Đề Xuất 3/2023 # Word 2013: Line And Paragraph Spacing # Top 9 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 3/2023 # Word 2013: Line And Paragraph Spacing # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Word 2013: Line And Paragraph Spacing mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

/en/word2013/indents-and-tabs/content/

Introduction

As you design your document and make formatting decisions, you will need to consider line and paragraph spacing. You can increase spacing to improve readability or reduce it to fit more text on the page.

Optional: Download our practice document.

About line spacing

Line spacing is the space between each line in a paragraph. Microsoft Word allows you to customize the line spacing to be single spaced (one line high), double spaced (two lines high), or any other amount you want. The default spacing in Word 2013 is 1.08 lines, which is slightly larger than single spaced.

In the images below, you can compare different types of line spacing. From left to right, these images show the default line spacing, single spacing, and double spacing.

Line spacing is also known as leading (pronounced to rhyme with wedding).

To format line spacing:

Fine tuning line spacing

Your line spacing options aren’t limited to the ones in the Line and Paragraph Spacing menu. To adjust spacing with more precision, select Line Spacing Options from the menu to access the Paragraph dialog box. You’ll then have a few additional options you can use to customize spacing:

Exactly:When you choose this option, the line spacing is measured in points, just like font sizes. Generally, the spacing should be slightly larger than the font size. For example, if you’re using 12-point text, you could use 15-point spacing.

Like the Exactly option, this option lets you choose how many points of spacing you want. However, if you have different sizes of text on the same line, the spacing will expand to fit the larger text.

This option lets you type the number of lines of spacing you want. For example, choosing Multiple and changing the spacing to 1.2 will make the text slightly more spread out than single-spaced text. If you want the lines to be closer together, you can choose a smaller value like 0.9.

Paragraph spacing

By default, when you press the Enter key Word 2013 moves the insertion point down a little farther than one line on the page. This automatically creates space between paragraphs. Just as you can format spacing between lines in your document, you can adjust spacing before and after paragraphs. This is useful for separating paragraphs, headings, and subheadings.

To format paragraph spacing:

In our example, we’ll increase the space before a paragraph to separate it from a heading. This will make our document easier to read.

Select the paragraph spacing you want to use. In our example, we’ll select Add Space Before Paragraph.

From the drop-down menu, you can also select Line Spacing Options to open the Paragraph dialog box. From here, you can control how much space there is before and after the paragraph.

You can use Word’s convenient Set as Default feature to save all of the formatting changes you’ve made and automatically apply them to new documents. To learn how to do this, read our article on Changing Your Default Settings in Word.

Challenge!

Open an existing Word 2013 document. If you want, you can use our practice document.

Change the line spacing of some text. If you’re using the example, change the line spacing of the paragraph in the Summary section so it is single spaced.

Change the paragraph spacing between two paragraphs. If you’re using the example, add paragraph spacing after each paragraph in the Experience section.

If you are using the example, change the line and paragraph spacing so the entire resume fits on one page.

/en/word2013/lists/content/

Word 2022: Line And Paragraph Spacing

/en/word2016/indents-and-tabs/content/

Introduction

As you design your document and make formatting decisions, you will need to consider line and paragraph spacing. You can increase spacing to improve readability and reduce it to fit more text on the page.

Optional: Download our practice document.

Watch the video below to learn how to fine tune line and paragraph spacing in your documents.

About line spacing

Line spacing is the space between each line in a paragraph. Word allows you to customize the line spacing to be single spaced (one line high), double spaced (two lines high), or any other amount you want. The default spacing in Word is 1.08 lines, which is slightly larger than single spaced.

In the images below, you can compare different types of line spacing. From left to right, these images show default line spacing, single spacing, and double spacing.

Line spacing is also known as leading (pronounced to rhyme with wedding).

To format line spacing

Select the text you want to format.

The line spacing will change in the document.

Fine tuning line spacing

Your line spacing options aren’t limited to the ones in the Line and Paragraph Spacing menu. To adjust spacing with more precision, select Line Spacing Options from the menu to access the Paragraph dialog box. You’ll then have a few additional options you can use to customize spacing.

Exactly:When you choose this option, the line spacing is measured in points, just like font size. For example, if you’re using 12-point text, you could use 15-point spacing.

At least: Like the the Exactly option, this lets you choose how many points of spacing you want. However, if you have different sizes of text on the same line, the spacing will expand to fit the larger text.

Multiple: This option lets you type the number of lines of spacing you want. For example, choosing Multiple and changing the spacing to 1.2 will make the text slightly more spread out than single-spaced text. If you want the lines to be closer together, you can choose a smaller value, like 0.9.

Paragraph spacing

Just as you can format spacing between lines in your document, you can adjust spacing before and after paragraphs. This is useful for separating paragraphs, headings, and subheadings.

To format paragraph spacing:

In our example, we’ll increase the space before each paragraph to separate them a bit more. This will make it a little easier to read.

Select the paragraph or paragraphs you want to format.

The paragraph spacing will change in the document.

From the drop-down menu, you can also select Line Spacing Options to open the Paragraph dialog box. From here, you can control how much space there is before and after the paragraph.

You can use Word’s convenient Set as Default feature to save all of the formatting changes you’ve made and automatically apply them to new documents. To learn how to do this, read our article on Changing Your Default Settings in Word.

Challenge!

Open our practice document.

Select the the date and the address block. This starts with April 13, 2016, and ends with Trenton, NJ 08601.

Change the spacing before the paragraph to 12 pt and the spacing after the paragraph to 30 pt.

Select the body of the letter. This starts with I am exceedingly and ends with your consideration.

Change the line spacing to 1.15.

When you’re finished, your page should look like this:

/en/word2016/lists/content/

Hướng Dẫn Sử Dụng Line And Paragraph Spacing Trong Word

Định dạng khoảng cách dòng

Bôi đen văn bản bạn muốn định dạng.

Trên tab Home, chọn Line and Paragraph Spacing. Sau đó lựa chọn khoảng cách dòng mà bạn muốn dãn .

Văn bản sẽ thay đổi theo đúng khoảng cách mà bạn đã chọn:

Tùy chỉnh độ dãn dòng

Bạn có thể tự điều chỉnh không giới hạn khoảng cách dòng trong menu Line and Paragraph Spacing. Để điều chỉnh khoảng cách chính xác chọn Line Spacing Options trên thanh công cụ. Lập tức, hộp Paragraph xuât hiện cùng với các tùy chỉnh bổ sung.

Exactly: Khoảng cách dòng được đo với đơn vị là point (pt). Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng cỡ chữ là 12pt thì có thể sử dụng độ dãn dòng là 15 pt.

At least: Giống với tùy chỉnh Exaclty, bạn có thể chọn kích cỡ pt tùy ý. Lưu ý, nếu cỗ chữ của các chữ trên cùng một dòng không giống nhau, khoảng cách này sẽ được dãn với chữ lớn hơn.

Multiple: Trong tùy chỉnh này, bạn sẽ nhập độ dãn dòng mong muốn. Ví dụ, chọn Muptiple và sửa độ dãn là 1,2, văn bản sẽ dãn hơn một chút so với văn bản để khoảng cách đơn. Nếu bạn muốn các dòng co lại, chọn giá trị thấp hơn như 0.9 chẳng hạn.

Khoảng cách đoạn

Với những thao tác tương tự, bạn có thể định dạng khoảng cách trước và sau của các đoạn văn với nhau. Công cụ này thuận tiện cho việc phân đoạn, tiêu đề và tiêu đề phụ.

Định dạng khoảng cách đoạn

Ví dụ bạn muốn dãn khoảng cách giữa các đoạn văn bản với nhua để dễ nhìn, dễ đọc hơn. Các thao tác như sau:

Bôi đen một hoặc nhiều đoạn văn bản bạn muốn định dạng.

Chọn lệnh Line and Paragraph Spacing trong tab Home. Tiếp theo, kích Add Space Before Paragraph hoặc Remove Space After Paragraph từ menu xuất hiện. Nhưng ở ví dụ này, chúng ta sẽ chọn Add Space Before Paragraph.

Chú ý: Nếu sử dụng Office 2010 thì bạn có thể sử dụng tính năng tiện ích Set as Default của Word để lưu tất cả thay đổi định dạng bạn vừa điều chỉnh, sau đó Word sẽ tự động áp dụng chúng cho những văn bản tiếp theo.

Microsoft Word Tips: Adjusting Paragraph Spacing

3-minute read

Microsoft Word Tips: Adjusting Paragraph Spacing

The space between paragraphs is important for professional formatting. Some style guides will even specify the paragraph spacing to use in a document. But how does this work in Microsoft Word?

Paragraph Spacing Basics

Paragraph spacing refers to the space between paragraphs in a document. And while you could add a manual blank line to divide paragraphs by hitting “Enter” on your keyboard, it is much easier and neater to let the formatting options in Microsoft Word do this for you!

The quickest way to do this is via the Paragraph section of the Home tab on the ribbon:

Select the text you want to format

Choose Add Space Before Paragraph or Add Space After Paragraph

This will add a default space in the place selected. If the text has already been formatted, you will instead have the option to Remove Space Before Paragraph or Remove Space After Paragraph.

Custom Paragraph Spacing

If you want more control over the spacing in your document, you have two main options. The first is to open the Paragraph menu. You can do this via the Paragraph section of the Home tab:

Find this useful?

Subscribe to our newsletter and get writing tips from our editors straight to your inbox.

Open the Line and Paragraph Spacing dropdown menu

In the window that opens, go to the Spacing section

Adjust the values in the Before and After fields as required

Your second option is to use the Layout tab on the main ribbon. To do this:

Go to Layout and find the Paragraph section

Adjust the values in the Before and After fields as required

Typically, for text with a font size of 10-12 pts, you will want a spacing value between 6-8 pts.

An Alternative Approach

Finally, there is another way to control spacing in Microsoft Word. This is accessed via the Design tab on the main ribbon. Here, in the Document Formatting section, you’ll find a Paragraph Spacing dropdown menu with pre-set options to adjust the spacing in your document.

However, this applies spacing throughout your entire document and also controls line spacing. It therefore offers much less customization than the methods described above.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Word 2013: Line And Paragraph Spacing trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!