Top 12 # Xem Nhiều Nhất Unhide Dòng Trong Excel Không Được Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Cách Sửa Lỗi Bị Ẩn Dòng Không Unhide Được Trong Excel

Ví dụ như sau (tải file ví dụ tại: http://bit.ly/2SaVb77)

Cách sửa lỗi bị ẩn dòng không unhide được trong Excel 1

Trong hình trên, chúng ta có thể thấy bảng dữ liệu có các dòng đã bị ẩn đi. Nhưng khi chọn unhide các dòng bị ẩn thì không có kết quả gì.

Cách sửa lỗi này như thế nào?

Nguyên nhân bảng dữ liệu có dòng ẩn không unhide được

Để kiểm tra có đúng nguyên nhân này không, chúng ta chọn thẻ Data

Cách sửa lỗi bị ẩn dòng không unhide được trong Excel 2

Khi thấy biểu tượng Clear (loại bỏ chế độ lọc) có nổi rõ lên (không chìm như biểu tượng Reapply bên dưới) thì chứng tỏ bảng dữ liệu đang ở chế độ lọc dữ liệu.

Cách khắc phục lỗi không unhide được dòng ẩn

Chúng ta chỉ việc bấm vào biểu tượng Clear trong thẻ Data là bảng dữ liệu sẽ tự động mở các dòng bị ẩn:

Cách sửa lỗi bị ẩn dòng không unhide được trong Excel 3

Bảng dữ liệu đầy đủ khi bỏ lọc

Chú ý: Chỉ xảy ra trường hợp này với dòng bị ẩn.

Lọc dữ liệu trực tiếp trong bảng với Advanced Filter

Chúng ta thường sử dụng AutoFilter trong excel để lọc dữ liệu trong bảng mà ít khi để ý đến Advanced Filter cũng có tác dụng lọc dữ liệu trực tiếp trong bảng.

Cách làm như sau:

Ví dụ muốn lọc dữ liệu theo nhân viên là Lâm:

Cách sửa lỗi bị ẩn dòng không unhide được trong Excel 4

Filter the list, in-place là cách thức lọc: lọc trực tiếp trong bảng dữ liệu

List range: vùng bảng dữ liệu cần lọc (bao gồm cả dòng tiêu đề)

Criteria range: điều kiện cần lọc (gồm tiêu đề và điều kiện tương ứng theo tiêu đề đó)

Khi bấm OK thì chúng ta sẽ có kết quả là bảng dữ liệu được lọc giống như ở đề bài. Và các dòng đã bị ẩn bởi chức năng lọc này sẽ không Unhide được.

Hướng dẫn cách lập báo cáo chi tiết NXT kho bằng Advanced Filter trong Excel

Tự động lọc danh sách không trùng với Advanced Filter VBA cực kỳ đơn giản

Hướng dẫn cách sử dụng chức năng Advanced Filter trong VBA

Đánh giá bài viết này

Sửa Lỗi Excel Không Hiện (Unhide) Được Hàng Hoặc Cột Bị Ẩn

Khi làm việc trên bảng tính Excel, có những lúc rõ ràng bạn thấy có dòng bị ẩn (Hide) mà bạn không thể mở ẩn (Unhide) để hiện các hàng và cột đó được. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này: do kích thước hàng/cột quá nhỏ, do công cụ Filter… Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách xử lý ghi gặp những tình huống như vậy.

1. Trường hợp không unhide được hàng hoặc cột bị ẩn do kích thước quá nhỏ

Nhìn vào ảnh bên dưới, ta có thể thấy cột D và hàng 5 bị ẩn đi do kích thước quá nhỏ. Trường hợp này thì dù bạn có bôi đen 2 cột C và E hoặc hàng 4 và 6. Sau đó bấm chuột phải và chọn Unhide thì cũng không thể hiện cột D và hàng 5 ra được.

Để hiển thị cột D, bạn cần chỉnh độ rộng của cột bằng cách di chuyển chuột đến khoảng đoạn giao giữa 2 cột. Đến khi chuột biến thành mũi tên kéo hai chiều rồi kéo cho cột rộng ra. Hoặc có thể nháy 2 lần chuột trái để tự động điều chỉnh độ rộng của cột.

Tương tự ra làm với hàng 5 để hiển thị hàng.

2. Trường hợp không unhide được hàng bị ẩn do bị lọc bởi công cụ Filter

Nhìn vào bảng tính ở hình dưới, ta có thể thấy rất nhiều hàng đã bị ẩn đi. Và ta có thể thấy công cụ lọc Filter đang được bật tại cột E.

Trường hợp này nếu bạn có bôi đen cả bảng tính sau đó unhide thì cũng không thể hiển thị các hàng bị ẩn được. Điều bạn cần làm để hiển thị các hàng bị ẩn đó chính là tắt kết quả lọc của Filter đi.

Để tắt kết quả lọc của Filter, bạn nhấn vào biểu tượng của Filter tại ô E1. Sau đó chọn Clear Filter From…

Hoặc đơn giản hơn bạn có thể tắt luôn công cụ Filter bằng cách chọn thẻ Data. Sau đó nhấn vào biểu tượng Filter tại mục Sort & Filter.

Kết quả ta thu được các hàng bị ẩn do kết quả lọc của Filter đã được hiển thị.

Unhiding All Worksheets Within An Excel Workbook

Although you can quickly hide as many worksheets within a workbook as you like, we’re still limited to unhiding individual worksheets one at a time – unless you’re aware of Excel’s Custom Views feature. Fortunately, there is another way to avoid the agony of manually unhiding worksheets one at a time.

In this article I’ll show you how to use a single line of programming code to unhide the worksheets. Programming code in Excel is often referred to as macros. In this case we’re not creating a permanent macro, but rather typing a line of code to run on demand.

Figure 1: There are a variety of ways to hide worksheets in Excel.

Figure 2: Unfortunately, you must unhide worksheets one at a time.

You probably don’t have the time or inclination to unhide more than a couple of worksheets in this fashion, so instead we’ll use a bit of programming code to instantly display all worksheets at once:

As illustrated in Figure 3, press Alt-F11 on your keyboard to display Excel’s Visual Basic Editor. Mac users should press Fn-Alt-F11. Although it looks like a separate program, it’s a hidden aspect of Excel that most users haven’t seen before.

Select Immediate Window from the View menu, or press Ctrl-G on your keyboard (for Mac, Ctrl-Cmd-G).

At this point the Immediate window will appear on-screen. This is a special area where any programming code you type will be executed immediately, hence the name.

Type the following line of programming code into the Immediate window exactly as written below, and press Enter.

For Each s In Sheets: s.Visible = True: Next

The downside of the Immediate Window is you don’t get any direct feedback if your programming code worked, other than seeing that all of your worksheets are now visible within the workbook. Error prompts will appear if you press Enter when the line of code is either incomplete or contains typographical errors.

You may also encounter an error if the workbook is protected by way of the Protect Workbook command on Excel’s Review menu.

You can safely exit the Visual Basic Editor once you’ve run the line of code.

Figure 3: A single line of code in the Immediate Window will unhide all worksheets in the workbook.

The aforementioned line of code utilizes Visual Basic for Applications in Microsoft Excel. This is known as an object-oriented programming language, so if you want a little insight as to what the macro is doing:

For Each sets up a loop.

s is a variable that serves as a temporary placeholder for a worksheet to be acted on.

Sheets is a collection of all worksheets within the workbook. This actually includes other types of sheets as well, meaning Chart Sheets and Macro Worksheets. We could be more specific and use the Worksheets collection instead, but Sheets results in less typing.

Each worksheet has a Visible property, and in this case we’re setting it to True. The setting gets set to False when you hide a worksheet.

Next simply instructs Excel to skip to the next worksheet in succession, until all have been processed.

If you were to store this within a formal macro, the code might take this form:

For each s in Sheets

s.Visible

Next

The Immediate Window only allows us to execute a single line of code at a time, so the colons allow us to string three lines of code together into a single line that can be executed.

Bí Quyết Xử Lí Excel Bị Ẩn Cột Không Unhide Được Cực Dễ Làm

Công Nghệ

Trong quá trình làm việc, trường hợp Excel bị ẩn cột không unhide được khá dễ bắt gặp. Tình trạng này gây ra sự khó chịu, ảnh hưởng đến tiến độ, năng suất làm việc rất nhiều nếu không có sự hỗ trợ kịp thời. Hiểu được những khó khăn này, thế nên trong bài viết sẽ cung cấp một số cách giải quyết triệt để tình trạng kể trên. Hãy tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết.

Lý do khiến Excel bị ẩn cột không unhide được

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng Excel bị ẩn cột không unhide được chính là do bộ lọc ẩn nâng cao Advanced Filter, đã được nhà sản xuất đã thêm vào ở những phiên bản mới. Lúc này trang bảng Excel sẽ có những cột bị ẩn, đánh dấu bằng chữ hoặc số màu xanh. Tuy nhiên sẽ không có ký hiệu bộ lọc cơ bản Filter được hiện lên, do phần mềm đã tự động sử dụng chức năng Advancded Filter.

Nếu muốn kiểm tra xem có phải do như vậy thật hay không, chỉ cần nhìn lên thanh công cụ và chọn vào mục Data. Khi thấy trong bảng công cụ có nút chức năng “Clear” chình chiếc phểu và dấu X thì lý do gây ra tình trạng đúng như đã nói bên trên.

Giải pháp cho tình trạng Exel bị ẩn cột không unhide được

Cách khắc phục cho tình trạng này vô cùng đơn giản và dễ làm. Chỉ cần làm theo những bước như sau:

Mở file Excel đang gặp tình trạng khó chịu này lên.

Quét khối những cột đang bị ẩn mà không unhide được.

Nhìn lên thanh công cụ và chọn vào mục Data.

Hãy nhìn bên phải ngoài cùng của bảng công cụ, chúng ta sẽ thấy ô Filter.

Hướng dẫn lọc dự liệu trực tiếp bằng Advanced Filter

Mở bảng công cụ Advanced Filter

Thông thường, mọi người khi xài Excel để làm việc sẽ ưu tiên sử dụng Auto Filter nhiều hơn do tính cơ bản và tiện lợi. Chính vì vậy, chức năng Advanced Filter hay bị bỏ quên mặc dù vẫn có công dụng hệt như thế, thậm chí còn giúp lọc trực tiếp lọc dữ liệu trong bảng ra. Để sử dụng chỉ cần làm như sau:

Chọn mục Data trên thanh công cụ.

Mở bảng công cụ Data.

Các nút ứng dụng của Advanced Filter

Trong bảng công cụ Advance Filter sẽ có các nút công cụ có những tính năng riêng biệt:

Filter the list, inplace – phương thức lọc: cho phúp người dùng lọc trực tiếp dữ liệu từ trong bảng Excel ra ngoài.

List range: lựa chọn vùng bảng cần lọc dữ liệu trong Excel, có bao gồm cả tiêu đề từng trong từng cột, hàng.

Criteria range: điều kiện cần thực hiện lọc dữ liệu, bao gồm cả tiêu để lẫn những điều kiện đi kèm tương ứng đã được thiết lập từ trước.

Sau khi đã hoàn tính tùy chỉnh các vùng, cột, hàng, bảng cần lọc dữ liệu thì hãy nhấn OK để xác nhận yêu cầu thực hiện sử dụng Advance Filter.

Excel bị ẩn cột không unhide được có phải là lỗi?

Thực chất mà nói, trường hợp này không phải hoàn toàn là một lỗi do phần mềm gây ra. Nguyên nhân chính là do người sử dụng chưa hiểu được hết bản chất, những tính năng đã được tích hợp sẵn và đang chạy trên Excel từ trước. Thế nên tình tràng cột bị ẩn không unhide được chỉ là do hệ thống phần mềm đang cố “làm tròn trách nhiệm” với những tính năng nâng cao hiện đang được chạy mà thôi.

Vì sao nên tìm hiểu cách sửa lỗi Excel?

Excel là một trong những phần mêm tin học văn phòng cực kỳ phổ biến, được sử dụng trong hầu hết các môi trường làm việc. Nếu không máy xảy ra một lỗi nào đó, hay do thiếu hiểu biết có thể làm gián đoạn quá trình thực hiện công việc. Điều này sẽ dễ dẫn đến các hệ quả khó nói, ảnh hưởng khá nhiều đến tiến độ, năng suất làm việc. Khi gặp những tình huống như trên, hãy cố gặng tự tìm hiểu và sửa chữa. Đừng dựa vào ai cả, đến khi cần có thể khắc phục ngay lập tức.

Đọc tới đây chắc nhiều bạn cũng đã hiểu rõ được nguyên nhân, cách khắc phục tình trạng Excel bị ẩn cột không thể unhide rồi nhỉ. Với những kiến thức bên trên, mong rằng sẽ giúp đỡ được mọi người trong quá trình làm việc, công tác của mình. Chúc các bạn thành công trong việc khắc phục lỗi Excel. Cảm ơn tất cả quý đọc giả vì đã tham khảo bài viết này.