Top 7 # Xem Nhiều Nhất Xóa Bỏ Vùng In Trong Excel Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Đặt Hoặc Xóa Vùng In Trên Trang Tính

Nếu bạn in một vùng chọn cụ thể trên một trang tính thường xuyên, bạn có thể xác định một vùng in có chứa lựa chọn chỉ có. Vùng in là một hoặc nhiều phạm vi ô mà bạn chỉ cần in ra khi bạn không muốn in toàn bộ trang tính. Khi bạn in trang tính sau khi xác định một vùng in, chỉ vùng in được in ra. Bạn có thể thêm ô để bung rộng vùng in khi cần, và bạn có thể xóa vùng in để in toàn bộ trang tính.

Một trang tính có thể có nhiều vùng in. Mỗi vùng in sẽ được in dưới dạng một trang riêng.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này đã được thực hiện trong Excel 2013. Nếu bạn có một phiên bản khác thì chế độ xem của bạn có thể khác một chút nhưng trừ khi được nêu rõ, nếu không thì chức năng là giống nhau.

Bạn muốn làm gì?

Đặt một hoặc nhiều vùng in

Thêm ô vào một vùng in hiện có

Xóa vùng in

Đặt một hoặc nhiều vùng in

Trên trang tính, hãy chọn các ô mà bạn muốn xác định là vùng in.

Mẹo: Để thiết lập nhiều vùng in, hãy giữ phím Ctrl và bấm vào những vùng bạn muốn in. Mỗi vùng in sẽ in ra trên một trang riêng.

Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vùng in, rồi bấm đặt vùng in.

Lưu ý: Vùng in mà bạn đã đặt sẽ được lưu khi bạn lưu sổ làm việc.

Đầu trang

Thêm ô vào một vùng in hiện có

Bạn có thể mở rộng vùng in bằng cách thêm các ô liền kề. Nếu bạn thêm những ô không liền kề vào vùng in, Excel sẽ tạo một vùng in mới cho những ô này.

Trên trang tính, hãy chọn các ô bạn muốn thêm vào vùng in hiện có.

Lưu ý: Nếu các ô mà bạn muốn thêm không liền kề với khu vực in hiện có, một vùng in bổ sung sẽ được tạo ra. Mỗi vùng in trong một trang tính được in ra dưới dạng một trang riêng. Chỉ có thể thêm các ô liền kề vào vùng in hiện có.

Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm vùng in, rồi bấm Thêm vào vùng in.

Khi bạn lưu sổ làm việc, vùng in cũng sẽ được lưu.

Đầu trang

Xóa vùng in

Lưu ý: Nếu trang tính của bạn chứa nhiều vùng in, hãy xóa vùng in sẽ loại bỏ tất cả các vùng in trên trang tính của bạn.

Bấm vào vị trí bất kỳ trên trang tính mà bạn muốn xóa vùng in.

Trên tab bố trí trang , trong nhóm thiết lập trang , bấm xóa vùng in.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trong Cộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Đặt Hoặc Xóa Một Vùng In Trên Một Bảng Tính

Lượt Xem:10812

Nếu bạn in một vùng lựa chọn cụ thể trên worksheet thường xuyên, bạn có thể xác định một vùng in chỉ bao gồm vùng lựa chọn đó. Khu vực in là một hoặc nhiều dãy ô mà bạn chỉ định để in khi bạn không muốn in toàn bộ bảng tính. Khi bạn in một bảng tính sau khi xác định vùng in, chỉ in vùng được in. Bạn có thể thêm các ô để mở rộng vùng in khi cần thiết và bạn có thể xóa vùng in để in toàn bộ bảng tính.

Một bảng tính có thể có nhiều vùng in. Mỗi vùng in sẽ in như một trang riêng.

Trên trang tính, chọn các ô bạn muốn xác định làm vùng in.

Mẹo: Để đặt nhiều vùng in ấn, giữ phím Ctrl và nhấp vào vùng bạn muốn in. Mỗi vùng in được in trên trang của chính nó.

Trên tab Page Layout , trong nhóm Page Setup , kích Print Area , sau đó kích Set Print Area .

Khu vực in mà bạn thiết lập được lưu khi bạn lưu bảng tính.

Bạn có thể phóng to khu vực in bằng cách thêm các ô lân cận. Nếu bạn thêm các ô không ở cạnh vùng in, Excel sẽ tạo vùng in mới cho các ô đó.

Trên trang tính, chọn các ô mà bạn muốn thêm vào vùng in hiện có.

Lưu ý: Nếu các ô mà bạn muốn thêm không nằm cạnh vùng in hiện tại, một vùng in bổ sung sẽ được tạo ra. Mỗi vùng in trong một bảng tính được in dưới dạng một trang riêng. Chỉ có các ô liền kề mới có thể được thêm vào vùng in hiện có.

Trên tab Page Layout , trong nhóm Page Setup , kích Print Area , sau đó kích Add to Print Area .

Khi bạn lưu bảng tính, khu vực in cũng được lưu lại.

Lưu ý: Nếu bảng tính của bạn chứa nhiều vùng in, việc xoá vùng in sẽ xóa tất cả vùng in trên bảng tính của bạn.

Nhấp vào bất kỳ nơi nào trên bảng tính mà bạn muốn xóa vùng in.

Trên tab Page Layout , trong nhóm Page Setup , nhấp vào Clear Print Area .

Tags: Chua co du lieu

Cách Cố Định Vùng Dữ Liệu Trong Excel

Khi sử dụng các hàm trong Excel bạn sẽ rất thường xuyên phải tham chiếu đến 1 vùng dữ liệu nào đó như A1:D5 chẳng hạn. Mặc định khi bạn tham chiếu đến vùng chọn như vậy thì nó sẽ ở dạng tham chiếu tương đối. Vậy để cố định vùng dữ liệu trong Excel hay còn gọi là tham chiếu tuyệt đối đến vùng dữ liệu nào đó thì phải làm như nào?

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho các bạn hiểu tham chiếu tương đối, tuyệt đối là như nào và giải thích cho bạn hiểu ý nghĩa của ký tự $ trong Excel từ đó bạn sẽ biết cách khi nào cần cố định hàng, cột hay cố định tất cả vùng dữ liệu.

Ký hiệu $ trong excel có nghĩa là gì

Ký hiệu $ là 1 trong những ký tự thường dùng khi sử dụng các công thức Excel. Tác dụng của nó là để cố định hàng, cột hay 1 vùng dữ liệu trong Excel.

Trước khi tìm hiểu về các tham chiếu chúng ta cần hiểu rõ cách định nghĩa 1 ô, 1 vùng dữ liệu trong Excel như sau:

Định nghĩa 1 ô trong Excel

Ô trong Excel sẽ được thể hiện ở dạng: Tên cột + Số hàng

Ví dụ

ô A5 – là ô nằm ở cột A và hàng thứ 5

ô H10 – là ô nằm ở cột H và hàng thứ 10

Định nghĩa 1 vùng dữ liệu trong Excel

Vùng dữ liệu trong Excel sẽ có dạng: Ô trên cùng bên trái : Ô dưới cùng bên phải

Ví dụ

Vùng dữ liệu A5:H10 – là vùng chọn được xác định bởi ô trên cùng bên trái là A5 và ô dưới cùng bên phải là H10

Tham chiếu tương đối là tham chiếu mặc định khi chọn vùng dữ liệu trong Excel. Với tham chiếu tương đối thì giá trị tham chiếu sẽ thay đổi theo hàng hay cột, tức là khi bạn thay đổi vị trí theo hàng hay cột thì giá trị tham chiếu cũng sẽ thay đổi theo.

Ví dụ

– Tại ô D4 nhập vào công thức =C4 rồi ấn Enter

– Lúc này giá trị hiển thị trong ô D4 sẽ là giá trị của ô tham chiếu C4

– Khi bạn kéo chuột để copy công thức từ ô D4 xuống các ô ở hàng dưới hoặc cột bên thì tham chiếu đến các ô sẽ thay đổi

Tham chiếu tuyệt đối

Tham chiếu tuyệt đối là tham chiếu sẽ cố định giá trị tham chiếu theo hàng, cột hoặc cả hàng và cột. Có nghĩa là khi bạn đã cố định giá trị tham chiếu theo hàng, cột hoặc cả hàng và cột thì khi thay đổi vị trí nó vẫn giữ nguyên giá trị tham chiếu đó.

Có 3 kiểu tham chiếu tuyệt đối như sau:

Tham chiếu tuyệt đối theo hàng (cố định hàng)

Tham chiếu tuyệt đối theo hàng là nó sẽ cố định giá trị hàng không thay đổi. Khi đặt tham chiếu tuyệt đối theo hàng thì dấu $ sẽ đứng trước Số hàng như sau: =C$4

Khi đó, nếu ta copy công thức sang 1 ô khác thì giá trị hàng không thay đổi tức là nó đã bị cố định theo hàng đã chọn ban đầu.

Ví dụ

– Tại ô D4 ta nhập vào công thức =C$4 rồi ấn Enter

– Lúc này giá trị hiển thị trong ô D4 sẽ là giá trị của ô tham chiếu C4

– Khi đó, ta copy công thức từ ô D4 sang các ô khác mặc dù khác hàng nhưng giá trị hàng vẫn cố định không thay đổi.

Tham chiếu tuyệt đối theo cột (cố định cột)

Tham chiếu tuyệt đối theo cột là nó sẽ cố định giá trị cột. Khi đặt tham chiếu tuyệt đối theo cột thì dấu $ sẽ đứng trước Tên cột như sau: =$C4

Khi đó, nếu ta copy công thức sang 1 ô khác thì giá trị cột vẫn không thay đổi tức là nó đã bị cố định theo cột đã chọn ban đầu.

Ví dụ

– Tại ô D4 ta nhập vào công thức =$C4 rồi ấn Enter

– Lúc này giá trị hiển thị trong ô D4 sẽ là giá trị của ô tham chiếu C4

– Khi đó, ta copy công thức từ ô D4 sang các ô khác mặc dù khác cột nhưng giá trị cột khi đó vẫn cố định không thay đổi.

Tham chiếu tuyệt đối theo hàng và cột (cố định cả hàng và cột)

Tham chiếu tuyệt đối theo hàng và cột là tham chiếu sẽ cố định giá trị hàng và cột không thay đổi. Khi đặt tham chiếu tuyệt đối theo hàng và cột thì dấu $ sẽ đứng trước Tên cột và Số hàng như sau: =$C$4

Khi đó, nếu ta copy công thức sang 1 ô khác thì cho dù nó có Số hàng và Tên cột khác nó vẫn sẽ cố định hàng cột không thay đổi.

Ví dụ

– Tại ô D4 ta nhập vào công thức =$C$4 rồi ấn Enter

– Lúc này giá trị hiển thị trong ô D4 sẽ là giá trị của ô tham chiếu C4

– Khi đó, ta copy công thức từ ô D4 sang bất kỳ 1 ô nào khác thì giá trị hàng và cột khi đó vẫn cố định không thay đổi.

Cách cố định vùng dữ liệu trong Excel

Dựa vào các tham chiếu ở trên thì bạn có thể áp dụng tương tự khi muốn cố định vùng dữ liệu nào đó trong Excel như sau

Phím tắt chuyển đổi nhanh các dạng tham chiếu trong Excel

Ta có công thức như sau: =SUM(C4:D8)

Lưu ý: Để cố định ô nào thì bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí ô đó rồi ấn F4.

Công Thức Mảng Động Và Vùng Tràn Trong Excel

Công thức mảng động và vùng tràn trong Excel

Microsoft vừa trình làng một tính năng mới cho Excel. Tính năng này sẽ thay đổi cách ta làm việc với các công thức sau này: Các công thức mảng động (Dynamic array formula) Tính năng này cho phép trả về nhiều kết quả trên một vùng thông qua chỉ một công thức. Nó được gọi là vùng tràn (spill range). Hiện tại Excel đang có 7 hàm mảng động mà sau này chắc chắn sẽ nhiều hơn. Ta có thể sử dụng để tạo 1 list các giá trị độc nhất (loại bỏ giá trị trùng lặp), sắp xếp danh sách, lọc dữ liệu… Một điểm nữa là những hàm cũ cũng được cải tiến để áp dụng vùng tràn này.

Chúng ta sẽ tạm biệt Ctrl + Shift + Enter

Với hàm UNIQUE ta có thể tạo một list độc nhất (hay còn gọi là thao tác xóa trùng). Để dùng hàm này, chỉ cần nhập như trong hình trên thôi.

SPILL RANGE

Với công thức trên chúng ta sử dụng dấu # – đây là tham chiếu tới vùng tràn. Ký hiệu này cho phép ta tham chiếu toàn bộ vùng bằng cách đặt nó sau địa chỉ đầu tiên của ô thuộc vùng tràn đó. Đây là một ký hiệu vô cùng hữu dụng. Bạn có thể sử dụng như một tham chiếu tới nguồn dữ liệu cho công thức mảng động khác như ví dụ sử dụng SORT. Đồng thời bạn cũng có thể kết hợp với các công thức thông thường như SUM, COUNT,… hoặc tham chiếu như VLOOKUP, INDEX, MATCH… Kể cả đặt tên vùng hay data validation cũng không loại lệ – ta có thể sử dụng # để tham chiếu.

KẾT HỢP CÔNG THỨC MẢNG ĐỘNG

Công thức mảng động có thể kết hợp với nhau. Chẳng hạn như ta có thể rút ngắn ví dụ trên bằng việc đưa SORT và UNIQUE vào cùng một công thức.

Thay vì chọn cả vùng như trước, ta có thể tạo một danh sách cho data validation bằng cách đưa dấu # vào sau tham chiếu tới ô đầu tiên trong vùng tràn: Phần thú vị nhất ở đây là vùng tràn luôn tự động update. Mọi thứ đều “động”, có nghĩa là ta không phải lo tới việc kiểm soát vùng hoặc update lại công thức. Ký hiệu tham chiếu luôn bao gồm tất cả những gì được thêm vào vùng tràn.

Ngoài những hàm mảng động mới, ngay cả những hàm đang hiện hữu trong Excel cũng có thể thể hiện dưới dạng mảng động và hiển thị kết quả trong vùng tràn.