Đề Xuất 6/2023 # Word 2022: Indents And Tabs # Top 6 Like | Beiqthatgioi.com

Đề Xuất 6/2023 # Word 2022: Indents And Tabs # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Word 2022: Indents And Tabs mới nhất trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lesson 8: Indents and Tabs

/en/word2016/using-find-and-replace/content/

Introduction

Indenting text adds structure to your document by allowing you to separate information. Whether you’d like to move a single line or an entire paragraph, you can use the tab selector and the horizontal ruler to set tabs and indents.

Optional: Download our practice document.

Watch the video below to learn more about how to use indents and tabs in Word.

Indenting text

In many types of documents, you may want to indent only the first line of each paragraph. This helps to visually separate paragraphs from one another.

It’s also possible to indent every line except for the first line, which is known as a hanging indent.

To indent using the Tab key

A quick way to indent is to use the Tab key. This will create a first-line indent of 1/2 inch.

Place the insertion point at the very beginning of the paragraph you want to indent.

Press the Tab key. On the Ruler, you should see the first-line indent marker move to the right by 1/2 inch.

The first line of the paragraph will be indented.

Indent markers

In some cases, you may want to have more control over indents. Word provides indent markers that allow you to indent paragraphs to the location you want.

The indent markers are located to the left of the horizontal ruler, and they provide several indenting options:

First-line indent marker adjusts the first-line indent

Hanging indent marker adjusts the hanging indent

Left indent marker moves both the first-line indent and hanging indent markers at the same time (this will indent all lines in a paragraph)

To indent using the indent markers

To indent using the Indent commands

If you want to indent multiple lines of text or all lines of a paragraph, you can use the Indent commands. The Indent commands will adjust the indent by 1/2-inch increments.

To customize the indent amounts, select the Layout tab near the desired values in the boxes under Indent.

Tabs

Using tabs gives you more control over the placement of text. By default, every time you press the Tab key, the insertion point will move 1/2 inch to the right. Adding tab stops to the Ruler allows you to change the size of the tabs, and Word even allows you to apply more than one tab stop to a single line. For example, on a resume you could left-align the beginning of a line and right-align the end of the line by adding a Right Tab, as shown in the image below.

Pressing the Tab key can either add a tab or create a first-line indent, depending on where the insertion point is. Generally, if the insertion point is at the beginning of an existing paragraph, it will create a first-line indent; otherwise, it will create a tab.

The tab selector

The tab selector is located above the vertical ruler on the left. Hover the mouse over the tab selector to see the name of the active tab stop.

Types of tab stops:

Left Tab left-aligns the text at the tab stop.

Center Tab centers the text around the tab stop.

Right Tab right-aligns the text at the tab stop.

Decimal Tab aligns decimal numbers using the decimal point.

Bar Tab draws a vertical line on the document.

First Line Indent inserts the indent marker on the Ruler and indents the first line of text in a paragraph.

Hanging Indent inserts the hanging indent marker and indents all lines other than the first line.

Although Bar Tab, First Line Indent, and Hanging Indent appear on the tab selector, they’re not technically tabs.

To add tab stops

Removing tab stops

Challenge!

Open our practice document.

Use the Tab key to indent the beginning of each paragraph in the body of the cover letter. These start with I am exceedingly interested, While working toward, and Enclosed is a copy.

When you’re finished, the first page should look like this:

Scroll to page 2.

Select all of the text below Training & Education on page 2.

Place a right tab at the 6″ (15.25 cm) mark.

Insert your cursor before each date range, then press the Tab key. These dates include 2008, 1997-2001, and 1995-1997.

Select each job description under the Experience section and move the Left Indent to the 0.25″ (50 mm) mark.

When you’re finished, page 2 should look something like this:

/en/word2016/line-and-paragraph-spacing/content/

Hướng Dẫn Toàn Tập Word 2013 (Phần 8): Sử Dụng Indents Và Tabs

Các phần trước chúng ta đã tìm hiểu về định dạng văn bản, căn chỉnh bố cục trang và các thao tác in văn bản, hôm nay Quản Trị Mạng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về Indents và Tabs – thụt đầu dòng và khoảng cách của văn bản trong Word 2013. Mời các bạn cùng tham khảo!

Thụt đầu dòng là kiểu trình bày thường sử dụng trong các văn bản có nội dung được phân chia thành nhiều đoạn. Trong các chương trình soạn thảo văn bản thường có công cụ Indent được dùng để thực hiện việc này. Ngoài ra, Indent còn có thể giúp thay đổi lề trái và lề phải của một hoặc nhiều đoạn để làm nổi bật đoạn văn bản đó.

Dù bạn muốn di chuyển một dòng hay toàn bộ đoạn văn, bạn có thể sử dụng công cụ Tab selector và thanh kẻ ngang ( horizontal ruler) để đặt các tab và indent ( thụt đầu dòng).

Xem video dưới để có cái nhìn tổng thể về cách sử dụng Indents và Tabs trong Word 2013:

A. Indent – Thụt đầu dòng

Các văn bản tài liệu thông thường luôn yêu cầu dòng đầu tiên của mỗi đoạn phải thụt đầu dòng. Vì vậy, về mặt thẩm mỹ, tính năng này sẽ giúp cho văn bản trở nên rõ ràng, tách biệt giữa các đoạn. Hơn nữa, không chỉ dòng đầu tiên mà các dòng khác cũng có thể thụt lề, nó được gọi hanging indent – thụt lề treo.

Thụt lề bằng phím Tab:

Cách nhanh nhất để thụt lề là sử dụng phím Tab. Cách này chỉ dùng căn chỉnh dòng đầu tiên lùi vào ½ inch.

1. Đặt điểm chèn vào dòng đầu tiên của đoạn văn bạn muốn thụt lề.

2. Nhấn phím Tab. Trên thanh kẻ ngang, bạn sẽ thấy dấu thụt lề dòng đầu di chuyển sang phải ½ inch.

3. Dòng đầu tiên của đoạn đó sẽ được thụt lề.

Nếu bạn không nhìn thấy thước đo, hãy chọn tab View trên thanh công cụ; sau đó tích vào ô Ruler.

B. Dấu thụt dòng

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn điều chỉnh thụt dòng nhiều hơn. Word cung cấp dấu thụt dòng ( indent markers) cho phép bạn thụt lề bất cứ đoạn văn nào mà bạn muốn. Các dấu thụt lề được đặt ở bên trái của thước kẻ ngang và chúng cung cấp một số tùy chọn thụt lề như sau:

First-line indent marker: Nút thay đổi lề dòng đầu tiên của đoạn văn bản (thụt đầu dòng).

Hanging indent marker: Nút thay đổi lề các dòng còn lại trong đoạn văn bản (từ dòng thứ 2 đến hết đoạn).

Left indent marker: Nút thay đổi lề bên trái của cả đoạn văn bản. Chọn đoạn văn bản muốn thay đổi lề trái, nhấn và giữ nút trái chuột vào Left Indent sau đó kéo nút này để di chuyển đoạn văn bản, khi tới vị trí mong muốn thì dừng lại và thả nút chuột ra.

I. Sử dụng dấu thụt lề

1. Đặt điểm chèn vào vị trí bất kỳ ở đoạn văn mà bạn muốn thụt lề, chọn một hoặc nhiều đoạn văn.

3. Thả chuột ra. Các đoạn văn sẽ được thụt lề.

II. Sử dụng Indent commands

Nếu muốn thụt lề nhiều dòng trong văn bản hoặc tất cả các dòng của một đoạn văn, bạn có thể sử dụng Indent commands ( lệnh thụt lề).

1. Chọn văn bản bạn muốn thụt lề.

2. Trên tab Home, nhấp vào lệnh thụt lề mong muốn:

Increase Indent: Thụt lề trái của đoạn văn bản về phía bên phải (thụt vào trong). Chọn đoạn văn bản và nhấn nút Increase Indent để thụt lề trái của đoạn văn bản vào trong. Mỗi lần nhấn nút này đoạn văn bản sẽ thụt vào thêm một khoảng cách mặc định là ½ inch.

Decrease Indent: Thụt lề trái của đoạn văn bản về phía bên trái (thụt ra ngoài). Chọn đoạn văn bản và nhấn nút Decrease Indent để thụt lề trái của đoạn văn bản ra ngoài. Mỗi lần nhấn nút này đoạn văn bản sẽ thụt ra ngoài thêm một khoảng cách mặc định ½ inch.

3. Văn bản sẽ được thụt lề.

Để tùy chỉnh kích thước lề, hãy chọn tab Page Layout và nhập các giá trị mong muốn vào các hộp dưới Intent.

C. Tab

Sử dụng phím Tab cho phép bạn điều chỉnh thụt lề một cách linh hoạt hơn. Theo mặc định, mỗi lần nhấn phím Tab, điểm chèn sẽ di chuyển sang phải ½ inch.

Thêm các điểm dừng của tab trên thanh Ruler cho phép bạn thay đổi kích thước của tab và thậm chí, Word cho phép bạn áp dụng nhiều điểm dừng của tab trên cùng một dòng. Ví dụ, trên sơ yếu lý lịch, bạn có thể căn lề trái cho đầu dòng và căn kề phải cho cuối dòng bằng cách thêm một Right Tab.

Nhấn phím Tab có thể thêm một tab hoặc tạo indent đầu dòng, tùy thuộc vào vị trí chèn. Nói chung, nếu điểm chèn ở đầu một đoạn hiện tại, nó sẽ tạo ra dấu thụt lề đầu dòng; nếu không, nó sẽ tạo một tab.

I. Tab selector

Tab selector ( bộ căn chỉnh Tab) nằm trên thanh kẻ dọc ở bên trái. Di con trỏ chuột qua trình chọn tab để xem tên của tab dừng đang hoạt động.

Các loại điểm dừng Tab:

Left Tab

Center Tab

Right Tab

Decimal Tab

Bar Tab

First Line Indent

Hanging Indent

II. Thêm các điểm dừng tab:

1. Chọn một đoạn hoặc nhiều đoạn mà bạn muốn thêm điểm dừng. Nếu bạn không chọn bất kỳ đoạn nào, các điểm dừng tab sẽ áp dụng cho đoạn văn hiện tại và các đoạn văn mới bên dưới.

3. Nhấp vào vị trí trên thước ngang nơi bạn muốn văn bản xuất hiện ( nhấp vào cạnh dưới cùng của thước đo). Bạn có thể thêm nhiều tab dừng nếu muốn.

4. Đặt điểm chèn vào trước đoạn văn cần chỉnh, rồi ấn Tab. Văn bản sẽ chuyển sang vị trí điểm dừng tiếp theo. Ví dụ, chúng tôi chuyển phần trăm các năm sang điểm dừng tiếp theo.

III. Xóa các tab dừng

Word có thể hiển thị biểu tượng định dạng ẩn như spacebar phím dấu cách (Home, sau đó nhấp vào lệnh Show/Hide ( Hiển thị/Ẩn).

Using Tab Stops In Word

Using Tab Stops in Word: Overview

            This tutorial is about creating and using tab stops in Word documents. Using tab stops in Word helps you create organized lists in Word documents. For example, suppose you had to create a document that lists the names of people in your company. Assume you also need to show within which department they work. In this case, it may be helpful to create a document that contains two columns of information. One column contains the names of the people and another column contains the names of the departments. Using tabs stops in Word lets you easily accomplish this type of task.

            Many users often insert tabs into Word documents before writing the document’s text. However, you can also add them to existing paragraphs. Tabs can also change from paragraph to paragraph within a single document. Each paragraph, which may be no longer than a single line of text, can have its own unique set of tab stops. So, in summary, you do not need to place tabs in a strictly uniform way throughout a document.

How to Enable the Ruler to Add Tab Stops in Word

Using Tab Stops in Word- Instructions: A picture of a document showing the different types of tabs stops for selected paragraphs in Word within the horizontal ruler.

How to Add Tab Stops in Word

The Different Types of Tab Stops in Word

            The type of tab stop you insert affects the way text aligns when entering text after pressing the “Tab” key on the keyboard to arrive at the tab stop. Left tabs left-align adjacent text, right tabs right-align adjacent text, center tabs center-align adjacent text, and decimal tabs align numbers by their decimal points. The bar tab, often used in conjunction with the other tabs, draws a vertical bar wherever you place it within the ruler. It does not affect the alignment of text or act as a tab stop. It is purely for aesthetics.

How to Remove or Reposition a Tab Stop in Word

            If you set tab stops for a paragraph, when you press the “Enter” key on your keyboard to create a new paragraph, the tab stops you created for the previous paragraph continue to the next paragraph. If you no longer want to have the same tabs stops, you must remove them from the new paragraph.

How to Use Tab Stops in Word

            After adding tab stops to a new paragraph, press the “Tab” key on your keyboard to indent the line to the tab stop. Any text you then type aligns itself using the alignment of the tab stop type.

Using Tab Stops in Word: Instructions

Instructions on How to Enable the Ruler to Add Tab Stops in Word

Then check the “Ruler” checkbox in the “Show” button group.

After the ruler is turned on, you can see the tab stop toggle button appear to the far left of the horizontal ruler and above the vertical ruler in the corner of the screen.

Instructions on How to Add Tab Stops in Word

To insert a tab stop in Word, enable the ruler, if needed.

Alternatively, select the paragraphs to which to add tab stops.

Repeat steps 5 and 6 until you have placed all the desired tab stops for the selected paragraph(s) onto the horizontal ruler.

Instructions on How to Remove or Reposition a Tab Stop in Word

Alternatively, select the paragraphs to change.

If the tabs stops appear grayed out or faded in the horizontal ruler, that means you have selected paragraphs with mis-matching tab stops and should reselect the text again to ensure you only select text with the same tabs stops

Instructions on How to Use Tab Stops in Word

To use the tab stops you created in Word, press the “Tab” key on your keyboard to indent the line to the tab stop you inserted.

Any text you then type aligns itself to the tab stop using the alignment of the associated tab stop type.

Using Tab Stops in Word: Video Lesson

            You can watch the following video lesson, titled “Using Tab Stops,” to see how to use tabs stops in Word. This video is from our complete Word tutorial, titled “Mastering Word Made Easy v.2019 and 365.”

Cách Đặt Tab Trong Word

Trong word, Tab là công cụ rất hữu ích giúp bạn trình bày văn bản được đẹp hơn, ví dụ như tạo dòng chấm chấm(…) hoặc bạn cũng có thể sử dụng Tab, để canh chỉnh nội dung nằm ở vị trí bất kỳ trong văn bản mà bạn muốn.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách đặt tab trong word.

1. Tab là gì?

Tab dùng để căn chỉnh vị trí nội dung của văn bản trong word, ngoài ra nó còn dùng để tạo ra các dòng chấm chấm trong word.

Khi bạn bấm phím Tab trên bàn phím, thì nó sẽ di chuyển con trỏ chuột đến đúng vị trí mà bạn đặt Tab trên thanh thước.

2. Vị trí của Tab

Tab nằm ở trên cùng của thanh thước dọc bên trái

Nếu word của bạn không thấy thanh thước, thì bạn vào Tab View tích chọn vào Ruler để mở thước trong word

3. Các loại Tab trong word

Có 5 loại Tab như sau: Left Tab, Right Tab, Center Tab, Decimal Tab, Bar Tab.

Để chuyển đổi giữa các loại Tab, bạn nhấn chuột trái vào 1 Tab bất kỳ, thì nó sẽ tự động chuyển sang Tab khác.

4. Đặt, di chuyển và xóa Tab

4.1 Cách đặt tab trong word

Có 2 cách để đặt Tab trong word, đó là bạn có thể đặt trực tiếp tab lên thanh thước hoặc gián tiếp thông qua hộp thoại Tabs.

4.1.1 Đặt trực tiếp lên thanh thước

Đặt Tab trực tiếp lên thanh thước, tức là bạn chọn loại Tab muốn đặt. Sau đó bấm chuột trái để đặt ở vị trí bất kỳ trên thanh thước.

Cách làm như sau:

Chọn vào Tab muốn đặt, sau đó ước chừng vị trí muốn đặt Tab và nhấn chuột vào điểm đó để đặt Tab.

Sau khi bạn đặt Tab xong, thì bấm phím Tab trên bàn phím, lập tức con trỏ chuột sẽ nhảy ngay vị trí mà bạn đặt Tab.

4.1.2 Cách đặt Tab thông qua hộp thoại Tabs

Giả sử như bạn muốn đặt Tab đúng ở vị trí 6cm, thì bạn nên sử dụng cách đặt Tab thông qua hộp thoại Tabs.

Cách làm như sau:

Bước 1: Phải chuột chọn vào Paragrap.

Bước 2: Hộp thoại Paragrap xuất hiện, thì bạn chọn vào Tabs

Bước 3: Hộp thoại Tabs xuất hiện, bạn nhập khoảng cách mà bạn muốn đặt Tab ở Tab Stop Position.

Tiếp theo chọn vào Tab mà bạn muốn đặt có thể như Tab trái, Tab phải, hoặc Tab giữa, sau đó nhấn OK.

Kết quả: Xuất hiện 1 Tab mà bạn muốn đặt đúng vị trí 6cm.

4. 2. Di chuyển Tab trong word

Bạn cũng có thể di chuyển tab, bằng cách nhấn giữ và kéo Tab đến vị trí bạn muốn trên thanh thước.

4.3 Cách xóa tab trong word

Để xóa Tab, bạn rê chuột đến Tab muốn xóa trên thanh thước. Sau đó giữ chuột kéo xuống khỏi thanh thước và thả chuột ra, thì lập tức Tab đó sẽ được xóa.

Nếu muốn xóa hết tất cả các Tab có trên thanh thước, thì nhấn chọn vào 1 Tab bất kỳ, sau đó nhấn phím Delete trên bàn phím. Vậy là xong.

5. Cách sử dụng tab trong word

5.1. Sử dụng hộp thoại Tab trong word

Giả sử như bạn muốn tạo dấu chấm trong word, thì bạn có thể sử dụng hộp thoại Tab để làm.

Cách làm như sau:

Bước 1: Chọn vào 1 Tab như: Left Tab, Right Tab, Center Tab, sau đó đặt ở vị trí bất kỳ trên thanh thước

Bước 2: Bấm đúp chuột vào Tab vừa đặt.

Bước 3: Hộp thoại Tabs xuất hiện.

Trong đó: Tab stop position: Hiển thị các vị trí đặt Tab Default tab stops: Định khoảng cách di chuyển mỗi lần bấm phí Tab Alignment: Chọn các loại

Tab Leader: Chọn các kiểu hiển thị ở giữa các Tab, khi nhấn phím Tab trên bàn phím .

Ở Tab stop position, chọn vào khoảng cách mà bạn đã đặt tab ở bước 1, mình đã đặt tab ở vị trí 5.75cm, nên mình sẽ chọn vào vị trí này.

Tiếp theo ở Leader, chọn vào kiểu 2 chấm chấm, sau đó nhấn OK để lưu

Bước 4: Bấm phím Tab trên bàn phím, thì lập tức các ký tự chấm chấm sẽ được tạo ra đến vị trí mà bạn đặt Tab.

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Tab, tạo dòng chấm chấm trong word. Thì bạn nên tham khảo bài viết này: Cách tạo dòng chấm chấm trong word

5. 2. Sử dụng các loại Tab trong word

5.2.1. Left Tab

Còn gọi là Tab trái, bạn đặt Tab trái trên thanh thước, sau đó bấm phím Tab để con trỏ chuột nhảy đến vị trí mà bạn đặt Tab.

lúc này bạn gõ nội dung, thì nội dung sẽ bắt đầu từ trái sang phải ngay tại vị trí đặt Tab.

5.2.2. Right Tab

Còn gọi là Tab phải, bạn đặt Tab phải trên thanh thước, sau đó bấm phím Tab để con trỏ chuột nhảy đến vị trí mà bạn đặt Tab.

lúc này bạn gõ nội dung, thì nội dung sẽ bắt đầu từ phải sang trái ngay tại vị trí đặt Tab.

5.2.3. Center Tab

Còn gọi là Tab giữa, bạn đặt Tab giữa trên thanh thước, sau đó bấm phím Tab để con trỏ chuột nhảy đến vị trí mà bạn đặt Tab.

Lúc này bạn gõ nội dung, thì nội dung sẽ cách đều 2 bên ngay tại vị trí đặt Tab

5.2.4. Decimal Tab

Còn gọi là Tab nhị phân, dùng để sắp xếp các số thập phân thẳng hàng với nhau.

5.2.5 Tab Bar

đây là Tab ít được sử dụng, chức năng của Tab Bar là kẻ đường kẻ dọc ở đoạn văn bản ngay tại vị trí đặt Tab.

KẾT LUẬN

Bạn đang đọc nội dung bài viết Word 2022: Indents And Tabs trên website Beiqthatgioi.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!