Top 8 # Xem Nhiều Nhất Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Các Hàm Trong Excel Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Beiqthatgioi.com

Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng

hàm LEN trong Excel để lấy kết quả nhanh nhất và chính xác nhất về số ký tự cần xác định.

Trong quá trình thao tác, xử lý bảng tính trên Excel, vì yêu cầu công việc, đôi khi người dùng cần xác định độ dài của chuỗi ký tự. Lúc này, chúng ta có thể sử dụngđể lấy kết quả nhanh nhất và chính xác nhất về số ký tự cần xác định.

Hàm LEN trong Excel nghĩa là gì?

Với cách làm thủ công (đếm từng ký tự trong Excel) thì người dùng thường chỉ áp dụng được cho những bảng Excel có ít dữ liệu, thông số. Còn với những bảng tính nhiều dữ liệu thì cách làm này sẽ không khả thi, không thể sử dụng được và rất mất thời gian. Và đó là lý do chúng ta nên sử dụng các hàm hỗ trợ, ví dụ như hàm LEN.

Hàm LEN dùng để làm gì hoặc ý nghĩa hàm LEN chính là câu hỏi được nhiều người sử dụng Excel quan tâm. Theo đó, nếu bạn đang tìm kiếm một công thức Excel để đếm số ký tự trong một ô thì hàm LEN chính là hàm dễ làm, đơn giản nhất. Tên của hàm cũng rất dễ nhớ, là 3 chữ cái đầu của từ “LENGTH”. Đó là tác dụng thực sự của hàm LEN – trả về chiều dài của chuỗi ký tự (chiều dài của một ô).

Nói cách khác, chúng ta sử dụng hàm LEN trong Excel để đếm tất cả các ký tự có trong một ô, bao gồm chữ số, chữ cái, ký tự đặc biệt và cả các khoảng trống.

Cách dùng hàm len

Trong Excel, cú pháp hàm LEN là: =LEN(chuỗi ký tự cần đếm hoặc ô chứa chuỗi ký tự cần đếm). Sau đó, hàm LEN sẽ trả về giá trị độ dài của chuỗi ký tự, kể cả các ký tự khoảng trống. 

Ví dụ về cách sử dụng hàm LEN trong Excel:

– Cách đếm tất cả các ký tự trong một ô (bao gồm cả ký tự trống)

Hàm LEN sẽ đếm tất cả các ký tự trong 1 ô, bao gồm cả các ký tự trống. Ví dụ, để tính độ dài ô B2, chúng ta sử dụng công thức sau: =LEN(B2). Trong hình bên dưới, công thức LEN đếm được ở ô B2 có 13 ký tự bao gồm 12 chữ cái và 1 dấu chấm. Các ô sau cũng có cách đếm tương tự: =LEN(B3), =LEN(B4), =LEN(B5), =LEN(B6), =LEN(B7), =LEN(B8).

– Cách đếm tổng số ký tự ở một vài ô

Cách dễ nhất để đếm tổng số ký tự ở nhiều ô là dùng phép tính cộng các hàm LEN với nhau. Ví dụ: =LEN(B2)+LEN(B3)+LEN(B4)+LEN(B5). Hoặc sử dụng hàm SUM để tính tổng số ký tự được trả về bởi công thức LEN. Đó là =SUM(LEN(B2)+LEN(B3)+LEN(B4)+LEN(B5)).

Trong cả 2 cách này, công thức đếm số ký tự trong mỗi ô được chỉ định, trả lại kết quả là tổng độ dài của chuỗi. Cách này dễ hiểu, dễ sử dụng nhưng không phải biện pháp tốt nhất để đếm số ký tự trong những dãy có quá nhiều ô. Trường hợp nhiều ô, nên sử dụng hàm SUM và LEN trong công thức mảng.

– Cách đếm số ký tự không bao gồm ký tự trống

Khi làm việc trên các trang tính lớn, một vấn đề khá phổ biến là có nhiều ký tự trống ở đầu hoặc cuối văn bản (khoảng trống thừa ở đầu hoặc cuối văn bản). Chúng ta có thể sử dụng hàm LEN khi nghi ngờ có ký tự trống ở đầu hoặc cuối ô. Để tính được độ dài chuỗi văn bản trừ ký tự trống đầu và cuối, chúng ta chỉ cần gắn hàm TRIM vào công thức LEN. Đó là =LEN(TRIM(B2)). Tương tự với các ô khác: =LEN(TRIM(B3)), =LEN(TRIM(B4)), =LEN(TRIM(B5)), =LEN(TRIM(B6)), =LEN(TRIM(B7)), =LEN(TRIM(B8)).

Ứng dụng của hàm LEN 

Hàm LEN chủ yếu được ứng dụng trong:

– Kế toán: Trong kế toán, người ta có thể sử dụng hàm LEN để đặt điều kiện cho mã số thuế. Mã số thuế chỉ có 2 loại là loại 10 số và loại 13 số. Khi nhập mã số thuế, người ta có thể dùng hàm IF để loại trừ trường hợp nhập mã số thuế bị thiếu hoặc thừa số. Khi kết hợp với một số công cụ sử dụng trong Excel, ta có thể chỉ cho phép người dùng nhập 10 hoặc 13 ký tự, khi nhập nhiều hoặc ít hơn những ký tự trên sẽ cảnh báo, ngăn chặn không cho lưu.

– Quản lý hàng hóa: Mỗi mặt hàng thường đều sẽ có một mã hàng riêng. Trong báo cáo chi tiết mua bán hàng cũng có một danh sách lên tới hàng nghìn lần nhập – xuất. Do đó, chúng ta đôi khi cần sử dụng hàm LEN để đếm số thứ tự của từng lần mua bán phục vụ mục đích kiểm tra hoặc thống kê cho chính xác. 

Định Nghĩa Hàm Text Và Cách Sử Dụng Trong Excel

Hàm text trong excel

Hàm Text là một hàm căn bản nhất trong excel, nó nằm trong bộ hàm xử lý văn bản và chuỗi ký tự.

Hàm Text được ứng dụng để chuyển đổi giá trị số sang chuỗi văn bản ở một định dạng cụ thể.

Ta có cú pháp của hàm text trong excel như sau:

=TEXT(giá trị, định dạng_văn bản)

Giá trị: là giá trị số cần chuyển sang văn bản. Tham số này có thể là số, ngày tháng, là tham chiếu của một ô chứa giá trị số hay một hàm khác trả về kết quả là số hay ngày.

Định dạng văn bản: là định dạng cần chuyển đổi, cung cấp thể thức của mã định dạng được đặt trong dấu ngoặc kép, ví dụ như “mm/dd/yy”.

Cách dùng hàm text

Hàm Text trong Excel thường được ứng dụng trong các trường hợp sau đây:

Hiển thị giá trị số theo một cách dễ đọc hơn hoặc theo một định dạng dễ dàng hơn cho người dùng.

Hiển thị ngày tháng năm theo một định dạng nhất định.

Kết hợp các số hoặc ngày tháng năm với văn bản hoặc các kí tự nhất định.

Ta có ví dụ về cách dùng hàm text trong excel:

Để kéo ngày từ ô A2 sang một ô khác theo định dạng truyền thống như “Jan 1, 2016”, ta dùng hàm Text và có công thức sau:

=TEXT(A2, “mmmm d, yyyy”)

Với công thức trên ta nhận được kết quả:

Mã định dạng hàm text

Những định dạng cơ bản nhất của hàm text trong excel:

Dấu để khoảng trống cho số 0 vô nghĩa nhưng không biểu diễn chúng. Thường được dùng để sắp xếp các số trong cột tại một điểm thập phân

#.?? Biểu diễn tối đa 2 phần thập phân và căn nhập cho các điểm thập phân trong một cột

Ngày của tháng hoặc ngày của năm

d – một hoặc 2 số không chứa số 0 ở đầu (từ 1 đến 31)

dd – 2 số chứa số 0 ở đầu (01 đến 31)

ddd – 3 kí tự viết tắt (Mon – Sun (thứ 2 đến chủ nhật)

Tháng (được sử dụng như một phần của ngày)

m – một hoặc 2 số không chứa số 0 ở đầu (1 đến 12)

mm – 2 số chứa số 0 ở đầu (01 – 12)

mmm – viết tắt của tháng (Jan – Dec)

mmmm – chữ đầy đủ của tháng

Một số ví dụVí dụ 1 về ứng dụng hàm text trong excel:

Ta có ô A2 là giá trị, để có thể trình bày số có 7 chữ số với số 0 là số đứng đầu thì ta có công thức sau:

=TEXT(A2,”0000000″)

Với ta nhận được kết quả trả về từ công thức hàm Text thêm đã thêm số 0 đứng đầu theo yêu cầu để tạo chuỗi 7 ký tự như sau:

Lưu ý rằng: kết quả trả về từ hàm Text trong Excel luôn được mặc định là chuỗi văn bản (định dạng text), ngay cả khi kết quả trả về tưởng chừng là số.

Ví dụ 2 về ứng dụng hàm Text trong excel:

Để biểu diễn số trong ô A2 theo số điện thoại 7 chữ số truyền thống theo định dạng 123-456, ta áp dụng hàm text vào công thức:

=TEXT(A2, “###-####”)

Nếu một vài giá trị gốc chứa mã khu vực (giả sử có thể là 7 chữ số hay 10 chữ số), bao gồm cả mã định dạng có điều kiện sau đây để hiển thị số có 10 chữ số theo định dạng (123) 246-789:

=TEXT(A2,”[<=9999999]###-####;(###) ###-####”)

Ta có công thức hàm text thực hiện như sau:

Hàm Text là một hàm căn bản và có tên gọi dễ nhất trong excel, tuy nhiên tính ứng dụng của hàm này vô cùng rộng và được sử dụng phổ biến. Với bài viết này, mong rằng bạn đã hiểu sâu hơn về hàm text trong excel.

Các Hàm Đếm Trong Excel Và Cách Sử Dụng

Hàm đếm trong Excel ứng dụng trong rất nhiều công việc, nhất là việc văn phòng. Lưu lại những hàm đếm phổ biến và cách sử dụng chúng sẽ rất hữu ích cho tất cả mọi người. Trong bài viết này sẽ tổng hợp những thông tin cần thiết nhất về hàm đếm trong excel.

Một số hàm đếm excel phổ biến được ứng dụng nhiều nhất.

Hàm count: dùng để đếm số ô có chứa dữ liệu là số trong 1 vùng dữ liệu

Hàm counta: đếm số ô chứa dữ liệu không phân biệt kiểu dữ liệu là số hay ký tự có trong một vùng dữ liệu hoặc 1 tập giá trị.

Hàm countif: hàm đếm có điều kiện trong excel

Hàm countifs: hàm đếm có nhiều điều kiện trong excel

Hàm countblank: hàm đếm ô trống excel

Hàm rank: hàm xếp thứ tự trong excel

Hàm average: hàm tính trung bình cộng trong excel

Hàm column, columns: hàm trả về số cột của tham chiếu ô nhất định trong excel hoặc trả về tổng số cột trong một mảng hoặc 1 tham chiếu nhất định trong Excel

Hàm dateif / dateifs: tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước trong Excel

Hàm len: hàm đếm ký tự trong excel

Cú pháp hàm count:

=COUNT(Giá trị 1, Giá trị 2, …) Ví dụ: Đếm số học sinh đỗ trong kì thi, học sinh “trượt” kí hiệu tr.

Công thức: C15: =COUNT(C6:C14)

Ví dụ hàm count trong excel

Hàm counta được dùng để đếm số ô chứa dữ liệu không phân biệt kiểu dữ liệu là số hay ký tự có trong một vùng dữ liệu hoặc 1 tập giá trị.

Cú pháp hàm counta:

=COUNTA(Value 1, value 2, …)

Hoặc

=COUNTA(Vùng dữ liệu) Ví dụ: Đếm số ô không rỗng trong bảng dữ liệu sau:

Áp dụng công thức D10=COUNTA(A4:D9)

Hàm countif là hàm đếm có điều kiện trong excel

Cú pháp:

=COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

Range: là vùng chứa các ô muốn đếm

Criteria: là điều kiện bạn muốn thiết lập dưới dạng một số, kí tự hoặc một logic sẽ chỉ định những giá trị nào sẽ được đếm

Ví dụ: Tính số lần bán cam 1 theo dữ liệu trong bảng sau:

Công thức: E4 = Countif (B5:B12, “Cam 1”)

Hàm countif trong excel

Hàm countifs: trả về số lượng các ô thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện.

Hàm countifs có thể được sử dụng với các điều kiện như ngày, số, ký tự và nhiều điều kiện khác.

Cú pháp:

=COUNTIFS(Criteria_range1,Criteria1,[Criteria_range2,Criteria2],…)

Trong đó:

range1: là phạm vi đầu tiên để đánh giá.

criteria1: là xác định phạm vi đầu tiên áp dụng điều kiện đầu tiên (criteria1), bắt buộc.

range2: là điều kiện bổ sung phạm vi thứ hai để đánh giá.

criteria2: là điều kiện bổ sung xác định phạm vi áp dụng điều kiện thứ 2.

Ví dụ: Đếm số học sinh đạt cả 3 điểm 9.

Công thức: D11=COUNTIFS(D5:D9,9,E5:E9,9,F5:F9,9)

Hàm countifs trong excel

Hàm countblank là một hàm thường được dùng trong excel để đếm số ô trống (rỗng) trong vùng chọn đã xác định trong bảng dữ liệu.

Cú pháp:

=COUNTBLANK(RANGE)

Trong đó:

Range: là phạm vị bắt buộc mà từ đó bạn muốn đếm các ô trống.

Ví dụ: Đếm số học sinh chưa có điểm (số ô trống).

Công thức: E15=COUNTBLANK(E6:E13)

Cách sử dụng hàm countblank

Hàm rank trong Excel là hàm trả về thứ hạng, xếp hạng của một số trong danh sách các số. Thứ hạng của số đó là vị trí tương quan giữa một giá trị với các giá trị còn lại trong danh sách.

Cú pháp:

=RANK(number, ref, [order])

Trong đó:

Number: là đối số mà bạn muốn tìm thứ hạng cho nó. Giá trị bắt buộc

Ref: là một mảng hoặc tham chiếu đến danh sách các số. Giá trị bắt buộc.

Order: là số chỉ rõ cách xếp hạng. Nếu Order=0 thì xếp hạng theo thứ tự giảm dần, order là số khác thì xếp hàng theo thứ tự tăng dần.

Kết quả phép tính

Hàm average trong excel là hàm trả về giá trị trung bình cộng của một dãy số.

Với cú pháp đơn giản của hàm average ta có thể thực hiện tính trung bình cộng của dãy số một cách đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều

Cú pháp:

AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],…)

Trong đó:

Number1: bắt buộc

Number2, Number3,…: tùy chọn.

Dùng hàm average để tính điểm trung bình cộng

Hàm column trong excel là hàm trả về số cột của tham chiếu ô nhất định.

Cú pháp:

=COLUMN([reference])

Trong đó:

reference: là ô hoặc phạm vi ô muốn trả về số cột, là tham số tùy chọn.

Chú ý:

Đối số tham chiếu không thể tham chiếu tới nhiều vùng.

Ví dụ: Tìm số cột của ô C8.

Công thức: =COLUMN(C8)

Hàm columns là hàm trả về tổng số cột trong một mảng hoặc 1 tham chiếu nhất định trong Excel

Cú pháp:

=COLUMNS(array)

Trong đó:

array: là mảng hoặc công thức mảng hoặc tham chiếu đến phạm vi ô muốn tính tổng số cột.

Ví dụ: Tìm số cột trong vòng B4:D36

Công thức: =COLUMNS(B4:D36)

Hàm columns trong excel

Hàm datedif là hàm tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước trong Excel

Cú pháp:

=DATEDIF(start_day,end_day,unit)

Trong đó:

start_day: ngày bắt đầu cần tính toán.

end_day: ngày kết thúc, end_day cần lớn hơn start_day.

unit: loại kết quả trả về của việc tính toán, cần viết trong dấu ngoặc kép.

y: số năm chênh lệch giữa start_day và end_day.

m: số tháng chênh lệch giữa start_day và end_day.

d: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day.

md: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm, số tháng.

ym: số tháng chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm, số ngày.

yd: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm.

Ví dụ: Tính tổng số ngày, tháng, năm theo dữ liệu trong bảng bên dưới.

Hàm len là hàm đếm ký tự trong excel. Dùng hàm này khi ta muốn đếm số ký tự có trong một chuỗi text/ một chuỗi văn bản để tính toán hoặc kết hợp với hàm khác.

Cú pháp:

=len(text)

Trong đó :

Chuỗi text/ văn bản có thể gồm cả chữ, số, ký tự đặc biệt và khoảng trống (dấu cách).

Ví dụ: đo độ dài của chuỗi “Phạm Hà Anh” trong bảng sau:

Công thức: =LEN (B2)

Vẽ tranh bằng phần mềm… Excel: Một họa sĩ người Nhật Bản đã làm nhiều người bất ngờ khi phát minh ra một kiểu vẽ tranh vô cùng độc đáo: vẽ tranh bằng phần mềm Excel, theo Oddity Central.

Khám Phá Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Ruby Trong Liên Quân Mobile

Liên Quân Mobile sở hữu 3 đơn vị tiền ảo đó là: Vàng, Ruby và Quân Huy. Vậy Ruby trong Liên Quân Mobile để làm gì?

Ruby là một trong những loại tiền quý hiếm nhất được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ trong game Liên Quân. Bạn có thể sử dụng Ruby để mua các vật phẩm khác không phải là tướng hay là ngọc. Ngoài ra, người chơi có thể đổi tiền ảo Ruby ra tiền Việt sau mỗi lần trải nghiệm game để tính toán được giá trị thực sự của đồng tiền ảo Ruby.

Để có thể sở hữu tiền ảo Ruby người chơi cần phải mua thẻ nạp game. Đối tượng người chơi game vô cùng đa dạng, trong số đó có các cầu thủ bóng đá. Một số cầu thủ yêu thích chơi game thường dành tiền lương của mình để nạp thẻ và mua các vật phẩm.

Các game thủ có thể sử dụng tiền ảo Ruby trong Liên Quân Mobile để:

Mua thẻ để nhân đôi vàng

Mua thẻ game để nhân đôi kinh nghiệm

Mở bảng ngọc cho các tướng trong Liên Quân

Mua các gói tướng vĩnh viễn trong game Liên Quân Mobile như: tướng Toro, Kahlii và Gildur,…

Đặc biệt các game thủ cũng có thể sử dụng Ruby để mua vé quay Liên Quân Mobile. Bạn sẽ có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ nhà phát hành. Khi đó, người chơi sẽ tiết kiệm số tiền mua thẻ game nạp tiền online hoặc bổ sung những vật phẩm cùng các trang bị có giá trị cao cho mình.

Những thứ có thể mua bằng tiền ảo Ruby:

Vé Quay Siêu Cấp: Chỉ cần 200 Ruby là bạn có thể sở hữu 1 vé Quay Siêu Cấp. Tối đa mỗi người chơi sẽ được mua 5 vé/1 ngày.

Mua hộp ngọc gồm tướng vĩnh viễn và thẻ x2 EXP trong 1 ngày

Mua thẻ game X2 EXP

Mua thẻ game để X2 Vàng

Cách kiếm Ruby trong Liên Quân

Ruby là đơn vị tiền tệ mang lại nhiều lợi ích cho các game thủ khi chơi Liên Quân Mobile. Tuy nhiên người chơi lại không thể nạp tiền hoặc thẻ vào các tài khoản game để có thể mua được Ruby giống như việc mua đơn vị tiền tệ vạn năng (Quân Huy).

Dùng thẻ thử Tướng để kiếm Ruby

Người chơi sẽ kiếm được 15 Ruby tương ứng với mỗi thẻ thử tướng. Để có thể sở hữu thẻ thử tướng, các game thủ chỉ cần nạp vào tài khoản của mình 1 số xu nhất định. Đây cũng là cách thức kiếm tiền ảo Ruby hữu dụng nhất được nhiều game thủ sử dụng khi chơi Liên Quân Mobile.

Kiếm Ruby bằng cách “cày” các nhiệm vụ

Cũng tương tự như các trò chơi cày tiền ảo khác, để kiếm được số Ruby như mong muốn người chơi cần phải hoàn thành các nhiệm vụ trong game. Công việc này không chỉ mang lại cho người chơi nhiều Ruby mà còn giúp bạn nâng cao kỹ năng chơi game mà lại không tốn bất kỳ khoản tiền nạp game nào cả.

Mời bạn bè chơi cùng để kiếm thêm Ruby

Mời bạn bè cùng chơi để kiếm Ruby cũng là cách được rất nhiều game thủ lựa chọn khi chơi Liên Quân Mobile. Ưu điểm của cách thức này đó là tiết kiệm thời gian và công sức cho người chơi. Khi đó, hệ thống sẽ tặng bạn một lượng Ruby nhất định phụ thuộc vào số người chơi mà bạn mời tham gia.

Việc kiếm Ruby trong Liên Quân vừa dễ dàng lại vừa giúp các game thủ có được những vật phẩm hấp dẫn. Đồng thời người chơi sẽ mua được những gói tướng cũng như bổ sung thêm lực lượng cho đội chơi để họ luyện tập và nâng cao các thế mạnh của mình.