Top 8 # Xem Nhiều Nhất Tô Màu Hình Vẽ Trong Word 2007 Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Cách Tô Màu Bảng Trong Word

Để bảng nhìn bắt mắt và chuyên nghiệp hơn, thì bạn hãy trang trí cho bảng của mình, bằng cách tô màu cho bảng.

Ngoài ra tô màu cho bảng còn giúp người đọc đỡ nhức mắt hơn khi làm việc với bảng có dữ liệu nhiều. Nếu bạn chưa biết cách tô màu cho bảng trong word như thế nào ? Thì trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn.

Trong word có rất nhiều mẫu đẹp để bạn có thể trang trí. Nhiệm vụ của bạn chỉ là chọn 1 mẫu phù hợp với bảng của mình.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Bấm vào 4 mũi tên ở trên bên trái của bảng, để quét chọn toàn bộ bảng.

Bước 2: Bạn bấm chọn vào Tab Design, trong nhóm Table Style có rất nhiều mẫu để bạn có thể lựa chọn.

Bạn lựa chọn 1 mẫu để trang trí cho bảng.

Kết quả: Bảng được trang trí giống mẫu mà bạn chọn.

Nếu không thấy có mẫu nào đẹp, bạn hoàn toàn có thể tự tay trang trí cho bảng của mình.

2. Cách tô màu vào bảng trong word theo tùy chọn

Bạn có thể trang trí cho bảng của mình như: cho dòng này màu xanh hoặc cho cột kia màu vàng…

Để tô màu table trong word, bạn phải sử dụng công cụ Shading để tô màu. Công cụ Shading có ở Tab Home, Tab Design và thanh Mini Toolbar.

# Tô màu bảng bằng Tab Design

Bước 1: Bạn có thể chọn vào dòng, cột hoặc toàn bộ bảng, để tô màu. Ở đây mình sẽ quét chọn dòng tiêu để.

Bước 2: Vào Tab Design, vào Shading và chọn 1 màu mà bạn muốn tô. Muốn xem nhiều màu hơn thì bạn nhấn vào More color…

Và chọn vào màu tô cần tô.

# Tô màu bảng bằng Mini Toolbar

Ngoài cách vào Tab Design để chọn vào công cụ Shading để tô màu. Bạn cũng có thể sử dụng thanh Mini Toolbar rồi truy cập vào công cụ Shading để tô màu.

Nếu thanh Mini Toolbar biến mất, để làm xuất hiện trở lại bạn nhớ bấm phải chuột tại dòng, cột hoặc bảng mà bạn đã quét chọn.

# Tô màu bảng bằng Tab Home

Quét chọn dòng, cột hoặc bảng, sau đó vào Tab Home chọn vào công cụ Shading để tô màu.

Trường hợp bạn không muốn tô màu cho bảng nữa, mà muốn quay về mặc định. Thì bạn chọn vào No color trong công cụ Shading.

3. Video hướng dẫn

4.KẾT LUẬN

Công Thức Tô Màu Trong Excel, Tô Màu Xen Kẽ Trên Bảng Tinh

Để có thể thiết lập tô màu các ô trong Excel theo ý muốn, bạn cần phải biết cách sử dụng chức năng Conditional Formatting và công thức tô màu trong Excel. Chức năng này sẽ giúp bạn thiết lập định dạng theo giá trị của các ô trong khoảng bạn đã chọn, từ đó xác định các ô cần tô màu cho bạn.

Conditional Formatting là một tính năng trong Excel giúp bạn định dạng chuỗi dữ liệu trong các ô, các giá trị về màu sắc, kiểu mẫu nền, khung… Khi áp dụng tính năng này sẽ tạo các Rule định dạng thông thường của ô về màu sắc, kiểu thể hiện văn bản và số. Tuy nhiên khi chúng ta xóa bỏ Conditional Formatting thì định dạng mặc định của các ô sẽ được phục hồi.

Tìm hiểu công thức tô màu trong Excel

Hướng dẫn công thức tô màu trong Excel

Để sử dụng tính năng này, tại tab Home , mục Styles bạn nhấn Conditional Formatting .

Tại Conditional Formatting, bạn sẽ có các lựa chọn sau:

1. Higlight Cells Rules

Tại đây bạn có các lựa chọn sau:

– Greater Than…: Tô màu giá trị lớn hơn …– Less Than…: Tô màu giá trị nhỏ hơn …– Between…: Tô màu giá trị ở khoảng từ … đến …– Equal To…: Tô màu giá trị bằng …– Text that Contains…: Tô màu ô có chứa ký tự …– A Date Occurring…: Tô màu giá trịđược nhập tại một mốc thời gian nào đó.– Duplicate Values…: Tô màu các ô có giá trị bằng nhau.

2. Top/Bottom Rules

Tại đây bạn có các lựa chọn sau:

– Top 10 Items…: Tô màu 10 ô có giá trị lớn nhất.– Top 10 %…: Tô màu 10% các ô có giá trị lớn nhất.– Bottom 10 Items…: Tô màu 10 ô có giá trị nhỏ nhất.– Bottom 10 %…: Tô màu 10% các ô có giá trị nhỏ nhất.– Above Average: Tô màu các ô có giá trị lớn hơn trung bình cộng của dãy.– Below Average: Tô màu các ô có giá trị nhỏ hơn trung bình cộng của dãy.

3. New Rule

Khi chọn New Rule, cửa sổ New Formatting Rule hiện ra sẽ cho bạn những công thức nhằm tạo định dạng Rule mới như sau:

Format all cells based on their values

Tại phần Edit the Rule Description, ta có thể tùy chỉnh như sau:

– Phần Format Style , bạn có 2 lựa chọn tô màu theo 2 màu hoặc 3 màu.– Phần Type bạn có thể lựa chọn theo dạng:

+ Định dạng theo giá trị nhỏ nhất và lớn nhất: Chọn Lowest Value và Highest Value.

+ Định dạng theo số, ngày tháng hoặc giá trị thời gian: Chọn Number và nhập giá trị của bạn.

+ Định dạng theo tỷ lện phần trăm: Chọn giá trị từ 0 đến 100

+ Định dạng bằng công thức: công thức bạn chọn bắt buộc phải trả về một kết quả rõ ràng như số, ngày tháng hoặc giá trị thời gian.

+ Định dạng nhóm phần trăm: Giá trị hợp lý là từ 10 đến 90. Các giá trị cùng nhóm phần trăm sẽ có mầu giống nhau.

– Phần Color bạn chọn màu cho giá trị nhỏ nhất và lớn nhất.

Sau khi chọn xong bạn nhấn OK để áp dụng công thức tô màu mới cho dữ liệu của bạn như ví dụ của mình bên dưới.

Format only cells that contain

– Cell Value: Tô màu theo giá trị của ô.

+ between: tô màu các giá trị giữa một khoảng nhất định.+ not between: tô màu các giá trị ngoài một khoảng nhất định.

+ equal to: tô màu các ô có giá trị bằng một giá trị nhất định.+ not equal to: tô màu các ô có giá trị khác một giá trị nhất định.+ greater than: tô màu các ô có giá trị lớn hơn một giá trị nhất định.+ less than: tô màu các ô có giá trị nhỏ hơn một giá trị nhất định.+ greater than or equal to: tô màu các ô có giá trị lớn hơn hoặc bằng một giá trị nhất định.+ less than or equal to: tô màu các ô có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng một giá trị nhất định.

– Specific Text: Tô màu theo ký tự đặc biệt.

+ containing: tô màu ô chứa ký tự đặc biệt.+ not containing: tô màu ô không chứa ký tự đặc biệt.+ beginning with: tô màu ô bắt đầu với đặc biệt.+ ending with: tô màu ô kết thúc với đặc biệt.

– Dates Occurring: Tô màu theo thời gian giá trị xuất hiện trong trang tính.

– Blanks: Tô màu ô trống.– No Blanks: Tô màu ô không trống.– Errors: Tô màu ô bị lỗi.– No Errors: Tô màu ô không bị lỗi.Format only top or bottom ranked values – Top: Tô màu số giá trị đứng đầu.– Bottom: Tô màu số giá trị đứng dưới.

Tại ô trống bên cạnh bạn điền số giá trị mà bạn muốn tô màu.

% of the selected range: tô màu số phần trăm trong khoảng mà bạn chọn tô màu.

Format only values that are above or below average

Tô màu các ô theo giá trị trung bình của khoảng được chọn:

– above: tô màu ô có giá trị trên trung bình.– below: tô màu ô có giá trị dưới trung bình.– equal or above: tô màu ô có giá trị bằng hoặc trên trung bình.– equal or below: tô màu ô có giá trị bằng hoặc dưới trung bình.– 1st dev above: tô màu ô có giá trị trên trung bình lớn nhất.– 1st dev below: tô màu ô có giá trị dưới trung bình nhỏ nhất.

Format only unique or duplicate values:

Tô màu các ô theo giá trị:

– duplicate: trùng nhau trong khoảng được chọn.– unique: không trùng trong khoảng được chọn.

Use a formula to determine which cells to format:

Sử dụng một công thức để định dạng ô mà bạn muốn tô màu. Ví dụ như công thức tô màu xen kẽ các dòng trong Excel, việc tô màu xen kẽ nhau sẽ giúp dữ liệu được hiển thị theo đúng ý mà bài tập hoặc công việc được giao.

Ngoài định dạng Format all cells based on their values, để chọn màu sắc cho các định dạng Rule còn lại, bạn làm như sau:

Bước 2: Mở tab Fill . Tại đây chọn màu sắc mà bạn muốn tô cho ô, rồi nhấn OK .

Lựa chọn định dạng và màu sắc cho Rule xong, bạn nhấn OK để áp dụng định dạng. Như trong hình dưới mình chọn tô màu 3 ô có giá trị lớn nhất trên trung bình.

Mình được kết quả như hình dưới.

Chỉnh sửa thuộc tính Rule đã áp dụng

Để thay đổi Rule đã áp dụng, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Mở Conditional Formatting , chọn Manage Rules .

Bước 2: Tại cửa sổ Conditional Formatting Rules Manager, chọn Rule mà bạn muốn sửa, rồi nhấn vào Edit Rule .

Bước 3: Trong cửa sổ Edit Formatting Rule, bạn tùy chỉnh lại định dạng tô màu theo nhu cầu rồi nhấn OK để lưu thay đổi.

Bước 4: Nhấn OK để áp dụng Rule đã thay đổi.

Và đây bảng tính sau khi thay đổi Rule.

Xóa Rule đã tạo trong trang tính

Để xóa Rule đã tạo, bạn mở Conditional Formatting , chọn Clear Rules , sẽ thấy 2 lựa chọn sau:

– Clear Rules from Selected Cells : Xóa Rule tại các ô bạn chọn.– Clear Rules from Entire Sheet : Xóa toàn bộ Rule trong trang tính.

Chọn lựa chọn phù hợp với bạn, Rule sẽ được xóa ngay lập tức tùy theo lựa chọn của bạn. Như trong hình dưới mình lựa chọn xóa toàn Rule trong trang tính.

Cách Vẽ Hình Trong Word, Vẽ Sơ Đồ Trong Word, Vẽ Hình Tròn, Đường Thẳn

Để vẽ hình trong word, bạn không cần phải cài đặt thêm bất kỳ công cụ ngoài nào bởi Word đã hỗ trợ tất cả, có thể nói mọi hình đều có trong Word. Thao tác vẽ hình trong word thực chất rất đơn giản, các bạn chỉ cần lựa chọn đúng chức năng có sẵn trong Word là xong.

Cách vẽ hình trong Word, tạo hình trong văn bản word, vẽ đường thẳng, hình vuông, hình tam giác

Vì phiên bản Word 2019 và 2016 có giao diện giống nhau nên mình hướng dẫn trên phiên bản Word 2016. Nếu các bạn dùng phiên bản Word 2019 thì cũng có thể là theo hướng dẫn của Taimienphi.vn.

– Word 2007 tích hợp khá nhiều hình mẫu có sẵn, thêm tính năng Recently Used Shapes cho bạn xem những mẫu hình vẽ bạn đã chọn trước đó.

Bước 1: Để mở thanh công cụ vẽ hình bạn chọn

– Thanh công cụ sẽ như hình bên dưới:

Bước 2: Bạn chọn những hình bạn muốn vẽ.

* AutoShapes: Tập hợp các hình vẽ có sẵn: Lines, Connectors, Basic Shapes, Block Arrows, Flowchart, …

– Vẽ hình mũi tên 2 chiều thì kết quả như sau:

– Vẽ đường thẳng, đoạn thẳng.

– Vẽ mũi tên, trục số

– Vẽ hình vuông, hình chữ nhật.

– Vẽ hình tròn, hình oval.

4. Cách Viết chữ lên hình, sơ đồ

Di chuyển text box vừa tạo vào vị trí phù hợp rồi nhập chữ vào, ta được kết quả.

Để xóa khung bao quanh chữ: Nhấn chuột phải chọn Format Text box…

Trong hộp thoại mới hiện ra, thiết lập như hình dưới

Và đây là kết quả

Bạn thực hiện tương tự với trục còn lại và hình vẽ khác

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-ve-hinh-trong-word-1844n.aspx Vẽ hình là một trong những tính năng được trang bị ngay từ những phiên bản đầu trong Word. vẽ hình trong Word ngày càng phổ biến bởi tính năng này được sử dụng rất nhiều với nhiều mục đich khác nhau. Để vẽ hình trong Word không hề khó, chúng ta có thể vẽ đường thẳng, hình tròn hay bất cứ hình nào với bộ công cụ của Word. Ngoài vẽ hình ra thì vẽ biểu đồ trong Word cũng là một cách giúp bạn thể hiện một bảng thống kê tính toán, một bảng tổng kết,… trông đẹp hơn dễ hiểu hơn.

Vẽ Biểu Đồ Trong Word 2022, Vẽ Hình Trong Word 2022, 2013

Word 2016 là phiên bản mới nhất hiện nay của Microsoft với rất nhiều tính năng được cải tiến, vẽ biểu đồ trong Word 2016 cũng là một trong số đó và để cho những người mới sử dụng Word 2016 thì hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn cách để vẽ biểu đồ trong Word 2016.

Tính năng vẽ biểu đồ trong Word 2016 không phải là tính năng mới mà nó đã có từ rất lâu trong Word rồi. Tuy vậy ở phiên bản Word 2016 tính năng này được hỗ trợ rất nhiều, bổ sung cũng như hoàn thiện hơn để phù hợp với người sử dụng hiện nay.

Chắc hẳn bạn cũng biết được rằng việc chèn biểu đồ trong Word, giúp cho bài viết, báo cáo của bạn được rõ nét hơn và ngoài ra việc chèn biểu đồ trong Word này giúp người nghe hiểu rõ hơn vấn đề đang nói đến. Đây quả thực là một trong những tính năng rất quan trọng trên Word không chỉ riêng Word 2016. Thay vì đang sử dụng các phiên bản cũ kia tại sao bạn không nâng cấp lên Word 2016 để có thể vẽ biểu đồ trong Word 2016 dễ dàng hơn, với nhiều chức năng hơn.

Hướng dẫn vẽ biểu đồ trong Word 2016

Bước 1: Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ trong Word 2016, với cách này bạn có thể áp dụng cho Word 2013 bởi lẽ 2 phiên bản này có giao diện khá giống nhau. Với phiên bản Word 2010 và 2007 có một chút thay đổi không đáng kể và vẫn có thể sử dụng được. Còn riêng phiên bản Word 2003 thì không giống.

Bước 2: Để vẽ biểu đồ trong Word 2016 bạn vào phần Insert chọn Chart, Chart chính là phần quen thuộc cho phép chúng ta vẽ biểu đồ trong Word 2016.

Bước 4: Ngay lập tức 2 bảng hiện ra bao gồm bảng biểu đồ Word 2016 và bảng dữ liệu Excel.

Bước 5: Với bảng dữ liệu Excel bạn có thể tiến hành nhập dữ liệu trong này, ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng bảng Excel có sẵn để nhập dữ liệu nhưng trong giới hạn bài viết này chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề đó. chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn vào một bài viết khác.

Bất cứ thứ gì bạn thay đổi ở bảng dữ liệu sẽ được cập nhật liên tục ngay trên bảng biểu đồ Word 2016.

Bước 6: Ngoài ra bạn cũng có thể thay đổi giao diện sau khi vẽ biểu đồ trong Word 2016, việc thay đổi này nằm ở mục Design khi bạn nhấn vào biểu đồ đó.

Bước 8: Vẫn là giao diện Chart quen thuộc, bạn có thể lựa chọn một biểu đồ khác thích hợp hơn.

Bước 9: Không chỉ có thế, khi vẽ biểu đồ trong Word 2016 bạn có thể nhấn trực tiếp vào biểu đồ để thay đổi các thông số, định dạng hay hình vẽ của biểu đồ này.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ve-bieu-do-trong-word-2016-moi-nhat-13003n.aspx Trong quá trình tìm hiểu Word 2016 hay bất cứ phiên bản nào, điều quan trọng nhất bạn phải nắm bắt được phím tắt bới lẽ các phím tắt Word là rất quan trọng và nó áp dụng được cho rất nhiều các phiên bản, thành thạo các phím tắt Word sẽ giúp bạn thao tác Word nhanh hơn, chính xác hơn cho bất cứ tác vụ nào.