Top 7 # Xem Nhiều Nhất Xóa Protect Trong Excel Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Chức Năng Protect Sheet Và Protect Workbook Trong Excel

Các bảng tính thường chứa các dữ liệu cần thiết mà không được thay đổi hoặc xoá người nhận. Thật may mắn, Excel có các tính năng có sẵn để bảo vệ bảng tính của bạn.

Mật khẩu bảo vệ toàn bộ workbook để ngăn chặn chúng bị mở bởi người sử dụng trái phép.

Bảo vệ những sheet riêng biệt và các cấu trúc của workbook đó, để ngăn chặn việc chèn hoặc xóa các sheet trong workbook đó.

Bảo vệ ô, cho phép hoặc không cho phép các thay đổi đến các ô quan trọng hoặc các công thức trong bảng tính Excel của bạn.

Để ngăn người dùng khác xem các trang tính bị ẩn, thêm, di chuyển, xóa hoặc ẩn trang tính và đổi tên trang tính, bạn có thể bảo vệ cấu trúc của sổ làm việc Excel bằng mật khẩu.

Protect Worksheet

Bạn có thể muốn bảo vệ worksheet của mình vì nhiều lý do khác nhau. Một lý do đó là ngăn cản chính bạn hoặc ai đó có thể lỡ tay xóa các công thức hay các sheet. Bạn có thể làm thế nào để dữ liệu sheet thay đổi nhưng công thức sử dụng trong đó lại không thể thay đổi. Đó là một một công việc mà hay sử dụng trong Excel.

Để thực hiện bảo vệ worksheet, bạn chọn Review ” Changes group “Protect Sheet. Excel sẽ hiển thị hộp thoại Protect Sheet. Lưu ý rằng việc cung cấp mật khẩu là tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn nhập một mật khẩu thì mật khẩu này được dung để mở sheet. Bạn có thể chọn những tùy chọn khác nhau mà từ đó Sheet được bảo vệ. Giả sử có ai đó muốn kiểm tra tùy chọn Format Cells, thì khi đó Excel sẽ không cho phép việc định dạng ô vì đã được bạn bảo vệ.

Khi ai đó cố gắng để định dạng lại các ô, thì anh ta (cô ta) sẽ nhận được cảnh báo lỗi như hình dưới.

Bảo vệ một Workbook

Excel cung cấp 3 cách để bảo vệ một workbook.

Yêu cầu mật khẩu để mở workbook.

Ngăn cản việc thêm, xóa, ẩn… các sheet.

Ngăn cản việc thay đổi kích thước hay vị trí của các cửa sổ.

Yêu cầu mật khẩu để mở một workbook

Excel cho phép bạn bảo vệ một workbook bằng mật khẩu. Sau khi thiết lập mật khẩu, bất cứ ai muốn mở workbook đều cần phải nhập mật khẩu. Để lập mật khẩu cho workbook, bạn theo các bước sau:

Chọn File ” Info ” Protect Workbook ” Encrypt With Password.Excel hiển thị hộp thoại Encrypt Document.

Nhập một mật khẩu và nhấn OK.

Nhập mật khẩu lần nữa và nhấn OK.

Để gỡ bỏ mật khẩu từ một workbook, bạn thực hiện các bước tương tự như trên. Tuy nhiên, trong bước 2, bạn xóa mật khẩu đã có đi.

Bảo vệ cấu trúc và các cửa sổ của Workbook

Để ngăn cản ai đó (hoặc chính bạn) thực hiện các thao tác nào đó trong một workbook, bạn có thể thiết lập bảo vệ cấu trúc và các cửa sổ workbook. Khi một workbook đã được bảo vệ theo cách này, sẽ không ai có thể thêm, xóa, ẩn… các sheet, và không cho phép việc thay đổi kích cỡ và vị trí của các cửa sổ.

Bạn làm việc này qua các bước sau:

Chọn Review ” Changes group ” Protect Workbook để hiển thị hộp thoại Protect Workbook.

Từ trong hộp thoại, bạn nhấn chọn Structure và Window.

Nhập một mật khẩu (không bắt buộc).

ĐỂ HIỂU RÕ HƠN BẠN CÓ THỂ XEM THÊM VIDEO BÊN DƯỚI

Video Protect sheet và Protect Workbook trong Excel

How To Protect / Lock Hidden Columns In Excel?

How to protect / lock hidden columns in Excel?

In Excel, Hide and Unhide columns are common functions that you may use them a lot, you can easily hide the columns and then unhide them again. But sometimes, you need to hide some columns which contain important data that you don’t want others to read. How could you protect the hidden columns not being unhide by others in Excel?

Protect or lock hidden columns with Excel feature

In Excel, the following steps can help you prevent the hidden columns from seeing, please do as this:

6. And in the Protect Sheet dialog, enter your password and confirm it. See screenshots:

And when you unhide the columns with the Unhide function, the Unhide tool will become gray, so that you can’t unhide the hidden columns. See screenshot:

Note: Because you have removed the locked status from all cells, you can enter data into the cells of worksheet as normal.

Easily protect/lock some cells/columns from editing in Excel

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required!

Protect/lock hidden columns with Kutools for Excel

If you have Kutools for Excel installed, its Selection Lock utility and Selection Unlock utility will help you much easier to protect/lock hidden columns in Excel. You can do as follows:

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required! Free Trial Now!

Notes: (1) Holding the Ctrl key, you can select multiple nonadjacent columns by selecting each column one by one; (2) Holding the Shift key, you can select multiple adjacent columns by selecting the first columns and the last one.

Then you will see hidden columns are locked and protected, while other cells in current sheet works as normal.

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required!

Demo: protect / lock hidden columns in Excel

Kutools for Excel – Includes more than 300 handy tools for Excel. Full feature free trial 30-day, no credit card required!

Reuse: Quickly insert complex formulas, charts and anything that you have used before; Encrypt Cells with password; Create Mailing List and send emails…

More than 300 powerful features. Supports Office/Excel 2007-2019 and 365. Supports all languages. Easy deploying in your enterprise or organization. Full features 30-day free trial. 60-day money back guarantee.

Enable tabbed editing and reading in Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio and Project.

Open and create multiple documents in new tabs of the same window, rather than in new windows.

√ Khóa Và Mở Khóa (Protect/Unprotect) Vùng Dữ Liệu Trong Bảng Tính Excel

Protect sheet bảo vệ bảng tính, chống sửa đổi các ô vùng chọn bằng thiết lập mật khẩu. Tuy nhiên, nếu không may bạn quên mật khẩu, hay bạn cần Unprotect sheet bảng tính khác mà không có mật khẩu thì làm thế nào?

Bài viết sau sẽ trình bày cách khóa một bảng tính, khóa một vùng chọn của bảng tính và cách ‘phá pass’ Unprotect sheet mà không cần phải dùng phần mềm can thiệp.

Cách bảo vệ bảng tính bằng Protect sheet

Nếu khóa toàn bộ bảng tính trừ vùng chọn: đầu tiên bạn cần chọn (bôi đen) vùng chọn không bị khóa (người dùng khác có thể chỉnh sửa dữ liệu), mở tab Protection trong Format Cells (nhấp phải chuột/Format Cells/Protection):

Nhấp bỏ chọn dấu stick trong mục Locked, nhấp OK.

Nếu chỉ khóa vùng chọn: Bạn chọn toàn bộ bảng tính (nhấn tổ hợp phím Ctr + A) rồi thao tác các bước như trên.

Kế tiếp, bạn chọn vùng dữ liệu cần khóa, cũng thao thao tác tương tự như trên nhưng chọn lại dấu kiểm Locked trong tab Protection của Format Cells trước khi nhấn OK.

Nếu khóa toàn bộ bảng tính: bạn không cần phải thực hiện các bước trên vì Excel mặc định là Locked.

Tiếp theo, bạn nhấp Tab Review, chọn Protect sheet:

Menu Protect sheet xuất hiện như sau:

Trong phần Allow all uers of this worksheet to bạn chọn các tính năng cần khóa, xong nhập mật khẩu vào ô Password to unprotect sheet. Nhấp OK và lập lại mật khẩu lần nữa khi được nhắc.

Lúc này phần chọn của sheet của bạn đã bị khóa, khi nhấp chuột (hoặc nhấn F2) để sửa đổi sẽ không thực hiện được và excel hiện ra một thông báo “xám xịt” về tình trạng của sheet (sheet bị khóa, cần pass để mở).

Mở khóa bảng tính (Unprotect sheet)

Nếu bạn có mật khẩu để mở khóa vùng chọn bị khóa (Unprotect sheet) thì mọi việc quá dễ dàng, chỉ việc thao tác: nhấp Tab Review, chọn Unprotect sheet nhập mật khẩu vào hộp Unprotect sheet khi nó xuất hiện và nhấn OK là xong.

Tuy nhiên, nếu chẳng may bạn quên mật khẩu hoặc cần cập nhật thông tin trên sheet bị khóa của một file excel nào đó mà không pass thì phải xử lý thế nào?

May mắn là chúng ta vẫn có thể xử lý được tình huống này mà không cần phải dùng phần mềm của bên thứ 3 can thiệp, đó là sử dụng Visual Basic Editor.

Các bước thao tác như sau:

(Trong hình trên là flie phantichcongno_mau, sheet2 (tonghop))

Tiếp theo, bạn copy đọan code sau dán vào phần General để phá pass cho sheet cần mở khóa:

Sub PasswordBreaker()

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

    MsgBox “Sheet ‘” & chúng tôi & “‘ is unprotected!”, vbInformation

Else

    If MsgBox(“Sheet ‘” & chúng tôi & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _

    vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub

    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer

    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer

    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer

    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer

    On Error Resume Next

    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66

    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66

    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66

    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

        ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _

        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _

        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)

    Next: Next: Next: Next: Next: Next

    Next: Next: Next: Next: Next: Next

    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & chúng tôi & “‘ is unprotected!”, vbInformation

End If

End Sub

Truy cập vào menu Run → Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) để chạy lệnh trên, nhấn Yes:

Nếu thành công, bạn cần xác nhận lại lệnh trên, nhấn OK để hoàn tất.

Như vậy, pass Protect sheet đã được gở bỏ, bạn hoàn toàn thao tác trên bảng tính này một cách bình thường.

Cách Hack Tính Năng Excel Protect Workbook Khi Lỡ Quên Password

Phải làm gì khi bạn lỡ quên password của tính năng Khóa bảo vệ trong Excel? Đừng vội lo lắng, chúng ta có thể dễ dàng hack Excel Protect Workbook bằng thủ thuật đơn giản này.

Excel Protect Workbook là gì

Protect Workbook là một tính năng bảo mật trên Excel, giúp bạn bảo vệ trang tính của mình ngăn người khác thay đổi hoặc xóa nội dung trên trang tính của bạn.

Để thực hiện bảo vệ worksheet, bạn chọn Review ” Changes group “Protect Sheet.

Excel sẽ hiển thị hộp thoại Protect Sheet. Lưu ý rằng việc cung cấp mật khẩu là tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn nhập một mật khẩu thì mật khẩu này được dung để mở sheet. Bạn có thể chọn những tùy chọn khác nhau mà từ đó Sheet được bảo vệ. Giả sử có ai đó muốn kiểm tra tùy chọn Format Cells, thì khi đó Excel sẽ không cho phép việc định dạng ô vì đã được bạn bảo vệ.

Khi ai đó cố gắng chỉnh sửa trang tính của bạn, họ sẽ nhận được cảnh báo cho biết ô đang bị khóa và cần nhập password để thao tác tiếp.

Chọn File ” Info ” Protect Workbook ” Encrypt With Password. Excel hiển thị hộp thoại Encrypt Document.

Nhập một mật khẩu và nhấn OK.

Nhập mật khẩu lần nữa và nhấn OK.

Lưu workbook đó.

Excel cho phép bạn bảo vệ một workbook bằng mật khẩu. Sau khi thiết lập mật khẩu, bất cứ ai muốn mở workbook đều cần phải nhập mật khẩu. Để lập mật khẩu cho workbook, bạn theo các bước sau:

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ngăn cản ai đó (hoặc chính bạn) thực hiện các thao tác nào đó trong một workbook, bạn có thể thiết lập bảo vệ cấu trúc và các cửa sổ workbook. Khi một workbook đã được bảo vệ theo cách này, sẽ không ai có thể thêm, xóa, ẩn… các sheet, và không cho phép việc thay đổi kích cỡ và vị trí của các cửa sổ.

Chọn Review ” Changes group ” Protect Workbook để hiển thị hộp thoại Protect Workbook.

Từ trong hộp thoại, bạn nhấn chọn Structure và Window.

Nhập một mật khẩu (không bắt buộc).

Nhấn OK.

Bạn làm việc này qua các bước sau:

Các bước để hack Excel Protect Workbook

Vì những lý do trên, bạn quyết định sử dụng tính năng Excel Protect Workbook cho trang tính của mình. Nhưng đôi khi bạn quên password đã đặt và bạn cần hack Mật khẩu Excel để có thể tiếp tục chỉnh sửa.

Để hack mật khẩu Excel Protect Workbook, bạn cần làm theo các bước sau:

1) Mở File Explorer

2) Thay đổi Chế độ xem Hiển thị / Ẩn Tùy chọn

3) Thay đổi phần mở rộng tệp thành .ZIP

4) Giải nén tệp và mở tệp chúng tôi trong trình soạn thảo văn bản

5) Loại bỏ phần bảo vệ

1) Mở File Explorer

6) Tạo tệp .ZIP mới

7) Thay đổi phần mở rộng tệp thành .XLSX

3) Thay đổi phần mở rộng tệp thành .ZIP

Đầu tiên, chúng ta cần sửa đổi phần mở rộng của tệp Excel thành tệp .ZIP. Về cơ bản, tất cả các tệp Excel chỉ là một bản trộn của một số tệp XML. Tất cả dữ liệu và cài đặt của bạn đều nằm trong các tệp này. Excel là một tệp nén của các tệp này, nhưng để Excel chạy / sửa đổi tệp, bạn cần có phần mở rộng tệp .XSLX. Để Hack tính năng Excel Protect Workbook, chúng ta cần xem các tệp này.

4) Giải nén tệp và mở tệp chúng tôi trong trình soạn thảo văn bản

Cách dễ nhất để thực hiện việc này là mở Windows File Explorer và xác định vị trí file Excel mà bạn muốn Hack.

Tiếp theo, đảm bảo rằng bạn đã BẬT Tùy chọn Hiển thị / Ẩn cho “File Name Extensions” như bạn thấy ở đây trên Menu View trong Windows File Explorer.

5) Loại bỏ phần bảo vệ 6) Tạo tệp .ZIP mới

Windows File Explorer – View Ribbon – Show / Hide Group – chọn File Name Extensions

LƯU Ý: Nếu bạn KHÔNG bật tùy chọn này, nếu bạn thử và đổi tên tệp, nó sẽ không hoạt động trừ khi bạn đang thay đổi phần mở rộng thực tế. Đổi tên đơn giản sẽ chỉ làm cho tệp của bạn giống như sau: “Original.xlsx” thành “Original.zip.xlsx”.

Nếu bạn đang hiển thị “”File Name Extensions” trong Windows File Explorer, đây là một bước dễ dàng. Chỉ cần thay đổi tên từ chúng tôi thành chúng tôi Nhấn OK khi được nhắc thay đổi phần mở rộng tệp.

Bây giờ bạn đã thay đổi phần mở rộng tệp, chúng ta có thể dễ dàng Hack Excel Protect Workbook với một vài bước nữa. Trước tiên, bạn cần giải nén các tệp từ tệp ZIP vào một thư mục trên máy tính của bạn như bạn thấy ở hinh bên dưới:

Khi bạn đã giải nén các tệp, hãy mở thư mục “xl”

50+ khách hàng doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực như: Vietinbank, Vietcombank, BIDV, VP Bank, TH True Milk, VNPT, FPT Software, Samsung SDIV, Ajinomoto Việt Nam, Messer,…

và tìm tệp “workbook.xml”.

Sau đó nhấp chuột phải và chọn “open with” từ menu bật lên và chọn WordPad hoặc NotePad làm trình soạn thảo của bạn. Tôi đang sử dụng WordPad ở đây.

Mở XML sổ làm việc bằng Trình soạn thảo văn bản

Trong tệp này, chúng ta cần tìm văn bản sau ” ” tiếp theo. Đánh dấu và xóa từ “” như bạn thấy ở hình bên dưới. Sau đó lưu tệp.

Bước tiếp theo là quay lại thư mục có tất cả các tệp đã được Giải nén. Sau đó đánh dấu / chọn tất cả các tệp và nhấp chuột phải vào chúng. Trong menu bật lên, chọn “Send To” và sau đó chọn “Compressed (zipped) Folder” như bạn thấy ở đây:

7) Thay đổi phần mở rộng tệp thành .XLSX

Bước cuối cùng của các bước Hack Excel Protect Workbook là đổi tên tệp .Zip trở lại .XLSX và làm cho Excel mở tệp nhóm hoặc tệp xml. Chỉ cần thay đổi phần mở rộng trong Windows File Explorer từ zip thành xlsx. Hack của bạn hiện đã hoàn thành và bây giờ bạn có thể thay đổi cấu trúc bảng tính của mình.

Với sứ mệnh: ” Mang cơ hội phát triển kỹ năng, phát triển nghề nghiệp tới hàng triệu người “, đội ngũ phát triển đã và đang làm việc với những học viện, trung tâm đào tạo, các chuyên gia đầu ngành để nghiên cứu và xây dựng lên các chương trình đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu xung quanh các lĩnh vực: Tin học văn phòng, Phân tích dữ liệu, Thiết kế, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Marketing, Quản lý dự án…

Gitiho tự hào khi được đồng hành cùng: