ nhất: $B2 * $D2 (giá * số lượng. = Số tiền)

Phép nhân số thứ 2 và thứ 3: $B2*$D2*$C2 (giá * số lượng * VAT% = số VAT)

Phép cộng: Số tiền + Số tiền thuế VAT = tổng số

Công thức hoa hồng: = ($B2 * $D2 + $B2 * $D2 * $C2) * 10%

Để tính khoản hoa hồng 10%, bạn cần nhân tổng cộng với 10%, do đó bạn kèm theo tính toán trước đó trong ngoặc và bạn sẽ nhận được kết quả như mong muốn.

Tất nhiên, không có gì có thể ngăn cản bạn nhân tổng số đã được tính trong cột E với 10%, trong trường hợp này công thức sẽ thành một phép tính đơn giản = E2 * 10%. Tuy nhiên, trong các bảng tính lớn, bạn nên thực hiện viết các công thức được tính toán độc lập một cách hợp lý.

Công thức Excel với hàm lồng nhau

Trong công thức của Excel, lồng hàm bên trong một hàm khác bằng cách sử dụng một hàm như một tham số của một hàm khác. Trong các phiên bản hiện tại của Excel bản 2016, 2013, 2010 và 2010, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tối đa 64 hàm lồng nhau. Trong các phiên bản cũ của Excel 2003 và với phiên bản thấp hơn, bạn chỉ được phép có 7 hàm lồng nhau.

Trong tất cả các hàm Excel, hàm IF lồng thường xuyên được sử dụng hơn tất cả các hàm khác. Như bạn hoàn toàn có thể biết, hàm IF được sử dụng để đánh giá một điều kiện cụ thể và trả về một giá trị khi điều kiện đó được đáp ứng và trả về một giá trị khác khi điều kiện không được đáp ứng. Tuy nhiên, thực tế bạn thường phải đối phó với các tình huống có nhiều hơn hai kết quả có thể xảy ra trong bất cứ trường hợp nào. Và nếu trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể viết một số hàm IF và lồng nó vào nhau:

Công thức mảng trong Excel

Các công thức mảng trong Excel là một bước cải tiến đặc biệt. Một công thức mảng trong Excel đơn hoàn toàn có thể thực hiện hàng ngàn phép tính và thay thế bằng hàng trăm công thức thông thường. Nghiên cứu công thức mảng chắc chắn đòi hỏi thời gian và công sức, nhưng sẽ xứng đáng.

Giả sử bạn đang có 2 cột số, cột A và B. Và bạn muốn biết có bao nhiêu lần cột B lớn hơn hoặc bằng với cột A khi giá trị trong cột B lớn hơn 0. Yêu cầu này đòi hỏi phải so sánh hai dãy và bạn hoàn toàn có thể làm điều này bằng cách sử dụng công thức mảng sau:

Chú thích. Để nhập công thức mảng Excel một cách chính xác, bạn phải nhấn Ctrl + Shift + Enter thay vì gõ Enter thông thường.

Hàm người dùng tự tạo

Mặc dù Excel có hàng trăm hàm đã được xây dựng, bạn vẫn có thể thấy mình phải đối mặt với nhiều thách thức mà không có hàm Excel nào phù hợp. Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể tạo ra hàm đó … hoặc có ai đó tạo ra nó cho bạn.

Các hàm tùy chỉnh này có thể gọi là Các hàm do người dùng tạo (UDF), và chúng đặc biệt hữu ích cho các phép tính toán hoặc kỹ thuật cao cấp.

Các tham chiếu ô tuyệt đối, tương đối và hỗn hợp trong các công thức của Excel

Có 3 loại tham chiếu ô trong Excel như sau: tuyệt đối ($A$1), tương đối (A1) và hỗn hợp ($A1 hoặc A$1). Cả ba loại trên đề cập đến cùng một ô, và dấu đô la ($) chỉ được phép sử dụng cho một mục đích – nó nói với Excel rằng có thay đổi hay không thay đổi với các tham chiếu ô khi công thức được di chuyển hoặc sao chép sang các ô khác.

Tham chiếu ô tuyệt đối ($A$1) – dấu $ trước khi các tọa độ của hàng và cột làm cho tham chiếu tĩnh và cho phép bạn thực hiện sao chép công thức mà không thay đổi tài liệu tham khảo.

Tham chiếu ô tương đối (A1) – một tham chiếu ô không có dấu hiệu thay đổi dựa trên vị trí tương đối của hàng và cột trong một bảng tính nào đó.

Tham chiếu ô hỗn hợp – có thể có 2 loại như sau:

Cột tuyệt đối và hàng tương đối ($A1) – dấu hiệu $ ở phía trước của cột chữ cái khóa tham chiếu đến cột được chỉ định, vì vậy cột không bao giờ thay đổi. Tham chiếu hàng tương đối, không có dấu đô la, thay đổi tùy thuộc vào hàng mà công thức được sao chép.

Cột tương đối và hàng tuyệt đối (A$1) – tham chiếu của hàng được khóa bởi $ không thay đổi, và tham chiếu của cột đó thay đổi.

Cách Cộng Trừ Ngày Tháng Trong Excel

Giả sử bạn muốn điều chỉnh lịch trình của một dự án bằng cách cộng thêm hai tuần nữa để xem ngày hoàn thành mới sẽ là khi nào hoặc bạn muốn xác định xem thời gian hoàn thành một hoạt động đơn lẻ trong một danh sách tác vụ của dự án sẽ là bao lâu. Bạn có thể cộng thêm hoặc trừ bớt một số ngày từ một ngày cụ thể bằng cách sử dụng một công thức đơn giản hoặc bạn có thể dùng các hàm ngày tháng trong trang tính được thiết kế để hoạt động cụ thể với các ngày trong Excel, một số hàm ngày tháng có thể áp dụng như DATE, MONTH và YEAR …

CÁCH CỘNG TRỪ NGÀY THÁNG TRONG EXCEL

Ở đây chúng ta sẽ sử dụng kết hợp các hàm ngày tháng bao gồm hàm DATE, hàm MONTH và hàm YEAR. Như đã biết, hàm DATE hỗ trợ tạo ngày tháng, năm trong Excel, hàm MONTH hỗ trợ chuyển đổi thành tháng, còn hàm YEAR hỗ trợ chuyển đổi thành năm.

Tổng quát ta có cú pháp như sau:

=DATE(YEAR(start_date) + add_year, MONTH(start_date) + add_month, DAY(start_date) + add_day)

Trong đó:

start_date: một ngày, hoặc một ô chứa giá trị ngày được tham chiếu đến

add_year: số năm được cộng thêm vào start_date

add_month: số năm được cộng thêm vào start_date

add_day: số ngày được cộng thêm vào start_date

CÁC VÍ DỤ VỀ CỘNG TRỪ NGÀY THÁNG TRONG EXCEL Ví dụ 1: Cộng trừ ngày vào ngày start_date

– Cộng thêm 3 ngày vào ngày Start_date chúng ta được:

– Trừ đi 5 ngày từ ngày Start_date:

Ví dụ 2: Cộng trừ tháng vào ngày Start_date:

– Cộng thêm 5 tháng vào Start_date:

– Trừ đi 2 tháng từ ngày Start_date:

Ví dụ 3: Cộng trừ năm vào Start_date:

– Để cộng thêm 3 năm vào Start_date chúng ta sẽ có cú pháp như sau:

– Trừ đi 5 năm từ năm hiện tại:

Ngoài ra, trong Ví dụ 1, nếu chỉ cần cộng thêm ngày bạn có thể sử dụng công thức rút gọn như: G5+3 hay G5-5.

http://thuthuat.taimienphi.vn/cach-cong-tru-ngay-thang-trong-excel-23174n.aspx Nếu bạn thường xuyên sử dụng Excel có thể tham khảo các hàm tính toán thông dụng trong Excel, đây là những hàm được sử dụng xuyên suốt trong quá trình học và làm việc với Excel. Nắm rõ các hàm tính toán thông dụng trong excel sẽ giúp bạn thực hiện các phép tính nhanh, đơn giản và chính xác hơn so với những cách tính thông thường.