Top 11 # Xem Nhiều Nhất Xóa Số 0 Trong Excel 2007 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Hướng Dẫn Xóa Số 0, Ẩn Số 0 Trên Excel

Có rất nhiều trường hợp khi làm việc với bảng thông kê số liệu trên Excel, người dùng buộc phải ẩn hoặc xóa đi số 0, để có thể nhìn và xem dữ liệu toàn bảng chính xác hơn. Nếu thực hiện xóa theo cách thủ công sẽ cần nhiều thời gian, đặc biệt với những bảng thống kê nhiều ô có giá trị số 0 thì cách xóa thủ công sẽ không khả thi. Một số ô kèm theo công thức thì xóa số 0 theo kiểu thủ công, người dùng buộc phải tạo lại sau này khi thay đổi tính toán.

Các cách ẩn số 0 trên Excel

Cách 1:

Cách này sẽ áp dụng cho các phiên bản Excel 2007 trở lên.

Bước 1:

Tại giao diện bảng tính, chúng ta sẽ nhấn vào biểu tượng Office bên trên rồi chọn tiếp đến Excel Options.

Bước 2:

Trong giao diện mới, người dùng nhấp vào mục Advanced ở danh sách tùy chọn bên trái giao diện. Nhìn sang nội dung bên phải mục Display options for this worksheet, bỏ tích chọn tại Show a zero in cells that have zero value.

Cách 2:

Chúng ta sẽ điều chỉnh trực tiếp trong bảng dữ liệu trên Excel thông qua Format Cells.

Bước 2:

Trong giao diện hộp thoại Format Cells phần Category chọn mục Customs. Tiếp đến mục Type gõ vào khung bên dưới dãy số 0;-0;;@. Sau đó nhấn OK để lưu lại.

Khi quay trở lại bảng dữ liệu, toàn bộ các giá trị 0 đều bị ẩn đi.

Nếu muốn hiện lại số 0, bạn chỉ cần nhấn Delete để xóa đi dãy 0;-0;;@ trong phần Type tại bảng Format Cells là được.

Cách 3:

Với cách 3 này, chúng ta sẽ sử dụng tính năng Format để tiến hành ẩn đi các ô trong bảng thống kê có giá trị bằng 0.

Bước 2:

Trong hộp thoại New Formating Rule, tìm tới dòng Format only cells that contain. Sau đó chọn tiếp vào Equal to, rồi điền số 0 vào ô bên cạnh rồi chọn Format để định dạng lại ô.

Bước 3:

Chuyển sang bảng Format Cells. Tại tab Font xuống phần Color hãy chuyển sang màu trắng, hoặc có thể chọn bất cứ màu nào đó trùng với màu nền Excel. Cuối cùng nhấn OK để lưu lại.

Bước 4:

Như vậy, bảng số thống kê cũng đã bị ẩn đi số 0. Cách này sẽ chuyển giá trị số 0 có màu trùng với màu nền giao diện Excel.

Để hiện lại số 0, bạn thực hiện tương tự các bước trên cũng bôi đen toàn bộ bảng nhưng chuyển giá trị tại ô số 0 sang màu đen, hoặc màu đã tạo cho giá trị số 0 trước đó.

Video hướng dẫn ẩn số 0 trên Excel

Hướng Dẫn Cách Bỏ Số 0 Trong Excel Nhanh Chóng

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cách bỏ số 0 trong Excel nhanh chóng và đơn giản.

CÁCH GIỮ SỐ 0 ĐẦU DÒNG – FOMAT CELLS

Khi bạn muốn giữ số 0 đầu dòng trong Excel, bạn phải định dạng ô tính dưới dạng Text trước khi bạn gõ dữ liệu

Bước 1: Bạn thực hiện chọn những ô tính muốn gõ dữ liệu chứa số 0 ở đầu dòng, sau đó tiếp tục nhấp phải để chọn Format Cells từ danh sách tùy chọn.

Bước 2: Tại hộp thoại Format Cells, bạn nhấp vào thẻ Number, rồi chọn Text từ bảng Category. Nhấn OK để đóng hộp thoại.

Chú ý. Tuy nhiên, phương pháp này lại không thể thực hiện được nếu bạn định dạng ô tính sau khi đã gõ số.

XÓA SỐ 0 ĐẦU DÒNG 

Để có thể xóa số 0 ở đầu dòng, bạn sẽ có 3 lựa chọn sau :

Định dạng ô tính dạng number

Sử dụng công thức

Chạy VBA 

Sử dụng Convert to Number

Cụ thể các lựa chọn sẽ thực hiện như sau:

ĐỊNH DẠNG Ô TÍNH DẠNG NUMBER

Thực hiện chọn vùng dữ liệu mà bạn muốn định dạng số để không hiển thị số 0 ở đầu dòng, tiếp tục nhấp phải chọn Format Cells để mở hộp thoại Format Cells, sau đó chọn Number từ bảng Category, rồi nhấn OK.

Chú ý. Phương pháp này sẽ không thể thực hiện được nếu bạn định dạng ô tính sau khi gõ số.

SỬ DỤNG CÔNG THỨC

Thực hiện chọn một ô trống kế bên vùng dữ liệu mà bạn nhập số chứa số 0 đầu dòng, sau đó dùng hàm Value, công thức =VALUE(A1) (A1 là ô tính chứa số 0 đầu dòng) vào ô này. Tiếp tục nhấn nút Enter, như vậy số hiển thị trong ô không chứa số 0 đầu dòng nữa.

PHƯƠNG PHÁP 3: CHẠY VBA

Bước 1: Nhấn Alt + F11 để hiển thị cửa sổ.

Sub DeleteZero()

Dim Rng As Range

Dim WorkRng As Range

On Error Resume Next

xTitleId = "KutoolsforExcel"

Set WorkRng = Application.Selection

Set WorkRng = Application.InputBox("Range", xTitleId, WorkRng.Address, Type:=8)

WorkRng.NumberFormat = "General"

WorkRng.Value = WorkRng.Value

End Sub

Bước 3: Nhấn vào nút Run và một cửa sổ hiện ra, tiến hành chọn vùng dữ liệu có chứa số 0 đầu dòng.

Bước 4: Nhấp OK và như vậy là số 0 đầu dòng đã được xóa.

SỬ DỤNG CONVERT TO NUMBER

Đánh giá bài viết

Tổng Hợp Các Cách Thêm Số 0 Vào Trước Chuỗi Trong Microsoft Excel

Nếu bạn đang sử dụng Excel không chỉ để nhập số, mà còn nhập các dữ liệu như mã số thuế, số điện thoại, mã nhân viên… Bạn có thể cần nhập và giữ số 0 đứng đầu trong ô. Tuy nhiên, nếu bạn thử nhập số như “0123” vào một ô, Excel sẽ tự động cắt ngay mã đó thành “123”.

Như vậy để bạn có thể nhập được số 0 vào trước các số thì bạn có thể áp dụng một trong các cách sau đây:

Các cách thêm số 0 vào trước chuỗi trong Microsoft Excel

Cách 1: Sử dụng định dạng Format Text

Cách đơn giản nhất là bạn nhập thêm dấu ‘ (dấu nháy) vào trước, sau đó nhập số 0 như bình thường.

Hoặc một cách khác là ở ngay hàng hoặc cột dữ liệu bạn muốn nhập số 0 vào trước thì có thể chuyển về định dạng Text.

Để xóa cảnh báo cảnh báo lỗi ở các dữ liệu thêm ‘ (dấu nháy) , bạn có thể chọn vào ký hiệu cảnh báo ⚠ và chọn Ignore Error thì cảnh báo lỗi sẽ bị ẩn đi.

Cách 2: Sử dụng định dạng tùy chỉnh – Custom Format để tự động thêm số 0 vào trước.

Với định dạng tùy chình, bạn có thể định dạng để Excel tự động thêm số 0 vào trước theo số con số được định sẵn trong định dạng.

Ví dụ: Sử dụng định dạng tùy chỉnh để tạo định dạng 0000 và chuyển đổi các con số của cột Mẫu sang cột Kết quả theo định dạng vừa tạo.

👉Để mở cửa sổ tạo định dạng tùy chỉnh, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl +1. Sau đó tạo đinh dạng 0000, chọn OK để áp dụng định dạng vừa tạo.

Kết quả: Với định dạng 0000, tức là Excel sẽ tự động thêm n con số 0 vào trước để đủ số con số như định dạng. Trường hợp, giá trị có số con số lớn hơn hoặc bằng số con số được định dạng thì giá trị được giữ nguyên.

Cách 3: Sử dụng hàm TEXT

Diễn giải: Hàm Text là hàm chuyển đổi một giá trị thành văn bản theo định dạng hiển thị được chỉ định.

Cú pháp hàm TEXT:

Trong đó:

value: Giá trị bạn muốn định dạng hiển thị.

format_text: định dạng muốn hiển thị.

Ví dụ: Sử dụng hàm TEXT để thêm số 0 vào trước các con số trong cột Mẫu.

👉Như vậy, khi sử dụng hàm TEXT thì kết quả cũng tương tự khi sử dụng định dạng tùy chỉnh như trong cách 2. Tuy nhiên, hàm TEXT sẽ chuyển đổi số thành văn bản nên các hàm tính toán số học sẽ không thực hiện được trên kết quả này.

Cách 4: Sử dụng hàm RIGHT

Nếu sử dụng hàm Right thì có vẻ hơi phức tạp vì hàm Right là hàm tách chuỗi theo số ký tự chỉ định từ bên phải qua. Vậy nên đối với các chuỗi không cố định ký tự thì nếu không cẩn thận kết quả sẽ bị sai.

Tuy vậy, nếu các bạn để ý thì các cách trên được sử dụng cho các giá trị là số. Còn đối với các giá trị là văn bản thì các cách trên không áp dụng được, ngoại trừ gõ trực tiếp hoặc thêm dấu ‘ (dấu nháy) vào trước.

Ví dụ: nếu bạn cần thêm số 0 vào trước chuỗi ” A1″ thì có thể nhập thẳng vào Cells giá trị là ” 0A1″ hoặc bạn có thể sử dụng hàm Right để tách chuỗi như hình ví dụ sau đây.

👉Trong ví dụ ở hình trên, trước khi tách chuỗi bằng hàm RIGHT mình sẽ thực hiện một phép gộp chuỗi và sau đó hàm RIGHT sẽ tách 6 ký tự tính từ phải qua. Như vậy, nếu giá trị nào có số ký tự <6 thì sẽ được giữ lại số 0 sau khi tách.

OK! Qua 4 cách để thêm số 0 vào trước chuỗi trong Excel, mình hy vọng sẽ giúp cho các bạn giải quyết được các vấn đề đang gặp phải.

Cách Đánh Số Trang Trong Excel 2007, 2010

Cách đánh số trang trong Excel 2007, 2010

Bạn đã biết đánh số trang trong bảng tính Excel chưa? Có thể bạn ít chú ý đến điều này và thấy rằng nó không cần thiết. Tuy nhiên Excel cũng cho phép bạn đánh số trang giống như trong Word, cùng theo dõi các bước làm này trên Excel 2007 còn lại Excel 2010, 2013 làm tương tự

– Bước 1: Trên giao diện Excel các bạn chọn tab Page Layout trên thanh công cụ

– Bước 2: Trong phần Page Setup các bạn chọn biểu tượng như hình dưới ( dấu mũi tên nhỏ ở phần Page Stetup)

– Bước 4: Tại Footer các có 3 vị trí đặt số trang: Left section (bên trái), Center section (ở giữa), Right section (bên phải). Muốn đánh số trang ở vị trí nào các bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí đó sau đó chọn biểu tượng Insert Page Number.

– Bước 5: Sau đó xuất hiện &[Page] ở vị trí các bạn chọn, các bạn nhấn OK.

 

Ngoc Hien